Sunteți pe pagina 1din 8

IPSSM 91C

LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,


Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 1 / 8

Preambul
Prezenta instrucţiune este o reglementare internă obligatorie pentru desfăşurarea activităţii specificate.
Instrucţiunea internă de securitate în muncă este în concordanţă cu prevederile:
HG 1146 din 2006 – echipamente de munca - privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
Standards 29 CFR - United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration
OSHA Regulations
Reglementare

Accesarea şi protecţia zonei de lucru

Figure 1: Accesarea şi protecţia zonei de lucru


O modalitate deficitară de acces la zona de lucru de la bordul navelor sau platformelor creşte riscul de cădere,
lovire sau strivire a lucrătorilor.
Accesul pe nave
Accesul în cală şi în spaţiile închise (Confined Space)
Zone de lucru (Working Surfaces)
Protecţia deschiderilor şi marginilor (Deck Opening and Edges)
Notă: Accesarea spaţiilor închise este unul din principalele pericole asociate reparaţiei şi întreţinerii navelor.
Completaţi aceste instrucţiuni cu cele referitoare la Spaţii închise şi atmosfere periculoase, pentru a vă proteja
de aceste pericole.

Cerinţe specifice
IPSSM 91C
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,
Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 2 / 8

Lăţimea minimă a căii de deplasare (Pasarele, punţi


temporare) (gangway, cat walks, temporary decking)
este de 50 cm.

Parapeţii au o înălţime tipică de 110 cm cu o traversă


la mijloc.

Când se lucrează la o înălţime mai mare de 2 m


(1,52m in SUA) faţă de o suprafaţă solidă, este
obligatorie montarea parapeţilor de protecţie sau
utilizarea echipamentului individual de protecţie
Figure 2: Pasarelă cu parapeţi de protecţie.
împotriva căderii.

Când se lucrează deasupra apei, se impune montarea


parapeţilor, utilizarea echipamentului individual de
protecţie împotriva căderii sau echipamentului
individual de salvare, după caz.

Figure 3: Orificiu de acces protejat

Accesul pe nave
Lucrătorii au de urcat la bordul navei de pe doc, de pe vase alăturate sau pe apă. Asigurarea unui acces
corespunzător este obligatorie. Un număr mare de accidente s-au produs la urcarea pe punte prin căderea
lucrătorilor în apă sau pe suprafeţele de dedesubt.
Următoarele aspecte vor fi prezentate:
Accesul pe nave plutind
Accesul pe nave de pe doc sau nave învecinate
Accesul pe scări Jacob's

Accesul pe nave plutind

Figure 4: Acces periculos pe pe doc pe navă. Figure 5: Montare corectă a pasarelei cu parapeţi şi scară
de acces cu platformă.
IPSSM 91C
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,
Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 3 / 8

Lucrătorii au de urcat la bordul navei utilizând elemente de acces adecvate (Pasarele, podine, punţi temporare
- gangway, cat walks, temporary decking). Mişcarea navelor plutind poate cauza deplasarea elementelor de
acces, lucru care măreşte riscul de cădere sau accidentare a lucrătorilor.
Riscuri:
Lovirea lucrătorilor când urcă la bordul navei.
Căderea lucrătorilor de pe pasarele, punţi sau scări la un nivel inferior sau în apă.
Defecţiuni structurale la pasarele sau scări care determină căderea sau accidentarea lucrătorilor.
Deplasarea pasarelelor sau scărilor care determină accidentarea lucrătorilor.
Strivirea lucrătorilor cauzată de deplasarea materialelor sau încărcăturii navei.

Cerinţe specifice
Angajatorul nu va permite lucrătorilor să urce sau să coboare de la bordul navelor (expepţie făcând barjele
sau remorcherele fluviale) în condiţiile în care următoarele cerinţe nu au fost îndeplinite:
- Montarea unei pasarele adecvate. Când montarea unei pasarele nu este practic posibilă, trebuie utilizată
o scară dreaptă sau o scară navală Jacob's.
- Pasarela trebuie să asigure accesul liber. Ea trebuie să aibă parapeţi de protecţie cu mână curentă la o
înălţime de minim 90 cm, să fie corect montată şi beneficieze de un iluminat cerespunzător.
- Dacă capătul pasarelei este în consolă, suspendat deasupra apei, atunci el trebuie sprijinit suplimentar şi
o plasă de protecţie trebuie montată.
- Când capătul de sus al unei pasarele sau scări depăşeşte parapetul sau mâna curentă, trebuie montate
trepte cu protecţie adecvată (parapeţi).
- Sarcinile suspendate (traseul de încărcare / descărcare a mărfurilor sau materialelor) nu trebuie să treacă
pe deasupra pasarelelor.

Accesul pe nave de pe doc, ponton sau nave învecinate

Figure 6: Acces nesigur de pe vas pe ponton Figure 7: Pasarelă de acces de pe ponton pe navă

Riscuri:
Căderea lucrătorilor în timpul urcării / coborârii de la bordul navei provocată de utilizarea unor pasarele sau
scări neconforme.
Defecţiuni structurale la pasarele sau scări care determină căderea sau accidentarea lucrătorilor.
Mişcări ale pasarelei, cum ar fi cele provocate de valuri, pot provoca accidentarea lucrătorilor.

Cerinţe specifice
Pasarele de acces corespunzătoare trebuie montate între vase, docuri, pontoane sau vase alăturate.

Scări navale Jacob's


IPSSM 91C
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,
Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 4 / 8

Figure 8: Scară navală Jacob's Figure 9: Scară navală Jacob's depozitată corect
O scară Jacob's este o scară specifică domeniului naval construită din funii sau lanţuri cu trepte de lemn sau
metal. Când condiţiile fac ca montarea unei pasarele sau utilizarea unei scări drepte să nu fie posibilă, poate fi
utilizată o scară de acest tip.
Riscuri:
Căderea lucrătorilor în timpul urcării / coborârii de la bordul navei provocată de mişcarea navei sau de
mişcarea scării.
Defecţiuni structurale ale scării care determină căderea lucrătorilor.

Cerinţe specifice
Scările Jacob's trebuie să aibă trepte duble sau trepte late, să fie corect întreţinute (mentenanţa
preventivă), verificate şi bine asigurate.
O scară Jacob's trebuie să fie lăsată liberă, să atârne cu funiile întinse fără bucle, pe toată lungimea ei, sau
va fi trasă în sus în întregime.

Accesul în cală şi în spaţiile închise

Accesul normal în cală este asigurat de scările navei. o scară de


navă poate fi o scară dreaptă cu lungimi ce pot depăşi 30 m (90
feet în SUA) şi fi prevăzute sau nu cu elemente de asigurare,
platforme şi bare de protecţie. Spaţiile închise sunt adesea
prevăzute cu un singur orificiu de intrare, de mici dimensiuni.
Scările portabile pot fi utilizate pentru a avea acces în aceste
spaţii.
Accesul în cală (Cargo Spaces)
Accesul în spaţii închise (Confined Spaces)

Figure 10: Deschiderea de acces într-un


spaţiu închis

Accesul în cală
IPSSM 91C
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,
Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 5 / 8

Figure 11: Scara navei blocată de Figure 12: Lucrător pe o scară


cabluri şi echipamente portabilă care poate cădea sau Figure 13: scară dreaptă sprijinită
aluneca incorect de pasarelă
Riscuri:
Scările navei sunt adesea deteriorate, uzate sau alunecoase.
Scările navei sunt adesea blocate cu mărfuri sau materiale.
Incărcătura navei sau materialele sunt mutate în timp ce lucrătorii sun pe scară.
Scările portabile pot aluneca sau cădea.

Cerinţe specifice
Câte o scară trebuie asigurată pentru fiecare spaţiu din cală.
Scările navei care sunt vizibil nesigure nu vor fi utilizate de lucrători.
Se vor folosi scări portabile atunci când scările navei sunt vizibil nesigure.
Scările fixe trebuie să depăşească cu minim 10 cm planul de sprijin (4-inch în SUA)
Materialele sau încărcătura navei nu trebuie mutate în timpul în care lucrătorii accesează scările.

Accesul în spaţii închise

Figure 14: Accesul în spaţiul închis blocat de furtunele de Figure 15: Tub pliabil de ventilaţie care trece prin orificiul
ventilaţie (interzis dacă acesta este singura cale de de acces deschis şi protejat
acces)
Riscuri:
Ieşirea din spaţiu poate fi blocată.
Este posibil ca spaţiul închis să aibă o singură posibilitate de intrare.

Cerinţe specifice
Dacă construcţia navei permite acest lucru, mai mult de o cale de acces trebuie asigurată pentru spaţiile
închise.
Dacă tubulatura de ventilaţie trebuie să treacă prin orificiul de acces, poziţionarea acesteia trebuie să
permită accesul lucrătorilor.
IPSSM 91C
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,
Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 6 / 8

Notă: Când este doar un orificiu de acces în spaţiul închis, se vor utiliza tuburi pliabile (collapsible ducts)
pentru a permite accesul lucrătorilor.
Dacă echipamentul de ventilaţie blochează accesul în spaţiile închise, lucrătorii trebuie să utilizeze
echipament individual de respiraţie.
Controale frecvente trebuie efectuate pentru a asigura securitatea lucrătorilor care execută individual lucrări
în spaţii închise.

Zone de lucru (Working Surfaces)

Zonele de lucru (care pot fi punţi, pasarele, podine, etc) amplasate în locuri diferite pe navă, uneori în locuri cu
acces restricţionat şi cerinţe specifice.

Figure 16: Dezordine în zona de lucru şi pe calea de Figure 17: Lucrări de curăţare în zona de lucru corect
acces - Pericol de impedicare protejată cu parapeţi

Cerinţe specifice
Când se lucrează în locuri periculoase, unde există riscul de declanşare, acţionare accidentală, etc, trebuie
asigurate punţi temporare plasate astfel încât să asigure securitatea lucrătorilor.
Când se lucrează la o înălţime mai mare de 2m (respectiv 1,5 m - 5 feet în SUA) deasupra unei suprafeţe
solide, trebuie utilizate:
- schele sau scări dacă se poate asigura poziţionarea corectă a acestora;
- parapeţi de protecţie sau echipament individual de protecţie împotriva căderii.
Lucrările care impun utilizarea echipamentelor de protecţie care limitează vederea (ochelari de protecţie
sau viziere pentru tăiere sau polizare, măşti de sudură, etc) se vor executa de pe schele şi nu de pe scări.
Notă: Sunt exceptate operaţiile scurte, la începutul sau terminarea lucrărilor).
Platforme de lucru corespunzătoare trebuie folosite la lucrările în zone restricţionate (deasupra cazanelor,
în sala maşinilor, în zone cu ţevi şi cabluri).
Echipament individual de salvare va fi asigurat pentru lucrători la urcarea / coborârea de la bordul navei de
pe bărci sau plute.
Ordinea şi curăţenia trebuie menţinută permanent.

Figure 18: Lucrări de sudură din Figure 19: Goluri neprotejate şi Figure 20: Scarile navei cu cabluri şi
nacelă suspendată dezordine în zona de lucru tubulatura de ventilaţie plasate corect
pe o parte
IPSSM 91C
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,
Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 7 / 8

Protecţia deschiderilor şi marginilor (Deck Openings and Edges)

Accidente grave şi chiar fatale la bordul navelor sunt


cauzate de căderea in goluri sau peste margini
neprotejate.
Trape şi alte deschideri mici (flush manholes and
other...)
Trape deschise (open hatches)
Punţi şi alte suprafeţe plane (decks ...)
Santine deschise (bilges)
Grătare, punţi şi pasarele (gratings, walkways and
catwalks)

Figure 21: Trapă corect protejată


Riscuri:
Principalele riscuri sunt:
Accidentări datorate păşirii în gol sau căderii prin deschideri.
Accidentări datorate căderii de pe punţi, pasarele, podine sau alte suprafeţe.

Cerinţe specifice
Guri de spălare şi alte deschideri mici (flush manholes and other...)
Gurile de spălare şi alte descideri mici trebuie acoperite sau protejate cu parapet având o inălţime minimă
de 80 cm (30 inch in SUA).
Trape deschise (open hatches)
Trapele deschise, deschiderile magaziilor, tambuchiurile, şi alte asemenea trebuie protejate cu margini
ridicate la cel puţin 60 cm (24 inches în SUA) sau cu sistem adecvat de parapeţi de protecţie.
Punţi şi alte suprafeţe plane (decks ...)
Marginile neprotejate situate la o înălţime mai mare de 2 m (1,5 m - 5 feet în SUA) situate deasupra
suprafeţelor solide sau deasupra apei indiferent de înălţime, trebuie protejate cu parapeţi de protecţie.
Marginile neprotejate situate deasupra apei, indiferent de înălţime, trebuie protejate cu parapeţi de
protecţie. Dacă acest lucru nu este posibil sau practic, lucrătorii trebuie să poarte echipament individual de
salvare.
Santine deschise (bilges)
Când sunt deschise, santinele (canalele de scurgere şi evacuare) trebuie protejate cu grătare, capace sau
alte elemente care să asigure protecţia.
Grătare, punţi şi pasarele (gratings, walkways and catwalks)
Grătarele, punţile şi pasarelele la care, pentru efectuarea lucrărilor au fost înlăturate porţiuni sau scări,
trebuie blocate cu parapeţi adecvaţi.

Figure 23: Lucrări pe o suprafaţă la înălţime cu protecţia


marginilor

Figure 22: Deschidere de magazie în cală protejată cu


margini ridicate de 60 cm.
IPSSM 91C
LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE LA NAVE,
Redactarea 1
Revizia 1 ACCESUL PE NAVE SAU PLATFORME Pagina 8 / 8

Figure 24: Lucrări de sudură în aproperea marginii


neprotejate

Figure 25: Grătarul îndepărtat pe calea de acces - risc de


alunecare şi împedicare

Evidenţa documentelor

......................