Sunteți pe pagina 1din 3

SCRISOAREA este o comunicare scrisă trimisă cuiva prin poştă sau prin intermediul unei

persoane.
I. SCRISOAREA FAMILIALĂ: se trimite rudelor, comunicându-se informaţii din viaţa de familie.
O scrisoare are următoarea structură:
Exemplu de scrisoare
1. Data şi locul Iaşi, 3 ianuarie 2000
2. Formula de adresare Dragi părinţi,
3. Conţinutul lucrării Noi am călătorit bine cu trenul. În gară ne-au
aşteptat
Ionuţ şi Sergiu. Ce bucuroşi am fost când am ajuns cu toţii în casa
bunicilor! Ne-a întâmpinat Lăbuş care ne-a recunoscut imediat şi
s-a bucurat nespus de sosirea noastră.
Aici ne simţim foarte bine. A nins din belşug şi totul e
acoperit de un văl argintiu. Am făcut în grădină un om de zăpadă.
Ne-am jucat mult, mergem des la derdeluş, de Anul Nou am
împodobit un frumos brăduţ.
Într-o zi bunicul ne-a dus în pădure, unde am poposit la
casa pădurarului.
Bunica mi-a dăruit o carte care îmi place foarte mult.
Vă iubim mult! Sosim pe 4 ianuarie.

4. Formula de încheiere şi Cu drag,


semnătura Mihai şi Alexandru

Data şi locul se trec în dreapta sus.  Limbajul unei scrisori trebuie să fie clar,
corect, concis.
 Scrisorile se încheie cu formule specifice:
Cu drag, Cu respect, Cu dragoste, Din toată  Scrisul trebuie să fie frumos iar aranjarea în
inima, Salutări, Vă salut etc. pagină să fie corectă.
 Alte formule de început: Iubite prieten,
Dragă mamă, Stimate domn, Domnule, Iubite
bunic, Stimate domnule profesor etc.

II. SCRISOAREA DE FELICITARE cuprinde cuvinte frumoase adresate unei


anumite persoane sau instituţii cu ocazia unui eveniment deosebit.
12 noiembrie 2000, Tg. Neamţ
Iubită prietenă,
Nu am fost surprinsă când am aflat că ai luat examenul de capacitate cu note foarte mari. Ştiu
că ai avut un an greu, că ai învăţat mult şi că meriţi din plin rezultatele obţinute. Te felicit din toată
inima, îţi transmit multă sănătate, vacanţă plăcută, multă fericire şi succese în continuare!
A ta prietenă,
Valentina
INVITAŢIA este textul în care se transmite într-un stil protocolar, rugămintea de a participa la o
serbare, banchet, aniversare, adunare etc.
În redactarea unei invitaţii se urmăreşte: Avem plăcerea să vă informăm că
- alegarea formulei de adresare şi a frazei introductive; pe data de
- adoptarea tonului şi stilului neutru; 21 mai 2010 Colegiul Tehnic
- evitare formulelor stereotipe; Turda va sărbători
100 de ani de existenţă.
- evitarea informaţiilor inutile;
- evitarea greşelilor; Manifestările vor avea loc în
- aşezarea textului în pagină. incinta colegiului.
Vă aşteptăm cu drag!
Invitaţiile oficiale au o structură diferită:

- antetul Colegiul Tehnic Ion Creangă Tg. Neamţ


- formula de adresare Domnului Primar al oraşului Tg. Neamţ

- formula introductivă Stimate Domnule Primar,

- conţinutul invitaţiei Elevii Colegiului Tehnic Ion Creangă Tg. Neamţ au plăcerea de a vă
invita la sărbătorirea a 141 de ani de existenţă a şcolii noastre. Manifestările
vor avea loc în ziua de 21 mai 200, începând cu orele 10oo în curtea şcolii.
Sperăm să ne onoraţi cu prezenţa dumneavoastră.
Cu respect, ….
Localitatea Tg. Neamţ, 5 mai 2001

CEREREA este o compunere prin care cineva se adresează unei persoane cu atribuţii oficiale,
solicitând rezolvarea unei probleme de interes personal.
Se întocmeşte astfel:

1. Formula de adresare Domnule Director,


2. Numele, prenumele,
statutul social (adresa) Subsemnatul Ionescu Tudor, elev al Colegiului Tehnic Ion Creangă Tg.
Neamţ, solicit aprobarea de a frecventa cursurile de calculatoate desfăsurate
solicitantului: în acest an în Şcoala noastră.

3. Locul şi data întocmirii


cererii:
4. Semnătura solicitantului
Oglinzi, Tudor Ionescu
25 noiembrie 2000
5. Cui se adresează cererea
precizând funcţia celui
solicitat şi instituţia pe care o Domnului Director al Colegiului Tehnic Ion Creangă Tg. Neamţ
conduce.

TELEGRAMA este o compunere foarte scurtă cu ajutorul căreia se transmit ştiri urgente, întâmplări
împortante, evenimente sau se împărtăşesc gânduri şi sentimente.
Conţinutul ei se formulează concis şi clar, renunţându-se uneori la cuvintele de legătură.

TAXA Transmis __________________________


Cuvinte ______ Lei _______ Data __________ Ora ______________
Primitor_____________________ Transmiţător____________________

Din_____ No. ____ ctg. _______ cuv. _________ Data ___________ Ora ______

(indicaţii speciale: urgent, fulger)


Adresa Popescu Vasile
Strada Mihai Eminescu, Bl. M. 14, Sibiu

Sosesc mâine cu rapidul de 15 30


Ionuţ

(Adresa expeditorului) : Ionuţ Popescu


Strada Ion Creangă, nr. 65, Cluj