Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele:………………….

Fişă de lucru
La Medeleni
după Ionel Teodoreanu
1. Bifează răspunsurile corecte:
Locul pentru jocurile cu mingea era:
- la marginea pădurii
- la marginea satului
- în grădină
Timpul când are loc întâmplarea:
- înainte de masă
- la căderea serii
- la asfinţitul soarelui
Personajele povestirii sunt:
- Olguţa
- Monica
- tatăl
- Dănuţ
- mama
- Moş Gheorghe
2. Completează enunţurile următoare:
Copiii …………………………. un joc de fotbal.
Monica era …………………..
Dănuţ alerga lovind mingea cu ………………………., iar Olguţa îl ………………
calmă. Dănuţ a încercat printr-un ……………………. să o depăşească pe Olguţa. Ea
…………………. mingea şi a început să alerge spre………………………
Dănuţ, obosit, s-a împiedicat şi ……………………….. rănindu-se la
……………………… . Dănuţ schiopăta cu …………………………înfăşurată în jurul
genunchiului.
Băiatul a recunoscut în faţa mamei că s-a împiedicat şi a pierdut …………………….
3. Uneşte cuvintele cu acelaşi sens: 4. Scrie cuvintele cu înţeles opus:
calm vioi calm - _______________
ager fugă obosit - ______________
goană truc a câştiga - ____________
a istovi a câştiga a chema - _____________
vicleşug liniştit sfârşit - _______________
a învinge a obosi a pierde (ceva)- _____________
4. Formează cuvinte noi, apoi desparte-le în silabe:
răbdare – nerăbdare – ne-răb-da-re
potrivit – ____________________________
liniştit – _____________________________
învins –______________________________
drept – ______________________________
5. REŢINE!
Fragmentul din romanul „La Medeleni” prezintă o întâmplare la care participă Dănuţ
şi sora lui, Olguţa. Partida de fotbal este arbitrată de Monica. Olguţa câştigă jocul, iar Dănuţ,
obosit, se răneşte la genunchi. Băiatul recunoaşte cu sportivitate că s-a împiedicat şi a
pierdut mingea, risipind temerile mamei.