Sunteți pe pagina 1din 10

PARTEA SPECIALĂ

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CERCETĂRII

1.1. MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI


Proiectul are ca scop identificarea problemelor de îngrijire specifice pentru pacienții cu
rujeolă. Rujeola este o boala acută infecțioasă şi extrem de contagioasă, uneori severă, provocată
de virusul rujeolic, caracterizată clinic prin manifestări catarale respiratorii, un enantem bucal
particular, urmate de o erupţie caracteristică şi însoţită de variate complicaţii bacteriene.
Rujeola este o boală extrem de raspândită (peste 90 % dintr-o populaţie nevaccinată face
boala până la vârsta adultă). În ţarile în curs de dezvoltare (nivel de viaţă scăzut şi igienă
deficitară), rujeola se însoţeşte de o mortalitate ridicată (12 % sau şi mai mult); în celelalte ţări,
acest risc este mult mai redus (mortalitate 0,02- 0,1 %).
Complicaţiile pulmonare şi nervoase contribuie la gravitatea bolii prin mortalitate şi
sechele. Se apreciază că peste 1.500.000 de copii mor anual pe glob din cauza rujeolei.
Considerând marea morbiditate a rujeolei, complicaţiile şi mortalitatea, rujeola se numară, în
cadrul bolilor infecţioase, printre problemele mari de sănătate publică. Prin generalizarea
vaccinării antirujeolice, se speră să se obţină eradicarea bolii, în ultimii ani.

1.2. OBIECTIVELE CERCETĂRII


Lucrarea are următoarele obiective:
 Precizarea numărului de persoane bolnave cu rujeolă
 Identificarea criteriilor demografice
Modalitățile de prevenire a rujeolei

2.3. MATERIAL ȘI METODĂ - DESCRIERE


Mi-am propus să efectuez un studiu retrospectiv a unui lot format din 230 de pacienți
bolnavi de rujeolă, internați la Spitalul de Boli Infecțioase ,,Victor Babeș” Timișoara. A fost
studiată frecvenţa semnului Koplik în tabloul clinic al rujeolei la cazurile internate în Spitalul de
Boli Infecţioase ,,Victor Babeș” din Timișoara. Din totalul de 230 de cazuri de rujeolă
înregistrate în Jud. Timiș, un număr de 120 de cazuri au fost internate la Spitalul Boli
Infecţioase ,,Victor Babeș” din Timișoara. Au fost studiate toate cele 120 de foi de observaţie
cercetându-se existenţa semnului Koplik, patognomonic pentru rujeolă, datele au fost prelucrate
statistic şi reprezentate grafic. Frecvenţa semnului Koplik la bolnavii internaţi cu diagnosticul de
rujeolă, în Spitalul Boli Infecţioase ,,Victor Babeș” din Timișoara este prezentată în tabelul
numărul 1.
Tabel 1.
NR. NUMELE DOMICILIUL DATA SEMNULUI
CRT ȘI INTERNĂRII KOPLIK
PRENUMELE
1. B.T Timișoara 12.01.2017 Prezent
2. C.A Ghișoda 15.01.2017 Prezent
3. M.E Giroc 18.01.2017 Prezen
4. A.D Jimbolia 21.02.2017 Absent
5. D.D Carpiniș 25.03.2017 Prezent
6. S.F Săcălaz 26.03.2017 Absent
7. C.A Orțișoara 3.04.2017 Prezent
8. H.M Lugoj 5.04.2017 Absent
9. G.C Jebel 6.02.2017 Prezent
10. B.M Voiteg 14.05.2017 Prezent
11. C.C Timișoara 16.05.2017 Absent
12. M.M Dumbrăvița 17.05.2017 Prezent
13. R.M Satchinez 19.05.2017 Absent
14. E.F Timișoara 20.05.2017 Prezent
15. E.D Ghișoda 21.05.2017 Prezent
16. D.G Giroc 24.05.2017 Prezent
17. S.S Jimbolia 25.05.2017 Absent
18. H.N Voiteg 26.05.2017 Prezent
19. N.M Timișoara 29.05.2017 Prezent
20. A.B Dumbrăvița 30.05.2017 Prezent
21. B.V Timișoara 01.06.2017 Absent
22. Z.J Timișoara 02.06.2017 Prezent
23. H.V Voiteg 03.06.2017 Absent
24. C.V Timișoara 05.06.2017 Absent
25. L.M Dumbrăvița 07.06.2017 Absent
26. M.M Timișoara 08.06.2017 Absent
27. L.M Ghișoda 09.06.2017 Absent
28. B.N Giroc 10.06.2017 Prezent
29. N.H Jimbolia 11.06.2017 Absent
30. G.J Voiteg 12.06.2017 Prezent
31. F.L Timișoara 14.06.2017 Prezent
32. A.S Dumbrăvița 15.06.2017 Prezent
33. S.D Dumbrăvița 16.06.2017 Prezent
34. D.F Dumbrăvița 17.06.2017 Absent
35. G.H Timișoara 18.06.2017 Prezent
36. H.H Timișoara 19.06.2017 Absent
37. K.M Voiteg 20.06.2017 Prezent
38. L.O Timișoara 24.06.2017 Absent
39. O.P Timișoara 25.06.2017 Prezent
40. P.P Voiteg 27.06.2017 Prezent
41. P.T Giroc 28.06.2017 Absent
42. R.R Jimbolia 29.06.2017 Prezent
43. E.F Carpiniș 01.07.2017 Absent
44. F.R Săcălaz 02.07.2017 Prezent
45. R.T Orțișoara 03.07.2017 Prezent
46. S.F Lugoj 04.07.2017 Prezent
47. A.R Jebel 09.07.2017 Absent
48. E.E Voiteg 10.07.2017 Prezent
49. T.O Timișoara 11.07.2017 Prezent
50. I.P Ciacova 12.07.2017 Prezent
51. M.E Jebel 16.07.2017 Absent
52. A.D Gătaia 17.07.2017 Prezent
53. D.D Ciacova 18.07.2017 Absent
54. S.F Ciacova 19.07.2017 Absent
55. C.A Timișoara 20.07.2017 Absent
56. H.M Ciacova 21.07.2017 Absent
57. G.C Jebel 22.07.2017 Absent
58. B.M Gătaia 23.07.2017 Prezent
59. C.C Ciacova 25.07.2017 Absent
60. M.M Ciacova 26.07.2017 Prezent
61. B.N Jimbolia 10.08.2017 Prezent
62. N.H Carpiniș 15.08.2017 Prezent
63. G.J Săcălaz 16.08.2017 Prezent
64. F.L Dumbrăvița 18.08.2017 Absent
65. A.S Dumbrăvița 19.08.2017 Prezent
66. S.D Timișoara 20.08.2017 Absent
67. D.F Timișoara 25.08.2017 Prezent
68. G.H Voiteg 26.08.2017 Absent
69. H.H Ciacova 27.08.2017 Prezent
70. K.M Jebel 28.08.2017 Prezent
71. L.O Gătaia 29.08.2017 Absent
72. B.T Jebel 30.08.2017 Prezent
73. C.A Voiteg 10.10.2017 Absent
74. M.E Timișoara 11.10.2017 Prezent
75. A.D Ciacova 13.10.2017 Prezent
76. D.D Jebel 17.10.2017 Prezent
77. S.F Gătaia 22.10.2017 Absent
78. C.A Timișoara 23.10.2017 Prezent
79. H.M Ghișoda 24.10.2017 Prezent
80. G.C Giroc 25.10.2017 Prezent
81. B.M Jimbolia 26.10.2017 Absent
82. C.C Carpiniș 27.10.2017 Prezent
83. M.M Săcălaz 28.10.2017 Absent
84. R.M Orțișoara 28.10.2017 Absent
85. E.F Lugoj 29.10.2017 Absent
86. E.D Jebel 30.10.2017 Absent
87. D.G Voiteg 31.10.2017 Absent
88. S.S Timișoara 01.11.2017 Prezent
89. H.N Dumbrăvița 02.11.2017 Absent
90. N.M Satchinez 03.11.2017 Prezent
91. A.B Timișoara 04.11.2017 Prezent
92. B.V Ghișoda 05.11.2017 Prezent
93. Z.J Giroc 06.11.2017 Prezent
94. H.V Jimbolia 07.11.2017 Absent
95. C.V Voiteg 08.11.2017 Prezent
96. L.M Timișoara 09.11.2017 Absent
97. B.T Timișoara 10.11.2017 Prezent
98. C.A Ghișoda 11.11.2017 Absent
99. M.E Giroc 12.11.2017 Prezent
100. A.D Jimbolia 12.11.2017 Prezent
101. D.D Carpiniș 13.11.2017 Absent
102. S.F Săcălaz 13.11.2017 Prezent
103. C.A Orțișoara 14.11.2017 Absent
104. H.M Lugoj 15.11.2017 Prezent
105. G.C Jebel 16.11.2017 Prezent
106. B.M Voiteg 18.11.2017 Prezent
107. C.C Timișoara 19.11.2017 Absent
108. M.M Dumbrăvița 20.11.2017 Prezent
109. R.M Satchinez 22.11.2017 Prezent
110. E.F Timișoara 22.12.2017 Prezent
111. E.D Ghișoda 23.12.2017 Absent
112. D.G Giroc 24.12.2017 Prezent
113. S.S Jimbolia 25.12.2017 Absent
114. H.N Voiteg 26.12.2017 Absent
115. N.M Timișoara 27.12.2017 Absent
116. A.B Timișoara 28.12.2017 Absent
117. B.V Timi șoara 28.12.2017 Absent
118. Z.J Timișoara 29.12.2017 Prezent
119. H.V Timișoara 30.12.2017 Prezent
120. C.V Timișoara 30.12.2017 Prezent
PACIENȚII CU SEMNUL KOPLIK

42.50%

prezent
absent
57.50%

Fig.2. Diagrama areolară a pacienților cu semnul Koplik

Observație:
 în ceea ce privește pacienții cu semnul Koplik se poate observa că 57,5% pacienți prezintă
semnul Koplik, iar 42,5% nu prezintă semnul Koplik.

În vederea realizării acestei lucrări, a acumulării datelor, a prelucrării datelor și a


interpretării acestora am folosit metodele următoare:
a) Metoda documentării presupune căutarea surselor bibliografice în care este tratată
problema cercetată, consemnarea şi selecţionarea datelor obţinute. Din studierea surselor
bibliografice, m-am informat despre efectele și complicațiile care pot apărea la pacienții
diagnosticați cu rujeolă și a modalității de aplicare a tratamentului.

b) Studiul de caz care s-a realizat pe baza consultării fişelor de observație ale pacienţilor
bolnavi de rujeolă. Toate acestea s-au continuat pe parcursul cercetării, cu studierea fiecărui
pacient în parte a comportării acestora pe parcursul tratamentului, a rezultatelor obţinute de la o
etapa la alta.
c) Observaţia a fost cea mai importantă metodă de investigaţie, a reprezentat punctul de
plecare și obţinerea materialelor faptice, concrete care au constituit apoi baza analizei.
d) Convorbirea atât cu cadrele medicale cât şi cu pacienţii, care s-a desfăşurat după un
plan stabilit anterior care a dus la obţinerea datelor necesare despre pacienții în cauză, precum și
şi la evoluţia precedentă cercetării.

2.4. REZULTATELE OBȚINUTE

Distribuția pacienților bolnavi de rujeolă pe grupe de vârstă:


În cadrul lotului studiat am identificat următoarele:
 45,83 % pacienți cu vârstă sub 1 an
 20,83 % pacienți cu vârstă cuprinsă între 1-4 ani
 12,5 % pacienți cu vârstă cuprinsă între 5-9 ani
 10,83 % pacienți cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani
 6,68 % pacienți cu vârstă cuprinsă între 15-19 ani
 3,33 % pacienți cu vârstă ≥ 20 ani

Tabel 1.1. Distribuția pacienților cu HIV pe grupe de vârstă


NR.CRT VÂRSTA PACIENȚILOR PROCENTUL PACIENȚILOR
CU RUJEOLĂ

1. sub 1 an 45,83 %

2. 1-4 ani 20,83 %


Fig.1.2.
3. 5-9 ani 12,5 % Diagrama
areolară a
4. 10-14 ani 10,83 %
pacienților
5. 15-19 ani 6,68 % cu rujeolă pe
grupe de
6. ≥ 20 ani 3,33 % vârstă

Din figura 1.2. se poate observa că procentul cel mai mare al pacienților bolnavi cu rujeolă
este la persoanele cu vârsta sub 1 an.

Distribuția pacienților cu rujeolă în funcție de sex

2.1. Tabel cu pacienții bolnavi cu rujeolă în funcţie de sex


NR. SEXUL NUMĂRUL PACIENȚILOR PROCENTUL
CRT

1. MASCULIN 65 54,17%

2. FEMININ 55 45,83 %

PACIENȚI BOLNAVI CU RUJEOLĂ

45.83%
masculin
54.17% feminin

Fig.2.2. Diagrama areolară a pacienților bolnavi cu rujeolă în funcție de sex

Din figura 2.2. se poate observa că procentul cel mai mare al pacienților bolnavi cu rujeolă
este la persoanele de sex masculin.

Distribuția pe luni calendaristice a pacienților internați cu rujeolă

3.1. Tabel pe luni calendaristice a pacienților internați cu rujeolă


NR. LUNA NUMĂRUL DE CAZURI
CRT

1. IANUARIE -

2. FEBRUARIE -
3. MARTIE 4

4. APRILIE 10

5. MAI 20

6. IUNIE 15

7. IULIE 16
5. AUGUST 4

9. SEPTEMBRIE 3

10. OCTOMBRIE 2

11. NOIEMBRIE 16

12. DECEMBRIE 30

PACIENȚI BOLNAVI CU RUJEOLĂ

0.25 0.08 IANUARIE


FEBRUARIE
0.03 0.17 MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
0.02 AUGUST
SEPTEMBRIE
0.03
OCTOMBRIE
0.13 0.03 NOIEMBRIE
0.13 DECEMBRIE
0.13

Fig.3.2. Diagrama areolară pe luni calendaristice a pacienților internați cu rujeolă


Din figura 3.2. se poate observa că procentul cel mai mare al pacienților bolnavi cu rujeolă
este în luna decembrie (25 %).

Distribuția pacienților care prezintă semnului Koplik în funcție de sex

3.1. Tabel pacienților care prezintă semnului Koplik în funcție de sex


NR. SEXUL SEMNUL KOPLIK SEMNUL KOPLIK TOTAL
CRT PREZENT ABSENT
1. MASCULIN 30 35 65

2. FEMININ 17 38 55

3. TOTAL 47 73 120

120.00%

100.00% 47.94%

80.00%
52.06% Series 3
60.00% MASCULIN

40.00%
63.82%
20.00% 36.18%

0.00%
SEMNUL KOPLIK PREZENT SEMNUL KOPLIK ABSENT

Fig. 4.2. Histograma pacienților care prezintă semnului Koplik în funcție de sex
Din figura 4.2. se poate observa că procentul cel mai mare al pacienților care prezintă
semnul Koplik este la persoanele de sex masculin (63,82%), iar procentul cel mai mic al
pacienților care prezintă semnul Koplik este la persoanele de sex feminin (36,18%).
Procentul cel mai mare al pacienților care nu prezintă semnul Koplik este la persoanele de
sex feminin (52,06%), iar procentul cel mai mic al pacienților care nu prezintă semnul Koplik
este la persoanele de sex masculin (47,94%).