Sunteți pe pagina 1din 1

"Domnule Decan,

Subsemnatul/a, ………………………………………….., student/a


al/a Facultatii …………………………, Universitatea ………………………,
anul ………………………….., forma de invatamant …………., va rog sa imi
aprobati sustinrea lucrarii de Licenta la disciplina ……………………………..,
avand tema “………………………………………………”.

Coordonator stiintific……………………………………

Data Semnatura

Domnului Decan al Facultatii ……………………………………..


Universitatea…………………………………………..“.