Sunteți pe pagina 1din 44

ASAMBLARI CU STIFTURI

SI BOLTURI

Prof.Dr.Ing. Ionelia VOICULESCU


Ştifturi
• Organe de asamblare a caror forma geometrica
le permite transmiterea momentelor de
torsiune sau realizarea fixarii axiale a butucului
fata de arbore.
• Acestea pot fi:
– cilindrice simple
– filetate cu crestătura sau cu cep
– cilindrice crestate
– elastice
– etc.
STIFTURI CILINDRICE
STIFTURI CONICE
Furca asamblata cu ştift
Stifturi filetate
STIFTURI DIN LEMN
STIFTURI PENTRU FIXARE
Asamblare cu stift cu cap cilindric
Dispunerea ştifturilor cilindrice

Ştifturile cilindrice dispuse longitudinal in raport cu axa arborelui au o


acţiune similara unor pene longitudinale.
Se folosesc in cazul amplasării pieselor la capătul arborilor si transmit
momente mici de torsiune; se întrebuinţează si in cazul ajustajelor presate,
ca element de siguranţa.
Particularitati
• La asamblarea cu ştift longitudinal, ştiftul
cilindric se montează in paralel cu axa
arborelui, la capătul acestuia. Prelucrarea
găurii se face cu butucul si arborele
asamblate iar asamblarea se mai numeşte
cu pana circulara.
• Principalele solicitări sunt : forfecarea
ştiftului in planul de separaţie, strivirea
intre ştift si arbore, respectiv intre ştift si
butuc.
Calculul asamblării
• Notând Ft forţa tangenţiala la raza egala cu d/2 a ştiftului,
rezulta relaţia de calcul a tensiunii de forfecare:
•  f = Ft/Af =( 2Mt/d) (1/lsds)

• Strivirea intre arbore si ştift se produce pe un sfert din


suprafaţa laterala a unui cilindru. Pentru acest contact se
poate aplica relaţia:
• s = Ft/ (dsls/2)

• In estimarea valorii tensiunii de strivire s-a considerat ca forţa


care apasă arborele pe ştift este aproximativ egala cu forţa
tangenţiala din planul de separaţie. Condiţia de rezistenta
este:
• s  as respectiv  f  af

• in care as si af sunt rezistentele admisibile pentru


materialele utilizate.
Asamblare cu ştift transversal
• Ştiftul montat transversal transmite momente
de torsiune prin forma. Prin acest tip de
asamblare se poate realiza si fixarea axiala a
butucului fata de arbore. Pentru calculul
solicitărilor de contact se considera ca exista
o distribuţie liniara si uniforma a acestora atât
in arbore cat si in butuc

Asamblare cu ştift transversal


intre un arbore cu umăr si un
butuc de tip flanşa.
Calculul asamblării
• Pentru contactul ştift – arbore, relaţia de
calcul este:
• Ft1 = 3Mt/2d = ½ (s1) ds (d/2)
• In care Ft1 reprezintă forţa tangenţiala, s1
rezultanta presiunilor de contact, ds
diametrul ştiftului, d diametrul arborelui.
• In reprezentarea pe desen, ştiftul nu se
secţionează.
Calculul asamblării
• Ştiftul permite transmiterea unui moment de torsiune si
totodată blocarea reciproca a butucului fata de arbore.
Montarea ştiftului se face prin presare, fiind recomandata
prelucrarea găurii după introducerea butucului pe arbore.
Este preferabil ca sa existe posibilitatea prelucrării găurii in
ambele moduri, atât separat cat si simultan cu elementele
fixate in asamblare.
• Pentru calculul tensiunilor de forfecare se calculează forţa
tăietoare pentru diametrul d:
• Ft = Mt/d

• Respectiv  f = Ft/Af

• unde  f reprezintă efortul de forfecare, Af aria de forfecare


a ştiftului.
Solicitări
• Principalele tipuri de solicitări sunt :
• forfecare a ştiftului in planul de separaţie
dintre arbore si butuc
• strivire intre ştift si arbore sau intre stift si
butuc;
• încovoiere a ştiftului in cazul in care
asamblarea are joc intre arbore si butuc.
Proiectare
• De regula, proiectantul alege diametrul
ştiftului in raport cu nivelul solicitărilor si
dimensiunile celorlalte elemente aflate in
asamblare.
• Pentru asigurarea unei rezistente optime a
îmbinării, se recomanda respectarea
condiţiei de rezistenta la forfecare in raport
cu valoarea rezistentei admisibile a ştiftului,
care are cea mai mica secţiune comparativ
cu celelalte elemente de asamblat.
Modalitatea de amplasare

Atunci când realizarea penelor transversale si a canalelor este costisitoare,


se pot utiliza ştifturile transversale, simple sau crestate.
Pentru autoblocarea elementelor supuse asamblării, ştifturile traversale se
executa cu o conicitate sau o inclinare de 1:50 pana la 1:100.
Elemente de calcul
• σs = efortul unitar de strivire;
4M t


Mt = momentul de torsiune;
d = diametrul arborelui de calcul;
s    as
dd1l z
• d1 = diametrul penei;
• z = numarul de pene cilindrice; 4M t
• lz = lungimea penelor; lc 
• σas = rezistenta admisibila la dd1 z as
strivire a materialului;
• lc = lungimea de calcul a penelor 2M t
sau a butucului; f    af
• τf = efortul unitar; dd1l z
• τaf = efortul unitar admisibil.
AVANTAJE
• Simplitatea metodei, costuri reduse, nu
necesita materiale de adaos;
• Posibilitatea transmiterii unor momente
sau fixării simultan;
• Posibilitatea asamblării unor componente
greu accesibile;
• Permite dezasamblarea fără deteriorarea
componentelor de asamblat.
DEZAVANTAJE

• Rezistenta mecanica a îmbinărilor este


redusa;
• Necesita prelucrări permanente in
componentele de asamblat;
• Nu asigura o precizie suficient de buna a
asamblării.
Aplicaţii diverse
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
• Bolţurile sunt organe de asamblare care se
pot monta cu joc sau cu strângere uşoara,
îndeplinind funcţia de sprijin si asamblare a
doua sau mai multe elemente.
• Boltul nu preia deplasări axiale, dar poate
asigura rotirea intre componentele aflate in
asamblare (arbore si furca). Fixarea
elementelor axial se poate realiza cu
ajutorul unor elemente suplimentare (splint).
Bolturi speciale pentru mobila

Bolt Erixon cilindric crestat


BOLTURI
BOLTURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
ASAMBLĂRI CU BOLŢURI
APLICATII
SOLICITARI
• Principalele solicitări care apar asupra
bolţului din asamblare sunt:
– strivire intre bolţ si cele doua elemente ale
asamblării, furca respectiv cupla;
– forfecare a bolţului in planul de separare intre
cupla si furca;
– încovoiere, datorita jocului intre furca si cupla.
• Datorita jocului foarte redus, de regula
solicitarea de încovoiere se neglijează.
Elemente de calcul

Considerând o distribuţie uniforma a presiunilor, formulele de calcul


pentru solicitarea de strivire sunt:
s1 = F/(2 db l1)
s2 = F/(2 d l2)

In care db reprezintă diametrul bolţului, iar l1 si l2 lungimile de asamblare


ale bolţului cu cupla, respectiv furca.
Elemente de calcul
• Tensiunile de forfecare sunt date de relaţia:
•  f = F/Af = F/( d2b /2)

• Condiţia de rezistenta este ca eforturile de calcul sa fie


inferioare valorilor tensiunilor admisibile ale materialelor
utilizate pentru elementele asamblării.
• Proiectantul asamblării poate opta pentru o dimensionare
constructiva, bazata pe experienţa si asigurarea siguranţei in
exploatare, după care se trece la verificarea valorilor pe baza
de calcule analitice, luând in calcul succesiv cele trei
necunoscute de baza, db si cele 2 lungimi de calcul ale
bolţului aflate in asamblare cu furca si cupla.
• Daca jocurile din asamblare sunt mari, este necesara si o
verificare la încovoierea bolţului. Pentru ca asamblarea
prezentata in modelul din figura anterioara sa funcţioneze ca o
articulaţie, este necesara prezenta unui joc minim care sa
asigure rotirea cuplei in raport cu furca.
Asamblări cu bolţuri
Asamblări cu bolţuri
Splinturi

Splinturile sunt organe de


asamblare simple (elemente de
siguranta), care asigura fixarea
elementelor asamblate prin
deformarea plastica a capetelor
(rasfrangerea capetelor).
Acetsea se monteaza usor in orificii
special prelucrate (in arbori,
suruburi, bolturi, tije etc)
si pot fi indepartate cand este
necesara demontarea, putand fi
recuperate sau distruse, in functie
de nivelul de uzura acumulat in
exploatare.
Modalitati de livrare
Montarea splinturilor