Sunteți pe pagina 1din 2

Data.................. Numele şi prenumele.................................

La Medeleni
după Ionel Teodoreanu
Fişă de lucru
1. Încercuieşte răspunsurile corecte:
 Locul pentru jocul cu mingea era:
a) la marginea pădurii
b) la marginea satului
c) în grădină
 Personajele povestirii sunt:
a) Olguţa
b) Monica
c) tatăl
d) Dănuţ
e) Mama

2. Uneşte cuvintele cu acelaşi sens ( sinonime):


calm vioi
goană truc
ager fugă
a istovi a câştiga
vicleşug liniştit
a învinge a obosi
partidă suflă greu
gâfâia joc

3. Scrie cuvinte noi, apoi desparte-le în silabe:

răbdare potrivit liniştit drept


nerăbdare ..................................... ..................................... .............................
ne-răb-da-re ....................................... ..................................... .............................

4. Completează enunţurile următoare, folosind cuvintele din text:


o Copiii..................................... un joc de fotbal.
o Monica era.................................. .
o Dănuţ alerga lovind mingea cu................................, iar Olguţa îl............................... calmă.
o Dănuţ a încercat printr-un ............................. să o depăşească pe Olguţa.
o Ea ........................... mingea şi a început să alerge spre...................................
o Dănuţ, obosit, s-a împiedicat şi..........................., rănindu-se la ..................................... .
o
5. Răspunde la următoarele întrebări:
a) Unde se petrece întâmplarea?
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b) Ce joc au încins copiii?
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c) Ce a păţit Dănuţ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
d) Cine a câştigat partida?
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
e) Mama se gândeşte că Olguţa l-a rănit pe Dănuţ? De ce? Cine a risipit temerile mamei?
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6. La jocurile sportive se folosesc următoarele îndemnuri: ,,Ai câştigat?Continuă! N-ai câştigat?


Continuă! Explică înţelesul acestor îndemnuri
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

7. Completează spaţiile punctate folosind grupurile de cuvinte potrivite: într-un, într-o, dintr-un.
dintr-o, printr-un, printr-o:
................................... zi însorită de vară,Mihai s-a hotărât să plece la plimbare. Şi-a
pus ............................... rucsac cele necesare şi a plecat în grabă. Drumul trecea .........................
parc, apoi........................ dumbravă. Spre surpriza lui, .................................. desiş a sărit un iepure. S-a
oprit o clipă şi l-a privit pe Mihai......................... parte, apoi şi-a continuat drumul.

8. Construieşte enunţuri în care să foloseşti :


a) un pronume personal la persoana aIIa, plural
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) un pronume personal la persoana I, plural
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
c) un pronume personal la persoana aIIIa, plural, ( fetele /genul feminim, băieţii/ genul masculin)
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
9. Formulează întrebări corespunzătoare următoarelor răspunsuri:

Întrebări Răspunsuri

Monica era arbitru.

Partida a fost câştigată de Olguţa.

Genunchiul băiatului era însângerat.