Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 19 aprilie 2018


Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional’’Petru Rareș’’’
Clasa: a XII-a C
Obiectul : Limba şi literatura română
Titlul lecţiei: Iona, de Marin Sorescu – Constructia subiectului. Semnificatii
Tipul lecţiei: mixta
Durata: 50 min.

Competenţe generale:
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare;
 Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
 Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare.

Valori şi atitudini:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi , a gustului estetic în domeniul literaturii
 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi argiumentelor celorlalţi
 Stimularea gândirii autonome , reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
Competenţe specifice:
1.1. utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte literare
1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate
2.1. folosirea unor tehnici variate pentru analiza în detaliu a unor texte literare diverse
2.2. evidenţierea unor posibilităţi diferite de interpretare a aceluiaşi text în funcţie de mai multe perspective de lectură
2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme
3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea:
1) Sa analizeze comparativ (asemanari, deosebiri) mitul biblic al pescarului Iona din Vechiul Testament si Iona de Marin Sorescu;
2) Sa identifice temele esentiale ale operei;
3) Să analizeze coordonatele spatio- temporale;
4) Sa explice semnificatiile ( simbolurile) intalnite in opera literară Iona.
5) Sa prezinte subiectul dramei;
6) Sa- si argumenteze nuantat opiniile, facand referire la scene relevante din textul dat;
Resurse materiale: manualul, volume de teatru, portofoliile elevilor, material bibliografic, fişe de lucru, coli de flipchart, markere
Resurse procedurale: problematizarea, conversaţia euristică, explicaţia, asaltul de idei, schematizarea, exerciţiul, eseul de cinci minute,
metoda diagramelor Wenn.
Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, nota;
Forme de organizare: activitatea pe grupe, activitatea frontală, activitatea independentă
Bibliografie:
1. Marin Sorescu, Iona, Editura Fundaţiei Marin Sorescu, Bucureşti, 2003
2. Eugen Simion, Scriitori români de azi, I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, !978
3. Alina Pamfil, Didactica limbii şi literaturii române. Gimnaziu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000
4. Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Polirom, Iaşi, 2006 (p.253 – 258 – Metoda proiectelor)
5. Parfene Constantin, Metodica studierii limbii si literaturii romăne in scoală, Ed. Polirom, 1999
6. Lacramioara Mutoiu, Ramona Gaman, Propendeutica si Pragmatica textului dramatic, Ed Versus, Iasi, 2006
7. Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a XIIa, coordonator Adrian Costache:, Editura All, 2000
SCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice
Etapele Secvente de continut Activitati de invatare
Forme de Resurse Resurse
lectiei/Timp Evaluare
org. a materiale procedural
învăţării e

Moment Salutul, verificarea prezenţei Frontal Catalogul Conversaţi


organizatoric elevilor, scurtă conversaţie e euristica
1 min.

Actualizarea  Se cere elevilor sa Elevii prezinta opera lui Marin Sorescu, Frontal Conversaţi Expunere orala
cunoştinţelor incadreze autorul operei, facand legatura cu neomodernismul si e euristica
Marin Sorescu, in literatura generatia 60 ‚ a dezghetului literar”
10 min. romana si opera ,, Iona” in explicând integrarea in categoria
dramaturgia acestuia. teatrului absurdului şi caracterul de
monodramă al operei.
Iona” – face parte din trilogia „Setea
muntelui de sare”, alaturi de
,,Paracliserul” si ,, Matca”, tema
dominanta fiind setea de absolut a omului
superior.

Elevii vor prezenta trasaturile celor doua Frontal Fise de Conversaţi Observare
tipuri de teatru, facandu-se trimitere la lucru a euristică sistematica
operele studiate si la ,, Iona”
Se realizeaza o analiza comparativa a
teatrului clasic cu cel modern (,, E dat de personajul eponim al operei, Frontal Conversaţi Chestionare oral
Iona”) Iona ( in ebraica , porumbel) fiind a euristică
asimilat simbolului libertaţii
 Explicarea titlului
operei

Elevii fac referire la Mitul biblic al Frontal Tabla/ Metoda Chestionare oral
pescarului Iona din Vechiul flipchart diagramel
Testament.Se analizeaza comparativ or Wenn
cele doua ipostaze in care profetul Iona si Manualul Problemat
 Se prezinta sursele de Iona lui Sorescu sunt pusi, realizandu-se si fisele de izare
inspiratie ale operei. o diagrama Wenn cu asemanari si lectura
deosebiri din care rezulta ca mitul e doar
un pretext al operei lui Sorescu, acesta
redimensionandu-l.

Captarea  Se propune elevilor sa Elevii vor nota cuvinte precum: destin, Frontal tabla Braimstor Observarea
atenţiei scrie pe tabla cuvinte care singuratate, pescar, pesti, scoici etc. mingul sistematica
cred ca se potrivesc cel mai Anexa 3
bine operei si personajului ei. Metoda
ciorchinel
ui
Anuntarea Se prezinta elevilor un citat despre Elevii vor comenta citatul ,, expunerea si
subiectului singuratate , facandu-se astfel Singuratatea e otrava al carei antidot e argumentare oral
lectiei si a trecerea la prezentarea tematicii conversatia” St. Guazzo.
obiectivelor operei ,, Iona”
lectiei
Se anunta titlul lectiei si
Dirijarea obiectivele: tematica si constructia Elevii identifica urmatoarea tematica: pe Individual Fise de Conversaţi Observarea
invatarii si subiectului baza citatelor din opera lucru a euristică sistematica
obtinerea Se identifica pe baza fiselor de  Cautarea identitatii de sine
performantel lucru tematica operei  Scindarea eului, dedublarea (
or Iona –pescarul ghinionist;
visatorul; victima; cautatorul, frontal Tabla Conversaţi Observarea
ascetul, luptatorul; iluminatul) a euristică sistematica
 Solitudinea individului
 Moartea
 Nasterea
 Destinul
 Conditia umana
Observarea
Se face referire si la afirmatia lui Marin Frontal sistematica
Sprescu din 1968 : ,, Stiu ca am vrut sa
scriu ceva despre un om singur,
nemaipomenit de singur.”
Conversaţi
a euristică
Spatiul diegetic este reprezentat de
plaja si de burta chitului, metafore care
 Se identifica si se definesc un spatiul inchis, autolimitat.
analizeaza coordonatele
Spatiu –labirint, inchis, apasator,
spatio-temporale
amenintător
Tabloul I si IV prezinta exteriorul pe
Expunere
cand celelalte 2 interiorul.
Timpul diegetic atemporal ( se poate
petrece oricand), totul se raporteaza la
propriul eu ,, Incepe sa fie tarziu in
mine”
Frontal Expunere
Elevii observa o trasatura a teatrului
 Se prezinta structura si modern in ceea ce priveste structura
compozitia parabolei operei: „Iona „ e impartita in 4 tablouri.
Pe baza fiselor de lucru se prezinta
subiectul operei
l

 Se analizeaza semnificatiile Elevii prezinta fiecare tablou al operei: Pe grupe Fise de Exercitii Observare
fiecarui tablou ( Evaluare - Tabloul I: Iona pescuieste chiar in lucru de sistematica
formativa) gura chitului care il va inghiti, formulare
avand alaturi un acvariu a
- Tabloul al II- lea: interiorul propriilor
Pestelui I( MIZERIE opinii
ACVATICA)
- Tabloul al III- lea: interiorul
Pestelui II( o mica moara de Pe grupe Fise de
vant); ajunge in Pestele III. lucru
- Tabloul IV: Iona ajunge pe o
plaja pustie si recurge la gestul
sinuciderii
Elevii vor fi impartiti pe patru grupe si individual Manualul,
vor avea de analizat si comentat citate din volumul si
fiecare tablou in parte pentru fisele de
identificarea semnificatiilor si lectura
simbolurilor operei. Se vor realiza
trimiteri intertextuale acolo unde este
cazul.
Elevii rezolva sarcinile de lucru , apoi se
noteaza pe tabla cateva idei:
 Inghitirea lui Iona de catre chit
are o dubla semnificatie: pestele
mare il inghite pe cel mai mic, dar
si intrarea lui Iona intr- o aventura
a cunoasterii
 Apare motivul vanatorului
devenit vanat
 Monologul lui Iona este singura
modalitate de supravietuire
 Banca de lemn in mijlocul marii ,
simbol al nostalgiei stabilitatii,
Iona dorind un loc fix, un punct
sigur si statornic
 Moara de vant sugereaza
asemanarea lui Iona cu Don
Quijote
 Gestul repetat al spintecarii
reprezinta drumul spre el insusi
 Iona este o meditatie asupra
conditiei omului modern nevoit
sa duca povara singuratatii

Fiecare grupa primeste sarcina de a


completa finalul tabloului asupra caruia
Evaluare Exercitiu de rescriere au lucrat pe fise( 5- 7 replici) Eseul de 5
minute

Tema: Realizeaza un text


Asigurarea argumentativ de 30- 35 de randuri in
retentiei si a care, pornind de la citatul urmator”
transferului Esenta omului este ce ramane din om
dupa ce tot ceea ce il sprijinea a fost
inlaturat”( Horia- Roman
Patapievici), sa prezinti
semnificatiile aventurii lui Iona , asa
cum o reinterpreteaza M. Sorescu.