Sunteți pe pagina 1din 2

1. Grosu, Emilia, Florina (2009).

Psihomotricitate, Editura GMI, Cluj–Napoca


2. Golu, P., Verza, E., Zlate, M.,(1993). Psihologia copilului, Ed. Didactică şi
Pedagogică, R.A, Bucureşti.
3. Grosu, Emilia, Florina; (2009). Psihomotricitate, Editura GMI, Cluj–Napoca
4. Grosu, Emilia, Florina; şi colab. (2010). Locul şi rolul fitness-ului în ştiinţa sportului,
Editura GMI, Cluj Napoca
5. Horak si colab. (1991). Asumptions undelying motor control for neurological
rehabilitation, Alexandria, Egipt.
6. Keim, V. (2003). L’equilibre a plusieurs visages-Depasser la dualite statique-
dinamique. Revista Mobile, nr. 1, Switzerland.
7. Logsdon, B., J., (1992). Educational Gymnastics, Human Kinetics Publishers, Inc.,
Champaign, Illinois.
8. GOLU, Pantelimon. 1985. Învatare si dezvoltare. Bucuresti, Editura stiintifica si
Enciclopedica.
9. Epuran, M., Stanescu M. (1998) ,,Invatarea motrica – aplicatii in activitati
corporale”, Ed. Discobolul, Bucuresti, p. 7.
10. Robanescu, N. (2001) ,,Reeducarea neuro-motorie”, Ed. Medicala, Bucuresti.
11. Pendefunda, Gh. (1978) ,,Semiologie neurologica”, Ed. Medicala, Bucuresti.
12. Kramar, M. (1997), ,,Psihologia culturii fizice şi a sporturilor”, Ed. Fundaţia “Vasile
Goldiş”, Arad.
13. Epuran, M., și colab., (2001), ,,Psihologia sportului de performanţă - Teorie şi
practică, Ed. FEST”, Bucureşti.
14. Moțet, D., (2001), ,,Enciclopedia de Kinetoterapie”, Editura SemnE.
15. Albu, A., Albu, C., (1999). ,,Psihomotricitatea - la vârsta de creştere şi dezvoltare”,
Ed. Spiru Haret, Iaşi.
16. Albu, C., şi colab. (2006), ,,Psihomotricitatea”, Ed. Institutul European, Iaşi.
17. Allport, G., W., (1981), ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii”, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
18. Albu, C., şi colab. (2006), ,,Psihomotricitatea”, Ed. Institutul European, Iaşi.
19. Albu, A., Albu, C., (1999). ,,Psihomotricitatea - la vârsta de creştere şi dezvoltare”,
Ed. Spiru Haret, Iaşi
20. E., Verza, (1993), ,,Psihologia vârstelor”, Editura Hyperion XX, București
21. Pasztai, Z. (2004), ,,Kinetoterapia în neuropediadrie”, Editura Arionda, Galați,
22. Golu, P., Verza, E., Zlate, M.,(1993). ,,Psihologia copilului”, Ed. Didactică şi
Pedagogică, R.A, Bucureşti
23. A., De Meur, (1994), ,,La psychomotricite”, Ed. Presses universitaires de France,
Paris
24. Neveanu, P. P. (1978), ,,Dicționar de Psihologie”, Editura Albatros, București, 406.
25. Parain, D., Moscato M., (1984), ,,Lateralisation et organisation cerebrale in
Lateralisation et lateralite chez l’enfant”, de Dailly and Moscato, M, Pierre Mordaga
Editeur
26. Golu, P., (1985), ,,Învatare si dezvoltare”, Editura Știintifica si Enciclopedica,
Bucuresti.
27. Piaget, J.( 1971), ,,Biologie si cunoastere”, Editura Dacia, Cluj.
28. Piaget, J., (1965), ,,Psihologia inteligentei”, Editura Știintifica, Bucuresti
29. Slater., A. and MUIR,(1999), .. Developmental Psychology”, Ed. Darwin Blackwell
Publishers Ltd.
30. Gavăț, V., Albu, A., Petrariu, F. D. (2006) ,,Alimentația și mediul de viață în relație cu
dezvoltarea copiilor și a tinerilor”, Editura ”Gr. T. Popa” U.M.F. Iași, Iași.
31. Mănescu, S. (1986) ,,Tratat de igienă, Vol. III”, Editura ,,Medicală”, București.
32. Fenton, T. R. (2003) ,,A new growth chart for preterm babies: Bobson and Benda's
chart updated with recent data and new format”, ,,BMC Pediatrics Journal”.
33. Vasilov M. (2001) ,,Dezvoltarea fizică a copiilor și tinerilor din județele Moldovei.
Rezultatele anchetei medicale pe eșantion, 1999”, Editura ,,Fundației Altius
Academi”, Iași.
34. Vasilov M. (2001) ,,Dezvoltarea fizică a copiilor și tinerilor din județele Moldovei.
Rezultatele anchetei medicale pe eșantion, 1999”, Editura ,,Fundației Altius
Academi”, Iași.