Sunteți pe pagina 1din 1

Avarul

Molière
Actul IV Scena 7
Haropagon.Haroagon, singur, răcneşte prin grădină cu mîinile ridicate şi aleargă de colo colo
cupălăria-n mînă.Hoţii! Hoţii! Criminalilor! Bandiţilor! Doamne, pedepseşte-i! Cer dreptate! Sînt
pierdut.M-au ucis. Mi-au răsucit gîtul la spate. Mi-au furat banii. Cine- ar fi putut să-i fure?
Undeeşti hoţule? Unde-i el? Unde nu este el? Unde se ascunde mitocanul şi criminalul? Cumaş
putea să dau de el? Unde să-l dibuiesc? Încotro să fug? Cine-i acolo? Nu cumva-i aici?Poate
că-i dincolo. Stai! (se prinde singur de mînă şi se trage de degete) Dă-mi baniiînapoi, banditule!
Ah, eu sînt. Mi se întunecă vederea. Simt că- nebunesc. Nu ştiu cinesînt. Cine sînt eu şi cine
eram? Ah, bănişori iubiţi...prieteni dragi, prieteni de-o viaţă,nepreţuiţi şi sinceri, concubini
minunaţi...Nu mai ştiu ce fac. Ah, bănişori ai iubirii,tovarăşi de nădejde. De cînd mi-aţi fost furaţi
nu mai pot să trăiesc, mă simt singur şipărăsit. Sînt pierdut. Ajutorul meu, speranţa mea,
prieteni de-o viaţă! Sînt pierdut! S-aterminat cu mine. Nu mai am pe nimeni pe lumea asta. Nu
mai pot trăi niic măcar unminuţel fără voi. Gata, mă duc, mă prăpădesc, nu mai sînt, mor am
murit, sînt deja mort,am murit şi m-au îngropat. N-ar vrea poate un om drăguţ să mă dezgroape,
să mă învie şisă- mi dea banii înapoi, sau măcar să-mi spună cine-i hoţul? Ce? Ce spuneţi voi
acolo? A,e cineva aici? Cum adică nu-i nimeni? Bandiţilor! Care-i banda care a comis
furtişagul?Şi toate astea numai din cauza lepădăturii de fiu- meu. M-am certat cu el şi n-am
statsuficient de veghe cu ochii spre grădină. Trebuie să fug, ca să anunţ toate tribunalele, să-mi
pun sub tortură familia, servitorii, rudele, vecinii, orăşenii, la moarte cu toţiiinfamilor! Cine sînt
aceşti oameni care mă privesc zîmbind zeflemitor? Nu cumva mi-aţifurat tocmai voi bănişorii
bandiţilor? Ia uite la ei. La moarte cu voi. Sînteţi cu toţiivinovaţi de la cel mai mic pînă la cel mai
mare trebuie să-mi daţi socoteală. Hei! Cevorbiţi voi acolo pe şoptite? Ştiţi cumva ceva despre
cel care m-a jefuit? Ce este atîtazgomot acolo? Te pomeneşti că mi-au prins hoţul. Hei, vreau
să ştiu dacă aţi pus mîna petîlhar! Trebuie să daţi sfoară în ţară, să mi-l aduceţi legat şi cu o
piatră de gît. Tepomeneşti că toţi sînt complicii hoţului. Vă uitaţi la mine şi zîmbiţi? Cred că şi-
auîmpărţit banii mei între ei. Repede comisari, repede judecători, veniţi la mine cu toţiioameni
de ordine şi de încredere, executori, avocaţi, notari, paznici, repede la mine voicălăi, inchizitori,
să-l căutăm împreună pe hoţ. Vreau să cercetaţi tot oraşul, să căutaţi dincasă în casă, să faceţi
percheziţii, la spînzurătoare cu toţi, mişeilor! Iar dacă nu găsiţi penimeni spînzuraţi-vă şi voi şi
apoi mă spînzur şi eu de o cracă.