Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele…………………………………. ………………………………….

Clasa a VII-a

LUCRARE DE CONTROL

Toate subiectele sunt obligatorii.Se acorda 10 puncte din oficiu

SUBIECTUL I 20 puncte
Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre enunturile de mai
jos:

1.Al doilea razboi mondial a inceput prin atacarea de catre Germania a:


a.Poloniei b.Finlandei c.Norvegiei
2.In 1940 URSS a impus Romaniei sa ii cedeze:
a.Transilvania b.Cadrilaterul b.Basarabia
3.In 1940 Germania a fost infranta in:
a. Grecia b.Anglia c.Franta
4.In 1944 a avut loc debarcarea aliatilor anglo-americani in:
a. Normandia b.Africa de Nord c.Sicilia

SUBIECTUL II 10 puncte
Precizati valoarea de adevar(A) sau fals(F) pentru fiecare dintre enunturile de mai jos:

1. La sfarsitul primului razboi mondial tratatul de pace cu Germania s-a semnat la


Versailles.............
2. In 1938 Hitler a realizat „alipirea”(Anschluss) Austriei............
3. Prin acordul de la Munchen, Hitler a anexat Polonia........
4. Pactul Ribbentrop-Molotov reprezenta un pact de neagresiune intre Germania nazista
si URSS.

SUBIECTUL III 10 puncte


Completati textul de mai jos folosind termenii din lista data:

In 1928 conducerea URSS a fost preluata de............... El a initiat o serie de masuri


precum .......................agriculturii, sau dezvoltarea industriei. De asemenea, perioada sa a fost
marcata de puterea absoluta a politiei secrete................ si numeroasele ..............................., cunoscute
sub numele de............................

Lista termenilor: Gulag, NKVD; I.V.Stalin; V.I. Lenin, SS, colectivizare, lagare de munca.

SUBIECTUL IV 40 puncte
Cititi cu atentie textele de mai jos:

A.La sfîîrsş itul verii lui 1939, s-ar fi putut crede caă vointşa belicoasaă a lui Hitler declansş ase raă zboiul
fatal sş i caă , desş i uneori pot exista îîndoieli îîn privintşa originii raă zboaielor, nu tot asş a stau lucrurile îîn
privintşa izbucnirii celui de al doilea raă zboi mondial. Europa era victima lipsei de maă suraă a
dictatorului german, îîn realitate, oricare ar fi fost intentşiile lui Hitler, doar izolatşionismul american
sş i imposibilitatea democratşiilor occidentale sş i a Uniunii Sovietice de a se îîntşelege îîl ajutaseraă saă
treacaă la fapte.

B.Deoarece opozitşia internaă a esş uat, îîn primaă vara anului 1945 se va realiza constelatşia prevenitaă
prin armistitşiul din noiembrie 1918- îînfraî ngerea totalaă de caă tre aliatşi a Germaniei national-
socialiste («debellation») (9 mai 1945). praă busş irea Reichului. Estul (Uniunea Sovieticaă ) sş i Vestul
(SUA) se vor îîntaî lni nu doar simbolic pe granitşa structuralaă traditşionalaă , trasataă deja la îînceputurile
Epocii moderne, pe Elba, care a devenit de atunci granitşa sistemelor politice mondiale. Opozitşia nu
mai putşin îîndaî rjitaă manifestataă de caă tre Japonia va fi îînfraî ntaă de caă tre SUA prin cele douaă bombe
atomice, de la Hiroshima sş i Nagasaki (6/9 august 1945), care vor deschide Era atomicaă .

Pe baza textului raspundeti la urmatoarele intrebari:

1.Extrageti din textul A principala cauza a izbucnirii razboiului mondial?


2.Mentionati pe baza textul B, care va fi in opinia autorului granita de structura dintre
Occident si URSS.
3.Mentionati din textul B insemnatatea folosirii bombelor atomice.
4.Mentionati principalele evenimente ale anilor 1941-1942.