Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA"

ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU EPILEPSIE

PROF: DRAGOMIR NICULINA

ELEV: MARIN (PRAOVEANU) ADELINA

BRASOV

2019
ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU EPILEPSIE

Plan de îngrijire

Culegerea datelor
Numele: R.
Prenumele: N.
Sex: masculin
Vârsta: 36 ani
Domiciliu: Rural
Starea civilă: Căsătorit
Cultură: profesionala
Nu prezintă proteze fixe sau mobile, instrumente ajutătoare, alergii.
Elemente fizice: I=1,75 m; G=69 kg;
Relaţii familiale armonioase
Antecedente personale: căsătorit, un copil sănătos, soţia aparent sănătoasă. Neagă TBC şi
afecţiuni infecto-contagioase. Stagiul militar satisfăcut.
Lucrează ca muncitor necalificat.
Antecedente heredo-colaterale: tatăl decedat în urma unui accident. Mama aparent
sănătoasă.Istoricul bolii: bolnavul vine la internare pentru creşterea frecvenţei crizelor caracterizate
prin cădere cu pierderea cunoştinţei, contracturi tonico-clonice, spumă roză la gură (îşi muşcă limba).
Acuză: cefalee, insomnie, irascibilitate. Recunoaşte consumul de băuturi alcoolice. Nu
prezintă diaree, vărsături sau pierderi sangvinolente.
Examen psihiatric
Pacient cunoscut spitalului de psihiatrie prin internări anterioare, revine la internare cu
trimitere de triaj pentru creşterea frecvenţei crizelor şi a intensităţii acestora. La internare este agitat
psihomotor, prezintă tremurături ale extremităţilor şi semne de impregnare etanolică. Este orientat
temporo-spaţial. Acuză cefalee, amorţeli, hipopraxie voluntară. Prezintă tulburări de percepţie.
Conţinutul gândirii este redus (bradilalie, bradipsihie).
Imaginaţie săracă.
Diagnostic de internare: Epilepsie
Data internării: 12.02.2016 ora 1130

APLICAREA PROCESULUI DE NURSING


Culegerea datelor privind satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale:
Manifestări de
Nevoia fundamentală Problema Sursa de dificultate
dependenţă
1. Nevoia de a respira - - -
şi a avea o bună
circulaţie
2. Nevoia de a se - dificultate de a se - alimentaţie în surplus - alcoolism
hidrata şi a se alimenta - bulimie
alimenta
3. Nevoia de a elimina - - -
4. Nevoia de a se - hiperactivitate - necoordonarea - convulsii
mişca şi a avea o mişcărilor
bună postură
5. Nevoia de a se - insomnia - oboseală - criza epileptică
odihni şi a dormi predormiţială - consumul de alcool
6. Nevoia de a se - - -
îmbrăca şi a se
dezbrăca
7. Nevoia de a fi - - -
curat, îngrijit, de a
proteja tegumentele şi
mucoasele
8. Nevoia de a - - -
menţine temperatura
corpului în limite
normale

9. Nevoia de a evita - vulnerabilitate faţă de - probabilitate de - necoordonare a


pericolele pericole atingere a integrităţii mişcărilor
fizice
10. Nevoia de a - ineficace la nivel - conversaţii minime şi - spitalizarea şi
comunica intelectual şi afectiv tendinţa la izolare despărţirea de familie
11. Nevoia de a - - -
acţiona conform
propriilor convingeri
şi valori, de a practica
religia
12. Nevoia de a fi - dificultate de a-şi - devalorizare - eşec profesional
preocupat în vederea asuma rosturile sociale
realizării
13. Nevoia de a se - dezinteres în a - izolare - spitalizarea
recrea participa la activităţi - stresul
14. Nevoia de a învăţa - cunoştinţe - lipsa cunoştinţelor - lezarea integrităţii
cum să-ţi păstrezi insuficiente despre afecţiune fizice şi psihice
sănătatea

ANALIZA, INTERPRETAREA ŞI IMPLEMENTAREA DATELOR

Ziua I

Nevoia Diagnostic de
Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
deficitară îngrijire

1. Nevoia de - alimentaţie - pacientul să se - creez condiţii de microclimat - pacientul e


a se alimenta exagerată alimenteze - liniştesc pacientul nemulţumit şi
datorită conform vârstei - porţionez cantitatea de alimente irascibil dar
consumului de - calculez cantitatea de calorii acceptă regimul
alcool necesară pacientului pe 24 de ore alimentar impus
- îi ofer 6 mese pe zi în porţii mici
- aşez alimentele pe tavă şi i le ofer
pacientului urmărindu-l dacă înghite
- îi interzic consumul de alcool
- hidratez pacientul cu apă plată,
sucuri de fructe, supe
2. Nevoia de - dificultate de a- - scoaterea - asigurarea repausului fizic - pacientul se
a avea o şi coordona pacientului din - aşezarea bolnavului în decubit mobilizează
bună postură mişcările dată de criza epileptică dorsal normal
criza epileptică - prevenirea - introducerea între dinţi în partea - nu prezintă
crizei epileptice laterală a unui obiect moale traumatisme
- desfacerea gulerului pentru a nu fi - valorile F.V.:
împiedicată respiraţia R=17 p/min,
- întoarcerea capului într-o parte T=36,2oC,
pentru a favoriza respiraţia TA=120/70
- verificarea permeabilităţii căilor mmHg,
respiratorii P=63 p/min,
- imobilizarea pacientului pentru a rezultatele
evita lovirea şi autorănirea analizelor de
- măsurarea şi notarea F.V. laborator:
- pregătirea pacientului pentru uree=18 mg%,
investigații clinice şi paraclinice glicemie=99 mg
- la indicaţia medicului administrez: %,
Carbamazepina 200mg.1cpx3/zi, Hb=12,26 g%,
Haloperitol 50 pic.x2/zi. Vit. B1, B6 VSH=31/42 mm,
1fi/zi i.m. calcemie=8,6 mg
%,
AST=22 U/L,
AST=32U/L,
VDRL=negativ,
Sumar urină
=albumină,
glucoză, nitraţi –
absenţi;
rare leucocite
3. Nevoia de - dificultate de a - pacientul să se - asigur condiţii de microclimat - pacientul
a dormi dormi dată de poată odihni şi - verific patul (să nu aibă resturi doarme datorită
agitaţia dormi conform alimentare, să nu prezinte cute) somnului indus
psihomotorie vârstei - sfătui pacientul să-şi aleagă o medicamentos
poziţie comodă
- la indicaţia medicului administrez
pacientului: Napoton 1cpx2/zi,
Rivotril 1cp/zi
4. Nevoia de - deficit de - pacientul să - identific factorii care au declanşat - pacientul are
a comunica comunicare la exprime anxietatea împreună cu persoanele capacitatea de
nivel intelectual diminuarea cheie control a
şi afectiv agresivităţii - evaluez nivelul de anxietate agresivităţii sale
- lipsă de - pacientul să - evaluez funcţia cognitivă - s-a adaptat la
cunoaştere a exprime - facilitez exprimarea sentimentelor noua situaţie
mijloacelor sentimente de şi modul în care percepe această
eficace de calm şi linişte atitudine
comunicare - comunicarea - sesizez percepţia irealistă a
cu alţii să se pacientului
facă de o - favorizez exprimarea
manieră sentimentelor şi a lucrurilor care-l
pozitivă preocupă
- pacientul este ajutat să-şi cunoască
punctele forte şi valoarea sa
- pacientul este ajutat să-şi exprime
preferinţele şi să ia decizii
- planific intervenţii în aşa fel încât
să nu cuprindă elemente anxiogene:
frustrare, surprindere
- pacientul nu va fi contrazis
5. Nevoia de - vulnerabilitate - pacientul să - asigur condiţii de mediu adecvate - pacientul se
a evita faţă de pericole beneficieze de pentru a evita pericolele prin simte în siguranţă
pericolele - lezare datorită un mediu de accidentare şi este liniştit
crizei epileptice siguranţă fără - amplasez pacientul în salon în
accidente funcţie de starea sa, afecţiunea şi
receptivitatea sa
- informez şi stabilesc împreună cu
pacientul planul de recuperare a
stării de sănătate şi creştere a
rezistenţei organismului
- ajut şi suplinesc pacientul în
satisfacerea nevoilor organismului
- determin pacientul să participe la
luarea deciziilor privind îngrijirile
- administrez tratament
medicamentos prescris de medic

Zilele II-III

Nevoia Diagnostic de
Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
deficitară îngrijire

1. Nevoia de - dificultate de a - pacientul să - determin pacientul să-şi exprime - pacientul


a se recrea se recrea participe la emoţiile şi sentimentele prezintă stare de
manifestată prin activităţi - câştig încrederea bolnavului şi-l bine fizic şi
refuz, izolare şi recreative şi să ajut să depăşească momentele psihic
neadaptarea la prezinte stare de dificile
rolul de bolnav bine fizic şi - învăţ pacientul tehnici de
psihic relaxare, îl ajut să le execute şi
observ modul cum le realizează
- organizez activităţi recreative cu
pacientul dar care să nu îl solicite
prea mult
- facilitez consultul de specialitate
(psiholog, psihiatru)
2. Nevoia de - somnolenţă - combaterea - asigur condiţii de microclimat - în urma
a dormi datorită reacţiilor stării de (cameră aerisită, temperatura de îngrijirilor
o
adverse a somnolenţă a 20 C, luminat natural) acordate,
medicaţiei pacientului - execut cu pacientul exerciţii de somnolenţa
înviorare dispare
- sfătui pacientul să facă plimbări
în parcul din curtea spitalului
3. Nevoia de - alimentaţie - pacientul să fie - explic cu calm pacientului - pacientul
a se alimenta deficitară prin alimentat necesitatea respectării regimului respectă regimul
şi hidrata refuz de a corespunzător pentru evoluţia bolii alimentar
respecta regimul - întocmesc regimul alimentar
alimentar împreună cu el ţinând cont de ceea
ce-i place
- fac bilanţul ingesta-excreta

Zilele IV-V

Nevoia Diagnostic de Intervenţii autonome şi


Obiective Evaluare
deficitară îngrijire delegate

1. Nevoia de - dificultate în a- - combaterea - incit pacientul să-şi exprime - pacientul începe


a se realiza şi asuma rolurile izolării pacientului temerile şi emoţiile să-şi asume rolul
sociale dată de - ajut pacientul în satisfacerea social iar starea sa
neputinţă şi celorlalte nevoi dependente este ameliorată
izolare - răspund cu calm la întrebările
pacientului
- încurajez pacientul
- planific ore de psihoterapie
pentru pacient
2. Nevoia de - insuficiente - pacientul să - explorez nivelul de cunoştinţe - pacientul înţelege
a învăţa cunoştinţe acumuleze noi al pacientului privind boala, informaţiile
cunoştinţe pe tot modul de manifestare, măsurile primite, şi-a
parcursul preventive şi curative, modul îmbogăţit
spitalizării de participare la intervenţii şi cunoştinţele despre
- pacientul să procesul de recuperare boala sa pe
dobândească - verific dacă a înţeles mesajul perioada
atitudini, obiceiuri corect şi dacă şi-a însuşit noile spitalizării
şi deprinderi noi cunoştinţe
- să aibă un mod de viaţă
raţional
- sănătatea o fac prin
conversaţie, ocazie cu care şi
verific dacă înţelege ceea ce îi
explic

Medicaţia prescrisă de medic


Medicamentul Modul de prezentare Acţiune Efecte adverse
Rivotril Comprimate 0,5 mg, 2 Convulsii clonice şi Oboseală, somnolenţă,
mg mioclonice letargie
Haloperidol Sol. uz intern 2 mg/ml Neuroleptic Insomnie, stare
flacon de 10 ml Antipsihotic depresivă, sdr.
Sedativ Parkinsonian
Napoton Drajeuri 10 mg Tranchilizant Somnolenţă, oboseală,
cefalee, apatie
Diazepam Comprimate Tranchilizant, Somnolenţă, oboseală,
- 2 mg miorelaxant, ameţeli, uscăciunea
- 10 mg anticonvulsivant gurii

Fiole
- 10 mg
Carbomazepină Comprimate 200 mg Antiepileptic, hipnotic Somnolenţă, greaţă,
vomă, tremurături ale
mâinilor, astenie
Vitamina B1 Comprimate Substitutiv în stările de
- 2 mg deficit de tiamină
- 10 mg -
Fiole
- 10 mg
Vitamina B6 Comprimate 250 mg Substitutiv în stările de -
deficit de piridoxină
Se externează cu recomandările:
- continuarea tratamentului conform Rp. cu: Clorpromazină
Fenobarbital
Diazepam
- evitarea locurilor cu risc pentru viaţa bolnavului (sursă de foc, apă, locurile prea
aglomerate, înălţimile mari)