Sunteți pe pagina 1din 17

Fişa biografică a lui Mihai Eminescu:

Pe 15 ianuarie 1850 s-a născut în Botoşani, Ipoteşti, Mihai Eminescu, al


şaptelea copil.
Între 1858 şi 1860, Eminescu a urmat clasele a III-a şi a IV-a la Naţional
Hauptschule” din Cernăuţi.
Între 1860 şi 1863 Eminescu a fost la Ober-Gymnasium din Cernăuţi. În
1863 a plecat la Ipoteşti.
În 1864 intră ca practicant la tribunalul din Botoşani.
În 1865 se află în Bucovina în gazdă la profesorul se află în Bucovina în
gazdă la profesorul său Aron Pumnul, ca îngrijitor al bisericii.
La 12/24 ianuarie 1866 moare Aron Pumnul. În acel an, revista
„Familia” îi publică lui Eminescu poezia „De-aş avea”, însă Iosif Vulcan i-a
schimbat numele din Eminovici în Eminescu.
În 1868, este angajat ca sufleor în trupa lui Mihail Pascali.
În anul 1869, pe întâi aprilie, Eminescu înfiinţează împreună cu alţi
tineri cercul literar „Orientul”. Pe 11 aprilie, la Viena, Eminescu se înscrie la
Facultatea de filozofie ca student extraordinar, auditor, lipsindu-i
bacalaureatul, face cunoştinţă cu Slavici.
În 1870 îl vizitează de Anul Nou pe fostul domnitor, Alexandru Ioan
Cuza. Pe 15 aprilie publică în „Convorbiri literare” din Iaşi poezia „Venere şi
Madonă”, iar pe 15 august, „Epigonii”. Povestea „Făt-frumos din lacrimă” se
tipăreşte în „Convorbiri literare” pe 1 şi 15 noiembrie.
Pe 8 aprilie 1871, „România jună” şi-a ales conducătorii: Slavici
preşedinte şi Eminescu bibliotecar.
În 1872 se întâlneşte cu Veronica Micle la Viena dar, din cauza bolii şi a
lipsurilor, părăseşte Viena, întorcându-se în ţară. Asigurat printr-o subvenţie
lunară de zece galbeni, din partea „Junimii”, Eminescu pleacă la Berlin. Se
înscrie la Universitatea din Berlin şi urmează cursuri din domeniul filozofiei,
istoriei, economiei şi dreptului.
Pe 1 septembrie 1874 a fost numit director al bibliotecii centrale din Iaşi.
„Convorbiri literare” publică pe 1 decembrie „Împărat şi proletar”.
În 1876, Eminescu primeşte postul de corector şi redactor la Curierul de
Iaşi”. În acel an, l-a vizitat de multe ori pe Ion Creangă, iar „Convorbiri
literare” i-a publicat: „Melancolie”, „Crăiasa din poveste”, „Lacul”, „Dorinţa”,
„Călin”, „Strigoii”.
În 1877, Eminescu părăseşte Iaşiul şi vine la Bucureşti, unde se dedică
gazetei.
În anul 1879, Eminescu trimite la Iaşi poezii care se publică în
„Convorbiri literare”: „O, rămâi…”, „Freamăt de codru”, „Revedere”. Pe 6
august moare Ştefan Micle, soţul Veronicăi Micle.
În 1880 publică in „Convorbiri literare” poezia „O, mamă…”.
Un an mai târziu, publică tot în „Convorbiri literare” „Scrisoarea a III-a”.
Ciclul „Scrisorilor” se încheie cu publicarea „Scrisorii a IV-a”. Eminescu a
lucrat la desăvârşirea „Luceafărului” şi la diverse forme din „Mai am un
singur dor”.
În 1882, „Luceafărul” este publicat la „Junimea”.
În 1883 au apărut în „Familia”: „Adio”, „Ce e amorul”, „Pe lângă plopii
fără soţ…”, „Şi dacă…”. Pe 4 iunie pleacă la Iaşi. Îşi regăseşte vechii prieteni:
Ion Creangă şi Miron Pompiliu. Eminescu dă semne de ameliorare mintală. Pe
28 iunie boala izbucneşte şi este internat în sanatoriul doctorului Şuţu. Pe 20
octombrie, Eminescu este trimis de prieteni la Viena şi internat în sanatoriul
de la Ober-Dobling. Pe 21 decembrie apare la Socec volumul cu poeziile lui
Eminescu având o scurtă prefaţă semnată de Titu Maiorescu .
În 1884, domnul Obersteiner propune la 10 februarie să facă o călătorie
prin Italia. Pe 26 februarie, Eminescu părăseşte sanatoriul şi, însoţit de
Chibici, face o călătorie recomandată prin Italia. Soseşte la Bucureşti pe 27
martie şi pe 7 aprilie, Eminescu pleacă la Ieşi.
În 1885, apare la Socec ediţia a doua a volumului de poezii, acu acelaşi
conţinut. „Convorbiri literare” i-a publicat „Soacra pe deal”. Pe 1 ianuarie
1886 publică „Dalia”(fragment).
În primăvara anului 1887, Eminescu pleacă la Botoşani, la sora sa,
Henrieta, şi este internat în spitalul local, Sfântul Spiridon. Se organizează în
Iaşi comitete de ajutoare pentru întreţinerea şi îngrijirea poetului.
În 1888, Eminescu are dorinţa de a-si termina unele lucrări pe care îşi
aminteşte că le-a lăsat în manuscris. Veronica Micle vine la Botoşani şi îl
determină pe Eminescu să se mute definitiv la Bucureşti, unde şi pleacă pe
data de 15 aprilie. Tipăreşte în „Româna liberă” „Iconarii d-lui Beldiman”.
Pe trei februarie 1889, Eminescu este internat la spitalul „Mărcuţa” din Bucureşti.
În noaptea de 15 iunie, la ora trei, poetul moare în sanatoriul doctorului Şuţu.
Corpul defunctului a fost depus pe 17 iunie în groapă, la umbra unui tei din
cimitirul Bellu.
01000900000332ba0000000011ba000000000400000003010800050000000b0200000000050000
000c0278000b01030000001e0011ba0000410b2000cc0077000a010000000077000a01000000002
80000000a010000770000000100180000000000e07301000000000000000000000000000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffdee7f7c6cedeb5bdc6bdc6cec6ced6d6dee7d6dededee7e7dee7
e7e7efefefefeff7f7f7f7f7f7f7fff7f7fff7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffc6def794adbd5a7384425a6b42526352637363737b737b84737b8484
848c848c8c9494949c9c9ca5a5a5a5a5a5c6c6c6bdbdbdcecececececed6d6d6d6d6d6e7e7e7dedede
f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffadd6ef73a5ce316b94215a8410527b104a73
08426310426b08395a10395a08315210395210395221425a21395a29426329425a314a633952634
25a734a63735a6b845a6b8463738c6b7b947b84947b8c9c8c94a5949cada5adbda5adbdadb5c6bdc
6cec6ced6c6ced6cededed6dee7dee7efe7e7efefefefeff7f7eff7f7eff7f7f7f7f7f7f7f7fffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffff7f7ffffffd6f7ff73b5ef318cd631a5ef219cef189cef21a5f71894e7188cde299ce72194de29
94de1884ce1073bd1073bd2173c6105aad1863ad08529400428c004a8c08529400427b00316b083
97308427308316b18396b10315a18396b21426b21426b394a7339526b4a63735263734a63735a7
3845a7384737b8c848c94849c9c8ca59c9ca5a5a5a5a5bdbdbdc6bdbddec6c6e7ced6ded6d6d6cece
deded6e7efdeeff7e7e7efdef7ffeff7f7eff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffff7f7fffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffeffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffffff7fffffff7ffffbde7ff3994de1894f71094f70094f70094ff10a5ff089cff18adff109cff109
cf70894ef18a5ff18a5ff189cff1894ff2194ff188cef299cf7319cf7319cf7319cef319cef2984d63184
d62173c62973bd2973bd2973b52163ad216bad105294185294104a84104a7b1042731042730039
5a08396318396310395a083952104a6318425a21425a294a63314a6b42426352526b4a5a6b526b7
3526b73637b84738c8c7b94947b8c9494a5ad94a5ada5adbdadadc6bdbdcebdbdc6ceced6ded6deef
e7efded6deded6e7dedee7eff7f7def7f7def7f7e7f7eff7fff7fff7effff7f7fff7f7fffffff7fff7fffffffffffffff
fffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7f7fff7f7f
ff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffff
ff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffff7fffff7fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f7ff8cbdde2194de109cff109cff18
a5ff21adff088cef1094f721a5ff21a5ff29adff189cf718a5f729b5ff10a5ff10adff08a5ff21adff21a5ff
29adff189cf7219cf7299cf729a5ff31adff29a5ff219cf7219cf71894ef1894ef1894ef189cf7219cf73
1a5ff218ce73194ef3194ef218cd62184d6398cde297bc6107bbd0873b51073b51063ad086bad005
29c004a94004a94004284004a7b00426b00396b104a7300396308315a18396b21426b2139632942
6b294263314a6b39526b4a6373526373737b8c7b738c8484948c8c9c949ca58c9ca59ca5ada5a5ad
c6bdc6ceb5bdd6c6ced6ced6ded6dee7dee7f7e7f7f7e7efefefe7efefe7fffff7fff7effff7f7fff7effffff7f
ffff7fff7f7fff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fff7fffffff7fff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fffff7fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7f7ffffffffffffffffffcee7f773b5de1894de08a5f7109cf739b5ff108ce7004aa5004a9c0052a5218cde
42b5ff107bc60063b50073bd0084ce0894e7089ce70894e7008ce70094e7189cf7299cf731a5ff219
4ef29a5ff2194f731adff18a5ff21b5ff31b5ff29adff18adff18adff0094f70894ff1894f729a5ff21a5ff1
894f7188ce731a5ff18a5f7109cf71894ef29a5ff21a5ff1094ef0884e71894ef299ce7319ce7218cd62
18cce2184ce2184c62173b52973b5185a9c185a9c104a8c104a84104a7b104a7b084273084273103
96b18396b183163213963183963214263214263314a6b314263394a6b394a6b425273425a7b526
38c5a638c636b8c637b8473848c848c949494a5949ca5a5a5ada5adb5b5bdbdc6c6cecececececece
d6dededededee7e7efefe7e7f7efeff7fffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7fffffffffff7fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7ffffbdd6f773b5e721a5e7089cef21a5ef2194de004a9400216b004284001852106ba52173ad0
03973002963003173003973187bb5188cc6005a9c108cd631bdff0884ce005aad00529c0063ad299
4de4aa5f7399ce7007bc6007bc63194de298cde31a5ef1094e70094e718adff189cf71894ef31adff00
7bce0063b5219cef18adf70094e7189cef29a5ff29adff10a5ff10a5ff18a5ff29b5ff21adf729adff21a5
ff18a5ff21adff21adff1094ef219cf7299cf731a5f7319cef319ce7218cde218cd6218cd6218cde2184
d62984d62173c62173bd106bb51073b5086bad005294004a8c004a8c00428c00428c00398c00398
c00397b00427300426b10427310426b10427310426b184a6b214a6b395a73425a734a6b7b52737b
637b8c6b848c7b84947b848c8c949c94949c9ca5a5a5a5adb5bdbdbdbdbdcecececececee7dedee7d
6d6efdedef7dedeffefefffefe7fff7effff7f7f7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7efefb5c6d66b8cb5428cc60894de08a5f721a5ef0063ad001052005a8c3994ce0
05a8c005a8c00396b00184a295a94104a7b00104a005284107ba500295a188cc621adde00528c001
85a003173003173005a944a94d61063a500296300397300296b105294318cc60073ad007bc631bd
ff1084d6006bbd189ce70063b500317b088cd618b5ff18b5ff29a5f7299cef1094e721adff18adff10a
5f7189ce71094de1094e718a5ff10a5ff10adff08a5ff089cff089cff18a5ff21adff29adff21a5ff21a5ff
219cff29adff109cff21a5ff29a5ff31a5ff319cff31a5ff219cf7189cef219cf721a5f7219cef1894ef108
ce7108ce71084de1884de187bc6187bbd186bb5106bad005aa5005a9c00529400528c00427b004a
7b004a73084a7300426b08426b08396318426318395a21425a21425a294a63294a6339526b39526
b425a6b52637b636b846b7384737b8c7b7b8c848c9c848c9c8c94a5849ca58ca5ad94a5b5a5adbda
db5c6bdc6cec6c6d6cecededed6e7efdee7efdee7ffe7eff7efeffff7f7fff7f7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffced6ce84949c42526b21426b18
63a5109cef08a5ff29adff004a9c002163318cc673d6ff399cce298cbd00397300396b6bb5e74a94c6
00295a006b9400739c0039731884bd189cce005a8c3973ad5284bd00427b00396b296ba50031630
04273086b9c0021520029634284b500295a00639c29adef006bad003173087bbd0063ad00398400
7bc608a5ef18adf7299ce70063ad0063ad219ce739b5ff1084ce00639c005a94005a9c1084ce29adff
088ce70084e718a5ff21a5ff088ce7007bde007bde2194f7299cff29a5ff1894ff109cff109cff299cff2
994f7319cff31a5ff31adff21adff21adff21a5ff21adff18a5ff21adff18a5ff29a5ff29a5ff31adff299cf7
299cf7219cf729a5ff21a5ff29adff21a5f729a5f7299cef299ce71894de108cd60884ce107bce1073c6
1873b5106ba5106ba508639c08639400528c00528c004a840039730039730042730039730042730
0397300427b00426b184a6b294263394a6b394a6b4a5273525a7b5a63846363847b73948473948c
7b9c94849c9c94a5a594a5ada5adada5a5cec6cec6c6c6ceced6ceced6ded6deded6dee7dee7e7dee7
f7efeff7e7efffeff7ffeff7fff7f7fff7f7fffffffffffffff7f7f7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6ded6737b7b10182100001800184a317bc618a5f
f10a5ff219cff0052a50029733184c652ade73994ce429cd600397300296363adef3184bd00316300
6b9c006b9c003163429cce52c6ef2184b531639418397300104210638c185a8c00295a107ba55ac6
ef00295a083163639cce00295a00639c4ab5f7086ba500296b107bc61894de006bb5109cef009cef3
1c6ff2994e700398c0031732994d639adef006ba500295a00295a001852005a943194de0063b5004
2942194e7218ce7005aad002173003184086bbd3194ef187bde0063bd21a5ff21a5ff2184e71873d6
186bce2184d6188cde1894e7219cef21a5ef219cef21a5ef21a5f729a5f729a5f731a5ff2194ef1894e
70884de088cef089cf710a5ff089cff109cff189cff21a5ff189cf718a5ff10a5ff10a5ff1894ff219cff21
a5ff29a5f721a5ef29a5ef189ce7219ce71894e71894e72194e72994e7218cde2184d6187bc6107bc6
006bbd086bb510639c21639421528c21528410427b10427b08397310397318317321397321396b
21396b21396331426331425a39426329425a314a6b314a6b4252734a5a7b5a6b845a6b8463738c7
37b9484849c848c9c9494ad9c9cadadadbdadadbdb5b5c6ced6ded6d6ded6d6dee7dee7efe7e7f7efe
ff7efefffeff7fffffffffffffff7fffffffff7fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef6b736b0000001821296b8
49c94bdef4a8cd62194f7189cff42adff1073ce002173084a8c3973b5003173215a9c00216b00317b
6badef317bc60021631873ad08639400295a5294bd5ab5de00396b0010421831631052844a9cc62
973a500184a108cb552c6ef08427318427b4284bd002152187bbd39a5e7217bbd00216b107bc629
a5f729b5ff08a5ff00a5ff089cf7319cef003984004a8c5aadef297bbd00296318638c6badd64284b50
031634a94d60042840039844a94de1863a500185a2163a500316b00084a3984c6105aa500216b39
adef319ce700429400297300318400317b00397b2984c6429cd6004284005a9c3194ce298cce0052
94004284217bc64aadff2194e700318c0052ad21adff089cf718a5ff109cf729adff108ce7219cf721a
5ff109cf721a5ff39b5ff219cff21adff18a5ff21adff18a5f721adff10a5ff10a5ff18a5ff21adff189cff29
a5ff29a5ff29a5ff21a5ff18a5ff109cff189cf721a5f731a5f7299cef299cef299cef219cef1884d6218c
e72184de217bd62184ce106bb50863a53984bd18639c105a9c004a8c084a9408529408528c00397
b003973004273084273184a7b10426b08315a10396318426b294a6b21426339526b4a5a6b5a5a73
6363737b73848473848c7b8c94848c8c848ca5a5adadadada5a5a5c6bdc6d6ced6d6cecec6bdc6ded
edee7e7e7e7e7e7e7dee7ffffffe7dedefffff7f7f7effffff7f7f7effff7effffff7fffffffffff7fffff7fffff7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8484841010103139318c9c9ccee7f7b5deff5a9ce72194f71094ff29a5ff29
94ef0052a5003984003173002163296bb500428c004294529cef1873bd00317b106bb51063a5000
039104a7b10639400295a10396b5273ad216b9c217bad10639c002152108cbd4abdf700316b184a
8c3984c6001852187bb55ab5f72173b5002163188cd629adf70894ef10a5ff009cf710a5ff319cef00
39840042846bb5ef2973ad00084200395a29638c185a84104a7b5a94ce104a7b184a845a94c60018
4a10426b6b9cc65a8cbd215284397ba5084a7b004a7b42a5e73194d600185a00216b4a73bd184a8
c000039296ba5317bb5001852004a84216ba50039730031730021630021632184ce1084d6003184
005ab5109cf7109cf721a5ff29a5f70873c6004a941084ce299ce7006bb50052a5005ab542a5ff29a5
ff29a5ff1094e7108cde1894e721a5ff21a5ff21adff1894f729a5ff31a5ff39adff39adff31adff189cff0
894ff009cff009cff109cff21adff0894ef0894ef10a5ff29b5ff219cff189cff1094ff21a5ff108ce7006b
b5086bad399cde39a5f71894e7218ce72194e71084d6218cde2994de187bc61073b5106bad106bad
186bad085a9c10639c10639c18639c084a7b184a7b184a7b214a7b21426b29426b29396329426b2
9426b21395a183952314a6b394a6b2931522939525a6b8442526b5a6b7b636b84636b7b7384947
b8494949ca5949ca5a5adb5adb5b5adb5bdc6c6c6c6cececed6d6d6d6d6e7e7deefe7e7f7efeff7efeff
ff7f7fff7effffff7fff7f7fffff7fff7f7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffff
ff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdedee7313139080808848c84eff7ffefffffceefff63ade721a5ff08a5ff10adff18adff18
a5f70084ce1084ce3194e7399cef107bc6087bce29a5f70884d6005aad1084d6187bc600296b00317
3005a9c00528c00397b002163003173107bb500639c0029631094ce31a5de003173104a8c3184c6
00084200316b186ba508528c00215a2994d621a5ef109cef10adff009cf718adff42a5ef0031730039
7363a5d64a7bb500184a002952185a7b00214a001842639cc608427318527b73a5ce00214a00295
2104a6b104263084263396b9429638400396b4aade7298cce00317b0029732963a510428400296b
397bb518528c0039734284bd00427b00296363a5de6b9cde0029731873c6188ce70063bd007bd62
1a5ff109cf729adff2994de00186300215a317bad00528400295a00316300215a1052944a94de0052
9c002163002963004a842984c642a5ef0052a5004a9c3184d6398cd608529c00529c106bbd3194ef
29a5ff18a5ff0094f7219cff31a5ff31adff29a5ff21a5f7219cf731a5ff2194ff29a5ff21a5ff189cf7004
a9c00216b106bbd189cef089cf721adff21b5ff21adff109cf718a5f7109cef21a5f71094e731b5ff29a
dff189cef219cef219cef1894e71894ef108cef2194f7188cef187bde2173d6297bde1873ce1873ce10
73c6106bb5085aad216bb5296bb52963ad18528c185284104273184a7b08396b10427310396b184
27318426b18426b21426b294a6b294a6b315273315273425a7b425a7363737b6b73737b84847b8
c8c8c9c9c949c9ca5a5ada5a5a5bdbdc6bdbdc6cec6ced6ced6ded6dee7dee7efe7efefe7efefeff7eff7
f7fffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff9c949c212129393939cec6c6f7f7f7f7ffffceefff7bb5ef1884d60
89cf7089cf708a5ff10adff18adff189cef31adff29a5f7189cef109cf718adff089cf7109cef189cf7299
cf742a5f7217bce218cd631a5ef3184d6106bb50073bd42bdff0073bd0063ad109cde29a5e700529c
186bbd2984ce00317b00215a00427b08528c004a842194d618a5e718a5f7089cff009cf718adff298
cd600296b00084210528c18529400316b104a7b4284b500316300295a528cbd084273104a73639c
c600103900315a215a8408426b00002918527b3163940042735abdf74aadef2173b518529408428
40021630029634273ad214a8429528c6394ce08427b000842315a9c294a8c08397b005aad299cf71
894ef18a5f718a5ff109cef299ce72184ce00215a2963944284ad003963105a7b63a5ce316b942152
84215a9c084284105284296b9c00295a085a943184c6001863003984216bb518529400397300296
300296b005aa531a5f70894ef29b5ff299cef004a9c00216b0039840063ad39a5f7187bd6006bce21
94f7219cf729adff087bc600185a085a9c31adf721a5f7088cde109ce729adff21a5f71094e729adff2
1a5ff18a5f721a5ff189cf7088ce7189cf718a5ff29b5ff089cff08a5ff089cff109cff1094ff189cff2194
ff1894ff088cf7088cef1894f731a5ff217bd61063b51863b5398cd64a9ce7298cce2184c62984ce29
84c61873b5085aa52173b51063a51863a5105a9410529408528c105a9408528c104a84084263104
25a10425a10425a10395218425a103952183952294a6339526b394a6b4a5a73525a7b5a6b84636b
8463738c73849c8c9cadadb5bde7e7e7fffffffffffffffff7fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efef7b7384212129636363ded6d6f7f7f
7f7ffffefffffa5ceff5a9cef3194f72994f71894ef1094ef189cf7219cf7108ce71894ef0894ef10a5ff00
9cf708a5ff18adff18a5ff189cff21a5ff1094f7109cff0894f721a5ff31b5ff21b5ff10a5ff10a5ff089cf7
18b5ff21adff219cf7299cf731a5ff1884de298cd62984ce3184c6086bad31adef10a5ef10a5ff0094f7
08adff089cff2194e70052a500397b004a8c0863b51863b500296b002163003973295a9429639400
003900396b21638c00427300396b18639400427b00296b316bad104a840000422984bd318cce216
3a5215a9c4a84bd00296300104a5a84b5395a94314a846b94c610396b000842294a8418316b0010
5200529c2194e729adff18a5ff10a5f71094ef31a5f72984ce00185a4a84b539739c00214a004a7329
6b9c185284215a944284c63173b5397bb52973a500185200427b1873b500216b2984ce005294003
16b296ba5428cc600427b00529429a5ef10a5ef21adf70873b500215a003973005284004273106ba
51063ad0039842194de29a5ef39bdff299cd600396b216b9c5ab5ef086bad004284004284086bb53
9a5e752b5ff3194e70063b5006bb51084d631a5f742adff188ce71084de219cf71894e718a5f718a5f
70894e721a5ff21a5ff219cff189cf721adff10a5f721a5ef1084ce004a8c00296b00397300397b219c
ef18a5ff21adff21adff29adff189cf7189cf729adff29a5ff189cf71894ef1094e7189cef1894ef1894e7
1084d6218cce1884bd1884bd187bb5187bb51873ad2173b5186bad105a9c085294105294084a8c1
04a8c08428410428410397b10426b18395a394a63848c94e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff7f7f7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7ef63636b2929
31736b73efe7e7fff7efffffffefffffdef7ffb5deff7bb5f7529ce752a5ef3994e73194e7399ce7399ce73
99ce7319ce7219ce7189ce71094e7189cf7108ce70884e71094ef189cf718a5ff109cf71094ef18a5ff
10a5f7109cf70894ef10a5ff0894ef089cf7189cff21a5ff189cf731adff42adff42a5f71073bd00529c2
1a5ef18a5f70894f718adff00a5ff009cff219cf739a5ff218ce71884de2194f739a5ff1873ce186bbd3
984ce6badf74284bd00084200295a428cc64294c600528c00317300397b2173bd5aadf7003984001
05200296b004a8400427b00397300427b00295a0031634a73ad00215a08295a5284b5184a7b0010
4a527bb54a6ba500084a0063ad21a5f721adff10a5ff0094ef109cf731a5f72984ce00185a5a8cbd31
639400184200315a00426b0021520039734a84ce2163a500215a00295a00396b3184bd1063a5003
97b398cd6004a8c00104218638c317bad004a7b005a94219cde10a5e721adef187bbd18639c5294b
d4284ad00214a003163105a9c00216b1084ce31b5f721a5e70884bd00295a296b9c085a8c00215a0
0397300427b00185a2173b552a5e700428400186300216b00317b2984d62984d600398c00297b0
042940063a52194d6007bbd0073bd219cef219cef0073ce008cde10a5f721b5ff21adef087bb50052
8c3973ad4273a5002963004a9c10a5ff109cf7109cf7109cf710a5ff0894f718a5ff109cff089cff0894
f718a5ff109cff109cff0894ff109cff18a5f721a5f7219cef21a5f7219cef29a5f7299cef31a5f7299cef
319cef2994e72994e72184de2184de187bd6217bce216ba5104a7b002142314a63a5adb5f7f7f7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffff7f7f7d6d6d6efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7dee75a5a63313142948c8cf7e7e7fffff7fffff7f7ffffeffffff7ffffc6def7adceefadd6ffaddeff
9ccef79cc6f794bdefa5ceff8cbde77bbde763adde5aadde52adde5aade74aa5de52ade74294d6398cc
e398cce399cde298cce218cd62994de299ce72194e72194e7108cde1894ef1894ef189cef1894f7219
4f7218cef086bbd004a94189cef089cef109cff18a5ff009cff0094ff219cff39adff29a5ff0894ff109cff
088cff189cff21a5ff299cf7319cef4aa5ef00296b001852429cd6399cde39a5e7299ce7299ce731a5f
731a5f71884d62194de1084c61084c6399cde086ba5004a84005a94428cc63173ad00104a0008423
984b5398cbd00316b00215a0031730039842994ef21adff18adff089cff009cff10a5ff299cf70052a5
00216b3963a5426b9400294a18527b397b9c104273002963215294003173083973316b944a84b5
6bb5de186ba5003173428cc610528400184a084263084a6b001842005284188cc610a5ef31bdff52
b5ff105a9400396b00215200295a4284bd10529c00317b299cef29b5ff18adef0084c60031732973a
d00427b00427b4aa5de4a9cd6003973004a84297bb5001852317bb518639c00427b105a9c004284
00185208528c0039730029632173ad005a94004a8c319ce7188cd6004a9c0063b518adf7089ce731
b5f739a5de21639c184a7b31528408397300428c2994e7107bc6218cde42adff2994e7107bd60073
ce188ce7108ce7299cff31adff29a5ff108cef189cff31b5ff29adff29adff29b5ff29adff21adff18a5f71
8a5f7109cef189cf7109cef10a5f7109cef109cf7089cef109cf7189cef42b5f73994ce185284103952
7b8c9ce7e7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffeff7f79c9c9c6363637b7b7bc6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7dedede42424a393942847b84e7dedeffffffffffffeff7ffe7f7ffadbdd
694a5bd6b849c7b9cadb5c6cee7efffeffffff7ffffdeefffc6d6ffa5c6e7adceefa5d6efb5def7bdefffbdef
ffadd6ffc6f7ffbde7ffadd6ff94ceff8cceff84c6ff8cceff6bbdf76bb5ef5aade752a5e7429cde4aadef42
a5e7399cde429cf73994ef429ce7298cce299cde188cd6188ce7087bde108cef1894ef218cde319cef
2194ef1894f7219cff1094ff189cff189cff31a5ff39a5ff42adf70063ad001863004a94319ce742b5ff1
894e729adf7088cde189cef31adff1894e71894e729a5f731adf72194de39adef39a5e7399cde3994d
e00397b004a8c318cce52b5f72994de1884c6106bbd3194ef1094f7089cff008cf70094ff009cff18a5
ff087bde00297b00003908427b5a94ce105a8c00215200316300295a3973ad3173b500296b00397
3215a94002963296ba5084a8400316b4a8cc600397300184a3973a5316b9400103900427331ade7
18adf70894e7005aa5001852002963427ba5427bad5a94ce00397b004294299cef18a5f710a5ef109
4d6003173105a9400316b00528c4a9cd652a5de004a8400316b004a8400427b5aa5e75aa5e7186ba
518639c00316b084a8463ade7105a940010423173a5004a8400427b42a5e72184ce00216b004a94
18adef18adef29a5e71073b500296b00396b083163000029004a8c297bc60031731873bd4aa5ef08
63b500296b00216b00317b004294005ab5187bce086bbd0052ad0063bd2994e70052a50063ad007
3bd108cce1894de189cef109ce7109cef18a5ef21adf721a5ef21adf718a5f721adff18a5ff21adff21a5
ef4ab5f72173a50839635a7384d6dee7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffff7ffffffffffdee7e7737b7b393939424a4239424
24a52528c8c8cd6ded6f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ced6ce424a5239424a948c9cef
e7e7fffff7fffffff7ffffbdceff5a7bb5214a8c1039731031528c8484d6cebdffffffeff7ffc6deff5a7bad39
5a8c4a638c8c94a5ced6deefffffeffffff7ffffefffffeff7ffeff7ffefffffd6efffadcef79cbde7a5c6e7adceef
bde7ffc6efffc6efffc6efffceefffb5d6efa5ceff9cceff9ccef78cc6ef84c6ef73bdef73b5f773b5f77bbdef
63a5d663a5ce63a5d65ab5e752ade74aa5e73994de3994de429ce74294e73984de398ce7187bce08
6bbd0873bd299ce72194e7219ce7189ce7189cef189cef299cf7299cf7219cf721a5ff21a5ff189cf71
89cf7219cf721a5f7189cef005aad006bbd219ce731adf729a5f7189cf718a5ff089cff10adff00a5ff00
a5ff0094ff0094ff109cff2194ef086bb500296b1873b54aadf7299ce7007bc6006bb52184c6399cde
399ce7006bb500318400317b2173bd3173bd00295a000029185a94317bbd00428c002163003163
0042731084bd18a5e721a5ff31a5ff005a9400295a316b94295a8c0839732163a500428400428c21
9cef18a5f718a5f70073bd003163216ba500427300427b7bc6ff5aade700317308397b104a8400397
b5aadf75ab5ff399cde318cce003173004a8c4aa5ef187bbd00426b31739408527b00396b429cd621
8cc600317300529418adef10a5e729a5e70039840031734a9cd64294bd002152004a8c398cce0010
522173bd52adf70039840018526394c6316394000842104a944284ce002163003173296bad00428
400185a00397300083908527b3194bd0042730884c62194de0039730042734294c6297bb5004a8c
00529c0873c631a5ff18a5f7219cef3194ce084a73526b84dee7effffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffe7efef9c9c
9c525252293131313939394242293129182121525a5aadb5b5f7fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7c
ed6c631394239424a8c8c94efefeffffff7ffffffd6deff94adff4273ce2163bd084a9c00295a635a52ceb
da5ffffffd6e7ff6b8cc629529c18397b2131634a4252ad9c9ce7e7deffffffeff7f7f7fff7ffffffffffffdeef
ff9cadd64a6394314a7352637b848c9cbdcedeefffffefffffdef7ffbdc6d6949cad8c94b59cadcec6d6e
7e7ffffdeffffd6ffffcef7ffd6f7ffc6deffd6efffc6efffaddeff94ceef94ceef94ceefa5d6ff94c6ef94c6f78
cbdf78cbdff73bdff73bdff63b5f75aadef4a9cde4a9cde3994d63194d62994de3194de318cd63194de
2194de2194de188cde188cde188cde1894e71894de1894e71894e71894de2194de21a5ef1094e718
9cf7109cff0094ff10a5ff089cf70094ff009cff089cff21a5ff299cf7218cd600529c1884d631adff29ad
ff109cef109cef21a5ef29adf729adf729a5f72194e72994ef42a5ff398ce700427b002963318cce4aad
f7187bd6086bc6186bad1073b5109cde10a5ff008cef29a5ff187bc600428400295a002963004a944
a9ce7003984004a94219cef29adff109cef0073bd00316b297bb500528c002163085a9c085a940029
63215a9418528c00296b318cd6187bce005aa5106bb500316b186bad52b5ff1073bd00184a3984ad
08527b004a736bc6ef3194ce001852006bad21adef21adf72194e70031840031735ab5ef52add6003
96b004a842173b5001852429cd64aa5e700397b0021524a739c527ba5002152214a8c396bb50021
5a31639c427bb500316b185a94427bad001839104a6b317b9c003163086bad1073b500184a10638
c296b9400396300316b00297300216b187bce18a5f718a5f7298cce10527b526b84e7e7f7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efefefffffffffffffffffff000
0ffffffffffffffffffffffffe7efef7b8484313931293129313939394242313939182118182121424a4aa5
adadfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc6c6bd31313139424a9c949cefe7efffffffeff7ffb5ceff5a84e7296be721
6be7216bce002163393942b5ada5e7f7ff9cbdff4a7bd62963c6396bbd21427b2129427b737be7e7d
efffffffffffff7fff7fffffff7ffffadcef7527bbd21529410397310294a394a5a9cadb5e7f7ffe7ffffadc6e7
6b8cb5314a733942634a4a63a59ca5efefe7ffffffffffffffffffeff7fffffffff7ffffdeefff94add67394b573
94ad94adc6cee7efefffffdeffffdeffffbdefff9cd6ef94d6e7ade7f7addeefc6efffceefffb5deffa5d6f7ade
7ffa5d6ffa5ceff94cef784ceef73c6de73c6e76bbdde63b5de5aa5d65aadde52adde52ade742a5de4aa
5e7399cde3194de298cde319cf73194f73194ef2184de188cef188cf71894ef1894ef299cef2994e72
994e7319cef31adf721a5ef18a5f718a5ff18a5ff109cf721a5ff21a5f721a5f7219cf731adff218cf700
5ab5004a9c108ce721a5ff1094ff1094ff2994f71894ef18adff00a5ff009cff089cff29adff299cf71884
de1884de399cff399cff107bd60073ce29adff18a5f7189cf7007bd60052a5429ce7429ce700398400
216b00297300639c4a9cd63184bd00216300217300186b003984105a9c00316b08639c52b5ff086
bb5002163397bb508427b001842398cb5186b9400104a106bad31b5ff21adff31a5f700428c00428
45aade763adde00427300528c2984bd00316b3184b55ab5ef398cc610528400315a00315a0000392
96bad3973b5002963316ba5296bad002163298cce42ade700396b104a73397bad00316b1873ad00
5a940042733184b508527b0039635a9cd64a94ce00428400529c18a5f7109cef2994ce08426b4263
73bdbdc6dedededed6d6e7e7dee7e7deefefe7f7efe7fff7eff7efe7fff7f7fffff7f7efeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff7f7f7adb5ad525a5a4a524a21212131393931
31313131312931312931313939396b6b6bdededeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7bdbdb5212929424a4a9c9494efe7e
fffffffdeefff84adf7316bde085ae7106bf7216bde00317b2129319c9ca5bddeff6b9cef296bde2973ef
4284ef295aad0818395a5263c6c6c6fff7f7fffffffffffff7ffffd6efff7ba5e74273ce296bce427bce1039
6b293952848c9ce7f7ffc6deff7ba5de396bb529529c183163182139635a5adecec6fff7e7ffffeffffff7
fffff7f7f7ffdeefff8cadde39639421426b21395242525a9cadadeff7eff7ffffd6f7ff8cbdd642738c316
b735a8c8494ada5e7efe7fffffff7fffff7ffffe7ffffceefffa5bdd694b5ce84b5c69cd6d6bdefefcef7ffc6e
7f7bdefffb5e7ffade7ffa5deff9cd6ff8ccef78cceff7bbdf773bdf77bbdf78cc6ff7badef7bb5f76badf75
aa5f7429cde429cde429cde4aa5e7429cde4294de298cce298cc62194ce219cde188ce7188ce71894
de2194de188cce188cde299cf731a5ff218ce72994e7219cef29adff189cff29a5ff299cff219cf710a5f
f009cff08a5ff008cf7008cf721a5ff219cff29a5ff218cff006bd60042a50063bd219cef29adff189cff0
884de0052ad3194e74ab5ff299cef1084d6188cde219cde42b5ef42adef2184ce00429c005aad217bc
6318cd6005a9c006bb5299cef0873ce0042942973bd00427b000831003152004a73002963106bad
189cef18a5ff299cf70052ad002973085a94004a7b0008390863a51873b500104210638c429cce297
bad105a8c6ba5d61852840018522963a53973b5104273528cbd216ba50031730884ce31adf70039
73104a84396ba500316b2973b510639c0042734294bd00396300104218528c18528c003973217b
b518a5f718adf7298cc600396321394a84848c948c8c9c94949c94949c9c949c9c94ada5a5ada59ca
da5a5b5b5a5c6c6bdc6c6c6dededef7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffefefefffffffadb5b5525a5a292929394242393939313131293131737373bdbdb
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffadadad2929214a4a4aa59c9cefe7eff7ffffbddeff6b9cff1863e70063ff006bff1873ef08428c
1829397b849494bdff397be7106bef0863ef2984ff2963c608295a31394abdb5b5fff7f7fffffff7ffffef
ffffb5d6ff5a94ef186bde1873f7317bef21529410294a737384d6deefa5ceff4a84d62973de317be73
96bb50821524a4a52c6bdb5ffffefffffefffffffffffffe7ffffa5cef7528cde185aad215a9c08395a103131
637b73dee7e7eff7ffadcef74a7bb5105284003152183942526352c6bdadfff7efffffffffffffe7ffff94ad
c652738c29425a4263737b949cd6dedeffffffffffffffffffeff7ffbdcede9cadb57b94a563849c638ca57
ba5c694bdd6bddeded6efefdeefffe7efffdeefffc6e7ffc6efffc6f7ffb5efff9cd6f7a5d6ff9cc6ef94c6e7
94c6de94d6e78cc6e773bdef63ade75aade763bde763b5de52a5ce4a9cd6318cce4294ce4a9cd6429
cce3194ce298cce3194de429ce73194de31a5f7189cef1094ef108cef299cf7299cff299cff2994ff399
cff319cff00429c0073bd39b5ff31b5ff189cef0063bd00429c0873ce1094ef18a5ff21adff10a5f7089
cef0094de10a5f71094f729a5ff299cff29a5ff189cf718a5f710a5ff29b5ff1894ff2994f73994f7399c
de1873ad187bad187bad2173b5318cde29adff10a5ff31b5ff108cde005a9c00427b0031630018521
873bd106bad00104200295a08528400427300316329639c215284002963396ba521528400214a4
26b94215a8c00316b1094de189ce700397300427b316394002963397bad105a8c0852845a94bd08
3163000831315a8c08396b002142004a7b18adf718a5f7218cc600214a0018293939424239394a39
395a52524a4a4a524a4a525252635a5a5a5a526b6b637b7b739c9c9c9c9c9cbdbdbdefefeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff7fffffffffff7f7f7f7f7f7ced6d6
9ca5a56363634242421818185a5a5ab5b5b5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff7f7f7a5a5a52121185a5252a5a59cefeff7e7f7ff9cc6ff4
284f7106bff086bff086bff1873e71052a50021394a63845a8cde2973ef106bf70063f7086bf72173d
600316b21314a9c949cfff7f7ffffffffffffdeefff94bdff3173e70063ef0063f71873f7184a9c00104252
5a6bbdc6e773a5e7216bce086bef217bff3173de002963212942a5a59cefefe7ffffefffffeff7ffffc6efff
73adef2173e7186be7397bd6215a8c002939526b6bd6dee7d6e7ff73a5ef3173ce2973ce2163a5103
952314242a5a59cfff7e7fffffff7ffffbdd6ef6b8cb531638c18426b182942636373c6c6bdfffffff7f7ff
dee7f79cadce5a739431426329426310295a002952002952294a637b8c7bcecebdefefe7fffffffffffff
ffffff7ffffefffffceefffadcee78cadce849cc67b94b594adbda5bdcebdd6e7bddef7ceefffb5deffbdefffb
deff7bdefffade7ff9cdeff9cd6ff9cd6ff8cc6e784c6e773b5de84c6ef7bbdef6bade752a5de52ade742
9cd652a5e7429ce7429ce74294ef398ce7297bd6398cde3184c63994d6319cde2994d62194de1884
ce1073b5399ce729a5ef21a5f71094e7189cef21adff29b5ff18a5ff109cff219cff219cff1094ff008cef
08a5ff08a5ff0894f7088cf7299cff319cff39a5f74ab5f742b5e7107bb5004a941884d6109cf7008ce7
189cf731b5ff219cef2194de3194d6399ce7319cf7319cf71873b5186ba5106bad429cde186bad002
16300397b185294427bbd00396b00002118527b105a8c00428410a5e70894de004284105294295a
9c083973215a9400295a003163528cbd10396b00295a5284b529638c00214200527b18a5f710a5f
71073b500184200001021212108000018080808000800000800000808101010101018181821212
12931294a524a7b7b7b848484b5b5b5f7f7f7fffffff7f7f7ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededea5a5a5525252292929636363cececefffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c9c9c2
929215a5a52b5adadefefffdef7ff73adf72173f7086bff0863ef106bef297bef2163b5002952294a734
27bd6216bef106bff0063f7006bf7106bde08428c001842737384e7d6d6fffffff7ffffc6deff6b9cef18
6bef0063f7006bff1073ff316bc608215a52637ba5b5de6394ef186be71073ff086bff2173f700298c1
8295a84848ce7e7e7ffffffffffffefffffadd6ff4284ef0863f7005af7317bf7215aad082952395a63bdce
de9cbde74284e70863de2184ff2173e710428c0018428c949cdee7e7efffffd6efff8cbdef3973c6317
3d63163bd21315a5a636bc6c6c6efffffc6deff7ba5e7427bd61852b5396bce426bd63163ce184aad0
0318400184a2939426b7363c6c6bdefe7e7fffffff7ffffe7f7f7b5c6d67b94bd5273a51031730021630
8215a21315a424a6b636b7badb5bde7efeffffffffffffffffffff7ffffefffffbddef7a5c6e7849cbd94adbda
5b5c6b5cedecee7f7def7ffbddeffadc6efadceefb5def7b5deffa5d6ff9cc6f7a5d6ff9cc6ff94bdf794bd
ef94ceef84c6e76bb5de63b5de7bc6f76bb5e763a5ce6ba5d64a9cce4294ce4a9cde398cd6398cde31
8cde298cde2994ef218ce71884e7299cff108cef21a5ff189cef29a5f7319cf731a5ff2194f7299cf731
adf731b5f70073bd004a9c087bd621b5ff089cf718a5ff21a5ff18a5ff189cf7219cff189cff18a5ff008
cf721a5f739adff189cf721a5ff31a5ff39a5ff42adff4aadff399cef00428c002963318cc631a5ef0084
d610adf7009ce71084c6297bc6397bc6185aa5216bad00104a000039397bb5427bb500317300296
b001852004a7b31b5ef10a5ff109cf7298cce215a7b738494c6bdc6c6bdb5c6bdbda5a5a594949c84
8c946b737b5a6363424a4a313939182121293131525252737373848484bdbdbdf7f7f7ffffffffffffff
ffffffffff0000fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffb
dbdbd393939292929a5a5a5efefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7f7f79c9c9c212118635a52adada5e7f7ffceefff639cf7005ae7086bff0042bd
1863d6297be72973ce0029631842842163c62173ef1063e7106bef006bef217bf71052a500215a63
6373d6c6cef7eff7f7ffffa5c6ff4a84de085ade0063ff0063ff106bff316bce002163314273738cce317
3d6106bef1073ff0063f7106bf70039a508215a636b84cec6ceffffffffffffe7f7ff8cbdff317bf7005aff
0063ff2973ff2163c6002152294a639cb5d67ba5de2973e70063f7086bff186bf708429c00184a637
384ced6dee7f7ffcef7ff73a5e7296bc6216bde296bce39527b737b84bdced6deffff84bdff317bd6106
3d6186be7296be73973ef316bef397bff3173e7184a9c082142212931848484cecec6f7fffff7ffffbdd
6f77394c6315aa52952ad3963c63163bd214aa510398400104a101839525a5aadad9cded6cefff7eff
ffff7ffffffb5c6e7637bad294a7b082152001031313952525a73848cad9cadd68494bd636b84737b8
ca5b5bdd6eff7e7ffffdeffffb5ceff8cadd68ca5c6a5bdd6bdd6e7d6f7ffcef7ffceffffceffffc6efffc6def7
d6f7ffc6efffaddeffadceff9cbdff94bdff94c6ff73adef73b5f77bc6ff5aa5ef5aadf7429ce74aa5e74aa5
de4aa5d64a9cd63994de298cde3194de399ce72994d62994d6297bc63194de1894e7189cef299cef2
99cef1894ef29a5ff29a5ff189cff0894ff18a5ff21a5ff21a5f7109cf718a5ff088cef21a5ff1894ef39ad
ff2994ef006bbd00428c218cd629a5ff18adff08adf710adef29a5f7399cef317bd63184ce398cd6003
97b004a8c3994d663b5ff4294e71873c6188cd61094de109ce7109cff1894ef297bbd396b94a5b5c6
fffffffff7f7fffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7ffffdee7e7c6ced63939391010104a4a4a9494948c8c8
cc6c6c6ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7f7f7636363313131313131b5b5b5fffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffff
fff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8c3939315a5a52bdbdbdefffffa5ceff427be71
873ff005ae70842ad215ab52173de2173de00429400297b2973de317bef2163d60039ad086be7218
4ff1863c6002163394252cebdc6f7efffefffff84adf7296bd62173ef0052e7005aef1063ef3973de103
9841029733963b53173e71873f70052de086bf7106bff185ad60021634a4a6bcebdc6fff7efffffffd6e
fff6394ef1863e7106bff0863ff2973ff3173de18427b1831527b94bd5a84ce2973e7086bff086bff10
63f7215ac60018524a5263c6ceceffffffd6efff84b5ef3173c6216bce296bbd6b8cada5b5c6d6efffadd
6ff4284de105ad62173f7216bf73173e73973e7316bef2163e72973f7317be721529c0018425a5a6b
b5b5b5efffffbde7ff639ce72963ce296be7296bef2973ef186be72173f7397bf7316bce00296b08293
94a5a52bdbdadfff7f7ffffffb5cef75a84ce2152ad3163ce396bce3152ad10317b00105a10317b3963
ad395a94394273182139637373c6dedee7ffffa5cef76b8cb529426b29395a5a6b73adbdb5eff7efffff
fff7fffff7fffff7ffffffffffefefffd6e7f7adbdd6949cc6848cbd8c8cc68c8cc6a5add6b5ceefbddeefd6fff
fd6f7ffd6f7ffd6f7ffc6efffd6ffffb5e7f7b5deff94c6ef94c6ef8cc6ef84c6ef7bbde794c6f784bdef6bb
de763b5e763ade75a94d6529ce7429ce73994e7298cde319ce7299cde2994ce218cce1894e71094e
72194ef299cef3194e7319cef319cef2994e7319ce731a5ef21a5ff109cf708a5ef08a5ef31b5ff319cf
70052ad00429c217bce086bbd006bb5219ce721a5f7109cef18a5ff109cff18a5ff109cff21a5ff218cd
e317bad6b94add6dee7fffffffffff7fff7efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff63636310101
0525252949494adadadffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd4242422121215a5a5afffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9494943129216b6b63bdc6ced6f7ff73
9ce7296bd6186bef085ad6184a944273bd2173de1873ef0042ad0039a52973e7397bef104aa5084aa
5186be72984ff1863ce002973212942ada5ade7e7ffcee7ff5a8ce72973de216bde0052ce085ad6216
be73173de08399c00217b295abd2173e7186bef004abd106be7106bf7186be700216b394263b5ada
dfff7efefffffb5deff4a84e7186be71063f7085af7186bf73173e710397b08295a4a73b55284de2173e
7106bf70063ff1873ff2163ce002163394252bdbdb5f7f7f7efffffadcef784b5e773adef7badefadcee7
cee7ffc6e7ff8cb5ff296bde1863e7216bef1852ce315abd6b94e773adff5294f72173e72173de2963b
d315294848494d6cedeceefff84bdf73173de216bef296bf7296bf71863de1873e7106bef1873f7216
be7185ab500395a0829317b8484dedee7cedeff7badef3173d61863de186be7296be7316bd63963ce
0839a50839a5185ac64273ce4a63a521315252635abdd6cebde7ff73a5de396bad214a8418395a39
4a529c9c94f7f7defffff7fffff7ffffffffffffe7e7f7bdbdde5a638c425a8421397321296b18215a21296
33139634a5a6b849c9cc6d6ceefefefffffffffffffffffffefffffc6efefadcee78cadce7b94b58c9cc694adc
eb5ceefc6deffc6def794cee78cc6deadc6efbdd6ffadceffaddeffa5deff8cceff7bbdef7bc6e77bc6e77b
c6ef5ab5ef52b5ef5aade76bb5ef529cd65aade752a5e74a9ce74294d6429cd62994d6219cde189cd6
219cde2194de399ce73184d63984d64a9ce73994de2194de31adf718a5ef18a5f718a5f718a5ff18a5
ff219cff1884d64294de6ba5ceadc6deeff7efffffffffffeffffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffb5b5b53939393131317373739c9c9ce7e7e7ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff737373313131292929efefeffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c84842929216
b736bc6d6e7bddeff5a94e7296bde317bf71052bd39639c638cce297bef086bf7005ade0052ce297b
ef2973d618428c3163ad3984ef217bef2173e700398c182142848494dee7ff9cbdff397bde2973e731
73d6084aad2163ce3173de397bef0842b5002994185ac62973ef085ad6084aad216bce217bff1873e
f0039841029529c9494f7f7efdeffff7bb5f7317be7186be71063de004ace186bef297bef104a940021
63215abd397bef2973f7085ae70863f7217bff3173de08317329314aa59c9cffefe7ffffffeff7ffd6efff
d6ffffceefffefffffe7ffffbddeff638cef2963de316bef396bd608297b525a8c9ca5bdbdd6f784b5de428
4ce3173c65284d66b8cc6b5adc6e7deefbddeff528cde216bde216bef3973ef2963ce427bc65aa5e75
29cff2173e72973f7317be7185a9c0021395a7373b5ced694c6ff397bde1873ef1073f71873ef1863e
73973de427be72163d60852ce186bef3184ff4273ce103163526b6bc6d6deaddeff4a84d62973ce29
6bbd214a84183152949c9ceff7e7fffffffffffff7ffffd6e7ff9cb5e75a7bbd1852a51852ad2163bd2163
bd295ab518429408296b00103921424a737b7bd6cec6ffefe7ffffffffffffc6efef84b5c6426b8c29427
329396329395a425273737b9cadb5ceb5bdd67394ad5a7b849c9cadded6e7efefffeff7ffdef7ffadc6d
e9cb5c69cb5bdc6dedee7f7ffdeffffc6efffd6efffd6efffd6efffc6e7ffadd6ffa5c6f7add6efadceefa5d6f
79cd6f773bde773bde773b5e77bb5ef94c6f784adde84adde73b5e75aa5de399cd6319cce319cd631
a5de2994de399ce7318cde4a9cd684bdefc6e7ffeffffffffffffffff7ffffeffffff7fffff7ffffffffffffffffffffff
fffff7f7ffffffffffffffffffffffff8c8c8c1010105252528c8c8cdededeffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a5a55a5a5a313131
d6d6d6f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fffffff7f7f7ffffffffffff7
36b73292929737b7badcede94c6f7427bde3173e7296bd608398c5a7ba58cb5e73184ef0063f7006
3f70863ef186be72163bd294a7b6b94bd5294ef186bde2173e71052ad0818426b738cadc6f7739cef
216bd6297be72963b5184a944273c6427bde3173ef0852d60039b5216bde2973e70852b5104a943
973c61873ef217bf70042940021527b7373efefefbde7ff5294e72173de2173e7185abd0842ad1063
de297bef104aa500217b0042bd317bf7186bde0052bd005ad62984f73173de10428c102142848484
e7d6d6fffff7ffffffffffffefffffefffffefffffe7ffff9cc6ff4a7bde185ae7296bf7184abd00106321315a52
6373637b9452739c295a942963ad426bb5637bb59c94add6ceef8cb5f7397bde186be7216bef215a
b52952947ba5bdbde7ff9cd6ff4a8ce71863d62973de2163b518527b6b8c94bddeef6badf71063d61
06bef1073ef0052bd2163bd5a8ce76b94f73173e7186be7086bff217bff2163c608316b63737bd6e7
efa5d6ff397bde2173e73184ef18529c10395a8c9ca5f7fff7fffffff7ffffdef7ff9cbdf74a7bce2963ce3
17bf7297bef2173e73184ef3984ef397be7185ab5184a940010312131429c8c94f7dedefff7ffe7efff7
3a5c6317bad295aa52952a5314a8c21397300184a102152424a7b5a6b9c294a73082942423952ad
9cadefdeefe7e7f7a5b5c6637b94425263525a5a94948ce7e7defffffffffffffffffffffffff7ffffc6d6f7849
cc67b94b59cadbdced6dedef7f7e7ffffd6f7ffbde7ff9cbde79cc6e7b5cee7bdd6efbdd6efc6e7ffb5def
f8ccef77bbde784cef784c6ef84c6ef84c6f784bdef9cd6f7c6efffe7fffffffffffffffffffff7fffff7fffffff7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd212121393939848484d6d6d6ffffffffffffffff
ff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7
dedede525252393939bdbdbdf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7ff6363633131316b7b8494bdde639cde316bd62963d63163bd18397394a5bdb5d
6f74a94ff0063f71073ff106bf7186be71852a5425a7b94adce7bb5ff216bd62973f7185ac60821524
252737ba5e7528ce72173e72173de295294395a8c7b9cde528ce72173ef0863ef085ade2973ef3173
e708429c42639c638cce2973e72173ef1852b500215a6b636bd6d6e7a5ceff3173de2173ef296bde3
15aa529529c296be72973ef215ace00319c0052ce217bf7186bbd004a940863bd217be7297be7105
2ad0018525a637bd6ced6fffffffff7fffffffffffffff7ffeffffff7efffff9cc6ff317bde0863f70063ff004ad6
00219400317b00296300296300296b08317b08317b1029731829635a637b8c9cc66394ef216be72
173ff1863d6184a8c395a73ceded6f7ffffe7ffff84b5ef427bce316bce427bce638cbdb5ced6ceefff63
a5ff0863d6217bef1063c6084a84426b94c6deffc6deff7badff3173e7086bef106bef2163c60831637
37b7bd6dee79cceff2973de2173f72173e718529c10396394a5adeff7f7ffffffe7f7ffbddeff5a8cd621
6bce186be72173f71063e7186bde2973e73184f72173ef2173f7397bef10398c00104273637bdecee
7f7f7ffadc6ff397bce0863ce3184ff317bf74a84ef3973ce104aa500318c184aad295ab52163b50039
7329315a8c84a5dee7ffbdceef5a84b5295a9418427308294a5a6b6bc6cec6f7fff7f7ffffffffffe7f7ffc
6deff6b8cbd29528410315a3952638c949cd6e7e7efffffe7efff949cc65a6b8c526373848c94ced6d6
fffffff7ffffcedeff9cb5d68ca5c694adc6bdcededeefffe7ffffd6efffefffffe7ffffeffffff7f7f7fffffffffffff7
ffffdef7ffdef7ffdeeff7efeff7f7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede393939313131737373ded
edef7f7f7ffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7f7f7ffffff5a5a5a292929bdbdbdfffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6c6ce6b636b3139396b848c7badd65294de296bd63163d6315a9c
42527bbdc6cedeefff5a9cff1063ef106bff106bf71863d618529c5a6b7bbdc6d694c6ff3173de186be
f2163d600215a1831634273c63984ef1873ef186bce294a7b6b7b9ca5c6f7639cef0863ef086bff106
3ef317bf7216bce10428c6b84ad8cb5e7216bd61873ef1863c600296b4a4252b5adce7badff1863ef1
86bef2163ce42528c637bad397be7216bef2163de084ace0063de187bef085a9c10528c2173bd297b
de186be71863ce001852424a6bbdb5c6fffffff7f7fffffffffffffffffff7ffffeff7ffff8cbdf7297bde0063ef
006bff106bf7216be7397bde316bc6215ab52963bd295abd295ab5214a9c314a842131526b84ad42
73de1863ef2173ff0852c61042735a737befefdeffffffefffffc6deff94bdf78cb5f79cb5ffbdd6ffe7f7f7
d6f7ff5294f70863e72173ef0852ad08395a6b848cd6dee7f7ffffadceff427be7005ade2173f72963c6
00215a737384cedeef94bdff3173e7186bef2163de10428c21426ba5b5b5f7fff7ffffffe7efffa5c6f75
27bce2163ce2973ef296bde427be76ba5f78cbdff63a5ff317bf70863ef216bf73163c600185a42426
3c6c6decedeff739cef1863de106bff1873ff085ade1863ce317bde216bd61863d62163e7317bf7297
bde185a9c31426b8c94adcedef79cbde73173c63173d6316bbd08396b526373d6d6cef7f7effffffff7
ffffe7ffff84adde4273bd215a9c18427b18314a73848ccedededef7ff8c9cde42529c2131631829423
13939ada5a5f7eff7dee7f77384ad4a5a8c29396339425a84848ce7e7e7fffffff7fffff7ffffeffffff7fff7f
ffffff7f7ffdee7f7a5bdd6849cb56b84a5738ca5848c9c9c9cadbdb5bdded6d6e7efeff7fffffffffff7f7f
7dedede4a4a4a2121216b6b6bdededeffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494313131bdbdbdffffffffffffffffffffffff
ffffffd6d6d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7e7847b7b5a525a4a5252637b8c528
cbd296bbd316bde3963d64a639c7b8494efefe7f7ffff7badff216bef216bf71863e72973d6295a948c
9ca5d6e7e7bde7ff397be7186bef2973e710397b083163296bc6297bef1873f7085ac639527b949ca
dd6efff6ba5f7086bf7006bff106bff2973e7215abd1842849cb5d6a5cef7317bde106be72173de003
97b31394a7b8ca5528cff0863f7106bf70852b552638494a5c65a9cff106bef2973f71063e71073f71
073de18528c396394639cde4284e7186be7216bde00316b213952a5ada5ffffeffffffffffffffffffffffff
7fffffff7f7ff8cb5ff216bd6086bef1073f71873e72973de397bde4284e74284f7317bf7317bf7297be
72973d6316bb521425a738cb5527bef215aef2973ff004ab510426b637b84e7efdefffff7ffffffe7ffffe
7ffffe7f7fff7f7ffffffffffffffc6e7ff428cff005aef2173f7004aa5103952849494deded6ffffffc6deff5a8
cef1863e72973ef396bc60821527b8494cedef794c6ff3173e72973f72963d6214284394263c6c6c6f
fffeffffffff7efffd6d6ff94a5ef7394ef5a84de7394d68ca5c6b5b5c6adb5c67b9cce3973ce186be7186
bef4273e7102973424a6badbdcea5d6f74284ce1063ef186bff3173f7215ac63973ce639cef5294f72
173de2163ef296bf7297be7084294394a6b9c9cadced6f784ade72973de217bf72973de0029736363
7be7d6cefff7e7fff7efffffffd6efff6394de316bc6397bde3163b521396b6b8494d6e7efb5d6f74a84d
e2163ce396bbd21427b31425a9ca5b5d6e7ffadbde75284bd3163ad184a840829526b7384dedee7ff
fffffffffffffffff7fff7fffffff7ffffc6d6e78ca5bd5a7ba531528418396b18396331395a39425a5a636b8
c9494c6ced6e7f7f7ffffffffffffe7e7e7313131313131737373e7e7e7ffffffffffffffffff0000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7f7cecece3131
31b5b5b5ffffffffffffffffffffffffc6c6c6737373b5bdbdfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7f7efbdb
dbd31292942394231393929425200294a00215a2152a5527bce738cadd6d6deffffefffffff8cadf742
73de316bde316bde3973c6396394adbdc6f7ffffceefff528cde216bde397bef184a94083984185abd2
97bf7106bde105aad425a7bb5bdc6e7ffff7badf7106bef086bff0863ef216bde1852a5294a7bb5c6de
bddeff3984de1873e72173de00398c08294a4a6ba52973ef086bff1063e7084aa54a637bb5cede6bb
5ff106be7186bf71873ff1073f7186bd6214a7b637ba58cadf7528cef105ae72173ef00317b1031528
c948cefefe7f7fff7fffffffffff7fffff7fff7fff7ffff8cb5f72973d6086be7086be7004aad00398c4273bd6
b9ce7639cff428cff2173f72173f7106bd6185aad314a6b94a5ce5a8cf72163f7216bf7004ab500295
a5a7b7bd6d6cefffff7ffffffefffffe7f7ffeff7fff7e7fffff7ffffffffb5d6ff317bf7005af7186bef004aa510
394a8c9c94f7f7e7ffffffbddeff639cff216bef2163e7315ab518316b7b8494d6deff84b5ff216be7216
bef2963ce183973394252bdb5adfff7e7fffff7fff7fff7f7ffe7efffb5ceff84a5ef6b84b56b7b9c5a6373
42526b214a84215abd186bef297bff4273de294a8c4a6373b5cede94cef7317bd61063ef1063f7084
2ad29529c7394cebddeff94ceff4a8cef1863e7216bf72973e700398431425aadadb5c6d6f77badef18
6be7086bef1863d6002973636b7bf7e7deffffeffff7f7f7ffffceefff5a94ef2163d6296bde215ab50821
526b7b94d6def7a5cef72973de186be73173ce214a8c425273b5bdd6c6d6ff7ba5e7296bc6397bde2
963ad1039635a6b7bd6d6defff7f7ffffffffffffffffffeff7ffbdd6ef6384b53163a521529c2152a53163b
5295aa510397b08215a08184239425a7b848cb5bdbdefefefffffffdedede212121424242949494ded
edeffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffefefefffffffeff7f73139398c948cffffffeff7f7d6dede636b6b737b7b4a5252425252c6d6d
6fffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffa5adad525a5242424242424239424229393921394221394a21315
2182942394a52636b6bf7fff7e7eff7bdceff7b94de5a7bce5a84d684ade79cc6e7def7ffe7ffffceefff8
4a5e74273ce3973d6427bd61852bd216bde2973e73173ce4273b59cadbddee7e7e7f7ffadd6ff3984
ef0863e71873f7216bd6215a9c6b8caddeefefe7ffff639cf7216bde296bde1052bd002984084aa5318
4ff2173f71863ce10428c7394a5cee7f79cceff397be71063f70863ff318cff1052b5314a7b8c94b5bd
d6ff6394f71063ef297bff184aad001852636373e7dedefffffffff7f7fffff7fffffffffff7f7ffff9ccef73173
c6186be7186be70039a5000042526b7b9cadbdadceff639cef2973ef186bef186bd6104a9463738ca
5add65a8cef1863e7217bff0042b50021524a636bd6d6bdffffe7ffffffd6e7e7adc6d68c9cad9c9cadc
6bdced6e7f7b5deff4284ff085af72984f7084a9c21425a949494efefe7f7ffffbde7ff4284e71863ef29
73f7215aad10315a9c94addedeff84b5ff1863ef2173ff2163d621427b394252cec6bdffffefffffffffffff
ffffffdeefff94b5ff4a73c6295aad1852ad2152ad1052b5105ade0863ef1073ff297bf7316bbd396394
7b9cb5c6e7ff94ceff317bde106bf72173ef10428c314a6bb5bdc6f7ffffe7ffff8cbdff2173e7106bef2
97be700398c314263adb5bdc6e7ff5a94de1073de1073ef1863bd00295a5a7384e7dee7fff7fffff7fff
7ffffbde7ff5294f71063de2973f7184ab52139638c949cdee7f7bdd6ff397bde1863d62163b54a7bad
94adb5c6d6debde7ff639cef216be72973ef215aad10316373848cdee7defffff7ffffffffffffffffffb5cef
74a7bc6296bd6216bef216bef2173f7297bf72173ef186bde2163c6184a94000839292942948c94d6
d6d6ffffffcecece292929393939949494e7e7e7ffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff5a63633139395a63637b847
b6b7373636b6b5263635a6b6b424a4a6b7373cededeffffffeff7f7fffffff7fff7b5bdbd636b63394242
3139393139393942423942423139393942422931312931292931314a524a21212139424a737b9c
bdcef7c6deffbdd6ffbdd6ffd6f7ffe7f7ffefffffe7ffffc6deff84a5de6b94de6ba5ff73b5ff4284ef528cef
6b9cde94b5decedee7f7fffff7ffffd6efff4a84ce2163c62163ce397bd65a84b5a5bdd6effff7f7ffff7ba
def3973de316bd6296bce0042a5085abd2173e7296bde215aad396b9c94b5bddeffffadceff4a84de1
063e71873ff1063de184aa54a5a84b5b5ced6deff84adff1863e72173ff1852b50021634a4a63d6c6c
6fffffffffffffffffffffffff7ffeff7ffffbde7ff5a94de1863de2973f71852c6001863001829394a5a426b94
396bc61863e7216bef2163ce29529c9494b5ced6ff6b9cf71063de106bf70052c600185a102942848
c84c6c6bdbdd6d68cadbd42638410315229314a636b84b5cedea5ceff397bf7105aef297bef085294
21395a9ca5a5efefe7f7ffffaddeff4284e7105aef2973f71852a510315a9c8ca5e7deff7badff1863ef10
63f72163de18397b313952adadadfff7e7ffffffffffffe7f7ffa5bdef5a8cce2963c6105ace1063de186be
71873f70863ff0063ff0863f7216bde396bad638cada5bdd6d6f7ff84b5ff296bde0863ef1863de1839
734a5263bdbdbdffffffefffff9cc6f7186bde106bf7216be700398c31425ab5bdc6bddeff5a94de086b
de187bef1863b500315a5a7384e7e7effff7fffff7ffefffffb5deff428