Sunteți pe pagina 1din 9

Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

INGRIJIREA BOLNAVULUI CU EPILEPSIE

Culegerea datelor
Numele: S.
Prenumele: G.
Sex: feminin
Vârsta: 62 ani
Domiciliu: Rural
Starea civilă: divorţată
Cultură: 4 clase
Nu prezintă proteze, instrumente ajutătoare, alergii.
Elemente fizice: I=1,58 m; G=66 kg;
Antecedente personale: două surori aparent sănătoase, divorţată, N=0, A=1. Prima menstruaţie
la 13 ani, ultima menstruaţie la 38 ani. A lucrat în cadrul CAP. Studii – patru clase (rezultate şcolare
slabe). Pensionară.
Antecedente heredo-colaterale: părinţi decedaţi.
Anamneza medicală: Pacienta vine la internare cu salvarea cu bilet de trimitere din policlinică
pentru creşterea frecvenţei crizelor comiţiale. Acuză cefalee, insomnie, tulburări de comportament,
irascibilitate. Orientată temporo-spaţial şi la propria persoană. Ţinută vestimentară neordonată, igienă
corporală necorespunzătoare.
Examen psihiatric
Bolnava în evidenţa spitalului de psihiatrie este internată pentru mărirea frecvenţei crizelor
comiţiale. Acuză cefalee, insomnie, ameţeli. Ţinută neîngrijită, mimică anxioasă, privire imobilă.
Atenţie involuntară, inhibiţie psihomotorie. Orientată temporo-spaţial. Se consideră bolnavă psihic. Nu
declară implicaţii judiciare.

1
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

APLICAREA PROCESULUI DE NURSING

Culegerea datelor privind satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale:


Manifestări de
Nevoia fundamentală Problema Sursa de dificultate
dependenţă
1. Nevoia de a respira - - -
şi a avea o bună
circulaţie
2. Nevoia de a se - dificultate de a se - inapetenţă - pierderea temporară a
hidrata şi a se alimenta mirosului (anosmie)
alimenta
3. Nevoia de a elimina - dificultate de a - constipaţia - reacţie adversă la
elimina medicaţie
4. Nevoia de a se - hiperactivitate - necoordonarea - parestezii la nivelul
mişca şi a avea o mişcărilor membrului inferior
bună postură stâng
5. Nevoia de a se - - -
odihni şi a dormi
6. Nevoia de a se - - -
îmbrăca şi a se
dezbrăca
7. Nevoia de a fi - dificultate de a-şi - criza epileptică - carenţa de igienă
curat, îngrijit, de a acorda îngrijiri de
proteja tegumentele şi păstrare a igienei
mucoasele
8. Nevoia de a - - -
menţine temperatura
corpului în limite
normale
9. Nevoia de a evita - - -
pericolele
10. Nevoia de a - ineficace la nivel - conversaţii minime şi - spitalizarea şi
comunica afectiv tendinţa la izolare despărţirea de familie
11. Nevoia de a - - -
acţiona conform
propriilor convingeri

2
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

şi valori, de a practica
religia
12. Nevoia de a fi - - -
preocupat în vederea
realizării
13. Nevoia de a se - dezinteres în a - izolare - spitalizarea
recrea participa la activităţi - stresul
14. Nevoia de a învăţa - cunoştinţe - lipsa cunoştinţelor - lezarea integrităţii
cum să-ţi păstrezi insuficiente despre afecţiune fizice şi psihice
sănătatea

ANALIZA, INTERPRETAREA ŞI IMPLEMENTAREA DATELOR

Zilele I-II

3
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

Nevoia Diagnostic de
Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
deficitară îngrijire

1. Nevoia de - deficit de a - pacienta să aibă - dau pacientei alimentaţie - pacienta prezintă


a elimina elimina, eliminări echilibrată (fructe, cereale, eliminări normale
manifestat normale, să legume)
prin prezinte scaun la - ingestie adecvată de lichide
constipaţie 1-2 zile (2000 ml/zi)
- să nu mai - stabilesc un orar regulat de
prezinte eliminare
distensie - pacienta să prezinte zona
abdominală, perianală curată, o ajut la
flatulenţă efectuarea toaletei
- schimb lenjeria de corp la nevoie
- asigur suport psihic pacientei
- exerciţii fizice zilnic
- la indicaţia medicului
administrez laxativ
Dulcolax 1dr/1zi
2. Nevoia de - deficit de - pacienta să se - previn infecţiile nosocomiale - pacienta a învăţat
a fi curat şi autoîngrijire preocupe, să se prin respectarea măsurilor de că îngrijirea sa o
cu datorat îngrijească şi de asepsie şi antisepsie face să se simtă mai
tegumentele problemelor aspectul ei - pacienta va fi educată să bine
protejate cu care se exterior consume legume şi fructe - pacienta are
confruntă - pacienta să nu - stimulez pacienta să se spele, să tegumente intacte și
manifestat prezinte se îmbrace, să-şi aranjeze părul normal colorate
printr-un disconfort - ajut pacienta în efectuarea
aspect - pacienta să aibă toaletei şi o încurajez în progresele
exterior o stare de bine făcute
neîngrijit fizic și psihic - schimb lenjeria de corp şi de pat
de câte ori este nevoie
3. Nevoia de - dificultate în - realizarea unei - execut cu pacienta exerciţii de - pacienta se
a se mişca a se mişca bune mobilităţi mobilizare mobilizează singură
datorită - efectuarea de - redau încrederea pacientei dar cu teamă
paresteziei la exerciții la - înlătur stimulii exageraţi din - rezultatele

4
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

nivelul nivelul tuturor mediul înconjurător (zgomote, analizelor de


membrului articulaţiilor lumină puternică, număr mare de laborator:
stâng inferior - să se menţină vizitatori) uree=19 mg%,
- alterarea în limite normale - măsor şi notez în F.O. valorile glicemie=110 mg%,
spațiului funcţiile vitale funcţiilor vitale Hb=12,26 g%,
personal - pregătesc pacienta pentru VSH=8/13 mm,
explorări clinice şi paraclinice calcemie=9,6 mg%,
la indicaţia medicului se AST= 33 U/L,
administrează: AST=35 U/L,
Fenobarbital 1cpx2/zi VDRL= negativ,
Clorpromazin 1cpx3/zi Ht=44%;
Multivitamin1cp x2/zi Colesterol seric
Fenilopină 1cp x2/zi total=220 mg/dl;
MemoPlus 1 cp/zi Sumar urină
Ibuprofen 1 cp.2/zi =albumină, glucoză,
nitraţi – absenţi;
rare leucocite
4. Nevoia de - dificultate de - pacienta să fie - port discuţii cu pacienta dacă - pacienta
a se alimenta a se alimenta hidratată şi anosmia este intermitentă sau este colaborează şi se
prin pierderea alimentată permanentă şi aflu că lipsa alimentează corect
temporară a conform vârstei mirosului apare din când în când şi - pacienta nu
mirosului nu durează perioade lungi de timp prezintă semne de
- monitorizez ingestia de alimente malnutriție
şi lichide, a greutăţii
- stimulez apetitul pacientei prin
asigurarea alimentaţiei în funcţie
de preferințele ei
- ajut pacienta să se hrănească cu
alimente uşor digerabile cu un
grad crescut de vitamine şi
minerale aranjate frumos pe
farfurie pentru a o atrage să le
consume
- la indicaţia medicului programez

5
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

şi însoţesc pacienta pentru a


efectua o electroencefalogramă
somn-veghe

Zilele III-IV

Nevoia Diagnostic de
Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
deficitară îngrijire

1. Nevoia de - comunicare - pacienta să - asigur un mediu liniştit, plăcut - pacienta s-a


a comunica ineficientă la folosească - evaluez funcţia cognitivă a adaptat la noua
nivel afectiv mijloace de pacientei situaţie
comunicare - facilitez exprimarea - este calmă, nu
adecvate stării sale sentimentelor şi modul în care este agresivă
- pacienta să fie percepe această atitudine - cunoaşte
echilibrată psihic - sesizez percepţia irealistă a mijloacele
pacientei eficace de
- favorizez exprimarea comunicare
sentimentelor şi a lucrurilor care- - pacienta este
o preocupă orientată în timp
- pacienta nu va fi contrazisă şi spaţiu
- pacienta este ajutată să-şi - este echilibrată
cunoască punctele forte şi psihic
valoarea sa
- colaborez cu medicii din echipă
şi cu membrii familiei pentru a
rezolva problema
- explic pacientei că trebuie să
colaboreze şi să comunice cu
cadrele medicale şi cu cei din
jurul său
2. Nevoia de - dificultate de a - pacienta să-și - explorez ce activități îi plac - pacienta nu mai
a se recrea se angaja într-o recapete stima de pacientei stă izolată și
activitate sine - analizez și stabilesc dacă participă la
recreativă - pacienta să fie acestea sunt în concordanță cu activităţile
echilibrată din starea sa psihică și fizică recreative

6
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

punct de vedere - planific activităţi recreative simţind o stare de


psihic împreună cu pacienta confort fizic şi
- notez reacțiile și manifestările psihic
pacientei cu referire directă la:
starea de plictiseală și tristeţe

Ziua a V-a

Nevoia Diagnostic de
Obiective Intervenţii autonome şi delegate Evaluare
deficitară îngrijire

1. Nevoia de a - incapacitate de - pacienta să - ajut pacienta să-şi exprime - pacienta este


acţiona a participa la acţioneze disconfortul spiritual echilibrată psihic
conform activităţile conform - îi citesc cărţi religioase şi îi
convingerilor grupului său de propriilor răspund cu calm la întrebări
apartenenţă credinţe şi valori - facilitez întâlnirea dintre preot
religioasă - pacienta să fie şi pacientă
- frustrare în faţa echilibrată psihic
atitudinii altora
2. Nevoia de a - deficit de - acumularea de - identific obiceiurile şi - pacienta a
învăţa cunoaștere a noi cunoștințe deprinderile greşite ale pacientei asimilat şi înţeles
afecțiunii şi a - ţin lecţii: de formare a informaţiile despre
evoluției sale deprinderilor igienice, de natura afecţiunii
alimentaţie raţională, mod de sale
viaţă echilibrat, de administrare a
diferitelor tratamente
- efectuez demonstraţii practice
- încurajez şi o ajut la dobândirea
noilor deprinderi
- verific împreună cu pacienta
dacă şi-a însușit noile cunoștințe
şi deprinderi

Medicaţia prescrisă de medic

7
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

Medicamentul Modul de prezentare Acţiune Efecte adverse


Fenobarbital Comprimate Anticonvulsivant, Oboseală, somnolenţă,
- 15 mg antiepileptic, hipnotic de agitaţie, confuzie,
- 100 mg lungă durată erupţii
Clorpromazin Drajeuri 25 mg Neuroleptic Somnolenţă,
Antipsihotic potenţarea băuturilor
Sedativ alcoolice, tulburări de
Antivomitiv vedere
Dulcolax Drajeuri de 5 mg Laxativ de contact Disconfort abdominal
Supozitoare 10 mg
Ibuprofen Comprimate filmate Antiinflamator şi Erupţii cutanate
de: 400 mg. antialgic Prurit
600 mg. Somnolenţă
Cefalee
MemoPlus capsule 50 mg. Tonic cerebral -

Multivitamin Drajeuri Asociaţie polivita - Nu se administrează la


acţionează în carenţele parkinsonieni în
vitaminice timpul tratamentului
cu levadope

Se externează în stare ameliorată la solicitarea bolnavei.


Se recomandă:
- tratament conform Rp: Fenobarbital
Clorpromazin
Diazepam
- interzicerea consumului de alcool
- reinternare la nevoie

8
Rosticov Alexandru III-AMG A NEUROLOGIE

S-ar putea să vă placă și