Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Postliceală ,,Henri Coandă,, Brașov

Nursing Nefrologie

Plan de ingrijire
Traumatisme renale

Prof: Chișpan Laura

Elev: Praoveanu(Marin)Adelina

Brașov
2019
Traumatismele renale

Traumatismele aparatului urinar înregistrează o curbă ascendentă alături de celelalte


traumatisme, reprezentând 5-10% din traumatizaţii spitalizaţi.Experienţa acumulată alături de
progresele mijloacelor de explorare, ale anesteziei şi terapiei intensive şi ale tehnicii
chirurgicale au dus la schimbarea atitudinii terapeutice imediate în traumatismul urogenital.
S-a trecut de la noninvenţie în leziunile renale şi ureterale cu revărsat utohematic, la
intervenţie, în cazul urgenţelor acute sau întârziate, de la cistitomie în ruperea vezicii, la
sutură vezicală imediată şi modelare pe sondă a plăgii uretrale.
Aceste atitudini active ale chirurgiei urologice moderne faţă de traumatismul urinar au
mărit substanţial procesul recuperării bolnavilor traumatizaţi urinari.
O particularitate a traumatismelor aparatului urinar constă în faptul că în majoritatea
cazurilor sunt asociate şi cu alte leziuni somatice şi viscerale(toracice, abdominale, ale
bazinului osos), fapt pentru care aceşti bolnavi ajung în mod firesc în servicii de cgirurgie
generală, ortopedie etc., în funcţie de siptomatologia dominantă a traumatismului. A fost
necesară o lungă perioadă care, poate nici nu s-a terminat, pentru a convinge serviciile de
urgenţă de necesitatea traumatismului concomitent, corect, modern al leziunilor aparatului
urinar.
Până nu demult aceşti bolnavi erau transferaţi în secţia de urologie după o lună sau mai
multe după abordarea leziunilor aparatului urinar, în acestă etapă ca sechele, moment în care
şansele de recuperare sunt mai reduse.
După cum agentul vulnerant a produs sau nu şi o soluţie de continuitate cu tegumentul,
se descriu contuzii renale şi plăgi renale

2
Plan de ingrijire al pacientei A.F cu traumatism renal

1. CULEGEREA DATELOR

Sursa de date: - PACIENTUL


- FAMILIA
-ECHIPA DE INTERVENŢIE
-FOAIA DE OBSERVAŢIE

Date relativ stabile:

-Numele şi prenumele: A.F.


-Vârsta: 65 ani
-Sex: feminin
-Stare civilǎ: cǎsǎtorită
-Ocupaţie: pensionară
-Naţionalitate: românǎ

Elemente fizice
RH - pozitiv
Grupa sanguinǎ - AB IV

Date antropometrice
Greutate –70 kg
Inǎlţime – 1.65 m

Elemente biografice legate de sǎnǎtate


-A.H.C. fǎrǎ importanţǎ
-A.F.P. menarha 10 ani, o naştere, menopauză la 50 ani
-A.P.P. apendicectomie la 20 ani
-H.T.A. de 6 luni

Motivele internǎrii
-febrǎ
-frisoane
-transpiraţii

Istoricul bolii

În urma unui accident de maşină, a suferit un traumatism la nivelul rinichiului


drept. S-a prezentat de urgenţă la Spitalul Judeţean Argeş, la secţia Urologie, unde
în urma controlului şi a investigaţiilor făcute la spital, i s-a pus diagnosticul.

Diagnostic medical la internare- TRAUMATISM RENAL

3
2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

NEVOILE FUNAMENTALE

NEVOIA FUN- MANIFESTǍRI SURSA DE


DAMENTALǍ DE INDEPENDENŢǍ DE DEPENDENŢǍ DIFICULTATE
1. A respira şi a avea o -respiraţie de tip costal superior -dispnee -proces infecţios
bunǎ circulaţie -ambele hemitorace prezintǎ aceleaşi mişcǎri de ridicare -palpitaţii la efort -afecţiunea HTA
şi coborâre în timpul respiraţiei şi expiraţiei -T.A.: 150/70 mm Hg -Edem
-respiraţie liniştitǎ în timpul somnului
-mucoasa respiratorie umedǎ, secreţii reduse transparente
-zgomote cardiace bine bǎtute
2. A bea şi a mânca -reflex de deglutiţie, prezent -greţuri - nu simte nevoia de
-mucoasa bucalǎ roz şi umedǎ -inopetenţǎ a mânca
-masticaţie uşoarǎ -consum redus de lichide,
-dentiţie completă alimente
3. A elimina -urina clarǎ diluatǎ sau concentratǎ -micţiuni 6-8/zi -proces infecţios
-pH 4,5-7,5 -hematurie
-cantitate 1200-1400 ml/24h -disurie
-scaun normal, de consistenţǎ bunǎ -micturie
-frecvenţǎ scaun 1/zi -dureri lombare
-tulburǎri digestive, greţuri,
vǎrsǎturi
-transpiraţii
4. A se mişca, a avea o -posturǎ adecvatǎ şezând şi în clinostatism -poziţii antalgice -durerea
bunǎ posturǎ -complicaţii în ortostatism -dificultate în a se deplasa (a
merge, aşeza, ridica)
-edem
5.A dormi, a se odihni -durata somnului 7-9 ore -adoarme greu -durerea
-somn tulburat din cauza durerii -aţipiri în timpul zilei -spitalizarea
-stare depresivǎ
6. A se îmbrǎca şi -veşminte curate, îngrijite  

4
dezbrǎca - veşminte adecvate climatului
7. Amenţine -temperatura mediului între 18-25oC -temperaturǎ 37-39oC -proces infecţios
temperatura corpului în -frison
limite normale -transpiraţii
-tegumente palide
8. A fi curat, îngrijit -prezintǎ deprinderi igienice -piele curatǎ, cutatǎ -vârsta
-prezintǎ (dupǎ baie) cǎile nazale libere, urechi curate)
-pǎr, unghii curate bine îngrijite
9. A evita pericolele -nu cunoaşte mǎsurile de prevenire a accidentelor -risc de deshidratare -stare depresivǎ
-risc de infecţii, netratarea ducând -boalǎ
la complicaţii mai mari
-agitaţie, anxietate
-teamǎ, fricǎ
10. A comunica -debit verbal normal
-ordin biologic, funcţionare adecvatǎ a organelor de simţ
-ordin psihologic: exprimare uşoarǎ  
-ordin sociologic: relaţii armonioase
11.A practica religia -credincioasǎ  
-participǎ la slujbe religioase
12. A se realiza  -dezinteres faţǎ de ce este nou -vârsta

13. A se recrea  -tristeţe -afecţiunea


-plictisealǎ
-lipsa treburilor zilnice
14. A învǎţa -receptivǎ la ceea ce este nou  

5
3, 4, 5. PLANIFICAREA, APLICAREA, EVALUAREA INGRIJIRILOR

PROBLEME OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


AUTONOME DELEGATE
1.Disconfort Pacienta sǎ -am asigurat repaus la pat -am administrat sedativ -în urma interven-ţiei
înainte intervenţiei prezinte o stare -am asigurat condiţii optime în salon: temp. 220C, aer -s-a administrat chirurgicale pacienta susţine
chirurgicale de bine fizic 5 curat, fǎrǎ curenţi de aer şi zgomot, bine luminat -am administrat cǎ durerile persistǎ
zile -am educat pacienta sǎ descrie corect durerea, analgezic -durerea a scǎzut în
localizare, iradiere intensitate
-am educat pacienta sǎ adopte poziţii antalgice -pacienta nu mai prezintǎ
-am aplicat cǎldurǎ uscatǎ, local, deasupra sinufizei dureri postoperatorii
pubiene
-am pregǎtit pacienta pentru explorǎri radiologice
-s-a efectuat intervenţie chirurgicală
2.Tulburǎri de Pacienta sǎ -am asigurat repaos la pat -am recoltat sânge -în urma intervenţiilor
micţiune,cu dureri prezinte -am asigurat un climat cald şi confortabil pentru : HLG, VSH, pacienta mai prezintǎ
pos-operatorii eliminǎri -am calculat bilanţul ingesto-excreta UREE, tulburǎri urinare
fiziologice în -am cântǎrit zilnic bolnava -tulburǎrile s-au diminuat dar
CREATININA
acid uric, ionogramǎ şi nu au dispǎrut
decurs de 5 zile -am administrat un regim bogat în lichide: supe,
compoturi, ceaiuri diuretice urinare au
urinǎ, uroculturǎ şi -tulburǎrile
-am educat pacienta sǎ aibe un regim hiposodat, dispǎrut, pacienta prezentând
testul Addis-Hamburger
administrat eliminǎri urinare fiziologice
hipoprotidic, normoglucidic -am
-educ pacienta sǎ nu consume bǎuturi carboga-zoase, -pacienta a înţeles importanţa
perfuzie liticǎ
grǎsimi -ser fiziologic 9% 500 respec tǎrii regimului
alimentar
-am asigurat un regim hidric: 2-3 l lichide pe 24h ml
-am educat pacienta cum sǎ recolteze sumarul de urinǎ, GLUCOZĂ5%
urocultura, testul Addis – Hamburger 500 ml
-am observat şi notat zilnic diureza -analgezic
-am asigurat zilnic lenjerie de pat şi de corp -antibiotic
-am educat pacienta sǎ-şi schimbe lenjeria de corp ori de
câte ori este nevoie şi sǎ-şi efectueze o igienǎ riguroasǎ
3. Tulburǎri -pacienta sǎ se -am asigurat care sǎ favorizeze vǎrsǎturile: decubit am administrat pacienta susţine cǎ senzaţia
digestive: greţuri, alimenteze dorsal cu capul într-o parte anticolinergic de vomǎ s-a diminuat

6
vǎrsǎturi corespunzǎtor -am protejat lenjeria de pat cu muşama şi alezǎ -am administrat -pacienta afirmǎ cǎ nu mai
stǎrii sale pe -am izolat patul cu paravan analgezic prezintǎ greţuri, vǎrsǎturi
perioada -am ajutat şi susţinut pacienta în timpul vǎrsǎturilor -pacienta se alimenteazǎ
spitalizǎrii -am educat pacienta sǎ respire profund la dispariţia corespunzǎtor stǎrii sale
senzaţiei de vomǎ
-am oferit un pahar cu apǎ aromatǎ pentru clǎtirea gurii
-am educat pacienta sǎ schimbe lenjeria de corp ori de
câte ori este nevoie
-am aerisit salonul
-am educat pacienta sǎ consume lichide reci în cantitǎţi
mici
4.Hipertermie -pacienta sǎ -am aerisit salonul am administrat -pacienta nu mai prezintǎ
frisoane prezinte -am educat pacienta sǎ schimbe lenjeria de câte ori este anticolinergic frisoane
temperaturǎ nevoie -pacienta este afebrilǎ
corporalǎ în -am menţinut tegumentele intacte şi curate durerea este ameliorată
limite normale -am aplicat comprese reci pe frunte
pe perioada -am mǎsurat temperatura
spitalizǎrii -am încǎlzit pacienta cu pǎturi la apariţia frisoanelor
-am educat pacienta sǎ consume fructe
-am calculat bilanţul ingesto-excreta
-am învǎţat pacienta cum sǎ-şi menţinǎ tegumentele şi
mucoasele curate şi integre, cum sǎ-şi efectueze baia
zilnicǎ
5.Alterarea -pacienta sǎ -am asigurat condiţiile de microclimat în salon Am administrat pacienta nu prezintǎ TA în
respiraţiei şi prezinte -am învǎţat pacienta cum sǎ facǎ exerciţii de respiraţie bronhodilatatoare limite normale
circulaţiei resoiraţie şi -am asigurat repaos la pat idem - respiraţia este
circulaţie -am mǎsurat T.A. corespunzǎtoare vârstei
corespunzǎtor -am învǎţat pacienta sǎ stea liniştitǎ când cresc valorile -pacienta nu este agitata
vârstei şi tensionale
afecţiunii pe -am asigurat pacientei un climat de încredere T.A. revine între limitele
perioada -am asigurat pacientei efectuarea unor activitǎţi normale
spitalizǎrii recreative TA este corespun-zǎtor
vârstei şi afecţiunii
6. Risc de Pacienta sǎ fie -am notat zilnic cantitatea de lichide ingerate şi am administrat Glucoza pacienta este echi-libratǎ

7
deshidratare echilibratǎ eliminate 5% hidro-elec-trolitic
hidro-electro- -am cântǎrit zilnic pacienta 250 ml în perfuzie pe perioada spita-lizǎrii
litic pe toatǎ -am supravegheat funcţiile vitale P.T.T.A.R. pacienta prezintǎ bilanţ
perioada -am prevenit apariţia escarelor prin masaj în zonele de ingesto-excreto corespunzǎtor
spitalizǎrii presiune
-am menţinut integritatea tegumentelor prin educarea
bolnavei sǎ aibǎ o igienǎ riguroasǎ
-am calculat lichidul ingesto-excreta
7. Anxietate -pacienta sǎ aibǎ -am pregǎtit fizic şi psihic pacienta  Pacienta are toate
o stare de bine -am asigurat un climat de linişte şi securitate cunoştinţele despre boalǎ
psihic pe -am încurajat pacienta sǎ-şi exprime temerile Pacienta nu mai este anxioasǎ
perioada -am oferit informaţii despre boalǎ şi tratament
spitalizǎrii -am facilitat contactul cu familia

8
6. EXTERNAREA

Evaluarea intervenţiilor constante


- Am asigurat condiţii optime în salon: T=22C, aer curat, bine luminat, fǎrǎ curenţi de aer,
s-a efectuat dezinfecţia salonului cu cloraminǎ.
- Am explicat pacientei importanţa unei igiene riguroase.
- Am asigurat lenjerie de pat şi de corp curatǎ
- Am masat şi pudrat zonele predispuse escarelor
- Am asigurat alimentaţia adecvatǎ afecţiunii sale, regim hiposodat, hipoprotidic,
normoglucidic, nu se va consuma bǎuturi carbogazoase şi grǎsimi.
- Am asigurat regim hidric corespunzǎtor: 2-3 l lichide / 24 ore.
Regimul hidric este compus din supe, ceaiuri, compoturi, diuretice.
- Am asigurat eliminǎri fiziologice prin calcularea zilnicǎ a bilanţului ingesto-excreta.
- Am cântǎrit zilnic pacienta.
- Am administrat lichide în cantitate mare.
- Am învǎţat pacienta sǎ-şi schimbe lenjeria de corp de câte ori este nevoie.
- Am asigurat pacientei un climat confortabil.
- Am facilitat pacientei vizitele familiei.
- Am încurajat pacienta sǎ efectueze activitǎţi recreactive (citit, croşetat).
- Am însuşit pacientei cunoştinţe despre boalǎ.
- Am monitorizat funcţiile vitale şi am pregǎtit pacienta fizic şi psihic.
Bilanţul autonomiei funcţiilor vitale la externare
P=80 pulsaţii/minut
T=36.5C
TA=110/60mmHg
R=20respiraţii/minut
Plan de recuperare
Se externează vindecată chirurgical cu recomandările :
-tratament conform raportului medical
-evită efortul fizic, frigul, umezeala
-revine peste 21 zile pentru comunicarea rezultatului
-control medical peste 6 luni