Sunteți pe pagina 1din 3

DURATA ACTIVITĂŢILOR: (grafic Anul 2019

Gantt)

Nr. Activitate/Subactivitate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12


Crt

1. Derularea procesului de selectie a


furnizorului serviciului de
consultanta pt. elaborarea
documentatiei pt.proiect
2. Elaborarea documentatiei aferente
proiectului
3. Evaluarea proiectului si
semnarea contractului de
finantare
4. Constituirea echipei de proiect
5. Activitatea de modernizare
si realibitare
6. Demararea lucrarilor de
renovare
7. Activitati de achizitii echipamente
si dotari
8. Realizarea publicitatii
9 Elaborarea rapoartelor si a
cererilor de rambursare
10 Auditul financiar
Anul 2020
Nr. Activitate/Subactivitate L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
crt
1. Derularea procesului de
selectie a furnizorului
serviciului de consultanta
pt. elaborarea
documentatiei pt.proiect
2. Elaborarea documentatiei
aferente proiectului
3. Evaluarea proiectului si
semnarea contractului de
finantare
4. Constituirea echipei de
proiect
5. Activitatea de
modernizare
si realibitare
6. Demararea lucrarilor de
renovare
7. Activitati de achizitii
echipamente si dotari
8. Realizarea publicitatii
9. Elaborarea rapoartelor si a
cererilor de rambursare
10 Auditul financiar