Sunteți pe pagina 1din 322

VOLVO V50 MANUAL DE UTILIZARE

VOLVO V50

2012
Manual DE UTILIZARE

TP 13151
Volvo Car Corporation Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
STIMATE POSESOR AL UNUI AUTOVEHICUL VOLVO
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ALES VOLVO!

Sperăm că vă veţi bucura mulţi ani de experienţa plăcută a Pentru a beneficia pe deplin de avantajele aduse de autovehicul,
conducerii autovehiculului Volvo. Autovehiculul a fost proiectat vă recomandăm familiarizarea cu echipamentele, instrucţiunile
pentru a oferi siguranţă şi confort şoferului şi pasagerilor. şi informaţiile referitoare la întreţinere prezentate în acest manual
Volvo este unul dintre cele mai sigure autovehicule din lume. de utilizare.
De asemenea, autovehiculul Volvo a fost proiectat pentru a
satisface toate cerinţele actuale referitoare la siguranţă şi la
protecţia mediului înconjurător.
Cuprins
CUPRINS

00 Introducere 01 Siguranţa la bord 02 Instrumente şi butoane


Informaţii importante ................................... 8 Centurile de siguranţă ............................... 16 de comandă
Autovehiculele Volvo Sistemul de airbaguri ................................ 19 Prezentare generală, autovehiculele
şi mediul înconjurător ................................ 12 Airbagurile................................................. 20 cu volanul pe partea stângă ...................... 46
Activarea/dezactivarea airbagului frontal Prezentare generală, autovehiculele
pentru pasager (SRS)*.............................. 22 cu volanul pe partea dreaptă..................... 48
Airbagurile laterale (airbaguri SIPS).......... 24 Panoul de comandă situat pe portiera
Airbagurile de tip cortină (IC)..................... 26 şoferului .................................................... 50
Sistemul WHIPS ....................................... 27 Panoul de instrumente mixt....................... 51
La declanşarea sistemelor ........................ 29 Lămpile de control şi de avertizare............ 52
Modul coliziune ......................................... 30 Ecranul pentru afişarea informaţiilor ......... 56
Siguranţa copiilor ...................................... 31 Priza electrică ........................................... 58
Panoul de control al iluminării ................... 60
Maneta din partea stângă ......................... 63
Maneta din partea dreaptă ........................ 66
Pilotul automat*......................................... 69
Tastatura integrată în volan* ..................... 71
Reglarea volanului, semnalizatoarele
de avarie ................................................... 72
Frâna de parcare....................................... 73
Geamurile acţionate electric...................... 74
Geamurile, oglinda retrovizoare
şi oglinzile exterioare................................. 76
Trapa acţionată electric* ........................... 80
Preferinţe personale.................................. 82
HomeLink®*.............................................. 85

2 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Cuprins

03 Controlul climatizării 04 Interiorul autovehiculului 05 Încuietorile şi sistemul


Informaţii generale despre controlul Scaunele din faţă .................................... 106 de alarmă
climatizării ................................................. 90 Iluminarea habitaclului ............................ 109 Cheia cu telecomandă
Controlul manual al climatizării, AC........... 92 Spaţiile de depozitare din habitaclu......... 111 cu lamă a cheii ........................................ 124
Controlul electronic Bancheta................................................. 115 Încuietorile active .................................... 127
al climatizării, ECC*................................... 95 Compartimentul pentru bagaje................ 117 Funcţia Keyless drive
Distribuţia aerului ...................................... 98 (Conducere fără cheie)* .......................... 128
Sistemul de încălzire a blocului motor Bateria cheii cu telecomandă .................. 131
alimentat cu carburant şi sistemul de Încuierea şi descuierea ........................... 132
încălzire a habitaclului* ............................. 99 Sistemul de blocare de siguranţă
Sistemul de încălzire suplimentar pentru copii ............................................. 135
alimentat cu carburant* (diesel) .............. 102 Sistemul de alarmă* ................................ 136

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 3
Cuprins

06 Pornirea şi conducerea 07 Roţile şi anvelopele 08 Întreţinerea autovehiculului


autovehiculului Informaţii generale .................................. 192 Curăţarea ................................................ 208
Informaţii generale .................................. 142 Presiunea în anvelope ............................ 196 Retuşarea stratului de vopsea ................ 212
Alimentarea cu carburant ........................ 144 Triunghiul reflectorizant* Protecţia împotriva coroziunii .................. 213
Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)............. 148 şi roata de rezervă* ................................. 197
Pornirea motorului................................... 152 Înlocuirea roţilor ...................................... 199
Pornirea motorului – Flexifuel ................. 154 Repararea de urgenţă
Funcţia Keyless drive a anvelopelor perforate*.......................... 201
(Conducere fără cheie)* .......................... 156
Transmisia manuală................................ 157
Transmisia automată .............................. 158
Funcţia DRIVe Start-Stop* ...................... 163
Sistemul de frânare ................................. 167
DSTC – Sistemul de control
al stabilităţii şi tracţiunii* .......................... 169
Sistemul de asistenţă la parcare*............ 171
BLIS*– Sistemul de informare
unghi mort ............................................... 173
Tractarea şi recuperarea
unui autovehicul blocat............................ 176
Pornirea asistată ..................................... 179
Tractarea unei remorci ............................ 180
Echipamentul de tractare*....................... 182
Bara de tractare detaşabilă*.................... 184
Încărcarea autovehiculului ...................... 188
Reglarea fasciculului farurilor.................. 189

4 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Cuprins

09 Întreţinerea şi reviziile 10 Sistemul infotainment 11 Date tehnice


tehnice Informaţii generale ................................. 250 Codul de identificare
Revizia tehnică Volvo.............................. 216 Funcţiile audio......................................... 252 a autovehiculului ..................................... 284
Lucrările efectuate personal asupra Funcţiile radio.......................................... 257 Dimensiuni şi mase ................................. 286
autovehiculului ........................................ 217 Funcţiile CD ............................................ 262 Specificaţii de motorizare ........................ 289
Capota şi compartimentul motorului........ 218 Structura meniului – sistemul audio ........ 265 Uleiul de motor ........................................ 290
Uleiurile şi alte lichide de lucru ................ 220 Funcţiile telefonului*................................ 266 Lichide şi lubrifianţi.................................. 292
Lamele ştergătoarelor de parbriz ............ 226 Structura meniului – telefonul* ................ 273 Carburantul ............................................. 295
Bateria..................................................... 228 Sistemul handsfree Bluetooth*................ 276 Roţile şi anvelopele,
Înlocuirea becurilor.................................. 232 dimensiunile şi presiunea........................ 297
Siguranţele.............................................. 239 Sistemul electric ...................................... 300
Aprobare tip ............................................ 302
Lămpile de pe ecran................................ 303

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 5
Cuprins

12 Index alfabetic
Index alfabetic..........................................306

6
Cuprins

7
Introducere
INTRODUCERE

Informaţii importante

Manualul de utilizare Dacă nu sunteţi sigur care dintre dotări sunt evidenţiate în manualul de utilizare prin faptul
Informaţii importante

standard, opţionale sau suplimentare, că textul este de dimensiuni puţin mai mari şi
Introducere contactaţi un dealer Volvo. tipărit în culoarea gri. Asemenea exemple se
O bună metodă de cunoaştere a pot găsi în textele din meniu sau mesajele text
autovehiculului este citirea manualului de Texte speciale din ecranul de afişare a informaţiilor
utilizare, de preferinţă înainte de prima (de exemplu, AUDIO SETTINGS -
călătorie la volanul autovehiculului. Astfel, veţi SETĂRI AUDIO).
AVERTISMENT
avea ocazia să vă familiarizaţi cu funcţiile noi,
să descoperiţi modalităţile optime de Texte de avertizare care indică pericolul de Etichetele autocolante
manevrare a autovehiculului în diverse situaţii accidentare. Autovehiculul conţine tipuri diferite de etichete
şi să utilizaţi la maximum facilităţile acestuia. autocolante destinate comunicării de informaţii
Vă rugăm să acordaţi atenţie instrucţiunilor de importante într-un mod simplu şi clar.
siguranţă cuprinse în acest manual. IMPORTANT Etichetele autocolante din interiorul
Datele tehnice, elementele de design şi autovehiculului au următoarele grade
Texte importante care atenţionează asupra descrescătoare de importanţă referitoare la
ilustraţiile din acest manual nu antrenează pagubelor materiale.
niciun fel de obligaţii legale. Ne rezervăm avertizări/informaţii.
dreptul de a efectua modificări fără notificare Texte de avertizare care indică pericolul
prealabilă. NOTĂ de accidentare
© Volvo Car Corporation Textele marcate prin „NOTĂ” oferă sfaturi
sau recomandări care facilitează, de
Dotare opţională exemplu, utilizarea unor dotări şi funcţii.
Toate tipurile de dotări opţionale/accesorii
sunt marcate în manualul de utilizare cu
un asterisc*. Notă de subsol
Pe lângă echipamentele standard, acest Manualul de utilizare cuprinde note de subsol
manual descrie şi echipamente opţionale care se află în partea inferioară a paginii.
(montate în fabrică) şi anumite accesorii Aceste informaţii reprezintă o completare a
(echipamente suplimentare modificate). textului la care se face referire printr-un număr.
Dacă nota de subsol face referire la un tabel, ca
Echipamentele descrise în manualul de referinţă, se vor folosi litere în loc de numere.
utilizare nu figurează în dotarea tuturor
modelelor - autovehiculele au în dotare Mesajele text
echipamente diferite în funcţie de nevoile
diferitelor pieţe şi de legile şi de reglementările În autovehicul există ecrane care afişează G031590

în vigoare la nivel naţional sau local. mesaje text. Aceste mesaje text sunt

8 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Introducere

Informaţii importante

Simboluri ISO negre pe fond galben de Informaţii Liste de procedură


avertizare, text/imagine alb(ă) pe un fond negru În manualul de utilizare procedurile în cadrul
destinat mesajelor. Utilizate pentru a indica cărora trebuie efectuate acţiuni într-o anumită
pericolul de accidentare gravă sau chiar moarte, ordine sunt numerotate.
în cazul în care avertismentul este ignorat.
Atunci când există o serie de ilustraţii
Texte care avertizează asupra pentru instrucţiuni succesive, fiecare etapă
pagubelor materiale este numerotată identic cu ilustraţia
corespunzătoare.
Dacă ordinea instrucţiunilor nu este
importantă, există liste numerotate cu
litere aferente seriei de ilustraţii.
Săgeţile apar numerotate sau
nenumerotate, fiind folosite pentru a ilustra
mişcarea.

G031593
Dacă nu există nicio serie de ilustraţii pentru
instrucţiuni succesive, atunci etapele sunt
numerotate individual cu numere obişnuite.
Simboluri ISO şi text/imagine albe pe fond
negru destinat mesajelor.
Liste de poziţie
Cercurile roşii care conţin un număr sunt
NOTĂ
G031592

utilizate în imaginile de prezentare generală,


Etichetele prezentate în manualul de acolo unde sunt evidenţiate diversele
utilizare nu sunt reproduceri exacte ale componente. Numărul se regăseşte în lista
Simboluri ISO albe şi text/imagine alb(ă) pe celor din interiorul autovehiculului. Scopul de poziţii care este anexată ilustraţiei ce
fond de avertizare negru sau albastru şi pe este de a prezenta aspectul aproximativ al descrie elementul respectiv.
fondul destinat mesajelor. Utilizate pentru a acestora şi amplasarea lor în autovehicul.
avertiza asupra pagubelor materiale, în cazul Informaţiile care se aplică în cazul Liste cu buline
în care avertismentul este ignorat. autovehiculului dumneavoastră sunt Este utilizată o listă cu buline acolo unde
disponibile pe eticheta corespunzătoare din există o secvenţă numerotată în manualul de
autovehiculul dumneavoastră. utilizare.
Exemplu:
• Lichid de răcire
• Ulei de motor

9
Introducere

Informaţii importante

Continuare pe pagina următoare Din motivele sus-menţionate, aceste informaţii Accesorii şi echipamente
`` Acest simbol este situat în partea din pot fi înregistrate în computerele suplimentare
dreapta jos a paginii atunci când o secţiune se autovehiculului pentru o perioadă de timp
stabilită, dar şi ca urmare a unei coliziuni sau Conectarea şi instalarea necorespunzătoare a
continuă şi pe pagina următoare.
accident. Aceste informaţii pot fi stocate de accesoriilor pot afecta sistemul electric al
către Volvo atât timp cât acestea ajută la autovehiculului. Anumite accesorii
Înregistrarea datelor continuarea dezvoltării şi îmbunătăţirii funcţionează numai atunci când software-ul
siguranţei şi calităţii şi cât timp există cerinţe asociat este instalat în sistemul computerizat
Autovehiculul dumneavoastră are în dotare al autovehiculului. Din acest motiv, Volvo vă
mai multe computere a căror funcţie este de a legale şi reglementări în vigoare pe care Volvo
trebuie să le respecte. recomandă să contactaţi întotdeauna un
verifica şi de a monitoriza permanent modul şi atelier Volvo autorizat înainte de instalarea
capacitatea de funcţionare ale autovehiculului. Volvo nu va dezvălui informaţiile sus-menţionate accesoriilor conectate la sistemul electric sau
Unele dintre computere pot înregistra unor terţe părţi fără consimţământul care influenţează activitatea acestuia.
informaţii în condiţii normale de conducere, în proprietarului autovehiculului. Cu toate acestea,
cazul în care detectează o eroare. În plus, sunt în virtutea legislaţiei şi a reglementărilor în
înregistrate informaţii în caz de coliziune sau vigoare la nivel naţional, Volvo poate avea Revânzarea unui autovehicul care
de accident. Unele dintre informaţiile obligaţia de a dezvălui astfel de informaţii unor beneficiază de serviciul Volvo On Call*
înregistrate sunt necesare pentru ca mecanicii autorităţi, precum poliţia sau altor părţi care au
să poată diagnostica şi remedia defecţiunile dreptul legal de a accesa aceste informaţii. Volvo On Call este un serviciu suplimentar
autovehiculului în cadrul reviziilor tehnice şi al care constă în servicii de siguranţă, de
întreţinerii şi pentru ca Volvo să poată respecta Citirea şi interpretarea informaţiilor înregistrate securitate şi de confort. În cazul revânzării unui
cerinţele legale şi reglementările în vigoare. În de computerele din interiorul autovehiculului autovehicul care beneficiază de serviciile
plus, Volvo utilizează informaţiile în scopuri de necesită echipamente tehnice speciale la care Volvo On Call, este important ca aceste
cercetare în vederea îmbunătăţirii permanente au acces Volvo şi ateliere care au încheiat servicii să fie întrerupte astfel încât fostul
a calităţii şi siguranţei, deoarece informaţiile contracte cu Volvo. Volvo este responsabilă proprietar să nu mai poată avea acces la
pot contribui la o mai bună înţelegere a pentru stocarea şi prelucrarea în condiţii de serviciile autovehiculului. Contactaţi centrul
factorilor care provoacă accidente şi leziuni. siguranţă a informaţiilor care îi sunt transferate prin apăsarea butonului ON CALL (Apelare)
Informaţiile includ, printre altele, detalii cu pe parcursul reviziilor tehnice şi al întreţinerii, din autovehicul sau contactaţi un atelier Volvo
privire la starea şi funcţionarea diverselor precum şi pentru prelucrarea acestora în autorizat. Pentru informaţii cu privire la
sisteme şi module ale autovehiculului, legate conformitate cu normele în vigoare. Pentru serviciul Volvo On Call, a se vedea, de
de motor, acceleraţie, sistemul de direcţie şi de informaţii suplimentare - contactaţi un asemenea, secţiunea „Schimbarea codului de
frânare. Aceste informaţii pot include detalii cu dealer Volvo. securitate” din manualul de utilizare.
privire la modul în care şoferul conduce
autovehiculul, precum viteza autovehiculului,
utilizarea pedalelor de frână şi de acceleraţie,
rotirea volanului şi utilizarea centurilor de
siguranţă de către şofer şi de către pasageri.

10 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Introducere

Informaţii importante

Informaţii disponibile pe Internet


Informaţii suplimentare referitoare la
autovehiculul dumneavoastră sunt disponibile
la adresa de Internet www.volvocars.com.

11
Introducere

Autovehiculele Volvo şi mediul înconjurător

Concepţia Volvo Car Corporation asupra protecţiei mediului


Autovehiculele Volvo şi mediul înconjurător

G000000
Protecţia mediului este una dintre valorile de Consumul de carburant curat în interior şi, în egală măsură, un control
bază care determină toate activităţile Volvo Car Toate autovehiculele Volvo au un consum de eficient al emisiilor de noxe. În numeroase
Corporation. De asemenea, suntem convinşi că carburant competitiv în cadrul propriilor clase. cazuri, emisiile de noxe se situează cu mult
toţi clienţii noştri împărtăşesc preocuparea În general, valorile reduse ale consumului de sub valorile standardelor în vigoare.
noastră faţă de mediul înconjurător. carburant au drept consecinţă reducerea
Autovehiculul dumneavoastră Volvo se emisiilor de dioxid de carbon, gaz responsabil Aer curat în habitaclu
conformează standardelor ecologice pentru efectul de seră. Un filtru împiedică pătrunderea prafului şi a
internaţionale stricte şi este fabricat în una dintre Şoferul poate influenţa consumul de carburant polenului în habitaclu prin duza de ventilaţie.
uzinele cele mai curate şi mai eficiente din punct al autovehiculului. Pentru informaţii Un sistem sofisticat de purificare a aerului,
de vedere al utilizării resurselor din întreaga suplimentare, consultaţi secţiunea Reducerea IAQS* (Interior Air Quality System – Sistem de
lume. Volvo Car Corporation deţine certificare impactului asupra mediului. menţinere a calităţii aerului în habitaclu),
internaţională ISO, care include standardul ISO asigură o calitate superioară a aerului admis
14001 privind protecţia mediului, pentru toate Controlul eficient al emisiilor faţă de cel exterior.
fabricile şi pentru mai multe dintre celelalte unităţi
Volvo. De asemenea, am solicitat partenerilor Autovehiculul dumneavoastră este fabricat pe Sistemul constă dintr-un senzor electronic şi
noştri să abordeze în mod sistematic problemele baza conceptului „Curat în interior şi la un filtru cu carbon. Aerul admis este
de mediu. exterior” – un concept ce implică un mediu monitorizat permanent, iar dacă se

12 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Introducere

Autovehiculele Volvo şi mediul înconjurător

înregistrează o creştere a nivelului anumitor • Evitaţi funcţionarea motorului la ralanti - Reciclarea


gaze toxice, de exemplu a monoxidului de opriţi motorul în cazul blocajelor în trafic. Ca parte a activităţii de protecţie a mediului
carbon, duza de ventilaţie este închisă. Respectaţi reglementările locale în vigoare. desfăşurată de Volvo, este important ca
O astfel de situaţie poate apărea, de exemplu, • Conduceţi economic - gândiţi în perspectivă. autovehiculul să fie reciclat în mod ecologic.
în condiţii de trafic intens, în blocaje de trafic şi • Efectuaţi reviziile tehnice şi întreţinerea Autovehiculul poate fi reciclat aproape în
în tuneluri. totalitate. Ultimul proprietar al autovehiculului
conform instrucţiunilor din manualul de
Filtrul de carbon împiedică pătrunderea utilizare - respectaţi intervale recomandate este rugat să contacteze un dealer pentru
oxizilor de azot, a ozonului existent la nivelul în Carnetul de service şi certificatul de detalii referitoare la un centru de reciclare
solului şi a hidrocarburilor. garanţie. autorizat/omologat.
• Dacă autovehiculul dumneavoastră este
Interiorul autovehiculului dotat cu un sistem de încălzire a motorului,
Interiorul autovehiculului Volvo este proiectat utilizaţi-l înainte de pornirea la rece -
să fie plăcut şi confortabil, chiar şi pentru îmbunătăţeşte capacitatea de pornire şi
persoanele care suferă de alergii de contact şi reduce gradul de uzură la temperaturi
de astm. A fost acordată o atenţie deosebită exterioare scăzute şi motorul poate atinge
selectării materialelor ecologice. mai repede temperatura normală de
funcţionare, ceea ce duce la reducerea
Atelierele Volvo şi mediul înconjurător consumului de carburant şi a emisiilor.
O întreţinere regulată creează condiţiile pentru o • Datorită rezistenţei aerodinamice la viteze
durată de viaţă îndelungată a autovehiculului şi mari, consumul de carburant creşte
un consum redus de carburant. Astfel, contribuiţi semnificativ - dublarea vitezei duce la
la menţinerea unui mediu înconjurător mai curat. creşterea de 4 ori a rezistenţei aerodinamice.
La încredinţarea autovehiculului pentru revizii • Îndepărtaţi întotdeauna în mod ecologic
tehnice şi întreţinere unui atelier Volvo, acesta deşeurile periculoase, cum ar fi bateriile şi
devine parte a sistemului Volvo. În scopul uleiurile. Dacă aveţi nelămuriri cu privire la
prevenirii deversărilor în mediul înconjurător, modul de eliminare a acestui tip de deşeuri,
Volvo are exigenţe clare referitoare la modul în apelaţi la un atelier pentru consultanţă - vă
care sunt concepute atelierele sale. Personalul recomandăm un atelier Volvo autorizat.
atelierelor noastre deţine cunoştinţele şi Respectarea acestor recomandări vă poate
echipamentele necesare garantării protecţiei ajuta să economisiţi bani, să salvaţi resursele
mediului înconjurător. planetei şi să prelungiţi durata de viaţă a
autovehiculului dumneavoastră. Pentru
Reducerea impactului asupra mediului informaţii şi recomandări suplimentare, a se
Puteţi ajuta cu uşurinţă la reducerea impactului vedea paginile 142 şi 295.
asupra mediului - iată câteva recomandări:

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 13
Centurile de siguranţă ...............................................................................16
Sistemul de airbaguri ................................................................................19
Airbagurile .................................................................................................20
Activarea/dezactivarea airbagului frontal pentru pasager (SRS)* .............22
Airbagurile laterale (airbaguri SIPS)..........................................................24
Airbagurile de tip cortină (IC) .................................................................... 26
Sistemul WHIPS........................................................................................27
La declanşarea sistemelor ........................................................................29
Modul coliziune .........................................................................................30
Siguranţa copiilor ......................................................................................31

14 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
SIGURANŢA LA BORD
01 Siguranţa la bord

01 Centurile de siguranţă

Informaţii generale Eliberarea centurii de siguranţă


Centurile de siguranţă

– Apăsaţi butonul roşu de pe dispozitivul de WARNING


blocare şi permiteţi retragerea centurii. În Fiecare centură de siguranţă este
cazul în care centura nu este retrasă proiectată pentru o singură persoană.
complet, poziţionaţi-o manual astfel încât
să nu atârne.
Centura de siguranţă este blocată şi WARNING
nu poate fi retrasă: Nu modificaţi sau nu reparaţi niciodată
• dacă este extrasă prea rapid personal centura de siguranţă. Volvo vă
• în timpul frânării şi al accelerării autovehiculului recomandă să contactaţi un atelier Volvo
autorizat. În cazul în care centura a fost
• dacă autovehiculul se înclină considerabil. supusă unei solicitări considerabile, de
exemplu, în cazul unei coliziuni, este
Reţineţi următoarele aspecte necesară înlocuirea completă a acesteia.
• nu utilizaţi cleme sau alte dispozitive care Este posibil ca anumite caracteristici de
G020104

pot împiedica poziţionarea corectă a protecţie ale centurii de siguranţă să fie


centurii de siguranţă afectate, chiar dacă aceasta nu pare
Tensionarea porţiunii pentru coapse a centurii. • centura de siguranţă nu trebuie să fie deteriorată. De asemenea, centura de
Centura trebuie poziţionată cât mai jos posibil. răsucită sau prinsă de niciun obiect siguranţă trebuie înlocuită dacă prezintă
• porţiunea pentru coapse a centurii trebuie semne de uzură sau deteriorare. Noua
Frânarea puternică poate avea consecinţe centură de siguranţă trebuie să fie de tip
grave în cazul neutilizării centurilor de poziţionată cât mai jos posibil (nu peste
abdomen) aprobat şi concepută pentru instalare în
siguranţă. Asiguraţi-vă că toţi pasagerii aceeaşi locaţie cu cea înlocuită.
utilizează centurile de siguranţă. Este • tensionaţi porţiunea pentru coapse a
important ca centura de siguranţă să fie lipită centurii peste articulaţiile bazinului trăgând
de corp pentru a asigura protecţie maximă. Nu porţiunea diagonală pentru umăr în sus,
înclinaţi excesiv spătarul scaunului. Centura spre umăr, conform indicaţiei din figură.
de siguranţă este proiectată pentru a oferi
protecţie în poziţia normală de şedere. WARNING
Fixarea centurii de siguranţă Centurile de siguranţă şi sistemul de
airbaguri interacţionează. În cazul unei
– Trageţi cu grijă centura de siguranţă şi fixaţi- coliziuni, neutilizarea sau utilizarea
o prin apăsarea cataramei în dispozitivul de incorectă a centurii de siguranţă poate
blocare. Fixarea centurii de siguranţă este diminua protecţia furnizată de airbagul
indicată printr-un sunet puternic. corespunzător.

16
01 Siguranţa la bord

Centurile de siguranţă 01

Centurile de siguranţă şi femeile volanul astfel încât să poată menţine uşor Sistemul de avertizare pentru centurile de
însărcinate controlul autovehiculului în timpul conducerii siguranţă nu include scaunele pentru copii.
acestuia (ceea ce înseamnă că acestea
trebuie să poată utiliza cu uşurinţă pedalele şi Bancheta
volanul). Este recomandată poziţionarea Sistemul de avertizare pentru centurile de
scaunului astfel încât abdomenul să se afle cât siguranţă ale banchetei are două subfuncţii:
mai departe posibil de volan.
• Oferă informaţii pe baza cărora sunt
utilizate centurile de siguranţă ale
Sistemul de avertizare pentru centurile banchetei. Pe ecranul pentru informaţii este
de siguranţă afişat un mesaj în cazul utilizării centurilor
de siguranţă sau dacă una dintre portierele
din spate a fost deschisă. Mesajul este
şters automat după conducerea
autovehiculului aproximativ 30 de secunde
sau după apăsarea tastei READ (Citire).
• Avertizează asupra faptului că una dintre
G020105

centurile de siguranţă ale banchetei este


desfăcută în timpul călătoriei. Această
În timpul sarcinii, este necesară purtarea avertizare ia forma unui mesaj afişat pe
permanentă a centurii de siguranţă. Este ecranul cu informaţii odată cu emiterea unui
extrem de importantă purtarea corectă a semnal sonor/vizual. Avertizarea ia sfârşit
acesteia. Secţiunea diagonală a centurii de atunci când centura de siguranţă este fixată
siguranţă trebuie să treacă peste umăr, apoi din nou sau când mesajul este confirmat
printre sâni spre partea laterală a abdomenului. manual prin apăsarea tastei READ (Citire).

G018084
Mesajul care indică centurile de siguranţă
Porţiunea pentru coapse a centurii de conectate este afişat în permanenţă pe ecranul
siguranţă trebuie întinsă peste articulaţiile cu informaţii. Apăsaţi tasta READ (Citire) pentru
bazinului, cât mai jos posibil sub abdomen. – Pasagerii care nu poartă centurile vor fi vizualizarea mesajelor memorate.
Centura nu trebuie lăsată niciodată să se atenţionaţi printr-un semnal sonor şi o lampă
deplaseze în sus. Tensionaţi adecvat centura de avertizare. Semnalul sonor de avertizare
de siguranţă şi asiguraţi-vă că este fixată cât pentru purtarea centurii de siguranţă este emis Anumite pieţe
mai aproape de corp. Mai mult, asiguraţi-vă că în funcţie de viteză şi, în anumite cazuri, în Un semnal sonor şi o lampă de control
nu este răsucită. funcţie de timp. Lampa de avertizare pentru reamintesc şoferului să-şi fixeze centura de
centurile de siguranţă se află în consola siguranţă. La viteze reduse, semnalul sonor va
Pe măsura avansării sarcinii, conducătoarele fi emis pentru primele 6 secunde.
auto însărcinate trebuie să regleze scaunul şi superioară şi pe panoul de instrumente mixt.


17
01 Siguranţa la bord

01 Centurile de siguranţă

Dispozitivul de pretensionare
a centurii de siguranţă
Centurile de siguranţă ale scaunelor din faţă şi
cele două centuri ale scaunelor exterioare din
spate sunt dotate cu dispozitive de
pretensionare. Un mecanism din dispozitivul
de pretensionare strânge centura de siguranţă
în cazul unei coliziuni suficient de puternice.
Centura de siguranţă asigură astfel o reţinere
mai eficientă a ocupanţilor autovehiculului.

WARNING
Nu introduceţi niciodată limba centurii de
siguranţă a pasagerului în catarama de pe
partea şoferului. Introduceţi întotdeauna
limba centurii de siguranţă în catarama de
pe partea corespunzătoare. Nu deterioraţi
centurile de siguranţă şi nu introduceţi niciun
obiect străin în cataramă. În caz contrar,
este posibil ca centurile de siguranţă şi
cataramele să nu funcţioneze în mod
corespunzător în cazul unei coliziuni. Există
pericolul de accidentare gravă.

18
01 Siguranţa la bord

Sistemul de airbaguri 01

Lampa de avertizare de pe panoul În anumite cazuri, alături de lampa


Sistemul de airbaguri

de instrumente mixt de avertizare, ecranul cu informaţii


afişează, de asemenea, un mesaj.
Dacă lampa de avertizare
funcţionează defectuos, triunghiul
de avertizare se aprinde şi pe
ecranul cu informaţii este afişat
mesajul SRS AIRBAG SERVICE
REQUIRED (Reparaţie necesară
airbag SRS) sau SRS AIRBAG
SERVICE URGENT (Reparaţie
urgentă airbag SRS). Volvo vă recomandă să
contactaţi în cel mai scurt timp un atelier Volvo
autorizat.

WARNING
Dacă lampa de avertizare pentru sistemul de
airbaguri rămâne aprinsă sau iluminează în
Lampa de avertizare de pe panoul de timpul conducerii autovehiculului, acest
instrumente mixt se aprinde când cheia cu sistem nu funcţionează la parametrii
telecomandă este rotită în poziţia I, II sau III în corespunzători. Simbolul indică o defecţiune
comutatorul de contact. Lampa se stinge după la sistemul de pretensionare a centurii,
aproximativ 6 secunde dacă sistemul de sistemul de airbaguri laterale (SIPS),
airbaguri nu prezintă defecţiuni. sistemul de airbaguri frontale (SRS) sau
sistemul de airbaguri de tip cortină (IC).
Volvo vă recomandă să contactaţi în cel mai
scurt timp un atelier Volvo autorizat.

19
01 Siguranţa la bord

01 Airbagurile

Sistemul de airbaguri
Airbagurile

WARNING NOTE
Volvo vă recomandă să contactaţi un atelier Senzorii reacţionează diferit în funcţie de
Volvo autorizat pentru reparaţii. Intervenţiile cursul coliziunii şi de utilizarea centurilor de
incomplete asupra sistemului de airbaguri siguranţă de pe partea şoferului şi a
pot cauza funcţionarea defectuoasă a pasagerului.
acestuia şi pot avea drept consecinţă Din acest motiv, este posibil ca doar unul
accidentarea gravă. (sau niciunul) dintre airbaguri să se umfle în
caz de coliziune. Sistemul de airbaguri
detectează forţa de impact asupra
autovehiculului şi, în funcţie de aceasta,
stabileşte care dintre airbaguri sunt
declanşate.
G020111
Capacităţile airbagurilor sunt, de
asemenea, adaptate la forţa de impact la
Sistemul SRS, autovehiculele cu volanul pe care sunt supuse.
partea stângă

Sistemul constă în airbaguri şi senzori. O


coliziune suficient de puternică declanşează
senzorii, iar airbagurile sunt umflate cu gaz

G020110
fierbinte. Pentru atenuarea impactului,
airbagul se dezumflă când este comprimat. În
această situaţie, în interiorul autovehiculului se Sistemul SRS, autovehiculele cu volanul pe
degajă fum. Acesta este un fenomen normal. partea dreaptă
Întregul proces, inclusiv umflarea sau
dezumflarea airbagului, are loc într-un interval
de ordinul zecimilor de secundă.

20
01 Siguranţa la bord

Airbagurile 01

Airbagul frontal pentru şofer


1

WARNING
Autovehiculul este dotat cu un airbag pentru
suplimentarea funcţiei de protecţie a centurii Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun
de siguranţă de pe partea şoferului. Airbagul de siguranţă sau pe o pernă de înălţare
este montat în centrul volanului. Volanul este situat(ă) pe scaunul pasagerului din faţă
marcat cu inscripţia SRS AIRBAG (AIRBAG dacă airbagul frontal corespunzător este
FRONTAL). activat. 1
Nu permiteţi niciodată nimănui să stea în
WARNING picioare sau aşezat în faţa scaunului
pasagerului din faţă. Copiii cu o înălţime
Centurile de siguranţă şi sistemul de airbaguri mai mică de 140 cm nu trebuie să stea
interacţionează. În cazul unei coliziuni, niciodată pe scaunul din faţă dacă airbagul
neutilizarea sau utilizarea incorectă a centurii este activat.
G020113 de siguranţă poate diminua protecţia furnizată
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
de airbagul corespunzător.
pune în pericol viaţa pasagerilor.
Poziţia airbagului pentru pasagerul din faţă în
autovehiculele cu volanul pe partea stângă şi în Airbagul frontal pentru pasager
autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă.
Autovehiculul este dotat cu un airbag pentru
suplimentarea funcţiei de protecţie furnizate de
WARNING centura de siguranţă pentru pasager. Airbagul
este montat într-un compartiment situat
Nu amplasaţi obiecte în faţa sau deasupra deasupra torpedoului. Capacul acestuia este
panoului de instrumente, acolo unde este marcat cu inscripţia SRS AIRBAG (AIRBAG
situat airbagul pentru pasager. FRONTAL).

WARNING
Pentru reducerea pericolului de accidentare
în cazul declanşării airbagului, pasagerii
trebuie să adopte o poziţie de şedere cât mai
apropiată de verticală, cu picioarele pe podea
şi cu spatele rezemat de spătar. Centurile de
siguranţă trebuie fixate corespunzător.

1
Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal, a se vedea pagina 22.

21
01 Siguranţa la bord

01 Activarea/dezactivarea airbagului frontal pentru pasager (SRS)*

Comutatorul de dezactivare a Activarea/dezactivarea


Activarea/dezactivarea airbagului frontal pentru pasager (SRS)*

WARNING
airbagului pentru pasager - PACOS*
În cazul în care autovehiculul este dotat cu
Informaţii generale airbag frontal pentru pasager fără
Airbagul frontal pentru pasagerul din faţă comutator de dezactivare (PACOS),
poate fi dezactivat dacă autovehiculul este airbagul va fi activat permanent.
dotat cu un comutator de dezactivare PACOS
(Comutatorul de dezactivare a airbagului WARNING
pentru pasagerul din faţă). Pentru informaţii
referitoare la activare/dezactivare, a se vedea Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun
secţiunea „Activarea/dezactivarea” de mai jos. de siguranţă sau pe o pernă de înălţare
situat(ă) pe scaunul pasagerului din faţă
Comutatorul de dezactivare a airbagului dacă airbagul frontal corespunzător este
pentru pasager/comutarea activat, iar lampa din consola
Comutatorul de dezactivare a airbagului superioară este aprinsă. Nerespectarea
pentru pasager (PACOS) este situat la capătul acestor instrucţiuni poate pune în pericol
panoului de instrumente de pe partea viaţa copilului.
pasagerului, iar accesul la acesta se face când Localizarea comutatorului
portiera pasagerului este deschisă (a se vedea
WARNING Airbagul este activat. Atunci când
secţiunea Activarea/dezactivarea de mai jos).
comutatorul se află în această poziţie,
Verificaţi dacă poziţia comutatorului este cea Nu permiteţi ocuparea scaunului copiii cu o înălţime mai mare de 140 cm
dorită. Volvo recomandă utilizarea lamei cheii pasagerului din faţă dacă mesajul text de pot ocupa scaunul pasagerului din faţă,
autovehiculului pentru modificarea poziţiei. pe panoul de pe pavilion indică faptul că dar niciodată copiii aşezaţi într-un scaun
airbagul frontal (SRS) este dezactivat şi de siguranţă sau pe o pernă de înălţare.
Pentru informaţii privind lama cheii, a se vedea dacă lampa de avertizare pentru sistemul
pagina 125. Airbagul este dezactivat. Atunci când
de airbaguri este, de asemenea, afişată pe
comutatorul se află în această poziţie,
panoul de instrumente mixt. Acestea indică
copiii aşezaţi într-un scaun de siguranţă
WARNING existenţa unei defecţiuni grave. Volvo vă
sau pe o pernă de înălţare pot ocupa
recomandă să contactaţi cât mai curând
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate scaunul pasagerului din faţă, dar niciodată
posibil un atelier Volvo autorizat.
pune în pericol viaţa pasagerilor. persoanele cu o înălţime mai mare de
140 cm.

22 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
01 Siguranţa la bord

Activarea/dezactivarea airbagului frontal pentru pasager (SRS)* 01

Un mesaj text şi o lampă din panoul de pe


WARNING pavilion indică faptul ca airbagul frontal pentru NOTE
pasagerul din faţă este dezactivat (a se vedea
Airbagul activat (scaunul pasagerului): La rotirea cheii cu telecomandă în poziţia II
ilustraţia de mai sus).
Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun de sau III în comutatorul de contact, lampa de
siguranţă sau pe o pernă de înălţare situat(ă) avertizare pentru airbagul pasagerului din
pe pe scaunul pasagerului din faţă dacă faţă luminează pe panoul de instrumente
airbagul frontal corespunzător este activat. mixt timp de aproximativ 6 secunde, a se
Această indicaţie este valabilă şi pentru orice vedea pagina 19.
persoană cu o înălţime mai mică de 140 cm. Ulterior, lampa de control din consola
Airbagul dezactivat (scaunul pasagerului): superioară se aprinde, indicând statutul
Este interzisă ocuparea scaunului corect pentru airbagul pasagerului din faţă.
pasagerului din faţă de către o persoană cu Pentru informaţii suplimentare referitoare la
o înălţime mai mare de 140 cm dacă diferitele poziţii ale cheii în comutatorul de
airbagul corespunzător este dezactivat. contact, a se vedea pagina 152.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
pune în pericol viaţa pasagerilor.

Mesaje

G018083
Lampa de control care indică activarea
airbagului pentru pasager.
2
Lampa de avertizare din panoul de pe pavilion
indică faptul că airbagul frontal pentru
pasagerul din faţă este activat (a se vedea
ilustraţia de mai sus).
G018082

Lampa de control care indică dezactivarea


airbagului frontal pentru pasager.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 23
01 Siguranţa la bord

01 Airbagurile laterale (airbaguri SIPS)

Airbagurile laterale Poziţionare


Airbagurile laterale (airbaguri SIPS)

WARNING
• Volvo vă recomandă să efectuaţi
reparaţiile numai în atelierele Volvo
autorizate. Intervenţiile incomplete
asupra sistemului de airbaguri SIPS pot
cauza funcţionarea defectuoasă a
acestuia şi pot avea drept consecinţă
accidentarea gravă.
• Nu amplasaţi obiecte în spaţiul dintre
latura exterioară a scaunului şi panoul
portierei, întrucât aceasta constituie zona
de expansiune a airbagului lateral.
• Volvo vă recomandă să utilizaţi numai

G025315
huse de scaun aprobate de Volvo. Alte
G020118

huse pot obstrucţiona funcţionarea


airbagurilor laterale. Scaunul şoferului, autovehicule cu volan
Poziţionarea airbagurilor laterale. • Airbagurile laterale suplimentează pe partea stângă.
Prin intermediul airbagurilor laterale SIPS protecţia oferită de centurile de
(Side Impact Protection System - sistem de siguranţă. Purtaţi întotdeauna centura de
protecţie la impact lateral), o mare parte a siguranţă.
forţei de impact este transmisă traverselor,
montanţilor, podelei, pavilionului şi altor Scaunele de siguranţă pentru copii şi
elemente structurale ale caroseriei. Airbagurile airbagurile laterale
laterale pentru scaunul şoferului şi cele pentru Airbagul lateral nu diminuează protecţia oferită
pasagerul din faţă protejează zona toracică a de autovehicul unui copil aşezat într-un scaun
ocupanţilor şi reprezintă o componentă de siguranţă sau pe o pernă de înălţare.
importantă a airbagurilor laterale SIPS.
Airbagurile laterale sunt amplasate în Scaunele de siguranţă pentru copii sau
spătarele scaunelor din faţă. pernele de înălţare pot fi amplasate pe scaunul
pasagerului din faţă cu condiţia ca airbagul
frontal pentru pasager să nu fie activat1.

1
Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS), a se vedea pagina 22.

24
01 Siguranţa la bord

Airbagurile laterale (airbaguri SIPS) 01

G025316

Scaunul pasagerului din faţă, autovehicule cu


volan pe partea stângă.

Sistemul de airbaguri SIPS constă în airbaguri


laterale şi senzori. O coliziune suficient de
puternică declanşează senzorii, iar airbagurile
laterale sunt umflate. Airbagul umflat umple
spaţiul dintre ocupant şi panoul portierei,
amortizând impactul iniţial. Airbagul se
dezumflă atunci când este comprimat în urma
coliziunii. Airbagul lateral este declanşat în
mod normal numai pe partea afectată de
coliziune.

25
01 Siguranţa la bord

01 Airbagurile de tip cortină (IC)

Proprietăţi
Airbagurile de tip cortină (IC)

WARNING
Nu suspendaţi şi nu fixaţi obiecte grele de
mânerele de sprijin de pe pavilion. Cârligul
este destinat exclusiv obiectelor de
îmbrăcăminte uşoare (nu obiectelor grele,
cum ar fi umbrelele).
Nu montaţi accesorii în capitonaj, montanţi
sau panourile laterale. Acestea pot
compromite funcţia de protecţie. Volvo vă
recomandă să utilizaţi numai componente
originale Volvo care sunt aprobate pentru
amplasarea în aceste zone.
G019985

WARNING
Nu încărcaţi autovehiculului la un nivel
Airbagurile de tip cortină (IC) suplimentează situat mai sus de 50 mm sub
protecţia oferită de sistemul SIPS şi celelalte marginea superioară a geamurilor laterale.
airbaguri. Acestea sunt montate în capitonaj În caz contrar, este posibilă compromiterea
pe ambele părţi ale pavilionului şi asigură funcţiei de protecţie a airbagurilor de tip
protecţia tuturor scaunelor exterioare ale cortină mascate în capitonaj.
autovehiculului. O coliziune suficient de
puternică declanşează senzorii, iar airbagul de
tip cortină este umflat. În caz de coliziune, WARNING
airbagurile de tip cortină previn accidentările Airbagurile de tip cortină suplimentează
şoferului şi pasagerilor la nivelul capului. protecţia oferită de centurile de siguranţă.
Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă.

26
01 Siguranţa la bord

Sistemul WHIPS 01

Sistemul de protecţie împotriva impactului din spate – WHIPS


Sistemul WHIPS

G020347
Sistemul de protecţie împotriva coliziunilor din Proprietăţile scaunului Sistemul WHIPS şi scaunele
spate (WHIPS) constă în spătare amortizoare La declanşarea sistemului WHIPS, spătarele de siguranţă pentru copii/pernele
de şoc şi tetiere proiectate special pentru scaunelor se înclină înapoi pentru modificarea
scaunele din faţă. Sistemul este declanşat de
de înălţare
poziţiei şoferului şi a pasagerului din faţă.
o coliziune din spate, în funcţie de unghiul, Sistemul WHIPS nu diminuează protecţia
Această acţiune diminuează pericolul
viteza de impact şi tipul autovehiculului oferită de autovehicul unui copil aşezat într-un
producerii leziunilor cauzate de impactul scaun de siguranţă sau pe o pernă de înălţare.
implicat în coliziune. din spate.

WARNING Poziţia corectă de şedere


WARNING Pentru asigurarea unei protecţii optime, şoferul
Sistemul WHIPS suplimentează protecţia Nu modificaţi şi nu reparaţi niciodată şi pasagerul din faţă trebuie să stea în centrul
oferită de centurile de siguranţă. Purtaţi personal scaunele sau sistemul WHIPS. scaunului, cu capul sprijinit pe cât posibil
întotdeauna centura de siguranţă. Volvo vă recomandă să contactaţi un atelier de tetieră.
Volvo autorizat.


27
01 Siguranţa la bord

01 Sistemul WHIPS

Nu obstrucţionaţi funcţionarea
WARNING
sistemului WHIPS
În cazul în care un scaun a fost supus unor
forţe considerabile, cum ar fi cele
dezvoltate într-o coliziune din spate, este
necesară verificarea sistemului WHIPS.
Volvo vă recomandă verificarea acestuia de
către un atelier Volvo autorizat.
Este posibil ca o parte a capacităţii de
protecţie a sistemului WHIPS să se fi
pierdut chiar dacă scaunele sunt aparent
nedeteriorate.
Volvo vă recomandă să apelaţi la un atelier

G020126
Volvo autorizat pentru verificarea
sistemului, chiar şi după coliziuni minore
din spate.
G020125

Nu aşezaţi obiecte care ar putea împiedica


funcţionarea sistemului WHIPS pe scaunele
din spate.
Nu lăsaţi niciun obiect pe podea, în spatele
scaunului şoferului/pasagerului, care ar putea
împiedica funcţionarea sistemului WHIPS. WARNING
În cazul plierii unuia dintre scaunele din
WARNING spate, scaunul din faţă corespunzător
trebuie deplasat înainte astfel încât să nu
Nu introduceţi obiecte rigide între perna
banchetei şi spătarul scaunului din faţă. atingă spătarul pliat.
Asiguraţi-vă că funcţionarea sistemului
WHIPS nu este obstrucţionată.

28
01 Siguranţa la bord

La declanşarea sistemelor 01

Activarea sistemelor
La declanşarea sistemelor

Sistem Circumstanţe în care este declanşat


Dispozitivul de pretensionare a centurii de siguranţă, scaunele din faţă În cazul unei coliziuni frontale şi/sau al unui accident care
implică un impact lateral şi/sau al unei coliziuni din spate
Dispozitivul de pretensionare a centurii de siguranţă, scaunele exterioare din spate În cazul unei coliziuni frontale
Airbagurile În cazul unei coliziuni frontaleA
Airbagurile laterale (SIPS) În accidente care implică o coliziune lateralăA
Airbagurile de tip cortină (IC) În accidente care implică o coliziune lateralăA
Sistemul WHIPS de protecţie împotriva coliziunilor din spate În cazul unei coliziuni din spate
A Caroseria autovehiculului poate fi deformată considerabil în urma unei coliziuni, fără ca airbagurile să fi fost declanşate. Mai mulţi factori, cum ar fi rigiditatea şi masa
obiectului lovit, viteza autovehiculului, unghiul de impact etc., influenţează modul de declanşare a diverselor sisteme de siguranţă ale autovehiculului.
Dacă airbagurile au fost declanşate, sunt
recomandate următoarele acţiuni: WARNING WARNING
• Recuperaţi autovehiculul. Volvo vă Modulul de comandă a sistemului de Nu conduceţi niciodată autovehiculul cu
recomandă să transportaţi autovehiculul la airbaguri se află în consola centrală. În cazul airbagurile declanşate. Acestea pot îngreuna
un atelier Volvo autorizat. Nu conduceţi udării consolei centrale cu apă sau un alt acţionarea direcţiei. Este posibil ca alte
autovehiculul cu airbagurile declanşate. lichid, deconectaţi alimentarea de la baterie. sisteme de siguranţă să fie, de asemenea,
• Volvo vă recomandă să apelaţi la un atelier Nu încercaţi pornirea autovehiculului deteriorate. În cazul expunerii intense, fumul
Volvo autorizat pentru înlocuirea deoarece este posibil ca airbagurile să se şi praful degajate la declanşarea airbagurilor
componentelor sistemului de siguranţă al declanşeze. Recuperaţi autovehiculul. Volvo pot cauza iritaţii ale pielii şi ale ochilor. În caz
autovehiculului. vă recomandă să transportaţi autovehiculul de iritaţie, spălaţi zona afectată cu apă rece.
la un atelier Volvo autorizat. Secvenţa rapidă de expansiune a airbagurilor
• Consultaţi întotdeauna un medic.
şi natura materialului din care sunt
confecţionate acestea pot cauza abraziuni şi
NOTE arsuri ale pielii.
Airbagurile frontale, laterale, de tip cortină
şi dispozitivele de pretensionare a
centurilor sunt declanşate o sigură dată în
timpul unei coliziuni.

29
01 Siguranţa la bord

01 Modul coliziune

Conducerea după o coliziune Dacă totul pare normal şi aţi verificat existenţa
Modul coliziune

scurgerilor de carburant, puteţi încerca să WARNING


porniţi autovehiculul.
Nu încercaţi niciodată să reparaţi personal
Mai întâi, scoateţi cheia cu telecomandă din autovehiculul sau să resetaţi sistemul
comutatorul de contact şi introduceţi-o din nou. electronic dacă autovehiculul s-a aflat în
Sistemele electronice ale autovehiculului vor modul coliziune. Acest lucru poate avea drept
încerca apoi să revină în modul normal de consecinţă accidentarea dumneavoastră sau
funcţionare. Apoi, încercaţi să porniţi funcţionarea defectuoasă a autovehiculului.
autovehiculul. Dacă mesajul CRASH MODE Volvo vă recomandă să încredinţaţi
SEE MANUAL (Modul coliziune. Consultaţi întotdeauna unui atelier Volvo autorizat
manualul) nu dispare de pe ecran, atunci verificarea şi resetarea autovehiculului la
autovehiculul nu trebuie condus sau tractat. NORMAL MODE (Mod normal) după ce
Chiar dacă autovehiculul este aparent funcţional, mesajul CRASH MODE SEE MANUAL
deteriorări ascunse îl pot face imposibil de (Modul coliziune. Consultaţi manualul) a fost
manevrat odată ce a fost pus în mişcare. afişat pe ecran.
G029042

Punerea în mişcare a autovehiculului


WARNING
Dacă mesajul NORMAL MODE (Mod normal)
Dacă autovehiculul este implicat într-o este afişat după resetarea CRASH MODE Nu încercaţi în niciun caz să reporniţi
coliziune, este posibil ca mesajul CRASH SEE MANUAL (Modul coliziune. Consultaţi autovehiculul dacă sesizaţi miros de
MODE SEE MANUAL (Modul coliziune. manualul), autovehiculul poate fi deplasat cu carburant atunci când pe ecran este afişat
Consultaţi manualul) să fie afişat pe ecranul cu grijă dintr-o poziţie periculoasă. Nu deplasaţi mesajul CRASH MODE SEE MANUAL
informaţii. Aceasta înseamnă că autovehiculul autovehiculul mai departe decât este necesar. (Modul coliziune. Consultaţi manualul).
are o funcţionalitate redusă. Modul coliziune Părăsiţi imediat autovehiculul.
reprezintă o stare de protecţie aplicată atunci
când este posibil ca funcţiile vitale ale
autovehiculului să fi fost deteriorate într-o WARNING
coliziune, funcţii precum circuitul de alimentare
cu carburant, senzorii pentru unul dintre Dacă autovehiculul se află în modul
sistemele de siguranţă sau sistemul de frânare. coliziune, acesta nu trebuie tractat. Acesta
trebuie transportat din locul în care se află.
Încercarea de a porni autovehiculul Volvo vă recomandă să transportaţi
autovehiculul la un atelier Volvo autorizat.
Mai întâi, asiguraţi-vă că nu se scurge
carburant din autovehicul. De asemenea, nu
trebuie să se sesizeze miros de carburant.

30
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Copiii trebuie să beneficieze copilul dumneavoastră. În plus, echipamentele


Siguranţa copiilor

de confort şi siguranţă la de protecţie pentru copii se potrivesc şi sunt NOTE


bordul autovehiculului uşor de utilizat.
Atunci când utilizaţi produse pentru siguranţa
Volvo recomandă aşezarea copiilor în scaune copiilor, este importantă citirea instrucţiunilor
NOTE de montare ce însoţesc produsul.
de siguranţă orientate contrar sensului de
deplasare, până la o vârstă cât mai mare În cazul în care întâmpinaţi probleme la
posibilă, cel puţin până la vârsta de 3-4 ani, montarea echipamentelor de siguranţă Nu ataşaţi curelele de ancorare ale scaunului
după care pe perne de înălţare/scaune de pentru copii, contactaţi producătorul pentru de siguranţă pentru copii de bara de reglare
siguranţă pentru copii orientate în direcţia a solicita informaţii mai detaliate. orizontală, de arcurile, şinele sau traversele de
sensului de deplasare, până la vârsta de 10 ani. sub scaun. Muchiile ascuţite pot cauza
deteriorarea curelelor.
Poziţia copilului în autovehicul şi alegerea
echipamentului sunt dictate de greutatea şi Scaunele de siguranţă pentru copii Pentru o fixare corectă, consultaţi instrucţiunile
înălţimea copilului; pentru informaţii de montare pentru scaunul de siguranţă
suplimentare, a se vedea pagina 37. pentru copii.

NOTE Poziţionarea scaunelor de siguranţă


pentru copii
Reglementările referitoare la poziţionarea Este permisă amplasarea:
copiilor în autovehicule diferă de la o ţară la
alta. Respectaţi legile în vigoare. • unui scaun de siguranţă pentru copii sau a
unei perne de înălţare pe scaunul
pasagerului din faţă, cu condiţia ca airbagul
Copiii de orice vârstă şi înălţime trebuie să frontal corespunzător să nu fie activat1.
călătorească întotdeauna protejaţi
corespunzător. Nu permiteţi niciodată unui copil • unui/unei sau mai multor scaune de
să stea aşezat pe genunchii unui pasager. siguranţă pentru copii/perne de înălţare pe
scaunele din spate.

G020128
Volvo dispune de echipamente de protecţie În cazul în care airbagul frontal pentru pasager
pentru copii (scaune de siguranţă pentru copii, este activat, amplasaţi întotdeauna scaunele
perne de înălţare şi dispozitive de fixare) care de siguranţă pentru copii/pernele de înălţare
sunt proiectate special pentru autovehiculul Scaunele de siguranţă pentru copii şi airbagurile
frontale nu sunt compatibile. pe scaunele din spate. Un copil aşezat pe
dumneavoastră. Utilizând echipamentele scaunul pasagerului din faţă ar putea fi rănit
Volvo de protecţie pentru copii, dispuneţi de grav în cazul declanşării airbagului.
condiţii optime de călătorie în siguranţă pentru

1
Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal, a se vedea pagina 22.

31
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Autocolant pentru airbag


1

WARNING WARNING
Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun Nu utilizaţi perne de înălţare/scaune de
de siguranţă sau pe o pernă de înălţare siguranţă cu braţe metalice sau orice alte
situat(ă) pe scaunul pasagerului din faţă elemente ce se pot rezema pe butonul de
dacă airbagul frontal corespunzător este deschidere al dispozitivului de blocare a
activat1. centurii, deoarece acestea pot provoca
Nicio persoană cu înălţimea mai mică de eliberarea accidentală a centurii. Autocolant situat la capătul panoului de
140 cm nu trebuie să ocupe scaunul Nu permiteţi părţii superioare a scaunului instrumente de pe partea pasagerului,
pasagerului din faţă dacă airbagul frontal de siguranţă pentru copii să se sprijine a se vedea ilustraţia de la pagina 22.
este activat. de parbriz.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
pune în pericol viaţa pasagerilor.

1
Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS), a se vedea pagina 22.

32
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Scaunele de siguranţă pentru copii recomandate1


Greutate Scaunul pasagerului din faţăA Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate

Grupa 0 Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun
max. 10 kg pentru copii orientat contrar sensului de pentru copii orientat contrar sensului de
deplasare, fixat prin sistemul ISOFIX. deplasare, fixat prin sistemul ISOFIX.
Pentru montarea corectă a acestui Aprobare tip: E1 04301146
Grupa 0+ accesoriu este necesar un sistem de
max. 13 kg (L)
prindere ISOFIX*.
Aprobare tip: E1 04301146
(L)
Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun
pentru copii orientat contrar sensului de pentru copii orientat contrar sensului de pentru copii orientat contrar sensului de
deplasare, fixat prin centura de siguranţă. deplasare, fixat prin centura de deplasare, fixat prin centura de
Aprobare tip: E1 04301146 siguranţă. siguranţă.
(U) Aprobare tip: E1 04301146 Aprobare tip: E1 03301146
(U) (U)
Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare – scaun pentru copii sensului de deplasare – scaun pentru sensului de deplasare – scaun pentru
orientat contrar sensului de deplasare, fixat copii orientat contrar sensului de copii orientat contrar sensului de
prin centura de siguranţă şi curele. Utilizaţi deplasare, fixat prin centura de deplasare, fixat prin centura de
o pernă de protecţie între scaunul copilului siguranţă, curele şi picioare de sprijin. siguranţă, curele şi picioare de sprijin.
şi planşa de bord. Aprobare tip: E5 03135 Aprobare tip: E5 03135
Aprobare tip: E5 03135 (L) (L)
(L)
Scaune de siguranţă pentru copii care sunt Scaune de siguranţă pentru copii care Scaune de siguranţă pentru copii care
aprobate universal. sunt aprobate universal. sunt aprobate universal.
(U) (U) (U)

1 Pentru
instalarea altor scaune de siguranţă pentru copii, autovehiculul trebuie să fie inclus în lista exclusivă de autovehicule aprobate de producătorul
scaunului sau să fie aprobat universal în conformitate cu regulamentul ECE R44.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 33
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Greutate Scaunul pasagerului din faţăA Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate

Grupa 1 Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar
9 – 18 kg sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de
rotire – scaun pentru copii orientat contrar rotire – scaun pentru copii orientat
sensului de deplasare, fixat prin centura de contrar sensului de deplasare, fixat prin
siguranţă şi curele. centura de siguranţă şi curele.
Aprobare tip: E5 04192 Aprobare tip: E5 04192
(L) (L)
Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare – scaun pentru copii sensului de deplasare – scaun pentru sensului de deplasare – scaun pentru
orientat contrar sensului de deplasare, fixat copii orientat contrar sensului de copii orientat contrar sensului de
prin centura de siguranţă şi curele. Utilizaţi deplasare, fixat prin centura de deplasare, fixat prin centura de
o pernă de protecţie între scaunul copilului siguranţă, curele şi picioare de sprijin. siguranţă, curele şi picioare de sprijin.
şi planşa de bord. Aprobare tip: E5 03135 Aprobare tip: E5 03135
Aprobare tip: E5 03135 (L) (L)
(L)
Britax Fixway – scaun pentru copii orientat Britax Fixway – scaun pentru copii
contrar sensului de deplasare, fixat prin orientat contrar sensului de deplasare,
sistemul ISOFIX şi curele. Pentru fixat prin sistemul ISOFIX şi curele.
montarea corectă a acestui accesoriu este Aprobare tip: E5 03171
necesar un sistem de prindere ISOFIX*.
(L)
Aprobare tip: E5 03171
(L)
Scaune de siguranţă pentru copii care sunt Scaune de siguranţă pentru copii care Scaune de siguranţă pentru copii care
aprobate universal. sunt aprobate universal. sunt aprobate universal.
(U) (U) (U)

34 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Greutate Scaunul pasagerului din faţăA Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate

Grupa 2 Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar
15-25 kg sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de
rotire – scaun pentru copii orientat contrar rotire – scaun pentru copii orientat
sensului de deplasare, fixat prin centura de contrar sensului de deplasare, fixat prin
siguranţă şi curele. centura de siguranţă şi curele.
Aprobare tip: E5 04192 Aprobare tip: E5 04192
(L) (L)
Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de
rotire – scaun pentru copii orientat în rotire – scaun pentru copii orientat în rotire – scaun pentru copii orientat în
direcţia sensului de deplasare, fixat prin direcţia sensului de deplasare, fixat prin direcţia sensului de deplasare, fixat prin
centura de siguranţă. centura de siguranţă. centura de siguranţă.
Aprobare tip: E5 04191 Aprobare tip: E5 04191 Aprobare tip: E5 04191
(L) (L) (L)


35
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Greutate Scaunul pasagerului din faţăA Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate

Grupa 2/3 Scaun de înălţare Volvo cu spătar. Scaun de înălţare Volvo cu spătar. Scaun de înălţare Volvo cu spătar.
15 – 36 kg Aprobare tip: E1 04301169 Aprobare tip: E1 04301169 Aprobare tip: E1 04301169
(UF) (UF) (UF)
Pernă de înălţare cu şi fără spătar. Pernă de înălţare cu şi fără spătar. Pernă de înălţare cu şi fără spătar.
Aprobare tip: E5 03139 Aprobare tip: E5 03139 Aprobare tip: E5 03139
(UF) (UF) (UF)
Pernă de înălţare integrată – disponibilă
ca dotare opţională montată din fabrică.
Aprobare tip: E5 03168
(B)
L: Adecvat pentru anumite scaune de siguranţă pentru copii. Aceste scaune pentru copii pot fi destinate pentru utilizarea cu un anumit model de
autovehicul, ediţii limitate sau semi-universale.
U: Adecvat pentru scaune de siguranţă pentru copii aprobate universal pentru această clasă de greutate.
UF: Adecvat pentru scaune de siguranţă pentru copii orientate în direcţia sensului de deplasare aprobate universal pentru această clasă de greutate.
B: Scaune de siguranţă pentru copii integrate aprobate pentru această clasă de greutate.
A Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal, a se vedea pagina 22.

36
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

special pentru asigurarea unei protecţii optime


WARNING pentru copii. În combinaţie cu centurile de WARNING
siguranţă normale, perna de înălţare integrată
Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun de Perna de înălţare trebuie să fie fixată în
este aprobată pentru copii cu greutatea între
siguranţă sau pe o pernă de înălţare situat(ă) poziţie înainte de aşezarea copilului pe
pe scaunul pasagerului din faţă dacă airbagul 15 şi 36 kg.
aceasta.
frontal corespunzător este activat1.
Nicio persoană cu înălţimea mai mică de Ridicarea pernei de înălţare Verificaţi dacă:
140 cm nu trebuie să ocupe scaunul • perna de înălţare este fixată în poziţie
pasagerului din faţă dacă airbagul frontal
• centura de siguranţă se află în contact cu
este activat.
corpul copilului fără a fi slăbită sau răsucită
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate şi este poziţionată corect peste umăr
pune în pericol viaţa pasagerilor.
• porţiunea pentru coapse a centurii este
trecută peste articulaţiile bazinului, pentru a
Pernele de înălţare integrate*1 oferi protecţie maximă
• centura de siguranţă nu atinge gâtul
copilului şi nu este trecută pe sub umăr
• Reglaţi cu atenţie poziţia tetierei pentru a fi
adecvată copilului.

G020808
Deplasaţi mânerul pentru a ridica perna
de înălţare.
Prindeţi perna cu ambele mâini
şi deplasaţi-o înapoi.
G015013

Împingeţi-o până când se fixează


în poziţie.
Perna de înălţare integrată Volvo pentru
scaunele exterioare din spate este proiectată

1
Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal (SRS), a se vedea pagina 22.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 37
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Coborârea pernei de înălţare Sistemul de blocare pentru siguranţa


WARNING copiilor, portierele din spate
Repararea şi înlocuirea trebuie efectuate Butoanele de comandă a geamurilor laterale
numai de un atelier. Volvo vă recomandă să din spate acţionate electric şi mânerele
contactaţi un atelier Volvo autorizat. Nu portierelor din spate pot fi blocate împotriva
efectuaţi personal modificări sau adăugiri la deschiderii din interior. Pentru informaţii
perna de înălţare. suplimentare, a se vedea pagina 135.
În cazul în care perna de înălţare integrată
a fost supusă unor solicitări considerabile,
cum ar fi cele aferente unei coliziuni, este Sistemul ISOFIX de fixare a scaunelor
necesară înlocuirea completă a acesteia. de siguranţă pentru copii
Chiar dacă perna de înălţare pare
nedeteriorată, este posibil să nu mai poată
asigura acelaşi nivel de protecţie. Înlocuirea
pernei de înălţare este necesară, de

G014507
asemenea, în cazul în care prezintă un grad
ridicat de uzură.

Deplasaţi mânerul.
Coborâţi scaunul şi apăsaţi până la fixarea
acesteia.

NOTE
Nu uitaţi să depozitaţi perna de înălţare

G015268
înainte de plierea spătarului banchetei.

Punctele de instalare pentru sistemul de fixare


ISOFIX sunt mascate în scaunele exterioare
din spate, în spatele secţiunii inferioare a
spătarului.
Amplasarea punctelor de instalare este
indicată de simbolurile din tapiţeria spătarului
(a se vedea ilustraţia de mai sus).

38
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Apăsaţi perna scaunului pentru a avea acces


la punctele de instalare. Clasa de Descriere WARNING
La conectarea unui scaun de siguranţă pentru mărime Nu aşezaţi niciodată un copil pe scaunul
copii la punctele de fixare ISOFIX, respectaţi pasagerului din faţă dacă airbagul
întotdeauna instrucţiunile producătorului. B1 Dimensiune redusă (alt.2), corespunzător este activat.
scaun de siguranţă pentru
Clase de mărime copii orientat în direcţia
sensului de deplasare NOTE
Scaunele de siguranţă pentru copii au
dimensiuni diferite – autovehiculele au C Dimensiune maximă, scaun Dacă scaunul de siguranţă pentru copii cu
dimensiuni diferite. De aceea, nu toate scaunele de siguranţă pentru copii sistem de fixare ISOFIX nu are specificată
de siguranţă pentru copii sunt compatibile cu orientat contrar sensului de dimensiunea, atunci modelul de
scaunele tuturor modelelor de autovehicule. deplasare autovehicul trebuie să fie inclus în lista
autovehiculelor aprobate de producătorul
Prin urmare, pentru a ajuta utilizatorii să
D Dimensiune redusă, scaun scaunului pentru copii.
aleagă scaunele de siguranţă pentru copii
corespunzătoare prevăzute cu sistem de fixare de siguranţă pentru copii
ISOFIX, există o clasificare a dimensiunilor orientat contrar sensului de
deplasare NOTE
acestora (a se vedea tabelul de mai jos).
E Scaun de siguranţă pentru Volvo vă recomandă să contactaţi un dealer
Clasa de Descriere nou-născuţi orientat contrar Volvo autorizat pentru a vă recomanda
mărime sensului de deplasare scaunele de siguranţă pentru copii cu
sistem de fixare ISOFIX.
A Dimensiune maximă, scaun F Scaun de siguranţă pentru
de siguranţă pentru copii nou-născuţi orientat
orientat în direcţia sensului transversal, partea-stângă
de deplasare
G Scaun de siguranţă pentru
B Dimensiune redusă (alt. 1), nou-născuţi orientat
scaun de siguranţă pentru transversal, partea-dreaptă
copii orientat în direcţia
sensului de deplasare


39
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Tipuri de scaune de siguranţă pentru copii fixate cu sistem ISOFIX

Tipul de scaun de Greutate Clasa de Scaunele pasagerilor pentru instalarea scaunelor de siguranţă
siguranţă pentru mărime pentru copii cu sistem ISOFIX
copii
Scaunul din faţă Scaunul exterior din spate

Scaun pentru max. 10 kg F X X


nou-născuţi orientat
transversal G X X

Scaun de siguranţă max. 10 kg E X OK


pentru nou-născuţi,
orientat contrar (IL)
sensului de deplasare
Scaun de siguranţă max. 13 kg E X OK
pentru nou-născuţi,
orientat contrar (IL)
sensului de deplasare D X OKA
(IL)
C X OK
(IL)

Scaun de siguranţă 9-18 kg D X OK


pentru copii, orientat
contrar sensului de (IL)
deplasare C X OK
(IL)

40
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Tipul de scaun de Greutate Clasa de Scaunele pasagerilor pentru instalarea scaunelor de siguranţă
siguranţă pentru mărime pentru copii cu sistem ISOFIX
copii
Scaunul din faţă Scaunul exterior din spate

Scaun de siguranţă 9-18 kg B X OKB


pentru copii, orientat
în direcţia sensului de (IUF)
deplasare B1 X OK
(IUF)

A X OK
(IUF)

X: Poziţionarea ISOFIX nu este adecvată pentru scaunele de siguranţă pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX pentru această clasă de greutate
şi/sau clasă de mărime.
IL: Adecvat pentru anumite scaune de siguranţă pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX. Aceste scaune pentru copii pot fi destinate pentru utilizarea
cu un anumit model de autovehicul, ediţii limitate sau semi-universale.
IUF: Adecvat pentru scaune de siguranţă pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX orientate în direcţia sensului de deplasare aprobate universal
pentru această clasă de greutate.

A
Pentru ca scaunul de siguranţă pentru nou-născuţi/copii să poată fi montat pe banchetă, scaunul din faţă corespunzător trebuie reglat faţă de poziţia centrală.
B
Volvo recomandă utilizarea scaunelor pentru copii orientate contrar sensului de deplasare pentru această categorie.


41
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Puncte de fixare superioare pentru


scaunele de siguranţă pentru copii NOTE
Pentru autovehiculele cu tetiere rabatabile
la scaunele exterioare, tetierele trebuie
rabatate pentru a facilita instalarea acestui
tip de scaune de siguranţă.

NOTE
În cazul autovehiculelor dotate cu capac al
compartimentului pentru bagaje, îndepărtaţi-l
înainte de prinderea scaunului de siguranţă
pentru copii în punctele de instalare.

Pentru informaţii suplimentare privind modul


de fixare a scaunelor de siguranţă pentru copii
G029703

în punctele de fixare superioare, consultaţi


instrucţiunile oferite de producătorii scaunelor
Poziţionare, puncte de fixare superioare. de siguranţă.
Autovehiculul este dotat cu puncte de fixare
superioare a scaunelor de siguranţă pentru WARNING
copii. Aceste puncte de fixare se găsesc în Curelele scaunului de siguranţă pentru
spatele banchetei. copii trebuie să treacă întotdeauna prin
Punctele de instalare superioare sunt orificiul piciorului tetierei înainte de a fi
destinate în principal fixării scaunelor pentru montate în punctul de fixare.
copii orientate în direcţia sensului de
deplasare. Volvo recomandă aşezarea copiilor
în scaune de siguranţă orientate contrar
sensului de deplasare, până la o vârstă cât
mai mare posibilă.
Curelele scaunului de siguranţă pentru copii
trebuie să treacă prin spaţiul dintre tetieră şi
spătarul scaunului.

42
01 Siguranţa la bord

01

43
Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea stângă ...........46
Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă ..........48
Panoul de comandă situat pe portiera şoferului ........................................ 50
Panoul de instrumente mixt.......................................................................51
Lămpile de control şi de avertizare ...........................................................52
Ecranul pentru afişarea informaţiilor .........................................................56
Priza electrică............................................................................................58
Panoul de control al iluminării ...................................................................60
Maneta din partea stângă .........................................................................63
Maneta din partea dreaptă ........................................................................66
Pilotul automat* .........................................................................................69
Tastatura integrată în volan* .....................................................................71
Reglarea volanului, semnalizatoarele de avarie .......................................72
Frâna de parcare.......................................................................................73
Geamurile acţionate electric......................................................................74
Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare..............................76
Trapa acţionată electric*............................................................................80
Preferinţe personale.................................................................................. 82
HomeLink®* ..............................................................................................85

44 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
INSTRUMENTE ŞI BUTOANE DE COMANDĂ
02 Instrumente şi butoane de comandă

Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea stângă


Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea stângă

02

G019488
46
02 Instrumente şi butoane de comandă

Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea stângă

Reglarea volanului Sistemul de avertizare pentru centurile de


siguranţă şi indicatorul pentru airbagul
Eliberarea capotei 02
pasagerului
Panoul de comandă
Oglindă retrovizoare interioară
Semnalizatoarele de direcţie, faza lungă,
Ecran pentru sistemul de control al
computerul de bord
climatizării şi sistemul infotainment
Sistemul de iluminare, dispozitivul de
Sistemul infotainment
deschidere a trapei de acces la buşonul
rezervorului Butoanele pentru sistemul de control al
climatizării, sistemul infotainment şi
Mânerul portierei, butonul de încuiere.
setările personale
Duze de ventilaţie în planşa de bord
Controlul climatizării
Duza de ventilaţie pentru geamul lateral
Maneta selectorului de viteze
Pilotul automat
Semnalizatoarele de avarie
Claxon, airbag
Mânerul portierei
Panoul de instrumente mixt
Torpedo
Tastatura pentru sistemul infotainment
Frâna de parcare
Ştergătoare, spălătoare de parbriz şi
Priza electrică/bricheta
spălătoare de faruri
Sistem de informare unghi mort, BLIS
Comutatorul de contact
Comutator, echipament opţional
Butoanele de comandă ale trapei
Nicio funcţie
Nicio funcţie
Comutator pentru iluminarea interioară
Lampa de lectură, partea stângă
Lampa de lectură, partea dreaptă

47
02 Instrumente şi butoane de comandă

Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă


Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă

02

G028204
48
02 Instrumente şi butoane de comandă

Prezentare generală, autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă

Priza electrică, bricheta Butoanele de comandă ale trapei


Sistem de informare unghi mort, BLIS Comutatorul de contact 02
Comutator, echipament opţional Ştergătoare, spălătoare de parbriz şi
spălătoare de faruri
Frâna de parcare
Pilotul automat
Panoul de comandă
Panoul de instrumente mixt
Torpedo
Claxon, airbag
Mânerul portierei
Tastatura pentru sistemul infotainment
Duza de ventilaţie pentru geamul lateral
Semnalizatoarele de avarie
Duze de ventilaţie în planşa de bord
Mânerul portierei, butonul de încuiere
Maneta selectorului de viteze
Sistemul de iluminare, dispozitivul de
Controlul climatizării
deschidere a trapei de acces la buşonul
Butoanele pentru sistemul de control al rezervorului
climatizării, sistemul infotainment şi
Semnalizatoarele de direcţie, faza lungă,
setările personale
computerul de bord
Sistemul infotainment
Eliberarea capotei
Ecran pentru sistemul de control al
Reglarea volanului
climatizării şi sistemul infotainment
Oglindă retrovizoare interioară
Sistemul de avertizare pentru centurile de
siguranţă şi indicatorul pentru airbagul
pasagerului
Comutator pentru iluminarea interioară
Lampa de lectură, partea stângă
Lampa de lectură, partea dreaptă
Nicio funcţie
Nicio funcţie

49
02 Instrumente şi butoane de comandă

Panoul de comandă situat pe portiera şoferului

Panoul de comandă situat pe portiera


Panoul de comandă situat pe portiera şoferului

şoferului
02

Buton pentru blocarea acţionării geamurilor


portierelor din spate. Sistemul electric de
blocare de siguranţă pentru copii*
Geamuri acţionate electric
Oglinda exterioară, partea stângă
Oglinzile exterioare, setare
Oglinda exterioară, partea dreaptă

50 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Panoul de instrumente mixt


Panoul de instrumente mixt

02

G029046
Vitezometrul. Semnalizator de direcţie, partea dreaptă. Butonul pentru contorul de parcurs total –
Utilizat pentru măsurarea distanţelor
Semnalizatoarele de direcţie, partea Tahometrul – Indică turaţia motorului în mii
scurte. Apăsările scurte ale butonului
stângă. de rotaţii pe minut (rpm).
comută între cele două contoare de
Lampă de avertizare. Lămpile de control şi de avertizare. parcurs T1 şi T2. O apăsare prelungită
Ecranul pentru afişarea informaţiilor – Indicator nivel carburant, a se vedea, de (mai mult de 2 secunde) resetează
prezintă informaţii sau mesaje de asemenea, computerul de bord, contorul de parcurs activ la zero.
avertizare, precum şi ora şi temperatura pagina 64. Indicatorul temperaturii - Afişează
exterioară. Atunci când temperatura temperatura sistemului de răcire a
Lampa de control pentru faza lungă.
exterioară se situează între +2 °C şi -5 °C, motorului. Dacă temperatura creşte prea
un simbol sub forma unui fulg de zăpadă Ecran – Ecran pentru poziţia cutiei de mult şi indicatorul de temperatură intră în
este afişat pe ecran. Acest simbol viteze automate, senzorul de ploaie, zona roşie, pe ecran va apărea un mesaj.
avertizează asupra carosabilului alunecos. contorul de parcurs parţial, contorul de Reţineţi că lămpile suplimentare montate
Indicatorul pentru temperatura exterioară parcurs total şi pilot automat. în faţa orificiului de admisie, de exemplu,
poate afişa câteva grade în plus faţă de Prezintă, de asemenea, indicatorul de diminuează capacitatea de răcire la
valoarea reală dacă autovehiculul a schimbare a vitezelor (GSI) şi treptele de temperaturi exterioare ridicate şi în cazul
staţionat mai mult timp. viteză pentru modelul 1.6D DRIVe, a se solicitării intense a motorului.
Lampa de informaţii. vedea pagina 157. Lămpile de control şi de avertizare.

51
02 Instrumente şi butoane de comandă

Lămpile de control şi de avertizare

Test de funcţionare, lămpi Lămpile din centrul panoului Dacă lampa luminează:
Lămpile de control şi de avertizare

Toate lămpile de control şi avertizare1 se de instrumente 1. Opriţi în siguranţă. Nu mai conduceţi.


02
aprind la rotirea cheii de contact cu 2. Citiţi mesajul afişat pe ecranul cu
telecomandă în poziţia II înainte de pornirea informaţii. Acţionaţi corespunzător
autovehiculului. Scopul acestei proceduri este mesajului de pe ecran. Ştergeţi mesajul cu
de a verifica funcţionarea lămpilor de control/ ajutorul tastei READ (Citire).
avertizare. La pornirea motorului, toate lămpile Lampa galbenă pentru informaţii
de control şi de avertizare trebuie să se stingă, se aprinde şi un text apare pe
cu excepţia lămpii de control a frânei de ecranul pentru informaţii. Mesajul
parcare, care se stinge la eliberarea acesteia. text este şters cu ajutorul tastei
Dacă motorul nu porneşte în READ (Citire), a se vedea
interval de cinci secunde, toate pagina 56, sau dispare automat
lămpile se sting, cu excepţia după un anumit timp (care depinde de funcţia
lămpilor de avertizare asupra indicată).
defecţiunilor sistemului de control Lampa galbenă pentru informaţii se poate
al emisiilor şi asupra presiunii

G030755
aprinde, de asemenea, împreună cu alte
scăzute a uleiului. Anumite lămpi lămpi.
pot fi lipsite de funcţionalitate, în
funcţie de specificaţiile Lampa roşie de avertizare se
autovehiculului. NOTĂ
aprinde atunci când este detectată
o defecţiune care poate afecta Atunci când este afişat un mesaj de service,
siguranţa şi/sau manevrabilitatea lampa este stinsă şi mesajul este şters cu
autovehiculului. În acelaşi timp, pe ajutorul tastei READ (Citire), sau se stinge/
ecranul cu informaţii este afişat un dispare automat după un anumit timp.
text explicativ. Lampa rămâne vizibilă până la
remedierea defecţiunii, dar mesajul text poate
fi şters cu ajutorul tastei READ (Citire), a se
vedea pagina 56. Lampa de avertizare se
poate aprinde, de asemenea, împreună cu
alte lămpi.

1 În cazul anumitor variante de motorizare, lampa de avertizare pentru presiunea scăzută a uleiului nu este disponibilă. Avertizările se efectuează prin
intermediul textelor de pe ecran, a se vedea pagina 56.

52
02 Instrumente şi butoane de comandă

Lămpile de control şi de avertizare

Lămpile de control – partea stângă Sistemul de control al emisiilor Sistemul de control al stabilităţii DSTC*
Dacă lampa este aprinsă, acest Pentru informaţii despre funcţiile şi
lucru poate fi rezultatul unei lămpile sistemului, a se vedea 02
defecţiuni a sistemului de control pagina 169.
al emisiilor. Volvo vă recomandă
să solicitaţi asistenţă în cadrul Sistemul de preîncălzire a
unui atelier Volvo autorizat pentru motorului (diesel)
verificări.
Această lampă se aprinde în timpul
preîncălzirii motorului.
Defecţiune a sistemului ABS Preîncălzirea are loc la temperaturi
Dacă această lampă se aprinde, sub -2 °C. Autovehiculul poate fi
sistemul nu funcţionează. pornit după stingerea lămpii.
Sistemul normal de frânare al
autovehiculului este disponibil în Nivel scăzut în rezervorul de carburant
continuare, dar fără funcţia ABS.
G029048

La aprinderea lămpii, nivelul


1. Opriţi autovehiculul într-un loc sigur şi carburantului este foarte redus,
opriţi motorul. alimentaţi cât mai curând posibil.
Defecţiune la sistemul de control al 2. Reporniţi motorul.
emisiilor autovehiculului 3. Dacă lampa rămâne aprinsă, conduceţi
Defecţiune a sistemului ABS autovehiculul la un atelier pentru
verificarea sistemului ABS. Volvo vă
Lampa de ceaţă spate recomandă să solicitaţi asistenţă în cadrul
Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii unui atelier Volvo autorizat.
DSTC
Lampa de ceaţă spate
Nicio funcţie
Această lampă de control se
Sistemul de preîncălzire a motorului aprinde la activarea lămpii de
(diesel) ceaţă spate.
Nivel scăzut în rezervorul de carburant


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 53
02 Instrumente şi butoane de comandă

Lămpile de control şi de avertizare

Lămpile de control – partea dreaptă Lampa de control pentru remorcă Presiune scăzută a uleiului1
Această lampă luminează Dacă lampa este aprinsă în timpul
02 intermitent atunci când sunt conducerii autovehiculului,
utilizate semnalizatoarele de presiunea uleiului de motor este
direcţie şi este conectată o prea scăzută. Opriţi imediat motorul
remorcă. Dacă lampa nu se şi verificaţi nivelul uleiului de motor,
aprinde intermitent, una dintre adăugaţi cantitatea de ulei de motor
lămpile remorcii sau autovehiculului prezintă necesară. Dacă lampa este aprinsă, dar nivelul
defecţiuni. uleiului este normal, Volvo vă recomandă să
contactaţi un atelier Volvo autorizat.
Frâna de parcare este acţionată
Lampa se aprinde la acţionarea Sistemul de avertizare pentru centurile
frânei de parcare. Trageţi de siguranţă
întotdeauna maneta frânei de
Această lampă se aprinde dacă un
parcare până la capătul cursei.
G029049

ocupant de pe locurile din faţă nu


şi-a pus centura de siguranţă sau
NOTĂ dacă un ocupant de pe locurile din
Lampa de control pentru remorcă spate şi-a desfăcut centura de
Lampa de avertizare luminează indiferent siguranţă.
Frâna de parcare este acţionată de forţa cu care este acţionată frâna de
parcare. Alternatorul nu încarcă bateria
Airbaguri – SRS
Presiune scăzută a uleiului Dacă această lampă se aprinde în
Airbaguri – SRS timpul conducerii, a apărut o
Sistemul de avertizare pentru centurile de Dacă lampa rămâne aprinsă sau defecţiune la sistemul electric.
siguranţă dacă luminează în timpul Volvo vă recomandă să contactaţi
Alternatorul nu încarcă bateria conducerii, înseamnă că a fost un atelier Volvo autorizat.
detectată o defecţiune la catarama
Defecţiune la sistemul de frânare centurii de siguranţă, la sistemele Defecţiune la sistemul de frânare
de airbag SRS, SIPS sau IC. Dacă această lampă se aprinde,
Volvo vă recomandă să conduceţi imediat nivelul lichidului de frână este prea
autovehiculul la un atelier Volvo autorizat scăzut.
pentru verificări.

1 Încazul anumitor variante de motorizare, lampa de avertizare pentru presiunea scăzută a uleiului nu este disponibilă. Avertizările se efectuează prin
intermediul textelor de pe ecran, a se vedea pagina 56.

54
02 Instrumente şi butoane de comandă

Lămpile de control şi de avertizare

– Opriţi autovehiculul într-un loc sigur şi 6. Dacă nivelul din rezervor se situează sub Viteză redusă
verificaţi nivelul lichidului de frână din cota MIN, nu este recomandată Dacă autovehiculul se deplasează
rezervor, a se vedea pagina 225. Dacă continuarea călătoriei. Este necesară cu o viteză mai mică de 5 km/h, 02
nivelul în rezervor se situează sub cota transportarea autovehiculului la un atelier lampa pentru informaţii se aprinde
MIN, nu este recomandată continuarea pentru verificarea sistemului de frânare. şi pe ecran apare mesajul
călătoriei. Este necesară transportarea Volvo vă recomandă să solicitaţi asistenţă DRIVER DOOR OPEN (Portiera
autovehiculului la un atelier Volvo autorizat în cadrul unui atelier Volvo autorizat. şoferului deschisă), PASSENGER
pentru verificarea sistemului de frânare. DOOR OPEN (Portiera pasagerului din faţă
Dacă lămpile de avertizare pentru AVERTISMENT deschisă),LEFT REAR DOOR OPEN (Portiera
sistemul de frânare şi sistemul stânga spate deschisă), BONNET OPEN
ABS se aprind simultan, este Dacă lămpile de avertizare pentru sistemul (Capotă deschisă) sau RIGHT REAR DOOR
posibil să existe o defecţiune la de frânare şi pentru sistemul ABS sunt OPEN (Portiera dreapta spate deschisă).
sistemul de distribuţie a forţei aprinse simultan, există pericolul ca puntea Opriţi autovehiculul în siguranţă cât mai
de frânare. spate a autovehiculului să prezinte tendinţa curând posibil şi închideţi portiera sau capota
de a derapa în timpul frânărilor puternice. respectivă.
1.Opriţi autovehiculul într-un loc
sigur şi opriţi motorul. Viteză mare
2.Reporniţi motorul. Lampă de avertizare – portierele sunt Dacă autovehiculul se deplasează
3. Dacă ambele lămpi se sting, continuaţi deschise cu o viteză mai mare de 10 km/h,
călătoria. lampa se va aprinde şi pe ecran
Dacă una dintre portiere, capota motorului1 va fi afişat unul dintre mesajele
4. Dacă lămpile rămân aprinse, verificaţi sau hayonul nu sunt închise adecvat, şoferul
nivelul lichidului de frână din rezervor, a se enumerate în paragraful anterior.
va fi avertizat de această situaţie.
vedea pagina 225. Lampa de avertizare pentru hayon
5. Dacă nivelul lichidului de frână este normal, În cazul în care hayonul este
dar lămpile rămân aprinse, conduceţi deschis, această lampă de
autovehiculul cu mare grijă la un atelier informaţii se va aprinde şi pe
pentru verificarea sistemului de frânare. ecran va fi afişat mesajul
Volvo vă recomandă să solicitaţi asistenţă TAILGATE OPEN
în cadrul unui atelier Volvo autorizat. (Hayon deschis).

1
Numai autovehiculele echipate cu sistem de alarmă.

55
02 Instrumente şi butoane de comandă

Ecranul pentru afişarea informaţiilor

Mesaje
Ecranul pentru afişarea informaţiilor

Mesaj Specificaţie Mesaj Specificaţie


02
STOP SAFELY Opriţi autovehiculul în BOOK TIME FOR Este timpul să faceţi o
(OPRIŢI ÎN siguranţă şi opriţi SERVICE programare pentru
SIGURANŢĂ)A motorul. Pericol grav (PROGRAMARE revizia tehnică
de defecţiune. PENTRU periodică. Volvo vă
REVIZIA recomandă ca revizia
SERVICE Volvo vă recomandă să TEHNICĂ) periodică să fie
URGENT contactaţi un atelier efectuată de către un
(REPARAŢIE Volvo autorizat pentru atelier Volvo autorizat.
URGENTĂ)A verificarea imediată a
autovehiculului. TIME FOR Data programată
REGULAR pentru revizia tehnică
SEE MANUAL Consultaţi manualul de SERVICE (DATA periodică. Volvo vă
(CONSULTAŢI utilizare. PROGRAMATĂ recomandă ca revizia
G029050

MANUALUL)A PENTRU periodică să fie


REVIZIA efectuată de către un
SERVICE Volvo vă recomandă să TEHNICĂ) atelier Volvo autorizat.
Atunci când se aprinde o lampă de avertizare REQUIRED contactaţi un atelier
sau de control, ecranul pentru informaţii Programarea este
(REPARAŢIE Volvo autorizat pentru determinată de
afişează un mesaj suplimentar. NECESARĂ)A verificarea numărul de kilometri
– Apăsaţi tasta READ (Citire) (1). autovehiculului în cel parcurşi, numărul de
Comutaţi între mesaje cu ajutorul tastei READ mai scurt timp. luni de la ultima revizie
(Citire). Mesajele referitoare la defecţiuni sunt tehnică, intervalul total
HIGH ENGINE Opriţi autovehiculul în de funcţionare a
stocate în memorie până la remedierea
TEMP STOP siguranţă şi opriţi motorului şi clasa
acestora.
ENGINE motorul. Pericol grav uleiului.
(TEMPERATURĂ de defecţiune.
NOTĂ RIDICATĂ A
MOTORULUI.
Dacă în timpul utilizării computerului de OPRIŢI
bord este afişat un mesaj de avertizare, MOTORUL)
acesta trebuie citit [apăsaţi tasta READ
(Citire)] înainte de reluarea activităţii
anterioare.

56
02 Instrumente şi butoane de comandă

Ecranul pentru afişarea informaţiilor

Mesaj Specificaţie Mesaj Specificaţie Mesaj Specificaţie


02
SERVICE Dacă intervalele de SOOT FILTER Filtrul de particule TRANSMISSION Conduceţi uniform sau
OVERDUE efectuare a reviziilor FULL SEE diesel necesită OIL TEMP HIGH opriţi autovehiculul în
(DATĂ REVIZIE tehnice nu sunt OWNER curăţare, a se vedea (TEMPERATURA siguranţă. Decuplaţi
TEHNICĂ respectate, garanţia nu MANUAL pagina 147. RIDICATĂ A treapta de viteză şi
DEPĂŞITĂ) acoperă piesele (FILTRUL DE ULEIULUI DE lăsaţi motorul să
deteriorate. Volvo vă PARTICULE TRANSMISIE) funcţioneze la ralanti
recomandă ca revizia ANCRASAT. până la dispariţia
periodică să fie CONSULTAŢI mesajului. Pentru
efectuată de către un MANUALUL DE informaţii suplimentare,
atelier Volvo autorizat. UTILIZARE) a se vedea pagina 161.
TRANSMISSION Volvo vă recomandă să DSTC SPIN Funcţionarea TRANSM OIL Defecţiune gravă.
OIL CHANGE contactaţi un atelier CONTROL OFF sistemului de control al TEMP STOP Opriţi imediat
NEEDED Volvo autorizat pentru (SISTEMUL DE stabilităţii şi tracţiunii SAFELY autovehiculul în
(TREBUIE verificarea CONTROL AL este redusă; pentru mai (TEMPERATURĂ siguranţă. Volvo vă
SCHIMBAT autovehiculului în cel STABILITĂŢII ŞI multe variante, a se A ULEIULUI DE recomandă să
ULEIUL DE mai scurt timp. TRACŢIUNII vedea pagina 170. TRANSMISIE. contactaţi un atelier
TRANSMISIE) DSTC OPRIŢI ÎN Volvo autorizat.B
DEZACTIVAT) SIGURANŢĂ)
REMINDER Verificaţi nivelul
CHECK OIL uleiului. Acest mesaj TRANSMISSION Transmisia nu A Parte a mesajului afişată odată cu informaţiile
LEVEL este afişat la fiecare10 PERFORMANCE funcţionează la despre problema apărută.
(LAMPA DE 000 km (în cazul LOW capacitate maximă. B
AVERTIZARE CU anumitor variante de (FUNCŢIONARE Conduceţi cu atenţie Pentru mai multe mesaje privind transmisia
automată, a se vedea pagina 161.
PRIVIRE LA motorizare). Pentru mai DEFECTUOASĂ până la dispariţia
NIVELUL multe informaţii privind A TRANSMISIEI) mesajului, a se vedea
SCĂZUT AL verificarea nivelului pagina 161.
ULEIULUI) uleiului, a se vedea În cazul afişării
pagina 221. repetate a mesajului,
Volvo vă recomandă să
contactaţi un atelier
Volvo autorizat.

57
02 Instrumente şi butoane de comandă

Priza electrică

Priza electrică de 12V Priza electrică pentru locurile din spate


Priza electrică

AVERTISMENT
02 Lăsaţi întotdeauna fişa în priză atunci când
nu utilizaţi priza.

NOTĂ
Echipamentele opţionale şi accesoriile, de
exemplu, ecranul TV, music playerele şi
telefoanele mobile, care sunt conectate la
una dintre prizele electrice de 12V din
habitaclu, pot fi activate de sistemul de
control al climatizării, chiar şi când cheia cu
telecomandă a fost scoasă din comutatorul
de contact sau când autovehiculul este

G029082
G019621

încuiat, de exemplu, dacă este activat


sistemul de încălzire în parcare.
Priza electrică şi bricheta. Din acest motiv trebuie, pentru a evita Priza electrică pentru locurile din spate.
descărcarea bateriei, trebuie să scoateţi din Priza electrică pentru locurile din spate poate fi
Priza electrică poate fi utilizată pentru prizele electrice echipamentele opţionale
alimentarea diverselor accesorii de 12 V, de utilizată pentru alimentarea diverselor
sau accesoriile atunci când nu le utilizaţi! accesorii, a se vedea „Priza electrică de 12 V”
exemplu, ecranul TV, music playere şi
telefoane mobile. Pentru ca priza să furnizeze de mai sus.
curent, cheia cu telecomandă trebuie să se Bricheta*
afle cel puţin în poziţia I în comutatorul de Activaţi bricheta prin apăsarea butonului. NOTĂ
contact, a se vedea pagina 152. După încălzirea brichetei, butonul este
Bricheta nu poate fi alimentată de la
proiectat din nou în exterior. Scoateţi bricheta
această priză.
pentru a o utiliza.
IMPORTANT
În cazul în care este utilizată o singură Priza electrică este concepută pentru 12 V.
priză, intensitatea maximă suportată este Pentru ca priza să furnizeze curent, cheia cu
de 10 A (120 W). În cazul în care ambele telecomandă trebuie să se afle cel puţin în
prize sunt utilizate simultan, intensitatea poziţia I în comutatorul de contact, a se vedea
suportată este de 7,5 A (90 W) pentru pagina 152.
fiecare priză.

58 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Priza electrică

AVERTISMENT
Lăsaţi întotdeauna fişa în priză atunci când 02
nu utilizaţi priza.

59
02 Instrumente şi butoane de comandă

Panoul de control al iluminării

Informaţii generale Lămpile de poziţie/parcare


Panoul de control al iluminării

Poziţie Specificaţie
Acestea pot fi aprinse indiferent de poziţia
02
cheii cu telecomandă în comutatorul de
Aprinderea automată/ contact.
dezactivarea fazei scurte.
Numai claxonul optic. – Rotiţi comutatorul pentru faruri (2) în
poziţia centrală.
Lămpile de poziţie/parcare Atunci când cheia cu telecomandă se află în
poziţia II în comutatorul de contact, atât
Aprinderea automată a fazei lămpile de poziţie/parcare, cât şi lampa de
scurte. În această poziţie iluminare a plăcuţei de înmatriculare rămân
funcţionează faza lungă şi aprinse.
claxonul optic pentru faza lungă.

Farurile
Reglarea farurilor
G020139

Încărcătura autovehiculului modifică unghiul Aprinderea automată a fazei scurte*


fasciculelor farurilor, ceea ce poate determina
orbirea participanţilor la trafic care se Faza scurtă este aprinsă automat la rotirea
Butonul pentru reglarea farurilor cheii cu telecomandă în poziţia II în
deplasează din sens opus. Pentru a evita
Comutatoarele de lumini acest fenomen, recurgeţi la reglarea farurilor. comutatorul de contact, cu excepţia cazului
când comutatorul pentru faruri (2) se află în
Butonul pentru reglarea iluminării afişajului 1. Rotiţi cheia cu telecomandă în poziţia II în poziţia centrală. Dacă este necesar,
şi a instrumentelor de bord comutatorul de contact. aprinderea automată a fazei scurte poate fi
Proiectoarele de ceaţă faţă* 2. Rotiţi comutatorul pentru faruri (2) în una dezactivată. Volvo vă recomandă ca această
dintre poziţiile extreme. procedură să fie efectuată de un atelier
Deschiderea trapei de acces la buşonul Volvo autorizat.
rezervorului 3. Rotiţi comutatorul (1) în sus sau în jos
pentru a ridica sau coborî fasciculele
Lampa de ceaţă spate farurilor. Aprinderea automată a fazei scurte/a
Autovehiculele dotate cu faruri Xenon - ABL* fazei lungi
dispun de un sistem de reglare automată; de 1. Rotiţi cheia cu telecomandă în poziţia II în
aceea, comutatorul (1) este absent. comutatorul de contact.
2. Faza scurtă este activată prin rotirea
comutatorului pentru faruri (2) spre
dreapta până la capătul cursei.

60 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Panoul de control al iluminării

3. Faza lungă este activată prin deplasarea Proiectoare de ceaţă Farurile active Xenon*
manetei din partea stângă spre volan
până la capătul cursei, urmată de 02
eliberarea acesteia, a se vedea pagina 63. NOTĂ
Lămpile se sting automat la rotirea cheii în Reglementările referitoare la utilizarea
poziţia I sau 0 în comutatorul de contact. proiectoarelor de ceaţă diferă de la o ţară la
alta.
Iluminarea instrumentelor de bord
Iluminarea instrumentelor de bord este Proiectoarele de ceaţă faţă*
activată atunci când cheia cu telecomandă se Proiectoarele de ceaţă faţă pot fi aprinse
află în poziţia II în comutatorul de contact, iar simultan cu farurile sau cu lămpile de
comutatorul pentru faruri (2) se află în una poziţie/parcare.
dintre poziţiile extreme. Iluminarea este redusă
automat în timpul zilei şi poate fi reglată – Apăsaţi butonul (4).

G026507
manual în timpul nopţii. Lampa integrată în buton (4) este aprinsă când
proiectoarele de ceaţă faţă sunt activate.
– Deplasaţi comutatorul (3) în sus sau în jos
pentru a amplifica sau reduce iluminarea. Panoul de control al iluminării pentru farurile
Lampa de ceaţă spate active Xenon
Lampa de ceaţă spate poate fi aprinsă numai
Iluminarea sporită a afişajului simultan cu farurile sau cu proiectoarele de Dacă autovehiculul este dotat cu faruri active
Pentru a facilita citirea contoarelor de parcurs ceaţă faţă. Xenon (Active Bending Lights, ABL), lumina
parţial şi total, a ceasului şi a indicatorului farurilor urmăreşte mişcarea volanului pentru a
– Apăsaţi butonul (6). oferi o luminozitate maximă în viraje şi
pentru temperatura exterioară, aceste lămpi se Lampa de control pentru lampa de ceaţă spate
aprind atunci când autovehiculul este descuiat intersecţii şi pentru a asigura, astfel, un grad
de pe panoul de instrumente mixt şi lampa sporit de siguranţă.
şi când cheia cu telecomandă este scoasă din integrată în buton (6) se aprind simultan cu
comutatorul de contact. Afişajele se sting când lampa de ceaţă spate. Lampa se aprinde la activarea funcţiei.
autovehiculul este încuiat. Lampa luminează intermitent, iar pe ecranul cu
informaţii este afişat un mesaj de eroare în
Trapa de acces la buşonul cazul unei defecţiuni. Funcţia este activă
rezervorului numai la un nivel de luminozitate scăzut sau în
întuneric şi numai în timpul deplasării
Atunci când autovehiculul este descuiat, autovehiculului.
apăsaţi butonul (5) pentru a deschide trapa de
acces la buşonul rezervorului, a se vedea
pagina 132.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 61
02 Instrumente şi butoane de comandă

Panoul de control al iluminării

Funcţia poate fi dezactivată/activată utilizând


comutatorul pentru faruri. AVERTISMENT
02 Acest sistem vă ajută să economisiţi
energie - nu poate stabili în toate situaţiile
dacă lumina zilei este prea slabă sau
suficient de puternică, de exemplu, în caz
de ceaţă sau de ploaie.
Şoferul are întotdeauna responsabilitatea de
a conduce autovehiculul cu luminile
corespunzătoare şi în conformitate cu
reglementările în vigoare referitoare la trafic.

Lampa de frână
Lampa de frână se aprinde automat în timpul
frânării. Pentru informaţii legate de lămpile
G020789

Prin selectarea poziţiei A se asigură în mod


automat luminile pentru circulaţia pe timp pentru frâna de urgenţă şi semnalizatoarele de
de zi DRL. avarie automate, a se vedea pagina 168.
Reglarea fasciculului farurilor cu funcţia
dezactivată (stânga) şi, respectiv, activată Atunci când comutatorul pentru lumini se află
(dreapta). în poziţia A, luminile pentru circulaţia pe timp
de zi sunt activate automat în timpul zilei.
Lumini pentru circulaţia pe timp de zi - Această operaţiune este comandată de un
DRL* senzor pentru lumină care comută farurile
principale de la lumini pentru circulaţia pe timp
Pentru a economisi carburant, pe timp de zi de zi la faza scurtă, seara sau atunci când
poate fi selectată funcţia lumini pentru lumina zilei nu este suficient de intensă.
circulaţia pe timp de zi (Daytime Running
Light) în locul fazei scurte care consumă mai NOTĂ
multă energie. Luminile pentru circulaţia pe
timp de zi montate în panoul deflector Pentru a avea un consum minim de
utilizează diode cu luminozitate intensă şi energie, luminile din spate sunt, de
consum redus de energie. asemenea, oprite la activarea automată a
DRL în locul fazei scurte.

62 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Maneta din partea stângă

Poziţiile manetei Semnalizatoarele de direcţie Comutarea între faza scurtă şi faza


Maneta din partea stângă

lungă a farurilor
Semnalizare continuă a direcţiei 02
Cheia cu telecomandă trebuie să se afle în
– Deplasaţi maneta în sus sau în jos până la poziţia II în comutatorul de contact, iar
capătul cursei (2). comutatorul pentru faruri trebuie să se află în
2
Maneta rămâne în această poziţie şi este poziţie extremă, a se vedea pagina 60, pentru
1
deplasată înapoi manual sau automat, prin aprinderea fazei lungi.
rotirea volanului.
Activarea fazei lungi:
3
Semnalizarea scurtă a direcţiei – Deplasaţi maneta spre volan până la
capătul cursei în poziţia (4) şi eliberaţi-o.
4

– Deplasaţi maneta în sus sau în jos în


poziţia (1) şi eliberaţi-o. Dezactivarea fazei lungi:
1
Semnalizatoarele de direcţie se aprind de trei – Deplasaţi maneta spre volan în poziţia (3)
ori şi maneta revine în poziţia iniţială. şi eliberaţi-o.
G026380

2
Claxon optic pentru faza lungă Iluminarea de proximitate
Semnalizarea scurtă a direcţiei, – Deplasaţi uşor maneta spre volan în Anumite lămpi exterioare pot fi menţinute
semnalizatoare de direcţie poziţia (3). aprinse şi utilizate ca iluminare de proximitate
Faza lungă rămâne aprinsă până la eliberarea după încuierea autovehiculului. Intervalul de
Semnalizarea continuă a direcţiei,
manetei. Claxonul optic pentru faza lungă temporizare este de 301 de secunde, dar
semnalizatoare de direcţie
funcţionează numai când cheia cu poate fi modificat la 60 sau 90 de secunde, a
Claxon optic şi comutare între faza lungă telecomandă este introdusă în comutatorul se vedea pagina 84.
şi faza scurtă de contact. 1. Scoateţi cheia cu telecomandă din
Iluminare de proximitate şi comutare între comutatorul de contact.
faza scurtă şi faza lungă 2. Deplasaţi maneta spre volan până la
capătul cursei în poziţia (4) şi eliberaţi-o.
3. Părăsiţi autovehiculul şi încuiaţi portiera.

1
Setări implicite.

63
02 Instrumente şi butoane de comandă

Maneta din partea stângă

Computerul de bord* autovehiculului. Această valoare poate fi


NOTĂ resetată apăsând butonul RESET (Resetare).
02 Dacă un mesaj de avertizare întrerupe CONSUMUL INSTANTANEU DE
utilizarea computerului de bord, mesajul CARBURANT
trebuie confirmat. Pentru confirmarea Consumul curent de carburant este calculat la
mesajului, apăsaţi tasta READ (Citire) şi fiecare secundă. Cifra afişată pe ecran este
reveniţi la funcţia computerului de bord. actualizată la fiecare două secunde. În timpul
staţionării autovehiculului, este afişat simbolul
Funcţii „--,-”. Pe parcursul perioadei de regenerare3
Computerul de bord afişează următoarele consumul de carburant poate creşte, a se
informaţii: vedea pagina 147.
• --- KM/H AVERAGE SPEED CONSUMUL MEDIU DE CARBURANT
(VITEZA MEDIE --- KM/H) Consumul mediu de carburant este înregistrat
• --.- KM/L INSTANTANEOUS la oprirea motorului şi rămâne memorat până
G029052

(CONSUMUL INSTANTANEU DE la resetarea funcţiei. Această valoare poate fi


CARBURANT --,- KM/L) resetată apăsând butonul RESET (Resetare).
• --.- L/100 KM AVERAGE (CONSUMUL
READ (Citire) - confirmare MEDIU DE CARBURANT --,- L/100 KM) NOTĂ
Buton de reglare1 - afişarea meniurilor şi a • --- KILOMETRES TO EMPTY TANK
opţiunilor în lista computerului de bord (AUTONOMIA CU REZERVĂ DE În cazul utilizării unui sistem de încălzire
1 CARBURANT DIN REZERVOR --- KM) alimentat cu carburant, este posibil ca
RESET (Resetare) - resetare valoarea indicată să fie uşor eronată.
• DSTC ON * (DSTC ACTIVAT), a se vedea
pagina 169
Comenzile AUTONOMIA CU REZERVĂ DE
• --- MPH ACTUAL SPEED (VITEZA
Pentru a derula informaţiile computerului de CURENTĂ ÎN MILE PE ORĂ --- MPH) 2 CARBURANT DIN REZERVOR
bord, rotiţi treptat butonul de reglare în sus sau
în jos. Continuaţi operaţia pentru a reveni la VITEZA MEDIE Autonomia autovehiculului cu rezerva de
punctul de plecare. La oprirea motorului, viteza medie este carburant din rezervor este calculată pe baza
memorată şi utilizată ca bază de calcul pentru consumului mediu de carburant pe ultimii
noua valoare, la reluarea conducerii 30 km. În momentul în care autonomia
autovehiculului nu poate fi garantată, pe ecran
1
Nicio funcţie în cazul autovehiculelor fără computer de bord, sistem de încălzire în parcare alimentat cu carburant şi sistem de control al stabilităţii şi al tracţiunii.
2 Anumite pieţe.
3
Se aplică numai autovehiculelor cu motor diesel cu filtru de particule.

64 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Maneta din partea stângă

este afişat mesajul „--- KILOMETRES TO


EMPTY TANK ” (--- km până la terminarea
rezervei de carburant). Alimentaţi cât mai 02
curând posibil.

NOTĂ
Este posibil ca valoarea afişată pentru
consumul de carburant să fie uşor eronată
în cazul în care aceasta se schimbă, de
exemplu, la modificarea stilului de
conducere sau la utilizarea unui sistem de
încălzire alimentat cu carburant.

VITEZA CURENTĂ ÎN MILE PE ORĂ.1


Viteza curentă este afişată în mile pe oră (mph).

Resetarea
1. Selectaţi --- KM/H AVERAGE SPEED
(VITEZA MEDIE --- KM/H) sau
--.- L/100 KM AVERAGE (CONSUMUL
MEDIU DE CARBURANT --,- L/100 KM)
2. Resetaţi printr-o apăsare a butonului
RESET (Resetare). Apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul RESET (Resetare) timp de
cel puţin cinci secunde pentru a reseta
simultan viteza medie şi consumul mediu
de carburant.

1
Anumite pieţe

65
02 Instrumente şi butoane de comandă

Maneta din partea dreaptă

Ştergătoarele de parbriz Ştergerea intermitentă eliberarea manetei, ştergătoarele vor mai


Maneta din partea dreaptă

Frecvenţa ştergerii intermitente efectua câteva curse.


02 poate fi reglată şi memorată. Rotiţi
butonul de reglare (C) în sus Spălarea farurilor cu presiune ridicată*
pentru un interval mai scurt între Spălarea farurilor cu presiune ridicată
ştergeri. Rotiţi-l în jos pentru a consumă o mare cantitate de lichid de spălare.
mări intervalul. Pentru a economisi lichid, farurile sunt spălate
după cum urmează:
Ştergerea continuă Faza scurtă este selectată prin intermediul
Ştergătoarele funcţionează la comutatorului de pe panoul pentru iluminare:
frecvenţă normală.
Farurile sunt spălate la prima spălare a
Ştergătoarele funcţionează la parbrizului. În decursul următoarelor zece
frecvenţă ridicată. minute, acestea sunt spălate la fiecare al
cincilea ciclu de spălare a parbrizului. În cazul
unui interval mai lung, farurile sunt spălate de
IMPORTANT fiecare dată.
Înainte de activarea ştergătoarelor pe timp Lămpile de poziţie sunt selectate prin
Spălătoarele de parbriz şi de faruri de iarnă, asiguraţi-vă că lamele acestora nu intermediul comutatorului de pe panoul pentru
sunt îngheţate şi îndepărtaţi orice urmă de iluminare:
Senzorul de ploaie - activat/dezactivat
zăpadă sau gheaţă de pe parbriz (şi de
Butonul de reglare pe lunetă). • Farurile active Xenon sunt spălate numai la
al cincilea ciclu de spălare a parbrizului,
Ştergătorul şi spălătorul de lunetă indiferent de intervalul care s-a scurs.
IMPORTANT • Farurile cu halogen nu se spală.
Oprirea ştergătoarelor de parbriz
Comutatorul de pe panoul pentru iluminare se
Ştergătoarele de parbriz sunt La curăţarea parbrizului cu ajutorul
află în poziţia 0:
oprite când maneta se află în ştergătoarelor, utilizaţi lichid de spălare în
poziţia 0. cantităţi suficiente. Parbrizul trebuie să fie • Farurile active Xenon sunt spălate numai la
umed în timpul funcţionării ştergătoarelor al cincilea ciclu de spălare a parbrizului,
O singură cursă de parbriz. indiferent de intervalul care s-a scurs.
Ridicaţi maneta pentru a realiza o • Farurile cu halogen nu se spală.
singură ştergere. Spălătoarele de parbriz/faruri
Deplasaţi maneta spre volan pentru activarea
spălătoarelor de parbriz şi de faruri. După

66 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Maneta din partea dreaptă

Ştergătorul şi spălătorul de lunetă ştergătorul de lunetă va fi comutat în modul de (atunci când deplasaţi butonul de reglare în
funcţionare intermitentă. Nu se va face nicio sus este efectuată o cursă suplimentară).
modificare în cazul în care ştergătorul de 02
lunetă funcţionează deja la viteză normală. Activarea/Dezactivarea
Funcţia de ştergere intermitentă în marşarier La activarea senzorului de ploaie, cheia cu
poate fi dezactivată. Volvo vă recomandă să telecomandă trebuie să se afle în poziţia I sau
contactaţi un atelier Volvo autorizat. II în comutatorul de contact, iar maneta pentru
0 controlarea ştergătoarelor trebuie să se afle în
poziţia 0 (neactivat).
Senzorul de ploaie*
Pentru activarea senzorului de ploaie:
– Apăsaţi butonul (B), a se vedea pagina 66.
Una dintre lămpile de pe ecranul cu
informaţii arată că senzorul de ploaie este
activat.
G021418

Pentru dezactivarea senzorului de ploaie, fie:


1. Apăsaţi butonul (B)
Deplasaţi maneta înainte pentru a activa 2. Deplasaţi maneta în jos la un alt program
sistemul de spălare şi ştergere a lunetei. După de funcţionare a ştergătoarelor. Dacă
terminarea procesului de spălare, lama maneta este ridicată, senzorul de ploaie
ştergătorului efectuează mai multe curse. va rămâne activ, ştergătoarele vor efectua
Butonul de comandă de la capătul manetei are o cursă suplimentară şi apoi vor reveni în
trei poziţii: modul de activare automată la eliberarea

G029053
Ştergere intermitentă: Apăsaţi partea manetei în poziţia 0 (neactivat), a se
superioară a butonului. vedea pagina 66.
Senzorul de ploaie este dezactivat automat la
Poziţie neutră: Funcţie dezactivată. Senzorul de ploaie activează automat scoaterea cheii cu telecomandă din
Viteză constantă: Apăsaţi partea inferioară ştergătoarele în funcţie de cantitatea de apă comutatorul de contact sau la cinci minute
a butonului. detectată pe parbriz. Sensibilitatea senzorului după oprirea motorului.
de ploaie poate fi reglată prin intermediul
butonului de reglare (C), a se vedea
Funcţionarea ştergătorului în timpul pagina 66.
utilizării treptei marşarier
Deplasaţi butonul de reglare în sus pentru a
În cazul comutării în marşarier în timp ce
creşte sensibilitatea şi în jos pentru a o reduce,
ştergătoarele de parbriz sunt activate,


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 67
02 Instrumente şi butoane de comandă

Maneta din partea dreaptă

IMPORTANT
02 În cazul utilizării spălătoriilor automate:
Dezactivaţi senzorul de ploaie apăsând
butonul (B) în momentul în care cheia cu
telecomandă se află în poziţia I sau II în
comutatorul de contact. În caz contrar, este
posibilă pornirea automată a ştergătoarelor
şi deteriorarea acestora.

Butonul de reglare
Utilizaţi butonul de reglare pentru a regla
frecvenţa curselor la selectarea funcţiei de
ştergere intermitentă sau pentru a regla
sensibilitatea la ploaie la selectarea senzorului
de ploaie.

68
02 Instrumente şi butoane de comandă

Pilotul automat*

Activarea Creşterea sau reducerea vitezei


Pilotul automat*

NOTĂ
O creştere temporară a vitezei (interval sub 02
un minut) prin apăsarea pedalei de
acceleraţie, de exemplu, în cazul efectuării
unei manevre de depăşire, nu afectează
programarea pilotului automat. La elibera-
rea pedalei de acceleraţie, autovehiculul va
reveni la viteza programată.

Dezactivarea temporară
– Pentru decuplarea provizorie a pilotului
automat, apăsaţi tasta 0. Simbolul

G029054
CRUISE (PILOT AUTOMAT) va fi afişat
G020141

pe panoul de instrumente mixt. Viteza


setată anterior este stocată în memorie.
Comenzile pilotului automat se află în partea – Măriţi sau reduceţi viteza prin apăsarea Pilotul automat este de asemenea dezactivat
stângă a volanului. continuă a tastelor + sau –. La eliberarea temporar când:
tastei, viteza autovehiculului este
Stabilirea vitezei dorite: programată ca noua viteză de referinţă. • este acţionată pedala de frână sau cea de
ambreiaj
1. Apăsaţi tasta CRUISE (PILOT AUTOMAT). O apăsare scurtă (mai puţin de jumătate de
Mesajul CRUISE (PILOT AUTOMAT) este secundă) pe simbolul + sau – modifică viteza • la deplasarea în rampă, când viteza scade
afişat pe panoul de instrumente mixt. cu 1 km/h sau 1 mph1. sub 25-30 km/h
2. Pentru a seta viteza autovehiculului, atin- • maneta selectorului de viteze este
geţi simbolul + sau –. Mesajul CRUISE-ON deplasată în poziţia N
(PILOT AUTOMAT ACTIVAT) este afişat • are loc patinarea sau blocarea roţilor
pe panoul de instrumente mixt. • are loc o creştere temporară a vitezei
Pilotul automat nu poate fi activat la viteze mai pentru un interval ce depăşeşte un minut.
mici de 30 km/h sau mai mari de 200 km/h.

1
În funcţie de motorizare.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 69
02 Instrumente şi butoane de comandă

Pilotul automat*

Revenirea la viteza programată


– Apăsaţi această tastă pentru a
02 reveni la viteza setată anterior.
Mesajul CRUISE ON (PILOT
AUTOMAT ACTIVAT) este afişat
pe panoul de instrumente mixt.

Dezactivarea
– Pentru dezactivarea pilotului automat,
apăsaţi CRUISE (PILOT AUTOMAT).
Mesajul CRUISE ON (PILOT AUTOMAT
ACTIVAT) dispare de pe panoul de
instrumente mixt.

70 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Tastatura integrată în volan*

Funcţiile tastelor de pe consola centrală pentru pentru a permite


Tastatura integrată în volan*

controlul sistemului telefonului prin intermediul


tastelor săgeţi. 02
Pentru a reveni doar la modulul audio, apăsaţi
tasta EXIT (Ieşire). Pentru a reveni la meniul
telefonului, apăsaţi încă o dată tasta EXIT
(Ieşire).
Cu ajutorul tastei ENTER (Intrare) puteţi
selecta, activata şi dezactiva opţiuni din
meniuri. De asemenea, tasta poate fi utilizată
pentru a accesa structura folderului şi pentru a
porni derularea fişierelor audio, în cazul în care
un disc cu fişiere audio este introdus în CD
player/schimbătorul de CD-uri*. Pentru
informaţii suplimentare, a se vedea
pagina 262.
Tastatura este disponibilă în două versiuni în
funcţie de echiparea autovehiculului.

Cele patru taste din partea inferioară a


tastaturii integrate în volan controlează atât
radioul, cât şi telefonul. Funcţia unei taste
depinde de sistemul care este activat.
Tastatura integrată în volan poate fi utilizată
pentru a comuta între posturile memorate,
pentru a schimba piesele de pe CD sau pentru
a regla volumul.
– Apăsaţi şi ţineţi apăsată una dintre tastele
săgeţi pentru a derula rapid înainte/înapoi
sau pentru a căuta următorul post de
radio.
Telefonul trebuie să fie activ pentru a efectua
setări în sistemul telefonului. Activaţi funcţia
telefon prin apăsarea tastei PHONE (Telefon)

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 71
02 Instrumente şi butoane de comandă

Reglarea volanului, semnalizatoarele de avarie

Reglarea volanului O coliziune suficient de puternică sau o frânare


Reglarea volanului, semnalizatoarele de avarie

AVERTISMENT bruscă activează automat semnalizatoarele de


02 avarie, a se vedea pagina 168. Funcţia poate fi
Reglaţi întotdeauna volanul înainte de
dezactivată prin intermediul butonului
pornirea în călătorie, niciodată în timpul
corespunzător.
acesteia. Înainte de pornirea în călătorie,
asiguraţi-vă de fixarea corespunzătoare
a volanului. NOTĂ
Reglementările referitoare la utilizarea
Semnalizatoarele de avarie semnalizatoarelor de avarie diferă de la o
ţară la alta.

G020143

Volanul poate fi reglat atât în plan vertical, cât


şi longitudinal.
1. Trageţi maneta spre dumneavoastră
pentru a elibera volanul.
2. Reglaţi apoi volanul în poziţia cea mai

G020144
potrivită pentru dumneavoastră.
3. Pentru fixarea volanului, împingeţi înapoi
maneta. Dacă volanul este inflexibil, Utilizaţi semnalizatoarele de avarie
apăsaţi-l uşor în timp ce trageţi maneta (funcţionarea simultană a tuturor
înapoi. semnalizatoarelor de direcţie) când
autovehiculul este oprit într-un loc în care
poate constitui un pericol sau un obstacol
pentru ceilalţi participanţi la trafic. Apăsaţi
butonul pentru activarea funcţiei.

72
02 Instrumente şi butoane de comandă

Frâna de parcare

Frâna de mână > Lampa de avertizare de pe panoul de


Frâna de parcare

instrumente se aprinde. AVERTISMENT


Încercaţi să utilizaţi întotdeauna frâna de 02
NOTĂ parcare atunci când parcaţi în pantă -
Lampa de avertizare pentru frâna de cuplarea într-o treaptă de viteză sau
parcare se aprinde pe panoul de deplasarea manetei selectorului de viteze
instrumente mixt indiferent de forţa cu care în poziţia P, în cazul transmisiei automate,
este acţionată frâna de parcare. nu este suficientă pentru a menţine poziţia
autovehiculul în toate situaţiile.
3. Eliberaţi pedala de frână şi asiguraţi-vă că Dezactivarea frânei de parcare
autovehiculul este staţionar.
1. Apăsaţi ferm pedala de frână.
4. Dacă autovehiculul se deplasează, atunci
maneta frânei de parcare trebuie trasă un 2. Ridicaţi uşor maneta frânei de parcare,
pic mai sus. apăsaţi butonul, coborâţi maneta frânei de
parcare şi eliberaţi butonul.
• La parcarea autovehiculului, cuplaţi
întotdeauna prima treaptă de viteză (pentru > Lampa de avertizare de pe panoul de
Lampa de avertizare de pe panoul de transmisia manuală) sau deplasaţi maneta instrumente se stinge.
instrumente şi eticheta de avertizare privind selectorului de viteze în poziţia P (pentru
riscul de strivire. transmisia automată).
Maneta frânei de parcare este situată între
scaunele din faţă. Parcarea în pantă/rampă
Dacă autovehiculul este parcat în rampă:
AVERTISMENT • Orientaţi roţile în direcţie opusă marginii
carosabilului.
Asiguraţi-vă că copiii, ceilalţi pasageri sau Dacă autovehiculul este parcat în pantă:
alte obiecte nu sunt în pericol de a fi blocate
în niciun fel în momentul în care frâna de • Orientaţi roţile spre marginea carosabilului.
parcare este acţionată sau eliberată de
către şofer.

Acţionarea frânei de parcare


1. Apăsaţi ferm pedala de frână.
2. Trageţi maneta cu fermitate.

73
02 Instrumente şi butoane de comandă

Geamurile acţionate electric

Funcţionarea Geamurile se închid sau se deschid în două


Geamurile acţionate electric

AVERTISMENT moduri:
Geamurile acţionate electric pot fi controlate
02 Asiguraţi-vă că, la închiderea geamurilor,
prin intermediul butoanelor de pe portiere. Acţionarea manuală
Cheia trebuie să se afle în poziţia I sau II în copiii şi alţi pasageri nu sunt în pericol de a fi Apăsaţi sau ridicaţi uşor unul dintre butoanele
comutatorul de contact pentru ca sistemul de blocaţi în niciun fel în timpul efectuării acestei de comandă (1) sau (2). Geamurile acţionate
acţionare a geamurilor să fie funcţional. operaţiuni. Fiţi foarte atenţi dacă geamurile electric se ridică sau coboară cât timp butonul
portierelor din spate sunt acţionate prin este acţionat.
Sistemul de acţionare a geamurilor va rămâne intermediul butoanelor de pe portiera
funcţional o perioadă limitată de timp după şoferului sau sunt închise cu telecomanda. Acţionarea automată
oprirea autovehiculului şi scoaterea cheii cu Apăsaţi sau ridicaţi complet unul dintre butoane
telecomandă din comutatorul de contact, cu (2), apoi eliberaţi-l. Geamurile laterale se vor
condiţia ca toate portierele să fie închise. Portiera şoferului deschide sau închide automat. Deplasarea unui
Acţionaţi geamurile cu atenţie. geam este întreruptă automat în cazul blocării
Pentru deschiderea unui geam: de orice natură a cursei acestuia.
– Apăsaţi partea superioară a butonului.
AVERTISMENT
Pentru închiderea unui geam:
Funcţia care întrerupe deplasarea geamurilor
– Ridicaţi partea superioară a butonului. în cazul blocării este operaţională atât în
cazul închiderii automate, cât şi în cazul
NOTĂ închiderii manuale, dar nu şi atunci când este
activată funcţia de protecţie antiprindere.
O modalitate de a reduce zgomotul produs
de vânt, atunci când geamurile din spate
sunt deschise, este deschiderea uşoară a AVERTISMENT
geamurilor din faţă.
În cazul prezenţei copiilor la bordul
autovehiculului:
Telecomanda şi butoanele de încuiere Nu uitaţi să întrerupeţi alimentarea
Pentru operarea geamurilor acţionate electric Butoane de comandă, geamuri acţionate electric sistemului de acţionare a geamurilor
prin intermediul butoanelor de încuiere şi al electrice prin scoaterea cheii cu
Butoane de comandă pentru geamurile telecomandă din comutatorul de contact în
telecomenzii, a se vedea paginile 124 şi 132. din spate cazul în care părăsiţi autovehiculul.
Butoane de comandă pentru geamurile Asiguraţi-vă că, la închiderea geamurilor,
din faţă copiii şi alţi pasageri nu sunt în pericol de a
Şoferul poate acţiona toate geamurile electrice fi blocaţi în niciun fel în timpul efectuării
din scaunul său. acestei operaţiuni.

74
02 Instrumente şi butoane de comandă

Geamurile acţionate electric

Blocarea acţionării electrice a Geamurile acţionate electric


geamurilor portierelor din spate NOTĂ ale portierelor din spate
Dacă autovehiculul dispune de sistem 02
electric de blocare de siguranţă a portierelor
din spate, lampa indică şi activarea
acestora. Portierele nu pot fi deschise din
interior. La activarea sistemului de blocare
de siguranţă pentru copii, pe ecranul cu
informaţii este afişat un mesaj text.

Scaunul pasagerului din faţă

Blocarea acţionării electrice a geamurilor


portierelor din spate şi sistemul electric de Geamurile portierelor din spate pot fi acţionate
blocare de siguranţă pentru copii*. prin intermediul butonului de comandă de pe
fiecare portieră şi al butonului de pe portiera
şoferului. Dacă lampa integrată în butonul
Lampa integrată în buton se aprinde pentru blocarea acţionării geamurilor
Geamurile portierelor din spate pot fi acţionate portierelor din spate (situat pe panoul de
numai prin intermediul butoanelor de pe comandă integrat în portiera şoferului) este
portiera şoferului. aprinsă, acestea pot fi operate exclusiv prin
intermediul butoanelor de pe portiera şoferului.
Lampa integrată în buton se stinge Geamurile portierelor din spate sunt acţionate
Scaunul pasagerului din faţă. în acelaşi mod ca şi cele din faţă.
Geamurile portierelor din spate pot fi acţionate
atât prin intermediul butoanelor de comandă Butonul de pe portiera pasagerului din faţă
de pe fiecare dintre portierele din spate, cât şi acţionează numai geamul aferent acestei
prin intermediul butoanelor de comandă de pe portiere.
portiera şoferului.

75
02 Instrumente şi butoane de comandă

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Oglinda retrovizoare interioară Oglinda retrovizoare cu busolă* Calibrarea busolei


Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

02

G031045
G031043
Lumina puternică venită din spate poate fi Oglinda retrovizoare dispune de un ecran în Pământul este împărţit în 15 zone magnetice.
reflectată de oglinda retrovizoare interioară, colţul din dreapta sus, acesta indică pe busolă Busola este setată pentru zona geografică în
orbindu-l pe şofer. Utilizaţi funcţia antiorbire direcţia în care este îndreaptă partea frontală a care a fost livrat autovehiculul. Busola trebuie
când lumina din spate vă deranjează. autovehiculului. Sunt indicate opt direcţii calibrată de fiecare dată când autovehiculul se
diferite cu abrevieri în limba engleză: N (nord), deplasează în zone magnetice diferite.
Funcţia antiorbire NE (nord-est), E (est), SE (sud-est), S (sud), 1. Opriţi autovehiculul într-un spaţiu larg
SW (sud-vest), W (vest) şi NW (nord-vest). deschis, cu motorul funcţionând la ralanti.
Buton de comandă pentru funcţia
antiorbire 2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (1) cel
puţin 6 secunde. Pe ecran este afişat
Poziţia normală caracterul C (butonul este ascuns; utilizaţi
Poziţia antiorbire. o agrafă, de exemplu, pentru a-l apăsa în
interior).
Funcţia automată antiorbire* 3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (1) cel
Lumina puternică din spate este automat puţin 3 secunde. Numărul zonei
redusă de către oglinda retrovizoare. Butonul magnetice curente este afişat pe ecran.
(1) nu este disponibil în cazul oglinzilor cu
funcţie automată antiorbire.

76 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

4. Apăsaţi repetat butonul (1) până la


afişarea zonei magnetice respective
(1–15), consultaţi harta zonelor magnetice 02
pentru busolă.
5. Aşteptaţi până la reafişarea simbolului C.
6. Apoi, apăsaţi continuu butonul timp de 9
secunde şi selectaţi L pentru
autovehiculele cu volanul pe partea
stângă şi R pentru cele cu volanul pe
partea dreaptă.
7. Deplasaţi-vă uşor în cerc cu o viteză de
maxim 10 km/h până la afişarea unei
direcţii pe busolă, fapt ce indică finalizarea

G020151

G020153
calibrării.

Zone magnetice, Asia. Zone magnetice, Australia.


G020150

G020152

G020154
Zone magnetice, Europa.

Zone magnetice, America de Sud. Zone magnetice, Africa.


77
02 Instrumente şi butoane de comandă

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Oglinzile exterioare Oglinzile exterioare pliabile


cu acţionare electrică* NOTĂ
02 Oglinzile pot fi pliate pentru parcarea/ Oglinzile exterioare nu vor fi depliate
conducerea în spaţii înguste. Acest lucru se automat în timpul descuierii dacă au fost
poate face atunci când cheia se află în poziţia I pliate prin utilizarea butoanelor de comandă
sau II în comutatorul de contact. de pe portieră.
Plierea oglinzilor Dacă autovehiculul este încuiat prin
1. Apăsaţi simultan butoanele L şi R. intermediul cheii cu telecomandă şi apoi
este pornit, oglinzile exterioare vor rămâne
2. Eliberaţi butoanele. Oglinzile se opresc depliate.
automat în poziţia complet pliată.
Funcţia poate fi activată/dezactivată la Car
AVERTISMENT settings… Mirror fold on locking
(Setările autovehiculului - Plierea oglinzi la
Oglinda exterioară de pe portiera şoferului încuiere), a se vedea pagina 83 pentru o
are un unghi de deschidere larg pentru a descriere a sistemului de meniuri.
furniza o vizibilitate optimă. Este posibil ca
obiectele să pară mai îndepărtate decât Resetarea în poziţia neutră
Butoanele de comandă pentru reglarea celor sunt în realitate. Oglinzile care au fost deplasate din poziţia
două oglinzi exterioare sunt situate în partea obişnuită de către o forţă externă trebuie să fie
anterioară a cotierei de pe portiera şoferului. Deplierea oglinzilor resetate în poziţia neutră, pentru ca plierea şi
Oglinzile retrovizoare pot fi acţionate atunci deplierea electrice să funcţioneze.
când cheia se află în poziţia I şi II în 1. Apăsaţi simultan butoanele L şi R.
comutatorul de contact. 2. Eliberaţi butoanele. Oglinzile se opresc 1. Utilizaţi butoanele L şi R pentru a plia
automat în poziţia complet depliată. oglinzile.
1. Apăsaţi butonul L pentru oglinda
Plierea/deplierea automată 2. Depliaţi oglinzile din nou cu ajutorul
exterioară din stânga sau R pentru oglinda
La încuierea/descuierea autovehiculului prin butoanelor L şi R. Oglinzile sunt acum
exterioară din dreapta. Lampa integrată în
intermediul cheii cu telecomandă sau al resetate în poziţia neutră.
buton se aprinde.
2. Reglaţi poziţia prin intermediul sistemului de acces fără cheie, a se vedea
pagina 128, oglinzile exterioare sunt Iluminarea de proximitate şi luminile
comutatorului basculant din centru.
pliate/depliate automat. de acces
3. Apăsaţi din nou butonul L sau R. Lampa
se stinge. Lămpile* integrate în oglinzile exterioare se
aprind la activarea iluminării de proximitate
sau a luminilor de acces.

78 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Sistemul de informare unghi mort, BLIS*


BLIS este un sistem de informare care, în
anumite condiţii, poate atenţiona şoferul cu 02
privire la prezenţa altor autovehicule
deplasându-se în acelaşi sens în aşa-numitul
„unghi mort”, a se vedea pagina 173.

Strat hidrofug şi antimurdărire*


Geamurile laterale din faţă sunt
acoperite cu un strat care
îmbunătăţeşte vizibilitatea în condiţii
meteo dificile. Pentru informaţii privind
întreţinerea, a se vedea pagina 209.

IMPORTANT
Nu utilizaţi raclete de metal pentru
îndepărtarea gheţii de pe geamuri. În caz
contrar, este posibilă deteriorarea stratului
hidrofug şi a stratului antimurdărire.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 79
02 Instrumente şi butoane de comandă

Trapa acţionată electric*

Poziţiile de deschidere Poziţia de ventilaţie


Trapa acţionată electric*

AVERTISMENT Deschis:
02 În cazul prezenţei copiilor la bordul – Deplasaţi marginea posterioară
autovehiculului: a butonului (5) în sus.
întrerupeţi alimentarea sistemului de Închis:
acţionare a trapei prin scoaterea cheii cu
telecomandă din comutatorul de contact în – Deplasaţi marginea posterioară
cazul în care părăsiţi autovehiculul. a butonului (6) în jos.
Deschiderea completă a trapei din poziţia de
ventilaţie:
– Deplasaţi butonul înapoi până la capătul
cursei (1) şi eliberaţi-l.

Poziţia de glisare
G007503

Acţionarea automată
– Deplasaţi butonul dincolo de punctul de
Butoanele de comandă ale trapei sunt situate rezistenţă (2) până la capătul posterior al
în panoul de pe pavilion. Trapa dispune de cursei (1) sau dincolo de punctul de
două poziţii de deschidere: rezistenţă (3) până la capătul anterior al
cursei (4) şi eliberaţi-l. Trapa se deschide/
Poziţia de ventilaţie cu marginea închide complet.
posterioară ridicată

G029222
Acţionarea manuală
Poziţia de glisare, înapoi/înainte Deschis:
Cheia cu telecomandă trebuie să se afle în – Deplasaţi butonul înapoi până la punctul
poziţia I sau II. Deschidere automată
de rezistenţă (2). Trapa se deschide
Deschidere manuală înspre poziţia maximă atât timp cât
Închidere manuală butonul este menţinut apăsat.
Închis:
Închidere automată
– Deplasaţi butonul înainte, până la punctul
Deschidere, poziţia de ventilaţie de rezistenţă (3). Trapa se închide atât
Închidere, poziţia de ventilaţie timp cât butonul este menţinut apăsat.

80 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

Trapa acţionată electric*

Dacă doriţi să întrerupeţi închiderea: Deflectorul de vânt


AVERTISMENT
– Apăsaţi din nou butonul de încuiere.
Funcţia antiprindere a trapei este 02
operaţională numai în timpul închiderii AVERTISMENT
automate, nu şi în timpul operaţiei de
închidere manuală. Asiguraţi-vă că ceilalţi pasageri sau copii nu
se află în pericolul de a fi accidentaţi la
închiderea trapei prin intermediul cheii cu
Închiderea trapei prin intermediul cheii telecomandă. Acţionaţi întotdeauna trapa
cu telecomandă sau al butonului cu atenţie.
de încuiere
Parasolarul
Trapa este prevăzută pe interior cu un
parasolar glisant acţionat manual. La
deschiderea trapei, parasolarul glisează
automat înapoi. Pentru închiderea acestuia,
prindeţi mânerul şi deplasaţi parasolarul înainte. Trapa este dotată cu un deflector de vânt care
se pliază atunci când trapa este deschisă.
Protecţia antiprindere
Funcţia antiprindere a trapei este activată în
cazul obstrucţionării cursei acesteia de către
un obiect. Dacă închiderea trapei este
obstrucţionată, cursa acesteia va fi întreruptă
G020157

automat şi trapa va reveni în poziţia anterioară.

– O apăsare prelungită a butonului de AVERTISMENT


încuiere închide trapa şi toate geamurile. Funcţia antiprindere a trapei este
Portierele şi hayonul sunt încuiate. operaţională numai în timpul închiderii
automate, nu şi în timpul operaţiei de
închidere manuală.
Asiguraţi-vă că niciun pasager nu este în
pericol de a fi accidentat la închiderea trapei.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 81
02 Instrumente şi butoane de comandă

Preferinţe personale

Setările posibile Ceas, reglare


Preferinţe personale

Ecran
Pentru anumite funcţii ale autovehiculului, MENU (Meniu) Ora şi minutele sunt reglate separat.
02
puteţi configura propriile dumneavoastră
EXIT (Ieşire) 1. Utilizaţi numerele de pe tastatură sau
setări. Acest lucru este valabil pentru tastele „săgeată sus” sau „săgeată jos” de
sistemele de încuiere, sistemului de control al ENTER (Intrare) pe butonul de navigaţie (E).
climatizării şi sistemul audio. Pentru funcţiile
sistemului audio, a se vedea pagina 252. Navigation (Navigare) 2. Pentru selectarea numărului dorit utilizaţi
tastele „săgeată dreapta” sau „săgeată
Utilizare stânga” de pe butonul de navigaţie.
Panoul de comandă
Setările sunt afişate pe ecran (A). 3. Apăsaţi tasta ENTER (Intrare) pentru a
activa ceasul.
Deschideţi meniul pentru a vizualiza setările:
1. Apăsaţi tasta MENU (Meniu) (B). NOTĂ
2. Navigaţi, de exemplu, la opţiunile Car
settings… (Setările autovehiculului) cu Dacă autovehiculul este dotat cu un ceas
ajutorul butonului de navigaţie (E). cu afişaj de 12 ore, puteţi selecta AM/PM
3. Apăsaţi tasta ENTER (Intrare) (D). utilizând tastele „săgeată sus” sau „săgeată
jos” după setarea ultimei cifre a minutelor.
4. Selectaţi o alternativă prin intermediul
butonului de navigaţie (E).
5. Apăsaţi tasta ENTER (Intrare) pentru a Setările pentru controlul climatizării
activa această funcţie.
Funcţia activată este afişată pe ecran prin Reglarea automată a ventilatorului
simbolul . Funcţia dezactivată este Turaţia ventilatorului poate fi setată în modul
afişată pe ecran prin simbolul . AUTO (AUTOMAT) în cazul autovehiculelor
Închideţi meniul: dotate cu sistem ECC:
– Apăsaţi tasta EXIT (Ieşire) (C) pentru – Alegeţi între Low (Redus), Normal
aproximativ o secundă. (Normal) şi High (Ridicat).

Temporizatorul pentru recircularea


aerului
Panoul de comandă. La activarea temporizatorului, aerul este
recirculat timp de 3-12 minute, în funcţie de
temperatura exterioară.

82
02 Instrumente şi butoane de comandă

Preferinţe personale

– Selectaţi On/Off (activare/dezactivare) Lampa de confirmare a încuierii • Either front door (Una dintre portierele din
dacă doriţi să activaţi sau să dezactivaţi Semnalizatoarele de avarie se pot aprinde faţă) – oricare dintre portiere sau hayonul
temporizatorul de recirculare. pentru a confirma încuierea autovehiculului cu poate fi descuiată separat. 02
telecomanda. Este disponibilă opţiunea On/Off
Resetarea tuturor funcţiilor (Activare/Dezactivare). Închiderea/deschiderea simultană a
Readuce funcţiile sistemului de climatizare la tuturor geamurilor
setările implicite. Încuierea automată a portierelor Această funcţie poate fi atribuită butonului de
Când viteza autovehiculului depăşeşte 7 km/h încuiere de pe telecomandă, butonului de
Setările autovehiculului portierele şi hayonul pot fi încuiate automat. Este închidere centralizată de pe portierele din faţă,
disponibilă opţiunea On/Off (Activare/ precum şi butonului de pe mânerul exterior al
Dezactivare). Portierele se descuie şi se deschid portierei la autovehiculele care dispun de
Plierea oglinzilor la încuiere*
din interior prin acţionarea mânerului de două ori. sistem de acces fără cheie:
La încuierea/descuierea autovehiculului prin
intermediul cheii cu telecomandă, oglinzile • Auto. close all windows (Închiderea
exterioare pot fi pliate/depliate automat. Este
Descuierea portierelor automată a tuturor geamurilor) - toate
disponibilă opţiunea On/Off (Activare/ Există două alternative pentru descuiere: geamurile şi trapa sunt închise simultan
Dezactivare). • All doors (Toate portierele) – toate ţinând apăsat butonul de încuiere.
portierele şi hayonul sunt descuiate printr-o Această funcţie poate fi atribuită butonului de
Protecţie în regim redus* apăsare a butonului de pe telecomandă. încuiere de pe telecomandă şi butonului de
Funcţia de blocare poate fi dezactivată • Driver door, then all (Mai întâi portiera închidere centralizată de pe portierele din faţă:
temporar, iar nivelul alarmei redus, în cazul în şoferului, apoi celelalte portiere) – printr-o • Auto. open all windows (Deschiderea
care o persoană doreşte să rămână în apăsare a butonului de pe telecomandă se automată a tuturor geamurilor) – toate
autovehicul, iar portierele sunt încuiate din descuie portiera şoferului. O a doua apăsare geamurile sunt deschise simultan ţinând
exterior. Sunt disponibile opţiunile Activate descuie portiera pasagerului şi hayonul. apăsat butonul de descuiere.
once (Activare o dată) şi Ask on exit
(Confirmare la părăsirea autovehiculului), a se Keyless entry* (Acces fără cheie)
vedea paginile 133 şi 137.
Luminile de acces
• All doors (Toate portierele) - toate Selectaţi intervalul în care lămpile
portierele sunt descuiate simultan. autovehiculului trebuie să rămână aprinse
Lampa de confirmare a descuierii • Doors on same side (Portierele de pe după apăsarea butonului pentru luminile de
Semnalizatoarele de avarie se pot aprinde aceeaşi parte) – portierele de pe aceeaşi acces - a se vedea pagina 124.
pentru a confirma descuierea autovehiculului parte din faţă şi din spate sunt descuiate
cu telecomanda. Este disponibilă opţiunea simultan.
On/Off (Activare/Dezactivare).
• Both front doors (Ambele portiere din faţă)
– ambele portiere din faţă sunt descuiate
simultan.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 83
02 Instrumente şi butoane de comandă

Preferinţe personale

Sunt disponibile următoarele alternative:


• 30 de secunde
02
• 60 de secunde
• 90 de secunde

Iluminarea de proximitate
Selectaţi intervalul în care lămpile
autovehiculului trebuie să rămână aprinse la
deplasarea în spate a manetei din stânga după
scoaterea cheii cu telecomandă din
comutatorul de contact - a se vedea pagina 63.
Sunt disponibile următoarele alternative:
• 30 de secunde
• 60 de secunde
• 90 de secunde

Informaţii
• VIN number… (Numărul de identificare al
autovehiculului) - este numărul de
identificare unic al autovehiculului.
• Number of keys… (Numărul de chei) -
Este afişat numărul de chei înregistrate
pentru autovehiculul respectiv.

84
02 Instrumente şi butoane de comandă

HomeLink®*

Informaţii generale
HomeLink®*

NOTĂ AVERTISMENT
® 02
HomeLink este proiectată să nu În cazul în care telecomanda HomeLink®
funcţioneze dacă autovehiculul este încuiat este utilizată pentru a activa uşa de la garaj
din exterior. sau o poartă, asiguraţi-vă că nicio persoană
Păstraţi telecomenzile iniţiale pentru o nu se află în apropierea uşii sau a porţii.
reprogramare ulterioară (de exemplu, în Nu utilizaţi telecomanda HomeLink® pentru
cazul achiziţionării unui autovehicul nou). alte uşi de garaj care nu sunt dotate cu
Ştergeţi programările pentru tastele sistem de siguranţă de oprire şi de
telecomenzilor atunci când vindeţi inversare a mişcării. Uşa garajului trebuie
autovehiculul. să se activeze imediat atunci când
Parasolarele metalice nu trebuie utilizate la detectează un obstacol, să se oprească şi
autovehiculele dotate cu telecomandă să efectueze mişcarea inversă. O uşă de
garaj care nu prezintă aceste caracteristici
HomeLink®. Acestea pot afecta
G030070

poate cauza accidente. Pentru informaţii


funcţionarea telecomenzii.
suplimentare - contactaţi furnizorul prin
internet: www.homelink.com.
HomeLink® este o telecomandă programabilă Funcţionarea
care poate controla până la maximum trei Dacă HomeLink® este programată Programarea pentru prima dată
dispozitive diferite (de exemplu, uşa garajului, corespunzător, aceasta poate fi utilizată în Primul pas şterge memoria din telecomanda
sistemul de alarmă, iluminatul exterior şi locul telecomenzilor iniţiale. HomeLink® şi nu trebuie efectuat pentru
iluminarea interioară etc.) şi prin această reprogramarea unei singure taste.
funcţie înlocuieşte telecomenzile respectivelor Apăsaţi butonul programat pentru activarea
dispozitive. Telecomanda HomeLink® este uşii de la garaj, a sistemului de alarmă etc. 1. Apăsaţi cele două taste laterale şi
fixată, din fabricaţie, în interiorul parasolarului Lampa de control luminează cât timp ţineţi menţineţi apăsat până când lampa de
din partea stângă. butonul apăsat. control începe să lumineze intermitent
după aproximativ 20 de secunde. Lumina
Panoul telecomenzii HomeLink® constă în trei NOTĂ intermitentă indică faptul că telecomanda
butoane programabile şi o lampă de control. HomeLink® este setată în „modul
Când nu se face contactul, telecomanda memorează” şi poate fi programată.
HomeLink® funcţionează timp de 30 de 2. Aşezaţi telecomanda iniţială la 5-30 cm de
minute după deschiderea portierei şoferului. telecomanda HomeLink®. Observaţi atent
lampa de control.
Telecomenzile originale pot fi utilizate în
paralel cu HomeLink®.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 85
02 Instrumente şi butoane de comandă

HomeLink®*

Distanţa necesară între telecomanda faptul că dispozitivul are un „cod de 2. Atunci când lampa de control de pe
iniţială şi telecomanda HomeLink® depinde rulare”. Uşa garajului, poarta sau altceva telecomanda HomeLink® începe să
02 de programarea dispozitivului respectiv. Pot similar nu este activat(ă) când este lumineze intermitent, după aproximativ 20
fi necesare mai multe încercări de la apăsată tasta programată de pe de secunde, aşezaţi telecomanda iniţială
distanţe diferite. Menţineţi fiecare poziţie telecomanda HomeLink®. Continuaţi la 5-30 cm de telecomanda HomeLink®.
pentru aproximativ 15 secunde înainte de a programarea urmând indicaţiile de mai jos. Observaţi atent lampa de control.
încerca una nouă. Distanţa necesară între telecomanda
5. Localizaţi tasta „programare tastă1 ” pe
3. Apăsaţi simultan tasta de pe telecomanda dispozitivul corespunzător uşii garajului, iniţială şi telecomanda HomeLink depinde
iniţială şi pe cea de pe telecomanda de exemplu, care este situată în mod de programarea dispozitivului respectiv. Pot
HomeLink®. Menţineţi apăsate tastele normal lângă cuplajul antenei de pe fi necesare mai multe încercări de la
până când lampa de control trece de pe dispozitiv. Dacă aveţi dificultăţi în distanţe diferite. Menţineţi fiecare poziţie
iluminare intermitentă lentă pe iluminare localizarea tastei, consultaţi manualul de pentru aproximativ 15 secunde înainte de a
intermitentă rapidă. Iluminarea utilizare sau contactaţi furnizorul prin încerca una nouă.
intermitentă rapidă indică realizarea cu Internet: www.homelink.com. 3. Apăsaţi tasta de pe telecomanda iniţială.
succes a programării. 6. Apăsaţi şi eliberaţi tasta „programare Lampa de control va începe să lumineze
4. Testaţi programarea prin apăsarea tastei tastă”. Tasta luminează intermitent intermitent. Atunci când lampa de control
programate de pe telecomanda HomeLink® aproximativ 30 de secunde, iar trece de pe iluminare intermitentă lentă pe
şi prin observarea lămpii de control: următoarea etapă trebuie efectuată în iluminare intermitentă rapidă, eliberaţi
acest interval de timp. ambele taste. Iluminarea intermitentă
• Luminarea constantă: Lampa de rapidă indică realizarea cu succes a
7. Apăsaţi tasta programată de pe
control luminează constant atunci când programării.
telecomanda HomeLink®, în timp ce tasta
tasta este menţinută apăsată, indicând
faptul că programarea este completă. „programare tastă” luminează intermitent 4. Testaţi programarea prin apăsarea tastei
şi menţineţi-o apăsată pentru aproximativ programate de pe telecomanda HomeLink
Uşa garajului, poarta sau altceva similar
3 secunde, apoi eliberaţi-o. Repetaţi şi prin observarea lămpii de control:
trebuie să fie activat(ă) când este
apăsată tasta programată de pe secvenţa apăsat/menţine/eliberează de 3 • Luminarea constantă: Lampa de
ori până la încheierea programării. control luminează constant atunci când
telecomanda HomeLink®.
tasta este menţinută apăsată, indicând
• Luminarea intermitentă: Lampa de Programarea tastelor individuale faptul că programarea este completă.
control luminează intermitent Pentru a reprograma o tastă individuală, Uşa garajului, poarta sau altceva similar
aproximativ 2 secunde, iar apoi urmaţi indicaţiile de mai jos: trebuie să fie activat(ă) când este
luminează constant aproximativ apăsată tasta programată de pe
3 secunde. Procesul se repetă 1. Apăsaţi tasta corespunzătoare de pe telecomanda HomeLink®.
aproximativ 20 de secunde şi indică telecomanda HomeLink® şi menţineţi-o
apăsată până la încheierea etapei a treia.
1
Denumirea şi culoarea tastei variază în funcţie de producător.

86 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Instrumente şi butoane de comandă

HomeLink®*

• Luminarea intermitentă: Lampa de Ştergerea programării


control luminează intermitent aproximativ Este posibilă doar ştergerea programării
2 secunde, iar apoi luminează constant pentru toate tastele de pe telecomanda 02
aproximativ 3 secunde. Procesul se repetă HomeLink® şi nu ştergerea individuală a
aproximativ 20 de secunde şi indică faptul programării tastelor.
că dispozitivul are un „cod de rulare”. Uşa
garajului, poarta sau altceva similar nu – Apăsaţi cele două taste laterale şi
este activat(ă) când este apăsată tasta menţineţi apăsat până când lampa de
programată de pe telecomanda control începe să lumineze intermitent
HomeLink®. Continuaţi programarea după aproximativ 20 de secunde.
urmând indicaţiile de mai jos. > Telecomanda HomeLink® este setată
acum în aşa numitul „mod memorează”
5. Localizaţi tasta „programare tastă1 ” pe şi poate fi programată încă o dată, a se
dispozitivul corespunzător uşii garajului, vedea pagina 85.
de exemplu, care este situată în mod
normal lângă cuplajul antenei de pe
dispozitiv. Dacă aveţi dificultăţi în
localizarea tastei, consultaţi manualul de
utilizare sau contactaţi furnizorul prin
Internet: www.homelink.com.
6. Apăsaţi şi eliberaţi tasta „programare
tastă”. Tasta luminează intermitent
aproximativ 30 de secunde, iar
următoarea etapă trebuie efectuată în
acest interval de timp.
7. Apăsaţi tasta programată de pe
telecomanda HomeLink®, în timp ce tasta
„programare tastă” luminează intermitent
şi menţineţi-o apăsată pentru aproximativ
3 secunde, apoi eliberaţi-o. Repetaţi
secvenţa apăsat/menţine/eliberează de
3 ori până la încheierea programării.

1
Denumirea şi culoarea tastei variază în funcţie de producător.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 87
Informaţii generale despre controlul climatizării ........................................ 90
Controlul manual al climatizării, AC ..........................................................92
Controlul electronic al climatizării, ECC* ...................................................95
Distribuţia aerului ......................................................................................98
Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant
şi sistemul de încălzire a habitaclului*.......................................................99
Sistemul de încălzire suplimentar alimentat cu carburant* (diesel)......... 102

88 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
CONTROLUL CLIMATIZĂRII
03 Controlul climatizării

Informaţii generale despre controlul climatizării

Sistemul de climatizare Agentul frigorific Preferinţe personale


Informaţii generale despre controlul climatizării

Sistemul de control al climatizării răceşte sau Sistemul de climatizare conţine agent frigorific Puteţi seta preferinţele pentru două funcţii ale
încălzeşte, dar şi usucă aerul care intră în R134a. Acest agent frigorific nu conţine clor, controlului climatizării:
habitaclu. Autovehiculul este dotat fie cu ceea ce înseamnă că nu afectează stratul de • Viteza ventilatorului în modul AUTO
control manual (AC), fie cu control electronic al ozon. Sistemul trebuie alimentat exclusiv cu
(AUTOMAT) (se aplică numai
climatizării (ECC, Electronic Climate Control). agent frigorific R134a, a se vedea, de
autovehiculelor cu control electronic al
asemenea, pagina 292. Volvo vă recomandă climatizării, ECC).
03
NOTĂ să contactaţi un atelier Volvo autorizat pentru
efectuarea acestei operaţiuni. • Temporizatorul pentru recircularea aerului
Sistemul de climatizare poate fi dezactivat, din habitaclu.
dar pentru a asigura un confort climatic Pentru informaţii referitoare la aceste setări, a
optim în habitaclu şi pentru a preveni Filtrul pentru habitaclu
se vedea pagina 82.
aburirea geamurilor, trebuie să fie mereu Tot aerul care intră în habitaclu este curăţat
activat. numai prin intermediul unui filtru. Acest filtru
trebuie înlocuit în mod regulat. Respectaţi
programul de revizie tehnică al Volvo pentru
Aburirea geamurilor înlocuirea filtrului la intervalele recomandate.
Dacă autovehiculul este utilizat în medii cu
Dezaburiţi geamurile pe interior utilizând, în proporţii ridicate de agenţi contaminanţi, poate
primul rând, funcţia de degivrare. fi necesară înlocuirea mai frecventă a filtrului.
Pentru a reduce riscul de aburire, curăţaţi
geamurile cu un agent obişnuit de curăţare NOTĂ
a geamurilor.
Există tipuri diferite de filtre pentru habitaclu.
Asiguraţi-vă că utilizaţi filtrul corect.
Gheaţa şi zăpada
Îndepărtaţi gheaţa şi zăpada de pe orificiile de
admisie a aerului ale sistemului de climatizare Ecranul
(grila dintre capota motorului şi parbriz).
Deasupra panoului de comandă pentru
controlul climatizării se află ecranul cu
Diagnosticare şi reparare informaţii. Acesta afişează setările sistemului
de control al climatizării.
Volvo vă recomandă să contactaţi un atelier
Volvo autorizat pentru diagnosticarea şi
repararea sistemului de control al climatizării.

90
03 Controlul climatizării

Informaţii generale despre controlul climatizării

Duzele de ventilaţie din planşa de bord ECC* Geamurile laterale şi trapa


Pentru a vă asigura de funcţionarea optimă
Temperatura reală a sistemului de climatizare, toate geamurile
Temperatura selectată corespunde senzaţiei laterale şi trapa (dacă este cazul) trebuie
fizice determinate de viteza aerului, umiditate închise.
şi radiaţia solară la care este expus interiorul şi
exteriorul autovehiculului. Acceleraţia
03
Sistemul include un senzor de radiaţie solară Sistemul de climatizare este dezactivat
care detectează din ce parte vine lumina temporar în cazul apăsării complete a pedalei
solară care pătrunde în habitaclu. Acest lucru de acceleraţie. Este posibil să simţiţi o creştere
înseamnă că temperatura aerului transmis prin temporară a temperaturii.
duzele de ventilaţie din dreapta diferă de
temperatura aerului transmis prin duzele de Condensul
ventilaţie din stânga, în ciuda setărilor identice Pe vreme caldă, condensul generat de
de temperatură pentru ambele părţi.
G019942

sistemul de climatizare poate fi evacuat sub


autovehicul. Acest fenomen este normal.
Amplasarea senzorilor
Deschis • Senzorul de radiaţie solară este situat pe
partea superioară a planşei de bord.
Închis
• Senzorul de temperatură a habitaclului este
Flux de aer lateral situat în spatele panoului de comandă al
Flux de aer vertical sistemului de control al climatizării.
• Senzorul pentru temperatura exterioară
Dacă geamurile laterale sunt aburite, este situat pe oglinda exterioară.
direcţionaţi duzele de ventilaţie laterale către
• Senzorul de umiditate este situat în oglinda
acestea.
retrovizoare interioară.
La temperaturi exterioare reduse, închideţi
duzele centrale pentru confort optim şi NOTĂ
dezaburire eficientă.
Nu acoperiţi şi nu blocaţi senzorii cu articole
vestimentare sau alte obiecte.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 91
03 Controlul climatizării

Controlul manual al climatizării, AC

Panoul de comandă
Controlul manual al climatizării, AC

2 8

3 4
1 9
03

G026308
6 7

Ventilator Funcţii 2. Recircularea aerului


1. Ventilatorul Recircularea aerului poate fi
Recircularea aerului
utilizată pentru a preveni
Degivratorul Măriţi sau reduceţi viteza pătrunderea mirosurilor
ventilatorului prin rotirea neplăcute, a gazelor de
Distribuţia aerului butonului. eşapament etc. în habitaclu.
AC ON/OFF – Sistemul de climatizare Dacă butonul este rotit spre Aerul din habitaclu este
activat/dezactivat stânga, iar simbolul recirculat. În autovehicul nu
Scaun din faţă stânga încălzit ventilatorului dispare de pe mai este admis aer din
ecran, ventilatorul şi sistemul exterior. Funcţia de recirculare a aerului
Scaun din faţă dreapta încălzit de climatizare sunt oprite. Pe ecran sunt (împreună cu sistemul de climatizare) asigură
Degivratoarele lunetei şi ale oglinzilor afişate simbolul ventilatorului şi mesajul OFF răcirea mai rapidă a habitaclului pe vreme
exterioare (Dezactivat). caldă. Dacă aerul din habitaclu este recirculat
o perioadă îndelungată de timp, există riscul
Temperatură aburirii geamurilor.

92
03 Controlul climatizării

Controlul manual al climatizării, AC

Temporizatorul 4. Distribuţia aerului 6. şi 7. Scaunele din faţă încălzite*


Funcţia de temporizare reduce riscul givrării şi Fluxul de aer poate fi Treaptă de încălzire superioară:
aburirii geamurilor, precum şi cel al pătrunderii distribuit către ferestre, – Apăsaţi butonul o singură dată – ambele
mirosurilor neplăcute (dacă se selectează duzele din planşa de bord
lămpi se aprind.
modul de recirculare a aerului). Pentru sau podea prin apăsarea
activarea/dezactivarea funcţiei, a se vedea butoanelor de distribuţie a Treaptă de încălzire inferioară:
pagina 82. Când este selectat programul de aerului. – Apăsaţi butonul o singură dată – o lampă
degivrare (3), recircularea aerului este se aprinde. 03
O lampă de pe ecranul de
dezactivată. deasupra panoului de control al climatizării şi o Dezactivarea încălzirii:
3. Degivratorul lampă aprinsă în butonul corespunzător indică – Apăsaţi butonul de trei ori – nicio lampă nu
Este utilizat pentru ce funcţie a fost selectată. se aprinde.
dezaburirea şi degivrarea A se vedea tabelul de la pagina 98.
rapidă a parbrizului şi a 8. Degivratoarele lunetei şi ale oglinzilor
geamurilor laterale. Fluxul de 5. Comutatorul AC – Activat/Dezactivat exterioare
aer este direcţionat spre (ON/OFF) Încălzirea este utilizată
geamuri la o turaţie ridicată a ON (Activare): sistemul de pentru îndepărtarea gheţii
ventilatorului. La activarea climatizare este activat. sau a aburului de pe lunetă şi
acestei funcţii, lampa Acesta este controlat de oglinzile exterioare. Apăsaţi
integrată în butonul pentru degivrator funcţia AUTO a sistemului. butonul o singură dată pentru
luminează. Astfel, aerul admis este răcit pornirea simultană a
şi uscat. degivrării lunetei şi a
Pentru a asigura uscarea la maximum a
oglinzilor retrovizoare.
aerului din habitaclu sunt, de asemenea, OFF (Dezactivare): sistemul Funcţia este activată atunci când una dintre
efectuate automat următoarele acţiuni atunci de climatizare este dezactivat. lămpile integrate în buton se aprinde.
când este activată funcţia de degivrare:
Atunci când este activă funcţia de degivrare, Funcţia este dezactivată manual sau automat.
• sistemul de climatizare (AC) este activat sistemul de climatizare este pornit automat Oprirea manuală este efectuată prin apăsarea
automat [poate fi dezactivat cu ajutorul (poate fi dezactivat folosind butonul AC). O o singură dată a butonului. Oprirea automată
butonului AC (5)] lampă aprinsă în butonul ON (Activare) şi, deconectează luneta şi oglinzile exterioare
• recircularea aerului este dezactivată respectiv, OFF (Dezactivare) de deasupra după 12 - 20 de minute în funcţie de
automat. indică ce funcţie a fost selectată. temperatura exterioară.
La dezactivarea degivratorului, sistemul de
În timpul sezonului rece procesul de degivrare*
control al climatizării revine la setările
durează mai mult de 20 de minute pentru a
precedente.
împiedica îngheţarea sau aburirea lunetei şi a
oglinzilor exterioare. Intensitatea degivrării


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 93
03 Controlul climatizării

Controlul manual al climatizării, AC

poate fi adaptată la temperatura exterioară.


Această funcţie trebuie dezactivată manual.
9. Temperatura
Selectaţi funcţia de încălzire
sau răcire atât pentru locul
şoferului, cât şi pentru cel al
03 pasagerului din faţă.

94 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Controlul climatizării

Controlul electronic al climatizării, ECC*

Panoul de comandă
Controlul electronic al climatizării, ECC*

03

AUTO Funcţii 2. Ventilatorul


1. AUTO Măriţi sau reduceţi turaţia
Ventilator
ventilatorului prin rotirea
Recirculare/Sistem de menţinere a calităţii Funcţia AUTO reglează butonului. Dacă este
aerului automat controlul climatizării selectată funcţia AUTO
în scopul obţinerii turaţia ventilatorului este
Degivratorul temperaturii dorite. Funcţia reglată automat. Turaţia
Distribuţia aerului AUTO controlează sistemul setată anterior este
de încălzire, sistemul de dezactivată.
AC ON/OFF – Sistemul de climatizare climatizare, turaţia
activat/dezactivat ventilatorului, recircularea şi
distribuţia aerului. NOTĂ
Scaun din faţă stânga încălzit
Scaun din faţă dreapta încălzit Când una sau mai multe funcţii sunt selectate Dacă butonul este rotit spre stânga, iar
manual, celelalte funcţii continuă să opereze simbolul ventilatorului dispare de pe ecran,
Degivratoarele lunetei şi ale oglinzilor automat. Toate setările manuale sunt ventilatorul şi sistemul de climatizare sunt
exterioare dezactivate la apăsarea butonului AUTO. Pe oprite. Pe ecran sunt afişate simbolul
Selectorul de temperatură ecran apare afişat AUTO CLIMATE ventilatorului şi mesajul OFF (Dezactivat).
(AUTOCLIMATIZARE).

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 95
03 Controlul climatizării

Controlul electronic al climatizării, ECC*

3. Recircularea aerului particulele pentru a diminua mirosurile 4. Degivratorul


Funcţia de recirculare a neplăcute şi agenţii poluanţi din aerul admis în Este utilizat pentru
aerului poate fi utilizată habitaclu. Atunci când senzorul detectează dezaburirea şi degivrarea
pentru prevenirea intrării poluarea aerului din exterior, admisia aerului rapidă a parbrizului şi a
mirosurilor neplăcute, a este întreruptă şi aerul din habitaclu este geamurilor laterale. Fluxul de
gazelor de eşapament etc. în recirculat. Atunci când senzorul de calitate a aer este direcţionat spre
habitaclu. La activarea aerului este activ, o lampă verde (A) este geamuri la o turaţie ridicată a
03 acestei funcţii, aerul din aprinsă. ventilatorului. La activarea
habitaclu este recirculat şi Activarea senzorului de menţinere a calităţii acestei funcţii, lampa integrată
admisia aerului din exterior este întreruptă. aerului: în butonul pentru degivrator luminează.
Dacă aerul din habitaclu este recirculat o
– Apăsaţi butonul AUTO (1) pentru Pentru a asigura uscarea la maximum a
perioadă îndelungată de timp, există riscul aerului din habitaclu sunt, de asemenea,
aburirii pe interior a geamurilor. activarea senzorului de calitate a aerului
(setare normală). efectuate automat următoarele acţiuni atunci
Temporizatorul Sau: când este activată funcţia de degivrare:
Funcţia de temporizare reduce riscul givrării şi • sistemul de climatizare (AC) este activat
aburirii geamurilor, precum şi cel al pătrunderii – Comutaţi între cele trei funcţii prin apăsarea
repetată a butonului pentru recirculare. automat [poate fi dezactivat cu ajutorul
mirosurilor neplăcute (dacă se selectează butonului AC (6)]
modul de recirculare a aerului). Pentru • Senzorul de menţinere a calităţii aerului
• recircularea aerului este dezactivată
activarea/dezactivarea acestei funcţii a se activ – lampa (A) se aprinde.
automat.
vedea pagina 82. • Modul de recirculare nu este activat dacă
La dezactivarea degivratorului, sistemul de
nu este necesară răcirea aerului în sezonul
cald – lampa este stinsă. control al climatizării revine la setările
NOTĂ precedente.
• Modul de recirculare a aerului este activat –
Când este selectată funcţia de degivrare (4), lampa (M) se aprinde. 5. Distribuţia aerului
recircularea aerului este întotdeauna Fluxul de aer poate fi distribuit
dezactivată. Reţineţi următoarele aspecte:
către ferestre, duzele din
• În mod normal, senzorul de menţinere a planşa de bord sau podea prin
3. Sistemul de menţinere a calităţii aerului* calităţii aerului trebuie să fie întotdeauna apăsarea butoanelor de
activat. distribuţie a aerului.
Acelaşi buton ca pentru
modul recirculare. • Pe vreme rece, recircularea aerului este
redusă, pentru a evita aburirea geamurilor. O lampă de pe ecranul de
Sistemul de menţinere a deasupra panoului de control
• Funcţia de degivrare pentru parbriz, al climatizării şi o lampă aprinsă în butonul
calităţii aerului constă într-un geamuri laterale şi lunetă poate fi utilizată
filtru multiplu şi un senzor. corespunzător indică ce funcţie a fost selectată.
pentru a dezaburi geamurile.
Filtrul separă gazele şi A se vedea tabelul de la pagina 98.

96 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Controlul climatizării

Controlul electronic al climatizării, ECC*

6. Comutatorul AC – Activat/Dezactivat 7 şi 8. Scaunele din faţă încălzite* deconectează luneta şi oglinzile exterioare
(ON/OFF) Pentru a activa încălzirea după 12 - 20 de minute în funcţie de
scaunelor din faţă: temperatura exterioară.
ON (Activare): sistemul de
climatizare este activat. Acesta În timpul sezonului rece procesul de degivrare*
este controlat de funcţia AUTO durează mai mult de 20 de minute pentru a
a sistemului. Astfel, aerul împiedica îngheţarea sau aburirea lunetei şi a
admis este răcit şi uscat. oglinzilor exterioare. Intensitatea degivrării
poate fi adaptată la temperatura exterioară. 03
OFF (Dezactivare): Off
Treaptă de încălzire superioară: Această funcţie trebuie dezactivată manual.
(Dezactivare)
Atunci când este activă funcţia de degivrare, – Apăsaţi butonul o singură dată – ambele 10. Selectorul de temperatură
sistemul de climatizare este pornit automat lămpi se aprind. Temperaturile de pe ambele
(poate fi dezactivat folosind butonul AC). Treaptă de încălzire inferioară: părţi ale autovehiculului pot fi
setate independent.
– Apăsaţi butonul o singură dată – o lampă
NOTĂ se aprinde. Apăsaţi butonul o dată pentru
Dezactivarea încălzirii: a activa funcţia de pe o parte.
Funcţia de dezaburire a sistemului de Apăsaţi din nou pentru a
control al climatizării cu senzor de umiditate – Apăsaţi butonul de trei ori – nicio lampă nu activa funcţia şi în cealaltă
este redusă semnificativ când acest sistem se aprinde. parte. Apăsaţi butonul pentru a treia oară
este dezactivat (OFF), precum şi în modul 9. Degivratoarele lunetei şi ale oglinzilor pentru a activa funcţia în ambele părţi.
de selectare manuală a distribuţiei aerului şi
a turaţiei ventilatorului. exterioare Partea activă este indicată de lampa butonului
Încălzirea este utilizată şi pe ecranul de deasupra panoului de
pentru îndepărtarea gheţii comandă pentru controlul climatizării.
sau a aburului de pe lunetă şi La pornirea autovehiculului, este reluată cea
oglinzile exterioare. Apăsaţi mai recentă setare.
butonul o singură dată pentru
pornirea simultană a
degivrării lunetei şi a NOTĂ
oglinzilor retrovizoare. Încălzirea sau răcirea nu pot fi accelerate
Funcţia este activată atunci când una dintre prin selectarea unei temperaturi mai
lămpile integrate în buton se aprinde. ridicate sau mai scăzute decât temperatura
Funcţia este dezactivată manual sau automat. reală dorită.
Oprirea manuală este efectuată prin apăsarea
o singură dată a butonului. Oprirea automată

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 97
03 Controlul climatizării

Distribuţia aerului
Distribuţia aerului

Distribuţia aerului Utilizare: Distribuţia aerului Utilizare:

Aerul este direcţionat pentru îndepărtarea Aerul este direcţionat pentru a asigura
spre geamuri. Din rapidă a gheţii şi a spre podea şi condiţii confortabile şi
duzele de ventilaţie aburului. geamuri. Din duzele o bună dezaburire în
sunt emise fluxuri de de ventilaţie din condiţii de
03 aer. Aerul nu este planşa de bord sunt temperatură scăzută
recirculat. Sistemul de emise fluxuri de aer. sau umiditate.
climatizare este
activat permanent.
Aerul este direcţionat pentru prevenirea Aerul este direcţionat în condiţii de vreme
spre parbriz şi aburirii şi a îngheţului spre podea şi prin însorită cu temperaturi
geamurile laterale. Din într-un climat umed şi duzele de ventilaţie exterioare scăzute.
duzele de ventilaţie rece. (Nerecomandat din planşa de bord.
sunt emise fluxuri pentru turaţii reduse
de aer. ale ventilatorului.)

Aerul este direcţionat pentru a asigura un Aerul este direcţionat pentru încălzirea
spre geamuri şi prin confort corespunzător spre podea. Fluxurile picioarelor.
duzele de ventilaţie în climat cald, uscat. de aer sunt
din planşa de bord. direcţionate către
duzele de ventilaţie
din planşa de bord şi
geamuri.

Fluxul de aer este pentru asigurarea Fluxul de aer este pentru a asigura un
direcţionat către cap şi răcirii eficiente în direcţionat către aer mai răcoros pentru
torace prin duzele de condiţii de geamuri, prin duzele picioare sau un aer
ventilaţie din planşa temperatură ridicată. de ventilaţie din mai cald pentru partea
de bord. planşa de bord şi spre superioară a corpului
podea. în condiţii de
temperatură scăzută
sau în climat cald,
uscat.

98
03 Controlul climatizării

Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

Informaţii generale despre sistemele Alimentarea cu carburant Parcarea în pantă/rampă


Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

de încălzire Dacă autovehiculul este parcat pe o pantă


abruptă, partea frontală a autovehiculului
Sistemul de încălzire în parcare încălzeşte
trebuie orientată în josul pantei pentru a
motorul şi habitaclul şi poate fi pornit direct sau
asigura alimentarea cu carburant a sistemului
prin intermediul temporizatorului.
de încălzire.
Prin intermediul funcţiei de temporizare pot fi
selectate două momente de pornire diferite. Bateria şi carburantul 03
Momentul de pornire se referă la momentul în Dacă bateria este încărcată insuficient sau
care autovehiculul este încălzit şi gata de dacă nivelul carburantului este prea scăzut,
utilizare. Sistemul electronic al autovehiculului sistemul de încălzire este oprit automat şi pe
calculează momentul de pornire a încălzirii în ecranul cu informaţii este afişat un mesaj.
funcţie de temperatura exterioară.
– Confirmaţi mesajul prin apăsarea o
La temperaturi de -10 °C sau mai scăzute, singură dată a tastei READ (Citire).
timpul maxim de funcţionare a sistemului de
încălzire în parcare este de 50 de minute.
IMPORTANT
Autocolant de avertizare pe trapa de acces la
AVERTISMENT buşonul rezervorului. Utilizarea repetată a sistemului de încălzire
În timpul utilizării sistemului de încălzire cu în parcare şi călătoriile scurte pot descărca
funcţionare pe benzină sau motorină, AVERTISMENT bateria şi afecta negativ pornirea.
autovehiculul trebuie să se afle în aer liber. Durata călătoriei trebuie să fie cel puţin
Carburantul scurs poate lua foc. Înainte de egală cu durata de utilizare a sistemul de
alimentare, opriţi sistemul de încălzire încălzire pentru a asigura încărcarea
NOTĂ alimentat cu carburant. corespunzătoare a bateriei, pentru a înlocui
Atunci când sistemul de încălzire în parcare Verificaţi ecranul cu informaţii, pentru a vă energia consumată de sistemul de încălzire
este activ, este posibil să se degaje fum de asigura că sistemul de încălzire în parcare atunci când este utilizat în mod regulat.
sub autovehicul, fenomen perfect normal. este dezactivat. Când acesta este în stare
de funcţionare, ecranul cu informaţii
afişează mesajul PARK HEAT ON (Sistem
de încălzire pornit).


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 99
03 Controlul climatizării

Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

Activarea sistemului de încălzire Lămpi şi mesaje afişate


Afişaj Specificaţie
Atunci când una dintre setările
temporizatorului sau funcţia HEATER Sistemul de încălzire a
Direct start (Pornire directă) este STOPPED LOW fost dezactivat de către
activată, lampa de informaţii se FUEL LEVEL sistemul electronic al
aprinde pe panoul de instrumente (Sistemul de autovehiculului pentru
mixt, iar pe ecranul cu informaţii încălzire oprit. a facilita pornirea
03
este afişat un mesaj explicativ. Nivel scăzut de motorului şi
carburant) parcurgerea a 50 km.
Afişaj Specificaţie

FUEL HEATER Sistemul de încălzire Pornirea directă şi oprirea imediată


ON (Sistem de este activat şi
încălzire activat) funcţionează. 1. Utilizaţi butonul de reglare pentru a naviga
la opţiunea DIRECT START (Pornire
G029052

TIMER IS SET Mesaj de avertizare cu directă).


FOR FUEL privire la pornirea 2. Apăsaţi RESET (Resetare) pentru a alege
HEATER sistemului de încălzire între ON (Activare) şi OFF (Dezactivare).
Tasta READ (Citire) (Temporizatorul la ora setată după ON (Activare): Sistemul de încălzire pornit
Butonul de reglare1 este setat pentru părăsirea manual sau prin intermediul temporizatorului.
sistemul de autovehiculului, atunci
Tasta RESET (Resetare) 1 încălzire) când cheia cu OFF (Dezactivare): Sistemul de încălzire oprit.
telecomandă este În cazul pornirii directe, sistemul de încălzire
scoasă din comutatorul va fi activat timp de 50 de minute.
de contact.
Încălzirea habitaclului va fi iniţiată imediat ce
HEATER Sistemul de încălzire a temperatura lichidului de răcire a motorului
STOPPED LOW fost dezactivat de către atinge valoarea corespunzătoare.
BATTERY sistemul electronic al
(Sistem de autovehiculului pentru NOTĂ
încălzire oprit. a facilita pornirea
Baterie motorului. Autovehiculul poate fi pornit şi condus în
descărcată) timpul funcţionării sistemului de încălzire.

1
Nicio funcţie în cazul autovehiculelor fără computer de bord, sistem de încălzire în parcare alimentat cu carburant şi sistem de control al stabilităţii şi al tracţiunii.

100 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Controlul climatizării

Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

Setarea temporizatorului Dezactivarea pornirii temporizate a


Momentul utilizării şi încălzirii autovehiculului sistemului de încălzire
este specificat prin intermediul Un sistem de încălzire activat prin intermediul
temporizatorului. temporizatorului poate fi oprit manual înainte
de scurgerea perioadei de funcţionare setate.
Alegeţi între TIMER 1 (Temporizator 1) şi Procedaţi după cum urmează:
TIMER 2 (Temporizator 2).
1. Apăsaţi tasta READ (Citire). 03
1. Derulaţi cu ajutorul butonului de reglare la
PARK HEAT TIMER 1 (Temporizator 1 2. Folosiţi butonul de reglare pentru
sistem de încălzire). accesarea parametrului PARK HEAT
TIMER 1 (Temporizator sistem de
2. Apăsaţi scurt butonul RESET (Resetare) încălzire în parcare 1) sau PARK HEAT
până când ora este afişată intermitent. TIMER 2 (Temporizator sistem de
3. Selectaţi ora dorită utilizând butonul de încălzire în parcare 2).
reglare. Mesajul ON (Pornit) este afişat intermitent
4. Pentru afişarea intermitentă a minutelor, pe ecran.
apăsaţi scurt butonul RESET (Resetare).
5. Selectaţi minutul dorit utilizând butonul de 3. Apăsaţi RESET (Resetare).
reglare. Mesajul OFF (Oprit) este afişat continuu şi
6. Pentru confirmarea setării apăsaţi scurt sistemul de încălzire este dezactivat.
butonul RESET (Resetare). Sistemul de încălzire pornit prin intermediul
7. Apăsaţi butonul RESET (Resetare) pentru temporizatorului poate fi oprit urmând
activarea temporizatorului. instrucţiunile din secţiunea „Pornirea directă şi
După setarea TIMER 1 (Temporizator 1), oprirea imediată”.
poate fi programat un alt moment de pornire cu
TIMER 2 (Temporizator 2) prin intermediul Ceasul/Temporizatorul
butonului de reglare. Temporizatorul sistemului de încălzire este
Setaţi momentul alternativ de pornire în conectat la ceasul instalat în autovehicul.
acelaşi mod ca şi pentru TIMER 1
(Temporizator 1). NOTĂ
La resetarea ceasului instalat în
autovehicul, toate setările temporizatorului
vor fi şterse.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 101
03 Controlul climatizării

Sistemul de încălzire suplimentar alimentat cu carburant* (diesel)

Sistemul de încălzire suplimentar


Sistemul de încălzire suplimentar alimentat cu carburant* (diesel)

(motoare diesel)
În cazul autovehiculelor echipate cu motoare
diesel, poate fi necesară utilizarea unui sistem
de încălzire suplimentar pentru a asigura
temperatura adecvată de funcţionare a
03 motorului şi în habitaclu la temperaturi
scăzute.
Sistemul de încălzire porneşte automat atunci
când este necesar un supliment de căldură în
timpul funcţionării motorului.
Sistemul de încălzire este dezactivat automat
la atingerea temperaturii adecvate sau la
oprirea motorului.

NOTĂ
Sistemul de încălzire suplimentar nu poate
fi pornit sau oprit manual, acesta fiind reglat
numai de sistemul electronic al
autovehiculului.
Atunci când sistemul de încălzire
suplimentar este activ, este posibil să se
degaje fum de sub autovehicul, fenomen
perfect normal.

102 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Controlul climatizării

03

103
Scaunele din faţă .................................................................................... 106
Iluminarea habitaclului ............................................................................ 109
Spaţiile de depozitare din habitaclu ........................................................ 111
Bancheta ................................................................................................. 115
Compartimentul pentru bagaje ................................................................ 117

104
INTERIORUL AUTOVEHICULULUI
04 Interiorul autovehiculului

Scaunele din faţă

Poziţia de şedere, scaunul cu reglare Suportul lombar1 (pe partea şoferului şi a Scaunele pot fi reglate într-un anumit interval
Scaunele din faţă

manuală pasagerului*), rotiţi rozeta. de timp după descuierea portierelor cu


telecomanda, fără a introduce cheia în
Unghiul de înclinare a spătarului: rotiţi rozeta. comutatorul de contact. Scaunul poate fi reglat
Panoul de comandă pentru scaunul oricând dacă cheia se află în poziţia I sau II în
reglabil electric*. comutatorul de contact.

AVERTISMENT Deplasarea marginii frontale a pernei


scaunului în sus/jos
Reglaţi poziţia scaunului şoferului şi centura
de siguranţă corespunzătoare, a se vedea Deplasarea scaunului înainte/înapoi
pagina 16, înainte de pornirea în călătorie, Deplasarea scaunului în sus/jos
niciodată în timpul conducerii autovehiculului.
04 Unghiul de înclinare a spătarului
Verificaţi fixarea scaunului în poziţia
corespunzătoare. Sistemul de protecţie împotriva supraîncărcării
este declanşat dacă unul dintre scaune este
blocat. În acest caz, luaţi contactul şi aşteptaţi
Poziţia de şedere, scaunul cu reglare puţin timp înainte de a relua reglarea
electrică* scaunului. Scaunele pot fi reglate numai unul
câte unul.
Scaunele din faţă pot fi reglate pentru poziţii
optime de şedere şi conducere.
Deplasare înainte/înapoi: ridicaţi mânerul
pentru a regla distanţa până la volan şi
până la pedale. Verificaţi fixarea scaunului
după modificarea setării poziţiei acestuia.
Ridicaţi/coborâţi partea frontală a pernei
scaunului (pe partea şoferului şi a
pasagerului*), acţionaţi pârghia în sus/jos.
Ridicaţi/coborâţi scaunul (pe partea
şoferului şi a pasagerului*), acţionaţi
pârghia în sus/jos.

G020199
1
Se aplică, de asemenea, în cazul scaunelor reglabile electric.

106 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Interiorul autovehiculului

Funcţia de memorare Plierea spătarului scaunului din faţă*


AVERTISMENT
Pericol de accidentare prin strivire. Nu
lăsaţi copiii să se joace la butoanele de
comandă.
Asiguraţi-vă că nu există obiecte care să
obstrucţioneze cursa scaunului în timpul
reglării acestuia.
Asiguraţi-vă că niciunul dintre pasagerii
scaunelor din spate nu se află în pericol de
a fi accidentat.
04
G020200 Memoria cheii cu telecomandă
Setările pentru scaunul şoferului sunt stocate
în memoria cheii cu telecomandă cu care se
încuie autovehiculul. La descuierea
Butoanele funcţiei de memorare. autovehiculului şi deschiderea portierei Spătarul scaunului pasagerului din faţă poate fi
şoferului cu aceeaşi cheie cu telecomandă, pliat înainte pentru a suplimenta spaţiul
Memorarea setărilor scaunul şoferului adoptă poziţia memorată. destinat depozitării obiectelor mai lungi.
1. Reglaţi scaunul.
1. Deplasaţi scaunul înapoi cât mai mult
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul M NOTĂ posibil.
(Memorare) simultan cu apăsarea
butonului 1, 2 sau 3. Memoria cheii cu telecomandă este 2. Reglaţi spătarul în poziţie verticală la
independentă de memoria scaunului. 90 de grade.
Utilizarea unei setări memorate 3. Ridicaţi opritoarele de pe partea
Apăsaţi unul dintre butoanele de memorare posterioară a spătarului şi pliaţi-l înainte.
1–3, până când scaunul se opreşte. Dacă 4. Împingeţi scaunul înainte astfel încât
eliberaţi butonul, cursa scaunului se va opri. tetiera să fie „fixată” sub torpedo.

Oprirea de urgenţă
În cazul deplasării accidentale a scaunului,
apăsaţi oricare dintre butoane pentru
întreruperea funcţiei.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 107
04 Interiorul autovehiculului

Scaunele din faţă

Covoraşele cu ornamente*
Volvo furnizează covoraşe cu ornamente
special produse pentru autovehiculul
dumneavoastră.

AVERTISMENT
Înainte de pornire verificaţi dacă covoraşul
cu ornamente integrat din secţiunea
şoferului este fixat ferm şi prins în clemele
de prindere pentru a evita prinderea sa în
lateralul şi dedesubtul pedalelor.
04

108 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Interiorul autovehiculului

Lămpile de lectură şi iluminarea Toate luminile din habitaclu pot fi activate atât Plafoniera spate
Iluminarea habitaclului

habitaclului la rotirea cheii în poziţiile I şi II, cât şi pe


parcursul funcţionării motorului. Sistemul de
iluminare se poate activa şi în interval de 30 de
minute după ce:
• motorul a fost oprit, iar comutatorul se află
în poziţia 0
• descuierea autovehiculului, motorul nefiind
pornit.

Plafoniera faţă
Lămpile de lectură din faţă sunt activate sau 04
dezactivate prin apăsarea butonului
corespunzător din consola superioară.

G030855
G020201

Lămpi de lectură, spate.


Comenzile din consola superioară pentru lămpile Lampa de lectură spate stânga, aprindere/
de lectură din faţă şi iluminarea habitaclului. stingere
Lampa de lectură stânga, aprindere/stingere Lampa de lectură spate dreapta,
Iluminarea habitaclului aprindere/stingere
Lămpile sunt activate sau dezactivate prin
Lampa de lectură dreapta, apăsarea butonului corespunzător.
aprindere/stingere


109
04 Interiorul autovehiculului

Iluminarea habitaclului

Lămpile de acces Iluminarea torpedoului • autovehiculul este descuiat cu cheia cu


Lămpile de acces (şi sistemul de iluminare a telecomandă sau cu lama cheii.
Iluminarea torpedoului este activată şi
habitaclului) se aprind şi se sting atunci când o dezactivată la deschiderea, respectiv • motorul este oprit, iar cheia cu telecomandă
portieră este deschisă sau închisă. închiderea capacului. este rotită în poziţia 0 în comutatorul de
contact.
Oglinda de curtoazie* Iluminarea habitaclului este dezactivată:
Iluminarea compartimentului
pentru bagaje • la pornirea motorului
• când autovehiculul este încuiat cu cheia sau
Iluminarea compartimentului pentru bagaje se telecomanda.
activează şi se dezactivează atunci când
hayonul este deschis sau închis. Iluminarea habitaclului este pornită şi rămâne
activă timp de 5 minute dacă una dintre
04 portiere este deschisă.
Iluminarea automată Dacă oricare dintre lumini este aprinsă
Prin intermediul comutatorului (2), a se vedea manual, iar autovehiculul este încuiat, aceasta
pagina 109, puteţi selecta trei poziţii pentru se va stinge automat după 5 minute.
iluminarea habitaclului:
• Off (dezactivare) – iluminarea automată
este dezactivată apăsând partea din
dreapta a comutatorului (marcată cu 0).
G020210

• Poziţie neutră – iluminare automată


activată. Este activă funcţia de atenuare.
Lampa este activată şi dezactivată automat la • On (activare) – iluminarea habitaclului este
deschiderea, respectiv închiderea capacului. activată apăsând partea din stânga a
comutatorului.

Poziţie neutră
Atunci când comutatorul (2) este în poziţia
neutră, lumina din habitaclu se aprinde şi se
stinge automat în funcţie de situaţiile de mai jos.
Iluminarea habitaclului este pornită şi rămâne
activată timp de 30 de secunde dacă:

110 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Interiorul autovehiculului

Spaţiile de depozitare
Spaţiile de depozitare din habitaclu

04

111
04 Interiorul autovehiculului

Spaţiile de depozitare din habitaclu

Buzunar de depozitare situat pe spătarul Torpedoul Cârligul pentru haine


scaunelor din faţă.
Compartiment de depozitare pe panoul
portierei cu suport pentru pahar.
Clemă pentru documente
Buzunar de depozitare situat pe marginea
frontală a pernelor scaunelor din faţă.
Torpedo
Compartiment de depozitare (de exemplu,
pentru CD-uri şi suport pentru pahar, *) şi
04
compartiment de depozitare în spatele
consolei centrale.

G024208
Suport pentru sticle*
Cârlig pentru haine, destinat exclusiv
articolelor uşoare de îmbrăcăminte.
De exemplu, aici pot fi păstrate manualul de Cârligul pentru haine este localizat pe tetiera
Compartiment de depozitare şi suport utilizare şi hărţile. De asemenea, există scaunului pasagerului din faţă. Pe cârligul de
pentru pahare. suporturi pentru monede, instrumente de scris haine agăţaţi doar haine uşoare.
Buzunar de depozitare* situat pe marginea şi tichete de carburant.
frontală a pernei scaunului central din Torpedoul poate fi încuiat cu lama detaşabilă a
spate cheii cu telecomandă. Informaţii suplimentare
sunt disponibile la pagina 125.
AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că nu sunt depozitate obiecte
dure, ascuţite sau grele ce pot provoca
accidentări în timpul frânărilor bruşte.
Obiectele de mari dimensiuni sau obiectele
grele trebuie fixate prin intermediul
centurilor de siguranţă sau al curelelor de
fixare a încărcăturii.


112 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Interiorul autovehiculului

Spaţiul de depozitare de sub cotieră Suportul de pahare fixat în consola


centrală

04

G026704
G018371

G018372
În acesta este spaţiu pentru 10 carcase
normale de CD-uri. Carcasele trebuie
Sub cotieră este disponibil un spaţiu de depozitate vertical în partea superioară pentru
depozitare. Cotiera detaşabilă este prevăzută, ca toate cele 10 CD-uri să aibă suficient spaţiu. Sub capacul rulant există spaţiu suficient
de asemenea, cu un compartiment de pentru un suport de pahare dublu. Acest spaţiu
depozitare de dimensiuni reduse. Apăsaţi poate fi utilizat pentru depozitare dacă scoateţi
clapeta mică şi ridicaţi cotiera pentru a suportul de pahare. Ridicaţi suportul de pahare
deschide compartimentul cu volum redus. apucându-l de marginea posterioară, acolo
Apăsaţi clapeta mare şi ridicaţi cotiera pentru a unde există o nişă.
deschide compartimentul cu volum mai mare.
În cazul în care doriţi să montaţi suportul de
pahare, mai întâi poziţionaţi cele două cleme
de ghidare în cele două nişe de pe marginea
din faţă a spaţiului şi apoi apăsaţi în jos partea
din spate a suportului de pahare.
Închideţi capacul rulant apucând partea de jos
a părţii sale frontale şi trăgând-o în faţă.

113
04 Interiorul autovehiculului

Spaţiile de depozitare din habitaclu

Compartimentul de depozitare din Suportul pentru sticle* Scrumiera*


spatele manetei selectorului de viteze

04

G017441

G019622
În spatele consolei-tunel se află un suport La capătul din spate al consolei-tunel se află o
În cazul în care nu există butoane pentru sticle mai mari. scrumieră.
corespunzătoare pentru sistemul de asistare a Pentru a deschide scrumiera trageţi de
parcării şi sistemului BLIS, a se vedea marginea superioară a capacului.
pagina 171 şi pagina 173, acest spaţiu poate fi
utilizat pentru depozitare. Golirea scrumierei:
1. Apăsaţi opritorul, a se vedea ilustraţia
AVERTISMENT precedentă, şi ridicaţi capacul.
2. Apoi scoateţi scrumiera.
Obiectele din compartimentele de
depozitare nu trebuie să obstrucţioneze
acţionarea frânei de parcare.

114 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Interiorul autovehiculului

Tetiere, banchetă Plierea spătarelor scaunelor din spate


Bancheta

IMPORTANT
IMPORTANT Tetierele pot fi deteriorate dacă nu sunt
îndepărtate la încărcarea autovehiculului.
Pe scaunele din spate nu trebuie să se Tetiera centrală trebuie, de asemenea,
găsească niciun obiect în timpul plierii îndepărtată în cazul sarcinilor grele.
spătarului. Nici centurile de siguranţă nu
trebuie să fie fixate. În caz contrar, există
riscul deteriorării tapiţeriei banchetei.

04

Toate tetierele pot fi reglate pe verticală în


funcţie de înălţimea pasagerului. Marginea
superioară a tetierei trebuie să se afle la
acelaşi nivel cu partea centrală a capului.

G020790
Glisaţi tetiera în sus, după preferinţe.
Pentru a coborî tetiera, apăsaţi butonul de
lângă montantul drept simultan cu împingerea Spătarele scaunelor din spate pot fi pliate în
în jos a tetierei. Pentru scoaterea tetierei, faţă, împreună sau separat, pentru a facilita
apăsaţi butonul de lângă montantul drept Plierea spătarului. transportul obiectelor lungi. Pentru a evita
simultan cu ridicarea tetierei. deteriorarea centurilor de siguranţă la plierea
Marginea posterioară a pernei banchetei sau deplierea spătarelor, acestea trebuie
prinse de mânerele de susţinere.
Opritorul
1. Suspendaţi centurile de siguranţă de
Plierea spătarului mânere înainte de plierea sau deplierea
Poziţionarea tetierei sub perna scaunului spătarelor.
2. Ridicaţi marginea din spate a pernei
scaunului (1) pentru a plia pernele în faţă.

115
04 Interiorul autovehiculului

Bancheta

3. Trageţi opritorul (2) în sus şi înainte pentru


a elibera spătarul. O lampă roşie integrată
în opritor indică faptul că spătarul nu mai
este fixat în poziţie.
4. Pliaţi spătarele (3) la jumătatea distanţei în
faţă şi îndepărtaţi tetierele scaunelor
exterioare. Pentru a beneficia de o podea
perfect orizontală, tetiera scaunului central
trebuie scoasă.
5. Aşezaţi tetierele în buzunarele din plastic
de pe părţile inferioare (4) ale pernelor
ridicate.
04
NOTĂ
După ridicarea spătarului, lampa de control
roşie trebuie să fie stinsă. În caz contrar,
spătarul nu este fixat în poziţie.

AVERTISMENT
Amintiţi-vă să desprindeţi centurile de
siguranţă din mânere după ridicarea
spătarului.

116
04 Interiorul autovehiculului

Plasa de siguranţă* plasei se blochează. Trageţi plasa către Grilajul de siguranţă*


Compartimentul pentru bagaje

suportul din stânga pentru a o fixa.


3. Verificaţi dacă elementele de fixare a
plasei de siguranţă sunt fixate în mod
corespunzător în nişele canelate din
panoul de pe pavilion.

Utilizarea plasei de siguranţă cu


spătarele coborâte
Plasa de siguranţă poate fi, de asemenea,
utilizată atunci când spătarele sunt coborâte.
În acest caz, utilizaţi punctele de fixare frontale 04
din panoul de pe pavilion.

Scoaterea plasei de siguranţă


G020768

G014730
1. Trageţi unul dintre elementele de fixare
înapoi până la nişa mai mare şi trageţi-l în
Caseta retractabilă de depozitare a plasei de exterior. Grilajul de siguranţă a fost creat pentru a
siguranţă este montată pe partea posterioară a 2. Desprindeţi şi celălalt element de fixare în împiedica deplasarea bagajelor sau a
spătarului. acelaşi mod. animalelor de companie în habitaclu în cazul
unei frânări bruşte. Din motive de siguranţă,
Utilizarea plasei de siguranţă cu Scoaterea casetei de depozitare a grilajul trebuie să fie întotdeauna montat şi
spătarele ridicate. fixat adecvat.
plasei de siguranţă.
1. Scoateţi plasa de siguranţă trăgând-o în 1. Coborâţi spătarul complet.
spate, pe orizontală. Extindeţi elementul de Plierea
2. Apăsaţi caseta în exterior până la eliberarea În cazul în care grilajul vă deranjează, acesta
fixare din dreapta şi menţineţi-l în această acesteia din suporturile de montare.
poziţie. Introduceţi-l în nişa posterioară poate fi pliat pe plafon:
canelată din panoul de pe pavilion. Apăsaţi 1. Apucaţi partea inferioară a grilajului de
elementul de fixare înainte, în canal. AVERTISMENT siguranţă.
Elementul de fixare trebuie apăsat astfel
Încărcătura din compartimentul pentru 2. Trageţi drept în spate şi în sus. Apoi
încât flanşa să depăşească limita dintre
bagaje trebuie bine fixată, chiar dacă plasa eliberaţi. Opritoarele cu gaz previn
nişele din faţă şi cele din spate. căderea grilajului.
de siguranţă este ancorată în mod
2. Procedaţi în acelaşi mod şi în partea corespunzător. Pentru plierea în jos a grilajului, efectuaţi
opusă. Elementele de fixare de pe arcul
aceleaşi operaţii în ordine inversă.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 117
04 Interiorul autovehiculului

Compartimentul pentru bagaje

Demontarea Capacul compartimentului pentru 4. Butonul revine în poziţia iniţială atunci


Demontaţi grilajul de siguranţă după cum bagaje* când capacul este montat corect.
urmează: 5. Repetaţi această procedură şi în partea
cealaltă.
1. Deplasaţi spătarul banchetei din spate
puţin în faţă (pentru a elibera sarcina de
pe opritoarele cu gaz).
2. Scoateţi capacele piuliţelor care fixează
grilajul de siguranţă de pe fiecare parte.
3. Deşurubaţi piuliţele până când filetele
ajung la acelaşi nivel cu marginea
acestora.
04 4. Deplasaţi grilajul uşor către spatele
autovehiculului pentru a-l scoate din
capitonaj. Nu deplasaţi grilajul la un unghi
prea mare pentru că acesta se poate

G020766
bloca devenind greu de scos.
5. Repetaţi aceste operaţii şi pentru celălalt

G020767
punct de fixare şi apoi scoateţi cu atenţie Capacul compartimentului pentru bagaje.
grilajul din autovehicul.
Montarea capacului compartimentului 6. Verificaţi dacă acest capac s-a fixat în
Montarea pentru bagaje. mod corespunzător în compartimentul
Pentru a monta grilajul de siguranţă: Montaţi capacul compartimentului pentru pentru bagaje.
bagaje astfel: 7. Fixaţi secţiunea din faţă a capacului în nişele
1. Urmaţi aceleaşi instrucţiuni în ordine
inversă. 1. Deplasaţi secţiunea din faţă a capacului cu formă triunghiulară de pe panourile
compartimentului pentru bagaje în spate/ laterale, în spatele banchetei din spate.
2. Strângeţi cele două piuliţe la un cuplu de
deasupra casetei. 8. Capacul compartimentului pentru bagaje
24 Nm.
2. Apoi, montaţi capacul compartimentului poate fi acum utilizat.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu montarea
pentru bagaje în nişele aflate de-a lungul
sau demontarea grilajului de siguranţă,
panourilor laterale cât mai adânc în AVERTISMENT
contactaţi un atelier - vă recomandăm un
interiorul compartimentului.
atelier Volvo autorizat. Nu depozitaţi obiecte pe capacul
3. Împingeţi butonul în faţă pentru ca
opritoarele să fie retractate. Ulterior, compartimentului pentru bagaje sau pe
apăsaţi capacul compartimentului pentru secţiunea din faţă a acestuia.
bagaje în nişe.

118 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Interiorul autovehiculului

Utilizare Utilizarea plasei de siguranţă


Trageţi capacul compartimentului pentru împreună cu capacul NOTĂ
bagaje peste compartiment şi prindeţi-l în compartimentului pentru bagaje După ridicarea spătarului, lampa de control
nişele din montanţii posteriori ai acestuia. roşie trebuie să fie stinsă. În caz contrar,
spătarul nu este fixat în poziţie.
Scoaterea capacului compartimentului
pentru bagaje.
1. Ridicaţi secţiunea frontală a capacului Inelele de ancorare a încărcăturii*
compartimentului pentru bagaje,
deplasaţi- o înapoi şi apoi lăsaţi-o liberă.
2. Deplasaţi butonul în faţă şi ridicaţi un
capăt al capacului. Repetaţi această 04
operaţie în partea cealaltă. Ulterior,
scoateţi capacul compartimentului
pentru bagaje.

G020769
1. Înclinaţi uşor spătarele înainte pentru a
avea acces la caseta plasei de siguranţă.
Începeţi cu o porţiune de 40 %.

G014757
2. Extindeţi plasa de siguranţă în spate.
3. Ridicaţi spătarele în poziţia anterioară.
4. Prindeţi plasa de punctele de fixare din Inelele rabatabile de ancorare a încărcăturii
panoul de pe pavilion prin procedura sunt utilizate pentru fixarea curelelor sau a
descrisă pentru cazurile în care spătarele plaselor în vederea ancorării obiectelor din
sunt ridicate. compartimentul pentru bagaje.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 119
04 Interiorul autovehiculului

Compartimentul pentru bagaje

Priza electrică din compartimentul Suportul pentru sacoşele


pentru bagaje* de cumpărături*

04
G014731

G014756
Pentru a avea acces la priza electrică coborâţi Suportul împiedică deplasarea, răsturnarea
capacul. Această priză funcţionează indiferent sacoşelor de cumpărături şi împrăştierea
de starea comutatorului de contact. conţinutului acestora în compartimentul
pentru bagaje.
NOTĂ 1. Deschideţi trapa de acces din
compartimentul pentru bagaje.
Nu utilizaţi priza electrică dacă motorul este
oprit, deoarece există riscul descărcării 2. Fixaţi sacoşele de cumpărături utilizând
bateriei. cureaua.

120 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Interiorul autovehiculului

04

121
Cheia cu telecomandă cu lamă a cheii ................................................... 124
Încuietorile active .................................................................................... 127
Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)* ....................................... 128
Bateria cheii cu telecomandă .................................................................. 131
Încuierea şi descuierea ........................................................................... 132
Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii ........................................ 135
Sistemul de alarmă* ................................................................................ 136

122 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
ÎNCUIETORILE ŞI SISTEMUL DE ALARMĂ
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă cu lamă a cheii

Cheia cu telecomandă Pierderea unei chei cu telecomandă Funcţiile cheii cu telecomandă


Cheia cu telecomandă cu lamă a cheii

Autovehiculul este dotat cu 2 chei cu În cazul pierderii unei chei cu telecomandă,


telecomandă. duceţi autovehiculul şi celelalte chei cu
Cheile cu telecomandă conţin lame din metal telecomandă la un atelier Volvo - vă
recomandăm un atelier Volvo autorizat. Codul
detaşabile pentru încuierea/descuierea
cheii pierdute trebuie şters din sistem ca
mecanică a portierei şoferului şi a torpedoului.
măsură de prevenire a furtului.
Codurile unice ale lamelor cheilor pot fi
obţinute la atelierele Volvo autorizate, care
sunt recomandate pentru comandarea noilor Imobilizatorul electronic la pornire
lame ale cheilor. Cheile cu telecomandă sunt echipate cu cipuri
Pentru un singur autovehicul pot fi programate conţinând coduri de funcţionare. Codul trebuie
şi utilizate maxim 6 chei cu telecomandă/lame acceptat de dispozitivul de citire (receptor) din
ale cheii. comutatorul de contact. Motorul poate fi pornit
numai dacă este folosită cheia cu telecomandă

G019402
care conţine codul corect.
Semnalizatoarele de direcţie în timpul
05
încuierii/descuierii
Încuiere – Încuie toate portierele şi
La descuierea autovehiculului prin intermediul hayonul. Apăsaţi şi ţineţi apăsat (cel puţin
cheii cu telecomandă sau al sistemului 2 secunde) pentru închiderea geamurilor
Keyless drive (conducere fără cheie), laterale şi a trapei.
semnalizatoarele de direcţie luminează
intermitent de două ori pentru a indica faptul că
descuierea a fost efectuată corect. AVERTISMENT
Pentru a indica încuierea, semnalizatoarele se Dacă trapa şi geamurile sunt închise cu
vor aprinde o singură dată lung, dar numai ajutorul cheii cu telecomandă, asiguraţi-vă
dacă toate încuietorile au fost blocate, după că nimeni nu este în pericol de a-şi prinde
închiderea portierelor şi a hayonului. mâinile.
Preferinţele personale din sistemul de meniuri
pot fi utilizate pentru dezactivarea indicatorului
prin intermediul semnalizatoarelor de direcţie.
Astfel, încuierea corectă a autovehiculului nu
va mai fi indicată vizual, a se vedea pagina 83.

124
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă cu lamă a cheii

Descuiere – Descuie toate portierele şi • accesul la torpedo poate fi blocat, a se


hayonul. Apăsaţi şi menţineţi apăsat (cel IMPORTANT vedea pagina 126.
puţin 4 secunde) pentru a deschide şi Secţiunea îngustă a cheii cu telecomandă • sistemele de blocare de siguranţă pentru
geamurile laterale. este deosebit de sensibilă - aceasta conţine copii ale portierelor din spate pot fi activate/
cipul. Motorul nu poate fi pornit dacă cipul dezactivate, a se vedea pagina 135.
Luminile de acces - Aprinde luminile la o
anumită distanţă - iluminează zona din este deteriorat. • PACOS* poate fi activat/dezactivat, a se
jurul unui autovehicul parcat într-un loc vedea pagina 22.
întunecat. Apăsaţi butonul o dată pentru a Lama detaşabilă a cheii
activa iluminarea habitaclului, luminile de Scoaterea lamei cheii
poziţie, iluminarea plăcuţei de Pentru a scoate lama cheii din cheia cu
înmatriculare şi lămpile pentru oglinzile telecomandă:
exterioare (opţional). Lămpile sunt stinse
automat după 30, 60 sau 90 de secunde. Deplasaţi elementul de prindere cu resort
Pentru informaţii suplimentare referitoare în lateral.
la intervalul de temporizare, a se vedea În acelaşi timp trageţi în exterior lama
pagina 83. cheii.
Hayonul – Pentru a descuia doar hayonul, 05
apăsaţi o singură dată butonul1 . Introducerea lamei cheii
Funcţia de panică – Utilizată pentru Introduceţi cu atenţie lama cheii în cheia cu
atragerea atenţiei în caz de urgenţă. telecomandă.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta roşie 1. Prindeţi cheia cu telecomandă cu
timp de cel puţin 3 secunde sau apăsaţi-o

G019403
marginea îngustă orientată în jos şi
de două ori într-un interval de 3 secunde introduceţi lama cheii în fanta acesteia.
pentru activarea semnalizatoarelor de
direcţie şi a claxonului. Alarma poate fi 2. Împingeţi uşor lama cheii pentru a o fixa în
Utilizând lama detaşabilă a cheii cu poziţie. Veţi auzi un sunet specific.
dezactivată cu acelaşi buton, după cel telecomandă:
puţin 5 secunde de la armare. În caz
contrar, funcţia se dezactivează automat • portiera şoferului poate fi deschisă manual
după 30 de secunde. dacă sistemul de închidere centralizată nu
este activat prin intermediul cheii cu
telecomandă, a se vedea pagina 129.

1
Această funcţie descuie hayonul - nu îl deschide.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 125
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă cu lamă a cheii

Descuierea portierelor cu ajutorul Încuierea torpedoului


lamei cheii NOTĂ
Dacă închiderea centralizată nu poate fi Torpedoul nu poate fi descuiat cu cheia cu
activată cu ajutorul cheii cu telecomandă, de telecomandă fără lama cheii.
exemplu, în cazul în care bateriile sunt Această funcţie poate fi utilă în momentul în
descărcate, atunci portiera şoferului poate fi care autovehiculul este încredinţat unui
descuiată şi deschisă, după cum urmează: atelier de service, personalului unui hotel
1. Introduceţi lama cheii în încuietoarea sau în situaţii similare.
portierei şoferului.
2. Rotiţi lama 45 de grade spre dreapta şi
deschideţi portiera.
A se vedea, de asemenea, figura şi informaţiile
suplimentare de la pagina 129.

G020034
NOTĂ
05 Torpedoul este încuiat.
La descuierea portierei şoferului prin
intermediul lamei cheii şi deschiderea
acesteia, alarma este declanşată. Aceasta Torpedoul poate fi încuiat/descuiat numai
se dezactivează prin introducerea cheii cu utilizând lama detaşabilă a cheii cu
telecomandă în comutatorul de contact, a telecomandă. (Pentru informaţii privind lama
se vedea pagina 137. cheii, a se vedea pagina 125.)
Introduceţi lama cheii în mecanismul de
încuiere a torpedoului.
Rotiţi lama cheii 90 de grade spre dreapta.
În poziţia încuiat, gaura cheii este
orizontală.
Scoateţi lama cheii.
– Pentru descuiere, efectuaţi operaţiunile în
ordine inversă.

126
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuietorile active
Încuietorile active

G019450
Încuietori active pentru cheia cu 05
telecomandă cu lamă a cheii.
Încuietori active pentru cheia cu
telecomandă fără lamă a cheii.

127
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)*

Sistemul de încuiere fără cheie Puteţi comanda telecomenzi suplimentare. • o portieră a fost deschisă şi închisă
Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)*

şi sistemul de pornire Sistemul keyless drive (conducere fără cheie) • butonul de contact a fost rotit în poziţia 0
poate accepta până la şase telecomenzi.
• a fost apăsată tasta READ (Citire).
Cheie cu telecomandă max. 1,5 m faţă Nu lăsaţi niciodată o cheie cu
de autovehicul telecomandă în autovehicul
Pentru deschiderea unei portiere sau a
Dacă o cheie cu telecomandă cu funcţie
hayonului, o cheie cu telecomandă nu trebuie
keyless drive (conducere fără cheie) este
să se afle la mai mult de 1,5 metri de mânerul lăsată în autovehicul, aceasta este dezactivată
portierei sau de hayon.
la încuierea autovehiculului. Acest lucru
Acest lucru înseamnă că persoana care previne intrarea prin efracţie.
doreşte să deschidă o portieră trebuie să aibă
Dacă o persoană intră prin efracţie în
asupra sa cheia cu telecomandă. Nu este
autovehicul şi găseşte cheia cu telecomandă,
posibilă descuierea unei portiere în cazul în aceasta poate fi activată şi reutilizată. De
care cheia cu telecomandă se află lângă
aceea, este importantă utilizarea cu atenţie a
portiera de pe cealaltă parte a autovehiculului.
G019451

tuturor cheilor cu telecomandă.


05
Zonele gri din ilustraţie indică raza de acţiune
Raza de acţiune a funcţiei de conducere fără acoperită de antenele sistemului. Interferenţa cu funcţiile cheii cu
cheie În cazul în care o persoană părăseşte telecomandă
autovehiculul şi ia asupra sa cheia cu Câmpurile şi ecranarea electromagnetice pot
Sistemul keyless drive (conducere fără cheie) telecomandă cu funcţie keyless drive interveni în funcţionarea sistemului de
permite descuierea, conducerea şi încuierea (conducere fără cheie), pe ecranul cu conducere fără cheie. Pentru a evita acest
autovehiculului fără utilizarea unei chei. Nu informaţii va fi afişat un mesaj de avertizare şi, lucru: nu aşezaţi cheia cu telecomandă în
trebuie decât să aveţi cheia cu telecomandă în acelaşi scop, va fi emis un semnal sonor. apropierea telefoanelor mobile, obiectelor
asupra dumneavoastră, într-un buzunar sau Mesajul de avertizare dispare atunci când metalice sau, de exemplu, într-o servietă
într-o geantă. cheia cu telecomandă este readusă în din metal.
Sistemul facilitează deschiderea autovehicul sau când butonul de contact este
rotit în poziţia 0. Avertizarea este emisă numai Dacă, totuşi, acest lucru se întâmplă, utilizaţi
autovehiculului, de exemplu, în cazul în care
dacă butonul de contact este în poziţia I sau II cheia cu telecomandă şi lama cheii în mod
aveţi sacoşe de cumpărături într-o mână şi un
după deschiderea şi închiderea unei portiere. normal, a se vedea pagina 124.
copil în cealaltă. Acesta vă scuteşte de efortul
de a scoate sau de a căuta cheia cu Mesajul şi semnalul sonor de avertizare dispar
telecomandă. când cheia cu telecomandă este readusă în
Cele două chei cu telecomandă dispun de autovehicul după una dintre următoarele
funcţia keyless drive (conducere fără cheie). acţiuni:

128 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)*

Încuierea Descuierea portierelor cu ajutorul


NOTĂ lamei cheii
La autovehiculele cu sistem de conducere
fără cheie şi transmisie automată, selectorul
de viteze trebuie deplasat în poziţia P şi
butonul de contact trebuie rotit în poziţia 0. În
caz contrar, autovehiculul nu poate fi încuiat
sau alarma nu poate fi activată.

Descuierea
Atunci când cheia cu telecomandă se află în
raza de acţiune a antenelor sistemului:
1. Deschideţi portierele prin tragerea
G020033

mânerului corespunzător.

G020225
2. Deschideţi hayonul apăsând pe butonul de
05
Autovehiculele cu sistem de conducere fără descuiere al acestuia şi ridicaţi hayonul.
cheie dispun de un buton pe mânerele exterioare Dacă, din orice motiv, funcţia keyless drive
ale portierelor. (conducere fără cheie) a cheii cu telecomandă Dacă sistemul de închidere centralizată nu
nu este operaţională, autovehiculul poate fi poate fi activat prin intermediul cheii cu
Când cheia cu telecomandă se află în raza de descuiat prin intermediul funcţiilor cheii cu telecomandă, de exemplu, în cazul în care
acţiune a antenelor sistemului, portierele şi telecomandă, a se vedea pagina 124. bateriile sunt descărcate, atunci portiera
hayonul sunt încuiate după cum urmează: şoferului poate fi deschisă după cum urmează:
– Apăsaţi butonul de încuiere de pe mânerul Scaunul cu reglare electrică – cheia cu 1. Pentru a avea acces la încuietoare:
unei portiere. telecomandă cu funcţie de memorare Scoateţi cu atenţie capacul din plastic din
Toate portierele trebuie închise înainte de mâner prin introducerea lamei cheii în
În cazul în care în autovehicul intră mai multe
apăsarea butonului de încuiere. În caz contrar, orificiul de la baza capacului.
persoane care deţin chei cu telecomandă cu
acestea nu se vor încuia. funcţie keyless drive (conducere fără cheie), 2. Descuiaţi portiera cu lama cheii.
La încuierea autovehiculului, butoanele de scaunul şoferului va fi reglat pentru prima
încuiere de pe partea interioară a portierelor se persoană care deschide portiera.
retrag.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 129
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)*

Mânerul portierei, stânga spate


NOTĂ
Compartimentul pentru bagaje, zona
La descuierea portierei şoferului prin centrală şi cea mai îndepărtată de sub
intermediul lamei cheii şi deschiderea podea
acesteia, alarma este declanşată. Aceasta
se dezactivează prin introducerea cheii cu Mânerul portierei, dreapta spate
telecomandă în comutatorul de contact, a Consola centrală, sub secţiunea
se vedea pagina 137. posterioară
Consola centrală, sub secţiunea frontală
Poziţia antenei
AVERTISMENT
Persoanele cu stimulator cardiac trebuie să
stea la o distanţă mai mare de 22 cm faţă
de antenele sistemului de conducere fără
cheie. Astfel sunt prevenite interferenţele
05 dintre stimulatorul cardiac şi sistemul de
conducere fără cheie.

Preferinţe personale
Pentru a aplica preferinţele dumneavoastră
personale sistemului Keyless Drive
(conducere fără cheie), a se vedea pagina 83.
G020074

Sistemul de conducere fără cheie este


prevăzut cu un număr de antene integrate,
poziţionate în mai multe locuri în cadrul
autovehiculului, după cum urmează:
Bara de protecţie spate, în interiorul zonei
centrale

130 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Bateria cheii cu telecomandă

Bateria descărcată a cheii 1. Aşezaţi cheia cu telecomandă cu tastatura


Bateria cheii cu telecomandă

cu telecomandă orientată în jos şi desprindeţi capacul cu


ajutorul unei şurubelniţe mici.
Dacă bateria cheii cu telecomandă se
2. Scoateţi capacul.
descarcă şi nu se poate garanta
funcţionalitatea deplină a acesteia, pe ecran 3. Cercetaţi cu atenţie modul de fixare a
se va aprinde lampa pentru informaţii şi va bornelor (+) şi (–) ale bateriei (există o
fi afişat mesajul KEY BATTERY LOW schemă sub capac).
VOLTAGE (Tensiune scăzută a bateriei cheii) 4. Scoateţi bateria şi înlocuiţi-o. Nu atingeţi
sau CAR KEY - CHANGE BATTERY (Cheia cu degetele bateria şi suprafeţele de
autovehiculului - Schimbaţi bateria). contact ale acesteia.
5. Montaţi capacul la loc şi apăsaţi-l până la
Înlocuirea bateriei cheii fixare.
cu telecomandă Îndepărtaţi bateria uzată în mod ecologic.

05
G019406

Dacă încuietorile nu reacţionează în mod


repetat la semnalele cheii cu telecomandă, de
la o distanţă normală, trebuie să înlocuiţi
bateria (baterie de tip CR 2450, 3 V).

131
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea şi descuierea

Încuierea/descuierea autovehiculului Încuierea automată


Încuierea şi descuierea

AVERTISMENT
din exterior Dacă, în interval de 2 minute de la descuiere,
Acordaţi atenţie deosebită riscului de a nu este deschisă niciuna dintre portiere sau
Pentru informaţii referitoare la autovehiculele
rămâne încuiaţi în interiorul autovehiculului hayonul, acestea vor fi încuiate automat (nu
cu sistem de conducere fără cheie, a se vedea
prin folosirea din exterior a cheii cu este valabil în cazul în care acestea sunt
pagina 128.
telecomandă - în acest caz nu este posibilă încuiate din interior). Această funcţie previne
deschiderea din interior a niciunei portiere situaţiile în care autovehiculul este lăsat
Descuierea utilizând butoanele de comandă. Pentru descuiat neintenţionat. (Pentru informaţii
Prin intermediul tastei pentru descuiere de pe informaţii suplimentare consultaţi secţiunea privind autovehiculele echipate cu sistem de
cheia cu telecomandă se poate descuia „Funcţia de blocare” de mai jos. alarmă, a se vedea pagina 137.)
autovehiculul în două moduri diferite (selectaţi
opţiunea conform preferinţelor personale, a se
vedea pagina 83): Închiderea rapidă Încuierea/descuierea autovehiculului
Apăsaţi şi ţineţi apăsată (cel puţin 2 secunde) din interior
• Printr-o apăsare descuiaţi portierele şi tasta pentru încuiere de pe cheia cu
hayonul telecomandă pentru a închide simultan toate
• Printr-o apăsare, descuiaţi portiera de pe geamurile şi trapa*.
05 partea şoferului, iar prin cea de-a doua
apăsare, descuiaţi celelalte portiere şi
hayonul. Hayonul

Încuierea Descuierea
Tasta pentru încuiere de pe cheia cu Pentru descuierea exclusivă a hayonului:
telecomandă încuie portierele şi hayonul – Apăsaţi pe tasta cheii cu telecomandă
simultan. pentru a descuia hayonul.

NOTĂ Încuierea
Dacă portierele sunt încuiate când hayonul
Autovehiculul poate fi încuiat chiar dacă

G007451
este închis, acesta va rămâne descuiat.
hayonul este deschis - la închiderea Încuiaţi folosind tasta cheii cu telecomandă
hayonului, există pericolul de a încuia şi sau din interior cu ajutorul butonului de
cheile în autovehicul*. închidere centralizată pentru a încuia atât Toate portierele şi hayonul pot fi încuiate şi
portierele, cât şi hayonul. descuiate simultan utilizând butonul de
închidere centralizată de pe portiera şoferului.

132 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea şi descuierea

Descuierea Încuierea automată


Portiera nu poate fi descuiată prin tragerea în AVERTISMENT
Când viteza autovehiculului depăşeşte 7 km/h
sus a butonului de încuiere. portierele şi hayonul sunt încuiate automat. Nu permiteţi niciunei persoane să rămână
– Apăsaţi secţiunea superioară a butonului în autovehicul fără să dezactivaţi mai întâi
Atunci când această funcţie a fost activată şi funcţia de blocare, pentru a evita riscul
de închidere centralizată . portierele au fost încuiate, acestea se pot blocării vreunei persoane înăuntru.
Deschiderea globală deschide în două moduri:
– Apăsaţi secţiunea superioară a butonului • Trageţi de două ori de unul dintre mânerele Dezactivarea temporară
de închidere centralizată . portierelor În cazul în care unii pasageri preferă să
Printr-o apăsare prelungită (cel puţin • Apăsaţi secţiunea superioară a butonului de rămână în autovehicul, cu portierele încuiate
4 secunde) se deschid, de asemenea, închidere centralizată şi trageţi de din exterior, funcţia de blocare poate fi
simultan toate geamurile laterale - de mânerul portierei. temporar dezactivată.
exemplu, pentru aerisirea rapidă a
Această funcţie se poate activa/dezactiva
habitaclului în condiţii de temperatură
utilizând preferinţele personale, a se vedea
ridicată.
pagina 83.

Încuierea Funcţia de blocare*1 05


– Apăsaţi secţiunea inferioară a butonului
de închidere centralizată . Prin funcţia de blocare, portierele nu pot fi
Apăsaţi şi ţineţi apăsat (cel puţin deschise din interior dacă acestea sunt
2 secunde) pentru închiderea simultană încuiate prin intermediul cheii cu telecomandă.
a tuturor geamurilor şi a trapei*. Funcţia de blocare este activată prin
intermediul cheii cu telecomandă şi este setată
Toate portierele pot fi încuiate prin intermediul după aproximativ 10-25 de secunde de la
butonului de încuiere al portierei respective. încuierea portierelor.
Deschiderea portierelor Autovehiculul poate fi descuiat din starea de
blocare numai cu ajutorul cheii cu
Dacă portierele au fost încuiate din interior: telecomandă. Portiera şoferului poate fi, de
– Acţionaţi mânerul de două ori pentru a asemenea, descuiată manual din exterior prin
descuia şi deschide portiera. intermediul lamei detaşabile a cheii cu
telecomandă - a se vedea pagina 125.

1
Numai la autovehiculele echipate cu sistem de alarmă.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 133
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea şi descuierea

Dezactivarea se poate realiza astfel:


NOTĂ
1. Accesaţi sistemul de meniuri din meniul
CAR SETTINGS (Setările autovehiculului) • Reţineţi că alarma autovehiculului este
(pentru o descriere detaliată a sistemului activată atunci când acesta este încuiat.
de meniuri, a se vedea pagina 83). • Dacă portierele sunt deschise din
2. Selectaţi REDUCED GUARD (Protecţie în interior, sistemul de alarmă se va
regim redus). declanşa.
3. Selectaţi opţiunea Activate once
(O singură activare): Pe panoul de • Pentru dezactivarea funcţiei de blocare:
instrumente este afişat mesajul Apăsaţi tasta ENTER (Intrare) şi încuiaţi
REDUCED GUARD (Protecţie în regim autovehiculul. Reţineţi că detectoarele de
redus), iar funcţia de blocare este mişcare şi înclinare* sunt oprite în acelaşi
dezactivată atunci când autovehiculul este timp, a se vedea pagina 137.
încuiat. La rotirea din nou a cheii cu telecomandă în
sau poziţia II sistemul este resetat la zero, iar pe
panoul de instrumente va apărea mesajul
05 Selectaţi opţiunea Ask on exit (Confirmare FULL GUARD (Protecţie completă), iar funcţia
la părăsirea autovehiculului): De fiecare de blocare şi detectoarele de mişcare şi
dată când cheia este rotită în poziţia 0 pe înclinare* sunt reactivate.
ecranul sistemului audio este afişat mesajul
Reduced guard ask on exit Press ENTER sau
to reduce guard until engine is started • Pentru ca sistemul de închidere să nu se
Press EXIT to cancel (Protecţie în regim modifice: Nu selectaţi niciuna dintre opţiuni
Opţiunile active ale meniului sunt marcate cu redus - Confirmare la părăsirea
o cruce.
şi încuiaţi autovehiculul. Sau apăsaţi tasta
autovehiculului. Apăsaţi tasta ENTER EXIT (Ieşire) şi încuiaţi autovehiculul.
pentru a reduce protecţia până la pornirea
Ecran motorului - Apăsaţi tasta EXIT pentru
MENU (Meniu) anulare) - selectaţi una dintre opţiuni:
EXIT (Ieşire)
ENTER (Intrare)
Navigation (Navigare)

134 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii

Sistemele manuale de blocare de Blocarea electrică a portierelor din La activarea sistemului de blocare, lampa
Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii

siguranţă pentru copii de pe portierele spate şi a geamurilor acţionate integrată în buton se aprinde.
din spate electric*
NOTĂ
Autovehiculele cu sisteme electrice de
blocare de siguranţă pentru copii nu dispun şi
de sisteme manuale de blocare pentru copii.

05
G014697

Sistemul manual de blocare de siguranţă pentru Panoul de comandă de pe portiera şoferului.


copii pe portiera stânga spate.
La activarea sistemelor electrice de blocare de
Portiera nu poate fi deschisă din interior. siguranţă pentru copii:
Portiera poate fi deschisă din interior. • geamurile pot fi deschise numai prin
Sistemele de blocare de siguranţă pentru copii intermediul panoului de control de pe
se află pe marginea posterioară a portierelor portiera şoferului
din spate şi sunt accesibile numai atunci când • portierele nu pot fi deschise din interior.
portierele sunt deschise. 1. Sistemele de blocare de siguranţă pentru
Pentru activarea sau dezactivarea sistemelor copii sunt activate când cheia se află în
de blocare de siguranţă pentru copii: poziţia I sau II în comutatorul de contact.
2. Apăsaţi butonul de pe portiera şoferului.
1. Scoateţi lama cheii cu telecomandă.
Pe ecranul cu informaţii va apărea un
2. Rotiţi butonul de comandă cu ajutorul mesaj.
lamei cheii.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 135
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Sistemul de alarmă*

Sistemul de alarmă Lampa de control a sistemului


Sistemul de alarmă*

de alarmă NOTĂ
Când sistemul de alarmă este activat, acesta
monitorizează permanent toţi senzorii aferenţi. Nu încercaţi să modificaţi sau să reparaţi
personal componentele sistemului de
Alarma este declanşată dacă: alarmă. Orice tentativă de acest tip duce la
• una dintre portiere, capota motorului sau anularea contractului de garanţie.
hayonul este deschis(ă)
• în comutatorul de contact se introduce o
cheie neaprobată sau se încearcă forţarea Activarea alarmei
încuietorii – Apăsaţi tasta pentru încuiere de pe cheia
• este detectată o mişcare în habitaclu (dacă cu telecomandă. Semnalizatoarele de
autovehiculul este dotat cu detector de direcţie vor lumina o dată timp de câteva
mişcare) secunde pentru a confirma activarea
• autovehiculul este ridicat sau remorcat alarmei şi încuierea portierelor.
(dacă sistemul include un detector de

G020227
înclinare) IMPORTANT
05 • cablul bateriei este deconectat
• se încearcă deconectarea sirenei. Alarma este complet activată când
O lampă roşie de pe panoul de instrumente semnalizatoarele de direcţie ale
indică starea sistemului de alarmă: autovehiculului luminează o dată timp de
câteva secunde şi lampa de pe panoul de
• Lampa nu este aprinsă – alarma nu este instrumente se aprinde la fiecare două
activată. secunde.
• Lampa se aprinde la fiecare două secunde
– alarma este activată.
• În intervalul dintre dezactivarea alarmei şi Dezactivarea alarmei
punerea contactului în poziţia II, lampa – Apăsaţi tasta pentru descuiere de pe
luminează intermitent în secvenţă rapidă – cheia cu telecomandă. Semnalizatoarele
alarma a fost declanşată. de direcţie vor lumina scurt de două ori
Un mesaj va fi afişat pe ecranul pentru pentru a confirma dezactivarea alarmei şi
informaţii în cazul detectării unei probleme de descuierea portierelor.
funcţionare a sistemului de alarmă. În acest
caz, contactaţi un atelier - vă recomandăm un
atelier Volvo autorizat.

136 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Sistemul de alarmă*

Reactivarea automată a alarmei Cheia cu telecomandă nu funcţionează până la rotirea cheii cu telecomandă în
poziţia II în comutatorul de contact.
Această funcţie previne situaţiile în care
autovehiculul este lăsat cu alarma dezactivată
neintenţionat. Semnalele de alarmă
Dacă autovehiculul este descuiat cu cheia cu La declanşarea alarmei, au loc următoarele:
telecomandă (iar alarma este dezactivată) şi
• Se aude o sirenă timp de 25 de secunde
niciuna dintre portiere sau hayonul nu sunt
sau până la dezactivarea alarmei. Sirena
deschise în decursul a 2 minute, alarma se are propria sa baterie, independentă de
reactivează automat ulterior. Simultan, bateria autovehiculului.
autovehiculul este încuiat.
• Semnalizatoarele de direcţie luminează
intermitent timp de 5 minute sau până la
Dezactivarea unei alarme declanşate dezactivarea alarmei.
– Apăsaţi tasta pentru descuiere de pe

G019420
cheia cu telecomandă sau introduceţi Nivel redus al alarmei
cheia în comutatorul de contact.
Pentru a preveni declanşarea accidentală a 05
Confirmarea este indicată prin două semnale alarmei - de exemplu, în cazul în care un câine
luminoase scurte ale semnalizatoarelor de Dacă alarma nu poate fi dezactivată cu ajutorul este lăsat într-un autovehicul încuiat sau în
direcţie. cheii cu telecomandă, de exemplu, în cazul în timpul transportării autovehiculului cu un tren
care bateria cheii este descărcată, atunci special sau cu bacul - detectoarele de mişcare
Dacă bateriile cheii cu telecomandă sunt autovehiculul poate fi descuiat, alarma poate fi
descărcate, alarma poate fi dezactivată prin şi de înclinare trebuie să fie temporar
dezactivată şi motorul poate fi pornit, după dezactivate.
descuierea manuală a portierei şoferului, cum urmează:
introducerea cheii cu telecomandă în Procedura este aceeaşi cu cea pentru
comutatorul de contact şi rotirea acesteia în 1. Descuiaţi portiera şoferului cu ajutorul dezactivarea temporară a funcţiei de blocare -
poziţia II. lamei detaşabile a cheii. Alarma este a se vedea pagina 133
declanşată şi se poate auzi sirena.
2. La autovehiculele cu sistem de conducere
fără cheie: Mai întâi îndepărtaţi butonul Testarea sistemului de alarmă
apăsând opritorul (1) şi apoi trăgând în
exterior (2). Testarea detectorului de mişcare*
3. Introduceţi cheia cu telecomandă în din habitaclu
comutatorul de contact (3). Alarma este 1. Deschideţi toate geamurile.
dezactivată. Lampa sistemului de alarmă 2. Activaţi funcţia de alarmă cu ajutorul tastei
luminează intermitent în secvenţă rapidă de încuiere de pe cheia cu telecomandă.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 137
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Sistemul de alarmă*

Activarea funcţiei de alarmă este Testarea sistemului de alarmă pentru


confirmată prin luminarea intermitentă capota motorului
uşoară a lămpii de control a sistemului de
1. Intraţi în autovehicul şi dezactivaţi
alarmă.
detectorul de mişcare, a se vedea
3. Aşteptaţi 30 de secunde. secţiunea anterioară „Nivel redus al
4. Testaţi detectorul de mişcare din alarmei”.
habitaclu, de exemplu, prin ridicarea unei 2. Rămâneţi în autovehicul şi activaţi funcţia
genţi de pe un scaun. de alarmă cu ajutorul tastei de încuiere de
> Trebuie să se audă o sirenă şi toate pe cheia cu telecomandă.
semnalizatoarele de direcţie trebuie să 3. Aşteptaţi 30 de secunde.
se aprindă intermitent. 4. Deschideţi capota motorului acţionând
5. Dezactivaţi alarma prin descuierea mânerul aflat sub planşa de bord.
autovehiculului cu ajutorul cheii cu > Trebuie să se audă o sirenă şi toate
telecomandă. semnalizatoarele de direcţie trebuie să
se aprindă intermitent.
Testarea sistemului de alarmă pentru
05 5. Dezactivaţi alarma prin descuierea
portiere autovehiculului cu ajutorul cheii cu
1. Activaţi funcţia de alarmă cu ajutorul tastei telecomandă.
de încuiere de pe cheia cu telecomandă.
2. Aşteptaţi 30 de secunde.
3. Descuiaţi portiera şoferului cu ajutorul
lamei detaşabile a cheii.
4. Deschideţi una dintre portiere.
> Trebuie să se audă o sirenă şi toate
semnalizatoarele de direcţie trebuie să
se aprindă intermitent.
5. Dezactivaţi alarma prin descuierea
autovehiculului cu ajutorul cheii cu
telecomandă.

138 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Încuietorile şi sistemul de alarmă

05

139
Informaţii generale .................................................................................. 142
Alimentarea cu carburant ........................................................................ 144
Sistemul Alcoguard* (Alcooltest) ............................................................. 148
Pornirea motorului................................................................................... 152
Pornirea motorului – Flexifuel ................................................................. 154
Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)* ....................................... 156
Transmisia manuală ................................................................................ 157
Transmisia automată............................................................................... 158
Funcţia DRIVe Start-Stop* ...................................................................... 163
Sistemul de frânare ................................................................................. 167
DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii* ............................. 169
Sistemul de asistenţă la parcare*............................................................ 171
BLIS*– Sistemul de informare unghi mort ............................................... 173
Tractarea şi recuperarea unui autovehicul blocat ................................... 176
Pornirea asistată ..................................................................................... 179
Tractarea unei remorci ............................................................................ 180
Echipamentul de tractare* ....................................................................... 182
Bara de tractare detaşabilă*.................................................................... 184
Încărcarea autovehiculului ...................................................................... 188
Reglarea fasciculului farurilor .................................................................. 189

140 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
PORNIREA ŞI CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Informaţii generale

Stil economic de conducere funcţie Start/Stop (Pornit/Oprit) sunt pornite autovehiculul. După traversarea zonei
Informaţii generale

cu ajutorul celei de a doua trepte de viteză inundate, apăsaţi uşor pedala de frână şi
Stilul economic de conducere presupune o în condiţii normale şi pe teren orizontal. verificaţi funcţionalitatea deplină a frânelor.
manieră uniformă şi preventivă de a conduce, Apa şi noroiul, de exemplu, pot afecta frânele,
adaptându-vă stilul şi viteza la condiţiile Pentru informaţii şi recomandări suplimentare,
a se vedea paginile 13 şi 295. determinând un timp de răspuns mai prelungit
specifice. la acţionarea frânei.
• Utilizaţi întotdeauna treapta de viteză cea • După conducerea pe suprafeţe inundate sau
mai înaltă posibil, adaptată la condiţiile AVERTISMENT
cu noroi, curăţaţi contactele electrice ale
curente de trafic şi de carosabil - Nu opriţi niciodată motorul atunci când sistemului electric de încălzire a blocului
funcţionarea motorului la turaţii reduse autovehiculul se află în mişcare, precum la motor şi cele ale dispozitivului de remorcare.
determină reducerea consumului de coborârea unei pante; acest lucru duce la
carburant. dezactivarea unor sisteme importante,
• Evitaţi să conduceţi cu geamurile deschise. precum servodirecţia şi servofrâna. IMPORTANT
• Evitaţi accelerarea rapidă şi frânarea Nu staţionaţi un timp îndelungat în zone
bruscă atunci când acestea nu sunt unde nivelul apei depăşeşte pragurile
necesare. Conducerea pe suprafeţe inundate
autovehiculului. Acest lucru poate cauza
• Îndepărtaţi obiectele inutile din autovehicul - Autovehiculul poate fi condus pe suprafeţe defecţiuni ale sistemului electric.
consumul de carburant creşte odată cu inundate cu o adâncime maximă de 25 cm la o În cazul opririi motorului în zone inundate,
încărcarea autovehiculului. viteză maximă de 10 km/h. Trebuie acordată o nu încercaţi să-l reporniţi. Remorcaţi
• Pentru a încetini, utilizaţi frâna de motor atenţie deosebită la traversarea suprafeţelor autovehiculul pentru a ieşi din zona
atunci când aceasta poate fi utilizată fără a cu apă curgătoare. respectivă.
06 pune în pericol ceilalţi participanţi la trafic.
• Deoarece prezenţa sarcinii pe acoperiş şi a IMPORTANT
suporturilor pentru schiuri sporeşte Motorul, transmisia şi sistemul
rezistenţa la înaintare, cauzând astfel În cazul pătrunderii apei în filtrul de aer, de răcire
creşterea consumului de carburant, acestea este posibilă deteriorarea motorului.
În anumite condiţii, de exemplu, atunci când
trebuie îndepărtate după utilizare. La adâncimi mai mari, apa poate pătrunde conduceţi în pantă, în condiţii dificile şi la
• Nu lăsaţi motorul să funcţioneze la o în sistemul de transmisie. Acest lucru temperaturi exterioare ridicate, există riscul de
temperatură normală la ralanti, ci puneţi reduce capacitatea de lubrifiere a uleiurilor supraîncălzire a motorului şi a sistemului de
autovehiculul în mişcare cât mai curând şi limitează durata de viaţă a acestor conducere - mai ales în cazurile cu încărcătură
posibil, fără a-l solicita intens - un motor sisteme. substanţială.
rece consumă mai mult carburant decât
unul cald. Pentru informaţii suplimentare referitoare la
Când conduceţi pe suprafeţe inundate, trebuie supraîncălzire în cazul tractării unei remorci - a
• Autovehiculele dotate cu motor D2 şi cu să menţineţi o viteză redusă şi să nu opriţi se vedea pagina 180.
transmisie manuală cu 6 trepte de viteză cu

142
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Informaţii generale

• Atunci când conduceţi la temperaturi Hayonul deschis DESCĂRCATĂ MOD ECONOMISIRE


exterioare foarte ridicate, îndepărtaţi toate ENERGIE). Sistemul de economisire a
lămpile auxiliare situate în faţa grilei. energiei dezactivează sau reduce anumite
• În cazul în care există pericol de
AVERTISMENT funcţii, cum ar fi ventilatorul şi/sau sistemul
supraîncălzire este activată o funcţie de Nu conduceţi autovehiculul cu hayonul audio.
protecţie integrată a transmisiei; printre deschis. Gazele de eşapament toxice ar – În acest caz, încărcaţi bateria pornind
altele, aceasta aprinde lampa galbenă putea pătrunde în habitaclu prin motorul şi lăsându-l pornit pentru cel puţin
pentru informaţii de pe panoul de compartimentul pentru bagaje. 15 minute - încărcarea bateriei este mai
instrumente şi afişează un mesaj cu privire eficientă în timpul conducerii decât în
la acţiunile recomandate - respectaţi cazul funcţionării motorului la ralanti în
recomandările oferite. Nu suprasolicitaţi bateria timpul staţionării.
• Dacă indicatorul de temperatură pentru
sistemul de răcire a motorului intră în zona Gradul de solicitare a bateriei de către
roşie, opriţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze sistemele electrice ale autovehiculului poate Conducerea pe carosabil alunecos
la ralanti timp de câteva minute. varia. Atunci când motorul este oprit, cheia cu
telecomandă nu trebuie să se afle în poziţia II Exersaţi conducerea pe suprafeţe alunecoase,
• În cazul supraîncălzirii autovehiculului, este în comutatorul de contact. Pentru a consuma în condiţii pe care le puteţi controla, pentru a
posibilă dezactivarea temporară a cunoaşte modul în care reacţionează
mai puţină energie electrică, selectaţi poziţia I.
sistemului de climatizare. autovehiculul dumneavoastră.
• Dacă autovehiculul a fost suprasolicitat, nu Priza de 12 V din compartimentul pentru
opriţi motorul imediat după staţionare. bagaje este funcţională chiar şi atunci când
cheia cu telecomandă este scoasă din
comutatorul de contact.
NOTĂ 06
De asemenea, luaţi în considerare consumul
Funcţionarea ventilatorului motorului pentru de energie electrică al diverselor accesorii.
o scurtă perioadă de timp, după oprirea Atunci când motorul este oprit, nu utilizaţi
motorului, reprezintă un fenomen normal. sisteme care consumă multă energie electrică.
Exemple de astfel de sisteme:
Motorul diesel 1.6D • ventilatorul
Dacă autovehiculul se deplasează cu o • ştergătoarele de parbriz
încărcătură substanţială la temperaturi exterioare • sistemul audio (volum ridicat)
ridicate, ventilatorul sistemului de răcire a • farurile.
motorului poate fi înlocuit cu unul cu o capacitate
mai mare decât modelul standard. Apelaţi la cel În cazul în care tensiunea în baterie este prea
mai apropiat dealer Volvo pentru dotările scăzută, pe ecran va fi afişat mesajul LOW
opţionale ale autovehiculului dumneavoastră. BATTERY POWER SAVE MODE (BATERIE

143
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Alimentarea cu carburant

Deschiderea trapei de acces 2. Rotiţi peste punctul de rezistenţă până la Informaţii generale cu privire
Alimentarea cu carburant

la buşonul rezervorului capătul cursei. la carburant


3. Scoateţi buşonul.
4. Ataşaţi buşonul de partea interioară a
trapei de acces. AVERTISMENT
Evitaţi întotdeauna inhalarea vaporilor de
NOTĂ carburant şi contactul carburantului cu
ochii.
Închideţi buşonul după alimentarea cu În cazul în care carburantul intră în contact
carburant. Rotiţi-l până la emiterea unuia cu ochii, scoateţi lentilele de contact, dacă
sau a mai multor sunete specifice. purtaţi, clătiţi ochii cu apă cel puţin
15 minute şi adresaţi-vă medicului.
Nu înghiţiţi carburant. Carburanţii precum
Umplerea rezervorului cu carburant benzina, bioetanolul sau amestecul celor
Nu supraalimentaţi rezervorul, ci umpleţi-l două, precum şi motorina, sunt foarte toxici
până când pompa întrerupe fluxul de şi pot cauza leziuni permanente sau pot fi
carburant. fatali atunci când sunt înghiţiţi. În cazul în
care aţi înghiţit carburant, adresaţi-vă
Înainte de alimentare, opriţi sistemul de încălzire imediat medicului.
alimentat cu carburant! NOTĂ
Deschideţi trapa de acces la buşonul La temperaturi exterioare ridicate, excesul
06 rezervorului prin intermediul butonului de pe de carburant din rezervor se poate revărsa. AVERTISMENT
panoul pentru iluminare, a se vedea Carburantul scurs poate fi aprins de gazele
pagina 61. Înainte de deschiderea trapei, Nu trebuie utilizat un carburant de o calitate de eşapament.
motorul trebuie oprit. Trapa de acces la inferioară celei specificate, întrucât puterea Înainte de alimentare, opriţi sistemul de
buşonul rezervorului este situată pe aripa din motorului şi consumul de carburant pot fi încălzire alimentat cu carburant.
dreapta spate a autovehiculului. afectate negativ, pentru informaţii suplimentare Atunci când alimentaţi autovehiculul cu
a se vedea secţiunea următoare Carburantul. carburant, nu purtaţi asupra
Închiderea
Apăsaţi trapa până la emiterea unui sunet dumneavoastră un telefon mobil activ.
specific. Scânteia provocată de soneria unui apel
poate aprinde vaporii de benzină,
Buşonul rezervorului provocând un incendiu şi leziuni.
1. Rotiţi buşonul până când întâmpinaţi o
rezistenţă semnificativă.

144
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Alimentarea cu carburant

din motor. Această valoare este transmisă


IMPORTANT unui sistem electronic care controlează IMPORTANT
Utilizarea amestecurilor de diferite tipuri de continuu injectoarele. Raportul de aer şi
• Alimentaţi întotdeauna cu benzină fără
carburanţi sau a tipurilor de carburanţi carburant direcţionat către motor este reglat
plumb pentru a nu deteriora convertizorul
nerecomandaţi anulează garanţia acordată permanent. Acest fapt creează condiţii optime
catalitic.
de Volvo, precum şi orice alt contract de pentru o combustie eficientă şi, în combinaţie
cu convertizorul catalitic cu trei căi, reduce • Nu adăugaţi aditivi care nu sunt
servicii asociat. Acest aspect se aplică recomandaţi de Volvo.
tuturor tipurilor de motoare. NOTĂ: Nu se emisiile de noxe (hidrocarburi, monoxid de
aplică autovehiculelor care sunt adaptate carbon şi oxizi de azot).
pentru a funcţiona cu etanol (E85). Bioetanol E85
Benzină Nu modificaţi sistemul de alimentare cu
Pentru informaţii cu privire la emisiile de CO2, Benzina trebuie să respecte standardele carburant sau componentele acestuia, nu
consumul de carburant şi capacitatea EN 228. Majoritatea motoarelor pot funcţiona cu înlocuiţi componentele cu piese care nu sunt
rezervorului, a se vedea pagina 295. benzină cu cifrele octanice 91, 95 şi 98 RON. proiectate special pentru bioetanol.

Convertizorul catalitic • Benzina cu cifra octanică 91 RON nu


trebuie utilizată pentru motoare cu 4 cilindri AVERTISMENT
Scopul convertizorului catalitic este de a epura şi poate fi folosită numai în cazuri
gazele de eşapament. Acesta este situat pe Nu trebuie să utilizaţi metanol. Eticheta
excepţionale pentru alte motoare. autocolantă situată pe faţa interioară a
traseul de evacuare a gazelor de eşapament,
în apropierea motorului, astfel încât să atingă • Benzina cu cifra octanică 95 RON poate fi trapei de acces la buşonul rezervorului de
rapid temperatura de funcţionare. utilizată pentru conducerea în condiţii carburant menţionează carburantul
Convertizorul catalitic constă într-un bloc (din normale. alternativ adecvat. 06
ceramică sau metal) prevăzut cu canale. • Benzina cu cifră octanică 98 RON este Utilizarea unor componente care nu sunt
Pereţii canalelor sunt placaţi pe interior cu un recomandată pentru eficienţă maximă şi proiectate pentru motoarele care
strat subţire din platină/rodiu/paladiu. Aceste consum minim. funcţionează cu bioetanol poate provoca
metale au rolul de catalizatori, respectiv În cazul conducerii autovehiculului la incendii, leziuni sau deteriorarea motorului.
participă la o reacţie chimică şi o accelerează, temperaturi exterioare de peste +38 °C, pentru
fără a fi consumate în acest proces. a beneficia de performanţe maxime şi Canistra pentru carburant de rezervă
economie de carburant, este recomandată
Senzorul de oxigen Lambda-sondTM utilizarea carburantului cu cifra octanică cea Canistra pentru carburant de rezervă trebuie
Sonda lambda este o componentă a unui mai mare posibil. umplută cu benzină, a se vedea NOTA de la
sistem de control destinat reducerii emisiilor de pagina 154.
noxe şi îmbunătăţirii economiei de carburant.
Senzorul de oxigen monitorizează conţinutul
de oxigen din gazele de eşapament evacuate

145
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Alimentarea cu carburant

Riscul de formare a condensului în rezervorul


IMPORTANT IMPORTANT de carburant este redus dacă acesta este
Tipurile de motorină interzise pentru menţinut umplut corespunzător. La
Asiguraţi-vă că este bine fixată canistra
utilizare: aditivi speciali, motorină pentru uz alimentarea cu carburant, asiguraţi-vă că zona
pentru carburant de rezervă şi că are
naval, motorină pentru instalaţii de adiacentă buşonului de alimentare este curată.
capacul strâns.
încălzire, RME1 (ester metilic din rapiţă) şi Evitaţi contactul carburantului cu stratul de
uleiuri vegetale. Aceşti carburanţi nu vopsea. Spălaţi eventualele reziduuri de
satisfac cerinţele în conformitate cu carburant cu detergent şi apă.
AVERTISMENT
recomandările Volvo, utilizarea acestora
Etanolul este sensibil la scântei şi, în cazul antrenând accentuarea uzurii şi
în care canistra pentru carburant de rezervă deteriorarea motorului, ce nu sunt acoperite
IMPORTANT
este umplută cu etanol, în interiorul de garanţia Volvo. Conţinutul de sulf nu poate fi mai mare de
acesteia se pot degaja gaze explozive. 50 ppm.
Motoarele diesel sunt sensibile la agenţii
Motorină contaminanţi, precum cantităţile mari de Golirea completă a rezervorului
particule de sulf. Utilizaţi numai motorină de la Datorită tipului de proiectare a sistemului de
Motorina trebuie să respecte standardul producători recunoscuţi. Nu utilizaţi niciodată
EN 590 sau JIS K2204. alimentare a motorului diesel, în cazul în care
motorină de o calitate îndoielnică.1 vehiculul rămâne fără combustibil, poate fi
La temperaturi reduse (de la -40 °C până la necesar ca rezervorul să fie ventilat într-un
IMPORTANT -6 °C), este posibilă formarea unui precipitat de atelier pentru a permite repornirea motorului
parafină în motorină, care poate determina după alimentare.
06 Utilizaţi doar carburant care satisface probleme de combustie. Tipurile speciale de
normele europene privind calitatea După oprirea motorului ca rezultat al golirii
motorină destinate utilizării la temperaturi situate complete a rezervorului, sistemul de
motorinei. în jurul punctului de îngheţ sunt disponibile la toţi alimentare are nevoie de puţin timp pentru a
producătorii principali de carburanţi petrolieri. efectua o verificare. După umplerea
Acest tip de carburant este mai puţin vâscos la rezervorului cu motorină, înainte de pornirea
temperaturi scăzute şi reduce riscul formării unui motorului, respectaţi următorii paşi:
precipitat de parafină.
1. Introduceţi cheia cu telecomandă în
comutatorul de contact şi răsuciţi-o în
IMPORTANT poziţia II ( a se vedea pagina 152).
În timpul lunilor reci, utilizaţi numai motorină 2. Aşteptaţi aprox. 1 minut.
specială de iarnă.

1
Carburantul pentru motoare diesel poate conţine o anumită cantitate de ester metilic din rapiţă, dar nu trebuie adăugate cantităţi suplimentare din acest produs.

146
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Alimentarea cu carburant

3. Pentru pornirea motorului: Apăsaţi pedala normal, regenerarea durează între 10 şi 20 de


de frână şi/sau pedala de ambreiaj şi minute. Poate dura mai mult dacă viteza medie NOTĂ
răsuciţi cheia cu telecomandă în poziţia de este mai scăzută. În acest interval, consumul
Pe parcursul regenerării se poate observa
pornire III a comutatorului de contact. de carburant poate creşte uşor.
temporar o reducere mai mică a puterii
Sistemul de încălzire a lunetei poate fi activat motorului.
Evacuarea condensului din filtrul de automat, fără avertizare, pentru a creşte
carburant solicitarea motorului pe parcursul procesului După încheierea procesului de regenerare,
Filtrul de carburant separă apa din carburant. de regenerare. mesajul este şters automat.
Prezenţa condensului poate afecta negativ Regenerarea în anotimpul rece
funcţionarea motorului. IMPORTANT
Dacă efectuaţi frecvent călătorii pe distanţe
Condensul din filtrul de carburant trebuie scurte la temperaturi exterioare scăzute, Dacă filtrul este plin, este posibil ca acesta
evacuat la intervale regulate, specificate în motorul nu va atinge temperatura normală de să nu mai funcţioneze. Astfel, pornirea
Carnetul de service şi certificatul de garanţie funcţionare. Prin urmare, regenerarea filtrului motorului poate fi dificilă şi există riscul să
sau dacă suspectaţi că autovehiculul a fost de particule diesel nu va avea loc, iar filtrul nu trebuiască să înlocuiţi filtrul.
alimentat cu carburant contaminat. va fi curăţat.
În momentul în care cantitatea colectată de La temperaturi exterioare scăzute, activaţi
IMPORTANT cenuşă atinge aproximativ 80 % din sistemul de încălzire în parcare*, pentru ca
capacitatea filtrului, o lampă de avertizare motorul să poată atinge mai repede
Anumiţi aditivi speciali îndepărtează apa
galbenă se va aprinde pe panoul de temperatura normală de funcţionare.
din filtrul de carburant.
instrumente, iar pe ecranul cu informaţii va fi
afişat mesajul SOOT FILTER FULL SEE
06
Filtrul de particule diesel (DPF) OWNER MANUAL (FILTRUL DE PARTICULE
Autovehiculele cu motoare diesel pot fi dotate cu ANCRASAT. CONSULTAŢI MANUALUL DE
filtru de particule, pentru un control mai eficient al UTILIZARE).
emisiilor de gaze. Pe durata funcţionării normale Iniţiaţi regenerarea filtrului conducând
a motorului, particulele din gazele de eşapament autovehiculul până la atingerea temperaturii
sunt colectate în filtru. Are loc automat aşa- normale de funcţionare a motorului, de
numita „regenerare” a filtrului, care constă în preferinţă pe o arteră principală de circulaţie
arderea cenuşilor pentru curăţarea filtrului. Acest sau o autostradă. După atingerea acestei
proces necesită o temperatură normală de temperaturi, continuaţi să conduceţi
funcţionare a motorului. autovehiculul timp de încă 20 de minute.
Regenerarea filtrului are loc automat la
intervale de aproximativ 300 – 900 km, în
funcţie de condiţiile de conducere. În mod

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 147
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

Informaţii generale cu privire la Funcţii Funcţionarea


Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

dispozitivul Alcolock (Dispozitiv


de blocare a pornirii motorului la Bateria
detectarea alcoolului) Lampa de control a dispozitivului Alcolock (4)
indică starea bateriei:
Funcţia dispozitivului Alcolock este aceea de a
preveni conducerea autovehiculului de
persoane aflate sub influenţa alcoolului.
Lampă de Starea bateriei
Înainte de pornirea motorului, şoferul trebuie control (4)
să facă un test de respiraţie prin care se
verifică dacă acesta se află sau nu sub Lumină verde Încărcare în derulare
influenţa alcoolului. Calibrarea dispozitivului intermitentă
Alcolock se efectuează în funcţie de valoarea-
limită legală a alcoolemiei admise pe fiecare Verde Încărcare completă
piaţă.
Galben Încărcare parţială
AVERTISMENT Roşu Baterie descărcată - fixaţi
Dispozitivul Alcolock este un element încărcătorul în suport sau
1. Duză pentru testul de respiraţie. conectaţi cablul de
ajutător şi nu-l exonerează pe şofer de 2. Întrerupător.
responsabilitate. Şoferul are întotdeauna alimentare din torpedo.
responsabilitatea de a nu consuma alcool şi 3. Buton de transmisie.
06 de a conduce autovehiculul în siguranţă. 4. Lampă pentru starea bateriei.
NOTĂ
5. Lampă pentru indicarea rezultatului testului
de respiraţie. Păstraţi dispozitivul Alcolock în suportul
6. Lampă care indică dacă dispozitivul este corespunzător. Astfel bateria din dispozitiv
pregătit pentru testul de respiraţie. se va menţine complet încărcată, iar
dispozitivul Alcolock se activează automat
la deschiderea autovehiculului.

Înainte de pornirea motorului


La deschiderea autovehiculului, dispozitivul
Alcolock se activează automat şi este pregătit
pentru utilizare.

148 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

1. Atunci când lampa de control (6) emite o Rezultate în urma testului de respiraţie
lumină verde, dispozitivul Alcolock este NOTĂ
pregătit pentru utilizare. Lampă de Specificaţie După o sesiune completă de conducere,
2. Scoateţi dispozitivul Alcolock din suportul control (5) + motorul poate fi repornit în 30 de minute
corespunzător. Dacă în momentul Text afişat fără efectuarea unui nou test de respiraţie.
descuierii autovehiculului dispozitivul
Alcolock se află în afara acestuia, atunci Lampă verde + Porniţi motorul - nu a
trebuie mai întâi activat cu ajutorul ALCOGUARD fost detectată nicio Reţineţi
comutatorului (2). APPROVED TEST cantitate de alcool.
3. Rabataţi duza (1), inspiraţi adânc şi suflaţi (alcooltest Înainte de testul de respiraţie
cu putere până se aude un sunet specific acceptat) Pentru o funcţionare corectă şi un rezultat al
după aproximativ 5 secunde. Rezultatul va măsurătorii cât mai exact posibil:
fi unul dintre cele prezentate în tabelul de Lampă galbenă + Motorul poate fi pornit -
mai jos Rezultate în urma testului de ALCOGUARD valoarea alcoolemiei • Evitaţi să consumaţi alimente şi băuturi cu
respiraţie. APPROVED TEST este mai mare de aproximativ 5 minute înainte de efectuarea
(alcooltest 0,1 la mie, dar mai testului de respiraţie.
4. În cazul în care nu este afişat niciun mesaj,
este posibil ca transmisia către autovehicul acceptat) mică decât valoarea- • Evitaţi spălarea în exces a parbrizului -
să fi eşuat - în acest caz, apăsaţi butonul (3) limită admisăA . alcoolul din lichidul de spălare poate duce la
pentru a transmite manual rezultatul către un rezultat viciat al măsurării.
autovehicul. Lampă roşie + Motorul nu poate fi
DISAPPROVED pornit - valoarea Schimbarea şoferului
5. Pliaţi duza şi refixaţi dispozitivul Alcolock în TEST WAIT 1 alcoolemiei este mai
suportul corespunzător. Pentru a putea efectua un nou test de 06
MINUTE (Test mare decât valoarea-
respiraţie în cazul schimbării şoferului - apăsaţi
6. După acceptarea testului de respiraţie, neacceptat. limită admisăA.
porniţi motorul în 5 minute - în caz contrar, simultan comutatorul (2) şi butonul de
Aşteptaţi 1 minut)
testul trebuie repetat. transmisie (3) pentru aproximativ 3 secunde.
A
În acest moment autovehiculul revine în modul
Deoarece valorile-limită variază de la ţară la ţară, de blocare iniţial şi este necesar un nou test de
identificaţi valorile-limită aplicabile în cazul
dumneavoastră. A se vedea, de asemenea, respiraţie acceptat înainte de pornirea
secţiunea intitulată Informaţii generale cu privire la motorului.
dispozitivul Alcolock (Dispozitiv de blocare a pornirii
motorului la detectarea alcoolului) de la pagina 148 Calibrare şi revizii tehnice
Dispozitivul Alcolock trebuie verificat şi calibrat
la un atelier1 la fiecare 12 luni.

1
Vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 149
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

Cu 30 de zile înainte de recalibrarea necesară, La temperaturi sub -20 C sau peste +60 C, Funcţia Bypass (Derivaţie) poate fi testată fără
pe ecran este afişat mesajul ALCOGUARD dispozitivul Alcolock necesită o alimentare înregistrarea mesajului de eroare - în acest
CALIBR. REQUIRED (Este necesară suplimentară cu energie electrică. Pe ecran caz, efectuaţi toţi paşii fără a porni
calibrarea sistemului Alcoguard). În cazul este afişat mesajul ALCOGUARD INSERT autovehiculul. Mesajul de eroare este şters
neefectuării calibrării în aceste 30 de zile, POWER CABLE (Sistemul Alcoguard, atunci când autovehiculul este încuiat.
atunci pornirea normală a motorului va fi introduceţi cablul de alimentare). În acest caz, La instalarea dispozitivului Alcolock, este
blocată - pornirea va fi posibilă numai cu conectaţi cablul de alimentare din torpedo şi selectată funcţia Bypass (Derivaţie) sau
funcţia Bypass (Derivaţie), a se vedea aşteptaţi până când lampa de control (6) emite funcţia Emergency (Situaţii de urgenţă) ca
pagina 150, secţiunea Situaţii de urgenţă. o lumină verde. opţiune de eludare. Această setare poate fi
Mesajul poate fi şters prin apăsarea o singură În condiţii de temperaturi foarte scăzute, timpul modificată ulterior la un atelier1.
dată a butonului de transmisie (3). În caz de încălzire poate fi redus prin păstrarea Activarea funcţiei Bypass (Derivaţie)
contrar, acesta dispare de la sine după dispozitivului Alcolock în interior.
aproximativ 2 minute, însă reapare la fiecare • Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan tasta
pornire a motorului - mesajul poate fi şters manetei din partea stângă READ (Citire) şi
Situaţii de urgenţă butonul pentru semnalizatoarele de avarie
definitiv1 numai prin recalibrare la un atelier. În cazul unei situaţii de urgenţă sau în cazul aproximativ 5 secunde - pe ecran este
defectării sau îndepărtării dispozitivului afişat mai întâi mesajul BYPASS
Condiţii de temperatură scăzută sau Alcolock, este posibilă eludarea testului pentru ACTIVATED WAIT 1 MINUTE (Funcţia
ridicată a conduce autovehiculul. Bypass activată. Aşteptaţi 1 minut) şi apoi
Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât mesajul ALCOGUARD BYPASS
durează mai mult pregătirea pentru utilizare a NOTĂ ENABLED (Funcţia Bypass a sistemului
dispozitivului Alcolock: Alcoguard activată) - după care motorul
06 Orice activare a funcţiei Bypass (Derivaţie) poate fi pornit.
Temperatură (C) Durată maximă este înregistrată şi salvată în memorie, a se Această funcţie poate fi activată de mai multe
vedea pagina 10, la secţiunea Înregistrarea ori. Mesajul de eroare afişat în timpul
de încălzire datelor. conducerii autovehiculului poate fi şters numai
(secunde) la un atelier1.
După activarea funcţiei Bypass (Derivaţie), pe
+10 — +85 10 ecran este afişat mesajul ALCOGUARD
Activarea funcţiei Emergency
BYPASS ENABLED (Funcţie Bypass a (Situaţii de urgenţă)
–5 — +10 60 sistemului Alcoguard activată) pe întreaga • Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan tasta
durată a conducerii autovehiculului, acesta manetei din partea stângă READ (Citire) şi
–40 — –5 180 putând fi resetat numai la un atelier1. butonul pentru semnalizatoarele de avarie
aproximativ 5 secunde - pe ecran este

1
Vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.

150 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

afişat mesajul ALCOGUARD BYPASS


ENABLED (Funcţia Bypass a sistemului Text afişat Sens/Acţiuni Text afişat Sens/Acţiuni
Alcoguard activată), iar motorul poate fi recomandate recomandate
pornit.
Această funcţie poate fi utilizată o singură ALCOGUARD NO Transmisie nereuşită - ALCOGUARD Încălzire nefinalizată -
dată, după care trebuie efectuată o resetare la SIGNAL (Niciun efectuaţi transmisia WAIT aşteptaţi să apară
un atelier1. semnal de la manual cu ajutorul PREHEATING mesajul
alcooltest) butonului (3) sau (Aşteptaţi, ALCOGUARD BLOW
efectuaţi un nou test alcooltestul este 5 SECONDS (Suflaţi
Lămpi şi mesaje afişate de respiraţie. în proces de timp de 5 secunde în
Pe lângă mesajele descrise anterior, pe preîncălzire) alcooltest).
ecranul de pe panoul de instrumente mixt pot fi ALCOGUARD Test nereuşit -
afişate, de asemenea, următoarele mesaje: INVALID TEST efectuaţi un nou test
(Alcooltest de respiraţie.
Text afişat Sens/Acţiuni nevalidat)
recomandate ALCOGUARD Aţi suflat un timp prea
BLOW LONGER scurt - suflaţi pentru
ALCOGUARD Motorul a fost oprit (Suflaţi pentru mai mai mult timp.
RESTART pentru mai puţin de mult timp în
POSSIBLE (Este 30 de minute - motorul alcooltest)
posibilă poate fi pornit fără
repornirea fără efectuarea unui nou ALCOGUARD Aţi suflat prea puternic 06
efectuarea unui test. BLOW SOFTER - suflaţi mai uşor.
nou alcooltest) (Suflaţi mai uşor)

ALCOGUARD Apelaţi la un atelier1. ALCOGUARD Aţi suflat prea uşor -


SERVICE BLOW HARDER suflaţi mai puternic.
REQUIRED (Suflaţi mai
(Reparaţie puternic)
necesară a
sistemului
Alcoguard)

1
Vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 151
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Pornirea motorului

Înainte de pornirea motorului Keyless Drive - conducere fără cheie, a se vedea


Pornirea motorului

NOTĂ pagina 128) în poziţia III în comutatorul de


– Acţionaţi frâna de parcare. contact până la pornirea motorului.
Pentru anumite tipuri de motor, în timpul
Reţineţi că dacă autovehiculul este dotat cu un pornirii la rece, turaţia la ralanti poate fi
dispozitiv Alcolock, trebuie acceptat un test de – Rotiţi cheia în poziţia de pornire III în
considerabil mai mare decât în mod obişnuit. comutatorul de contact şi eliberaţi-o -
respiraţie înainte de pornirea motorului, a se Acest lucru permite sistemului de eşapament
vedea pagina 148. demarorul funcţionează automat până la
să atingă temperatura normală de funcţionare pornirea motorului.
în cel mai scurt timp posibil, fapt ce va reduce
Transmisia automată emisiile de gaze de eşapament, contribuind la
– Selectorul de viteze trebuie să se afle în protejarea mediului înconjurător. NOTĂ
poziţia P sau N. Dacă motorul diesel este pornit la
temperaturi exterioare deosebit de reduse
Transmisia manuală Pornirea motorului fără a efectua preîncălzirea acestuia, este
Deplasaţi maneta selectorului de viteze în posibil ca pornirea automată să fie
poziţia neutră şi menţineţi pedala de ambreiaj Benzină întârziată câteva secunde.
apăsată. Acest amănunt este important mai – Rotiţi cheia cu telecomandă în poziţia III a
ales în cazul temperaturilor exterioare foarte comutatorului de contact. Dacă motorul nu
scăzute. porneşte în interval de 5-10 secunde, Poziţiile cheii în comutatorul de contact
eliberaţi cheia şi repetaţi procedura de
AVERTISMENT pornire. 0 – Poziţia blocat
Mecanismul de blocare a
Nu scoateţi niciodată cheia cu telecomandă Motorină volanului este activat la
06
din comutatorul de contact în timpul 1. Rotiţi cheia cu telecomandă în poziţia II a scoaterea cheii din
călătoriei sau când autovehiculul este comutatorului de contact. comutatorul de contact.
tractat. În caz contrar, puteţi activa > Lampa de control de pe panoul de
mecanismul de blocare a volanului, ceea ce instrumente mixt indică faptul că procesul
ar face imposibilă acţionarea direcţiei. de preîncălzire a motorului este în curs de
În timpul tractării autovehiculului, cheia cu desfăşurare, a se vedea pagina 53. I – Poziţia radio
telecomandă trebuie să se afle în poziţia II
în comutatorul de contact. 2. Rotiţi cheia în poziţia III a comutatorului de Mecanism de blocare a
contact după stingerea lămpii de control. volanului dezactivat. Pot fi
utilizate anumite funcţii.
Autostart * Sistemul electric al motorului
Prin intermediul funcţiei autostart, nu este nu este activat.
necesar să menţineţi cheia cu telecomandă (sau
butonul de contact la autovehiculele cu sistem

152 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Pornirea motorului

II – Poziţia de conducere
Poziţia cheii cu telecomandă AVERTISMENT
în timpul manevrării Nu scoateţi niciodată cheia cu
autovehiculului. Sistemul telecomandă din comutatorul de contact în
electric al autovehiculului timpul călătoriei sau când autovehiculul
este activat. este tractat. În caz contrar, veţi activa
mecanismul de blocare a volanului, ceea ce
ar face imposibilă acţionarea direcţiei.
III – Poziţia de pornire
Demarorul este activat. AVERTISMENT
Eliberaţi cheia cu
telecomandă pentru a reveni Scoateţi întotdeauna cheia cu telecomandă
în poziţia de conducere, din comutatorul de contact atunci când
imediat după pornirea părăsiţi autovehiculul, mai ales dacă se află
motorului. copii la bordul acestuia.
În cazul în care cheia se află
într-o poziţie intermediară se va auzi un ticăit - Cheile cu telecomandă şi
rotiţi cheia în poziţia II şi înapoi pentru a imobilizatorul electronic la pornire
elimina acest sunet.
Cheia cu telecomandă nu trebuie să se afle pe
La activarea mecanismului de blocare un inel conţinând şi alte chei sau obiecte
metalice. În caz contrar, imobilizatorul 06
a volanului electronic ar putea fi pornit accidental.
Dacă roţile din faţă sunt orientate într-o poziţie
care tensionează mecanismul de blocare a
volanului, este posibil să se afişeze un mesaj
de avertizare pe ecranul cu informaţii, iar
autovehiculul să nu poată fi pornit. În acest
caz, procedaţi după cum urmează:
1. Scoateţi cheia cu telecomandă din
comutatorul de contact şi rotiţi volanul
pentru a elimina tensiunea.
2. Menţineţi volanul în această poziţie.
Reintroduceţi cheia şi efectuaţi o nouă
încercare de a porni autovehiculul.

153
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Pornirea motorului – Flexifuel

Informaţii generale privind pornirea Dacă motorul nu porneşte nici acum trebuie să fie utilizat pentru aproximativ 2 ore,
Pornirea motorului – Flexifuel

cu Flexifuel – Aşteptaţi un minut, apăsaţi complet pedala pentru a facilita pornirea rapidă a motorului.
de acceleraţie şi repetaţi procedeul Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât
Motorul este pornit în acelaşi mod ca motorul
anterior. timpul necesar pentru încălzirea blocului motor
pe benzină, a se vedea pagina 152.
este mai mare. La -20 °C sistemul de încălzire
IMPORTANT trebuie să fie utilizat pentru aproximativ 3 ore.
NOTĂ
Dacă nici după această încercare motorul Autovehiculele proiectate să fie alimentate cu
În cazul repetării procedurii de pornire, E85 dispun de un sistem electric de încălzire a
nu porneşte, contactaţi un atelier - vă
imobilizatorul este activat. Înainte de a se blocului motor*. Pornirea şi rularea cu un
recomandăm un atelier Volvo autorizat.
încerca din nou pornirea autovehiculului, motor preîncălzit implică reducerea
cheia de contact/butonul de contact trebuie semnificativă a emisiilor şi a consumului de
să se afle în poziţia I sau 0. Sistemul de încălzire a blocului motor* carburant. Din acest motiv, trebuie să utilizaţi
cât mai mult sistemul de încălzire a blocului
motor pe parcursul lunilor de iarnă.
În caz de dificultăţi la pornire
Dacă motorul nu porneşte de la prima AVERTISMENT
încercare, procedaţi după cum urmează:
Încălzirea blocului motor funcţionează la
1. Apăsaţi pedala de acceleraţie între 1/3 tensiuni înalte. Diagnosticarea şi repararea
şi 1/2. unui sistem electric de încălzire a blocului
2. Rotiţi cheia cu telecomandă/butonul de motor şi a legăturilor electrice trebuie să se
06 contact în poziţia III. efectueze numai în cadrul unui atelier - vă
3. După pornirea motorului, eliberaţi treptat recomandăm un atelier Volvo autorizat.
pedala de acceleraţie pe măsură ce turaţia
motorului creşte.

Dacă motorul nu porneşte în decurs de


10 secunde, mai încercaţi o dată
– Rotiţi cheia cu telecomandă/butonul de Orificiu de alimentare cu tensiune a sistemului
contact în poziţia III până la pornirea de încălzire a blocului motor.
motorului, dar nu mai mult de 60 de
secunde. La temperaturi mai mici de –10 °C când
autovehiculul a fost alimentat cu bioetanol
E85, sistemul de încălzire a blocului motor

154 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Pornirea motorului – Flexifuel

NOTĂ IMPORTANT
Elemente importante pentru a avea rezerve După schimbarea amestecului de carburant
de carburant: din rezervor, permiteţi motorului să se
• În cazul opririi motorului din cauza golirii adapteze la noul amestec conducând
rezervorului, bioetanolul E85 provenit autovehiculul la o viteză constantă timp de
dintr-o canistră pentru carburant de 15 minute.
rezervă poate duce la o pornire dificilă a
motorului la temperaturi exterioare În cazul descărcării complete sau al
deosebit de reduse. Acest lucru poate fi deconectării bateriei autovehiculului, este
evitat prin umplerea canistrei pentru necesară o perioadă puţin mai lungă de rulare
carburant de rezervă cu benzină cu cifră pentru adaptare, deoarece memoria pentru
octanică 95. sistemele electronice a fost ştearsă.

Pentru informaţii suplimentare despre


carburantul bioetanol E85 al Flexifuel, a se
vedea pagina 145.

Adaptarea carburantului
Dacă rezervorul de carburant este alimentat cu
benzină după ce a fost alimentat cu bioetanol 06
E85 (sau invers), este posibil ca motorul să
funcţioneze inegal pentru o perioadă. Din
acest motiv trebuie să permiteţi motorului să
se obişnuiască (adapteze) la noul amestec.
Adaptarea are loc automat după o călătorie
scurtă la viteză constantă.

155
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)*

Informaţii generale Pornirea autovehiculului Pornirea autovehiculului prin


Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)*

– Apăsaţi pedala de ambreiaj (autovehicule intermediul cheii cu telecomandă


cu transmisie manuală) sau pedala de
frână (autovehicule cu transmisie
automată).

Motoare pe benzină
– Apăsaţi şi rotiţi butonul de contact în
poziţia III.

Motoare diesel
1. Rotiţi butonul de contact mai întâi în
poziţia II şi aşteptaţi până la stingerea
lămpii de control a motorului diesel de pe
G019410

panoul de instrumente mixt, a se vedea

G019420
pagina 53.
2. Apoi, rotiţi butonul de contact în poziţia III
Sistemul keyless drive (conducere fără cheie) a comutatorului de contact.
permite descuierea, conducerea şi încuierea Dacă bateria cheii cu telecomandă este
autovehiculului fără utilizarea unei chei, a se descărcată, funcţia Keyless Drive (conducere
vedea pagina 128. fără cheie) nu este disponibilă. În acest caz,
06 porniţi autovehiculul folosind cheia cu
Butonul comutatorului de contact este utilizat
în acelaşi mod ca şi cheia cu telecomandă. telecomandă ca buton de contact.
O condiţie fundamentală pentru pornirea 1. Apăsaţi opritorul butonului de contact.
autovehiculului este ca una dintre cheile cu 2. Scoateţi butonul de contact din comutator.
telecomandă să se afle în habitaclu sau în
compartimentul pentru bagaje. 3. Introduceţi cheia cu telecomandă în
comutatorul de contact şi porniţi motorul în
acelaşi mod ca şi în cazul butonului de
contact.

156 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Transmisia manuală

Poziţiile selectorului de viteze Indicatorul pentru selectorul de viteze -


Transmisia manuală

GSI*
GSI - Indicatorul pentru
selectorul de viteze - prezintă
şoferului momentul optim
pentru schimbarea treptei de
viteze. Această indicaţie este
semnalizată printr-o săgeată
pentru cuplarea unei trepte
de viteză superioare,
respectiv inferioare, care apare pe ecranul de
jos al panoului de instrumente mixt, a se vedea
pagina 51.

Sistemul de blocare a treptei


Model de selector de viteze, transmisie cu de marşarier
6 trepte de viteză. Sistemul de blocare a treptei în marşarier
Model de selector de viteze, transmisie cu previne riscul acţionării accidentale a treptei în
5 trepte de viteză. Transmisia cu 6 trepte de viteză este marşarier în timpul călătoriei.
disponibilă în două variante - poziţia treptei în
marşarier diferă între cele două versiuni. A se • Porniţi din poziţia neutră N şi activaţi treapta
vedea modelul concret de selector de viteze în marşarier R numai când autovehiculul
06
imprimat pe maneta selectorului de viteze. este staţionar.
• Apăsaţi complet pedala de ambreiaj de
fiecare dată când schimbaţi treapta de NOTĂ
viteză. Cu varianta de mai sus pentru modelul de
• Eliberaţi pedala de ambreiaj între selector de viteze pentru transmisie cu 6
schimbările treptelor de viteză. trepte de viteză (a se vedea ilustraţia de
mai sus) - apăsaţi mai întâi maneta
selectorului de viteze în poziţia N pentru a
activa treapta în marşarier.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 157
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Transmisia automată

Poziţiile automate ale transmisiei Poziţiile manuale ale transmisiei


Transmisia automată

NOTĂ
Geartronic Geartronic (+/-)
Pedala de frână trebuie acţionată pentru a
Puteţi schimba treptele de viteză manual
putea dezactiva poziţia P a selectorului de utilizând transmisia automată Geartronic.
viteze. Frâna de motor intră în funcţiune atunci când
pedala de acceleraţie este eliberată.
Transmisia este blocată mecanic, atunci când
este activată poziţia P. După parcarea Pentru schimbarea manuală a treptelor de
autovehiculului acţionaţi întotdeauna frâna de viteză, deplasaţi maneta în lateral din poziţia D
parcare. până la capătul cursei la +/–. Pe ecranul cu
informaţii, indicaţia D se schimbă cu una dintre
R – Marşarier cifrele 1 – 6, în funcţie de treapta de viteză
La selectarea poziţiei R, autovehiculul trebuie cuplată la momentul respectiv, a se vedea
să fie staţionar. pagina 51.
• Pentru cuplarea unei trepte de viteză
N – Poziţia neutră superioare, deplasaţi maneta înspre +
G018264

Nu este selectată nicio treaptă de viteză, iar (plus) şi eliberaţi-o, aceasta revenind în
motorul poate fi pornit. Acţionaţi frâna de poziţia iniţială, între + şi –.
parcare atunci când autovehiculul staţionează, sau
D: Poziţiile automate ale transmisiei. M (+/–): iar selectorul de viteze se află în poziţia N.
Poziţii manuale ale transmisiei. • Pentru cuplarea unei trepte de viteză
inferioare, deplasaţi maneta spre – (minus)
Pe ecranul cu informaţii este afişată poziţia NOTĂ şi eliberaţi-o.
06
selectorului de viteze, după cum urmează: P, Pedala de frână trebuie să fie apăsată Modul de schimbare manuală a treptelor de
R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5 sau 6, a se vedea pentru a comuta selectorul de viteze din viteză (+/–) poate fi activat oricând în timpul
pagina 51. poziţia N atunci când autovehiculul a conducerii autovehiculului.
staţionat mai mult de 3 secunde. Sistemul Geartronic comută automat într-o
P – Poziţia de parcare
treaptă de viteză inferioară dacă şoferul
Selectaţi poziţia P atunci când doriţi să porniţi D – Poziţia de conducere permite reducerea vitezei sub nivelul adecvat
motorul sau să parcaţi autovehiculul. treptei de viteză selectate, pentru a evita
D este poziţia normală de conducere. Sistemul
de transmisie comută automat între treptele şocurile inutile şi oprirea motorului.
IMPORTANT superioare şi inferioare de viteză, în funcţie de Pentru a reveni la modul de selectare
gradul de acceleraţie şi viteza autovehiculului. automată a treptelor de viteză:
La selectarea poziţiei P, autovehiculul Autovehiculul trebuie să staţioneze atunci
trebuie să fie staţionar. când maneta selectorului de viteze este • Deplasaţi maneta în lateral până la capătul
deplasată în poziţia D din poziţia R. cursei, în poziţia D.

158
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Transmisia automată

Kick-down treaptă de viteză superioară atunci când Sistemul automat de blocare


Atunci când pedala de acceleraţie este motorul atinge turaţia maximă. a selectorului de viteze
apăsată până la capătul cursei (dincolo de
Autovehiculele cu transmisie automată sunt
poziţia care corespunde acceleraţiei maxime), Sistemul mecanic de blocare dotate cu sisteme speciale de siguranţă:
sistemul de transmisie comută automat într-o
treaptă inferioară de viteză. Acest procedeu a selectorului de viteze
Funcţia de blocare a cheii de contact
este cunoscut sub numele de kick-down.
Pentru a putea scoate cheia din comutatorul
Dacă pedala de acceleraţie este eliberată din de contact, deplasaţi mai întâi maneta
poziţia de kick-down, transmisia comută selectorului de viteze în poziţia P. Cheia nu
automat într-o treaptă superioară de viteză. poate fi scoasă din comutatorul de contact
Procedeul de kick-down este utilizat atunci atunci când maneta selectorului de viteze se
când este necesară acceleraţia maximă, de află în alte poziţii.
exemplu, în timpul depăşirilor.
Poziţia de parcare (P)
Atunci când motorul este pornit, iar
Funcţia de siguranţă autovehiculul staţionează:
Pentru a preveni supraturarea motorului,
programul de comandă a transmisiei conţine – Fiţi pregătit să acţionaţi pedala de frână
un sistem de blocare de siguranţă a comutării atunci când deplasaţi maneta selectorului
într-o treaptă inferioară de viteză care de viteze în altă poziţie.

G020237
împiedică utilizarea funcţiei kick-down.
Sistemul electric de blocare a
Sistemul Geartronic nu permite selectarea selectorului de viteze – Manetă blocată 06
unei trepte inferioare de viteză/apăsarea Maneta selectorului de viteze poate fi
pedalei de acceleraţie dincolo de punctul de deplasată oricând înainte şi înapoi între Poziţia de parcare (P)
rezistenţă dacă acest lucru cauzează turaţii poziţiile N şi D. Celelalte poziţii sunt blocate de Pentru a putea deplasa maneta selectorului de
ridicate care pot deteriora motorul. Dacă un dispozitiv de blocare, care este eliberat prin viteze din poziţia P în alte poziţii ale transmisiei,
şoferul încearcă să comute într-o treaptă apăsarea butonului pentru sistemul de cheia cu telecomandă trebuie să se afle în
inferioară la turaţii ridicate ale motorului – blocare, aflat pe maneta selectorului de viteze. poziţia II, iar pedala de frână trebuie acţionată.
comanda nu va fi preluată. La apăsarea butonului pentru sistemul de Manetă blocată – Poziţia neutră (N)
Atunci când pedala de acceleraţie este blocare, puteţi deplasa maneta înainte sau Dacă maneta selectorului de viteze se află în
acţionată dincolo de punctul de rezistenţă, înapoi între poziţiile P, R, N şi D. poziţia N şi autovehiculul a staţionat cel puţin
autovehiculul poate schimba una sau mai trei secunde (indiferent dacă motorul este în
multe trepte de viteză odată, în funcţie de funcţiune sau nu), atunci maneta selectorului
turaţia motorului. Pentru a preveni deteriorarea de viteze va fi blocată în poziţia N.
motorului, sistemul de transmisie comută într-o

159
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Transmisia automată

Pentru a putea deplasa maneta selectorului de 2. Introduceţi complet lama cheii cu Transmisia automată, Powershift*1
viteze din poziţia N în alte poziţii ale transmisiei, telecomandă.
pedala de frână trebuie acţionată, iar cheia cu 3. Ţineţi lama cheii apăsată, deplasând
telecomandă trebuie să se afle în poziţia II. simultan maneta selectorului de viteze din
poziţia P.
Dezactivarea sistemului de blocare
a selectorului de viteze Pornirea la rece
Atunci când porniţi motorul la temperaturi
exterioare scăzute, schimbarea treptelor de
viteză poate avea loc mai dificil. Acest lucru
este cauzat de vâscozitatea lichidului de
transmisie la temperaturi scăzute. Pentru a
reduce emisiile de noxe, schimbarea treptelor
de viteză durează mai mult timp atunci când

G018264
motorul este pornit la temperaturi exterioare
scăzute.
D: Poziţiile automate ale transmisiei. M (+/–):
NOTĂ Poziţii manuale ale transmisiei.
În funcţie de temperatura motorului la Powershift este o transmisie automată cu şase
pornire, pentru anumite tipuri de motoare, trepte care are discuri duble mecanice de
G018263

06 turaţia la ralanti după pornirea la rece poate ambreiaj spre deosebire de o transmisie
fi mai mare decât cea obişnuită. automată clasică. În schimb, transmisiile
În anumite cazuri, poate fi necesar să automate clasice sunt dotate cu un convertizor
deplasaţi autovehiculul când acesta nu este de cuplu hidraulic care transferă puterea de la
funcţional, de exemplu, dacă bateria este motor la transmisie.
descărcată. În acest scop, procedaţi după cum Transmisia Powershift funcţionează în mod
urmează: similar şi are comenzi şi funcţii asemănătoare
1. Pe panoul selectorului treptelor de viteză, transmisiei automate Geartronic, descrise în
în spatele poziţiilor P-R-N-D se află un mic secţiunea anterioară.
capac. Deschideţi marginea posterioară. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă
autovehiculul dumneavoastră este dotat cu

1
Model 2.0.

160 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Transmisia automată

transmisie Powershift, puteţi verifica Supraîncălzirea în timpul conducerii în coloană Mesaj şi acţiune recomandată
specificaţia de pe eticheta autocolantă poate fi evitată prin conducerea în etape: Opriţi În unele cazuri, simultan cu afişarea pe ecran
numărul (5) de sub capota motorului - a se autovehiculul şi aşteptaţi cu piciorul pe pedala a unui mesaj se poate aprinde o lampă.
vedea pagina 284. Specificaţia „MPS6” de frână până ce se creează o distanţă
înseamnă că autovehiculul este dotat cu potrivită între autovehiculul dumneavoastră şi În cazul în care transmisia se încălzeşte
transmisie Powershift - în caz contrar, este cel din faţă, înaintaţi pe o distanţă scurtă şi excesiv, tabelul prezintă trei paşi cu un grad
dotat cu transmisie automată Geartronic. apoi aşteptaţi un alt moment cu piciorul pe mai mare de gravitate a problemei. În paralel
pedala de frână. cu afişarea textului, şoferul este informat
asupra faptului că sistemul electronic al
Reţineţi
autovehiculului înlocuieşte temporar
Ambreiajul dublu al transmisiei are un sistem IMPORTANT caracteristicile funcţionale ale acestuia. Urmaţi
de protecţie împotriva supraîncărcării care se instrucţiunile de pe ecranul cu informaţii ori de
activează atunci când transmisia se Utilizaţi pedala de frână pentru a menţine câte ori este necesar.
supraîncălzeşte, de exemplu, dacă autovehiculul staţionar în pantă - nu
autovehiculul este menţinut staţionar mai mult menţineţi autovehiculul cu pedala de
timp în pantă cu pedala de acceleraţie. acceleraţie. Transmisia s-ar putea
supraîncălzi.
Supraîncălzirea transmisiei provoacă
zdruncinarea şi vibrarea autovehiculului, iar
lampa de avertizare se aprinde şi pe ecranul de Pentru informaţii importante cu privire la
informaţii este afişat un mesaj. Transmisia se transmisia Powershift şi tractare - a se vedea
poate supraîncălzi şi în timpul conducerii lente în pagina 176.
coloană (10 km/h sau mai puţin) în pantă sau cu
remorcă ataşată. Transmisia se răceşte atunci 06
când autovehiculul este staţionar, cu frâna de
serviciu apăsată şi cu motorul la ralanti.


161
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Transmisia automată

Lampă Afişaj Caracteristici funcţionale Acţiune recomandată

TRANSM. OVERHEAT BRAKE TO HOLD Dificultăţi în menţinerea unei viteze Transmisie supraîncălzită. Ţineţi
(Transmisie supraîncălzită, acţionaţi frâna) uniforme la o turaţie constantă. autovehiculul în staţionare cu ajutorul
frânei de serviciuA .

TRANSM. OVERHEAT PARK SAFELY Tracţiunea autovehiculului suportă o forţă Transmisie supraîncălzită. Parcaţi imediat
(Transmisie supraîncălzită, parcaţi în de antrenare prea mare. autovehiculul în siguranţă.
condiţii de siguranţă)

TRANSM. COOLING LET ENGINE RUN Nu se poate conduce din cauza transmisiei Transmisie supraîncălzită. Pentru o răcire
(Transmisia este în proces de răcire, lăsaţi supraîncălzite. rapidă: Lăsaţi motorul să funcţioneze la
motorul să funcţioneze) ralanti cu selectorul de viteze în poziţia N
sau P până la dispariţia mesajului.

A
Pentru o răcire rapidă: lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti cu selectorul de viteze în poziţia N sau P, până la dispariţia mesajului.

06
Pentru mai multe mesaje care conţin propuneri
NOTĂ AVERTISMENT de soluţionare a problemelor legate de
Exemplele din tabel nu indică faptul că În cazul în care o lampă de avertizare însoţită transmisia automată, a se vedea pagina 56.
autovehiculul prezintă disfuncţionalităţi, ci de mesajul TRANSM. OVERHEAT PARK Mesajul afişat dispare automat după realizarea
faptul că a fost activată o funcţie de SAFELY (Transmisie supraîncălzită, parcaţi acţiunii recomandate sau după apăsarea tastei
siguranţă, în mod voluntar, pentru a preveni în condiţii de siguranţă) este ignorată, atunci READ (Citire).
deteriorarea uneia dintre componentele căldura din transmisie poate devenit atât de
autovehiculului. ridicată încât transferul de putere dintre motor
şi transmise să fie temporar întrerupt pentru a
preveni funcţionarea defectuoasă a
ambreiajului - autovehiculul nu mai poate fi
condus şi staţionează până când temperatura
transmisiei a scăzut la un nivel acceptabil.

162
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Funcţia DRIVe Start-Stop*

Informaţii generale Funcţia Start/Stop permiţând motorului să se oprească automat


Funcţia DRIVe Start-Stop*

ori de câte ori este necesar.


Mai silenţios şi mai curat
Încărcarea inteligentă a bateriei
În timpul frânei de motor, energia cinetică a
autovehiculului este utilizată prin
transformarea acesteia în electricitate şi prin
stocarea în bateria autovehiculului.

Servodirecţie adaptată
O altă funcţie DRIVe este adaptarea reducerii
alimentării cu energie a servodirecţiei în
funcţie de cerinţe. Prin optimizarea şi
Protecţia mediului este una dintre valorile de introducerea unei funcţii de economisire a
bază care determină toate activităţile Volvo energiei, consumul de energie poate fi
Car Corporation. Acest obiectiv a avut ca minimizat atunci când nu este necesară
rezultat seria de vehicule DRIVe al cărei servodirecţia (asistenţă la rotirea volanului).
concept constă într-o interacţiune între mai Pe lângă un motor diesel fiabil şi eficient din
multe funcţii separate de economisire a punct de vedere al consumului, autovehiculul Aerodinamica
energiei, toate având ca scop comun este dotat cu funcţia Start/Stop (Pornit/Oprit) Conceptul DRIVe include, de asemenea, o
reducerea consumului de carburant şi implicit care se activează, de exemplu, dacă staţionaţi gardă la sol mai mică, deflectoare frontale şi
a emisiilor de noxe. în coloană sau când aşteptaţi la semafor - a se posterioare aerodinamice, precum şi jante 06
vedea descrierea detaliată de la următoarea special proiectate1 .
pagină.
Secvenţa de repornire automată a motorului
se derulează atât de uşor încât este greu de
perceput faptul că motorul a fost de fapt oprit.
Veţi crede că motorul a funcţionat tot timpul,
dar foarte silenţios şi la ralanti.
Funcţia Start/Stop (Pornit/Oprit) oferă şoferului
oportunitatea de a conduce autovehiculul mai
ecologic putând decupla transmisia şi

1
Gama variază în funcţie de piaţă.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 163
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Funcţia DRIVe Start-Stop*

Funcţie şi funcţionare Toate sistemele autovehiculului, iluminarea, Dacă autovehiculul este în pantă:
radioul etc., funcţionează normal chiar şi • Eliberaţi frâna de serviciu şi lăsaţi
atunci când motorul este oprit automat, cu
autovehiculul să ruleze mai rapid decât o
menţiunea că anumite echipamente pot avea o
deplasare normală pe jos - motorul porneşte.
funcţionalitate temporar redusă, de exemplu,
turaţia ventilatorului sistemului de control al După pornirea motorului:
climatizării sau volumul foarte ridicat al • Activaţi o treaptă de viteză corespunzătoare
sistemului audio. şi continuaţi călătoria.

Oprirea automată a motorului Indicatorul pentru selectorul de viteze


Pentru ca motorul să se oprească automat, Un detaliu esenţial legat de condusul ecologic
autovehiculul trebuie să fie staţionar: al autovehiculului este acela de a conduce în
• Fixaţi maneta selectorului de viteze în treapta de viteză potrivită şi de a o schimba
poziţia neutră şi eliberaţi pedala de ambreiaj la timp.
- motorul se opreşte. Şoferul este asistat de un
Afişarea mesajului AUTO indicator care îl atenţionează
START (Pornire automată) şi când este ideal pentru a
Butonul On/Off (Activare/dezactivare) şi mesajul aprinderea lămpii verzi vă cupla următoarea treaptă de
afişat AUTO START (Pornire automată). reamintesc - şi indică faptul viteză superioară sau
că - motorul s-a oprit inferioară - GSI (Gear Shift
Sistemul Start/Stop se activează automat când
automat. Indicator - Indicatorul pentru
motorul este pornit cu cheia. Şoferul este
06 selectorul de viteze).
avertizat de activarea funcţiei prin aprinderea
lămpii verzi din butonul On/Off (Activare/ Pornirea automată a motorului Atenţionarea se face printr-o săgeată orientată
Dezactivare). Cu maneta selectorului de viteze în poziţia în sus sau în jos pe ecranul de jos al panoului
neutră: de instrumente mixt.
NOTĂ • Apăsaţi pedala de ambreiaj - motorul
porneşte.
După pornirea cu cheie şi după fiecare oprire
automată a motorului, autovehiculul trebuie sau
să atingă mai întâi 5 km/h înainte de • Apăsaţi pedala de acceleraţie - motorul
reactivarea funcţiei Start/Stop (Pornit/Oprit) - porneşte.
după care trebuie îndeplinite, de asemenea,
anumite condiţii menţionate în secţiunea
„Motorul nu se opreşte automat”.

164 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Funcţia DRIVe Start-Stop*

Dezactivarea funcţiei Start/Stop Limitări În următoarele situaţii motorul porneşte


automat chiar dacă şoferul nu a apăsat pedala
Motorul nu se opreşte automat de ambreiaj pentru a cupla o treaptă de viteză:
Chiar dacă funcţia Start/Stop (Pornit/Oprit) • Formarea aburului pe geamuri.
este activată, motorul nu se opreşte automat în • Temperatura exterioară este sub 0 sau
cazul în care: peste 30 °C.
• şoferul a desfăcut catarama centurii de • În cazul unei întreruperi temporare a
siguranţă. alimentării cu energie electrică sau în cazul
• autovehiculul nu s-a oprit - totuşi, funcţia în care capacitatea bateriei a atins cel mai
Start/Stop (Pornit/Oprit) permite rulare scăzut nivel admis.
Pe ecranul cu informaţii este indicată lentă, echivalentul unei deplasări normale • Autovehiculul rulează mai repede decât
dezactivarea funcţiei Start/Stop (Pornit/Oprit). pe jos. echivalentul unei deplasări normale pe jos.
• capacitatea bateriei este sub nivelul minim • Apăsarea în mod repetat a pedalei de frână.
În anumite situaţii, este permis.
recomandabilă dezactivarea • motorul nu are o temperatură normală de
temporară a funcţiei AVERTISMENT
funcţionare.
automate Start/Stop (Pornit/ Nu deschideţi capota motorului când
Oprit) - aceasta se realizează • temperatura exterioară este sub 0 sau
peste 30 °C. motorul s-a oprit automat - motorul poate
prin apăsarea acestui buton. porni automat în mod brusc. Pentru a evita
• mediul din habitaclu este diferit de valorile pornirea automată atunci când capota
Dezactivarea funcţiei Start/ presetate - indicate prin funcţionarea
Stop (Pornit/Oprit) este indicată prin afişarea motorului este ridicată:
ventilatorului la o turaţie mare. 06
unui mesaj pe ecranul cu informaţii pentru • Mai întâi cuplaţi într-o treaptă de viteză şi
aproximativ 5 secunde, simultan cu stingerea • autovehiculul a mers în marşarier, iar acţionaţi frâna de parcare sau scoateţi
lămpii din buton. treapta de marşarier a fost decuplată. cheia cu telecomandă din comutatorul de
• temperatura bateriei este sub 0 °C sau contact.
Funcţia Start/Stop (Pornit/Oprit) este peste 55 °C.
dezactivată până în momentul reactivării ei cu
ajutorul butonului sau până la următoarea Motorul nu porneşte automat
pornire cu cheia a motorului. Motorul porneşte automat fără
În următoarele situaţii motorul nu porneşte
intervenţia şoferului automat după ce s-a oprit automat:
În anumite situaţii, motorul oprit automat poate
reporni chiar dacă şoferul nu a decis
continuarea călătoriei.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 165
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Funcţia DRIVe Start-Stop*

• Catarama centurii de siguranţă a şoferului a


fost desfăcută - este afişat un mesaj care îl Mesaj Mesaj
avertizează pe şofer să pornească motorul
în mod normal. AUTO START- Se aprinde timp de AUTO START- Funcţia Start/Stop
• Este cuplată o treaptă de viteză fără a STOP ON (Pornire- aproximativ STOP SERVICE este dezactivată.
elibera pedala de ambreiaj - este afişat un oprire automată 5 secunde după REQUIRED (Este Apelaţi la un atelier.
mesaj care îl avertizează pe şofer să activată) activarea funcţiei necesară repararea
deplaseze maneta selectorului de viteze în Start/Stop. funcţiei Auto Start-
poziţia neutră pentru a permite pornirea Stop)
automată. AUTO START- Se aprinde timp de
STOP ON (Pornire- aproximativ A Se poate întâmpla, de exemplu, dacă centura
Oprirea involuntară a motorului oprire automată 5 secunde după de siguranţă fost desfăcută.
B
dezactivată) dezactivarea funcţiei Se poate întâmpla dacă este cuplată o treaptă
În cazul unei porniri nereuşite şi al opririi Start/Stop. de viteze fără a elibera pedala de ambreiaj,
motorului, acţionaţi după cum urmează: după ce motorul s-a oprit automat.
1. Apăsaţi din nou pedala de ambreiaj - TURN KEY TO Motorul nu va porni Dacă un mesaj nu se şterge după executarea
motorul porneşte automat după ce maneta START (Rotiţi cheia automatA - porniţi în acţiunii recomandate, contactaţi un atelier - vă
selectorului de viteze a fost fixată în poziţia pentru a porni) mod normal cu recomandăm un atelier Volvo autorizat.
neutră. Anterior, pe ecranul cu informaţii ajutorul cheii.
apare mesajul PUT GEAR IN NEUTRAL
TO START (Pentru a porni fixaţi maneta PUT GEAR IN Fixaţi maneta
selectorului de viteze în poziţia neutră). NEUTRAL TO selectorului de viteze
06 START (Pentru a în poziţia neutrăB .
porni fixaţi maneta
Mesajele text
selectorului de
În combinaţie cu lampa de control, viteze în poziţia
funcţia Start/Stop poate afişa neutră)
mesaje text pe ecranul cu informaţii
în anumite situaţii. Pentru unele DEPRESS CLUTCH Motorul este gata de
dintre acestea se recomandă o PEDAL TO START a porni automat -
anumită procedură. În tabelul (Pentru a porni eliberaţi pedala de
următor sunt prezentate câteva exemple. apăsaţi pedala de ambreiaj.
ambreiaj)

166 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul de frânare

Servofrâna frânare normal, este necesară acţionarea cu Pentru evitarea suprasolicitării frânelor, utilizaţi
Sistemul de frânare

forţă suplimentară a pedalei. efectul de frână de motor în locul frânei de


Dacă autovehiculul rulează sau este tractat cu serviciu prin selectarea unei trepte inferioare
motorul oprit, pedala de frână va trebui acţionată de viteză la deplasarea în pantă. Utilizaţi
cu o forţă de 5 ori mai mare decât în cazul în care Caracteristicile de frânare pot fi
afectate de umiditatea carosabilului aceeaşi treaptă de viteză atât la coborârea, cât
motorul este pornit. Dacă pedala de frână este şi la urcarea pantei. Astfel se utilizează mai
acţionată la pornirea motorului, aceasta nu va Componentele sistemului de frânare se pot eficient frâna de motor şi se reduce
opune rezistenţă. Acesta este un fenomen umezi în cazul conducerii autovehiculului în necesitatea acţionării frânei de serviciu.
normal, care rezultă din activarea servofrânei. condiţii de ploaie intensă, la traversarea unor
Fenomenul se manifestă mai accentuat dacă porţiuni inundate sau la spălarea Reţineţi că tractarea unei remorci supune frânele
autovehiculul este echipat cu sistem de asistenţă autovehiculului. Caracteristicile de frecare ale autovehiculului la o solicitare suplimentară.
la frânarea de urgenţă (EBA). plăcuţelor de frână pot fi modificate în sensul
unei întârzieri în detectarea efectului de frânare. Sistemul de frânare antiblocare - ABS
AVERTISMENT Apăsaţi uşor pedala de frână din când în când
Sistemul de frânare antiblocare
în cazul conducerii autovehiculului pe distanţe
Servofrâna funcţionează numai atunci când (ABS) previne blocarea roţilor în
mai lungi în condiţii de ploaie sau zăpadă
motorul este pornit. timpul frânării.
topită, precum şi în cazul pornirii de pe loc pe
vreme cu grad de umiditate ridicat sau rece. Astfel, se menţine capacitatea de
NOTĂ Astfel, suprafeţele de frânare sunt încălzite şi manevrare a autovehiculului şi, de
apa prezentă pe acestea se evaporă. Această exemplu, pericolele sunt evitate mai uşor.
Atunci când frânaţi cu motorul oprit, procedură este recomandată şi înainte de
acţionaţi pedala de frână o singură dată, nu După pornirea motorului, sistemul ABS va
parcarea autovehiculului pentru perioade efectua o scurtă autoverificare la o viteză de
în mod repetat. îndelungate în astfel de condiţii meteo. 06
aproximativ 20 km/h. Se pot auzi şi simţi
vibraţii ale pedalei de frână.
Circuitele de frânare În cazul solicitării intense a frânelor Pentru a beneficia de întreaga capacitate a
În cazul în care conduceţi într-o regiune de sistemului ABS:
Această lampă de control se
aprinde în cazul defectării unui munte, frânele vor fi solicitate mai intens, chiar 1. Apăsaţi pedala de frână cu putere. Se vor
circuit de frânare. dacă pedala de frână nu este acţionată cu o simţi vibraţiile.
forţă foarte mare.
În cazul apariţiei unei defecţiuni la 2. Rotiţi volanul în direcţia de deplasare. Nu
unul dintre circuite, frânarea Din cauza vitezei reduse de deplasare, frânele reduceţi presiunea exercitată asupra
autovehiculului este posibilă în continuare. nu sunt răcite la fel de eficient ca în cazul pedalei de frână.
Cursa pedalei de frână va fi prelungită şi conducerii autovehiculului pe teren drept şi la Exersaţi frânarea cu ajutorul sistemului ABS
rezistenţa la apăsare va fi mai redusă decât în viteze superioare. într-o zonă fără trafic şi în diferite condiţii
mod normal. Pentru a produce un efect de meteorologice.


167
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul de frânare

Sistemul de asistenţă la frânarea NOTĂ


de urgenţă – EBA
Atunci când sistemul EBA este activat,
În cazul unei frânări bruşte, EBA (Sistemul de
pedala de frână coboară uşor mai mult
asistenţă la frânarea de urgenţă) furnizează
decât de obicei; apăsaţi (şi menţineţi
imediat o forţă optimă de frânare. Funcţia EBA
apăsată) pedala de frână atât cât este
detectează momentul când se preconizează
necesar. Dacă se eliberează pedala de
acţionarea bruscă a pedalei de frână prin
frână, frânarea încetează complet.
înregistrarea vitezei cu care aceasta este
apăsată.
Continuaţi frânarea fără a reduce presiunea Lămpile pentru frâna de urgenţă şi
pedalei de frână. Funcţia este întreruptă atunci semnalizatoarele de avarie automate
când presiunea asupra pedalei de frână este Lămpile pentru frâna de urgenţă sunt activate
redusă. pentru a avertiza vehiculele din spate în cazul
Această funcţie este activă permanent. unei frânări bruşte. Funcţia constă în
Aceasta nu poate fi dezactivată. luminarea intermitentă în loc de luminare
permanentă - ca în cazul frânării normale -
a lămpii de frână.
AVERTISMENT
Lămpile pentru frâna de urgenţă sunt activate
Dacă lămpile de avertizare BRAKE (Frână) la viteze mai mari de 50 km/h dacă sistemul
şi ABS sunt aprinse simultan, este posibil ABS funcţionează şi/sau în cazul unei frânări
06 să se fi produs o defecţiune la sistemul de bruşte. După reducerea vitezei autovehiculului
frânare. Dacă nivelul lichidului de frână din sub 10 km/h, lampa de frână revine de la
rezervor este normal, conduceţi cu atenţie luminarea intermitentă la cea permanentă - în
până la cel mai apropiat atelier pentru timp ce semnalizatoarele de avarie sunt
verificarea sistemului de frânare - vă activate simultan şi luminează intermitent până
recomandăm un atelier Volvo autorizat. ce şoferul schimbă viteza motorului cu pedala
În cazul în care nivelul lichidului de frână se de acceleraţie sau până când sunt dezactivate
situează sub marcajul MIN al rezervorului, cu ajutorul butonului corespunzător, a se
nu continuaţi călătoria înainte de a adăuga vedea pagina 72.
lichid de frână.
Este necesară o revizie pentru a remedia
cauza pierderii de lichid de frână.

168
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii*

Informaţii generale Funcţionarea redusă Funcţionarea


DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii*

Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii, 1. Rotiţi butonul de reglare până la apariţia


DSTC (Sistemul dinamic de control al meniului DSTC.
stabilităţii şi tracţiunii) asistă şoferul la evitarea Mesajul DSTC ON (Sistemul DSTC activat)
derapării şi îmbunătăţeşte tracţiunea indică faptul că funcţionarea sistemului este
autovehiculului. neschimbată.
Când sistemul este activ, se poate auzi un Mesajul DSTC SPIN CONTROL OFF
zgomot de vibraţie în timpul frânării sau (Sistemul de control al tracţiunii DSTC
accelerării. Este posibil ca autovehiculul să dezactivat) înseamnă că funcţionarea
accelereze mai greu decât se preconizează sistemului a fost redusă.
atunci când pedala de acceleraţie este
apăsată. 2. Apăsaţi continuu butonul RESET
(Resetare) până la schimbarea
meniului DSTC.
Controlul activ al derapării
Funcţionarea sistemului rămâne redusă

G029057
Funcţia limitează individual forţa de tracţiune şi
până când şoferul reactivează sistemul sau
de frânare a roţilor pentru a stabiliza
până la oprirea motorului - la repornirea
autovehiculul.
motorului sistemul DSTC revine la modul
Butonul de reglare1 normal de funcţionare.
Controlul stabilităţii Tasta RESET (Resetare) 1
Această funcţie previne patinarea roţilor Sistemul de control al stabilităţii este activat
motrice pe suprafaţa carosabilului în timpul automat la pornirea autovehiculului.
AVERTISMENT 06
accelerării.
Funcţionarea sistemului în timpul derapării şi Întreruperea funcţionării sistemului poate
accelerării poate fi dezactivată parţial. afecta caracteristicile funcţionale ale
Sistemul de control al tracţiunii autovehiculului.
Funcţionarea sistemului este întârziată în
Această funcţie este activă la viteze reduse şi
timpul derapării şi astfel se permite un grad
transferă puterea de la roata motrice ce
mai ridicat de patinare, fapt ce conferă o NOTĂ
patinează, la cea care nu patinează.
libertate mai mare pentru o conducere
dinamică. Tracţiunea pe suprafeţe acoperite Mesajul DSTC ON (DSTC ACTIVAT) este
cu zăpadă sau nisip este îmbunătăţită afişat pe ecran timp de câteva secunde la
deoarece accelerarea nu mai este limitată. fiecare pornire a motorului.

1
Nicio funcţie în cazul autovehiculelor fără computer de bord, sistem de încălzire în parcare alimentat cu carburant şi sistem de control al stabilităţii şi al tracţiunii.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 169
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii*

Mesajele afişate pe ecranul În cazul în care se aprinde doar lampa ,


cu informaţii aceasta poate lumina în următoarele moduri:
Mesajul TRACTION CONTROL • Aprinderea intermitentă indică activarea
TEMPORARILY OFF (SISTEMUL DE sistemului DSTC.
CONTROL AL TRACŢIUNII ESTE • Iluminarea constantă timp de două secunde
TEMPORAR DEZACTIVAT) indică faptul că indică verificarea sistemului la pornirea
funcţionarea sistemului a fost redusă temporar motorului.
din cauza temperaturii excesive a frânelor. • Iluminarea continuă după pornirea
– Funcţia este reactivată automat după motorului sau în timpul conducerii
răcirea frânelor. autovehiculului înseamnă că sistemul
DSTC prezintă defecţiuni.
Mesajul ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
(ESTE NECESARĂ REPARAREA
SISTEMULUI ANTIDERAPAJ) indică faptul că
sistemul a fost dezactivat ca urmare a unei
defecţiuni.
– Opriţi autovehiculul într-un loc sigur şi
opriţi motorul.
> Dacă mesajul rămâne afişat după
repornirea motorului, conduceţi
autovehiculul la un atelier. Vă
06 recomandăm un atelier Volvo autorizat.

Lămpi de pe panoul de instrumente


mixt
Sistemul DSTC

Informaţii
Dacă lămpile şi luminează
simultan: Citiţi mesajul afişat pe
ecranul cu informaţii.

170 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul de asistenţă la parcare*

Informaţii generale referitoare la • Doar în spate. Limitări


Sistemul de asistenţă la parcare*

sistemul de asistare la parcare • În faţă şi în spate. Sistemul trebuie să fie dezactivat dacă se
cuplează treapta de marşarier în cazul tractării
Funcţie unei remorci sau al montării unui suport pentru
Frecvenţa semnalului creşte odată cu biciclete sau a unui dispozitiv similar pe bara de
apropierea de un obstacol situat în faţa sau în tractare. În caz contrar, remorca sau suportul
spatele autovehiculului. În cazul în care pentru biciclete ar putea declanşa senzorii.
volumul altei surse sonore din sistemul audio
este ridicat, acesta este automat redus. NOTĂ
Semnalul devine constant atunci când distanţa Sistemul de asistare la parcarea cu spatele
este de cca. 30 cm. În cazul în care sunt este dezactivat automat în cazul tractării
detectate obstacole aflate la o distanţă mai unei remorci dacă este utilizat un cablu de
mică de 30 cm atât în spatele, cât şi în faţa tractare original Volvo.
autovehiculului, semnalul va fi emis alternativ
prin difuzoarele din stânga şi din dreapta.
Asistare la parcare, faţă şi spate
Doar sistemul de asistare la parcarea
Asistare la parcare, faţă şi spate.
cu spatele
Sistemul de asistenţă la parcare este utilizat Sistemul este activat automat la pornirea
pentru facilitarea parcării. Distanţa până la autovehiculului.
obstacolul detectat este semnalizată. Sistemul de asistare la parcare cu spatele este 06
activat la comutarea în marşarier, iar mesajul
AVERTISMENT Park Assist active, Exit to deactivate
(Sistemul de asistare la parcare este activat,
Sistemul de asistenţă la parcare nu absolvă apăsaţi Exit pentru dezactivare) este afişat pe
şoferul de responsabilitate la efectuarea ecranul sistemului audio.
manevrelor de parcare. Există unghiuri Dacă sistemul este dezactivat, pe ecran va fi
moarte în care obiectele nu pot fi detectate afişat mesajul Park Assist deactivated Enter
de senzori. Acordaţi atenţie deosebită to activate (Sistemul de asistare la parcare este
copiilor sau animalelor situate în apropierea dezactivat, apăsaţi tasta Enter pentru activare)
autovehiculului. imediat după cuplarea treptei marşarier. Pentru a
schimba setările, a se vedea pagina 83.
Versiuni Butonul pentru Off/On (Dezactivare/Activare)
Distanţa din spatele autovehiculului acoperită de (amplasarea butonului depinde de alte
Sistemul de asistenţă la parcare este sistem este de aproximativ 1,5 metri. Semnalul echipamente selectate).
disponibil în două versiuni: sonor este generat de difuzoarele din spate.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 171
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Sistemul de asistenţă la parcare*

La pornirea autovehiculului, sistemul este Indicatorul de defecţiuni Curăţarea senzorilor


activat automat, iar lampa integrată în butonul
pentru activare/dezactivare se aprinde. La Dacă lampa de informaţii
dezactivarea prin intermediul butonului a luminează constant şi pe ecran
sistemului de asistenţă la parcare, lampa este afişat mesajul PARK ASSIST
corespunzătoare se stinge. SERVICE REQUIRED (Reparaţie
necesară a sistemului de asistare
la parcare), sistemul de asistare la
Faţă parcare este dezactivat. Pentru asistenţă,
Sistemul de asistare la parcare cu faţa este contactaţi un atelier - vă recomandăm un
activat la viteze de până la 15 km/h. Sistemul atelier Volvo autorizat.
este dezactivat la viteze mai mari. Sistemul
este activat din nou dacă viteza este mai mică
de 10 km/h. IMPORTANT
Distanţa acoperită de sistem în faţa În anumite situaţii, sistemul de asistare la
autovehiculului este de aproximativ 0,8 metri. parcare poate produce semnale de avertizare
Semnalul sonor pentru obstacolele din faţă este false, cauzate de surse de zgomot externe ce
generat de unul dintre difuzoarele din faţă. emit pe aceleaşi frecvenţe ultrasonice pe care
le utilizează sistemul respectiv. Senzorii sistemului de asistare la parcare.
Limitări
Sistemul de asistare la parcarea cu faţa nu Asemenea surse pot fi, de exemplu, Pentru a asigura funcţionarea
poate fi utilizat în combinaţie cu lumini claxoane, rularea anvelopelor ude pe asfalt, corespunzătoare a acestora, senzorii trebuie
suplimentare deoarece acestea afectează frâne pneumatice şi ţevile de eşapament curăţaţi periodic. Curăţaţi senzorii cu apă şi
06 ale motocicletelor etc.
funcţionarea senzorilor. şampon auto.

Spate NOTĂ
Sistemul de asistenţă la parcarea cu spatele
este activat la cuplarea treptei de marşarier. Senzorii acoperiţi de murdărie, gheaţă şi
zăpadă pot cauza emiterea unor semnale
Distanţa din spatele autovehiculului acoperită de avertizare false.
de sistem este de aproximativ 1,5 metri.
Semnalul sonor pentru obstacolele din spate
este generat de difuzoarele din spate.
Limitări
A se vedea secţiunea anterioară, Doar
sistemul de asistare la parcarea cu spatele.

172 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

Informaţii generale BLIS este un sistem de informare care, în Unghiurile moarte


BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

anumite condiţii, poate atenţiona şoferul cu


privire la prezenţa altor autovehicule care se
deplasează în acelaşi sens în aşa-numitul
„unghi mort”.
Sistemul este proiectat să funcţioneze cu
eficienţă maximă în condiţii de trafic intens, pe
autostrăzi cu mai multe benzi pe sens.
Sistemul BLIS este bazat pe videocamere.
Videocamerele (1) sunt montate sub oglinzile
exterioare.
Atunci când o videocameră a detectat un
autovehicul în interiorul zonei unghiului mort,
lampa de control (2) luminează continuu.
G020295

NOTĂ
Oglindă retrovizoare cu sistem BLIS. A = aprox. 3,0 m, B = aprox. 9,5 m.
Lampa se aprinde pe acea parte a
Videocameră pentru sistemul BLIS autovehiculului unde sistemul a detectat
autovehiculul respectiv. În cazul în care Funcţionarea sistemului BLIS
Lampă de control autovehiculul este depăşit simultan din Sistemul intră în funcţiune în cazul conducerii 06
Lampă de control BLIS ambele părţi, ambele lămpi se aprind. autovehiculului cu peste 10 km/h.

AVERTISMENT În cazul unei defecţiuni a sistemului BLIS, Depăşirea


şoferul va fi informat printr-un mesaj. De Sistemul este conceput pentru a reacţiona la
Sistemul este conceput pentru a suplimenta exemplu, dacă videocamerele sunt în depăşirea unui alt autovehicul cu o viteză
funcţia oglinzilor retrovizoare şi stilul incapacitate de a-şi îndeplini funcţia, lampa de superioară cu maximum 10 km/h faţă de viteza
preventiv de conducere, fără a se substitui control BLIS luminează intermitent şi pe celuilalt autovehicul.
acestora. Nu poate înlocui niciodată atenţia ecranul cu informaţii pentru şofer este afişat un
şi responsabilitatea şoferului. Şoferul este mesaj. În astfel de cazuri, verificaţi şi curăţaţi Sistemul este conceput pentru a reacţiona în
singurul responsabil de schimbarea lentilele videocamerelor. Dacă este necesar, cazul în care sunteţi depăşit de un autovehicul
benzilor de trafic în siguranţă. sistemul poate fi dezactivat temporar prin ce se deplasează cu o viteză cu maximum
apăsarea butonului BLIS, a se vedea 70 km/h superioară vitezei autovehiculului
pagina 174. dumneavoastră.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 173
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

Sistemul poate fi dezactivat/activat prin


AVERTISMENT AVERTISMENT apăsarea butonului BLIS.
Sistemul BLIS nu funcţionează în viraje Sistemul nu reacţionează la prezenţa La dezactivarea sistemului BLIS, lampa
strânse. bicicletelor sau a scuterelor. integrată în buton se stinge, iar pe ecranul de
Sistemul BLIS nu funcţionează când Videocamerele sistemului BLIS sunt pe panoul de instrumente apare un mesaj text.
autovehiculul se deplasează în marşarier. supuse aceloraşi limitări ca şi ochiul uman, La activarea sistemului BLIS, lampa integrată
Remorcile late ataşate autovehiculului pot adică „văd” mai slab în condiţii de ninsoare în buton se aprinde, pe ecran apare un nou
ascunde alte autovehicule de pe benzile de puternică sau de ceaţă densă sau în cazul mesaj text, iar lămpile de control de pe
trafic adiacente. Acestea pot împiedica luminii puternice a autovehiculelor care se panourile portierelor emit trei semnale
detectarea autovehiculelor în zona deplasează din sens opus. luminoase. Apăsaţi tasta READ (Citire) pentru
monitorizată de sistemul BLIS. a şterge mesajul. Pentru mai multe informaţii
Activarea/dezactivarea cu privire la mesaje, a se vedea pagina 56.
Funcţionarea sistemului pe timp de zi
Mesajele generate de sistemul BLIS
şi de noapte
În timpul zilei, sistemul reacţionează la forma Mesajele text Specificaţie
autovehiculelor din jur. Sistemul este proiectat să afişate
detecteze autovehicule de tipul automobilelor,
camioanelor, autobuzelor şi motocicletelor. BLIS ON (BLIS Sistemul BLIS este
Pe timp de noapte, sistemul reacţionează la activat) activat.
lumina farurilor autovehiculelor din jur. BLIS REDUCED Funcţionalitate redusă
06 Autovehiculele cu farurile stinse nu sunt FUNCTION în transmiterea de date
detectate de sistem. Aceasta înseamnă, de (Funcţionalitatea între videocamera
exemplu, că sistemul nu reacţionează la sistemului BLIS sistemului BLIS şi
prezenţa unei remorci fără faruri, tractate de este redusă) sistemul electric al
un autovehicul sau de un camion. autovehiculului.
Videocamera se
resetează automat
Butonul pentru Off/On (Dezactivare/Activare) atunci când
(amplasarea butonului depinde de alte transmiterea de date
echipamente selectate). între videocamera
Sistemul BLIS este activat la pornirea sistemului BLIS şi
motorului. La activarea sistemului BLIS, sistemul electric al
lămpile de control de pe panourile portierelor autovehiculului revine
emit trei semnale luminoase. la normal.

174 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

Mesajele text Specificaţie IMPORTANT


afişate
Lentilele sunt încălzite electric pentru
BLIS CAMERA Una sau ambele topirea gheţii sau a zăpezii. Dacă este
BLOCKED camere sunt blocate - necesar, îndepărtaţi zăpada de pe lentile
(Videocamera curăţaţi lentilele. prin periere.
BLIS blocată)
BLIS SERVICE Sistemul BLIS este Limitări Reflexia de la carosabilul umed strălucitor.
REQUIRED dezactivat - contactaţi În anumite situaţii, lampa de control a
(Reparaţie un atelier. sistemului BLIS se aprinde chiar dacă în
necesară a unghiul mort nu se află niciun autovehicul.
sistemului BLIS)
BLIS OFF (BLIS Sistemul BLIS este NOTĂ
dezactivat) dezactivat.
Aprinderea, în anumite situaţii, a lămpii de

G018177
control BLIS, chiar dacă niciun alt autovehicul
nu se află în unghiul mort, nu indică existenţa
IMPORTANT unei defecţiuni a sistemului. Umbra autovehiculului pe suprafeţe mari, netede
Reparaţiile componentelor sistemului BLIS În cazul unor defecţiuni ale sistemului BLIS, şi deschise la culoare, de exemplu, o barieră
trebuie efectuate numai de către un atelier - pe ecran este afişat mesajul text BLIS antifonică sau suprafeţe din beton.
vă recomandăm un atelier Volvo autorizat. SERVICE REQUIRED (Reparaţie necesară 06
a sistemului BLIS).

Curăţarea Vă prezentăm câteva situaţii în care lampa de


Pentru a funcţiona cu eficienţă maximă, control BLIS poate lumina chiar dacă niciun alt
lentilele videocamerelor sistemului BLIS autovehicul nu se află în unghiul mort.
trebuie să fie curate. Lentilele pot fi curăţate cu
o lavetă moale sau cu un burete umed.
Curăţaţi lentilele cu atenţie pentru a evita
zgârierea acestora. Reflexia luminii solare în videocameră.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 175
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Tractarea şi recuperarea unui autovehicul blocat

Pornirea asistată Transmisia automată, Geartronic


Tractarea şi recuperarea unui autovehicul blocat

AVERTISMENT Înainte de tractare:


Dacă bateria autovehiculului este descărcată,
iar motorul nu porneşte, porniţi autovehiculul Mecanismul de blocare a volanului rămâne – Deplasaţi maneta selectorului de viteze în
cu ajutorul unei baterii auxiliare. Nu porniţi în poziţia în care se afla la întreruperea poziţia N şi eliberaţi frâna de parcare.
autovehiculul prin împingere, a se vedea alimentării cu energie electrică.
pagina 179. Mecanismul de blocare a volanului trebuie
să fie deblocat înainte de tractare. IMPORTANT
Cheia cu telecomandă trebuie să se afle în Autovehiculul trebuie să fie întotdeauna
IMPORTANT poziţia II. Nu scoateţi niciodată cheia din tractat cu roţile rotindu-se înainte.
Pornirea autovehiculului prin împingere comutatorul de contact în timpul călătoriei
sau când autovehiculul este tractat. • Autovehiculele cu transmisie automată
poate deteriora convertizorul catalitic. nu trebuie tractate la viteze de peste
80 km/h sau pe distanţe mai mari de
Tractarea NOTĂ 80 km.

Informaţi-vă în legătură cu viteza maxima În cazul în care autovehiculul nu mai este


alimentat, înainte de tractare, mecanismul Transmisia automată, Powershift
legală de tractare înainte de tractarea
autovehiculului. de blocare a volanului trebuie dezactivat cu Modelul 2.0 dotat cu transmisie Powershift nu
ajutorul unei baterii auxiliare. trebuie tractat deoarece lubrifierea
1. Rotiţi cheia cu telecomandă în poziţia II a corespunzătoare a transmisiei depinde de
comutatorului de contact şi deblocaţi funcţionarea motorului. Dacă totuşi tractarea
volanul pentru ca autovehiculul să poată fi AVERTISMENT este necesară, distanţa trebuie să fie cât mai
06 manevrat, a se vedea pagina 153. scurtă, iar viteza cât mai mică.
2. La tractarea autovehiculului, cheia trebuie Servofrâna şi servodirecţia nu funcţionează
atunci când motorul este oprit. Pedala de În cazul în care nu sunteţi sigur dacă
să rămână în poziţia II în comutatorul de autovehiculul dumneavoastră este dotat cu
contact. frână trebuie acţionată aproximativ de cinci
ori mai puternic decât în mod obişnuit, iar transmisie Powershift, puteţi verifica
3. Asiguraţi-vă ca întotdeauna cablul de volanul va fi mai dificil de manevrat decât specificaţia de pe eticheta autocolantă
remorcă să fie întins apăsând uşor pedala de obicei. numărul (5) de sub capota motorului - a se
de frână pentru a evita şocurile violente. vedea pagina 284. Specificaţia „MPS6”
Transmisia manuală înseamnă că autovehiculul este dotat cu
transmisie Powershift - în caz contrar, este
Înainte de tractare: dotat cu transmisie Geartronic.
– Deplasaţi maneta selectorului de viteze în
poziţia neutră şi eliberaţi frâna de parcare.

176
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Tractarea şi recuperarea unui autovehicul blocat

Inelul de tractare • Cel de al doilea model are un semn de-a


IMPORTANT lungul unei laturi sau într-un colţ: Apăsaţi
cu degetul pe semn şi trageţi de partea
Evitaţi tractarea.
opusă utilizând o monedă sau un obiect
• Totuşi, autovehiculul poate fi tractat pe o similar - capacul se roteşte în jurul axei
distanţă scurtă la o viteză mică pentru a fi sale şi poate fi scos.
mutat dintr-o poziţie periculoasă - nu mai
mult de 10 km şi la o viteză maximă de Înşurubaţi inelul de tractare până la flanşa
10 km/h. Autovehiculul trebuie să fie acestuia. Strângeţi ferm inelul de tractare,
întotdeauna tractat cu roţile rotindu-se de exemplu, cu ajutorul cheii de roată.
înainte.
• În cazul în care este necesară După utilizare, desfaceţi inelul de tractare şi
deplasarea pe o distanţă de peste 10 km, depozitaţi-l din nou în compartimentul
autovehiculul trebuie transportat cu roţile pentru bagaje.
motoare ridicate de pe carosabil - este Finalizaţi prin remontarea capacului pe bara
recomandată apelarea la un serviciu de protecţie.
specializat de recuperare.

Înainte de tractare: Inelul de tractare se înşurubează într-un orificiu IMPORTANT


– Deplasaţi maneta selectorului de viteze în cu filet aflat în spatele unui capac de pe bara de
protecţie în partea dreaptă, faţă sau spate. Inelul de tractare este conceput pentru
poziţia N şi eliberaţi frâna de parcare. tractarea autovehiculului pe drumuri - nu
pentru a debloca sau a scoate autovehiculul 06
Montarea inelului de tractare dintr-un şanţ. Pentru recuperarea
Scoateţi inelul de tractare (1) de sub trapa autovehiculului, vă recomandăm apelarea la
podelei din compartimentul pentru bagaje. un serviciu specializat.
Capacul pentru punctul de fixare al inelului
de tractare este disponibil în două variante
care se deschid în moduri diferite:
• Deschideţi modelul cu cavitate utilizând
o monedă sau un obiect similar introdus
în cavitate şi trăgând în afară. Scoateţi
complet capacul.


177
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Tractarea şi recuperarea unui autovehicul blocat

NOTĂ
La autovehiculele cu bară de tractare, inelul
de tractare nu poate fi montat în suportul
posterior. În acest caz, fixaţi cablul în bara
de tractare.
Din acest motiv, se recomandă depozitarea
cuplajului sferic al barei de tractare în
autovehicul, a se vedea pagina 182.

Recuperarea
Pentru recuperarea autovehiculului, vă
recomandăm apelarea la un serviciu
specializat.
Autovehiculul trebuie să fie întotdeauna tractat
cu roţile rotindu-se înainte.

IMPORTANT
06 Autovehiculele cu transmisie automată
trebuie tractate numai cu roţile motoare
ridicate de pe carosabil.

178
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Pornirea asistată

Pornirea prin intermediul unei baterii 4. Conectaţi una dintre clemele cablului roşu
Pornirea asistată

auxiliare pentru pornire asistată la borna pozitivă a IMPORTANT


bateriei auxiliare (1).
Nu atingeţi clemele-crocodil în timpul
procedurii de pornire. Acest lucru poate
IMPORTANT cauza scântei.
Conectaţi cablul de pornire cu grijă pentru a 11.Scoateţi cablurile pentru pornire asistată
evita scurtcircuitele cu celelalte în ordine inversă - mai întâi pe cel negru,
componente ale compartimentului apoi pe cel roşu.
motorului.
> Asiguraţi-vă că niciuna din clemele
cablului negru pentru pornire asistată nu
5. Conectaţi cealaltă clemă a cablului roşu intră în contact cu borna pozitivă a
pentru pornire asistată la borna pozitivă bateriei sau cu clema conectată la cablul
(2) a autovehiculului dumneavoastră. roşu pentru pornire asistată.
6. Conectaţi una dintre clemele cablului
negru pentru pornire asistată la borna AVERTISMENT
negativă a bateriei auxiliare (3).
7. Conectaţi cealaltă clemă la punctul de • Bateria poate emana gaz oxihidrogen,
împământare, de exemplu, cel de lângă care este extrem de exploziv. Se poate
Dacă bateria autovehiculului este descărcată
lonjeronul din stânga (4). forma o scânteie dacă un cablu de
complet, autovehiculul poate fi pornit prin
pornire asistată este conectat incorect,
utilizarea curentului de la o altă baterie. 8. Verificaţi fixarea corespunzătoare a iar aceasta poate fi suficientă pentru ca 06
La pornirea asistată a autovehiculului, se clemelor cablurilor pentru pornire asistată, bateria să explodeze.
recomandă respectarea următoarelor etape pentru a evita producerea de scântei în
timpul procedurii de pornire. • De asemenea, bateria conţine acid
pentru a evita scurtcircuitele sau alte sulfuric care poate cauza arsuri grave.
defecţiuni: 9. Porniţi motorul „autovehiculului furnizor” şi
lăsaţi-l în funcţiune câteva minute la o • În cazul în care acidul intră în contact cu
1. Rotiţi cheia cu telecomandă în poziţia 0 a turaţie care să depăşească puţin turaţia de ochii, pielea sau îmbrăcămintea
comutatorului de contact. ralanti de aproximativ 1 500 rpm. dumneavoastră, clătiţi cu multă apă. În
2. Verificaţi ca tensiunea bateriei auxiliare să cazul în care acidul a pătruns în ochi -
10.Porniţi motorul autovehiculului cu bateria solicitaţi imediat asistenţă medicală.
fie de 12 V. descărcată.
3. Dacă bateria auxiliară este instalată într-
un alt autovehicul - opriţi motorul Pentru informaţii suplimentare referitoare la
autovehiculului furnizor şi asiguraţi-vă că bateria autovehiculului - a se vedea
cele două autovehicule nu se ating. pagina 228.

179
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Tractarea unei remorci

Informaţii generale • Evitaţi tractarea remorcilor grele când


Tractarea unei remorci

autovehiculul este nou. Aşteptaţi până la AVERTISMENT


Sarcina utilă a autovehiculului depinde de parcurgerea a minimum 1 000 km.
masa proprie a acestuia. Masa totală a Urmaţi recomandările menţionate
pasagerilor şi a tuturor accesoriilor, cum ar fi • Frânele sunt solicitate mult peste nivelul referitoare la masele tractate. În caz
bara de tractare, reduce sarcina utilă a normal la deplasarea pe pante lungi şi contrar, autovehiculul şi remorca pot fi greu
autovehiculului cu o masă corespunzătoare. abrupte. Selectaţi o treaptă inferioară de de controlat în cazul unei mişcări sau
Pentru mai multe informaţii cu privire la mase, viteză şi reglaţi viteza de deplasare. frânări bruşte.
a se vedea pagina 288. • Nu conduceţi cu o remorcă în pante cu un
grad de înclinare ce depăşeşte 12 %.
În cazul în care cuplajul de tractare este Transmisia manuală
montat la un atelier Volvo autorizat, • Din motive de siguranţă, atunci când se
autovehiculul este livrat cu echipamentele tractează o remorcă, nu trebuie depăşită
viteza maximă permisă a autovehiculului. Supraîncălzirea
necesare tractării unei remorci. Atunci când conduceţi în pantă şi tractaţi o
Respectaţi reglementările în vigoare cu
• Cuplajul de tractare al autovehiculului privire la valorile admise pentru mase şi remorcă, la temperaturi exterioare ridicate
trebuie să fie de un tip aprobat. viteze. există pericolul de supraîncălzire.
• În cazul montării unei alte bare de tractare, • Menţineţi o viteză redusă când tractaţi o • Nu depăşiţi turaţia de 4 500 rpm (motoare
apelaţi la un dealer Volvo pentru a vă remorcă pe rampe abrupte şi lungi. diesel: 3500 rpm) - în caz contrar,
asigura că autovehiculul este dotat cu temperatura uleiului de motor poate creşte
echipamentele necesare tractării unei excesiv.
remorci. Masele remorcilor
Motorul diesel cu 5 cilindri
• Distribuiţi sarcina în remorcă astfel încât Pentru informaţii asupra maselor admise • Dacă motorul se încălzeşte excesiv, pe
06 masa pe cuplajul sferic de tractare să se pentru remorci Volvo, a se vedea pagina 288. panoul de instrumente va fi afişat un mesaj
conformeze valorii maxime specificate.
text prin care se recomandă cuplarea unei
• Creşteţi presiunea în anvelope astfel încât NOTĂ trepte de viteză inferioare - urmaţi
aceasta să corespundă valorii specificate recomandarea.
pentru sarcina maximă. Pentru localizarea Masele maxime admise indicate pentru
remorci sunt cele admise de Volvo. • În cazul în care există un pericol de
etichetei cu valorile presiunii în anvelope, a
Reglementările rutiere naţionale pot limita supraîncălzire, turaţia optimă a motorului
se vedea pagina 196.
suplimentar valorile maxime admise pentru este de 2 300-3 000 rpm pentru o circulaţie
• Curăţaţi periodic bara de tractare şi ungeţi optimă a lichidului de răcire.
sfera cuplajului1 . mase şi viteze. Barele de tractare pot fi
certificate pentru tractarea unor mase
• Motorul este solicitat suplimentar în cazul superioare posibilităţilor autovehiculului.
tractării unei remorci.

1
Nu lubrifiaţi cuplajul sferic dacă se utilizează un cârlig de stabilizare.

180
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Tractarea unei remorci

Transmisia automată ataşată, deplasaţi maneta selectorului de


viteze în poziţia de parcare P. Utilizaţi
Supraîncălzirea întotdeauna frâna de parcare.
Atunci când conduceţi în pantă şi tractaţi o • La parcarea în pantă a unui autovehicul cu
remorcă, la temperaturi exterioare ridicate o remorcă ataşată, blocaţi roţile cu cale.
există pericolul de supraîncălzire.
• Transmisia automată selectează treapta de Pornirea în pantă/rampă
viteză eficientă în funcţie de încărcătură şi 1. Apăsaţi pedala de frână.
de turaţia motorului. 2. Deplasaţi maneta selectorului de viteze în
poziţia D.
Rampe abrupte 3. Eliberaţi frâna de parcare.
• Nu setaţi transmisia automată la o treaptă 4. Eliberaţi pedala de frână şi începeţi să
de viteză mai mare decât poate „duce” conduceţi.
motorul - nu este întotdeauna o idee bună
să conduceţi utilizând o treaptă superioară
de viteză cu o turaţie redusă a motorului.

IMPORTANT
A se vedea, de asemenea, informaţiile
specifice privind condusul la viteze mici cu
06
o remorcă ataşată pentru autovehiculele
dotate cu transmisie automată Powershift,
pagina 161.

Parcarea în pantă/rampă
1. Apăsaţi pedala de frână.
2. Acţionaţi frâna de parcare.
3. Deplasaţi maneta selectorului de viteze în
poziţia de parcare P.
4. Eliberaţi pedala de frână.
• Atunci când parcaţi un autovehicul prevăzut
cu transmisie automată cu o remorcă

181
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Echipamentul de tractare*

Bara de tractare Depozitarea barei de tractare Cablul remorcii


Echipamentul de tractare*

În cazul în care autovehiculul este dotat cu


bară de tractare detaşabilă, instrucţiunile de
montare a cuplajului sferic trebuie respectate
întocmai, a se vedea pagina 184.

AVERTISMENT
Dacă autovehiculul este dotat cu o bară de
tractare detaşabilă Volvo:
• Urmaţi cu atenţie instrucţiunile de
montare.
• Înainte de punerea autovehiculului în
mişcare, cuplajul sferic de tractare

G031118

G014589
trebuie blocat prin intermediul cheii.
• Verificaţi prezenţa culorii verzi în
fereastra indicatoare. Spaţiul de depozitare pentru bara de tractare.
În cazul în care bara de tractare a
autovehiculului dispune de fişă de conectare
Verificări importante IMPORTANT cu 13 borne şi remorca are priză cu 7 borne,
• Cuplajul sferic trebuie curăţat şi uns este necesară utilizarea unui adaptor. Utilizaţi
06 periodic. Demontaţi întotdeauna bara de tractare
un cablu adaptor aprobat de Volvo. Luaţi
după utilizare şi depozitaţi-o în spaţiul
măsurile necesare pentru a preveni intrarea
special destinat din autovehicul, fixând-o
NOTĂ bine cu ajutorul curelei.
cablului în contact cu carosabilul.
În cazul utilizării unui cuplaj sferic cu
atenuator de vibraţii, nu este necesară
ungerea cuplajului sferic.

182 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Echipamentul de tractare*

Date tehnice

G010387

G010388
G010393

Dimensiunile punctelor de montare (mm)


A B C D E F G H I J K
06
Bară de tractare fixă standard 1115 81 964 482 40 141 542 150 113 100 140
Bară de tractare fixă cu Nivomat 1111 76

Bara de tractare detaşabilă standard 1115 81 63

Bară de tractare detaşabilă cu Nivomat 1111 77


1 Latură

2 Centrul cuplajului

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 183
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Bara de tractare detaşabilă*

Montarea barei de tractare


Bara de tractare detaşabilă*

G020301

G020302
G017317

2. Asiguraţi-vă că mecanismul este deblocat 3. Verificaţi prezenţa culorii roşii în fereastra


rotind cheia spre dreapta. indicatoare (3). În cazul în care culoarea
1. Scoateţi capacul de protecţie apăsând mai roşie nu este prezentă în fereastra
întâi opritorul şi trăgând înapoi indicatoare, apăsaţi şi rotiţi rozeta de
capacul . blocare spre stânga până la auzirea
06 unui sunet specific.

184 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Bara de tractare detaşabilă*

5. Verificaţi prezenţa culorii verzi în fereastra


indicatoare.

G020304

G020309
G020307
4. Introduceţi bara de tractare până la fixarea 7. Verificaţi fixarea barei de tractare prin
acesteia cu un sunet specific. tragerea acesteia în sus, în jos şi înapoi.
6. Rotiţi cheia spre stânga în poziţia de
blocare. Scoateţi cheia din dispozitivul de AVERTISMENT
blocare.
În cazul în care bara de tractare nu este 06
montată corect, aceasta trebuie demontată
şi montată din nou, conform procedurii
descrise mai sus.

IMPORTANT
Ungeţi numai sfera cuplajului, restul barei
de tractare trebuie să fie curată şi uscată.
G020306


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 185
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Bara de tractare detaşabilă*

Demontarea barei de tractare

G020310

G020312
G020301
8. Cablul de siguranţă. 2. Împingeţi rozeta de blocare şi rotiţi-o
spre stânga până la auzirea unui sunet
1. Introduceţi cheia şi rotiţi-o spre dreapta în specific.
AVERTISMENT poziţia de deblocare.
Cablul de siguranţă al remorcii trebuie fixat
06 în locul corect.

186 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Bara de tractare detaşabilă*

G020314

G017318
3. Rotiţi rozeta de blocare în jos, până la 4. Fixaţi capacul de protecţie.
capătul cursei. Menţineţi-o în această
poziţie şi trageţi bara de tractare înapoi
şi în sus.

AVERTISMENT 06
Fixaţi ferm bara de tractare dacă este
depozitată în autovehicul, a se vedea
pagina 182.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 187
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Încărcarea autovehiculului

Informaţii generale • Acoperiţi muchiile ascuţite cu un material Cadrul portbagaj*


Încărcarea autovehiculului

moale pentru a evita deteriorarea tapiţeriei


Sarcina utilă a autovehiculului depinde de sau a suprafeţei din sticlă a hayonului. Pentru a evita deteriorarea autovehiculului şi
masa proprie a acestuia. Masa totală a din motive de siguranţă, se recomandă
pasagerilor şi a accesoriilor reduce sarcina • Fixaţi toate încărcăturile cu ajutorul inelelor utilizarea unui cadru portbagaj special
utilă a autovehiculului cu o masă de ancorare şi a curelelor sau a cablurilor conceput de Volvo pentru autovehiculul
corespunzătoare. Pentru mai multe informaţii de legare. dumneavoastră.
cu privire la mase, a se vedea pagina 288. Urmaţi îndeaproape instrucţiunile de instalare
AVERTISMENT furnizate împreună cu cadrul portbagaj.
AVERTISMENT În cazul unei coliziuni frontale la o viteză de • Verificaţi periodic fixarea corespunzătoare a
Caracteristicile funcţionale ale 50 km/h, un obiect liber cântărind 20 kg cadrului portbagaj şi a încărcăturii. Asiguraţi
autovehiculului se pot modifica în funcţie de poate avea impactul unui obiect de corespunzător încărcătura prin intermediul
gradul de încărcare şi de distribuţia sarcinii. 1 000 kg. curelelor de fixare a încărcăturii.
• Distribuiţi uniform încărcătura pe cadrul
AVERTISMENT portbagaj. Amplasaţi obiectele cele mai
Încărcarea compartimentului pentru grele la bază.
bagaje Nu încărcaţi compartimentul pentru bagaje • Dimensiunea suprafeţei expuse vântului şi,
deasupra nivelului spătarului. prin urmare, consumul de carburant cresc
Atunci când încărcaţi şi descărcaţi obiecte
lungi, opriţi motorul şi acţionaţi frâna de Protecţia asigurată de airbagul de tip odată cu dimensiunea încărcăturii.
parcare. Maneta selectorului de viteze sau cortină din capitonaj poate fi compromisă • Nu conduceţi agresiv. Evitaţi accelerările
selectorul de viteze poate fi deplasat din sau anulată dacă încărcătura este prea bruşte, frânările puternice şi virajele în forţă.
06 poziţie de către obiectele lungi, ceea ce poate înaltă.
pune autovehiculul în mişcare. Fixaţi întotdeauna încărcătura. În caz
contrar, în cazul unei frânări bruşte,
AVERTISMENT
Pentru a suplimenta spaţiul compartimentului aceasta poate provoca accidentarea
pentru bagaje, tetierele pot fi scoase şi Centrul de greutate şi caracteristicile
pasagerilor. funcţionale ale autovehiculului sunt
scaunele pliate, a se vedea pagina 115.
modificate de prezenţa încărcăturilor pe
Sprijiniţi încărcătura ferm de spătarele din faţă. acoperiş.
• Tetierele pot fi scoase pentru a evita
deteriorarea acestora.
• Aşezaţi obiectele voluminoase în centru.
• Amplasaţi obiectele grele cât mai jos
posibil. Evitaţi poziţionarea încărcăturilor
grele pe spătarele pliate.

188 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
06 Pornirea şi conducerea autovehiculului

Reglarea fasciculului farurilor

Reglarea corectă a farurilor pentru Farurile cu halogen Faruri Active Bending Lights
Reglarea fasciculului farurilor

trafic pe partea stângă sau pe partea


dreaptă

G021421

G021422
G020317

Trafic pe partea stângă. Trafic pe partea stângă.


Trafic pe partea dreaptă. Trafic pe partea dreaptă.
Reglarea farurilor pentru trafic pe partea
stângă. AVERTISMENT 06
Reglarea farurilor pentru trafic pe partea Pe autovehiculele cu lămpi cu Xenon,
dreaptă. înlocuirea lămpilor cu Xenon trebuie
Fasciculul farurilor poate fi reglat prin realizată la un atelier - vă recomandăm un
intermediul unui buton de comandă din atelier Volvo autorizat. Manevrarea lămpilor
carcasa farului pentru a evita orbirea celorlalţi cu Xenon impune o atenţie deosebită
şoferi care vin din sens opus. deoarece farul este echipat cu o unitate de
Reglarea corectă a fasciculului farurilor va înaltă tensiune.
ajuta la iluminarea mai bună a acostamentul.

189
Informaţii generale .................................................................................. 192
Presiunea în anvelope ............................................................................ 196
Triunghiul reflectorizant* şi roata de rezervă* ......................................... 197
Înlocuirea roţilor....................................................................................... 199
Repararea de urgenţă a anvelopelor perforate*...................................... 201

190 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
ROŢILE ŞI ANVELOPELE
07 Roţile şi anvelopele

Informaţii generale

Caracteristicile funcţionale ale Indicii de viteză Anvelopele noi


Informaţii generale

autovehiculului şi anvelopele Autovehiculul este aprobat pentru


Anvelopele influenţează în mare măsură înmatriculare ca un întreg, ceea ce înseamnă
caracteristicile funcţionale ale autovehiculului. că dimensiunile şi indicii de viteză ai
Tipul anvelopelor, dimensiunile, presiunea în anvelopelor nu trebuie să difere de cei
anvelope şi indicele de viteză sunt importante specificaţi în certificatul de înmatriculare al
din punctul de vedere al performanţelor autovehiculului. Singura excepţie de la
autovehiculului. această regulă o constituie anvelopele de
iarnă (atât cele cu ţinte, cât şi cele fără). În
La înlocuirea anvelopelor, asiguraţi-vă că cazul alegerii unei astfel de anvelope,
anvelopele montate pe toate cele patru roţi autovehiculul nu trebuie condus la viteze mai
sunt de acelaşi tip şi dimensiuni şi că sunt, de mari decât indicele de viteză al anvelopei (de
preferinţă, fabricate de acelaşi producător. exemplu, pentru anvelopele cu indicele Q,
Respectaţi recomandările referitoare la viteza maximă specificată este de 160 km/h).
presiunea în anvelope specificată pe eticheta
cu valorile aferente, a se vedea pagina 196. Reţineţi că reglementările de trafic stabilesc
limitele de viteză pentru un autovehicul, şi nu
indicele de viteză al anvelopelor.
Indicarea dimensiunilor Anvelopele sunt perisabile. După câţiva ani,
Notă! Vitezele maxime permise indicate.
Dimensiunile sunt indicate pe toate anvelopele acestea încep să se întărească, iar capacitatea/
autovehiculului. Exemplu: 205/55R16 91 W. Q 160 km/h (numai pentru anvelopele caracteristicile de frecare se deteriorează
de iarnă) treptat. Prin urmare, încercaţi să obţineţi
205 Lăţimea anvelopei (mm) anvelope de schimb cât mai noi posibil. Această
T 190 km/h indicaţie este importantă, în special, pentru
55 Raportul între grosimea şi lăţimea anvelopele de iarnă. Ultimele patru cifre din
anvelopei (%) H 210 km/h serie indică săptămâna şi anul fabricaţiei.
Acesta este marcajul DOT (Department of
07 R Pliu radial V 240 km/h Transportation - Data părăsirii fabricii) al
anvelopei şi este indicat prin patru cifre, de
16 Diametrul jantei în inchi (") W 270 km/h exemplu, 1510. Anvelopa din ilustraţie a fost
91 Indicele de sarcină al anvelopei (în produsă în săptămâna 15 a anului 2010.
Y 300 km/h
acest caz, 615 kg)
Vechimea anvelopelor
W Indicele de viteză (în acest caz, Toate anvelopele mai vechi de şase ani
270 km/h). trebuie verificate de către un expert, chiar dacă
par nedeteriorate. Motivul acestei necesităţi

192
07 Roţile şi anvelopele

Informaţii generale

este acela că anvelopele îmbătrânesc şi se uzură între anvelope (o diferenţă de > 1 mm a Indicatoarele de uzură a suprafeţei de rulare
descompun, chiar dacă au fost utilizate foarte adâncimii suprafeţei de rulare), anvelopele cel constau în benzi înguste amplasate pe lăţimea
puţin sau deloc. Prin urmare, funcţiile acestora mai puţin uzate trebuie plasate întotdeauna în suprafeţei de rulare. Pe talonul anvelopelor
pot fi afectate din cauza faptului că materialele spate. În mod normal, rigiditatea la curbe este sunt înscrise literele TWI (Tread Wear
din care sunt fabricate anvelopele se mai uşor de corectat decât supravirarea şi Indicator - indicator de uzură a suprafeţei de
descompun. În acest caz, anvelopele nu determină mai degrabă continuarea deplasării rulare). Dacă adâncimea suprafeţei de rulare a
trebuie utilizate. Această indicaţie este valabilă înainte în linie dreaptă a autovehiculului decât anvelopei este mai mică 1,6 mm, aceasta va fi
şi pentru anvelopele de rezervă, anvelopele de derapajul în spate pe o parte, având ca la acelaşi nivel cu indicatoarele de uzură a
iarnă şi anvelopele păstrate pentru o utilizare rezultat pierderea completă a controlului suprafeţei de rulare. Înlocuiţi anvelopele cât
ulterioară. Fisurile sau decolorarea sunt asupra autovehiculului. De aceea, este mai curând posibil. Reţineţi că anvelopele cu o
semne vizibile care indică faptul că o anvelopă important ca roţile din spate să nu îşi piardă adâncime redusă a suprafeţei de rulare
nu este adecvată pentru utilizare. niciodată aderenţa înaintea roţilor din faţă. prezintă o aderenţă foarte slabă în condiţii de
Anvelopele trebuie depozitate orizontal sau ploaie şi de ninsoare.
Vechimea anvelopei poate fi stabilită pe baza
marcajului DOT, a se vedea ilustraţia suspendate, niciodată sprijinite în poziţie
precedentă. verticală. Anvelopele de iarnă
Anvelopele cu indicatoare de uzură Volvo recomandă utilizarea anvelopelor de
Uzura mai uniformă şi întreţinerea iarnă cu anumite dimensiuni. Dimensiunile
a suprafeţei de rulare anvelopelor depind de varianta de motorizare.
anvelopelor
În cazul utilizării anvelopelor de iarnă, acestea
Presiunea corectă în anvelope determină o trebuie montate pe toate cele patru roţi.
uzură mai uniformă a acestora, a se vedea
pagina 196. Stilul de conducere, presiunea în
anvelope, condiţiile meteorologice şi de trafic NOTĂ
influenţează rapiditatea cu care anvelopele se
Volvo vă recomandă să consultaţi un dealer
uzează. Pentru a evita diferenţele de
pentru a afla care sunt tipurile adecvate de
adâncime a suprafeţei de rulare şi pentru a
preveni apariţia semnelor de uzură, jantă şi de anvelope.
anvelopele din faţă şi din spate pot fi 07
schimbate între ele. O distanţă adecvată Anvelopele cu ţinte
pentru prima schimbare este de aproximativ
5 000 km, apoi din nou la intervale de Anvelopele cu ţinte trebuie rodate cu grijă pe
10 000 km. În cazul în care aveţi nelămuriri cu parcursul a 500-1 000 km, astfel încât ţintele
să se fixeze corect în anvelope. Procedând

G020323
privire la adâncimea suprafeţei de rulare,
Volvo vă recomandă să apelaţi la un atelier astfel, veţi prelungi durata de viaţă a
Volvo autorizat pentru verificare. În cazul în anvelopelor şi, mai ales, a ţintelor.
care au apărut deja diferenţe semnificative de Indicatoare de uzură a suprafeţei de rulare.


193
07 Roţile şi anvelopele

Informaţii generale

Jantele şi piuliţele de roată


NOTĂ IMPORTANT
Utilizaţi numai jante care sunt testate şi
Prevederile legale referitoare la utilizarea aprobate de Volvo şi care sunt incluse în gama Piuliţele de roată (1) şi (2) trebuie strânse la
anvelopelor cu ţinte variază de la ţară la ţară. de accesorii originale Volvo. un cuplu de 110 Nm şi, respectiv, 130 Nm.
Strângerea excesivă poate deteriora
piuliţele şi prezoanele.
Adâncimea suprafeţei de rulare
Deplasarea pe un carosabil acoperit cu gheaţă
sau noroi, precum şi în condiţii de temperatură Jante din oţel – piuliţe de roată
scăzută solicită mult mai intens anvelopele standard (1)
decât rularea pe timp de vară. Din acest motiv, Jantele din oţel sunt montate în mod normal cu
nu este recomandată utilizarea anvelopelor de piuliţe de roată standard, însă cele înfundate
iarnă cu o adâncime a suprafeţei de rulare de cu cap bombat pot fi, de asemenea, utilizate.
mai puţin de 4 mm.
AVERTISMENT
Lanţurile antiderapante
Lanţurile antiderapante pot fi utilizate numai Nu utilizaţi niciodată piuliţele standard
pentru roţile faţă. Această indicaţie este valabilă pentru jantele din aluminiu. Este posibilă
şi în cazul autovehiculelor cu tracţiune integrală. slăbirea roţilor.
Nu depăşiţi niciodată viteza de 50 km/h când
circulaţi cu lanţuri antiderapante. Evitaţi Jante din aluminiu – piuliţe înfundate
deplasarea pe carosabil neacoperit, deoarece Piuliţe de roată standard. cu cap bombat (2)
astfel se uzează atât lanţurile antiderapante, Pentru jantele din aluminiu utilizaţi numai
cât şi anvelopele. Piuliţe înfundate cu cap bombat cu şaibe
fixe. gama de piuliţe înfundate cu cap bombat.
Există două tipuri de piuliţe de roată, în funcţie Acestea diferă semnificativ de celelalte tipuri
AVERTISMENT de piuliţe deoarece dispun de o şaibă conică
de materialul jantelor (oţel sau aluminiu).
07 Utilizaţi lanţuri antiderapante originale rotativă.
1. Strângeţi piuliţele de roată din modelul (1)
Volvo sau lanţuri echivalente proiectate în
la un cuplu de 110 Nm. Strângeţi piuliţele
funcţie de modelul de autovehicul şi de
de roată din modelul (2) la un cuplu de
NOTĂ
dimensiunile anvelopelor şi ale jantelor. În
130 Nm. Aceste piuliţe pot fi, de asemenea, utilizate
cazul în care aveţi nelămuriri, Volvo vă
recomandă să apelaţi la un atelier Volvo 2. Verificaţi cuplul de strângere cu ajutorul pentru jantele din oţel.
autorizat. Lanţurile antiderapante unei chei dinamometrice.
necorespunzătoare pot cauza avarierea
autovehiculului şi pot provoca accidente.

194
07 Roţile şi anvelopele

Informaţii generale

Piuliţe de roată blocabile părţii autovehiculului pe care au fost montate,


Piuliţele de roată blocabile pot fi utilizate atât cu IMPORTANT de exemplu, L pentru stânga şi R pentru
jante din aluminiu, cât şi cu jante din oţel. Dacă dreapta. Sensul de rotaţie a anvelopelor cu
Nu conduceţi niciodată la viteze de peste
jantele din oţel cu piuliţe blocabile sunt utilizate profilul suprafeţei de rulare proiectat pentru
80 km/h când aveţi montată o roată de
împreună cu capace de roată, piuliţa de roată rularea într-un singur sens este marcat printr-o
rezervă.
blocabilă trebuie montată pe prezonul cel mai săgeată.
apropiat de ventilul de aer. În caz contrar, Anvelopa trebuie să se rotească întotdeauna
capacul de roată nu poate fi montat pe jantă. IMPORTANT în acelaşi sens pe întreaga sa durată de viaţă.
Anvelopele trebuie permutate numai între
NOTĂ Autovehiculul nu trebuie să aibă niciodată poziţiile faţă şi spate, niciodată între partea
montată mai mult de o roată de rezervă în stângă şi cea dreaptă sau invers.
Strângeţi piuliţele de roată blocabile la un timpul călătoriei.
cuplu de 110 Nm. În cazul montării incorecte a unei anvelope,
caracteristicile de frânare şi aderenţa în
Anvelopele de vară şi de iarnă condiţii de ploaie, ninsoare sau noroi sunt
afectate negativ.
Roata de rezervă de uz temporar*
Anvelopele cu adâncimea cea mai mare a
Roata de rezervă (roata de rezervă de uz suprafeţei de rulare trebuie montate
temporar) este destinată numai utilizării întotdeauna pe roţile punţii spate (pentru a
temporare şi trebuie înlocuită cu o roată diminua pericolul de derapaj).
obişnuită cât mai repede posibil. Capacitatea
de manevrare a autovehiculului poate fi În cazul în care aveţi nelămuriri cu privire la
afectată de utilizarea roţii de rezervă. Roata de adâncimea suprafeţei de rulare, Volvo vă
rezervă este mai mică decât o roată obişnuită. recomandă să apelaţi la un atelier Volvo
Garda la sol a autovehiculului este şi ea autorizat pentru verificare.
afectată. Fiţi atenţi la bordurile înalte şi nu
spălaţi mecanic autovehiculul. Dacă roata de
rezervă este fixată pe axul din faţă, nu puteţi 07
utiliza lanţuri antiderapante în acelaşi timp. La

G020325
autovehiculele cu tracţiune integrală,
tracţiunea pe axul din spate poate fi întreruptă.
Roata de rezervă nu trebuie reparată.
Presiunea corectă în anvelopă pentru roata de Săgeata indică sensul de rotaţie al anvelopei.
rezervă este indicată în tabelul cu valorile
La înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de
presiunii în anvelope, a se vedea pagina 298.
iarnă şi viceversa, a se vedea pagina 199,
acestea trebuie marcate pentru identificarea

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 195
07 Roţile şi anvelopele

Presiunea în anvelope

Valorile recomandate ale presiunii Presiunea în anvelope afectează confortul,


Presiunea în anvelope

în anvelope NOTĂ zgomotul pe parcursul călătoriei şi


caracteristicile de manevrare.
Presiunea în anvelope scade odată cu
trecerea timpului; acesta este un fenomen
natural. Presiunea în anvelope variază, de DRIVe*
asemenea, în funcţie de temperatura Un detaliu important legat de conducerea
exterioară. autovehiculului în mod ecologic este acela de
a utiliza tipul corespunzător de anvelope cu
Chiar şi după parcurgerea a câţiva kilometri, nivelul de presiune adecvat.
anvelopele se încălzesc şi presiunea creşte.
Prin urmare, nu este necesară depresurizarea Dimensiuni
anvelopelor dacă presiunea este verificată La montarea anvelopelor, se recomandă
când acestea sunt calde. Totuşi, presiunea acelaşi tip şi aceeaşi marcă de anvelope ca
trebuie crescută dacă este insuficientă. cele cu care a fost dotat autovehiculul la
Umflarea necorespunzătoare a anvelopelor ieşirea din fabrică - anvelopele sunt concepute
afectează negativ consumul de carburant, pentru un consum redus de carburant.
G020791

durata de viaţă a anvelopelor şi ţinuta de drum Anvelopele cu dimensiunile de 195/65 R15 şi


a autovehiculului. Conducerea autovehiculului 205/55 R16 necesită, în general, un consum
cu anvelope a căror presiune este prea uşor mai scăzut de carburant decât variantele
Eticheta autocolantă cu valorile presiunii în scăzută poate cauza, de asemenea, mai mari de anvelope.
anvelope situată pe montantul portierei supraîncălzirea şi dezintegrarea anvelopelor.
şoferului indică valorile recomandate ale Pentru informaţii referitoare la presiunea corectă Presiunea
presiunii în anvelope pentru diverse condiţii de în anvelope, consultaţi tabelul cu valorile presiunii Anvelopele umflate în mod necorespunzător
încărcare şi viteze de deplasare. în anvelope. Valorile indicate pentru presiune se cresc consumul de carburant. Din acest motiv,
• Presiunea în anvelope corespunzătoare referă la „anvelopele reci”. („Anvelopele reci” sunt verificaţi periodic presiunea în anvelope.
dimensiunii recomandate pentru roţile anvelopele a căror temperatură coincide cu cea a Utilizarea aşa-numitei presiuni ECO2 are ca
autovehiculului mediului ambiant.) rezultat reducerea consumului de carburant.
07
• Presiunea ECO1 Se poate înregistra un anumit impact asupra
Economia de carburant, presiunea ECO
• Presiunea în anvelopele de rezervă (de uz confortului, zgomotului pe parcursul călătoriei
temporar). La viteze mai mici de 160 km/h, pentru a şi caracteristicilor de manevrare, însă aceasta
obţine o economie optimă de carburant, se nu afectează siguranţa.
recomandă presiunea generală în anvelope A se vedea autocolantul cu presiunea în
Verificarea presiunii în anvelope aferentă unei sarcini maxime.
Verificaţi periodic presiunea în anvelope. anvelope recomandată, situată pe montantul
portierei şoferului.
1
Presiunea ECO are ca rezultat îmbunătăţirea economiei de carburant.
2 Presiunea recomandată pentru sarcina maximă.

196 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
07 Roţile şi anvelopele

Triunghiul reflectorizant* şi roata de rezervă*

Triunghiul reflectorizant
Triunghiul reflectorizant* şi roata de rezervă*

Respectaţi reglementările pentru utilizarea Roata de rezervă* şi cricul*


triunghiului reflectorizant*. Amplasaţi triunghiul NOTĂ
reflectorizant într-un loc corespunzător din Cricul* original al autovehiculului Volvo recomandă doar utilizarea cricului*
punct de vedere al traficului. Cricul original al autovehiculului trebuie utilizat care aparţine modelului de autovehicul în
1. Desfaceţi cutia care conţine triunghiul numai la înlocuirea roţilor. Axul cricului trebuie cauză, care este indicat pe eticheta de
reflectorizant; acesta este fixat prin curele să fie întotdeauna bine lubrifiat. Roata de pe cric.
Velcro. Scoateţi triunghiul reflectorizant din rezervă*, cricul* şi cheia de roată* sunt Eticheta indică, de asemenea, capacitatea
cutie. depozitate sub podeaua compartimentului de ridicare maximă a cricului la o anumită
pentru bagaje. 07
2. Coborâţi picioarele de sprijin ale triunghiului înălţime de ridicare minimă.
reflectorizant.
După utilizare, asiguraţi-vă că triunghiul Scoaterea roţii de rezervă
reflectorizant şi carcasa acestuia sunt fixate
1. Pliaţi marginea posterioară a covorului
corespunzător în compartimentul pentru
spre faţă.
bagaje.
2. Deşurubaţi roata de rezervă şi ridicaţi-o.
3. Scoateţi cricul*, manivela şi cheia de roată*.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 197
07 Roţile şi anvelopele

Triunghiul reflectorizant* şi roata de rezervă*

Amplasarea roţii de rezervă* şi a Trusa de prim ajutor*


cricului* în compartimentul În compartimentul pentru bagaje se află o cutie
pentru bagaje cu echipament de prim ajutor.
1. Extindeţi cricul (3) până la jumătatea
cursei astfel încât cricul să poată fi
amplasat orizontal în suport.
2. Pliaţi mânerul (6) şi amplasaţi cheia de
roată (2) pe cric.
3. Reamplasaţi cricul (3) în orificiul din partea
dreaptă (4). Fixaţi roata de rezervă (1) în
orificiul din partea stângă (5).

Sculele - după utilizare


Sculele şi cricul* trebuie depozitate în locaţiile
special destinate după utilizare.
• În cazul autovehiculelor echipate cu roată
de rezervă, cricul trebuie să fie rabatat
astfel încât să intre în roata de rezervă.
• În cazul autovehiculelor echipate cu trusă
pentru repararea de urgenţă a anvelopelor
perforate, cricul trebuie să fie complet
coborât şi pus la loc împreună cu aceasta în
suportul de poliuretan.

07
IMPORTANT
Când nu sunt utilizate, sculele şi cricul*
trebuie depozitate în locul destinat lor din
compartimentul pentru bagaje.

198 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
07 Roţile şi anvelopele

Înlocuirea roţilor

Demontarea roţilor
Înlocuirea roţilor

NOTĂ AVERTISMENT
Volvo recomandă doar utilizarea cricului* Nu poziţionaţi niciodată obiecte între sol şi
care aparţine modelului de autovehicul în cric, nici între cric şi punctul autovehiculului
cauză, care este indicat pe eticheta de de aplicare a cricului.
pe cric.
Eticheta indică, de asemenea, capacitatea
de ridicare maximă a cricului la o anumită
înălţime de ridicare minimă.

1. Scoateţi roata de rezervă*, cricul* şi cheia


de roată* amplasate sub covoraşul
compartimentului pentru bagaje. În cazul
utilizării unui alt cric, a se vedea
pagina 217.
G020331

2. Acţionaţi frâna de parcare şi cuplaţi


treapta în marşarier sau în poziţia P dacă
Amplasaţi triunghiul reflectorizant dacă trebuie autovehiculul dispune de transmisie
să înlocuiţi o roată într-o zonă cu trafic intens. automată.

G020332
Asiguraţi-vă că autovehiculul şi cricul se află 3. Poziţionaţi calele de roată în faţa şi în
pe o suprafaţă orizontală şi uniformă. spatele roţilor care vor rămâne pe
carosabil. Utilizaţi bucăţi grele din lemn
AVERTISMENT sau pietre mari. 6. Există câte două puncte de aplicare a
4. Autovehiculele dotate cu jante din oţel au cricului pe fiecare parte a autovehiculului.
Verificaţi existenţa unor posibile defecţiuni capace de roată demontabile. Desprindeţi În fiecare punct există o nişă în capacul din
ale cricului, asiguraţi-vă că axul acestuia capacul de roată cu ajutorul capătului cheii plastic. Coborâţi piciorul cricului până când
este bine lubrifiat şi nu este murdar. de roată sau trageţi-l cu mâna. acesta este aşezat în unghi drept pe sol. 07
5. Slăbiţi piuliţele cu -1 cursă spre stânga cu Verificaţi amplasarea cricului în punctul de
ajutorul cheii de roată. aplicare pentru a coincide cu indicaţia din
figură şi poziţionarea verticală a piciorului
cricului sub punctul de aplicare.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 199
07 Roţile şi anvelopele

Înlocuirea roţilor

Montarea unei roţi


IMPORTANT
1. Curăţaţi suprafeţele de contact dintre
Solul trebuie să fie tare, plan şi neted. roată şi butuc.
2. Montaţi roata. Strângeţi piuliţele de roată.
3. Coborâţi autovehiculul astfel încât roata
să nu mai poată fi rotită.
4. Strângeţi piuliţele de roată diagonal. Este
importantă strângerea corespunzătoare a
piuliţelor de roată.
• Piuliţe de roată standard - cuplu de
strângere: 110 Nm
• Piuliţe înfundate cu cap bombat - cuplu
de strângere: 130 Nm
Verificaţi cuplul de strângere cu ajutorul
unei chei dinamometrice.
5. Remontaţi capacul de roată (pentru
jantele din oţel).

AVERTISMENT
IMPORTANT
Nu intraţi niciodată sub autovehicul atunci
Solul trebuie să fie tare, plan şi neted. când acesta este ridicat pe cric.
Pasagerii trebuie să părăsească
07 7. Ridicaţi autovehiculul astfel încât roata să autovehiculul înainte ca acesta să fie
nu mai fie în contact cu solul. Îndepărtaţi ridicat pe cric.
piuliţele şi scoateţi roata. Asiguraţi-vă ca între pasageri şi carosabil
să se interpună autovehiculul sau, de
preferat, un grilaj de protecţie.

200
07 Roţile şi anvelopele

Repararea de urgenţă a anvelopelor perforate*

Repararea de urgenţă a anvelopelor depozitate sub podea, în compartimentul


Repararea de urgenţă a anvelopelor perforate*

perforate, informaţii generale NOTĂ pentru bagaje.


Trusa pentru repararea de urgenţă a 1. Ridicaţi podeaua compartimentului pentru
anvelopelor perforate este destinată numai bagaje.
etanşării anvelopelor cu perforări pe 2. Ridicaţi trusa de reparare de urgenţă a
suprafaţa de rulare. anvelopelor perforate.

Trusa pentru repararea de urgenţă a


anvelopelor perforate are o capacitate limitată Prezentare generală
de etanşare a perforării peretelui anvelopei. Nu
etanşaţi anvelope cu ajutorul trusei pentru
repararea de urgenţă a anvelopelor perforate în
cazul în care anvelopele au fisuri de dimensiuni
mai mari, crăpături sau deteriorări similare.
Prizele de 12 V pentru compresor se găsesc
lângă consola centrală, în partea anterioară,
lângă scaunul din spate şi în compartimentul
pentru bagaje*. Utilizaţi priza electrică cea mai
apropiată de anvelopa perforată.
Trusa pentru repararea de urgenţă a
anvelopelor perforate poate fi utilizată atât AVERTISMENT
pentru etanşarea perforării, cât şi pentru
verificarea şi reglarea presiunii în anvelope. După utilizarea trusei pentru repararea de
urgenţă a anvelopelor, nu trebuie să vă

G020400
Trusa conţine un compresor şi un recipient cu
lichid de etanşare. Trusa este destinată deplasaţi cu o viteză mai mare de 80 km/h.
reparării temporare. Recipientul cu lichid de Volvo vă recomandă să apelaţi la un atelier
etanşare trebuie înlocuit înainte de data Volvo autorizat pentru verificarea anvelopei
etanşate (distanţa maximă de rulare este de Autocolant, viteza maximă admisă 07
expirării sau după utilizare.
200 km). Personalul atelierului poate stabili Întrerupător
Fluidul de etanşare acţionează eficient asupra dacă este necesară înlocuirea anvelopei sau
perforaţiilor din suprafaţa de rulare. dacă aceasta poate fi reparată. Cablu
Suportul recipientului (capac portocaliu)
Scoaterea trusei de reparare de urgenţă Capac de protecţie
a anvelopelor perforate
Trusa de reparare de urgenţă a anvelopelor Supapă de reducere a presiunii
perforate, compresorul şi sculele sunt Furtun de aer

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 201
07 Roţile şi anvelopele

Repararea de urgenţă a anvelopelor perforate*

Recipient cu lichid de etanşare 3. Verificaţi dacă întrerupătorul este în 7. Conectaţi cablul la priza de 12 V şi porniţi
poziţia 0 şi căutaţi cablul şi furtunul de aer. motorul.
Manometru
NOTĂ AVERTISMENT
Etanşarea anvelopelor perforate
Nu rupeţi sigiliul recipientului înainte de Nu staţionaţi niciodată în apropierea
utilizare. Acesta se va rupe automat când anvelopei în timpul funcţionării
înşurubaţi recipientul. compresorului. Dacă apar fisuri sau
neregularităţi, opriţi imediat compresorul.
4. Desfaceţi capacul portocaliu şi capacul Nu continuaţi călătoria. Se recomandă
recipientului. contactarea unui centru autorizat pentru
repararea anvelopelor.
AVERTISMENT
NOTĂ
Nu deşurubaţi recipientul deoarece este
prevăzut cu o supapă antireflux pentru Când compresorul porneşte, presiunea
evitarea scurgerii de lichid. poate creşte până la 6 bari, dar va scădea
după aproximativ 30 de secunde.
5. Înşurubaţi recipientul în suportul aferent.
G019723

6. Desfaceţi capacul antipraf al roţii şi 8. Treceţi comutatorul în poziţia I.


înşurubaţi supapa de conexiune a
Pentru informaţii referitoare la funcţiile acestor furtunului de aer la ventilul de aer al
piese, a se vedea ilustraţia de mai sus. anvelopei, situat în partea inferioară a IMPORTANT
suprafeţei de rulare. Pericol de supraîncălzire. Compresorul nu
1. Deschideţi capacul trusei pentru trebuie să funcţioneze mai mult de
repararea de urgenţă a anvelopelor AVERTISMENT 10 minute.
07 perforate.
2. Desprindeţi eticheta autocolantă privind Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi în
viteza maximă admisă şi lipiţi-o pe volan. autovehicul cât timp motorul este pornit. 9. Umflaţi anvelopa timp de 7 minute.

AVERTISMENT
Lichidul de etanşare poate irita pielea. În
cazul contactului cu pielea, spălaţi zona cu
apă şi săpun.

202 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
07 Roţile şi anvelopele

Repararea de urgenţă a anvelopelor perforate*

presiunea este prea ridicată, eliberaţi


AVERTISMENT surplusul de aer prin intermediul supapei AVERTISMENT
de reducere a presiunii.
Dacă presiunea este sub 1,8 bari, atunci După utilizarea trusei pentru repararea de
perforaţia din anvelopă este prea mare. Nu urgenţă a anvelopelor, nu trebuie să vă
continuaţi călătoria. Se recomandă AVERTISMENT deplasaţi cu o viteză mai mare de 80 km/h.
contactarea unui centru autorizat pentru Volvo vă recomandă să apelaţi la un atelier
Nu deşurubaţi recipientul deoarece este
repararea anvelopelor. Volvo autorizat pentru verificarea anvelopei
prevăzut cu o supapă antireflux pentru
etanşate (distanţa maximă de rulare este de
10.Opriţi compresorul şi verificaţi presiunea evitarea scurgerii de lichid. 200 km). Personalul atelierului poate stabili
afişată pe manometru. Presiunea minimă dacă este necesară înlocuirea anvelopei sau
este 1,8 bari şi cea maximă este de 5. Opriţi compresorul. Demontaţi furtunul de dacă aceasta poate fi reparată.
3,5 bari. aer şi cablul. Montaţi la loc capacul
11.Opriţi compresorul şi deconectaţi cablul antipraf.
de la priza de 12 V . Umflarea anvelopelor
12.Desfaceţi furtunul din supapa anvelopei şi NOTĂ Anvelopele originale ale autovehiculului pot fi
repuneţi capacul. umflate cu ajutorul compresorului.
Recipientul cu lichid de etanşare şi furtunul
13.Rulaţi cât mai curând posibil pe o distanţă trebuie înlocuite după utilizare. Volvo vă 1. Compresorul trebuie să fie oprit. Verificaţi
de aproximativ 3 km la o viteză de recomandă ca înlocuirea să fie efectuată de dacă întrerupătorul este în poziţia 0 şi
maximum 80 km/h pentru ca lichidul să un atelier Volvo autorizat. căutaţi cablul şi furtunul de aer.
etanşeze anvelopa. 2. Desfaceţi capacul antipraf al roţii şi
înşurubaţi supapa de conexiune a
Verificarea suplimentară a reparaţiei şi AVERTISMENT furtunului de aer la ventilul de aer al
presiunii Verificaţi periodic presiunea în anvelope. anvelopei, situat în partea inferioară a
1. Reconectaţi echipamentul. suprafeţei de rulare.
2. Verificaţi presiunea anvelopei cu 6. Puneţi la loc trusa de reparare de urgenţă
manometrul. a anvelopelor perforate în compartimentul AVERTISMENT 07
3. Dacă este sub 1,3 bari, anvelopa este pentru bagaje. Inhalarea gazelor de eşapament vă poate
insuficient etanşată. Nu continuaţi 7. Volvo vă recomandă să conduceţi până la periclita viaţa. Nu lăsaţi motorul pornit în
călătoria. Contactaţi un centru pentru cel mai apropiat atelier Volvo autorizat zone închise sau care nu dispun de o
repararea anvelopelor. pentru a înlocui/repara anvelopa ventilaţie suficientă.
4. Dacă presiunea anvelopei este mai mare deteriorată. Comunicaţi personalului
de 1,3 bari, aceasta trebuie adusă la atelierului că anvelopa conţine lichid de
presiunea indicată pe eticheta autocolantă etanşare.
cu valorile presiunii în anvelope. Dacă

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 203
07 Roţile şi anvelopele

Repararea de urgenţă a anvelopelor perforate*

Înlocuirea rezervorului cu lichid


AVERTISMENT
de etanşare
Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi în
Înlocuiţi recipientul înainte de data de expirare.
autovehicul cât timp motorul este pornit.
Recipientul vechi trebuie tratat ca deşeu
periculos pentru mediu.
3. Conectaţi cablul la una dintre prizele de
12 V ale autovehiculului şi porniţi motorul.
4. Porniţi compresorul prin rotirea AVERTISMENT
comutatorului în poziţia I. Recipientul conţine 1.2-Etanol şi latex din
cauciuc natural.
IMPORTANT Acesta este periculos în caz de ingerare. În
cazul contactului cu pielea, poate provoca
Pericol de supraîncălzire. Compresorul nu reacţii alergice.
trebuie să funcţioneze mai mult de Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
10 minute.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.

5. Umflaţi anvelopa până la atingerea presiunii


specificate pe eticheta autocolantă cu NOTĂ
valorile presiunii în anvelope. (Dacă Transportaţi containerul la un punct de
presiunea este prea ridicată, eliberaţi colectare pentru depozitarea deşeurilor
surplusul de aer prin intermediul supapei de periculoase.
reducere a presiunii.)
6. Opriţi compresorul. Demontaţi furtunul de
aer şi cablul.
7. Montaţi la loc capacul antipraf.
07

204 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
07 Roţile şi anvelopele

07

205
Curăţarea ................................................................................................ 208
Retuşarea stratului de vopsea ................................................................ 212
Protecţia împotriva coroziunii .................................................................. 213

206
ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULULUI
08 Întreţinerea autovehiculului

Curăţarea

Spălarea autovehiculului Jantele cromate


Curăţarea

NOTĂ
Spălaţi autovehiculul de îndată ce se
murdăreşte. Utilizaţi şampon auto. Murdăria şi Partea interioară a geamurilor lămpilor IMPORTANT
sarea de pe carosabil pot cauza corodarea. exterioare, precum farurile, proiectoarele Agenţii de curăţare pentru jante pot duce la
de ceaţă şi lămpile spate, poate fi afectată apariţia unor pete pe jantele cromate.
• Nu parcaţi autovehiculul în lumina directă a temporar de condens. Acesta este un
soarelui. Spălarea unui autovehicul al cărui Spălaţi cu un burete, şampon auto şi apă
fenomen natural, toate lămpile exterioare călduţă din abundenţă.
strat de vopsea este fierbinte poate cauza
fiind concepute pentru a rezista acestui
deteriorarea permanentă a acestuia. Spălaţi
autovehiculul într-o spălătorie ce dispune fenomen. Condensul este de obicei eliminat
de separator pentru apa reziduală. din lampă după ce aceasta a fost pornită o Spălătoriile automate
anumită perioadă de timp. Spălarea automată reprezintă o modalitate
• Clătiţi partea inferioară a autovehiculului
pentru a îndepărta complet murdăria de pe rapidă şi facilă de spălare a autovehiculului,
aceasta. Curăţarea lamelor ştergătoarelor dar nu poate înlocui o spălare manuală
Resturile de asfalt, de praf şi de sare de pe adecvată. Periile unei spălătorii automate nu
• Spălaţi cu un burete, şampon auto şi apă
ştergătoare, precum şi insectele, gheaţa etc. pot ajunge peste tot.
călduţă din abundenţă.
de pe parbriz uzează ştergătoarele.
• Dacă murdăria este greu de îndepărtat,
spălaţi autovehiculul utilizând un agent de
NOTĂ IMPORTANT
degresare rece.
Spălarea manuală deteriorează în mai mică
• Uscaţi autovehiculul utilizând o piele Spălaţi ştergătoarele şi parbrizul în mod
tăbăcită, moale şi curată sau un ştergător măsură stratul de vopsea. Reţineţi că o
regulat, folosind soluţie călduţă de săpun vopsea aplicată de curând se va deteriora
de geamuri. sau şampon auto. mai uşor. Din acest motiv, în primele luni de
Nu folosiţi solvenţi puternici. la achiziţionarea autovehiculului nou, se
AVERTISMENT recomandă spălarea manuală a acestuia.
Pentru curăţarea motorului, apelaţi Îndepărtarea excrementelor de păsări
întotdeauna la un atelier. Dacă motorul este Îndepărtaţi întotdeauna excrementele de Spălarea cu apă la presiune ridicată
fierbinte, există pericolul de producere a păsări de pe stratul de vopsea cât mai curând La spălarea cu presiune ridicată, efectuaţi
unui incendiu. posibil. Excrementele de păsări conţin mişcări circulare şi asiguraţi-vă ca duza
compuşi chimici ce pot altera şi decolora spălătorului să nu se afle mai aproape de
stratul de vopsea foarte rapid. Această 30 cm de suprafaţa autovehiculului (distanţa
08 IMPORTANT decolorare poate fi îndepărtată numai de către se aplică tuturor componentelor exterioare).
un specialist.
Farurile murdare nu funcţionează
corespunzător. Curăţaţi-le în mod regulat,
de exemplu, când alimentaţi cu combustibil.

208
08 Întreţinerea autovehiculului

Curăţarea

IMPORTANT IMPORTANT IMPORTANT


Clătiţi întregul autovehicul pentru a Evitaţi ceruirea şi lustruirea componentelor Trebuie utilizat numai tratamentul pentru
îndepărta murdăria nepersistentă. La din plastic sau cauciuc. vopsea recomandat de Volvo. Alte
spălarea cu apă sub presiune: Asiguraţi-vă Dacă este necesar să utilizaţi un degresant tratamente de conservare, etanşare,
că duza spălătorului cu presiune se află la pentru componentele din plastic şi cauciuc, protecţie, lustruire a vopselei sau altele
cel puţin 30 cm de caroserie. Nu direcţionaţi aplicaţi-l doar apăsând uşor. Utilizaţi un similare pot deteriora stratul de vopsea.
jetul de spălare direct spre încuietori. burete de spălat moale. Deteriorarea stratului de vopsea provocată
de astfel de tratamente nu este acoperită
Lustruirea finisajelor lucioase poate uza
Testarea frânelor de garanţia oferită de compania Volvo.
sau deteriora suprafaţa lucioasă.
Nu utilizaţi niciodată agenţi de lustruire care
AVERTISMENT conţin particule abrazive. Stratul hidrofug*
După spălarea autovehiculului, testaţi Nu utilizaţi niciodată produse cum ar
întotdeauna frânele, inclusiv frâna de Lustruirea şi ceruirea fi ceara, agenţi de degresare sau
parcare, pentru a vă asigura că umezeala şi produse similare pentru curăţarea
coroziunea nu atacă plăcuţele de frână şi Lustruiţi şi ceruiţi autovehiculul dacă vopseaua suprafeţelor din sticlă, deoarece aceştia ar
nu reduc performanţele de frânare. şi-a pierdut luciul sau pentru a-i oferi o putea cauza distrugerea stratului hidrofug.
protecţie suplimentară.
Curăţaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
Când conduceţi pe distanţe lungi prin ploaie Autovehiculul nu necesită lustruire mai suprafeţele din sticlă.
sau noroi, apăsaţi din când în când uşor devreme de un an. Totuşi, autovehiculul poate
pedala de frână. Astfel, plăcuţele de frână se fi ceruit în acest interval. Nu lustruiţi sau ceruiţi Pentru evitarea deteriorării suprafeţelor din
încălzesc şi se usucă. Această acţiune este autovehiculul la lumină solară directă. sticlă la degivrare - utilizaţi exclusiv raclete
recomandată şi la începerea unei călătorii pe din plastic.
Spălaţi şi uscaţi complet autovehiculul înainte
vreme umedă sau rece. de începerea lustruirii sau ceruirii. Îndepărtaţi Stratul hidrofug este supus unei uzuri naturale.
petele de asfalt sau gudron cu agent de
Componentele exterioare din plastic
înlăturare a gudronului sau terebentină. Petele NOTĂ
şi din cauciuc şi ornamentele mai persistente pot fi îndepărtate cu pastă
Pentru curăţarea şi întreţinerea elementelor de abrazivă fină destinată stratului de vopsea. Pentru menţinerea proprietăţilor hidrofuge,
plastic colorat sau cauciuc şi a ornamentelor este recomandat tratamentul cu un agent
(precum finisajele lucioase) se recomandă Lustruiţi mai întâi utilizând un detergent de de finisare special disponibil la dealerii
utilizarea unui agent special de curăţare lustruire şi apoi ceruiţi cu ceară lichidă sau Volvo. Acesta trebuie utilizat prima oară 08
disponibil la dealerii Volvo. La utilizarea unui solidă. Respectaţi cu atenţie instrucţiunile de după trei ani şi apoi anual.
astfel de agent de curăţare trebuie să urmaţi pe ambalaj. Multe preparate conţin atât agent
cu atenţie instrucţiunile. de lustruire, cât şi ceară.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 209
08 Întreţinerea autovehiculului

Curăţarea

Curăţarea interiorului Îndepărtarea petelor de pe tapiţeria Pentru a obţine rezultate optime, Volvo
din material textil şi de pe tapiţeria recomandă curăţarea şi aplicarea cremei
Utilizaţi exclusiv agenţi de curăţare şi produse protectoare de până la patru ori pe an (sau mai
pentru întreţinerea autovehiculului plafonului frecvent, dacă este cazul). Setul Volvo pentru
recomandate de Volvo. Curăţaţi periodic Pentru a nu afecta calităţile ignifuge ale tapiţeriei, îngrijirea tapiţeriei din piele este pus la
autovehiculul şi respectaţi instrucţiunile este recomandată utilizarea unui agent de dispoziţie de dealerul dumneavoastră Volvo.
furnizate împreună cu produsele de întreţinere. curăţare special, disponibil la dealerii Volvo.
Aspirarea este importantă înainte de folosirea IMPORTANT
agenţilor de curăţare.
IMPORTANT
• Anumite articole de îmbrăcăminte
Covoraşele şi compartimentul pentru Obiectele ascuţite şi materialul de tip Velcro colorate (de exemplu, blugii şi hainele din
bagaje pot deteriora tapiţeria din material textil. piele întoarsă) pot păta tapiţeria.
Scoateţi covoraşele cu ornamente pentru a • Nu utilizaţi niciodată solvenţi puternici.
spăla separat covoraşele de podea şi cele cu Astfel de produse pot deteriora tapiţeriile
ornamente. Utilizaţi un aspirator pentru Îndepărtarea petelor de pe tapiţeria
din material textil, vinilin şi piele.
înlăturarea prafului şi a murdăriei. din piele
Fiecare covoraş cu ornamente este fixat cu Tapiţeria din piele a autovehiculelor Volvo nu Instrucţiuni de spălare pentru tapiţeria
cleme de prindere. conţine crom şi este tratată pentru a-şi păstra
aspectul iniţial. din piele
– Trageţi covoraşul cu ornamente la fiecare 1. Turnaţi lichidul de curăţare a pielii pe
clemă de prindere şi ridicaţi-l în sus. Tapiţeria din piele capătă vechime şi buretele umed şi stoarceţi o spumă
Puneţi covoraşul cu ornamente la loc dobândeşte un aspect frumos cu trecerea groasă.
împingându-l în fiecare clemă. timpului. Pielea este finisată şi prelucrată astfel
încât să îşi păstreze proprietăţile naturale. Pe 2. Îndepărtaţi murdăria prin mişcări circulare
suprafaţa tapiţeriei de piele este aplicat un strat uşoare.
AVERTISMENT protector, dar pentru păstrarea proprietăţilor şi 3. Tamponaţi cu buretele exact pe pete.
Înainte de pornire verificaţi dacă covoraşul aspectului, este necesară curăţarea regulată. Permiteţi buretelui să absoarbă pata. Nu
cu ornamente integrat din secţiunea Volvo oferă un produs multifuncţional de frecaţi.
şoferului este fixat ferm şi prins în clemele curăţare şi întreţinere a tapiţeriei din piele, care, 4. Ştergeţi cu o hârtie moale sau o lavetă şi
de prindere pentru a evita prinderea sa în dacă este utilizat conform instrucţiunilor, lăsaţi tapiţeria din piele să se usuce
lateralul şi dedesubtul pedalelor. păstrează stratul protector al acesteia. Totuşi, complet.
după o anumită perioadă de utilizare, va apărea
Pentru petele de pe covoraş este recomandat, aspectul natural al pielii, acest lucru depinzând,
08 mai mult sau mai puţin, de textura suprafeţei din
după aspirare, un agent de curăţare special
pentru materiale textile. Covoraşele trebuie piele. Acesta este un proces normal de
curăţate cu agenţi recomandaţi de dealerul îmbătrânire a tapiţeriei din piele şi indică faptul
dumneavoastră Volvo! că produsul este natural.

210
08 Întreţinerea autovehiculului

Curăţarea

Tratamentul de protecţie a tapiţeriei Dacă volanul prezintă pete:


din piele Grupa 1 (cerneală, vin, cafea, lapte, dulciuri şi
Este important să utilizaţi un aspirator înainte sânge)
de a utiliza agenţi de îngrijire a pielii. – Utilizaţi o cârpă sau un burete moale.
1. Turnaţi o cantitate mică din crema Amestecaţi o soluţie de amoniac cu
protectoare pe lavetă şi masaţi pe piele un concentraţie 5 %. (Pentru petele de sânge
strat subţire cu mişcări circulare uşoare. utilizaţi o soluţie de 2 dl apă şi 25g sare.)
2. Lăsaţi pielea să se usuce timp de 20 Grupa 2 (grăsimi, uleiuri, sosuri şi ciocolată)
de minute înainte de utilizare.
1. Aceeaşi procedură ca şi în cazul petelor
Astfel, pielea beneficiază de o protecţie sporită din grupa I.
împotriva petelor şi a razelor ultraviolete. 2. Lustruiţi cu o hârtie absorbantă sau o cârpă.
Grupa 3 (murdărie uscată, praf)
IMPORTANT
1. Folosiţi o perie moale pentru a îndepărta
Obiectele ascuţite pot deteriora tapiţeria din murdăria.
piele (de exemplu, inelele). 2. Aceeaşi procedură ca şi în cazul petelor
din grupa I.
Instrucţiunile de spălare pentru volanul
din piele Îndepărtarea petelor de pe componentele
• Îndepărtaţi murdăria şi praful cu ajutorul interioare din plastic, metal şi lemn
unui burete moale preumezit şi al unui Pentru curăţarea componentelor şi a
săpun cu pH neutru. suprafeţelor interioare, este recomandată
• Pielea trebuie să respire. Nu acoperiţi utilizarea unui agent de curăţare special,
volanul din piele cu elemente de protecţie disponibil la dealerii Volvo. Nu răzuiţi sau nu
din plastic. frecaţi petele. Nu utilizaţi niciodată agenţi
• Folosiţi uleiuri naturale. Agenţii de îngrijire a agresivi de îndepărtare a petelor.
pielii furnizaţi de Volvo sunt recomandaţi
pentru rezultate optime. Curăţarea centurilor de siguranţă
Utilizaţi apă şi un detergent sintetic. La dealerii
Volvo este disponibil un agent special de 08
curăţare pentru materialele textile. Înainte de a
permite retragerea centurii de siguranţă,
asiguraţi-vă că aceasta este uscată.

211
08 Întreţinerea autovehiculului

Retuşarea stratului de vopsea

Stratul de vopsea Ciobiturile şi zgârieturile cauzate de nedeteriorat, puteţi aplica vopseaua imediat
Retuşarea stratului de vopsea

impactul cu pietrele de pe carosabil după curăţarea suprafeţei deteriorate.


Stratul de vopsea este o componentă
importantă a sistemului de protecţie împotriva
coroziunii al autovehiculului şi, prin urmare, Dacă fragmentul de piatră a ajuns până
este necesară verificarea periodică a la metal
integrităţii acestuia. Pentru a preveni 1. Acoperiţi suprafaţa deteriorată cu bandă
instalarea coroziunii, remediaţi imediat de mascare. Îndepărtaţi banda şi, odată
deteriorările stratului de vopsea. Cele mai des cu aceasta, orice reziduuri de vopsea.
întâlnite tipuri de deteriorare a stratului de 2. Amestecaţi bine grundul şi aplicaţi-l cu
vopsea sunt ciobiturile, zgârieturile şi semnele ajutorul unei pensule fine sau al unui băţ
de pe marginile aripilor şi portierelor. de chibrit. După uscarea grundului,
aplicaţi stratul de vopsea cu ajutorul unei
Codul de culoare pensule.
3. Pentru zgârieturi, procedura este identică,
dar mascaţi porţiunile adiacente pentru a
proteja stratul de vopsea nedeteriorat.

G020345
4. După câteva zile, lustruiţi suprafeţele
retuşate. Utilizaţi o lavetă moale şi aplicaţi
Înainte de a începe retuşarea stratului de puţină pastă de şlefuire.
vopsea, autovehiculul trebuie să fie curat şi
uscat la o temperatură de peste 15 °C.

Materiale
• Grund ambalat în cutie metalică
• Vopsea spray sau creion de retuş1
Plăcuţa de date. • Bandă de mascare.

Codul pentru culoarea autovehiculului Ciobiturile şi zgârieturile minore cauzate


Este importantă utilizarea culorii de impactul cu pietrele de pe carosabil
corespunzătoare. Pentru amplasarea etichetei Dacă fragmentul de piatră nu a ajuns până la
08 autocolante, a se vedea pagina 284. metal şi a rămas un strat de culoare

1
Urmaţi instrucţiunile din interiorul ambalajului creionului de retuş.

212
08 Întreţinerea autovehiculului

Protecţia împotriva coroziunii

Verificarea şi întreţinerea
Protecţia împotriva coroziunii

Autovehiculul beneficiază din fabrică de o


protecţie completă şi de calitate împotriva
coroziunii. Componentele caroseriei sunt
fabricate din tablă de oţel galvanizat. Partea
inferioară a autovehiculului este protejată de o
substanţă anticorozivă. Un lichid subţire şi
penetrant inhibitor de coroziune a fost
pulverizat pe barele, cavităţile şi spaţiile
închise ale autovehiculului.
Întreţinerea stratului de protecţie anticoroziune
al autovehiculului.
• Menţineţi autovehiculul curat. Spălaţi partea
inferioară a autovehiculului cu jet de apă.
Dacă utilizaţi un spălător cu presiune,
menţineţi duza la minimum 30 cm de
suprafeţele vopsite.
• Verificaţi şi retuşaţi în permanenţă
tratamentul anticoroziune atunci când este
necesar.
Stratul de protecţie anticoroziune al
autovehiculului nu necesită, în mod normal,
tratare timp de aproximativ 12 ani. După
expirarea acestei perioade, este necesară
tratarea la intervale de trei ani. Dacă
autovehiculul necesită tratament
anticoroziune, Volvo vă recomandă să
contactaţi un atelier Volvo autorizat pentru
asistenţă.

08

213
Revizia tehnică Volvo .............................................................................. 216
Lucrările efectuate personal asupra autovehiculului ............................... 217
Capota şi compartimentul motorului........................................................ 218
Uleiurile şi alte lichide de lucru ................................................................ 220
Lamele ştergătoarelor de parbriz ............................................................ 226
Bateria ..................................................................................................... 228
Înlocuirea becurilor .................................................................................. 232
Siguranţele .............................................................................................. 239

214
ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIILE TEHNICE
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Revizia tehnică Volvo

Programul de revizie tehnică Volvo


Revizia tehnică Volvo

Înainte de a părăsi fabrica, autovehiculul a fost


supus unor teste de drum riguroase. Înainte de a
vă fi fost încredinţat, acesta a fost verificat
conform reglementărilor Volvo Car Corporation.
Pentru a menţine parametrii de siguranţă şi
fiabilitate ai autovehiculului la un nivel cât mai
înalt posibil, respectaţi programul de service
Volvo specificat în Carnetul de service şi
certificatul de garanţie. Volvo vă recomandă să
contactaţi un atelier Volvo autorizat pentru
efectuarea reviziilor tehnice şi a lucrărilor de
întreţinere. Atelierele Volvo deţin personalul,
echipamentele speciale şi documentaţia
tehnică necesare garantării calităţii maxime a
activităţilor de revizie tehnică.

IMPORTANT
Pentru a menţine valabilitatea garanţiei
Volvo, citiţi şi urmaţi instrucţiunile din Carnetul
de service şi certificatul de garanţie.

Reviziile tehnice speciale


Anumite lucrări de service care afectează
sistemul electric al autovehiculului pot fi
efectuate numai utilizând echipamente
electronice dezvoltate special pentru
autovehiculul dumneavoastră. Din acest motiv,
Volvo vă recomandă să contactaţi întotdeauna
un atelier Volvo autorizat înainte de începerea
sau efectuarea unor lucrări de service care
afectează sistemul electric.

216
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Lucrările efectuate personal asupra autovehiculului 09

Înainte de începerea lucrărilor asupra Ridicarea autovehiculului În cazul ridicării autovehiculului prin
Lucrările efectuate personal asupra autovehiculului

autovehiculului intermediul unui elevator cu două coloane,


asiguraţi-vă de fixarea celor două braţe sub
Bateria punctele de ridicare indicate pe cadrul
portierelor. A se vedea figura anterioară.
Verificaţi conectarea şi strângerea corectă a
cablurilor bateriei.
Verificările periodice
Nu deconectaţi niciodată bateria când motorul
este pornit (de exemplu, la înlocuirea bateriei). Efectuaţi următoarele verificări la intervale
regulate, de exemplu, la alimentarea cu
Este interzisă utilizarea unui încărcător rapid carburant:
pentru încărcarea bateriei. La schimbarea
bateriei, cablurile bateriei trebuie să fie • Lichidul de răcire – nivelul acestuia trebuie
deconectate. să se situeze între marcajele MIN şi MAX
de pe vasul de expansiune.
Bateria conţine acid, substanţă corozivă şi
toxică. De aceea, este foarte important să • Uleiul de motor – nivelul acestuia trebuie să
manipulaţi bateria în mod ecologic. Apelaţi la se situeze între marcajele MIN şi MAX.
dealerul Volvo pentru asistenţă în acest sens. • Lichidul de servodirecţie – nivelul acestuia
trebuie să se situeze între marcajele MIN şi
NOTĂ MAX.
AVERTISMENT • Lichidul de spălare – rezervorul trebuie
Sistemul de pornire al autovehiculului Volvo recomandă numai utilizarea cricului umplut corespunzător. Utilizaţi lichid de
funcţionează la tensiuni foarte înalte. care aparţine modelului prezentat. Dacă spălare antigel la temperaturi apropiate de
Tensiunea curentului în sistemul de este ales un alt cric decât cel recomandat de punctul de îngheţ.
aprindere este foarte periculoasă. Prin Volvo, urmaţi instrucţiunile de utilizare care
• Lichidul de frână şi ambreiaj – nivelul
urmare, sistemul de pornire trebuie să fie însoţesc echipamentul.
acestuia trebuie să se situeze între
întotdeauna oprit în cazul efectuării unor marcajele MIN şi MAX.
lucrări la compartimentul motorului. În cazul în care autovehiculul este ridicat cu
ajutorul unui cric de atelier, acesta trebuie
Nu atingeţi bujiile sau bobinele de aprindere poziţionat cu marginea din faţă pe braţul de AVERTISMENT
când motorul este în funcţiune sau când susţinere a motorului.
motorul este fierbinte. Reţineţi că ventilatorul radiatorului poate
Nu deterioraţi scutul de protecţie a motorului. porni automat şi după oprirea motorului.
Verificaţi poziţionarea cricului pentru a exclude Pentru curăţarea motorului, apelaţi
posibilitatea alunecării autovehiculului de pe întotdeauna la un atelier. Dacă motorul este
acesta. Utilizaţi întotdeauna standuri pentru fierbinte, există pericolul de producere a
punţi sau dispozitive similare. unui incendiu.

217
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Capota şi compartimentul motorului

Deschiderea capotei motorului


Capota şi compartimentul motorului

G020793
Ilustraţia prezintă un autovehicul cu volanul pe partea stângă.

1. Trageţi mânerul situat sub panoul de Joja de ulei de motor1


instrumente. (În cazul autovehiculelor cu AVERTISMENT
volanul pe partea dreaptă mânerul se află Radiatorul
La închiderea capotei, verificaţi închiderea
pe partea dreaptă.) Eliberarea Ventilatorul radiatorului
corespunzătoare a acesteia.
dispozitivului de blocare este însoţită de
un sunet specific. Rezervorul cu lichid de spălare (5 cilindri)
2. Introduceţi mâna sub centrul marginii Compartimentul motorului Rezervorul de lichid de frână şi ambreiaj
frontale a capotei şi apăsaţi clema de (autovehicule cu volanul pe partea
siguranţă spre dreapta. Rezervorul cu lichid de spălare (4 cilindri) dreaptă)
3. Deschideţi capota motorului. Rezervorul de expansiune al lichidului de Buşonul de alimentare cu ulei de motor1
răcire
Rezervorul de lichid de frână şi ambreiaj
Rezervorul pentru lichidul de servodirecţie (autovehicule cu volanul pe partea stângă)
(ascuns în spatele farului)
Baterie

1
Motoarele cu senzor electronic pentru nivelul de ulei nu au jojă (5 cilindri diesel).

218
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Capota şi compartimentul motorului 09

Panoul de relee şi siguranţe,


compartimentul motorului
Filtrul de aer1

1
Motoarele cu senzor electronic pentru nivelul de ulei nu au jojă (5 cilindri diesel).

219
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Uleiurile şi alte lichide de lucru

Eticheta din compartimentul motorului Verificarea uleiului de motor


Uleiurile şi alte lichide de lucru

pentru clasa uleiului şi a filtrului de ulei

G020338
Motorul diesel.

Jojă, motoare diesel cu 4 cilindri.


Joja motoarelor pe benzină.
Buşon de alimentare, ulei de motor.
IMPORTANT Volvo recomandă lubrifianţii Castrol.
Utilizaţi întotdeauna ulei din clasa specificată;
consultaţi eticheta din compartimentul
motorului. Verificaţi frecvent nivelul uleiului şi
schimbaţi-l periodic. Utilizarea uleiurilor de
clasă inferioară sau conducerea
autovehiculului cu un nivel prea scăzut al
uleiului antrenează deteriorarea motorului.

Este permisă utilizarea uleiurilor de clasă


superioară celei specificate. Dacă autovehiculul
este condus în condiţii dure, Volvo recomandă
utilizarea unui ulei dintr-o clasă superioară celei
specificate pe etichetă, a se vedea pagina 290.

220
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Uleiurile şi alte lichide de lucru 09

senzor al nivelului de ulei, caz în care şoferul Verificarea nivelului de ulei


IMPORTANT este informat prin intermediul lămpii de
avertizare din centrul panoului cu instrumente,
Pentru a respecta cerinţele de revizie
precum şi prin mesajele afişate. Alte modele
tehnică a motorului, toate motoarele sunt
sunt prevăzute cu ambele dotări. Pentru
prevăzute din fabricaţie cu un ulei sintetic
informaţii suplimentare, contactaţi un
special adaptat. Alegerea uleiului s-a făcut
dealer Volvo.
cu mare atenţie, în funcţie de durata de
viaţă, caracteristicile de pornire, consumul Efectuaţi schimbul uleiului de motor la
de carburant şi impactul asupra mediului. intervalele specificate în Carnetul de service şi
Pentru respectarea intervalelor certificatul de garanţie.
recomandate de efectuare a reviziilor, este Este permisă utilizarea uleiurilor de clasă
necesară folosirea unui ulei aprobat. Pentru superioară celei specificate. Dacă
a nu afecta durata de viaţă a autovehiculul este condus în condiţii dure,
autovehiculului, caracteristicile de pornire, Volvo recomandă utilizarea unui ulei dintr-o
consumul de carburant şi impactul asupra clasă superioară celei specificate pe etichetă,

G020336
mediului, utilizaţi întotdeauna ulei din clasa a se vedea pagina 290.
specificată (consultaţi eticheta din
compartimentul motorului) atât la Pentru informaţii referitoare la capacităţi, a se Nivelul uleiului trebuie să se situeze între
alimentarea, cât şi la schimbarea uleiului. vedea pagina 291 şi paginile următoare. marcajele de pe jojă.
În cazul în care nu utilizaţi ulei de motor din Verificarea nivelului uleiului la un autovehicul
clasa şi cu vâscozitatea specificate, Volvo nou este importantă în special înainte de Motor cu jojă de ulei1
Car Corporation este absolvită de orice primul schimb de ulei programat.
1. Asiguraţi amplasarea la nivel a
răspundere de garanţie. Volvo recomandă verificarea nivelului uleiului autovehiculului. După oprirea motorului
Volvo recomandă ca schimbarea uleiului să la fiecare 2 500 km. Măsurătorile vor fi mai este important să aşteptaţi 5 minute
se efectueze în cadrul unui atelier - se exacte dacă sunt efectuate cu motorul rece, pentru a permite uleiului să se întoarcă în
recomandă un atelier Volvo autorizat. înainte de pornire. Măsurătoarea va fi inexactă baia de ulei.
dacă este efectuată imediat după oprirea 2. Scoateţi şi ştergeţi joja.
Volvo utilizează sisteme diferite de avertizare motorului. Joja va indica un nivel insuficient al
3. Reintroduceţi joja.
asupra nivelului scăzut/ridicat sau presiunii uleiului, deoarece acesta nu va avea suficient
scăzute/ridicate a uleiului. Unele modele sunt timp să revină în baia de ulei. 4. Scoateţi joja şi verificaţi nivelul.
prevăzute cu un senzor de presiune a uleiului;
în acest caz, se foloseşte lampa pentru
presiunea uleiului. Alte modele dispun de un

1
Se aplică numai motoarelor pe benzină şi diesel cu 4 cilindri.

221
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Uleiurile şi alte lichide de lucru

5. Dacă nivelul este apropiat de MIN atunci Pentru motoarele cu senzor electronic
trebuie adăugată o cantitate de 0,5 litri. pentru nivelul de ulei
Dacă nivelul este semnificativ mai scăzut,
atunci este necesară o cantitate
suplimentară.
6. Dacă este cazul, verificaţi nivelul din nou,
după ce conduceţi autovehiculul pe o
distanţă scurtă. Apoi repetaţi paşii 1-4.

AVERTISMENT
Nu adăugaţi niciodată ulei peste marcajul
MAX. Nivelul nu trebuie să fie niciodată
deasupra marcajului MAX sau sub marcajul
MIN deoarece ar putea duce la deteriorarea
motorului.
Mesaj şi reprezentare grafică pe ecran.

AVERTISMENT Mesaj
Buşon de alimentare.1
Nu vărsaţi ulei pe galeria de evacuare Nivelul uleiului de motor
fierbinte, deoarece există pericolul Nu este necesar să acţionaţi în ceea ce
Nivelul uleiului este verificat cu ajutorul
producerii unui incendiu. priveşte nivelul de ulei al motorului înainte de
indicatorului electronic pentru nivelul uleiului
afişarea unui mesaj pe ecran, a se vedea
cu buton de reglare atunci când motorul este
figura de mai jos.
oprit, a se vedea pagina 64.

AVERTISMENT
Dacă este afişat mesajul Oil service
required (Este necesară schimbarea
uleiului), apelaţi la un atelier. Nivelul uleiului
poate fi prea ridicat.

1
Motoarele cu senzor electronic pentru nivelul de ulei nu au jojă (5 cilindri diesel).

222
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Uleiurile şi alte lichide de lucru 09

Verificarea nivelului uleiului Adăugarea lichidului de spălare


IMPORTANT
Dacă nivelul uleiului trebuie să fie verificat,
În cazul afişării mesajului Engine oil level atunci respectiva verificare trebuie realizată în
Fill with 0.5 l oil (Nivelul uleiului de motor. conformitate cu instrucţiunile de mai jos.
Alimentaţi cu 0,5 litri), alimentaţi numai cu 1. Activaţi poziţia II a cheii în comutatorul de
0,5 litri. contact, a se vedea pagina 152.
2. Rotiţi butonul de reglare de pe maneta din
NOTĂ stânga la poziţia Engine oil level Wait...
(Nivelul uleiului de motor. Aşteptaţi...).
Nivelul uleiului se determină de către sistem > Veţi vedea apoi informaţiile afişate cu
numai în timpul conducerii autovehiculului. privire la nivelul uleiului de motor.
Sistemul nu poate detecta direct modificări
atunci când se realizează alimentarea cu ulei
sau când acesta este evacuat. Autovehiculul
trebuie condus aproximativ 30 km înainte ca

G020335
nivelul de ulei afişat să fie corect.
Amplasarea rezervorului de lichid pentru spălare1.
AVERTISMENT
Spălătoarele de parbriz şi de faruri sunt
Nu alimentaţi cu mai mult ulei dacă apare alimentate din acelaşi rezervor.
nivelul de alimentare (3) sau (4), astfel cum Pentru capacităţi, a se vedea tabelul Lichide
se indică în figura de mai jos. Nivelul nu de la pagina 293.
trebuie să fie niciodată deasupra marcajului
MAX sau sub marcajul MIN deoarece ar Buşonul de alimentare la motoarele cu
putea duce la deteriorarea motorului. 4 cilindri şi la cele diesel.
Buşonul de alimentare la motoarele cu
AVERTISMENT 5 cilindri.
Figurile 1-4 reprezintă nivelul de alimentare. Nu Utilizaţi lichid de spălare antigel pe timp de
Nu vărsaţi ulei pe galeria de evacuare
alimentaţi în exces dacă este afişat nivelul de iarnă pentru a preveni îngheţarea lichidului în
fierbinte, deoarece există pericolul
alimentare (3) sau (4). Nivelul de alimentare pompă, rezervor şi furtunuri.
producerii unui incendiu. recomandat este 4.

1
În funcţie de motorizare.

223
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Uleiurile şi alte lichide de lucru

Dacă sistemul nu este alimentat suficient, se


NOTĂ IMPORTANT pot înregistra temperaturi ridicate, ceea ce
antrenează pericolul de deteriorare (fisurare) a
Înainte de umplerea rezervorului, amestecaţi • Un conţinut mare de clor, cloruri şi soluţii
chiulasei. Adăugaţi lichid de răcire când nivelul
lichidul de spălare antigel cu apă. sărate pot cauza corodarea sistemului de
acestuia scade sub marcajul MIN.
răcire.
Recomandare! Curăţaţi lamele ştergătoarelor • Utilizaţi întotdeauna lichid de răcire cu
când adăugaţi lichid de spălare. agentul anticoroziune recomandat de AVERTISMENT
Volvo. Lichidul de răcire poate fi foarte fierbinte. În
Verificarea şi adăugarea lichidului • Asiguraţi-vă că amestecul de lichid de cazul în care este necesară adăugarea de
de răcire răcire este întotdeauna 50 % apă şi 50 % lichid de răcire atunci când motorul se află
lichid de răcire. la temperatura de funcţionare, deşurubaţi
• Amestecaţi lichidul de răcire cu apă de încet capacul rezervorului de expansiune
calitate aprobată. În cazul în care nu pentru eliberarea treptată a suprapresiunii.
sunteţi siguri de calitatea apei, utilizaţi un
lichid de răcire gata preparat în funcţie de
recomandările Volvo.
NOTĂ
• La schimbarea lichidului de răcire/ Motorul trebuie utilizat numai cu sistemul de
înlocuirea componentelor sistemului de răcire umplut corespunzător. Pot apărea
răcire, clătiţi sistemul de răcire cu apă de temperaturi ridicate, ceea ce antrenează
calitate aprobată sau cu lichid de răcire pericolul de deteriorare (fisurare) a
deja pregătit. chiulasei.
• Motorul trebuie utilizat numai cu sistemul
de răcire umplut corespunzător. Pot
apărea temperaturi ridicate, ceea ce
G020334

antrenează pericolul de deteriorare


(fisurare) a chiulasei.

La adăugarea lichidului de răcire, urmaţi Pentru capacităţi şi standarde cu privire la


instrucţiunile de pe ambalaj. Este important ca calitatea apei, a se vedea pagina 293.
amestecul de concentrat de lichid de răcire şi
apă să fie adecvat condiţiilor meteo specifice.
Nu adăugaţi niciodată exclusiv apă. Pericolul
Verificaţi periodic nivelul lichidului
de îngheţ creşte atât în cazul concentraţiei de răcire
insuficiente a soluţiei, cât şi în cel al Nivelul trebuie să se situeze între marcajele
concentraţiei excesive. MIN şi MAX de pe rezervorul de expansiune.

224
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Uleiurile şi alte lichide de lucru 09

Verificarea şi adăugarea lichidului de


frână şi ambreiaj AVERTISMENT
În cazul în care nivelul lichidului de frână se
situează sub marcajul MIN al rezervorului,
nu continuaţi călătoria înainte de a adăuga
lichid de frână.
Este necesară o revizie pentru a remedia
cauza pierderii de lichid de frână.

Verificarea şi adăugarea lichidului


de servodirecţie

NOTĂ
Verificaţi frecvent nivelul lichidului.
G020333

Nu este necesară înlocuirea lichidului. Pentru


Frânele şi ambreiajul sunt alimentate dintr-un informaţii privind capacităţile şi clasa de lichid
rezervor comun1 . Nivelul lichidului trebuie să recomandată, a se vedea pagina 291.
se situeze între marcajele MIN şi MAX. În cazul unei defecţiuni a sistemului de
Verificaţi periodic nivelul lichidului. Înlocuiţi servodirecţie sau dacă bateria autovehiculului
lichidul de frână la fiecare doi ani sau la fiecare este descărcată şi acesta trebuie tractat,
altă revizie tehnică periodică. acţionarea direcţiei este în continuare posibilă.
Pentru capacităţi şi clasa de lichid Totuşi, acţionarea sistemului de direcţie va fi
recomandată, a se vedea tabelul Lichide de la mult mai dificilă decât de obicei şi va fi necesar
pagina 293. mai mult efort pentru rotirea volanului.
În cazul autovehiculelor utilizate în condiţii ce
necesită frânări puternice şi frecvente, cum ar
fi conducerea pe teren montan sau în climat
tropical cu valori ridicate ale umidităţii, lichidul
trebuie înlocuit anual.

1
Poziţia variază în funcţie de partea pe care se află volanul autovehiculului.

225
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Lamele ştergătoarelor de parbriz

Lamele ştergătoarelor de parbriz Înlocuirea lamelor ştergătoarelor 1. Depliaţi braţul ştergătorului.


Lamele ştergătoarelor de parbriz

de parbriz, parbrizul 2. Apăsaţi butonul situat pe dispozitivul de


ancorare a ştergătorului şi trageţi (1)
paralel cu braţul ştergătorului.
3. Glisaţi (2) noua lamă a ştergătorului până
când este emis un sunet specific de fixare.
> Verificaţi (3) fixarea adecvată a lamei şi
pliaţi braţul ştergătorului.

Înlocuirea lamei ştergătorului de lunetă

G020330

NOTĂ
Lamele ştergătoarelor au lungimi diferite.
Lama ştergătorului de pe partea şoferului
este mai lungă decât lama de pe partea
pasagerului din faţă.

G014732
Curăţarea
Pentru curăţarea lamelor ştergătoarelor de 1. Depliaţi braţul ştergătorului.
parbriz şi a parbrizului, a se vedea pagina 208. 2. Detaşaţi lama ştergătorului prin tragerea
acesteia către lunetă.
IMPORTANT
Verificaţi periodic lamele ştergătoarelor de
parbriz. Neglijarea întreţinerii scurtează durata
de viaţă a lamelor ştergătoarelor de parbriz. G020329

226
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Lamele ştergătoarelor de parbriz 09

3. Fixaţi noua lamă prin apăsare.


> Verificaţi fixarea adecvată a lamei şi pliaţi
braţul ştergătorului.

227
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Bateria

Funcţionarea Simbolurile de pe baterie


Bateria

NOTĂ
Durata de viaţă şi funcţionarea bateriei sunt Purtaţi ochelari de
influenţate de factori precum numărul de Durata de viaţă a bateriei este scurtată de
descărcări repetate. protecţie.
porniri, gradul de descărcare, stilul şi condiţiile
de conducere a autovehiculului şi factorii Durata de viaţă a bateriei este afectată de
climatici. diverşi factori, inclusiv de condiţiile de
conducere a autovehiculului şi de condiţiile
• Nu deconectaţi niciodată bateria în timpul meteorologice. Capacitatea de pornire a
funcţionării motorului. bateriei descreşte treptat cu timpul şi, prin
• Verificaţi conectarea şi strângerea corectă a urmare, trebuie să fie reîncărcată dacă Informaţii
cablurilor bateriei. autovehiculul nu este folosit pentru o suplimentare sunt
perioadă mai lungă sau când este condus disponibile în
AVERTISMENT numai pe distanţe scurte. Frigul extrem manualul de
limitează, de asemenea, capacitatea de utilizare.
• Bateria poate emana gaz oxihidrogen, pornire.
care este extrem de exploziv. Se poate Pentru a păstra bateria în stare bună, se
forma o scânteie dacă un cablu de recomandă conducerea timp de cel puţin Nu depozitaţi bateria
pornire asistată este conectat incorect, 15 minute/săptămână sau ca bateria să fie la îndemâna copiilor.
iar aceasta poate fi suficientă pentru ca conectată la un încărcător cu încărcare
bateria să explodeze. lentă automată.
• De asemenea, bateria conţine acid O baterie care este păstrată încărcată
sulfuric care poate cauza arsuri grave. complet are o durată de viaţă maximă.
• În cazul în care acidul intră în contact cu
ochii, pielea sau îmbrăcămintea Bateria conţine acid
dumneavoastră, clătiţi cu multă apă. În coroziv.
cazul în care acidul a pătruns în ochi -
solicitaţi imediat asistenţă medicală.

228
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Bateria 09

Evitaţi producerea Înlocuirea bateriei > Verificaţi conectarea corectă a acestuia


de scântei şi flăcări atât la baterie, cât şi la ieşirea din
Demontarea caroserie.
deschise.
1. Scoateţi cheia cu telecomandă din 4. Remontaţi capacul din faţă al cutiei
comutatorul de contact. bateriei.
2. Aşteptaţi minim 5 minute înainte de 5. Conectaţi cablul roşu pozitiv.
atingerea oricăror borne electrice.
6. Conectaţi cablul negru negativ.
Pericol de explozie. > Acest interval este necesar stocării
7. Fixaţi capacul înapoi pe baterie.
informaţiilor din sistemul electric al
autovehiculului în modulele de control. Pentru informaţii suplimentare referitoare la
bateria autovehiculului, a se vedea paginile
3. Scoateţi capacul. 179 şi 300.
4. Detaşaţi cablul negativ negru.
Funcţia Start/Stop DRIVe*
Trebuie reciclate. AVERTISMENT
Autovehiculele cu funcţia Start/Stop sunt
Conectaţi şi deconectaţi cablurile pozitive şi echipate cu două baterii de 12 V - o baterie foarte
negative în ordinea corectă. puternică pentru pornire şi o baterie de repaus
care ajută la activarea funcţiei Start/Stop.
5. Detaşaţi cablul roşu pozitiv. Pentru mai multe informaţii cu privire la funcţia
6. Desfaceţi cu ajutorul unei şurubelniţe Start/Stop - a se vedea pagina 163.
capacul din faţă al cutiei bateriei.
NOTĂ 7. Scoateţi furtunul de aerisire din baterie.
Bateriile uzate trebuie reciclate în mod 8. Eliberaţi clema de fixare a bateriei.
ecologic, deoarece conţin plumb. 9. Scoateţi bateria.

Montarea
1. Montaţi bateria în poziţia corespunzătoare.
2. Strângeţi clema care susţine bateria.
3. Conectaţi furtunul de aerisire.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 229
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Bateria

Amplasarea bateriilor
Baterie Pornire Repaus IMPORTANT
Dacă următoarea instrucţiune nu este
Capacitate de 760 120 respectată atunci funcţia Start/Stop poate
pornire la receA, înceta temporar să funcţioneze după
CCA (A) conectarea la o baterie externă sau la un
încărcător:
DimensiuniB , 278×175× 150×90× • Borna negativă a bateriei autovehiculului
L×G×Î (mm) 190 106 nu trebuie folosită niciodată pentru
conectarea la o baterie externă sau la un
Capacitate (Ah) 70 8 încărcător - numai şasiul
autovehiculului poate fi folosit ca punct
A
În conformitate cu standardul SAE. de împământare.
B
Dimensiunea cea mai mare posibilă. A se vedea secţiunea „Pornirea asistată”
din capitolul „Pornirea şi conducerea
NOTĂ autovehiculului” - pentru o descriere a
1. Baterie2 2. Baterie de repaus.
modului în care trebuie fixate clemele
• Cu cât cantitatea de curent de aer care cablurilor.
intră în autovehicul este mai mare (răcire/
încălzire suplimentară etc.) cu atât Bateria de repaus nu necesită în mod normal
bateriile trebuie să fie încărcate mai mult mai multe măsuri de întreţinere decât bateria
= consum crescut de carburant. normală care este folosită pentru pornire. În
cazul în care aveţi întrebări sau probleme,
• Atunci când capacitatea bateriei scade contactaţi un atelier - vă recomandăm un
sub cel mai scăzut nivel permis, funcţia atelier Volvo autorizat.
Start/Stop este dezactivată.

Funcţia Start/Stop redusă temporar ca urmare


a mijloacelor de intrare a cantităţilor mari de
curent de aer:
• Motorul porneşte automat1 fără apăsarea
pedalei de ambreiaj de către şofer.

1 Pornirea automată poate avea loc numai dacă selectorul de viteze este în poziţie neutră.
2
Bateria este descrisă în detaliu la pagina 228.

230
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Bateria 09

NOTĂ
Dacă bateria s-a descărcat într-atât încât
totul este „negru” şi în principiu
autovehiculul nu are toate funcţiile electrice
normale şi motorul este pornit ulterior
folosind o baterie externă sau un
încărcător, atunci funcţia Start/Stop va fi
activată. Atunci va fi posibil ca motorul să
se oprească automat, dar în eventualitatea
unei opriri automate este posibil ca funcţia
Start/Stop să nu reuşească să pornească
automat motorul din cauza capacităţii
inadecvate a bateriei.
Bateria trebuie, în primul rând, să fie
încărcată pentru a asigura o pornire
automată reuşită după o oprire automată.
La o temperatură exterioară de +15 °C
bateria trebuie să fie încărcată pentru cel
puţin 1 oră. La o temperatură exterioară
mai scăzută se recomandă o perioadă de
încărcare de 3-4 ore. Recomandarea este
ca bateria să fie încărcată folosind un
încărcător extern.
Dacă acest lucru nu este posibil, atunci
recomandarea este să se dezactiveze
temporar funcţia Start/Stop până când
bateria este reîncărcată corespunzător.
Pentru mai multe informaţii cu privire la
reîncărcarea bateriei, a se vedea secţiunea
„Bateria” din capitolul „Întreţinerea şi
reviziile tehnice”.

231
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Înlocuirea becurilor

Informaţii generale 2. Scoateţi tija de blocare din carcasa lămpii.


Înlocuirea becurilor

IMPORTANT
Toate specificaţiile referitoare la becuri sunt
indicate la pagina 300. Nu atingeţi niciodată cu degetele partea din IMPORTANT
sticlă a becurilor. Grăsimea şi uleiurile din
Lista de mai jos conţine amplasarea becurilor piele sunt vaporizate de căldură, acoperind Nu trageţi de cablul electric, ci doar de
şi a altor surse de iluminat care sunt şi deteriorând reflectorul. conector.
specializate sau care nu pot fi înlocuite decât
la un atelier: 3. Trageţi carcasa lămpii în lateral şi apoi
• Faruri Active Xenon - ABL (faruri cu Xenon) Înlocuirea becurilor lămpilor din faţă în faţă.
• Faruri Xenon (faruri cu Xenon) 4. Decuplaţi conectorul apăsând clema cu
degetul mare în timp ce scoateţi
• Lumini pentru circulaţia pe timp de zi (DRL) conectorul cu cealaltă mână.
montate în panoul deflector
• Semnalizatoarele de direcţie, lămpile
integrate în oglinzile retrovizoare exterioare
şi luminile de acces
• Lămpi de lectură, lămpile de acces şi
lămpile de iluminare a torpedoului
• Iluminarea interioară generală din plafon
• Lampă de frână

AVERTISMENT

G019599
Pe autovehiculele cu lămpi cu Xenon,
înlocuirea lămpilor cu Xenon trebuie
realizată la un atelier - vă recomandăm un Pentru înlocuirea becurilor tuturor lămpilor din

G019600
atelier Volvo autorizat. Manevrarea lămpilor faţă (cu excepţia proiectoarelor de ceaţă), este
cu Xenon impune o atenţie deosebită necesară demontarea farului din
deoarece farul este echipat cu o unitate de compartimentul motorului.
înaltă tensiune. 5. Ridicaţi carcasa lămpii şi aşezaţi-o pe o
suprafaţă moale pentru a nu deteriora
Demontarea carcasei lămpii geamul acesteia.
1. Scoateţi cheia din contact şi rotiţi
comutatorul pentru faruri în poziţia 0.

232
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Înlocuirea becurilor 09

Montarea carcasei lămpii 4. Eliberaţi clema elastică de fixare a becului. 5. Montaţi la loc carcasa lămpii, a se vedea
1. Cuplaţi conectorul şi fixaţi din nou carcasa Apăsaţi-o înăuntru/în jos. pagina 232.
lămpii şi tija de blocare. Verificaţi 5. Scoateţi becul.
introducerea corectă a tijei. Fază lungă, farurile cu halogen
2. Verificaţi iluminarea.
Carcasa lămpii trebuie să fie conectată şi
fixată înainte de aprinderea luminilor sau
introducerea cheii în comutatorul de contact.

Faza scurtă

G019133

G019136
Ilustraţia prezintă un bec cu halogen.
Montarea unui bec nou
1. Montaţi becul nou. Acesta poate fi fixat 1. Scoateţi carcasa lămpii, a se vedea
într-o singură poziţie. pagina 232.
2. Scoateţi capacul localizat deasupra
G019131

2. Împingeţi clema elastică în sus şi apoi


puţin către dreapta astfel încât să se carcasei lămpii rotindu-l spre stânga.
fixeze cu un sunet specific. 3. Farul stânga:
3. Cuplaţi din nou conectorul. Rotiţi soclul becului spre stânga.
Scoaterea capacului şi a becului 4. Montaţi la loc capacul din plastic. Farul dreapta:
1. Scoateţi carcasa lămpii, a se vedea
pagina 232. Rotiţi soclul becului spre dreapta.
2. Îndepărtaţi opritoarele în lateral şi scoateţi
capacul.
3. Decuplaţi conectorul becului.

233
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Înlocuirea becurilor

4. Scoateţi soclul becului şi schimbaţi becul. 3. Scoateţi soclul becului şi schimbaţi becul. Semnalizatoarele de direcţie
5. Montaţi din nou soclul becului. Acesta 4. Fixaţi soclul becului la loc. Montarea
poate fi instalat din nou într-o singură corectă a soclului becului este indicată
poziţie. printr-un sunet specific.
6. Montaţi la loc capacul localizat deasupra 5. Montaţi la loc capacul localizat deasupra
carcasei lămpii, rotindu-l spre dreapta. carcasei lămpii, rotindu-l spre dreapta.
7. Montaţi la loc carcasa lămpii, a se vedea 6. Montaţi la loc carcasa lămpii, a se vedea
pagina 232. pagina 232.

Lămpile de poziţie/parcare NOTĂ


Farurile ABL* sunt prevăzute cu o lampă de
poziţie (LED) care nu poate fi înlocuită.

G019150
1. Demontaţi carcasa lămpii, a se vedea
pagina 232.
2. Rotiţi soclul becului spre stânga şi
scoateţi-l.
3. Pentru a scoate becul din soclul său,
apăsaţi-l şi rotiţi-l spre stânga.
4. Montaţi un bec nou şi fixaţi soclul becului
G019145

în carcasa lămpii.
5. Montaţi la loc carcasa lămpii, a se vedea
1. Demontaţi carcasa lămpii, a se vedea pagina 232.
pagina 232.
2. Scoateţi capacul localizat deasupra
carcasei lămpii rotindu-l spre stânga.

234 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Înlocuirea becurilor 09

Lămpile de poziţie laterale Proiectoarele de ceaţă 6. Montaţi un bec nou, rotindu-l spre dreapta.
(Profilul soclului corespunde profilului
duliei.)
7. Montaţi din nou soclul becului. Marcajul
TOP (Deasupra) de pe soclul becului
trebuie să fie întotdeauna orientat în sus.

Demontarea soclului becului

G018050

G019605
1. Demontaţi carcasa lămpii, a se vedea
pagina 232. 1. Stingeţi toate lămpile şi rotiţi cheia în
2. Rotiţi soclul becului spre stânga şi poziţia 0 în comutatorul de contact.
scoateţi-l. Înlocuiţi becul. 2. Conform ilustraţiei, desfaceţi capacul
3. Montaţi din nou soclul becului. Acesta introducând o şurubelniţă (vertical) şi
poate fi fixat într-o singură poziţie. continuaţi să apăsaţi vertical pentru a

G019166
desface clema din interiorul capacului.
4. Montaţi la loc carcasa lămpii, a se vedea
pagina 232. 3. Prindeţi marginea capacului şi trageţi-o în
afară. Toate becurile din blocul optic posterior pot fi
4. Deşurubaţi şurubul carcasei lămpi şi înlocuite din interiorul compartimentului pentru
trageţi-l în afară. bagaje.
5. Rotiţi becul spre stânga şi scoateţi-l. 1. Stingeţi toate lămpile şi rotiţi cheia în
poziţia 0 în comutatorul de contact.
2. Îndepărtaţi capacul (A sau B) din panoul
din partea stângă/dreaptă pentru a avea
acces la becuri.


235
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Înlocuirea becurilor

3. Becurile sunt amplasate în socluri Poziţia becurilor în blocul optic Lampa de frână (LED)
separate. posterior Lampă de poziţie
4. Decuplaţi conectorul de la soclul becului.
5. Apăsaţi ambele opritoare şi scoateţi soclul. Lămpile de poziţie/parcare
6. Înlocuiţi becul. Semnalizatoarele de direcţie
7. Cuplaţi conectorul. Lampa de marşarier
8. Fixaţi soclul în poziţie şi reamplasaţi
Lampa de ceaţă spate (pe o singură parte)
capacul (A sau B).

NOTĂ NOTĂ
Lampa de ceaţă spate luminează numai în
Dacă un mesaj de eroare este afişat în
blocul optic posterior din partea stângă la
continuare după înlocuirea unui bec defect,
autovehiculele cu volanul pe partea stângă
vă recomandăm să contactaţi un atelier
şi în blocul optic posterior din partea
Volvo autorizat.
dreaptă la autovehiculele cu volanul pe
partea dreaptă.

G018058
Soclul becului.

IMPORTANT
Cablul LED-urilor lămpii de frână este montat
în soclul superior. Acesta nu trebuie scos.

236
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Înlocuirea becurilor 09

Lampa de iluminare a plăcuţei Compartimentul pentru bagaje Lampa de iluminare a oglinzii


de înmatriculare de curtoazie*

G014852

G020253
G014849

1. Introduceţi o şurubelniţă şi rotiţi-o uşor


1. Stingeţi toate lămpile şi rotiţi cheia în pentru slăbirea carcasei lămpii. Scoaterea geamului oglinzii
poziţia 0 în comutatorul de contact. 2. Scoateţi becul ars. 1. Introduceţi o şurubelniţă sub marginea
2. Scoateţi şuruburile cu ajutorul unei 3. Înlocuiţi becul. inferioară, în centru. Ridicaţi cu grijă clema
şurubelniţe. de pe margine.
3. Detaşaţi cu grijă geamul lămpii. 2. Introduceţi şurubelniţa sub marginile din
stânga şi din dreapta (lângă secţiunile din
4. Înlocuiţi becul. cauciuc negru) şi ridicaţi cu grijă până la
5. Montaţi din nou şi înşurubaţi geamul desprinderea geamului oglinzii în partea
lămpii. inferioară.
3. Detaşaţi cu grijă şi ridicaţi întregul corp al
geamului oglinzii şi capacul.
4. Scoateţi becul ars şi înlocuiţi-l cu unul nou.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 237
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Înlocuirea becurilor

Fixarea geamului oglinzii


1. În primul rând, repoziţionaţi cele trei cleme
de la capătul superior al geamului oglinzii.
2. Apoi, repoziţionaţi cele trei cleme
inferioare.

238
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Siguranţele 09

Informaţii generale
Siguranţele

AVERTISMENT
Toate subsistemele şi componentele electrice
sunt prevăzute cu siguranţe fuzibile pentru a Nu folosiţi niciodată un corp străin sau o
proteja sistemul electric al autovehiculului siguranţă cu amperaj mai ridicat decât cel
împotriva deteriorării prin scurtcircuit sau specificat la înlocuirea siguranţei. Acest
suprasarcină. lucru ar putea cauza deteriorări serioase
ale sistemului electric şi ar putea provoca
Siguranţele sunt amplasate în două locuri chiar un incendiu.
diferite în autovehicul:
• Panoul de relee/siguranţe din
compartimentul motorului.
• Panoul de relee/siguranţe din habitaclu.

Înlocuirea
Nefuncţionarea unei componente sau a unei
funcţii electrice poate fi cauzată de
suprasolicitarea temporară şi de arderea
siguranţei.
1. Pentru a localiza siguranţa în cauză,
consultaţi diagrama cu modul de
dispunere a siguranţelor.
2. Scoateţi siguranţa şi verificaţi dacă firul
curbat este ars.
3. În acest caz, înlocuiţi-o cu o siguranţă
nouă de aceeaşi culoare şi acelaşi
amperaj.
Fiecare panou de siguranţe dispune de spaţiu
pentru câteva siguranţe de rezervă. În cazul
arderii repetate a aceleiaşi siguranţe,
componenta este defectă. Pentru verificare,
Volvo vă recomandă să contactaţi un atelier
Volvo autorizat.


239
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Siguranţele

Panoul de relee/siguranţe din compartimentul motorului

G007446
Panoul de siguranţe are 36 de poziţii pentru
siguranţe. Asiguraţi-vă că înlocuiţi siguranţa
arsă cu una nouă de aceeaşi culoare şi de
acelaşi amperaj.
• Siguranţele 19-36 sunt de tipul „Mini Fuse”.
• Siguranţele 7-18 sunt de tipul „JCASE” şi
trebuie înlocuite la un atelier.1
• Siguranţele 1-6 sunt de tipul „Midi Fuse” şi
trebuie înlocuite numai la un atelier.1
Pe partea interioară a capacului se află cleşti
care facilitează operaţiunea de scoatere şi
montare a siguranţelor.

1
Vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.

240
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Siguranţele 09

G020250
1. Ventilatorul radiatorului 50 A 8. Supapele ABS 20 A 18. Alimentarea panoului de
siguranţe din habitaclu 40 A
2. Servodirecţia 80 A 9. Funcţiile motorului 30 A
19. Rezervă -
3. Alimentarea panoului de 10. Ventilator 40 A
siguranţe din habitaclu 60 A 20. Claxonul 15 A
11. Spălătoare de faruri 20 A
4. Alimentarea panoului de 21. Sistemul suplimentar de
siguranţe din habitaclu 60 A 12. Sistemul de încălzire a lunetei 30 A încălzire alimentat cu
carburant, sistemul de încălzire
5. Elementul PTC, preîncălzitor 13. Actuatorul solenoid, demarorul 30 A a habitaclului* 20 A
de aer* 80 A
14. Cablajul remorcii* 40 A 22. Rezervă -
6. Bujiile incandescente (DRIVe) 60 A
15. Rezervă -
Bujiile incandescente
(5 cilindri, diesel) 70 A 16. Sistemul infotainment 30 A

17. Ştergătoarele de parbriz 30 A


7. Pompa ABS 40 A


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 241
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Siguranţele

23. Modulul de comandă a 32. Injectoarele (5 cilindri, 35. Bobina de releu, releul
motorului (5 cilindri, benzină), benzină), supapa de comandă sistemului de control al
modulul de comandă a turbo (5 cilindri, diesel), climatizării, elementul PTC,
transmisiei (5 cilindri) 10 A senzorul pentru nivelul de ulei separatorul de ulei (5 cilindri,
(5 cilindri, diesel) diesel), senzorul de debit aer
Modulul de comandă a 15 A (5 cilindri, benzină), supapa de
transmisiei (4 cilindri) Supapa de comandă, fluxul de comandă turbo (5 cilindri,
carburant (DRIVe), senzorul de benzină), ventilele
24. Filtrul de carburant încălzit (5 debit aer (DRIVe), comanda electromagnetice, sistemul de
cilindri, diesel), elementul PTC, turbo (DRIVe) 10 A deschidere variabilă a
separatorul de ulei (5 cilindri, supapelor (5 cilindri, benzină),
diesel) 20 A 33. Pompa de vid (5 cilindri,
benzină), bobina de releu, injectoarele (2,0 l benzină),
releul pompei de vid (5 cilindri, supapa EVAP (2,0 l benzină),
25. Modulul electronic central supapă, amestec aer/
(CEM) (funcţia Start/Stop) 10 A benzină), modulul de comandă
a motorului (5 cilindri, diesel), carburant (2,0 l benzină),
filtrul de carburant încălzit supapă de comandă,
26. Comutatorul de contact 15 A presiunea carburantului
(DRIVe) 20 A
27. Compresorul A/C 10 A (5 cilindri, diesel), modulul de
34. Bobinele de aprindere comandă a motorului (5 cilindri,
28. Rezervă - (benzină), comutatorul de diesel), motorul EGR (Exhaust
presiune, sistemul de control al Gas Recirculation –
29. Proiectoarele de ceaţă faţă climatizării (5 cilindri), modulul Recircularea gazelor de
de comandă, bujiile eşapament) (DRIVe) 15 A
Lumini pentru circulaţia pe timp
de zi (DRL)* 15 A incandescente (5 cilindri,
diesel), controlul emisiilor EGR 36. Modulul de comandă a
(Exhaust Gas Recirculation – motorului (benzină, DRIVe),
30. Pompa pentru lichidul de răcire senzorul de poziţie a pedalei
(funcţia Start/Stop) 10 A Recircularea gazelor de
eşapament) (5 cilindri, diesel), de acceleraţie (5 cilindri,
pompa de carburant (DRIVe), diesel), sonda lambda
31. Regulator-alternator de (5 cilindri, diesel) 10 A
tensiune (4 cilindri, benzină) 10 A sonda lambda (DRIVe),
modulul de comandă a
motorului (funcţia Start/Stop),
bobinele de releu, releurile
Start/Stop 10 A

242 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Siguranţele 09

Funcţia Start/Stop DRIVe* Pentru mai multe informaţii cu privire la funcţia


Start/Stop DRIVe - a se vedea pagina 163.

Amplasarea siguranţelor pentru funcţia


Start/Stop

Nr. Componentă A

11M/1 Compartimentul 125


motorului, unitatea de
distribuţie a energiei
electrice

11M/2 Senzor, monitorizarea 15


bateriei

25 Modulul electronic 10
central (CEM) (tensiune
de referinţă pentru
baterie de repaus),
motor diesel


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 243
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Siguranţele

Panoul de relee/siguranţe din habitaclu

G020601
Panoul de siguranţe are 50 de poziţii pentru Panoul de siguranţe poate fi desfăcut
siguranţe. Siguranţele sunt amplasate sub complet.
torpedo. Panoul dispune, de asemenea, de 4. Închideţi panoul de siguranţe în ordine
spaţiu pentru câteva siguranţe de rezervă. inversă.
Sculele pentru înlocuirea siguranţelor se 5. Scoateţi ştifturile din centrul clemelor.
găsesc în panoul de relee/siguranţe din
Fixaţi capacul şi clemele. Reintroduceţi
compartimentul motorului, a se vedea
ştifturile în cleme. Astfel, clemele se
pagina 240. desfac şi fixează capacul capitonat.
Înlocuirea siguranţelor
1. Scoateţi capacul interior capitonat care
maschează panoul de siguranţe apăsând
ştiftul din mijlocul clemelor (1) aproximativ
un cm şi scoţând apoi clemele.
2. Rotiţi spre stânga cele două şuruburi cu
filet fluture (care fixează panoul de
siguranţe) (2) şi îndepărtaţi-le.
3. Coborâţi panoul de siguranţe (3) până la
jumătatea cursei. Trageţi panoul către
scaun până la capăt. Coborâţi-l complet.

244
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

Siguranţele 09

43. Aparatele telematice*, sistemul 49. Sistemul de reţinere 55. Modulul de comandă Keyless* 20 A
audio, RTI*, Bluetooth* 15 A suplimentar SRS 10 A
56. Receptorul pentru
44. Sistemul SRS, modulul de 50. Rezervă - telecomandă, sirena* 10 A
comandă a motorului (5 cilindri,
DRIVe) 10 A 51. Elementul PTC, preîncălzitor 57. Conectorul de date (DLC),
de aer*, bobina de releu, releul comutatorul lămpilor de frână 15 A
45. Priza electrică, habitaclu 15 A filtrului de carburant încălzit (5
cilindri, diesel), AWD 10 A 58. Faza lungă, dreapta, bobina de
46. Iluminarea habitaclului, releu, releul lămpilor auxiliare* 7,5 A
torpedoului şi lămpile de acces 5A 52. Modulul de comandă a
transmisiei (TCM), sistemul 59. Faza lungă, stânga 7,5 A
47. Iluminarea interioară, sistemul ABS 5A
de deschidere a uşii garajului 60. Încălzirea scaunului (partea
cu telecomandă* 5A 53. Servodirecţia 10 A şoferului) 15 A

48. Spălătorul de lunetă 15 A 54. Sistemul de asistare la 61. Încălzirea scaunului (partea
parcare*, farurile Xenon* 10 A pasagerului din faţă) 15 A


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 245
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09 Siguranţele

62. Trapa* 20 A 75. Rezervă - 86. Iluminarea habitaclului,


iluminarea compartimentului
63. Alimentarea portierei dreapta 76. Rezervă - pentru bagaje, scaunele cu
spate 20 A reglare electrică, ecranul
77. Priza electrică din pentru nivelul carburantului
64. Rezervă - compartimentul pentru bagaje, (2.0F) 5A
modulul de comandă,
65. Sistemul audio, sistemul accesorii* 15 A
infotainment 5A
78. Rezervă -
66. Sistemul audio, sistemul
infotainment, sistemul de 79. Lampa de marşarier, oglinda
control al climatizării 10 A retrovizoare interioară cu
funcţie antiorbire (semnal) 5A
67. Rezervă -
80. Rezervă 20 A
68. Pilotul automat 5A
81. Alimentarea portierei stânga
69. Sistemul de control al spate 25 A
climatizării, senzorul de ploaie,
butonul BLIS*, sistemul de 82. Alimentarea portierei dreapta
asistare la parcare*, DRIVe 5A faţă 25 A

70. Rezervă - 83. Alimentarea portierei stânga


faţă 25 A
71. Rezervă -
84. Scaunul cu reglare electrică al
72. Rezervă - pasagerului din faţă 25 A
73. Trapa*, plafoniera pentru 85. Scaunul cu reglare electrică al
iluminarea interioară, sistemul şoferului 25 A
de avertizare pentru centurile
de siguranţă spate, oglinda
retrovizoare interioară cu
funcţie antiorbire* 5A

74. Pompa de carburant 15 A

246 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
09 Întreţinerea şi reviziile tehnice

09

247
Informaţii generale .................................................................................. 250
Funcţiile audio ......................................................................................... 252
Funcţiile radio .......................................................................................... 257
Funcţiile CD............................................................................................. 262
Structura meniului – sistemul audio ........................................................ 265
Funcţiile telefonului* ................................................................................ 266
Structura meniului – telefonul* ................................................................ 273
Sistemul handsfree Bluetooth* ................................................................ 276

248 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
SISTEMUL INFOTAINMENT
10 Sistemul infotainment

Informaţii generale

Sistemul infotainment tastaturii integrate în volan*, a se vedea tastei EXIT (Ieşire) antrenează părăsirea
Informaţii generale

pagina 71. Ecranul (2) afişează mesaje şi meniului.


10 informaţii referitoare la funcţiile curente.
Tastele de acces rapid
Sistemul audio Opţiunile meniului sunt numerotate şi pot fi
selectate, de asemenea, direct din tastatură
(3). Mai întâi apăsaţi tasta MENU (Meniu) şi
Activarea/Dezactivarea apoi cifra/cifrele opţiunii dorite din meniu.
Tasta POWER (Energie) (1) activează/
dezactivează sistemul audio. Dacă sistemul
audio este activ când cheia cu telecomandă este
Nivelul de echipare
rotită în poziţia 0, acesta va rămâne activ până la Sistemul audio poate fi dotat cu opţiuni şi
scoaterea cheii cu telecomandă din comutatorul versiuni diferite. Există trei versiuni de sisteme
de contact. Sistemul audio este activat automat audio:
la următoarea rotire a cheii cu telecomandă în
• Performance,
G020245

poziţia I în comutatorul de contact.


• High Performance* sau
• Premium Sound*
Tasta POWER (Energie) - Apăsaţi tasta, Meniurile
Totuşi, toate sistemele audio includ sistemul
sistem audio activat/dezactivat Anumite funcţii ale sistemului infotainment de radio FM cu funcţie RDS, sistemul de radio
Ecran sunt comandate prin intermediul meniului. AM şi CD playerul.
Nivelul curent al meniului este indicat în partea
Tastatură dreaptă superioară a ecranului. Opţiunile
Tasta MENU (Meniu) - Vă conduce la meniului sunt afişate în centrul ecranului.
sistemul de meniuri • Tasta MENU (Meniu) (4) vă conduce la
Taste de navigaţie sistemul de meniuri.
Tasta EXIT (Ieşire) - Ieşire din sistemul de • Puteţi comuta între opţiunile meniului în
meniuri sus/jos utilizând tastele de navigaţie (5).
• Tasta ENTER (Intrare) (7) selectează/
Tasta ENTER (Intrare) - Selectaţi/activaţi/
activează/dezactivează o opţiune a
dezactivaţi
meniului.
Infotainment este un sistem care cuprinde
sistemul audio şi telefonul*. Sistemul • Tasta EXIT (Ieşire) (6) revine la o opţiune
infotainment poate fi utilizat cu uşurinţă prin anterioară în meniu. Apăsarea continuă a
intermediul panoului de comandă sau al

250 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
10 Sistemul infotainment

Informaţii generale

Dolby Surround Pro Logic II®1


Sistemul Dolby Surround Pro Logic II®
10
distribuie cele două canale stereo către
difuzoarele din centru, dreapta, stânga şi
spate. Acest lucru asigură o mai bună fidelitate
a sunetului decât cea furnizată de modul
stereo standard pe două canale.
Dolby Surround Pro Logic II® şi simbolul Dolby
sunt mărci înregistrate ale Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System® este
fabricat sub licenţa Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

1
Premium Sound.

251
10 Sistemul infotainment

Funcţiile audio

Butoanele de comandă ale sistemului Volumul Sursele audio externe


Funcţiile audio

audio Utilizaţi butonul rotativ VOLUME (Volum) (1)


10 sau tastatura integrată în volan pentru a regla AUX, USB*
volumul, a se vedea pagina 71. Volumul
sistemului audio se reglează automat în Informaţii generale
funcţie de viteza autovehiculului, a se vedea
pagina 255.

Selectarea sursei audio


Prin apăsarea repetată a tastei AM/FM se
comută între FM1, FM2 şi AM.
Prin apăsarea repetată a tastei MODE (Mod)
se comută între CD, USB, AUX şi BT.

VOLUME (Volum) - Buton rotativ


AM/FM – Selectarea sursei audio
Intrare AUX
MODE (Mod) - Selectarea sursei audio,
Intrare USB*
CD, AUX, USB (de exemplu, iPod®)1 şi BT*
Intrările AUX şi USB permit conectarea unei
TUNING (Selectare posturi) - Buton rotativ
surse audio externe, de exemplu, un iPod®1
SOUND (Sunet) - Buton sau un MP3 player.
Tastă de navigaţie - Meniuri Dacă alegeţi să conectaţi un iPod®, MP3
player sau un stick de memorie USB la o
conexiune USB, puteţi controla funcţiile
sistemului audio prin intermediul butoanelor de
comandă audio ale autovehiculului.

1
USB se aplică doar pentru High Performance şi Premium Sound. Marca comercială iPod aparţine Apple Computer Inc.

252 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
10 Sistemul infotainment

Funcţiile audio

Utilizaţi tasta MODE (Mod) pentru a selecta device/Mass Storage Device (Dispozitiv USB
sursa audio externă dorită. NOTĂ portabil/Dispozitiv de stocare în masă).
1. Dacă este selectată opţiunea USB, atunci Sistemul redă fişierele cu muzică în iPod® 10
pe ecran este afişat mesajul Connect variantele formatelor MP3, WMA şi WAV. Un iPod® este încărcat şi alimentat de intrarea
device (Conectaţi dispozitivul). Cu toate acestea, există şi variante ale USB prin intermediul unui cablu de conectare
2. Conectaţi iPod®-ul, MP3 playerul sau stickul acestor formate audio pe care sistemul nu al playerului. Totuşi, în cazul în care bateria
de memorie USB la conexiunea USB din le redă. Sistemul este compatibil cu playerului este complet descărcată, aceasta
compartimentul de depozitare din consola majoritatea modelelor iPod® fabricate în trebuie reîncărcată înainte de conectarea
centrală (a se vedea ilustraţia de mai sus). 2005 sau ulterior. iPod® Shuffle nu este playerului.
> Când sistemul încarcă structura fişierelor compatibil.
din dispozitivul de stocare, pe ecran este NOTĂ
afişat mesajul Loading (Încărcare). Stickul de memorie USB
Această operaţie durează câteva Pentru a facilita utilizarea unui stick de Atunci când un iPod® este utilizat ca sursă
momente. memorie USB , evitaţi stocarea în memorie a audio, structura meniului sistemului
unor fişiere care nu conţin muzică. Sistemul infotainment al autovehiculului este similară
Când operaţiunea de încărcare s-a încheiat,
are nevoie de mult mai mult timp pentru cu cea a meniului iPod®.
pe ecran sunt afişate informaţiile despre piese
încărcarea conţinutului dispozitivului de
şi este posibilă selectarea piesei dorite.
stocare care conţine şi alte fişiere în afară de AUX
Piesele pot fi selectate în următoarele trei fişierele muzicale care pot fi redate. Uneori sursa audio externă AUX emite cu un
moduri: volum diferit faţă de sursele audio interne, de
• Rotiţi butonul TUNING (Selectare posturi) NOTĂ exemplu, CD playerul. Dacă volumul sursei
(4) spre dreapta sau spre stânga. audio externe este prea înalt, calitatea
Sistemul redă fişiere media care pot fi sunetului poate fi afectată. Acest lucru poate fi
• Utilizaţi butonul (6) din dreapta sau din şterse şi sunt compatibile cu USB 2.0 şi cu
stânga al sistemului de navigaţie pentru a evitat prin reglarea volumului de intrare pentru
sistemul de fişiere FAT32 şi poate stoca intrarea AUX .
ajunge la piesa dorită. maximum 500 de foldere şi 64 000 de
• Cu ajutorul tastaturii integrate în volan. fişiere. Memoria trebuie să aibă o
În modul USB sau iPod® sistemul infotainment capacitate de cel puţin 256 Mb. NOTĂ
funcţionează în acelaşi fel ca CD playerul Calitatea sunetului poate fi afectată dacă
pentru redarea fişierelor muzicale. Pentru MP3 playerul playerul se încarcă în timp ce sistemul
informaţii suplimentare, a se vedea Multe MP3 playere au propriile sisteme de audio se află în modul AUX. Trebuie evitată
pagina 262. fişiere care nu sunt compatibile cu sistemul încărcarea playerului.
audio al autovehiculului. Pentru a putea fi
utilizat în cadrul sistemului, un MP3 player
trebuie setat în modul USB Removable

253
10 Sistemul infotainment

Funcţiile audio

Streaming audio Bluetooth®* Setările audio


NOTĂ
Informaţii generale
10 Nu toate telefoanele mobile disponibile pe Reglarea setărilor audio
În cazul în care autovehiculul este echipat cu piaţă sunt complet compatibile cu funcţia
sistem handsfree Bluetooth®* şi este conectat Apăsaţi repetat butonul SOUND (Sunet) (5)
Bluetooth® a sistemului audio al pentru a naviga printre următoarele opţiuni.
un telefon mobil, atunci sistemul audio poate autovehiculului. Pentru informaţii referitoare
reda wireless fişiere audio prin streaming de la Reglaţi prin rotirea butonului TUNING
la telefoane şi media playere externe (Selectare posturi).
telefonul mobil. Navigarea şi controlul sunetului compatibile, Volvo vă recomandă să
se pot realiza prin intermediul butoanelor de contactaţi un dealer Volvo autorizat sau să • BASS (Sunete joase) - Nivelul sunetelor
comandă de pe consola centrală sau prin accesaţi www.volvocars.com. joase.
intermediul tastaturii integrate în volan*. În cazul • TREBLE (Sunete înalte) - Nivelul sunetelor
anumitor telefoane mobile este posibilă, de înalte.
asemenea, schimbarea pieselor prin Redarea
intermediul telefonului. • FADER (Butonul pentru atenuare) – Balans
Apăsaţi repetat tasta MODE (Mod) pentru a
între difuzoarele din faţă şi din spate.
Pentru a putea reda fişierele audio dispozitivul selecta BT ca sursă audio.
• BALANCE (Balans) – Balans între
audio trebuie să fie mai întâi asociat şi Fişierele audio pot fi selectate în următoarele difuzoarele din stânga şi din dreapta.
conectat cu autovehiculul. Pentru informaţii trei moduri:
suplimentare referitoare la asociere şi la • SUBWOOFER* (Difuzor de bas) – Nivelul
• Rotiţi butonul TUNING (Selectare posturi) difuzorului de bas. Difuzorul de bas trebuie
conectare, a se vedea pagina 276. De
(4) spre dreapta sau spre stânga. să fie activat înainte de efectuarea reglării,
asemenea, BT trebuie să fie selectat ca sursă
audio, a se vedea pagina 252. • Utilizaţi tasta sau (6) a sistemului de a se vedea secţiunea Activarea/
navigaţie pentru a ajunge la fişierul audio dezactivarea difuzorului de bas de mai jos.
dorit. • CENTRE1 (Centru) - Nivel pentru difuzorul
NOTĂ central. Sistemul stereo pe trei canale sau
• Cu ajutorul tastei sau a tastaturii
integrate în volan. Pro Logic II® trebuie să fie activat înainte de
Media playerul cu Bluetooth® trebuie să
efectuarea reglării, a se vedea secţiunea
suporte profilul AVRCP (profil audio/video
Activarea/dezactivarea sunetului surround
de control la distanţă) şi profilul A2DP
de mai jos.
(profilul de distribuţie audio avansată).
Playerul trebuie să utilizeze versiunile 1.3 • SURROUND• - Nivelul sunetului Surround.
pentru profilul AVRCP şi 1.2 pentru profilul Sistemul Pro Logic II® trebuie să fie activat
A2DP. În caz contrar, este posibil ca înainte de efectuarea reglării, a se vedea
anumite funcţii să nu fie operaţionale. secţiunea Setările audio de mai jos.

254 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
10 Sistemul infotainment

Funcţiile audio

Activarea/dezactivarea difuzorului de bas 3. Selectaţi Surround FM…, Surround AM…, 6. Salvaţi cu ajutorul tastei ENTER (Intrare)
• Apăsaţi tasta MENU (Meniu) şi apoi ENTER Surround CD…sau Surround AUX… şi sau apăsaţi tasta EXIT (Ieşire) pentru a ieşi
(Intrare). apăsaţi tasta ENTER (Intrare). fără a salva setările. 10
• Derulaţi la opţiunea Audio settings… (Setări 4. Selectaţi Dolby Pro Logic II2, 3 channel
audio) şi apăsaţi tasta ENTER (Intrare). (Pe 3 canale) sau Off (Dezactivat) şi apăsaţi Controlul automat al volumului4
• Selectaţi Subwoofer (Difuzor de bas) şi tasta ENTER (Intrare).
Funcţia de control automat al volumului
apăsaţi tasta ENTER (Intrare). permite creşterea volumului audio direct
Egalizatorul faţă/spate3 proporţional cu viteza de deplasare a
Surround1 Nivelurile de sunet pentru diverse frecvenţe poate autovehiculului. Sunt disponibile trei niveluri:
fi reglat separat prin utilizarea egalizatorului. Low (Scăzut), Medium (Mediu) şi High
Setările surround determină (Ridicat).
percepţia spaţială a sunetului.
Butoanele pentru setări şi activare/ Reglarea egalizatorului
Reglarea controlului automat al
G021216

dezactivare sunt separate pentru 1. Apăsaţi tasta MENU (Meniu) şi apoi ENTER
fiecare sursă audio. (Intrare). volumului
2. Derulaţi la opţiunea Audio settings… 1. Apăsaţi tasta MENU (Meniu) şi apoi ENTER
Simbolul Dolby® de pe ecran indică faptul că (Intrare).
sistemul Dolby Pro Logic II® este activ. Există (Setări audio) şi apăsaţi tasta ENTER
trei setări diferite pentru sunetul surround: (Intrare). 2. Derulaţi la opţiunea Audio settings…
3. Selectaţi Equalizer front… (Egalizatorul (Setări audio) şi apăsaţi tasta ENTER
• Dolby Pro Logic II faţă) sau Equalizer rear… (Egalizatorul (Intrare).
• 3 channel (pe 3 canale) spate) şi apăsaţi tasta ENTER (Intrare). 3. Derulaţi la opţiunea Auto. volume
• Off (dezactivat) - modul stereo pe 2 canale 4. Graficul de pe ecran indică nivelul audio al control… (Controlul automat al volumului)
frecvenţei respective. şi apăsaţi tasta ENTER (Intrare).
Activarea/dezactivarea sunetului 5. Reglaţi nivelul cu ajutorul butonului TUNING 4. Selectaţi Low (Scăzut), Medium (Mediu)
surround (Selectare posturi) (4) sau apăsând în sus/ sau High (Ridicat) şi apăsaţi tasta ENTER
1. Apăsaţi tasta MENU (Meniu) şi apoi ENTER jos pe butonul de navigaţie. Frecvenţele (Intrare).
(Intrare). suplimentare pot fi selectate prin apăsarea
2. Derulaţi la opţiunea Audio settings… părţii drepte/stângi a butonului de navigaţie.
(Setări audio) şi apăsaţi tasta ENTER
(Intrare).
1
Premium Sound.
2
Nu este disponibil pentru modurile AM şi FM.
3 Anumite sisteme audio.
4
Indisponibil pentru Performance

255
10 Sistemul infotainment

Funcţiile audio

Reproducerea optimă a sunetului


Sistemul audio este calibrat pentru
10 reproducerea optimă a sunetului prin
intermediul procesării digitale a semnalului.
Pentru fiecare combinaţie de model de
autovehicul şi sistem audio, calibrarea ţine
cont de difuzoare, amplificatoare, acustica
habitaclului, poziţia pasagerilor etc.
Există şi o calibrare dinamică care ia în
considerare nivelul setat pentru controlul
volumului, recepţia radio şi viteza
autovehiculului.
Comenzile prezentate în aceste instrucţiuni de
utilizare, de exemplu, bass (sunete joase),
treble (sunete înalte) şi equalizer* (egalizator),
au scopul de a asista utilizatorul în adaptarea
reproducerii sunetului în funcţie de gusturile
personale.

256 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
10 Sistemul infotainment