Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa C/MC/1.1.

Data elaborarii:
ZET CORPORATE Centralizatorul procedurilor SMC ............ 2007

Nr.crt. Denumirea documentului Codificare Versiunea Observatii


Elaborarea si controlul documentelor 1.1/ ......2007
1 PG-001
Controlul inregistrarilor
2 PG-002
Audit intern
3 PG-003
Actiuni corective si preventive
4 PG-004
Analiza efectuata de management
5 PG-005
Recrutarea, instruirea, constientizarea, motivarea si
6 PG-006
dezvoltarea resursei umane
Controlul produselor si serviciiilor neconforme
7 PG-007
In aceasta
procedura se
desccrie relatia
cu clientii, se
Procese referitoare la relatia cu clientii
8 PG-008 descrie cu se
realizeaza
serviciile
prestate catre
clienti
Comunicarea interna si externa
9 PG-009
Evaluarea satisfactiei clientilor
10 PG-010
Planificare
11 PG-011
Monitorizarea si masurarea serviciilor
12 PG-012
Monitorizarea si masurarea proceselor
13 PG-013
Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor
14 PG-014
si serviciilor
Analizarea datelor
15 PG-015
Tratarea reclamatiilor
16 PG-016

Daca este
cazul se pot
inctomi si alte
proceduri
care descriu
alte procese
desfasutate in
17
organizatie
ex. realizarea
activitatilor din
departamentul
juridic, relatia
cu organismele
statului etc

Intocmit,
Director CALITATE Cod: FPG-001-3 / 1.1.
……………………..