Sunteți pe pagina 1din 21

Management aplicat in kinetoterapie (2016-2017)

TRUE/FALSE
1. Managementul ca stiinta presupune adaptarea si transpunerea
principiilor, metodelor şi
tehnicilor de lucru la condițiile concrete ale organizației şi perfecționarea lor
continuă în raport cu
cerințele practicii manageriale. F

2. Tratarea managementului ca stiinta reprezinta in exprimarea autorilor


francezi: „stiinta tehnicilor
de conducere a intreprinderii” T

3. In cadrul procesului de management, faza de operationalizare, este


caracterizata prin
preponderenta organizarii, coordonarii si antrenarii personalului la
realizarea cotidiana a
obiectivelor cuprinse in planurile si prognozele organizatiei T

4. Functiile manageriale se exercita in toate organizatiile, indiferent de


dimensiunea lor si la toate
nivelurile din cadrul acestora, avand un caracter general. T

5. Functiile manageriale au o pondere diferita pe scarile ierarhice ale


organizatiei, in sensul ca la
nivelul inferior se realizeaza cu precadere previziunea si organizarea, iar la
nivelele superioare,
coordonarea (si comanda).F

6. Functiile manageriale sunt specifice, in ansamblul lor, numai


executantilor, ele fiind element
esential ce îi diferentiaza de cadrele de conducere. F

7. Sistemul de sanatate este ansamblul functional al elementelor si relatiilor


care determina starea
de sanatate a indivizilor si a populatiei.T

8. Sistemul de asigurari sociale de sanatate (sistemul de asigurari bazat pe


asigurari publice
obligatorii) sau modelul Bismark este caracteristic finantarii private, in care
primele de asigurare F
sunt corelate cu riscurile asiguratilor.
9. Sistemul national de sănătate finantat prin impozite generale este
cunoscut si sub denumirea de
modelul Beveridge. T

10. Conducatorii democrati sunt adepti convinsi ai managementului


participativ, angajatii avand un
rol insemnat in fundamentarea strategiei manageriale.T

11. Sintagma de “conducator situational” vizeaza capacitatea mare de


adaptabilitate la noile
situatii a oricarui conducator, fie el autocrat, democrat sau neutru.T

12. Stilul managerial autocratic nu este necesar in cazul unor structuri


eterogene a salariatilor in
care cei care au competenta sau o motivatie a muncii redusa detin o
pondere importanta.F

13. Managementul resurselor umane poate fi definit ca fiind procesul de


realizare a obiectivelor
organizationale prin atragerea, retinerea, dezvoltarea, indepartarea si
utilizarea corecta a
resurselor umane intr-o organizatie T.

14. In cadrul managementului resurselor umane, obiectivele strategice au


in vedere organizarea
activităților curente, inclusiv gestionarea problemelor privind personalul
organizatiei.F

15. Managementul bolnavului reprezintă capacitatea medicului sau a


kinetoterapeutului, după caz,
în găsirea celor mai bune metode de tratament pentru a menţine,
ameliorare sau tratare a bolii. F

16. In cadrul economiei sanitare, oferta reprezinta cantitatea de bunuri sau


servicii pe care
cumpărătorii sunt dispuşi să le cumpere, la un preţ dat, la un anumit
moment.F
17. In cadrul economiei sanitare, cererea reprezinta cantitatea de bunuri
sau servicii pe care
producătorii sunt dispuşi să le ofere, la un preţ dat, la un anumit moment.F

18. Economia sanitara studiază modul in care sunt produse si furnizate


ingrijirile de sanatate si, de
asemenea, comportamentul celor care au legatura cu serviciile de sanatate
(pacienti, medici,
politicieni). T

19. Comunicarea, in acceptiunea moderna a managementului, reprezinta o


componenta vitala a
sistemului managerial al oricarei organizatii.T

20. Comunicarea managerială reprezinta o forma de comunicare


interumana, un instrument de
baza al managerului, cu ajutorul caruia acesta isi poate exercita atributiile
manageriale.T

21. Comunicarea este un proces unidirectional intre oameni aflati la diferite


niveluri ierarhice, in
cadrul tuturor functiunilor organizatiei.F
MULTIPLE CHOICE
22. Procesele de munca desfasurate intr-o organizatie se pot imparti in doua
categorii principale:
a) procese de executie si procese de evaluare
b) procese de executie si procese de management
c) procese de coordonare si procese de management
d) procese de evaluare si procese de management

23. Cele trei faze, pe care se bazeaza continutul procesului tipic de


management, sunt:
a) faza previzionala, faza de operationalizare, faza de comensurare si interpretare a
rezultatelor
b) faza previzionala, faza de executie, faza de antrenare
c) faze de executie, faza de coordonare, faza de raportare
d) faza de operationalizare, faza de productie, faza de comensurare si interpretare a
rezultatelor
24. Ca trasatura a procesului managerial, dinamismul se refera la:
a) utilizarea numai a anumitor canale în realizarea managementului;
b) schimbarea continuă a direcțiilor, problematicii şi caracterului realizării
procesului managerial;
c) realizarea etapelor sale: scopul, situația, problema, decizia;
d) sublinierea faptului că fiecare act de influențare se termină prin trecerea
sistemului condus la o
nouă stare

25. Ca trasatura a procesului managerial, stabilitatea se refera la:


a) utilizarea numai a anumitor canale în realizarea managementului;
b) schimbarea continuă a direcțiilor, problematicii şi caracterului realizării
procesului managerial;
c) realizarea etapelor sale: scopul, situația, problema, decizia;
d) sublinierea faptului că fiecare act de influențare se termină prin trecerea
sistemului condus la o
nouă stare
26. Ca trasatura a procesului managerial, ciclicitatea se refera la:
a) utilizarea numai a anumitor canale în realizarea managementului;
b) schimbarea continuă a direcțiilor, problematicii şi caracterului realizării
procesului managerial;
c) realizarea etapelor sale: scopul, situația, problema, decizia;
d) sublinierea faptului că fiecare act de influențare se termină prin trecerea
sistemului condus la o
nouă stare
27. Cooperarea intre diferitele elemente si niveluri ale sistemului managerial
pune in evidenta
continutul:
a) economic
b) metodologic
c) organizational
d) informational
28. Folosirea resurselor in procesul managerial pune in evidenta continutul:
a) functional
b) organizational
c) metodologic
d) economic
29. Realizarea principalelor functii ale managementului pune in evidenta
continutul:
a) functional
b) organizational
c) economic
d) informational
30. Apreciera conform careia managementul se ocupa de „legile conducerii
generale si de legile
sintetice ale componentelor sale” este specifica pentru:
a) Scoala nord-americana
b) Scoala rusa
c) Scoala franceza
d) Scoala romaneasca
31. Considerarea managementului ca fiind „procesul de coordonare a
resurselor umane,

informaţionale, materiale şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei”


este specifica
pentru:
a) Scoala rusa
b) Scoala romaneasca
c) Scoala nord-americana
d) Scoala franceza

32. Precizati care dintre notiunile urmatoare nu reprezinta trasatura a


procesului managerial.
a) stabilitatea
b) automatizarea
c) ciclicitatea
d) dinamismul
33. Stabilirea conditiilor care vor forma cadrul obiectiv al desfasurarii
activitatilor viitoare, fixand sau,
cel putin, estimand mijloacele materiale si financiare necesare este o
caracteristica a functiei de:
a) previziune
b) organizare
c) coordonare
d) antrenare-motivare
34. Actiunea managerilor de atragere a personalului pentru ca mecanismul
sistemului sa functioneze
normal si sa obtina performante socio-economice superioare este o
caracteristica a functiei de:
a) previziune
b) organizare
c) coordonare
d) antrenare-motivare
35. Planificarea de perspectiva reprezinta:
a) stabilirea si fundamentarea pe baza de studii analitice cu inalt grad de certitudine
a obiectivelor si
sarcinilor, precum si a resurselor alocate pe o perioada determinata
b) o continuare a planificarii curente, o detaliere a acesteia
c) evaluarea probabila efectuata pe baza de cercetari si informatii, a evolutiei
viitoare din punct de
vedere cantitativ si calitativ a organizatiei in ansamblu sau a unui domeniu de
activitate
d) elaborarea programelor zilnice, urmarirea rezultatelor imediate si in functie de
acestea se determina
actualizarea sau reactualizarea lor
36. Planificarea operativa reprezinta:
a) stabilirea si fundamentarea pe baza de studii analitice cu inalt grad de certitudine
a obiectivelor si
sarcinilor, precum si a resurselor alocate pe o perioada determinata
b) elaborarea programelor zilnice, urmarirea rezultatelor imediate si in functie de
acestea se determina
actualizarea sau reactualizarea lor
c) evaluarea probabila efectuata pe baza de cercetari si informatii, a evolutiei
viitoare din punct de
vedere cantitativ si calitativ a organizatiei in ansamblu sau a unui domeniu de
activitate
d) o continuare a planificarii de perspectiva, o detaliere a acesteia
37. Planificarea curenta reprezinta:
a) stabilirea si fundamentarea pe baza de studii analitice cu inalt grad de certitudine
a obiectivelor si
sarcinilor, precum si a resurselor alocate pe o perioada determinata
b) elaborarea programelor zilnice, urmarirea rezultatelor imediate si in functie de
acestea se determina
actualizarea sau reactualizarea lor
c) evaluarea probabila efectuata pe baza de cercetari si informatii, a evolutiei
viitoare din punct de
vedere cantitativ si calitativ a organizatiei in ansamblu sau a unui domeniu de
activitate
d) o continuare a planificarii de perspectiva, o detaliere a acesteia
38. Precizati care dintre enunturile urmatoare nu este o trasatura a functiei de
organizare.
a) elementele activitatii sunt constituite si dispuse astfel incat sa se realizeze un
anumit scop
b) indica masuri operative de corectare
c) este o functie obligatorie a managementului
d) are sarcina de a ordona, de a armoniza toate activitatile propuse (previziune).
39. In cadrul procesului managerial, Analiza SWOT vizeaza:
a) analiza obiectivelor actiunii
b) culegerea datelor privind sistemul de organizare existent
c) analiza critica a sistemului existent
d) proiectarea detaliata a sistemului imbuntatatit
40. Precizati care dintre actiunile urmatoare nu reprezinta o exprimare a
functiei de control-evaluare
realizata de conducerea organizatiei si conducatorul de pe diferite nivele
ierarhice:
a) sa verifice permanent si complet modul de realizare si desfasurare a actiunilor
cuprinse in planuri si
programe
b) sa sesizeze si sa masoare abaterile
c) sa indice masuri operative de corectare
d) sa precizeze in timp si spatiu sarcinile ce revin in mod concret diferitilor factori
tehnici, economici si
sociali
41. Precizati care dintre notiunile urmatoare nu reprezinta etapa a controlului
managerial:
a) stabilirea de standarde
b) esalonarea deciziilor
c) masurarea si inregistrarea rezultatelor
d) compararea rezultatelor
42. Precizati care dintre enunturile urmatoare nu reprezinta element de
exercitare a (sub)functiei de
comanda:
a) compararea rezultatelor reale cu cele planificate
b) existenta unui sistem informational si de comunicatii corespunzator
c) esalonarea rationala a deciziilor
d) apelarea de catre conducatori la actul delegarii de autoritate
43. Stabilirea de masuri corective si elaborarea de normative pentru viitor in
vederea atingerii
parametrilor si obiectivelor de performanta planificati reprezinta o etapa a functiei
de:
a) previziune
b) antrenare-motivare
c) control-evaluare
d) coordonare
44. Precizati care dintre notiunile urmatoare nu reprezinta dimensiune a
sistemului de sanatate.
a) dimensiunea functionala
b) dimensiunea juridica
c) dimensiunea medicala
d) dimensiunea ideologica
45. Precizati care dintre notiunile urmatoare nu reprezinta dimensiune a
sistemului de sanatate.
a) dimensiunea politica
b) dimensiunea operationala
c) dimensiunea etica
d) dimensiunea economica
46. Ordinul 245/2003 al Ministrului Sanatatii prevede pentru kinetoterapeuti
o durata zilnica a timpului
de munca de:
a) 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana
b) 9 ore pe zi, 36 de ore pe saptamana
c) 7 ore pe zi, 35 de ore pe saptamana
d) 6 ore pe zi, 36 de ore pe saptamana
47. Ordinul 1224/2010 al Ministrului Sanatatii privind aprobarea
normativelor de personal pentru
asistenta medicala spitaliceasca prevede un numar de:
a) 10-15 preoceduri pe zi
b) 15-20 de proceduri pe zi
c) 12-14 proceduri pe zi
d) 10-20 de proceduri pe zi
48. Sistemul de asigurari sociale de sanatate bazat pe prime obligatorii de
asigurare, dependente de
venituri şi nu de starea de sanatate a celor asigurati este numit si modelul:
a) Beveridge
b) Hunt
c) Brown
d) Bismark
49. Sistemul national de sanatate finantat prin impozite generale este numit si
modelul:
a) Gannt
b) Beveridge
c) Fayol
d) Bismark
50. Precizati la care dimensiune a sistemelor de sanatate se refera urmatorul
enunt: scopul oricarui
sistem de sanatate il reprezinta imbunatatirea starii de sanatate a populatiei.
a) dimensiunea socio-umana
b) dimensiunea medicala
c) dimensiunea juridica
d) dimensiunea ideologica
51. Precizati la care dimensiune a sistemelor de sanatate se refera urmatorul
enunt: dreptul de
optiune si gradele de libertate ale diversilor factori din sistem (alegerea
medicului, spitalului etc.).
a) dimensiunea socio-umana
b) dimensiunea medicala
c) dimensiunea juridica
d) dimensiunea ideologica
52. Precizati la care dimensiune a sistemelor de sanatate se refera urmatorul
enunt: sintetizeaza toate
celelalte dimensiuni fiind expresia conceptuala a intereselor diverse din
sistemul de sanatate.
a) dimensiunea socio-umana
b) dimensiunea medicala
c) dimensiunea juridica
d) dimensiunea ideologica
53. Precizati la care dimensiune a sistemelor de sanatate se refera urmatorul
enunt: indicatori de
morbiditate si mortalitate, consumul de medicamente, accentul pus pe
preventie, terapie şi recuperare.
a) dimensiunea socio-umana
b) dimensiunea medicala
c) dimensiunea juridica
d) dimensiunea ideologica
54. Precizati la care dimensiune a sistemelor de sanatate se refera urmatorul
enunt: indicatori de
rentabilitate, productivitate, eficienta economica
a) dimensiunea socio-umana
b) dimensiunea economica
c) dimensiunea juridica
d) dimensiunea politica
55. Precizati care dintre tipurile de conducere urmatoare nu face parte din
Tipolgia Brown.
a) managementul creativ
b) managementul laissez-faire
c) managementul autocrat
d) managementul democrat
56. Precizati care dintre tipurile de manager enumerate mai jos este expresie a
clasificarii managerilor
in functie de raportul dintre talentul nativ si competenta dobandita, precum si
de pozitia luata fata de
schimbare.
a) conducatorul democrat
b) managerul populist
c) managerul inovator
d) managerul autoritar
57. Precizati care dintre tipurile de manager enumerate mai jos este expresie a
clasificarii managerilor
in functie de relatia conducator-subordonati.
a) conducatorul democrat
b) managerul populist
c) managerul inovator
d) managerul autoritar
58. Precizati care dintre tipurile de manager enumerate mai jos este expresie a
clasificarii
bidimensionale a managerilor dupa preocuparea pentru performanta si cea
pentru personal.
a) conducatorul democrat
b) managerul constructor
c) managerul inovator
d) managerul autoritar
59. Precizati care dintre trasaturile urmatoare sunt specifice managerului
populist, conform clasificarii
bidimensionale a managerilor dupa preocuparea pentru performanta si cea
pentru personal.
a) corectitudine, severitate, exigenta
b) prioritatea rezolvarii pretentiilor salariale
c) lipsa de initiativa, de curaj in asumarea unor riscuri
d) spirit inovator, creator
60. Precizati care dintre trasaturile urmatoare sunt specifice managerului
participativ-reformist,
conform clasificarii bidimensionale a managerilor dupa preocuparea pentru
performanta si cea pentru
personal.
a) corectitudine, severitate, exigenta
b) prioritatea rezolvarii pretentiilor salariale
c) lipsa de initiativa, de curaj in asumarea unor riscuri
d) spirit inovator, creator
61. Precizati care dintre trasaturile urmatoare sunt specifice managerului
reconciliator, conform
clasificarii bidimensionale a managerilor dupa preocuparea pentru
performanta si cea pentru personal.
a) corectitudine, severitate, exigenta
b) prioritatea rezolvarii pretentiilor salariale
c) abilitate in situatiile conflictuale
d) spirit inovator, creator
62. Precizati care dintre trasaturile urmatoare sunt specifice managerului
autoritar, conform clasificarii
bidimensionale a managerilor dupa preocuparea pentru performanta si cea
pentru personal.
a) corectitudine, severitate, exigenta
b) prioritatea rezolvarii pretentiilor salariale
c) abilitate in situatiile conflictuale
d) spirit inovator, creator
63. Precizati care dintre trasaturile urmatoare sunt specifice conducatorilor
democrati, conform
clasificarii managerilor in functie de relatia conducator-subordonati.
a) se limiteaza la asigurarea directiilor si orientarilor generale de principiu, lasand
angajatilor mare
libertate de actiune
b) considera ca ei si angajatii lor formeaza o echipa, tind sa fructifice pe deplin
ideile, opiniile si
punctele de vedere ale subordonatilor lor
c) au o flexibilitate iesita din comun, isi adapteaza comportamentul la combinatia
de factori care
influenteaza situatia curenta
d) sunt energici, au mare capacitate de a lua decizii dar tind sa fie dogmatici
64. Precizati care dintre trasaturile urmatoare sunt specifice conducatorilor
neutri, conform clasificarii
managerilor in functie de relatia conducator-subordonati.
a) se limiteaza la asigurarea directiilor si orientarilor generale de principiu, lasand
angajatilor mare
libertate de actiune
b) considera ca ei si angajatii lor formeaza o echipa, tind sa fructifice pe deplin
ideile, opiniile si
punctele de vedere ale subordonatilor lor
c) au o flexibilitate iesita din comun, isi adapteaza comportamentul la combinatia
de factori care
influenteaza situatia curenta
d) sunt energici, au mare capacitate de a lua decizii dar tind sa fie dogmatici
65. Precizati care dintre trasaturile urmatoare sunt specifice conducatorilor
situationali, conform
clasificarii managerilor in functie de relatia conducator-subordonati.
a) se limiteaza la asigurarea directiilor si orientarilor generale de principiu, lasand
angajatilor mare
libertate de actiune
b) considera ca ei si angajatii lor formeaza o echipa, tind sa fructifice pe deplin
ideile, opiniile si
punctele de vedere ale subordonatilor lor
c) au o flexibilitate iesita din comun, isi adapteaza comportamentul la combinatia
de factori care
influenteaza situatia curenta
d) sunt energici, au mare capacitate de a lua decizii dar tind sa fie dogmatici
66. Precizati la care activitate componenta a managementului resurselor
umane se refera urmatorul
enunt: stabilirea criteriilor de evaluare a muncii, realizarea efectivă a
evaluării, discutarea rezultatelorcu angajaţii şi determinarea modului de
recompensare şi motivare a acestora pentru a obţine
performanţe înalte.
a) planificarea
b) recompensarea
c) recrutarea
d) evaluarea performantelor
67. Precizati la care activitate componenta a managementului resurselor
umane se refera urmatorul
enunt: stabilirea valorii salariului şi a altor beneficii, dacă este cazul.
a) planificarea
b) recompensarea
c) recrutarea
d) evaluarea performantelor
68. Precizati la care activitate componenta a managementului resurselor
umane se refera urmatorul
enunt: căutarea unor persoane calificate pentru a ocupa diferite posturi, atât
în interiorul firmei, cât
şi în exterior.
a) planificarea
b) recompensarea
c) recrutarea
d) evaluarea performantelor
69. Precizati la care activitate componenta a managementului resurselor
umane se refera urmatorul
enunt: evaluarea personalului actual, previzionarea necesarului de personal în
viitor, realizarea
planurilor de a angaja sau de a scădea numărul de personal.
a) planificarea
b) recompensarea
c) recrutarea
d) evaluarea performantelor
70. Precizati care dintre notiunile urmatoare nu reprezinta obiectiv
operational al managementului
resurselor umane.
a) atragerea candidatilor calificati
b) urmarirea carierei angajatilor
c) motivarea salariatilor
d) mentinerea angajatilor care dau randament satisfacator
71. Precizati la care caracteristica a culturii organizationale se refera
urmatorul enunt: masura in care
se asteapta de la subordonati precizie, analiza şi atentie la detalii.
a) orientarea catre oameni
b) agresivitatea
c) atentia catre detalii
d) stabilitatea
72. Precizati la care caracteristica a culturii organizationale se refera
urmatorul enunt: masura in care
managerii sunt focalizati pe rezultate sau pe tehnicile si procesele necesare
pentru a obtine aceste
rezultate.
a) orientarea pe scopuri sau pe mijloace
b) agresivitatea
c) toleranta riscului si inovatia
d) accentul pe grup sau pe individ
73. Precizati la care caracteristica a culturii organizationale se refera
urmatorul enunt: gradul de
acceptare a comportamentului inovativ, agresiv şi riscant al angajaţilor.
a) orientarea pe scopuri sau pe mijloace
b) agresivitatea
c) toleranta riscului si inovatia
d) stabilitatea
74. Capacitatea medicului sau a kinetoterapeutului, dupa caz, in gasirea celor
mai bune metode de
tratament pentru ameliorarea sau tratarea bolii defineste:
a) managementul resurselor umane
b) managementul bolnavului
c) managementul unui cabinet medical
d) managementul bolii
75. Totalitatea tehnicilor și metodelor realizate de către personalul medical
pentru îmbunătățirea stării
de sănătate a pacientului defineste:
a) managementul resurselor umane
b) managementul bolnavului
c) managementul unui cabinet medical
d) managementul bolii
76. Crearea si mentinerea relatiilor intre angajator si angajati reprezinta in
contextul managementului
resurselor umane:
a) un scop
b) o definitie
c) un principiu
d) un obiectiv
77. Precizati care dintre notiunile urmatoare nu reprezinta factori de
influenta a cererii pentru ingrijiri
de sanatate.
a) factori care tin de societate
b) factori care tin de servicii de sanatate
c) factori care tin de pacient
d) factori care tin de legea ofertei
78. In categoria costurilor suportate de sectorul de sănătate nu se incadreaza:
a) timpul medicilor
b) ajutorul de somaj
c) materialele sanitare
d) echipamentele medicale
79. In categoria costurilor suportate de pacienti si familiile lor nu se
incadreaza:
a) resursele pacientului şi ale familiei pentru tratament
b) timpul pierdut de la locul de munca
c) costurile de capital
d) costurile psihice (intangibile)
80. Precizati care dintre enunturile urmatoare caracterizeaza analiza de
minimizare a costurilor.
a) exprima ratele in cost/ani de viata castigati sau ani de viata castigati pe unitate
de cost
b) permite compararea a doua programe diferite deoarece exprima rezultatele in
termeni monetari
c) evaluarea utilitatii tratamentului (masura in care tratamentul imbunatateste
calitatea vietii
pacientului)
d) permite compararea din punct de vedere al consumului de resurse a doua sau
mai multe programe
care au rezultate similare
81. Precizati care dintre enunturile urmatoare caracterizeaza analiza cost-
eficacitate.
a) exprima ratele in cost/ani de viata castigati sau ani de viata castigati pe unitate
de cost
b) permite compararea a doua programe diferite deoarece exprima rezultatele in
termeni monetari
c) evaluarea utilitatii tratamentului (masura in care tratamentul imbunatateste
calitatea vietii
pacientului)
d) permite compararea din punct de vedere al consumului de resurse a doua sau
mai multe programe
care au rezultate similare
82. Precizati care dintre enunturile urmatoare caracterizeaza analiza cost-
beneficiu.
a) exprima ratele in cost/ani de viata castigati sau ani de viata castigati pe unitate
de cost
b) permite compararea a doua programe diferite deoarece exprima rezultatele in
termeni monetari
c) evaluarea utilitatii tratamentului (masura in care tratamentul imbunatateste
calitatea vietii
pacientului)
d) permite compararea din punct de vedere al consumului de resurse a doua sau
mai multe programe
care au rezultate similare
ANS: B)
83. Precizati care dintre enunturile urmatoare caracterizeaza analiza cost-
utilitate.
a) exprima ratele in cost/ani de viata castigati sau ani de viata castigati pe
unitate de cost
b) permite compararea a doua programe diferite deoarece exprima rezultatele in
termeni monetari
c) evaluarea utilitatii tratamentului (masura in care tratamentul imbunatateste
calitatea vietii
pacientului)
d) permite compararea din punct de vedere al consumului de resurse a doua sau
mai multe programe
care au rezultate similare
84. Ordinul 1224/2010 al Ministrului Sanatatii privind aprobarea
normativelor de personal pentru
asistenta medicala spitaliceasca prevede ca spatiul aferent unei sali de
kinetoterapie este de cel putin:
a) 7 mp
b) 7,5 mp
c) 8 mp
d) 8,5 mp
85. Precizati care dintre enunturile urmatoare nu este caracteristica a functiei
de planificare.
a) a testa modalitatile de control si evaluare
b) a decide strategia si tactica dezvoltarii pe o anumita perioada
c) a stabili componentele (resursele utilizate)
d) a preciza in timp si spatiu sarcinile ce revin in mod concret diferitilor factori
tehnici, economici si
sociali
86. In managementul activitatilor coordonarea se manifesta sub doua forme:
a) unidirectionala si bidirectionala
b) unilaterala si multilaterala
c) analitica si sintetica
) teoretica si practica
87. In functie de modalitatea in care are loc corelarea satisfactiilor
personalului cu rezultatele obtinute,
se disting două forme ale motivaţiei.
a) intrinseca si extrinseca
b) individuala si de grup
c) simpla si complexa
d) pozitiva si negativa
88. Precizati la care forma de ascultare se refera urmatorul enunt: asimilarea
de informatii se
realizeaza nu numai prin intelegerea mesajului vocal pe care il receptionam
dar si prin observarea
atenta a tuturor aspectelor legate de interlocutor: tonul vocii, mimica etc.
a) ascultarea pasiva
b) ascultarea de asimilare
c) ascultarea de sprijin
d) ascultarea de raspuns
89. Precizati la care forma de ascultare se refera urmatorul enunt: pentru a
obtine informatii este
necesar ca partenerul de dialog sa le comunice direct sau indirect, iar pentru
aceasta el trebuie
incurajat sa vorbeasca.
a) ascultarea pasiva
b) ascultarea de asimilare
c) ascultarea de sprijin
d) ascultarea de raspuns
90. Precizati la care forma de ascultare se refera urmatorul enunt:
parteneriatul de dialog trebuie
consolidat indiferent daca informatia primita este importanta sau nu.
a) ascultarea pasiva
b) ascultarea de asimilare
c) ascultarea de sprijin
d) ascultarea de raspuns
91. Precizati care dintre tipurile de retele de comunicare urmatoare nu se
incadreaza in categoria
retelelor informale.
a) sedinte
b) discutii libere neplanificate in mediul intern al organizatiei
c) discutii libere neplanificate in mediul extern al organizatiei
d) discutii libere neplanificate
92. Precizati care dintre tipurile de retele de comunicare urmatoare nu se
incadreaza in categoria
retelelor formale.
a) evaluari
b) discutii libere neplanificate
c) sedinte
d) analize
93. Precizati la care tip de sedinte se refera urmatorul enunt: sedintele au
rolul de a stabili planuri
operationale, de a rezolva problemele aparute in parcurgerea acestuia, de a
rezolva conflicte intre
membrii echipei.
a) de consultare
b) informationale
c) operationale
d) de decizie
94. Precizati la care tip de sedinte se refera urmatorul enunt: sedintele au rol
de armonizare a relatiei
manager-angajat prin schimbul de informatii asupra unei probleme privita de
la nivuri ierarhice
diferite.
a) de consultare
b) informationale
c) operationale
d) de decizie
95. Precizati la care tip de sedinte se refera urmatorul enunt: sedintele au
rolul de adoptare a unei
decizii cu participarea celor prezenti.
a) de consultare
b) informationale
c) operationale
d) de decizie
96. Precizati la care tip de sedinte se refera urmatorul enunt: sedintele au rol
de transmitere a
deciziilor si informatiilor, activitatilor si responsabilitatilor ce revin
participantilor si prin extensie,
membrilor organizatiei
a) de consultare
b) informationale
c) operationale
d) de decizie
97. Precizati din ce grupa majora face parte “kinetoterapeutul” conform
Clasificarii Ocupatiilor din
Romania.
a) tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic
b) lucratori in domeniul serviciilor
c) specialisti in diverse domenii de activitate
d) functionari administrativi
98. Conform Ordinului 153/2003 al Ministrului Sanatatii pentru aprobarea
Normelor metodologice
privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale,
suprafata utila a salii de
kinetoterapie trebuie sa asigure pentru fiecare pacient cel putin:
a) 6,5 - 7 mp
b) 6 mp
c) 5,5 mp
d) 4,5 - 5 mp
99. Precizati care dintre notiunile urmatoare nu reprezinta element al
climatului managerial.
a) identitatea
b) perceperea
c) responsabilitatea
d) puterea
100. Precizati care dintre aptitudinile urmatoare nu este necesara pentru
directorul unei organizatii.
a) tehnice
b) de proiectare
c) sportive
d) conceptuale
101. Precizati care dintre scolile de management se bazeaza pe utilizarea
conceptelor si
instrumentelor economice (profit, cheltuieli, investitii, merit etc.).
a) Scoala clasica
b) Scoala behaviorista
c) Scoala cantitativa
d) Scoala sistemica
102. Precizati care dintre scolile de management se bazeaza pe utilizarea
preponderenta a
conceptelor si metodelor din statistica si matematica.
a) Scoala clasica
b) Scoala behaviorista
c) Scoala cantitativa
d) Scoala sistemica
103. Precizati care dintre scolile de management se bazeaza pe utilizarea unor
metode şi concepte
care provin din analiza economica, finante, sociologie, matematica, psihologie,
statistica, drept,
informatica etc.
a) Scoala clasica
b) Scoala behaviorista
c) Scoala cantitativa
d) Scoala sistemica
104. Precizati care dintre variantele de mai jos reprezinta varianta corecta de
clasificare a structurilor
organizatorice in management.
a) tehnica, hibrida, matrice, functionala
b) divizionala, sistemica, matrice, functionala
c) divizionala, hibrida, matrice, functionala
d) sistemica, tehnica, matrice, functionala
105. Formele structurii divizionale sunt:
a) pe produs, pe servicii, pe obiective
b) pe produs, geografica, pe consumator
c) matrice, hibrida, adaptiva
d) pe functii, pe produs, pe departamente
106. Organizarea pe baza de proiect vizeaza o structura organizationala:
a) adaptiva
b) divizionala
c) matrice
d) functionala
107. Componentele sistemului informational sunt:
a) mijloacele de tratare a informatiilor, procedurile informationale, ciclurile
informationale, informatiile
b) fluxurile informationale, informatiile, mijloacele de tratare a informatiilor,
procedurile informationale
c) informatiile, fluxurile informationale, mijloacele de tratare a informatiilor,
standardele informationale
d) procedurile informationale, fluxurile informationale, informatiile, tehnicile de
informare
108. Trecerea temporara a autoritatii formale si a responsabilitatii unei alte
persoane defineste
urmatorul concept:
a) autoritatea informala
b) responsabilitatea
c) delegarea
d) autoritatea formala
109. Managementul prin exceptie se bazeaza pe principiul:
a) repartizarii obiectivelor
b) autonomiei relative
c) sarcinilor programate
d) selectiei abaterilor
110. Precizati varianta de mai jos care descrie managementul pe baza de
strategii:
a) presupune identificarea obiectivelor constructive si stabilirea modalitatilor
de a le realiza
b) se sprijina pe principiul repartizarii obiectivelor si sarcinilor programate pe
persoane din bordul
director
c) se caracterizeaza in principal prin „continuitate”, care se regaseste ca principiu
in elementele de
transformare a activitatilor generale ale firmei
d) reprezinta formula de anticipare a solutiilor ce trebuie realizate în firma, intr-o
evolutie pe termen
lung