Sunteți pe pagina 1din 8

Culegere de poezii si, cântece

[821.135.1(478)+821.135.1]-93+398.831
C 19

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) este o organizaţie nonguver-
namentală, nonprofit, apolitică.
Misiunea ANTEM-ului este facilitarea integrării civice, socioculturale şi profesionale, promova-
rea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.

Ediție îngrijită:
Alexandra Barbăneagră, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”
Liuba Petrenco, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”
Lucia Cucu, magistru în managementul educațional, ANTEM
Ala Zavadschi, dr. în filologie, conf. univ., USM
Liuba Mocanu, dr. în pedagogie, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă”
Sabina Corniciuc, dr. în filologie, conf. univ., USM
Anna Stoletneaia, specialist principal, Direcția Generală de Învățământ UTAG

Ilustrator de carte: Diana Roșcovan


Machetare: Andrei Ichim

Elaborare și înregistrare materiale audio:


Daniela Burlaca, Nicu Țurcanu, Iurie Gologan

Corectură:
Luminița Dumbrăveanu, Iulia Belanciuc

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții:


Învăţăm împreună limba română: Culegere de poezii şi cântece / Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din
Moldova (ANTEM); ed. îngrijită: Alexandra Barbăneagră [et al.]; il.: Diana Roşcovan. - Chişinău: S. n., 2016
(F.E.-P. „Tipografia Centrală”). - 52p. Apare cu sprijinul financiar al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi
Naţ. al OSCE. - 400 ex.
ISBN 978-9975-53-746-9.

ANTEM exprimă mulțumiri specialiștilor Direcției Generale de Învățământ din UTAG, managerilor de gră-
diniță, profesorilor de limba română și de limba găgăuză, care au contribuit substanțial la îmbunătățirea
prezentei culegeri.
Lucrarea a fost editată în cadrul programului Integrare cu respect pentru diversitate - învățarea simultană a
limbilor română și găgăuză, implementat de ANTEM.
Prezenta ediţie a apărut graţie suportului financiar acordat de Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţio-
nale al OSCE de la Haga.
ANTEM îşi rezervă dreptul de autor şi în cazul în care reeditarea materialului didactic se va face în scopuri
comerciale.

Copyright © ANTEM, 2016


ISBN 978-9975-53-746-9 Toate drepturile rezervate
DRAGI PRIETENI!

C
ulegerea de poezii și cântece cu genericul Învățăm împreună limba
română conţine atât versuri ale unor autori cunoscuți, cât și poezii
din folclorul copiilor și se adresează atât educatorilor, cât și părin-
ţilor.
Lecturarea acestor poezii deschide orizonturi noi pentru a cunoaște fru-
musețea limbii române, pentru a savura ineditul expresiei și a admira expre-
sivitatea textelor.
În culegere sunt incluse versuri de Gr. Vieru, A. Ciocanu, P. Cărare, V. Pân-
zaru, C. Dragomir, I. Gheorghiță, etc. De asemenea, cântecele selectate sunt
apreciate de copii și interpretate cu plăcere.
Noutatea culegerii, concepută și îngrijită de echipa ANTEM, rezidă în ale-
gerea riguroasă a poeziilor, includerea lor în arii tematice: Salut, prieteni!,
La grădiniță, Vai, ce multe jucării!, Familia mea, Cine și ce face?, Poftă bună!,
Ce fructe și legume gustoase!, Ce multe animale sunt!, Cine trăiește în pădure?,
Vreau să fiu sănătos! etc.
Citind și recitând versuri, se asimilează structuri, îmbinări, modele de
vorbire în procesul de învăţare simultană a limbilor română și găgăuză. Pre-
școlarul pătrunde astfel în labirintul expresiei poetice de o frumusețe rară,
vede potențialul expresiv al limbii pe care o învață, memorează cu plăcere
poezii și interpretează cântece.
Culegerea de faţă constituie un suport suplimentar pentru învăţarea si-
multană a limbii române și găgăuze. Lecturarea și memorarea versurilor,
interpretarea cântecelor vor consolida, cu certitudine, abilităţile de comuni-
care în ambele limbi. Suntem încrezători că acest material didactic va spori
gradul de însușire a limbii române de către preșcolari. Succes!!!

3
CUPRINS

DRAGI PRIETENI! ............................................................................... 3

SALUT, PRIETENI!............................................................................... 4

SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ................................................................... 5

LA GRĂDINIȚĂ................................................................................... 6

VAI, CE MULTE JUCĂRII!.................................................................... 8

FAMILIA MEA..................................................................................... 15

CINE ŞI CE FACE?................................................................................ 19

POFTĂ BUNĂ!..................................................................................... 21

CE FRUCTE ŞI LEGUME GUSTOASE!................................................. 22

CE MULTE ANIMALE SUNT!............................................................... 26

CINE TRĂIEȘTE ÎN PĂDURE?............................................................. 31

VREAU SĂ FIU SĂNĂTOS!.................................................................. 34

HĂINUŢELE MELE.............................................................................. 36

CELE PATRU ANOTIMPURI................................................................ 38

PLAIUL MEU....................................................................................... 4
0

ÎN AŞTEPTAREA SĂRBĂTORILOR..................................................... 41

DE ZIUA TA, MĂMICO!....................................................................... 43

CÂNTECE PENTRU COPII................................................................... 4


4

BIBLIOGRAFIE.................................................................................... 51
LA GRĂDINIȚĂ

Bună dimineața! Bună dimineaţa,


Bună, bună dimineața, copii!
Bine v-am găsit! Dimineaţa a venit,
Bună, bună dimineața, Toţi copiii au sosit.
Bine ați venit! În cerc să ne aşezăm,
Au venit aici fetițe, Cu zâmbet să ne salutăm.
Parcă-s niște garofițe.
Au venit și băieței, Bună dimineaţa, copii!
Parcă-s niște clopoței. S-avem o zi cu multe bucurii!
De la lume adunate... De la lume adunate...

6
Struguri
Struguri galbeni, aurii,
Roșii, negri, brumării,
I-a copt toamna sus în vii:
Haideți să-i mâncăm, copii!
De la lume adunate…

Darurile toamnei
Coșul este plin de fructe dulci:
Mere, pere, struguri, nuci.
Și o lădiță de legume
Plină ochi cu vitamine.
De la lume adunate…

23
Morcovelul
Morcovelul cu codiță
A sărit din grădiniță,
L-a luat bunica,
Să facă ciorbiță.
Toc, toc, toc,
Ciorba-i pe foc.
Hai, copii, la masă,
Ciorba e gustoasă.
De la lume adunate…

Cântecul legumelor
Tare-mi plac legumele,
Le știu toate numele.
Ce-mi dau ele-i o avere:
Vitamine și putere!

Castraveți, roșii, ardei,


Ceapă verde, dacă vrei,
Ridichi, morcovi și spanac,
Varză şi cartofi – îmi plac!
De la lume adunate…

25