Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 1.

FPP si costul de oportunitate


1. Pentru a putea face rost de bani, Alexandra are doua posibilităţi: fie îşi ajutǎ sora cea mica la
economie câştigând 300.000 lei sǎptǎmanal ; fie lucrează la sfârşit de sǎptǎmanǎ ca babysister
câştigând 350.000 lei . Costul de oportunitate pentru ajutorul pe care Alexandra îl da sorei sale
este:
b) 350.000 lei;

2. Avem de-a face cu doua puncte de coordonate A (10, 30) si B (13, 25). Panta acestei curbe
este egala cu :
d) -0,6;

3. Un punct situat în interiorul frontierei posibilităţilor de producţie arată că:


a) producătorul nu foloseşte integral resursele
b) tehnologiile de fabricaţie nu sunt utilizate la capacitatea maximă
e) datorită unei conjuncturi nefavorabile, producătorul nu poate produce la capacitatea
maximă.

4. Presupunem că în 8 ore producătorul A poate produce 20X sau 10Y iar producătorul B 24x
sau 8Y. Arătaţi cum se specializează fiecare producător. Ce raporturi de schimb asigură un
avantaj reciproc?

Cox Coy
A 0,5 2
B 0,33 3

Producatorul A se specializeaza pe Y (Coy A< Coy B), iar producatorul B se specializeaza pe X


(CoxB<CoxA).
A: primeste minim 2x, vinde 1y
B: produce 1y, renunta la 3x, va da maxim 3x.

5. Într-un an o firmă poate produce pâine şi covrigi în următoarele variante:


A B C D
Pâine (mii buc) 0 18 x y
Covrigi (mii buc) 60 42 30 0

Dacă costurile de oportunitate sunt CoB-C = 2 şi CoD-C=1/5, atunci:


a) x = 28, y = 30; b) x = 18, y = 16; c) x = 24, y = 30; d) x = 30, y = 30; e) x = 30, y = 28.

Co(B-C)=-(30-42)/(x-18)  2=-(-12)/(x-18)  2(x-18)=12 => x=24


Co(D-C)=-(24-y)/(30-0) 1/5==(24-y)/30  y-24=6 => y=30

R: c) c) x = 24, y = 3
6. Dacă costul de oportunitate al unei cantităţi de 20Y este 25X iar preţul unei unităţi din bunul
Y este PY=25 u.m., atunci calculaţi preţul unei unităţi din bunul X.

V=P * Q  Vx= Px * X
Vy= Py * Y
Vx=Vy=V  Vy=Vx * X  Vy= Py * Y = 25 * 20 =500
Px = Vy / X  Px = 500 / 25 = 20 u.m.

7. Robinson Crusoe poate aduna 10 nuci de cocos sau poate prinde un peste in intervalul de o
ora. Vineri poate strange 30 de nuci sau poate prinde 2 pesti in acelasi interval.
a) care este costul de oportunitate al lui Crusoe daca alege sa prinda pestele; b) dar al lui Vineri?
C) cine are avantaj absolut in prinderea pestelui; d) cine are avantaj comparativ in prinderea
pestelui.

a) Co(Rob) = ?
Con Cop
Robinson 0,1 10
Vineri 0,06 15

Co(Rob) = 10 (nuci)
Robinson se specializeaza in prinderea pestelui, iar Vineri se va ocupa de nuci.
La masa ei vor manca 30 nuci si 1 peste.

b) Co(Vineri) = 2 (pesti)

c) Robinson are avantaj absolut in prinderea pestelui.

8. O economie poate produce aparate tv şi calculatoare în următoarele variante:

Variante A B C D
Produse
Televizoare 0 24 32 40
Calculatoare 80 56 40 0

a. reprezentati grafic FPP;


b. determinati costul oportun al primelor 32 de televizoare si pe cel al primelor 40 de
calculatoare;
32TV: 80 calc. – 40 calc. = 40 calc.
40CALC.: 40tv – 32 tv = 8 tv

c. care este costul de oportunitate al deplasarii economiei din punctul B in punctul C? Dar
din punctul C in punctul A?

Co(B-C)= - (40-56)/(32-24) = 2
Co(C-A)=-(0-32)/(80-40)=4/5=0,8

9. Panta negativa a frontierei de productie semnifică :


c) legea raritatii

10. Curba care arată combinaţiile de bunuri pe care economia poate să le producă pe termen scurt
utilizând resursele disponibile este:
c) curba posibilităţilor de producţie;

11. Costul de oportunitate reprezintă:


c) valoarea atribuită celei mai bune alternative la care se renunţă, atunci când se face o alegere;

12. Cand are loc o deplasare la dreapta a frontierei posibilităţilor de producţie, atunci:
c) au apărut resurse şi tehnologii noi care permit creşterea producţiei din ambele bunuri;

13. O economie poate produce 100 pâini şi 5 strunguri sau 80 pâini şi 7 strunguri. În cazul în care
costul de oportunitate pentru strunguri (în raport cu pâinea) este crescător, care dintre
următoarele combinaţii de pâini şi strunguri nu poate fi un punct pe curba posibilităţilor de
producţie pentru economia respectivă: a) 94 pâini şi 6 strunguri; b) 93 pâini şi 6 strunguri; c) 92
pâini şi 6 strunguri; d) 91 pâini şi 6 strunguri; e) 89 pâini şi 6 strunguri.

P: 100 X 80
STR: 5 6 7

Co(str) creste  Co(A-B) < Co(B-C)


Co(B-C)= -(80-X)/(7-6) = -80 + X
Co(A-B)=-(X-100)/(6-7)=-X+100
 -X+100>-80+X
-2X>-180
X<90
R: e) 89,6

14. Afirmaţia că “rata inflaţiei în România la sfârşitul lunii decembrie 2007 a fost de 6,6%” este:
a) un enunţ pozitiv;

15. Un punct situat în interiorul frontierei posibilităţilor de producţie arată că:


a) producătorul nu foloseşte integral resursele;
b) tehnologiile de fabricaţie nu sunt utilizate la capacitatea maximă ;
e) datorită unei conjuncturi nefavorabile, producătorul nu poate produce la capacitatea maximă.

S-ar putea să vă placă și