Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRU DE EVIDENŢĂ FISCALĂ

Anul ..................
Rectificare .........................................................................................
Sursa de venit/categorie de venit .......................................................
Nr. Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale Valoare
crt. - lei -