Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data: 17 02 2017
Grupa: mica „Stelutele”
Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate
Categoria de activitate: Abilităţi practice
Tema zilei: Animale din padure
Subiectul activităţii: „Vulpea ”
Mijloc de realizare: activitate practică – lipire
Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi
Scopul activității: formarea deprinderilor de lucru cu materiale sintetice şi utilizarea
vocabularului specific
Obiective operaționale:
O1: să utilizeze operaţii simple de lucru: rupere si lipire pentru realizarea lucrării;
O2 :să rupă bucăţi de hârtie creponată de culoare portocalie;
O3 :să lipească bucăţile de hârtie încercând sa nu depăşească conturul dat;
O4: să trăiască emoţii pozitive ca urmare a finalizării lucrului.
Strategia didactică:
Metode si procedee: conversația, explicația, observaţia, demonstrația, exercițiul;
Mijloace didactice: fişe cu conturul vulpii, lipici, hârtie creponata portocalie,
modelul educatoarei,coşuleţe;
Forme de organizare: individual, frontal.
Resurse: temporale: 15 minute;
umane: 25 copii:
Resurse bibliografice:
 Seghedin, Elena, 2010, Abilităţile practice în învăţământul primar şi
preprimar şi didactica acestora, în Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza; manual an 3, semestrul II
Strategia didactică
Metode și Mijloace de Forme de
Nr. Secvențele activității Ob. Conținutul
procedee învățământ organizare
crt. didactice op. instructiv - educativ Evaluare
1. Organizarea Pentru buna desfăşurare a activităţii Fişe cu frontal evaluarea
activităţii se vor asigura: conturul capacităţii
- aerisirea sălii de grupă; vulpii,lipici, copiilor de a intra
- aranjarea mobilierului; hârtie în sala de grupă
- pregătirea materialului distributiv creponată,
și demonstrativ; coşuleţe
- intrarea ordonată a copiilor în sala
de grupă.
2. Captarea atenției Introducerea în activitate o voi realiza conversația frontal evaluarea
prin prezentarea următoarelor versuri: capacităţii
„ Eu sunt vulpea cea şireată, copiilor de a
Umblu noaptea la poiata asculta cu atenţie
Pe la voi, pe la vecini, versurile
După gâşte şi găini.
Eu l-am păcălit pe urs
Şi pe iepuraş, acuş.
L-am lăsat fără culcuş.”

3. Anunţarea temei şi a Astăzi, la activitate practică, vom explicaţia frontal evaluarea


obiectivelor decora vulpea cu hârtie creponată. capacităţii
Voi veţi enumera ce materiale de copiilor de a fi
lucru aveţi pe măsuţe, veţi rupe hârtia atenţi la
creponată şi apoi o veţi lipi în explicaţiile
conturul dat. educatoarei
4. Dirijarea învățării a) Voi intui împreună cu copiii observaţia frontal evaluarea
a) Intuirea modelul educatoarei. Elementul care capacităţii
modelului compune vulpea este hârtia lipici copiilor de a
educatoarei creponată. hârtie identifica
creponată materialul

b) Explicarea și O1 explicaţia frontal evaluarea


demonstrarea b) Voi explica şi demonstra ce vom capacităţii
procedeelor de lucru O2 lucra împreună respectând paşii din demonstraţia copiilor de a
O3 procesul tehnologic. Fiecare copil va înţelege
decora vulpea din faţa lui, punând mai explicaţiile şi
întâi lipici, apoi lipind cu bucăţile demonstraţia
rupte de hârtie creponată. Vor fi educatoarei
folosite toate bucăţile de hârtie. coşuleţe, ,
lipici, hârtie
c) - Ce observaţi pe măsuţe? (Noi creponată
c) Intuirea observăm lipici si bucăţi de hârtie Frontal evaluarea
materialelor de la creponată.) capacităţii
măsuţe copiilor de a
d) Înainte de a începe haideţi să observaţia recunoaşte
facem câteva exerciții pentru materialele cu
încălzirea muşchilor mâinilor: care se lucrează
închidem / deschidem pumnii, cântăm
la pian, portiţa se închide / deschide.
d) Exerciții explicaţia coli frontal evaluarea
pregătitoare e) Mă voi asigura că toţi copiii au cartonate capacităţii de
pentru încălzirea înţeles sarcinile de lucru, rugând un albe(vulpi), executare corectă
mușchilor fini ai copil să le repete. lipici, hârtie a exerciţiilor de
mâinilor Pe parcursul activităţii trec pe la creponată încălzire a
fiecare copil, îndrum şi ajut acolo muşchilor mici ai
unde este nevoie. mâinii
Le reamintesc regulile ce trebuie
e) Realizarea respectate în timpul activităţilor de exercițiul individual evaluarea
propriu-zisă a abilităţi practice: capacităţii
lucrării - vorbim cât mai încet pentru a nu-i copiilor de a rupe,
deranja pe ceilalti ; lipi hârtia
- lucrăm frumos şi ordonat; creponată,
- apreciem şi protejăm munca
celorlalţi colegi
5. Evaluarea activităţii Pe o măsuţă se aşează toate vulpile conversația vulpile frontal aprecieri asupra
pentru a se face evaluarea. realizate corectitudinii
Voi purta o scurtă conversație observaţia realizării
O4 despre modul în care s-a desfășurat lucrărilor
activitatea, despre copiii care s-au
evidențiat și rezultatele muncii lor, îi
voi încuraja să se autoevalueze
respectând criteriile de evaluare.
(respectam spatiul dat, lucram curat si
ingrijit. )
6. Încheierea activității - Ce am lucrat astazi la activitate Evaluarea
practica? capacităţii
- Ce vom face cu aceste vulpi conversația frontal copiilor de a
decorate? răspunde la
întrebări