Sunteți pe pagina 1din 1

MD-3434, Republica Moldova, r-nul, Hânceşti, s. Logăneşti (sediu), tel/fax.

(Hânceşti): (269) 57-491 IDNO: 1002605000761,


c/d MD64AG000002251412011391, administrat la BC „MOLDOVA AGROINDBANK” SA,
Filiala Hânceşti adresa pentru corespondenţă: Chişinău, str. Doctor Tudor Strișcă nr.8/2 nr.120

Judecătoria Comrat (sediul central)


Judecătorului Pilipenco Serghei

Nr. 310 din 12 septembrie 2018

CERERE
privind renunţarea la acţiune

Potrivit dosarului civil nr. 23-2c-2046-15052018, S.R.L.„Crist-Valg” solicită încasarea


de la SRL „MIHSERDIN” S.R.L. a datoriei debitoriale în sumă de 15 960 lei (cinsprezec mii
nouă sute șaizeci lei 00 bani), pentru neexecutarea contractului nr. 299/03/17 din 31.03.2017,
a penalităţii în mărime de 6 325,60 lei, dobîndei de întîrziere în mărime de 10 356,65 precum
şi a taxei de stat în sumă de 1 099,86 lei.
Avînd în vedere faptul că, pe parcursul derulării procesului civil sus numit,
„MIHSERDIN” S.R.L. a efectuat plăta în contul datoriei debitoriale, cuantumul sumei datoriei
debitoriale solicitate de S.R.L. „Crist-Valg” a fost achitată în totalitate, inclusiv au fost
recuperate penalitatea, dobinda şi taxa de stat, astfel că, la moment S.R.L. „MIHSERDIN” nu
are pretenţii faţă de pîrît.
În consecinţă, ţinînd cont de cele expuse mai sus şi în conformitate cu art. 212 din Codul
de Procedură Civilă al Republicii Moldova, S.R.L. „Crist-Valg” SOLICITĂ INSTANŢEI:
- să admită renunţarea sa la acţiune din motivul încetării existenţei obiectului litigiului.

Anexă: Copia procurii 1(filă)

Reprezentant în baza
procurii nr. 155 din 10.05.2018
Miliuhin Valeriu

S-ar putea să vă placă și