Sunteți pe pagina 1din 2

Stimată Doamnă Directoare,

Vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră referitor la


selecția pentru echipa de implementare necesară derulării activităților din cadrul Proiectului
R.O.S.E. pe care liceul nostru îl desfășoară în perioada 2017-2021.
Deoarece am absolvit Facultatea de Litere is Istorie, secţia franceza-romana din cadrul
Universităţii din Craiova, apoi, în anul 1996, am obtinut masterul intitulat „Poetica si Poietica”
in limba franceza la Universitatea din Craiova, consider că încă din anii de studenţie, apoi pe
parcursul carierei didactice, am acumulat cunoştinţe şi experienţă care mă îndreptăţesc să supun
atenţiei dumneavoastră candidatura mea în vederea selecţiei pentru a desfășura activități
specifice didactic-pedagogice în cadrul Proiectului R.O.S.E..
Cunosc activitățile proiectului și am o viziune de ansamblu asupra obiectivelor și a
implementării acestora.
Pentru a susține cele de mai sus, precizez obiectivele specifice finale și obiectivele
intermediare. Obiectivul nostru este: Creșterea ratei de participare la examenul de
Bacalaureat de la 90,57%, în anul școlar 2016-2017, la un procent de 95%, la sfârșitul celor
4 ani de implementare a proiectului.
Obiectivele specifice vizează eficientizarea pregătirii pentru ridicarea nivelului de
promovare la acest examen:
I.1. Monitorizarea prezenței elevilor la orele de curs și la orele de pregătire suplimentară
la disciplinele de examen;
I.2. Intensificarea acțiunilor de consiliere școlară în vederea creșterii nivelulului motivării
și a responsabilității elevilor din clasele a XII-a;
I.3. Optimizarea pregătirii examenului de bacalaureat prin sprijinirea sistematică a
dezvoltării și evaluării procesului de formare a competențelor cheie;
I.4. Diversificarea ofertei educaționale prin implemenatrea unui program atractiv de
activități nonformale;
I.5. Cunoașterea, înțelegerea, aplicarea conceptelor specifice disciplinelor de examen,
remedierea deficiențelor înregistrate la simularea examenului de bacalaureat.
Ca profesoară, consider că am o bună pregătire de specialitate pentru a desfășura
activități didactic-pedagogice eficiente. De asemenea, consider că sunt o persoană dinamică,
având aptitudini bune de comunicare în relația cu elevii, aptitudini dobândite în experienţa mea
de profesoară, responsabilă, hotărâtă, interesată în perfecţionarea profesională în domeniul
educaţiei şi învăţământului și, în aceeași măsură, de pregătirea pentru examen și pentru viață a
elevilor mei.
Consider că activitățile didactic-pedagogice ale Proiectului R.O.S.E. sunt binevenite atât
pentru ridicarea nivelului de pregătire a elevilor mei în vederea obținerii unor rezultate bune și
foarte bune la Examenul Național de Bacalaureat, cât și pentru perfecţionarea activităţii mele
profesionale, putând să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată
pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile derivate din acest program, ca şi pentru dezvoltarea
carierei mele.
Dacă veţi considera că motivaţia şi calificarea mea sunt oportune pentru înscrierea mea în
vederea selecţiei pentru derularea acestui program, sunt deschisă dialogului în vederea discutării
detaliilor legate de programul de implementare.
Vă mulţumesc,
9 octombrie 2017 Prof. Patrascu Floricica

S-ar putea să vă placă și