Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONAL SI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26 GALAŢI


STR. VADUL SACALELOR NR. 2
Telefon/fax 0236 413954
E-mail scoala_26galati@yahoo.com
Site: www.galatiscoala26.wix.com/ioncreanga
Nr …………./………………..

Clasa a III-a
Anul scolar: 2016/ 2017
Număr ore/săptămână: 1 ora (Saptamana Scoala Altfel: 21-25 nov.2016)

Semestrul I : 17 ore Semestrul al II-lea: 16 ore Total anual: 33 de ore

Planificarea are la baza urmatoarele documente scolare:


Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar aprobat prin OMENCS nr.3371
din 12 martie 2013
Structura anului scolar 2016/ 2017 aprobata prin OMENCS nr.4577/ 20.07.2016
Programa școlară de Stiinte ale naturii: OMENCS nr. 5003/02.12.2014

Suport: Stiinte ale naturii . Manual pentru clasa a III-a , Editura Arthur, autori:
Cleopatra Mihailescu, Tudora Pitila, Nicolae Ploscariu si Eana-Mihaela Preda. Manualul a
fost aprobat prin OMENCS nr. 3118/ 02.02.2016 si CD (manual format digital)

Unitatea de Com- Continuturi Nr Sapta- Observatii


invatare peten- ore mana
te spe- alo-
cifice cat
Din aventura Recapitulare. Evaluare initiala 1 •12.09- Semestrul
cunoaşterii (Familiarizarea cu manualul) 16.09 I: 17 ore
Despre 1.1; Caracteristici ale lumii vii 6 •19.09-
vieţuitoare 1.2; - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - 23.09
2.1; apă, aer, hrană; creștere; reacții la schimbările •26.09-
2.2; mediului; înmulțire) 30.09

Prof. inv. primar Geles Constanta, Scoala Gimnaziala nr.26, Galati 2016/ 2017 IIIA pag 1
2.3; - Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale •03.10-
2.4; mediului 07.10
2.5; - Reacții ale corpului animal la schimbări ale
3.2; mediului (temperatura) sau în diferite situații •10.10-
(pericol, mișcare) 14.10
- Principalele grupe de animale: insecte, pești, •17.10-
amfibieni, reptile, păsări, mamifere – caracte-ristici 21.10
generale, exemple de reprezentanți din mediul de •24.10-
viață apropiat 28.10
Omul 1.1;1.2; Omul - menținerea stării de sănătate 5 •07.11-
2.1;2.2; - Activitate și odihnă 11.11
2.3;2.4; •14.11-
2.5;3.2; 18.11
•28.11-
03.12
•05.12-
09.12
•12.12-
16.12
Pământul 1.1;1.2; Pământul - mediu de viață 5 •19.12-
2.1;2.2; Mișcarea apei pe suprafața Pământului Schimbări 23.12
2.3;2.4; ale stării de agregare a apei. Circuitul apei •09.01-
2.5;3.2; 13.01
•16.01-
20.01
•23.01-
17.01
•30.01-
03.02
Ştiinţele 1.1; Pământul - mediu de viață 4 •13.02- Semestrul
pământului 1.2; -Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, 17.02 al II-lea:
2.1; fulger,tunet •20.02- 16 ore
2.2; Corpuri - proprietăți 24.02
2.3; - Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, •27.02-
2.4; lungime, întindere, masă, volum) 03.03
2.5; - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) – identi- •06.03-
3.2; ficare în funcție de formă și volum 10.03
Pământul - mediu de viață
-Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări
Resurse Pământul - mediu de viață 4 •13.03-
-Resurse naturale - tipuri, folosire respon-sabilă 17.03
Influența omului asupra mediului de viață •20.03-
- Poluarea apei, a solului, a aerului 24.03
•27.03-
31.03
•03.04-
07.04.
Corpuri 1.1; Tipuri de transformări ale materiei 6 •10.04-
1.2; Topire, solidificare, vaporizare, condensare 14.04

Prof. inv. primar Geles Constanta, Scoala Gimnaziala nr.26, Galati 2016/ 2017 IIIA pag 2
2.1; Corpuri - proprietăți •01.05-
2.2; Proprietățile unor metale. Utilizări 05.05
2.3; - Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, •08.05-
2.4; magnetică, electrică, de contact - frecarea) 12.05
2.5; - Magneți. Utilizări ale magneților. Busola •15.05-
3.2; Forțe și efecte 19.05
- Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri •29.05-
(deformare, mișcare) 03.06
•05.06-
- Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării
09.06
(distanță, durată, rapiditate).
Micul Recapitulare finala. Evaluare sumativa 1 •12.06-
explorator Proiect: Redescoperirea Terrei 16.06

Prof. inv. primar Geles Constanta, Scoala Gimnaziala nr.26, Galati 2016/ 2017 IIIA pag 3