Sunteți pe pagina 1din 2

Continut raport de validare

 prezentarea conditiilor in care a fost realizata validarea (data, specificarea metodei,


responsabil cu validarea metodei, echipamente – certificat etalonare, reactivi, calibratori,
material de referinta utilizate – loturi, termene de valabilitate, conditii de mediu, etc)
prezentarea cerintelor (de adecvare la scop si de performanta) pe care trebuie sa le
satisfaca metoda
verificarea parametrilor de performanţǎ (liniaritatea, domeniul de mǎsurare, intervalul de
valori normale, specificitatea analiticǎ, interferenţe, limita minimǎ de detecţie, limita
minimǎ de cuantificare, precizia/imprecizia, acurateţea/inacurateţea şi incertitudinea de
mǎsurare)
prezentarea rezultatelor obtinute in urma testelor efectuate de laborator (de preferat sub
forma tabelara)
concluzii cu privire la satisfacerea fiecareia dintre cerinte
•Cuprins
Pagina de gardă
Cuprins
Capitolul I Scop şi domeniu de aplicare
1.1. Scop
1.2. Domeniu de aplicare
Capitolul II Documente de referinţă şi conexe
2.1. Documente de referinţă
2.2. Documente conexe
Capitolul III Termenii folosiţi şi definirea lor
3.1. Definiţii
3.2. Descrierea principalilor termeni specifici din procedură
3.3. Simboluri şi denumiri
Capitolul IV Echipamente de încercare şi mijloace de măsurare
Capitolul V Reguli de procedură pentru determinarea incertitudinii rezultatelor încercărilor
5.1. Condiţii şi/sau acţiuni prealabile
5.2. Acţiuni şi/sau măsuri preventive
5.2.1. Protecţia personalului
5.2.2. Protecţia mijloacelor de încercare şi/sau măsurare
5.3. Reguli de procedură privind modul de lucru
5.4. Exprimarea rezultatelor şi precizia
Capitolul VI Modul de înregistrare şi validare a datelor
Capitolul VII Responsabilităţi
7.1. Limite de autoritate
7.2. Responsabilităţi
Capitolul VIII Înregistrările datelor