Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristica studentului practicant

Practicantul Timcu Alexei,

Specialitatea „ Business și Administrarea Afacerilor ”

Facultatea „ Științe economice ” , USM

Timcu Alexei a efectuat un stagiu de practică cu durata de 5 săptămâni în perioada


14.03.2018 – 26.04.2018 la societatea cu răspundere limitată “Ecoalbinord” . În acest
timp, practicantul a avut posibilitatea să observe şi să analizeze activitatea şi
particularităţile organizaţiei, demonstrând cunoştinţe teoretice solide. Am apreciat, de
asemenea, adaptabilitatea studentului în diverse situaţii şi disponibilitatea acestuia de
a însuşi noi cunoştinţe şi experienţe.

Practicantul a avut posibilitatea de a studia în detaliu domenii de activitate


pertinente şi legate îndeaproape de formarea sa universitară şi profesională.

Studentul a manifestat o atitudine adecvată, o deschidere intensă spre acumularea de


noi informaţii şi abilităţi.

Din aceste motive, eu, coordonatorul practicii de producţiei, declar că stagiul de


practică al licențiatului Timcu Alexei a fost unul reuşit.

Conducătorul întrprinderii : Maican Dumitru