Sunteți pe pagina 1din 15

Plan de vizită

Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu


Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Grădina Zoologică
Scopul vizitei: - lărgirea orizontului de cunoaştere directă a realităţii înconjurătoare

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09.10 – 11.00
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana,Uta Diana Elena
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena

Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /


Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
1. Achim Dragos 0727305789
2. Antonius Rares 0742789020
3. Barb Maria Teodora 0756574097
4. Barbat Maria 0770388657
5. Benchea Denis-Andrei 0773703265
6. Blaga Matei 0748228266
7. Cândea Alexandru 0764003457
8. Dascalu Robert 0748758208
9. Dragomir David 0761520467
10. Farcas Eduard 0723282281
11. Floarea Teodora 0752508523
12. Herta Ioan David 0758731091
13. Marie Denis Petrisor 0757501635
14. Nicu Maria Daria 0748559610
15. Nistor Alexandru 0742084858
16. Olaru Teodor Mihai 0762290235
17. Popa Alexia 0753781231
18. Samoila Irina 0754048729
19. Sădean Mara 0729568849
20. Sîrcu Eric 0765353445
21. Selagea Alessia 0774048919
22. Stancu Alexandru 0724239290
23. Stefan Andrei Daniel 0787551575
24. Telea Adelina 0742383911
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Grădina Zoologică
Scopul vizitei: - lărgirea orizontului de cunoaştere directă a realităţii înconjuratoare;

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09.10 – 11.00
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana, Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Locul plecării / locul de sosire: Aleea Streiu Nr.8, Sibiu


Scopul vizitei: - lărgirea orizontului de cunoaştere directa a realităţii înconjuratoare;

Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul
didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legatura cu o unitate medicală specializată, să
acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului.
a) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte
regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.
b) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile
precizate anterior. Înteleg faptul că propriul meu copil va fi insoţit pe toată perioada
vizitei de un cadru didactic însoţitor.
c) Accept că ramane la latitudinea grădiniţei să modifice aspectele legate de transport şi
alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor
modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
d) Sunt de acord că grădiniţa nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de
transport care îşi oferă serviciile pentru această vizită.
e) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv
grădiniţa de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această vizită, cu excepţia
celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
f) Înţeleg faptul că preşcolarii care nu respectă regulamentul de organizare şi de
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al unităţii
pot să fie excluşi de unitate sau cadrele didactice de pe lista participanţilor la astfel de
manifestări.
g) Sunt de acord ca, în cazul în care copilul meu minor comite o faptă gravă pe perioada
vizitei, voi veni sa îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de
plecarea lui anterioară anticipate, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea
unităţii.
h) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24/24 ore, la numerele de telefon din tabel
i) Date de contact suplimentare:
_____________________________________________.
j) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această vizită.
APROBARE

Prin prezenta, noi, părinţii sau tutorii legali ai copiilor Grupei Mijlocie A,ai
Grădiniţei Nr.43 Sibiu, suntem de acord ca în data de ,de la ora 09
la ora 11, copiii să participe la o vizită educaţională la Grădina Zoologică, însoţiţi
de doamnele educatoare ale grupei.
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
1. Achim Dragos 0727305789
2. Antonius Rares 0742789020
3. Barb Maria Teodora 0756574097
4. Barbat Maria 0770388657
5. Benchea Denis-Andrei 0773703265
6. Blaga Matei 0748228266
7. Dascalu Robert 0748758208
8. Dragomir David 0761520467
9. Farcas Eduard 0723282281
10. Floarea Teodora 0752508523
11. Hanzu Tiberius 0745642148
12. Herta Ioan David 0758731091
13. Marie Denis Petrisor 0757501635
14. Nicu Maria Daria 0748559610
15. Nistor Alexandru 0742084858
16. Olaru Teodor Mihai 0762290235
17. Popa Alexia 0753781231
18. Samoila Irina 0754048729
19. Sadean Mara 0729568849
20. Sarcu Eric 0765353445
21. Selagea Alessia 0774048919
22. Stancu Alexandru 0724239290
23. Stefan Andrei Daniel 0787551575
24. Telea Adelina 0742383911
Plan de vizită
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Muzeul Satului “Astra”
Scopul vizitei: Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie şi artă populară care
definesc portretul spiritual al poporului român;

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09 – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana,Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
1. Achim Dragos 0727305789
2. Antonius Rares 0742789020
3. Barb Maria Teodora 0756574097
4. Barbat Maria 0770388657
5. Benchea Denis-Andrei 0773703265
6. Blaga Matei 0748228266
7. Dascalu Robert 0748758208
8. Dragomir David 0761520467
9. Farcas Eduard 0723282281
10. Floarea Teodora 0752508523
11. Hanzu Tiberius 0745642148
12. Herta Ioan David 0758731091
13. Marie Denis Petrisor 0757501635
14. Nicu Maria Daria 0748559610
15. Nistor Alexandru 0742084858
16. Olaru Teodor Mihai 0762290235
17. Popa Alexia 0753781231
18. Samoila Irina 0754048729
19. Sadean Mara 0729568849
20. Sarcu Eric 0765353445
21. Selagea Alessia 0774048919
22. Stancu Alexandru 0724239290
23. Stefan Andrei Daniel 0787551575
24. Telea Adelina 0742383911
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Muzeul Satului “Astra”
Scopul vizitei: Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie şi artă populară care
definesc portretul spiritual al poporului român;

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09. – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana, Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Locul plecării / locul de sosire: Aleea Streiu Nr.8, Sibiu


Scopul vizitei: -; dezvoltarea spiritului de observaţie şi trezirea interesului pentru activităţi ludice în natură
k) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul
didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legatura cu o unitate medicală
specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului.
l) Sunt de acord ca pvropriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să
respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca
atare.
m) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile
precizate anterior. Înteleg faptul că propriul meu copil va fi insoţit pe toată perioada
vizitei de un cadru didactic însoţitor.
n) Accept că ramane la latitudinea grădiniţei să modifice aspectele legate de transport şi
alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor
modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
o) Sunt de acord că grădiniţa nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de
transport care îşi oferă serviciile pentru această vizită.
p) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv
grădiniţa de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această vizită, cu excepţia
celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
q) Înţeleg faptul că preşcolarii care nu respectă regulamentul de organizare şi de
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al unităţii
pot să fie excluşi de unitate sau cadrele didactice de pe lista participanţilor la astfel de
manifestări.
r) Sunt de acord ca, în cazul în care copilul meu minor comite o faptă gravă pe perioada
vizitei, voi veni sa îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de
plecarea lui anterioară anticipate, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea
unităţii.
s) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24/24 ore, la numerele de telefon din tabel
t) Date de contact suplimentare:
_____________________________________________.
u) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această vizită.
APROBARE

Prin prezenta, noi, părinţii sau tutorii legali ai copiilor Grupei Mijlocie A,ai
Grădiniţei Nr.43 Sibiu, suntem de acord ca în data de ,de la ora 09 la
ora 11, copiii să participe la o vizită educaţională în Muzeul Satului “Astra”
însoţiţi de doamnele educatoare ale grupei.
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
1. Achim Dragos 0727305789
2. Antonius Rares 0742789020
3. Barb Maria Teodora 0756574097
4. Barbat Maria 0770388657
5. Benchea Denis-Andrei 0773703265
6. Blaga Matei 0748228266
7. Dascalu Robert 0748758208
8. Dragomir David 0761520467
9. Farcas Eduard 0723282281
10. Floarea Teodora 0752508523
11. Hanzu Tiberius 0745642148
12. Herta Ioan David 0758731091
13. Marie Denis Petrisor 0757501635
14. Nicu Maria Daria 0748559610
15. Nistor Alexandru 0742084858
16. Olaru Teodor Mihai 0762290235
17. Popa Alexia 0753781231
18. Samoila Irina 0754048729
19. Sadean Mara 0729568849
20. Sarcu Eric 0765353445
21. Selagea Alessia 0774048919
22. Stancu Alexandru 0724239290
23. Stefan Andrei Daniel 0787551575
24. Telea Adelina 0742383911
Plan de vizită
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Muzeul Satului “Astra”
Scopul vizitei: Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie şi artă populară care
definesc portretul spiritual al poporului român;

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09 – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana,Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
25. Achim Dragos 0727305789
26. Antonius Rares 0742789020
27. Barb Maria Teodora 0756574097
28. Barbat Maria 0770388657
29. Benchea Denis-Andrei 0773703265
30. Blaga Matei 0748228266
31. Dascalu Robert 0748758208
32. Dragomir David 0761520467
33. Farcas Eduard 0723282281
34. Floarea Teodora 0752508523
35. Hanzu Tiberius 0745642148
36. Herta Ioan David 0758731091
37. Marie Denis Petrisor 0757501635
38. Nicu Maria Daria 0748559610
39. Nistor Alexandru 0742084858
40. Olaru Teodor Mihai 0762290235
41. Popa Alexia 0753781231
42. Samoila Irina 0754048729
43. Sadean Mara 0729568849
44. Sarcu Eric 0765353445
45. Selagea Alessia 0774048919
46. Stancu Alexandru 0724239290
47. Stefan Andrei Daniel 0787551575
48. Telea Adelina 0742383911
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Muzeul Satului “Astra”
Scopul vizitei: Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie şi artă populară care
definesc portretul spiritual al poporului român;

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09. – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana, Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Locul plecării / locul de sosire: Aleea Streiu Nr.8, Sibiu


Scopul vizitei: -; dezvoltarea spiritului de observaţie şi trezirea interesului pentru activităţi ludice în natură
v) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul
didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legatura cu o unitate medicală
specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului.
w) Sunt de acord ca pvropriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să
respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca
atare.
x) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile
precizate anterior. Înteleg faptul că propriul meu copil va fi insoţit pe toată perioada
vizitei de un cadru didactic însoţitor.
y) Accept că ramane la latitudinea grădiniţei să modifice aspectele legate de transport şi
alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor
modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
z) Sunt de acord că grădiniţa nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de
transport care îşi oferă serviciile pentru această vizită.
aa) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv
grădiniţa de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această vizită, cu excepţia
celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
bb) Înţeleg faptul că preşcolarii care nu respectă regulamentul de organizare şi de
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al unităţii
pot să fie excluşi de unitate sau cadrele didactice de pe lista participanţilor la astfel de
manifestări.
cc) Sunt de acord ca, în cazul în care copilul meu minor comite o faptă gravă pe perioada
vizitei, voi veni sa îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de
plecarea lui anterioară anticipate, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea
unităţii.
dd) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24/24 ore, la numerele de telefon din tabel
ee) Date de contact suplimentare:
_____________________________________________.
ff) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această vizită.
APROBARE

Prin prezenta, noi, părinţii sau tutorii legali ai copiilor Grupei Mijlocie A,ai
Grădiniţei Nr.43 Sibiu, suntem de acord ca în data de ,de la ora 09 la
ora 11, copiii să participe la o vizită educaţională în Muzeul Satului “Astra”
însoţiţi de doamnele educatoare ale grupei.
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
25. Achim Dragos 0727305789
26. Antonius Rares 0742789020
27. Barb Maria Teodora 0756574097
28. Barbat Maria 0770388657
29. Benchea Denis-Andrei 0773703265
30. Blaga Matei 0748228266
31. Dascalu Robert 0748758208
32. Dragomir David 0761520467
33. Farcas Eduard 0723282281
34. Floarea Teodora 0752508523
35. Hanzu Tiberius 0745642148
36. Herta Ioan David 0758731091
37. Marie Denis Petrisor 0757501635
38. Nicu Maria Daria 0748559610
39. Nistor Alexandru 0742084858
40. Olaru Teodor Mihai 0762290235
41. Popa Alexia 0753781231
42. Samoila Irina 0754048729
43. Sadean Mara 0729568849
44. Sarcu Eric 0765353445
45. Selagea Alessia 0774048919
46. Stancu Alexandru 0724239290
47. Stefan Andrei Daniel 0787551575
48. Telea Adelina 0742383911
Plan de vizită
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Muzeul de Ştiinţe
Scopul vizitei: Îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor naturii şi cultivarea
responsabilităţii copiilor pentru cunoaşterea naturii, in vederea ocrotirii acesteia

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09 – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana,Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
49. Achim Dragos 0727305789
50. Antonius Rares 0742789020
51. Barb Maria Teodora 0756574097
52. Barbat Maria 0770388657
53. Benchea Denis-Andrei 0773703265
54. Blaga Matei 0748228266
55. Dascalu Robert 0748758208
56. Dragomir David 0761520467
57. Farcas Eduard 0723282281
58. Floarea Teodora 0752508523
59. Hanzu Tiberius 0745642148
60. Herta Ioan David 0758731091
61. Marie Denis Petrisor 0757501635
62. Nicu Maria Daria 0748559610
63. Nistor Alexandru 0742084858
64. Olaru Teodor Mihai 0762290235
65. Popa Alexia 0753781231
66. Samoila Irina 0754048729
67. Sadean Mara 0729568849
68. Sarcu Eric 0765353445
69. Selagea Alessia 0774048919
70. Stancu Alexandru 0724239290
71. Stefan Andrei Daniel 0787551575
72. Telea Adelina 0742383911
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Muzeul de Ştiinţe
Scopul vizitei:Îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul ştiinţelor naturii şi cultivarea
responsabilităţii copiilor pentru cunoaşterea naturii, in vederea ocrotirii acesteia;

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09. – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana, Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Locul plecării / locul de sosire: Aleea Streiu Nr.8, Sibiu


Scopul vizitei: -; dezvoltarea spiritului de observaţie şi trezirea interesului pentru activităţi ludice în natură
gg) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul
didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legatura cu o unitate medicală
specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului.
hh) Sunt de acord ca pvropriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să
respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca
atare.
ii) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile
precizate anterior. Înteleg faptul că propriul meu copil va fi insoţit pe toată perioada
vizitei de un cadru didactic însoţitor.
jj) Accept că ramane la latitudinea grădiniţei să modifice aspectele legate de transport şi
alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor
modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
kk) Sunt de acord că grădiniţa nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de
transport care îşi oferă serviciile pentru această vizită.
ll) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv
grădiniţa de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această vizită, cu excepţia
celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
mm) Înţeleg faptul că preşcolarii care nu respectă regulamentul de organizare şi de
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al unităţii
pot să fie excluşi de unitate sau cadrele didactice de pe lista participanţilor la astfel de
manifestări.
nn) Sunt de acord ca, în cazul în care copilul meu minor comite o faptă gravă pe perioada
vizitei, voi veni sa îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de
plecarea lui anterioară anticipate, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea
unităţii.
oo) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24/24 ore, la numerele de telefon din tabel
pp) Date de contact suplimentare:
_____________________________________________.
qq) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această vizită.
APROBARE

Prin prezenta, noi, părinţii sau tutorii legali ai copiilor Grupei Mijlocie A,ai
Grădiniţei Nr.43 Sibiu, suntem de acord ca în data de ,de la ora 09 la
ora 11, copiii să participe la o vizită educaţională în Muzeul de Ştiinţe însoţiţi de
doamnele educatoare ale grupei.
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
49. Achim Dragos 0727305789
50. Antonius Rares 0742789020
51. Barb Maria Teodora 0756574097
52. Barbat Maria 0770388657
53. Benchea Denis-Andrei 0773703265
54. Blaga Matei 0748228266
55. Dascalu Robert 0748758208
56. Dragomir David 0761520467
57. Farcas Eduard 0723282281
58. Floarea Teodora 0752508523
59. Hanzu Tiberius 0745642148
60. Herta Ioan David 0758731091
61. Marie Denis Petrisor 0757501635
62. Nicu Maria Daria 0748559610
63. Nistor Alexandru 0742084858
64. Olaru Teodor Mihai 0762290235
65. Popa Alexia 0753781231
66. Samoila Irina 0754048729
67. Sadean Mara 0729568849
68. Sarcu Eric 0765353445
69. Selagea Alessia 0774048919
70. Stancu Alexandru 0724239290
71. Stefan Andrei Daniel 0787551575
72. Telea Adelina 0742383911
Plan de vizită
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Biserica
Scopul vizitei: Formarea unor valori morale deosebite, de a dărui şi a ajuta copii nevoiaşi.

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09 – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana,Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
73. Achim Dragos 0727305789
74. Antonius Rares 0742789020
75. Barb Maria Teodora 0756574097
76. Barbat Maria 0770388657
77. Benchea Denis-Andrei 0773703265
78. Blaga Matei 0748228266
79. Dascalu Robert 0748758208
80. Dragomir David 0761520467
81. Farcas Eduard 0723282281
82. Floarea Teodora 0752508523
83. Hanzu Tiberius 0745642148
84. Herta Ioan David 0758731091
85. Marie Denis Petrisor 0757501635
86. Nicu Maria Daria 0748559610
87. Nistor Alexandru 0742084858
88. Olaru Teodor Mihai 0762290235
89. Popa Alexia 0753781231
90. Samoila Irina 0754048729
91. Sadean Mara 0729568849
92. Sarcu Eric 0765353445
93. Selagea Alessia 0774048919
94. Stancu Alexandru 0724239290
95. Stefan Andrei Daniel 0787551575
96. Telea Adelina 0742383911
Grădiniţa cu program prelungit Nr.43 Sibiu
Grupa Mijlocie A “Iepuraşi”
Destinaţia: Biserica
Scopul vizitei: Formarea unor valori morale deosebite, de a dărui şi a ajuta copii nevoiaşi.

Data:
Ora plecării / ora întoarcerii: 09. – 11.
Cadru didactic organizator: Rosu Simona Mariana, Uţă Elena-Diana
Cadre didactice însoţitoare: Uţă Diana Elena

ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Locul plecării / locul de sosire: Aleea Streiu Nr.8, Sibiu


Scopul vizitei: -; dezvoltarea spiritului de observaţie şi trezirea interesului pentru activităţi ludice în natură
rr) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul
didactic însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legatura cu o unitate medicală
specializată, să acţioneze în numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului.
ss) Sunt de acord ca pvropriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să
respecte regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca
atare.
tt) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile
precizate anterior. Înteleg faptul că propriul meu copil va fi insoţit pe toată perioada
vizitei de un cadru didactic însoţitor.
uu) Accept că ramane la latitudinea grădiniţei să modifice aspectele legate de transport şi
alte servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor
modificări cu cel puţin 24 de ore înaintea plecării.
vv) Sunt de acord că grădiniţa nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de
transport care îşi oferă serviciile pentru această vizită.
ww) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu.
Absolv grădiniţa de toate obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această vizită, cu
excepţia celor cauzate de neglijenţa cadrelor didactice însoţitoare.
xx) Înţeleg faptul că preşcolarii care nu respectă regulamentul de organizare şi de
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al unităţii
pot să fie excluşi de unitate sau cadrele didactice de pe lista participanţilor la astfel de
manifestări.
yy) Sunt de acord ca, în cazul în care copilul meu minor comite o faptă gravă pe perioada
vizitei, voi veni sa îmi preiau copilul şi voi suporta toate cheltuielile ocazionate de
plecarea lui anterioară anticipate, fără a solicita returnarea niciunei sume din partea
unităţii.
zz) În caz de urgenţă, pot fi găsit, 24/24 ore, la numerele de telefon din tabel
aaa) Date de contact suplimentare:
_____________________________________________.
bbb) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această vizită.
APROBARE

Prin prezenta, noi, părinţii sau tutorii legali ai copiilor Grupei Mijlocie A,ai
Grădiniţei Nr.43 Sibiu, suntem de acord ca în data de ,de la ora 09 la
ora 11, copiii să participe la o vizită educaţională în Biserică însoţiţi de
doamnele educatoare ale grupei.
Nr. Date contact părinţi Semnătura părinţi /
Nume şi prenume preşcolar
Crt. / tutori legali tutori legali
73. Achim Dragos 0727305789
74. Antonius Rares 0742789020
75. Barb Maria Teodora 0756574097
76. Barbat Maria 0770388657
77. Benchea Denis-Andrei 0773703265
78. Blaga Matei 0748228266
79. Dascalu Robert 0748758208
80. Dragomir David 0761520467
81. Farcas Eduard 0723282281
82. Floarea Teodora 0752508523
83. Hanzu Tiberius 0745642148
84. Herta Ioan David 0758731091
85. Marie Denis Petrisor 0757501635
86. Nicu Maria Daria 0748559610
87. Nistor Alexandru 0742084858
88. Olaru Teodor Mihai 0762290235
89. Popa Alexia 0753781231
90. Samoila Irina 0754048729
91. Sadean Mara 0729568849
92. Sarcu Eric 0765353445
93. Selagea Alessia 0774048919
94. Stancu Alexandru 0724239290
95. Stefan Andrei Daniel 0787551575
96. Telea Adelina 0742383911