Sunteți pe pagina 1din 2

Condițiile și manifestările specifice vieții sociale,

înțelesul conceptelor sociologice de status și rol

Prezentaţi condiţiile şi manifestările specifice vieţii sociale, precum şi înţelesul


noţiunilor/conceptelor sociologice de status și rol. Prezentaţi, pe scurt, aplicabilitatea acestor
ultime două noţiuni în viaţa socială, aducând exemple din experienţa voastră cotidiană.

Fiecare dintre noi percepem şi interpretăm în mod diferit realitatea socială din
jurul nostru. Avansăm ipoteze, speculaţii cu privire la cauzele şi implicaţiile fenomenelor
şi proceselor în care suntem antrenaţi şi care ne influenţează viaţa. Fiecare dintre noi
face parte din diferite grupuri sociale: familie, colectivul grupei de studenţi, grup de
prieteni. În cadrul acestora, fiecare membru al grupului are o anumită poziţie. Într-o
familie , tatăl este capul familiei, mama este cea care dă naştere copiilor, copilul este
cel care are nevoi speciale de îngrijire ş. a. m. d. Fiecare este diferit, deşi la fel : fiinţe
umane, egale în drepturi şi demnitate. Într-un grup de studenţi, există un şef al grupei,
altul are o altă poziţie în raport cu rezultatele la învăţătură, disciplină etc. Fiecare are o
identitate aparte conferită de poziţia pe care o are în grupul din care face parte. În
calitatea pe care o aveţi ( prieten, copil, student ş.a.) aveţi anumite aşteptări de la cei
din jur; la rîndul lor, ceilalţi doresc din partea voastră să vă comportaţi într-un anumit fel,
în funcţie de normele sociale, de regulile stabilite de regulantele de ordine interioară etc.
Statusul social desemnează poziţia individului în societate, făcând legătura între
social şi individual. Cum fiecare aparţine mai multor grupuri e firesc să aibă mai multe
statusuri. Statusul implică un ansamblu de aşteptări faţă de cei ce ocupă alte poziţii în
cadrul aceluiaşi sistem. Privit din această perspectivă, statusul reflectă ansamblul
comportamentelor la care individul se poate aştepta în mod legitim din partea celorlalţi
membri ai grupului sau ai colectivităţii din care face parte.
Orice status se asociază cu comportamente, obligaţii, drepturi, ce fac parte din
rolul individului ce ocupă acest status. Noţiunea de rol social are în vedere ansamblul
de comportamente sau de atitudini, drepturi, obligaţii, îndatoriri aşteptate din partea
celui care deţine un anumit status. Fiecare persoană îndeplinește mai multe roluri. Un
bărbat poate fi soț, fiu, tată, angajat, verișor, vecin. Totalitatea rolurilor asociate unui
status formează un set de roluri. Rolurile care formează un set pot fi îndepline în mod
diferit.
Rolul social exprimă atât un comportament efectiv, cât şi o serie de reguli
indrumatoare. Din această din urmă perspectivă, rolul social reprezintă ansamblul de
comportamente pe care în mod legitim îl aşteaptă ceilalţi de la individul care ocupă o
poziţie socială determinată, un status social. Rolul social desemnează îndeosebi
aspectul prescriptiv al conduitei asociate unui status.
In concluzie, statusul reprezintă poziţia unui individ sau a unui grup în cadrul unui
sistem social iar rolul reprezintă aspectul dinamic al statusului, adesea fiind considerat
sinonim cu statusul. El este dat de ansamblul aşteptărilor pe care le au ceilalţi faţă de
individ;