Sunteți pe pagina 1din 8

[821.135.1(478)+821.135.1]-93+398.831

C 19

Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova ( ANTEM ) este o organizaţie nonguver- namentală, nonprofit, apolitică. Misiunea ANTEM-ului este facilitarea integrării civice, socioculturale şi profesionale, promova- rea toleranţei interetnice prin instruire şi crearea unui mediu lingvistic favorabil.

Ediţie îngrijită:

Alexandra Barbăneagră, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS„Ion Creangă”

Liuba Petrenco, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS„Ion Creangă”

Lucia Cucu, magistru în managementul educaţional, ANTEM

Ala Zavadschi, dr. în filologie, conf. univ., USM

Liuba Mocanu, dr. în pedagogie, conferenţiar universitar, UPS„Ion Creangă”

Sabina Corniciuc, dr. în filologie, conf. univ., USM

Anna Stoletneaia, specialist principal, Direcţia Generală de Învăţământ UTAG

principal, Direcţia Generală de Învăţământ UTAG Ilustrator de carte: Diana Roșcovan Machetare: Andrei

Ilustrator de carte: Diana Roșcovan

Machetare: Andrei Ichim

de carte: Diana Roșcovan Machetare: Andrei Ichim Elaborare și înregistrare materiale audio: Daniela

Elaborare și înregistrare materiale audio:

Daniela Burlaca, Nicu Țurcanu, Iurie Gologan

Corectură:

Luminița Dumbrăveanu, Iulia Belanciuc

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții:

Învăţăm împreună limba română: Culegere de poezii şi cântece / Asoc. Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM); ed. îngrijită: Alexandra Barbăneagră [et al.]; il.: Diana Roşcovan. - Chişinău: S. n., 2016 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). - 52p. Apare cu sprijinul financiar al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţ. al OSCE. - 400 ex.

ISBN 978-9975-53-746-9.

ANTEM exprimă mulţumiri specialiștilor Direcţiei Generale de Învăţământ din UTAG, managerilor de gră- diniţă, profesorilor de limba română și de limba găgăuză, care au contribuit substanţial la îmbunătăţirea prezentei culegeri.

Lucrarea a fost editată în cadrul programului Integrare cu respect pentru diversitate - învățarea simultană a limbilor română și găgăuză, implementat de ANTEM.

Prezenta ediţie a apărut graţie suportului financiar acordat de Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţio- nale al OSCE de la Haga.

ANTEM îşi rezervă dreptul de autor şi în cazul în care reeditarea materialului didactic se va face în scopuri comerciale.

ISBN 978-9975-53-746-9

Copyright © ANTEM, 2016 Toate drepturile rezervate

DRAGI PRIETENI!

DRAGI PRIETENI!

ulegerea de poezii și cântece cu genericul Învățăm împreună limba română conţine atât versuri ale unor autori cunoscuţi, cât și poezii

din folclorul copiilor și se adresează atât educatorilor, cât și părin- ţilor. Lecturarea acestor poezii deschide orizonturi noi pentru a cunoaște fru- museţea limbii române, pentru a savura ineditul expresiei și a admira expre- sivitatea textelor. În culegere sunt incluse versuri de Gr. Vieru, A. Ciocanu, P. Cărare, V. Pân- zaru, C. Dragomir, I. Gheorghiţă, etc. De asemenea, cântecele selectate sunt apreciate de copii și interpretate cu plăcere. Noutatea culegerii, concepută și îngrijită de echipa ANTEM, rezidă în ale- gerea riguroasă a poeziilor, includerea lor în arii tematice: Salut, prieteni!, La grădiniță, Vai, ce multe jucării!, Familia mea, Cine și ce face?, Poftă bună!, Ce fructe și legume gustoase!, Ce multe animale sunt!, Cine trăiește în pădure?, Vreau să fiu sănătos! etc. Citind și recitând versuri, se asimilează structuri, îmbinări, modele de vorbire în procesul de învăţare simultană a limbilor română și găgăuză. Pre- școlarul pătrunde astfel în labirintul expresiei poetice de o frumuseţe rară, vede potenţialul expresiv al limbii pe care o învaţă, memorează cu plăcere poezii și interpretează cântece. Culegerea de faţă constituie un suport suplimentar pentru învăţarea si- multană a limbii române și găgăuze. Lecturarea și memorarea versurilor, interpretarea cântecelor vor consolida, cu certitudine, abilităţile de comuni- care în ambele limbi. Suntem încrezători că acest material didactic va spori gradul de însușire a limbii române de către preșcolari. Succes!!!

C

3
3
CUPRINS

CUPRINS

CUPRINS
DRAGI PRIETENI! 3 SALUT, PRIETENI! 4 SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ 5 LA GRĂDINIȚĂ 6 VAI, CE
DRAGI PRIETENI!
3
SALUT, PRIETENI!
4
SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ
5
LA GRĂDINIȚĂ
6
VAI, CE MULTE JUCĂRII!
8
FAMILIA MEA
15
CINE ŞI CE FACE?
19
POFTĂ BUNĂ!
21
CE FRUCTE ŞI LEGUME GUSTOASE!
22
CE MULTE ANIMALE SUNT!
26
CINE TRĂIEȘTE ÎN PĂDURE?
31
VREAU SĂ FIU SĂNĂTOS! 34 HĂINUȚELE MELE 36 CELE PATRU ANOTIMPURI 38 PLAIUL MEU 40
VREAU SĂ FIU SĂNĂTOS!
34
HĂINUȚELE MELE
36
CELE PATRU ANOTIMPURI
38
PLAIUL MEU
40
ÎN AŞTEPTAREA SĂRBĂTORILOR
41
DE ZIUA TA, MĂMICO!
43
CÂNTECE PENTRU COPII
44
BIBLIOGRAFIE
51

LA GRĂDINIȚĂ

LA GRĂDINIȚĂ
LA GRĂDINIȚĂ Bună dimineața! Bună, bună dimineaţa, Bine v-am găsit! Bună, bună dimineaţa, Bine aţi venit!
LA GRĂDINIȚĂ Bună dimineața! Bună, bună dimineaţa, Bine v-am găsit! Bună, bună dimineaţa, Bine aţi venit!

Bună dimineața!

Bună, bună dimineaţa, Bine v-am găsit! Bună, bună dimineaţa, Bine aţi venit! Au venit aici fetiţe, Parcă-s niște garofiţe. Au venit și băieţei, Parcă-s niște clopoţei.

De la lume adunate

și băieţei, Parcă-s niște clopoţei. De la lume adunate Bună dimineața, copii! Dimineaţa a venit, Toţi
și băieţei, Parcă-s niște clopoţei. De la lume adunate Bună dimineața, copii! Dimineaţa a venit, Toţi

Bună dimineața, copii!

Dimineaţa a venit, Toţi copiii au sosit. În cerc să ne aşezăm, Cu zâmbet să ne salutăm.

Bună dimineaţa, copii! S-avem o zi cu multe bucurii!

De la lume adunate

să ne aşezăm, Cu zâmbet să ne salutăm. Bună dimineaţa, copii! S-avem o zi cu multe
6
6

Struguri

Struguri Struguri galbeni, aurii, Roșii, negri, brumării, I-a copt toamna sus în vii: Haideţi să-i mâncăm,

Struguri galbeni, aurii, Roșii, negri, brumării, I-a copt toamna sus în vii:

Roșii, negri, brumării, I-a copt toamna sus în vii: Haideţi să-i mâncăm, copii! De la lume

Haideţi să-i mâncăm, copii!

De la lume adunate…

vii: Haideţi să-i mâncăm, copii! De la lume adunate… Darurile toamnei Coșul este plin de fructe
vii: Haideţi să-i mâncăm, copii! De la lume adunate… Darurile toamnei Coșul este plin de fructe

Darurile toamnei

Coșul este plin de fructe dulci:

Mere, pere, struguri, nuci. Și o lădiţă de legume Plină ochi cu vitamine.

De la lume adunate…

23
23
Morcovelul Morcovelul cu codiţă A sărit din grădiniţă, L-a luat bunica, Să facă ciorbiţă. Toc,

Morcovelul

Morcovelul cu codiţă A sărit din grădiniţă, L-a luat bunica, Să facă ciorbiţă. Toc, toc, toc, Ciorba-i pe foc. Hai, copii, la masă, Ciorba e gustoasă.

De la lume adunate…

copii, la masă, Ciorba e gustoasă. De la lume adunate… Cântecul legumelor Tare-mi plac legumele, Le
copii, la masă, Ciorba e gustoasă. De la lume adunate… Cântecul legumelor Tare-mi plac legumele, Le
Cântecul
Cântecul

legumelor

e gustoasă. De la lume adunate… Cântecul legumelor Tare-mi plac legumele, Le știu toate numele. Ce-mi

Tare-mi plac legumele, Le știu toate numele. Ce-mi dau ele-i o avere:

Vitamine și putere!

Castraveţi, roșii, ardei, Ceapă verde, dacă vrei, Ridichi, morcovi și spanac, Varză şi cartofi – îmi plac!

De la lume adunate…

25
25