Sunteți pe pagina 1din 4

Instructiuni proprii SSM pentru utilizarea aparatelor de aer conditionat

Inainte de inceperea utilizării aparatelor trebuie citite şi înţelese toate instrucţiunile de siguranţă şi
operare ale acestora.

Instrucţiunile de siguranţă şi operare trebuie păstrate pentru a putea fi consultate ori de câte ori
este nevoie.

Toate instrucţiunile de folosire şi operare trebuie respectate.

Toate etichetele de "ATENŢIE" de pe aparate şi din instrucţiunile de folosire trebuie respectate cu


stricteţe.

Toate persoanele care operează aparatele trebuie instruite in legătura cu modul acestora de
funcţionare, in legătura cu dispozitivele de siguranţă şi protecţie şi cu instrucţiunile pentru operarea în
siguranţă.

Operatorii trebuie să cunoască şi să înţeleagă instrucţiunile de securitate şi modul de funcţionare a


aparatelor înainte de a efectua orice operaţie.

Aparatele trebuie alimentate numai de la sursa de putere indicată pe aparat. Dacă nu sunteţi siguri
de tipul de sursă de putere consultaţi un tehnician autorizat sau compania de electricitate.

Pentru aparate care folosesc baterii sau alte surse de alimentare urmaţi instrucţiunile de utilizare
corespunzătoare.

Aparatul trebuie conectat la o sursă individuală în linie cu o siguranţă corectă, cu valorile


specificate pe plăcuţa aparatului.

Traseul cablurilor de alimentare trebuie gândit astfel incat sa nu se calce pe ele sau sa nu fie
amplasate sub obiecte care le-ar putea avaria.

Trebuie acordata atenţie în mod special la prelungitoare, la cablurile din zona prizei şi la punctul pe
unde ies din aparat.

Pentru o bună protecţie, aparatele trebuie scoase din priza intimpul furtunilor cu fulgere sau in
perioade cand nu sunt folosite. Astfel se pot preveni daune cauzate aparatelor de fulgere sau de creşteri
pe linia electrică.

Sursa electrică la care se conectează aparatul trebuie să fie prevăzută cu împământare.

Prizele şi prelungitoarele nu trebuie supraîncărcate pentru că pot rezulta incendii şi şocuri


electrice.

Service-ul şi reparaţiile se fac doar de către personal calificat pentru ca deschiderea îndepărtarea
unor părţi din aparat pot expune la voltaj periculos sau alte riscuri .

Intervenţia sau modificarea aparatului fără acordul producătorului este interzisă.


Aparatul trebuie scos din priză şi anunţat personalul calificat în următoarele condiţii:

· când cablul de alimentare este stricat;

· dacă s-a scurs lichid din aparat sau au căzut obiecte în acesta;

· dacă aparatul, respectându-se instrucţiunile de operare, nu funcţionează normal.

Pentru reglarea aparatului trebuie folosite numai acele butoane care au marcate pe ele
instrucţiunile de folosire, pentru că modificarea altor parametrii poate provoca daune aparatului:

· dacă aparatul a fost scăpat sau deteriorat în orice fel;

· când aparatul are o schimbare sensibilă a performanţelor (acest lucru indică necesitatea reparării).

Când sunt necesare piese de schimb, asiguraţi-vă că tehnicianul a folosit piese specificate de
fabricant sau că au aceleaşi caracteristici ca şi piesele originale. Substituţii neautorizate pot avea ca efect
incendii, şoc electric sau alte riscuri.

Când se încheie o reparaţie sau o operaţie de service, cereţi tehnicianului să facă o verificare de
siguranţă pentru a vedea dacă aparatul este în stare optimă de funcţionare.

Când sunt folosite echipamente electrice, întotdeauna trebuie respectate măsurile de siguranţă
pentru reducerea riscului apariţiei unui incendiu, a şocurilor electrice şi a rănirii persoanelor.

Sursa electrică la care se conectează aparatul trebuie să fie prevăzută cu împământare.

Folosirea unei surse neîmpământate expune utilizatorul la riscul de şoc electric şi poate afecta
buna funcţionare a aparatului.

Dacă sunt necesare prelungitoare, asiguraţi-vă că intensitatea curentului electric absorbit de


maşina este suportata de cablul electric. Este recomandabil să utilizaţi doar cablul electric cu care este
prevăzut aparatul iar dacă este nevoie de prelungitoare, acestea trebuie să fie cât mai scurte.

Inainte de conectarea electrică a maşinii, asiguraţi-vă că alegeţi voltajul corespunzător regiunii


(pentru România acesta este 220 - 240 V).

Dacă voltajul nu este ales corespunzător, aparatul nu va opera normal, fapt ce conduce la risc de
incendiu sau accidente.

Inainte de a se efectua orice operaţie de curăţare, întreţinere sau reparaţie aparatul trebuie
deconectat de la sursa de alimentare.

Deconectarea aparatului se face prin tragerea de ştecher şi nu de cablu, pentru a preveni avarierea
cablului electric.

Cablurile electrice trebuie protejate corespunzator de căldură, umezeală, margini ascuţite sau
tăioase, obiecte în mişcare.

Se interzice folosirea de cabluri deteriorate, înnădite sau cu alte defecte.

Se interzice lasarea nesupravegheata a aparatul când acesta este în funcţiune.


Instalarea aparatului se va face de catre o firma specializata pentru a se evita montarea în mod
greşit, pentru a nu apărea probleme sau accidente cauzate de scurgeri, şocuri electrice, foc sau căderea
aparatului.

Conectarea/deconectarea se face cu mainile uscate pentru evitarea pericolului de elctrocutare;

Se interzice folosirea cablurilor innodate, in timpul supraîncălzire acesta se poate arde sau pot
aparea scântei.

Fixarea cablurilor pe perete se va face astfel incat sa se evite ruperea cablului.

Dacă cablul de alimentare devine prea slăbit, nu-l mai folosiţi, se poate arde sau poate lua foc.

La aparitia fumului sau a unui miros neobişnuit, se inchide imediat aparatul şi se scoate cablul din
priză. Remedierea defectiunilor aparute se va face numai de catre personal specializat.

Aparatul trebuie împământat, în funcţie de locul de instalare. Fără împământare există riscul de şoc
electric sau de incendiu.

Se interzice instalarea aparatului in locuri unde există riscul de scurgeri de gaze inflamabile. Dacă
acest gaz se scurge şi este în jurul aparatului, se poate produce o scânteie.

Aparatul nu trebuie expus la umiditate mare, mult praf şi nisip, pentru că există pericol de incendiu
şi şoc electric.

Se va evita amplasarea aparatului într-un loc expus la fum, lângă o masă de bucătărie sau
umidificator pentru că există pericol de incendiu sau şoc electric.

Se va verifica periodic modul de fixare a aparatului. Dacă sistemul de fixare este slabit se va
proceda la realizarea unei fixari corespunzatoare pentru a se evita caderea aparatului si producerea de
accidente;

Se va evita amplasarea aparatului lângă TV, radio sau computere. Imaginea şi sunetul pot fi
afectate.

Este interzisa expunerea aparatelor la razele solare sau in apropirea altor elemente de încălzire,
carcasa aparatului se poate deforma cu risc de foc sau şoc electric.

La curatarea aparatelor este interzisa folosirea apei sau a lavetelor umede, evitandu-se pericolul de
electrocutare.

Periodic interiorul aparatelor electrice va fi curatat de catre o firma specializata, depunerile de praf
putand duce la producerea de scurtcircuite sau incendii.

In cazul în care se foloseşte aparatul pentru răcire, se recomandă ca ferestrele să fie închise, iar pe
uşi traficul să fie cât mai redus. De asemenea, este recomandata instalarea de draperii sau jaluzele la
ferestre; ajută la păstrarea climatului în cameră.

Se interzice stationarea in dreptul curentului produs de aparatul de climatizare, pentru evitarea


riscului de îmbolnăvire.
Se interzice acoperirea fantelor de intrare/ieşire. Acest lucru provocand reducerea performanţei în
funcţionarea aparatului.

Instalaţiile de încălzire sau alte surse de căldură nu trebuie aşezate sub sau lângă aparat sau
telecomanda acestuia. Căldura afectează aparatul, care se poate deforma.

Este interzisa introducerea de obiecte în aparat (beţe, nisip, pietre, etc...). Ventilaţia funcţionează
la viteze mari şi există pericol de accidentare.

Inainte de a folosire se va verifica filtrul de aer sa fie montat si curatat, nerespectarea acestui lucru,
poate face ca mizeria sa patrunda in aparat şi componentele sa se defecteze.

Dacă aparatul a fost oprit brusc (accidental sau nu), pentru a-l repune în funcţiune este nevoie de
mai mult de 3 minute de repaus.

Dacă se întrerupe curentul se va apasa butonul pornit/oprit pentru a opri aparatul.

Curatarea aparatului de aer conditionat se va realize dup ace in prealabil acesta a fost deconectat
de la sursa de alimentare.

Se interzice curatarea aparatului cu apă cu temperatura mai mare de 40° C, aparatul putand suferi
schimbari de forma sau culoarea. Aparatul poate fi stricat de benzină, gazolină, diluanţi, insecticide şi alţi
agenţi chimici.

Se interzice folosirea lângă aparat substanţe inflamabile cum ar fi: lacuri, spray-uri de păr, etc.
Pentru curăţarea unităţii din interior se va folosi o cârpă uscată şi moale. Un lichid cu PH neutru de
curăţat este recomandat, dar trebuie înlăturat cu grijă cu altă cârpă uscată după curăţare.