Sunteți pe pagina 1din 2

Către: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

Domnului Președinte Prof univ. dr. Tiberiu Gabriel DOBRESCU

Ref.: Validarea calificării aferente programelor de studii master din cadrul Universității de
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Stimate domnule președinte,


În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3475/2017
privind aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul
superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), cu
modificările și completările ulterioare, vă transmitem atașat documentația întocmită în vederea
validării și înscrierii calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență și masterat
din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în Registrul
Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).

Denumirea
Denumire instituție Domeniul de Denumirea programului de
Facultatea
inițiatoare studii calificării licență/master/
postuniversitar
Universitatea de Agronomie Agricultură durabilă Agricultură
Științe Agronomice și Facultatea de durabilă
Medicină Veterinară Agricultură Masterat -IF
din București
Universitatea de Agronomie Consultanță agricolă Consultanță
Științe Agronomice și Facultatea de agricolă
Medicină Veterinară Agricultură Masterat –IF
din București
Universitatea de Managementul și Managementul și
Științe Agronomice și Facultatea de Agronomie expertiza fondului expertiza fondului
Medicină Veterinară Agricultură funciar funciar
din București Masterat -IF
Agronomie Protecția Protecția
Universitatea de
agroecosistemelor și agroecosistemelor
Științe Agronomice și Facultatea de
expertiza fitosanitară și expertiza
Medicină Veterinară Agricultură
fitosanitară
din București
Masterat – IF
Ameliorarea Ameliorarea
Universitatea de
Agronomie plantelor și plantelor și
Științe Agronomice și Facultatea de
producerea de producerea de
Medicină Veterinară Agricultură
sămânță sămânță
din București
Masterat -IF

Transmitem atașat prezentei cereri, documentația întocmită în conformitate cu cerințele


metodologiei anterior menționate după cum urmează: cererile de validare a calificărilor;
formularele pentru validarea calificărilor; hotărârea Senatului USAMVB prin care se solicită
validarea calificărilor și înscrierea în RNCIS; copii supliment la diplomă și copii hotărâri
autorizare/acreditare programe de studiu de licență și masterat ARACIS .

Cu deosebită considerație,

RECTOR,
Prof.univ.dr. Sorin Mihai CÎMPEANU