Sunteți pe pagina 1din 1

Cererea privind aprobarea temei tezei de licență

Şefului departamentului
Management,
Prof.univ., Dr.
Țurcanu Gheorghe

Subsemnatul (a)_____________________________________________________________
student (ă) gr.____________, forma de învățământ (frecvență/ frecvență redusă)
________________________________, rog să dispuneți aprobarea temei tezei de licenţă:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(pe baza materialelor _______________________________________________________)

tema tradusă în limba engleză_________________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Solicit să-l desemnați în calitate de conducător ştiinţific pe dl./dna
_________________________________________________________________________
(titlul științific, numele și prenumele)

Data ___________ _______________________________


(semnătura studentului)

E-mail _____________________________
Telefon______________________

Se desemnează în calitate de conducător ştiinţific


_________________________________________________________________________________________
(titlul științific, numele și prenumele)
Data ___________ _______________________________
(semnătura şefului de departament)

Data ___________ _______________________________


(semnătura conducătorului ştiinţific)
Solicit schimbarea temei tezei susnumite pe:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
tema tradusă în limba engleză____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Data ____________________________
(acordul şefului de departament)
Data ____________________________
(acordul conducătorului ştiinţific)