Sunteți pe pagina 1din 4

LITIAZA

CUPRINS

Argument
Capitolul I NOŢIUNI DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE
I.1 Noţiuni de anatomie
I.2 Noţiuni de fiziologie
Capitolul II PREZENTAREA BOLII
II.1 Definiţie
II.2 Etiologie
II.3 Patogenie
II.4 Clasificare
II.5 Simptomatologie
II.6 Diagnistic pozitiv şi diferenţial
II.7 Complicaţii
II.8 Evoluţie şi prognostic
II.9 Tratament
II.10 Profilaxia
Capitolul III ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIRI ŞI TRATAMENT
III.1 Internarea bolnavului
III.2 Asigurarea condiţiilor de spitalizare
III.3 Asigurarea condiţiilor igienice
III.4 Supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative
III.5 Alimentaţia bolnavului
III.6 Recoltarea produselor biologice şi patologice
III.7 Pregătirea pacientului şi efectuarea tehnicilor speciale impuse de afecţiune
III.8 Administrarea medicamentelor
III.9 Educaţia pentru sănătate
III.10 Externarea bolnavului
Capitolul IV PREZENTAREA CAZURILOR CLINICE
IV.1 Cazul 1
IV.2 Cazul 2
IV.3 Cazul 3
Concluzii
Bibliografie
Anexe
OTITA

Cuprins

ARGUMENT

CAP.I DATE GENERALE

1. Anatomia şi fiziologia urechii


2. Prezentarea teoretică a bolii: Otita
2.1.Definiție
2.2.Etiopatogenie
2.3.Simptomatologie
2.4.Diagnostic
2.5.Evoluție
2.6.Tratament

CAP.II INGRIJIRI GENERALE

2.1. Internarea pacientului


2.2. Alimentaţia
2.3. Monitorizarea funcţiilor vitale şi vegetative
2.4. Recoltarea produselor biologice şi patologice
2.5. Administrarea medicamentelor
2.6. Efectuarea tehnicilor de îngrijire
2.7. Pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii
2.8. Educaţie pentru sănătate
2.9. Externarea pacientului

CAP.III ÎNGRIJIRI SPECIFICE

Cazul 1 - Plan de îngrijire


Cazul 2 - Plan de îngrijire
Cazul 3 - Plan de îngrijire

CAP. IV CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

LISTA ABREVIERILOR

ANEXE
TROMBOFLEBITA

Argument

Istoric

Capitolul I. Date generale despre boală

1.1. Prezentarea noțiunilor de anatomie și fiziologie ale aparatului cardiovascular

1.2. Prezentarea teoretică a bolii

1. Definiție

2. Etiologie

3. Patogenie

4. Diagnostic clinic (simptomatologie)

5. Diagnostic paraclinic

6. Diagnostic diferențial

7. Evoluție. Prognostic

8. Tratament

a) igieno-dietetic

b) medical

c) chirurgical

Capitolul II. Îngrijiri generale

Supravegherea pacientului din momentul internării până la externare și efectuarea tehnicilor


impuse de afecțiune

2.1. Internarea pacientului în spital

2.2. Asigurarea condițiilor de spitalizare

2.3. Asigurarea condițiilor igienice pacienților internați

- pregătirea patului și accesoriile lui

- schimbarea lenjeriei de pat


- asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a pacientului

- efectuarea toaletei generale pe regiuni a pacientului imobilizat

- observarea poziției pacientului

- schimbarea poziției și imobilizarea pacientului

- captarea eliminărilor

2.4. Supravegherea funcțiilor vitale și vegetative

2.5. Alimentația bolnavului

2.6. Administrarea medicamentelor și hidratarea organismului

2.7. Recoltarea produselor biologice și patologice

2.8. Pregătirea pacientului și efectuarea tehnicilor impuse de afecțiune

2.9. Pregătirea preoperatorie și îngrijirile postoperatorii

2.10. Educație pentru sănătate

-Profilaxie

2.11. Externarea pacientului

Capitolul III. Îngrijiri specifice

Prezentarea cazurilor de boală

-Cazul 1. Plan de îngrijire

-Cazul 2. Plan de îngrijire

-Cazul 3. Plan de îngrijire

Capitolul IV. Concluzii

Bibliografie