Sunteți pe pagina 1din 1

UMFST-REG-18-F05-Ed.

06

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ


PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ DENTARĂ

DECLARAŢIE

Subsemnatul(ții)______________________________________________________________

Funcţia didactică_____________________________________________________________

Disciplina (ca obiect de studiu) de încadrare a lucrării de licenţă_______________________

___________________________________________________________________________

Disciplina (ca entitate organizatorică) ____________________________________________

___________________________________________________________________________

Coordonator(i) ştiinţific(i) al(ai) lucrării de licență cu titlul:____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Student:____________________________________________________________________

Declar sub semnătură că lucrarea respectivă nu a mai fost folosită, sub alt nume sau sub alt
titlu, ca și lucrare de finalizare a studiilor, într-o sesiune anterioară.

Semnătura(ile) / Ștampila disciplinei __________________

Data: __________________