Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI - SOFER

DENUMIREA POSTULUI: ŞOFER


RELAŢII IERARHICE: Este subordonat Managerului Logistic
RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei, în special din
compartimentele Logistic, Financiar, Contabilitate
RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de organele de control ale poliţiei rutiere

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
1. TRANSPORTĂ MARFA ÎN CONDIŢII OPTIME
2. ÎNTREŢINE ŞI EXPLOATEAZĂ CORESPUNZĂTOR AUTOUTILITARA FIRMEI
3. AJUTĂ PERSONALUL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRAŢIE-GESTIUNE

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):


1. Transportă marfa în condiţii optime
Se prezintă la încărcat conform programului, la datele şi orele indicate
Preia şi transportă coletele de la/în punctele indicate de superiorul ierarhic direct
Verifică integritatea mărfurilor transportate şi informează superiorul ierarhic despre neregulile
constatate
Se asigură că marfa transportată are documente însoţitoare şi că acestea sunt complete şi
corecte
Predă documentele însoţitoare ale mărfurilor persoanelor indicate
Se asigură că marfa este corect aşezată şi în siguranţă
Alege cele mai bune variante de a ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp
Participă fizic la încărcat/descărcat marfa (în caz de necesitate)
Conduce autoutilitara firmei
Anunţă în timp util expirarea termenului de valabilitate a permisului autoutilitarei de intrare în
Zona Liberă
Răspunde solicitărilor de serviciu ale altor persoane din firmă numai cu acordul superiorului
ierarhic
Prezintă organelor de control ale poliţiei rutiere documentele specifice solicitate
Propune superiorului ierahic măsuri de eficientizare a activităţii de transport
2. Întreţine şi exploatează corespunzător autoutilitara firmei
Verifică zilnic starea tehnică a autoutilitarei
Alimentează cu combustibil şi completează uleiul de motor de câte ori este necesar
Respectă parametrii de funcţionare ai autoutilitarei
Informează în timp util responsabilul de parc auto despre datele de revizie periodică,
defecţiunile apărute/nereguli sesizate în exploatarea autoutilitarei
Se asigură că autoutilitara este prevăzută cu toate cele necesare în caz de vreme nefavorabilă
3. Asistă fizic personalul compartimentului Logistic
Participă la livrări şi la descărcări/încărcări de marfă la magazia firmei
Răspunde la diversele solicitări de transport venite din partea managerului logistic

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
Conducerea prudentă şi transportarea mărfurilor în condiţii de siguranţă tehnică
Menţinerea integrităţii mărfurilor pe durata transportului
Preluarea şi predarea documentelor însoţitoare ale mărfurilor
Calitatea traseelor alese
Respectarea regulilor de circulaţie
Verificarea zilnică a stării tehnice a autoutilitarei
Respectarea parametrilor de funcţionare ai autoutilitarei
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru
Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

AUTORITATEA POSTULUI:
Decide asupra traseelor rutiere
Utilizează echipamente/consumabile/materiale puse la dispoziţie de firmă

Aprobat,
Director General
Data

SPECIFICAŢIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: medii

EXPERIENŢĂ:
ÎN SPECIALITATE: minim 2 ani
PE POST: preferabil 1 an

CUNOŞTINŢE NECESARE:
Cunoştinţe solide de legislaţie rutieră
Cunoştinţe primare de operaţiuni şi documente financiar-contabile şi de import-export

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:


Aptitudine generală de învăţare
Aptitudini de comunicare şi relaţionare cu semenii

CERINŢE DE EXERCITARE:
Carnet şofer categoria B, C+E
Atenţie concentrată
Spirit organizatoric
Echilibru emoţional
Capacitatea de a evalua şi a lua decizii prompte
Capacitatea de lucru în echipă
Rezistenţă la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: atent, ordonat, eficient, practic (preferinţă pt.


activităţile ordonate, supuse regulilor, cu informaţii scrise sau verbale şi proceduri neambigue).