Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,ÎNTÂLNIREA DIN PĂDURE”

DATA: 23 februarie 2016

PROFESOR: Persida Sachelaru

GRUPA: mică ,,Fluturașii”

TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi pe pământ?

TEMA PROIECTULUI: ,, Din lumea celor care nu cuvântă”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, În adâncul pădurii”

TEMA ZILEI: ,, Întâlnirea din pădure ”

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate integrată ( ADP + ALA + ADE)

Consolidare și sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi;

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;

DURATA: o zi;

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă, sala de sport;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:

ADP+ ALA1+ ADE ( DȘ + DPM) + ALA2

1. Activități de dezvoltare personală ( ADP):

Noutățile zilei: copiii observă accesoriile noi de la centrele ȘTIINȚĂ, JOC DE MASĂ și
CONSTRUCȚII.

Întâlnirea de dimineață ( Î.D.): Copiii stau jos turcește, așezați în semicerc, participă la
următoarele momente: salutul, are loc prezența prin strigarea catalogului, apoi vor completa
calendarul naturii. Voi invita copiii să-și amintească alături de mine ce au învățat despre
animalele sălbatice în această săptămână. După ce fiecare copil răspunde întrebărilor în așa fel
încât să îl audă toți colegii, îi invit să-și împărtășească cu ei preferințele în ce privesc animalele
sălbatice printr-un joc distractiv: ,,Spune ce este! ”(împărtășirea de grup + activitatea de
grup: dintr-un coș, copiii scot pe rând câte un jeton cu animale sălbatice, vor identifica animalul
de pe jeton, după care vor spune ce știu despre respectivul animal.

Rutină: ,, Vulpițele se spală pe lăbuțe”

Tranziții:,, Câte unul pe cărare”


2. Jocuri și activități liber alese ( ALA1):

 CENTRUL ȘTIINȚĂ: ,, Animale din pădure”

O1: să identifice materialele de lucru ( decupaje cu animale sălbatice și domestice, lipici, planșă
cu pădurea);

O2: să selecteze animalele sălbatice de cele domestice, după care să le lipească pe planșă;

O3: să participe cu interes la activitate, cooperând cu colegii de la același centru.

 CENTRUL CONSTRUCȚII:,, Vizuina vulpii”

O1: să construiască prin alăturare şi suprapunere folosind cuburi, piesele de lego în diferite
poziţii pentru a realiza vizuina vulpiței;

O2: să plaseze silueta vulpiței în vizuină;

O3: să coopereze cu colegii de la același centru.

 CENTRUL JOC DE MASĂ: ,, Animale sălbatice” ( puzzle)

O1: să îmbine corect piesele pentru realizarea întregului;

O2: să discute cu membrii grupului animalul din imagine pe baza cunoştinţelor dobândite;

O3: să participe cu interes la activitate, cooperând cu colegii de la același centru.

3. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE ( DȘ+ DPM):


 DȘ (activitatea matematică): ,, Ce ne spune vulpea?” – joc didactic

O1 - să identifice obiectele de pe masa educatoarei;

O2 - să formeze grupe de obiecte , respectând criteriile date de educatoare ( culoare, formă,


mărime);

O3 - să utilizeze cardinalul grupei realizând corespondența cantitate – număr în limitele 1-3;

O4 – să compare grupe de obiecte după indicatorul de cantitate;

O5 - să motiveze acțiunea în termini matematici folosind noțiuni ca: ,,multe”, ,,puține”.


 DPM (activitatea de educație fizică): ,,Mergem ca Moș Martin” – târâre pe
genunchi și palme.

O1: să-și verifice ținuta vestimentară și starea fizică generală înainte de începerea activității;

O2: să inspire pe nas și să expire pe gură;

O3:să execute exerciții de mers și alergare păstrând poziția corectă;

O4: să execute acțiuni motrice cu grad de complexitate din ce în ce mai mare, respectiv
târârea pe genunchi și palme.

4. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA2):

Joc de mișcare: ,, Cursa vulpițelor roșii și vulpițelor portocalii”

Copiii vor fi împărțiți în două echipe: echipa vulpițelor roșii și echipa vulpițelor
portocalii. La linia de start sunt două lădițe cu pești. Pe rând fiecare membru al echipelor,
fiecare vulpiță, va trebui să-și ducă peștii în oala din vizuina lor. Echipa care va termina prima
și va avea cei mai mulți pești în oală, va fi câștigătoare. După prima rundă, jocul se va complica:
pe traseul de transportare al peștilor de la iaz la vizuină, vulpițele vor avea o parte îngreunată și
anume să meargă târâș pe sub pod. Pe parcursul întrecerii se urmărește plecarea de la start,
execuția corectă a deplasării și schimbarea alergătorilor ( vulpițelor).

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, jocul;

Material didactic: măști cu vulpițe roșii și portocalii.

Forma de organizare: pe echipe

Locul de desfășurare: sala de grupă

Evaluare: orală

STRATEGII DIDACTICE:

1. Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul,


problematizarea, jocul didactic, surpriza.
2. Material didactic: puzzel, decupaje cu animale domestice și animale sălbatice, undițe
cu peștișori pentru delimitarea centrelor de interes, ecusoane cu peștișori colorați
conform culorii fiecărui centru de interes, coș,cuburi de construit, animăluțe de cauciuc,
cifre în limitele 1-3, siluete de animale cu magnet, tabla magnetică, săculeți cu pești
colorați și bilețele cu sarcini, surpriza (peștele cu bombonele), scorbura de copac, decor
de pădure (copaci, flori, pânză colorată, iarbă din hârtie cartonată, măști cu ursuleț,
coșulețe cu hrana ursului, măști cu vulpițe roșii și portocalii, pești colorați.
3. Forma de organizare: individual, pe echipe

Evaluare: orală, continuă


SCENARIU DIDACTIC

TIPUL
Nr. ETAPELE CONȚINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE DE
Crt. ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV - INTELIGENȚĂ
EDUCATIV
METODE MATERIALE

MOMENT Se asigură condițiile


1. ORGANIZATORIC unei bune desfășurări a
activității prin pregătirea Observația
materialelor didactice și
aranjarea cadrului în care
se va desfășura
activitatea.
Copiii sunt invitați în Observația Capacitatea
semicerc, unde li se Expunerea copiilor de a
2. CAPTAREA evidențiază prezența unor Surpriza se organiza
ATENȚIEI elemente noi de decor din conversația pentru
sala de grupă și a activitate.
materialelor noi.
Reactualizarea Observația Jetoane cu
3. REACTUALIZAREA cunoștințelor se conversația animale Capacitatea Inteligența
CUNOȘTINȚELOR realizează din momentul copiilor de a lingvistică
sălbatice
completării calendarului participa la
naturii, împărtășirii de activitate.
grup și până la anunțarea
temei noi.
Astăzi la grădiniță
4. ANUNȚAREA vom vorbi tot despre
TEMEI ȘI A animalele sălbatice.
OBIECTIVELOR
Ecusoane
Pentru început vom lucra peștișori
pe centrele de interes:
ȘTIINȚĂ,
CONSTRUCȚII și JOC
DE MASĂ. Voi anunța
obiectivele activității,
după care voi oferi
informații lămuritoare
acolo unde este cazul.
Voi prezenta Inteligența
5. DESFĂȘURAREA sectoarele de activitate. kinestezică
ACTIVITĂȚII Voi trece pe la fiecare Observația
centru de activitate Conversația
deschis (marcat cu câte o Explicația
Ecusoane cu
undiță colorată diferit), pești ( roșii, Capacitatea
copiii vor intui materialul galbeni, albaștri) copiilor de a
didactic și voi explica + undițe cu pești participa la Inteligența
copiilor modul de colorați pentru activitate. intrapersonală
realizare a temelor delimitarea
propuse. Înainte de a centrelor Inteligența
incepe să lucreze la interpersonală
centre, le voi pune
ecusoane în piept cu Conversația
peștișori colorați: roșii, Explicația
galbeni, albaștri. Inteligența
 CENTRUL DE lingvistică
INTERES I: Capacitatea
STIINȚĂ copiilor de a
Planșa cu
(peștișorii roșii) selecta
pădurea
La acest centru copiii vor Coșulețe animalele
selecta din coșulețe activitate.
decupajele cu animalele Decupaje
sălbatice de cele animale
domestice, după care vor sălbatice și Inteligența
lipi animalele sălbatice pe domestice intrapersonală
Conversația
planșa cu pădurea.
Explicația Inteligența
 CENTRUL DE
INTERES II: interpersonală
Capacitatea
CONSTRUCȚII
Cuburi de copiilor de a
( peștișori
construit construi
albaștri)
Silueta vulpiței vizuina
La acest centru copiii vulpiței.
vor construi din cuburi
de construit vizuna
vulpiței, după care vor
așeza silueta vulpii în
vizuină.
 CENTRUL DE Conversația
INTERES III:
JOC DE MASĂ
(peștișorii Capacitatea
galbeni) copiilor de
a participa
Pentru DȘ ( activitatea la
matematică) copiii sunt activitate.
anunțați că urmează să
joace un joculeț. Vulpița
din povestea ,,Ursul Săculeți cu
păcălit de vulpe” dorește materiale și
sarcini
să facă o petrecere în
pădure, dar ar dori să
invite la petrecere doar
animalele sălbatice
carnivore și să
pregătească la masă doar Inteligența
pește. Pentru că ea a auzit intrapersonală
că noi știm multe lucruri
despre animalele
sălbatice, s-a gândit să
apeleze la noi ca să o Explicația Inteligența
ajutăm. Ne-a trimis Capacitatea interpersonală
materiale...în săculeți. Mă copiilor de
gândesc să o ajutăm pe a înțelege
vulpiță jucându-ne cu regulile
aceste materiale joculețul jocului.
,, Ce ne spune vulpea?”.
În jocul nostru vom
identifica animalele
sălbatice, le vom număra
şi grupa după diferite Inteligența
criterii. intrapersonală
Copiii sunt antrenati in
Conversația
observarea materialului Inteligența
didactic, apoi sunt interpersonală
impartiti in doua echipe: Explicația
echipa vulpițelor si
echipa ursuleților. Dacă
veţi răspunde corect la
întrebare, veţi primi câte
un peștișor pe acest
panou.

Coronițe cu
Explicarea jocului: vulpițe și Capacitatea
Se prezinta sarcinile si ursuleți
regulile jocului si se copiilor de
explică modul de a înțelege
desfașurare. regulile
Copiii sunt împărțiți pe jocului.
două echipe: echipa
vulpițelor și echipa
ursuleților. Se aleg
căpitanii de echipă. În
ordinea așezării copiiilor
pe scăunele, voi numi pe Explicația Săculeții cu
rând câte un copil din materiale și
fiecare echipă, în mod sarcini Inteli
alternativ. gența logico-
În fața echipelor va fi matematică
așezată o masă, iar pe
masă avem mai mulți
săculeți cu animăluțe
peștișori colorați și în
fiecare săculeț este un
bilețel unde sunt scrise
sarcinile pe care trebuie
să le îndeplinească fiecare
echipă. Pentru fiecare Inteligența
sarcină, avem alt săculeț. intrapersonală
Copilul numit din
fiecare echipă va rezolva Inteligența
sarcina de pe bilețel. interpersonală
Pentru fiecare răspuns
corect pe panoul din fața Inteli
grupei, va fi așezat un gența logico-
stimulent ( peștișori) în matematică
dreptul echipei din care
face parte copilul care
rezolvă sarcina. Echipa cu Inteligența
Capacitatea
cele mai multe răspunsuri intrapersonală
copiilor de
corecte câștigă...o
surpriză de la vulpița din a înțelege Inteligența
poveste! regulile interpersonală
Săculeț cu jocului.
Jocul de probă: doi Demonstrația materile și Inteli
copii vor executa jocul de sarcina gența logico-
probă pentru a vedea matematică
dacă copiii au înțeles
regulile.

Desfasurarea jocului Săculeți cu


propriu-zis: materile și
sarcini
Proba I:
Căpitanii de echipă
vor răspunde primii. Voi Capacitatea
scoate din primul săculeț Conversația copiilor de
un plic. Fiecare săculeț a rezolva
conţine sarcini Inteligența
sarcinile
diferite.Voi citi sarcina intrapersonală
probei. Explicația cerute.
 Prima echipă va Inteligența
realiza grupa Exercițiul interpersonală
animalelor
domestice și Inteli
grupa animalelor gența logico-
sălbatice. matematică
 A doua echipă va
realiza grupa Săculeți cu
animalelor materile și
sălbatice
sarcini Capacitatea
carnivore și
grupa animalelor copiilor de
sălbatice a rezolva
ierbivore. sarcinile
cerute.
Proba II: Conversația Inteligența
 Grupează intrapersonală
animalele după
culoare. Copilul Explicația Inteligența
interpersonală
numit va alege
un animăluț, îl Exercițiul
Inteli
va denumi după gența logico-
care va selecta matematică
toate
animăluțele de
aceiaşi culoare.
 A doua echipă Săculeți cu
va selecta toate materile și Capacitatea
animăluțele de sarcini copiilor de
același fel ( a rezolva
formă). sarcinile
cerute.
Conversația
Proba III: Inteligența
 Vulpea ar dori intrapersonală
să scoatem din Explicația
săculeț toți Săculeți cu Inteligența
peștișorii de Exercițiul materile și interpersonală
culoare roșie și sarcini
Inteli
să-i punem în
gența logico-
lădița de Capacitatea matematică
aceeași culoare copiilor de
cu peștișorii. a rezolva
 A doua echipă sarcinile
va scoate din cerute.
coșuleț toți Inteligența
peștișorii de Săculeți cu intrapersonală
culoare materile și
galbenă și-i va sarcini Inteligența
pune în lădița interpersonală
de aceeași Conversația
culoare cu Inteli
peștișorii. gența logico-
Explicația matematică

Exercițiul

Proba IV:
 Pune în lădița Săculeți cu
de culoare materile și
albastră toți sarcini Capacitatea Inteligența
intrapersonală
peștișorii mici. copiilor de
 A doua echipă Conversația a rezolva Inteligența
va pune în sarcinile interpersonală
lădița de cerute.
culoare verde Explicația Inteli
toți peștișorii gența logico-
mari. Exercițiul matematică

Proba V:
 Formează
mulțimea Inteligența
intrapersonală
peștișorilor
Capacitatea
mici galbeni și Inteligența
Săculeți cu copiilor de
mulțimea materile și a rezolva interpersonală
peștișorilor sarcini sarcinile
Inteli
mari galbeni. Conversația cerute.
gența logico-
Unde sunt mai matematică
mulți, mai
puțini? Explicația
 Formează
mulțimea Exercițiul
peștișorilor
Inteligența
mici roșii și intrapersonală
mulțimea Capacitatea
peștișorilor copiilor de Inteligența
mari roșii. a rezolva interpersonală
Unde sunt mai Conversația sarcinile
Inteli
mulți, mai cerute. gența logico-
puțini? matematică
Explicația
Proba VI:
 Pune în oala Exercițiul
înaltă 1 peștișor
galben.
 Pune în oala
scundă 2 Conversația
peștișori
albaștri.
Explicația Capacitatea
Alte exemple de copiilor de
sarcini: Exercițiul a rezolva
sarcinile Inteligența
1. Selectează din cerute. intrapersonală
coșuleț vulpițele Siluete de
roșii și pune-le pe vulpițe roșii Inteligența
tabla magnetică! interpersonală
2. Selectează din Siluete de
coșuleț vulpițele vulpițe Inteli
portocalii și pune- portocalii gența logico-
le pe tabla Conversația matematică
magnetică!
3. Selectează din
coșuleț ursuleții Explicația Coșulețe
mici și pune-i pe Siluete de
tabla magnetică! Exercițiul ursuleți mici
4. Selectează din
coșuleț ursuleții Siluete de
mari și pune-i pe Conversația ursuleți mari
tabla magnetică!
5. Numără vulpițele
roșii! Câte sunt? Explicația Siluete Inteligența
intrapersonală
6. Numără vulpițele vulpițe
portocalii! Câte Exercițiul Capacitatea Inteligența
sunt? Problematizarea copiilor de interpersonală
7. Numără ursuleții Siluete a rezolva
mici! Câți sunt? ursuleți sarcinile
cerute.
8. Numără ursuleții
mari! Câți sunt? Inteli
9. Pune în gența logico-
corespondență: matematică
mare – mic
ursuleții de pe Conversația
tabla magnetică.
10. Acoperim
ochișorii! Voi lua Explicația
de pe tabla Inteligența
magnetică 1 Exercițiul intrapersonală
ursuleț mic. Copii Problematizarea
trebuie să sesizeze Inteligența
diferența. interpersonală
Iar jocul continuă până
când fiecare copil va
participa la activitate.
Complicarea jocului: Conversația

,, Am pe masă o
mulțime de peștișori. Explicația
Ce culoare au? Fă-mi Coșuleț cu
mulțimea peștișorilor Exercițiul cifra 1 Inteli
mici! Numără-i! Câți Peștișori Capacitatea gența logico-
sunt la număr? Pune copiilor de matematică
peștișorii în coșulețul a rezolva
care are pe el cifra 1” ( Conversația sarcinile
nr.care indică câți cerute.
peștișori mici avem).
Explicația
,,Ai pe masă o
mulțime de peștișori. Exercițiul
Ce culoare au? Fă-mi Problematizarea
mulțimea peștișorilor
mari! Numără-i! Câți
Inteligența
sunt la număr? Pune Coșuleț cu intrapersonală
peștișorii în coșulețul cifra 2
care are pe el cifra 2” ( Peștișori Inteligența
număr care indică câți Interpersonală
peștișori mari avem).

Încheierea jocului:
Numărăm stimulentele
( peștișorii). Cum
echipele au același Stimulentele=
număr de peștișori, peștișori
apelăm la alte sarcini
pentru departajare.
Departajarea:
Voi bate din palme,
iar copii vor spune de
câte ori am bătut din
palme. Copilul cel mai Cubul magic
atent, va arunca cubul Capacitatea
magic şi va număra copiilor de
animăluțele de pe a înțelegere
suprafaţa cubului. Conversația regulile
Cum toți copiii vor jocului.
câștiga, premiul va fi Explicația
pentru toți: o cutie Inteligența
frumos ambalată în Jocul intrapersonală
care se găsește un Surpriza
peștișor cu solzi de (peștișor cu solzi Inteligența
bomboane de la
de bomboane) Interpersonală
Vulpița din poveste, pe
care le vor mânca după
spălarea mânuțelor. Ne
ridicăm și folosindu-ne
de tranziția ;;Câte unul Capacitatea Inteligența
pe cărare”, mergem la Conversația copiilor de kinestezică
baie. Revenim în sala a participa
de grupă pentru Explicația la
activitatea activitate.
experențială 2, o Jocul
activitate de educație
fizică în cadrul căreia Inteligența
copiii vor ,,Merge ca intrapersonală
Moș Martin” – târâre
pe genunchi și palme. ( Inteligența
proiect separat Interpersonală
conform structurii unui
proiect pentru DPM). Inteligența
ALA2: Joc de kinestezică
mișcare:
,, Cursa vulpițelor
roșii și vulpițelor
portocalii” Coronițe cu
Copiii vor fi vulpița roșii și Inteligența
împărțiți în două Conversația vulpițe intrapersonală
echipe: echipa portocalii
vulpițelor roșii și Explicația Inteligența
echipa vulpițelor Lădițe cu pești Interpersonală
portocalii. La linia de Jocul
start sunt două lădițe Inteligența
Oale kinestezică
cu pești. Pe rând
fiecare membru al Vizuina
echipelor, fiecare
vulpiță, va trebui să-și
ducă peștii în oala din
vizuina lor. Echipa
care va termina prima
și va avea cei mai mulți Conversația
pești în oală, va fi
câștigătoare. După Explicația Lădițe cu pești
prima rundă, jocul se Inteligența
va complica : pe Jocul intrapersonală
traseul de transportare
al peștilor de la iaz la Inteligența
vizuină, vulpițele vor Oale Interpersonală
avea o parte îngreunată
și anume să meargă Vizuina Inteligența
târâș pe sub pod. Pe kinestezică
parcursul întrecerii se Pod ( 2
urmărește plecarea de Conversația scaune cu
la start, execuția spătar și o
corectă a deplasării și Explicația față de masă)
schimbarea
alergătorilor Jocul
(vulpițelor).

Pentru a verifica dacă Capacitatea Inteligența


6. ASIGURAREA copiii au înțeles, voi Conversația copiilor de a intrapersonală
RETENȚIEI ȘI A relua temele activităților Inteligența
TRANSFERULUI
Explicația participa la
desfășurate pe parcursul activitate. Interpersonală
zilei.
Copiilor li se vor
7. EVALUAREA împărți aprecieri verbale, Conversația Inteligența
PERFORMANȚEI sugestii și încurajări cu intrapersonală
caracter de formare. Inteligența
Interpersonală

Se vor face aprecieri


8. ÎNCHEIEREA generale și individuale
ACTIVITĂȚII asupra modului de Inteligența
Conversația
participare la activitate. intrapersonală
Se vor împărți Inteligența
recompense: fețe Interpersonală
zâmbitoare și
bombonelele de la
Vulpița din poveste.
SCENARIU DIDACTICE PENTRU DPM:

,,Mergem ca Moș Martin”

(târâre pe genunchi și palme)

Nr. FORMAȚII DE MODALITĂȚI DE


Crt. VERIGA CONȚINUT DOZARE EXERSARE ȘI INDICAȚII METODICE
Asigurarea condițiilor
1. MOMENT necesare bunei desfășurări a În șir câte unul.
ORGANIZATORIC activității: Câte unul.
o Deplasarea în sala de
gimnastică;
o Adunarea și alinierea; În linie dreaptă cu fața către
o Anunțarea obiectivelor pe educatoare.
înțelesul copiilor;
o Întoarceri la comandă: cu
fața la fereastră; cu fața la
ușă.

2. PREGĂTIREA o Mers normal ( în coloană Atenție! Privirea înainte, spatele


ORGANISMULUI unul după altul) drept! Mișcă brațele pe lângă corp!
PENTRU EFORT
o Mers pe vârfuri Capul drept! Împinge mult pe
vârfuri!
o Mers ghemuit ( mersul Spatele drept, palmele sprijinite pe
piticului) genunchi!
o Alergare ușoară. Aleargă cu gura închisă! Păstrează
distanța!
o Mers liniștit cu mișcări de Tragem aer pe năsuc, îl scoatem pe
respirație guriță!
Mirosim o floricică!

3. PREGĂTIREA Exercițiul 1 ( pentru gât):


SELECTIVĂ A
ORGANISMULUI ,,Sus, jos!” În semicerc cu fața la educatoare.
PENTRU EFORT PI: Stând depărtat, palmele pe Privirea în sus!
șold: Privirea în jos!
T1: rotirea capului în sus; 2x 8 T Spatele drept!
T2: aplecarea capului în jos. Nu mișcăm picioarele!

Exercițiul 2 ( pentru brațe):


,, Întindem elasticul!”
PI: Stând depărtat, cu brațele Întinde genunchii!
înainte, palmele paralele Spatele drept!
T1: depărtarea brațelor lateral 2x 8 T
energic ( întindem elasticul);
T2: revenirea cu bătaia palmelor:
poc!
,,Brațe scurte, brațe lungi!”
PI: Stând depărtat, brațele la piept, Întinde brațele!
brațele lateral. 2x 8 T Spatele drept!
T1: brațele la pipt
T2: depărtarea brațelor lateral

,,Plici, plici!”
PI: Stând depărtat, brațele înainte
T1: brațele înainte cu bătaie 1,2 2x 8 T Întinde brațele!
T2: în spate 3-4 Spatele drept!

Exercițiul 3 ( pentru trunchi):


,,Pisica se întinde!” Ghemuit!
PI: Sprijinit ghemuit; 2x 8 T Întinde genunchii!
T1: Din ghemuit întinderea
genunchilor;
T2: revenire!

,,Atingem cerul, atingem


pământul!”
PI: Stând depărtat;
T1: 1,2 mâinile întinse în sus Întinde brațele sus!
T2: 3,4, aplecare în față cu 2x 8 T Ne aplecăm jos! Nu îndoim
vârfurile degetelor atingem genunchii!
podeaua fără a îndoi genunchii.

Exercițiul 4 ( pentru picioare):


,,Sări minge, minge, minge jos!”
PI: Stând cu palmele pe șold; Pe vârfuri, săriți!
T1: săritura ca mingea pe loc; Atenție, stai!
T2: jos!

Exercițiul 5 ( exerciții de
respirație):
,,Păsărelele zboară”
Din poziția stand, ridicarea Respiră adânc!
brațelor odată cu inspirația, lăsarea
brațelor odată cu expirația.

4. ÎNVĂȚAREA Târârea înainte pe genunchi


TÂRÂRII CU și palme cu deplasarea
SPRIJIN PE alternativă a mâinilor și
GENUNCHI ȘI picioarelor.
PALME În sala de sport va fi așezat un
covor pe care copii vor executa
târârea.
Explicația și demonstrația:
Din poziția stând cu sprijin pe Pe două coloane câte
genunchi și palme se execută unul....alinierea! Pe loc, stai! Unu,
înaintarea cu deplasarea corpului doi!
înainte, efectuată cu ajutorul Primii doi copii, culcat cu sprijin pe
mâinilor și picioarelor, deplansând genunchi și palme..luat! Începeți
simultan brațul cu piciorul opus. târârea! Drepți! Cu pas alergător în
Capul se ține ridicat, cu spatele coloanei!
privirea orientată înainte. Următorii...începeți!
Se va demonstra târârea
corectă, care se execută pe o
distanță de 3-4 metri, pe covor.

5. CONSOLIDAREA Jocul:
DEPRINDERII ,,Mergem ca Moș Martin”
MOTRICE NOU ( târâre pe genunchi și palme)
ÎNVĂȚATE Educatoarea va explica regulile
jocului:
Copiii așezați în semicerc, vor Explicarea concisă și clară a jocului:
purta pe cap coronițe cu imaginea Fixarea regulilor jocului;
lui Moș Martin, iar Moș Martin
pornește în căutare de hrană.
Merge normal printre copaci, pe
iarba verde până ajunge la o
înfundătură, iar ursul nu poate Desfășurarea jocului.
trece decât print-o scorbură de
copac. Copii vor merge târâș prin
,,scorbură” (tunel), și peste alte
diferite obstacole: o piatră, o
cioată. Ajunși în poieniță, vor lua
coșulețul cu hrană și vor porni din
nou pe același traseu, pentru
complicarea jocului, vor face
târâre pe genunchi și palme cu
coșul în mână.
REVENIREA Copiii vor merge la plimbare
6. ORGANISMULUI prin pădure vor culege câte o Mers normal! Spatele drept!
DUPĂ EFORT floricică pe care o vor mirosi. Inspiră și expiră!
Copii sunt așezați pe covor în
formație de cerc, stând în șezut vor
audia cântecul ,,Olle și ursul”.
ÎNCHEIEREA Din aceeași formație de cerc, voi
7. ACTIVITĂȚII face aprecieri verbale referitoare la
desfășurarea întregii activități.