Sunteți pe pagina 1din 4

1. Ce este un standard.

STANDARDUL este un document scris,stabilit prin consens și aprobat de către un organism


recunoscut, care asigură,pentru uz comun și repetat,reguli foarte stricte, linii directoare sau
caracteristici pentru activități sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine
într-un anumit context.

2. Organizarea standardizarii.
-La nivel internaţional organizaţiile internaţionale de standardizare
ISO şi IEC
-La nivel european (regional) -organizaţiile europene destandardizare
CEN CENELEC ETSI
-La nivel naţional -organismul naţional de standardizare ASRO
3. Respectarea standardelor nationale/internationale la fabricarea/comercializarea unui produs nou
(completati schema):

4. Principalii furnizori de metode standardizate (3 exemple).


ISO –metodeISO International Organization for Standardization
ASRO-Asociatiade standardizaredin Romania
EPA –MetodeEPA Environmental protection agency
5. Ce reprezinta Programul de Standardizare Naţională (PSN).
Programul de Standardizare Naţională (PSN) este planul de lucru al organismului national de
standardizare

6. Tipuri de standarde.
7. Codificarea standardelor (ce reprezinta fiecare).

8. Mentionati tipul standardelor urmatoare si legatura dintre ele


9. Metoda standardizata vs o metoda de lucru in general (care este diferenta dintre cele doua
tipuri de metode).
METODA DE LUCRU-in general

METODA STANDARDIZATA

10. Numiti cei 6 parametrii de validare.


1.Exactitatea 4.Selectivitatea
2.Precizia 5.Liniaritatea
3.Robusteţea 6. Limita de detecţie, limita de cuantificare
11. Tehnici analitice utilizate in cadrul metodelor standardizate.
-metode spectrometrice (minim 3 exemple)

-metode cromatografice (minim 3 exemple)