Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE

CLASA A X-A (SEMESTRUL I)

I.Realizaţi corespondenţa între coloane:

1.Carol al II-lea 1787 Restauraţia

2.Wilhelm de Orania 1660 Consulatul

3.George Washington 1799 ,,Revoluţia glorioasă’’

4.Ludovic al XVI-lea 1688 preşedinte

5.Napoleon Bonaparte 1791 Varennes

(30puncte)

II.Completaţi cu expresiile corecte:

1. Montesquieu este autorul lucrarii …………………. .

2.1774 reprezentanţii celor 13 colonii se întalnesc la Philadelphia într-un…………… .

3.Napoleon a realizat în in calitate de………….. o serie de reforme foarte importante pentru Franţa.

4.În Anglia tensiunile dintre rege si Parlament au dus la izbucnirea unui………… .

5.În 1783, prin tratatul de pace de la Versailles, Anglia recunoştea……………….. .

(30 puncte)

III.Alcătuiti un eseu cu tema ,,Marile schimbări ale secolelor XVII-XVIII’’ în care să aveţi în vedere:
-principiile iluminismului şi autorii acestora;

-principalele cauze ale declanşării revoluţiilor burgheze;

-cele mai importante documente ale revoluţiilor;

-urmările revoluţiilor;

(30 puncte)

(10 puncte din oficiu)