Sunteți pe pagina 1din 1

Test

I. Citiți cu atenție sursa istorică:

,,Mai întâi, Clistene a împărțit pe toți cetățenii în zece triburi, în loc de patru, amestecând categoriile
sociale de mai înainte deoarece voia să fie părtași câți mai mulți oameni la drepturile cetățenești. Apoi, el a
rânduit ca Sfatul (Bule) să fie alcătuit din cinci sute de membri, în loc de patru sute, câte cincizeci din fiecare trib…
În felul acest, Constituția ateniană ajunsese mai prielnică poporului decât pe vremea lui Solon… . Clistene a
statornicit noi legi, ca să atragă mulțimea și, printre ele, legea cu privire la ostracism (o persoană considerată
indezirabilă era alungată din cetate vreme de 10 ani).”
Aristotel, Statul atenienilor

1. Transcrieți numele reformatorilor atenieni menționați în text.


2. Precizați, pe baza textului, în ce sens a reformat Clistene Sfatul de la Atena.
3. Explicați, pe baza textului, motivul pentru care Clistene a reorganizat cetățenii în zece triburi.
4. Definiți, pe baza textului, ostracismul.
5. Prezentați organizarea socială a unui polis.
6. Definiți noțiunile: polis, democrație.
6x5p =30 pct.

II. Realizați corespondențele corecte:


1. Sparta a) votează legile
1. ……….
2. Agora b) instituție spartană
2. ……….
3. Atena c) stat aristocratic-militar
3. ……….
4. Adunarea Poporului d) democrație
4. ……….
5. Gerusia e) piața publică
5. ……….
5x3p=15 pct

III. Precizaţi dacă enunţurile sunt adevărate (A) sau false (F):
1. Pe ţărmul Mării Negre, grecii întemeiază coloniile: Histria, Tomis şi Callatis. 1. ……….
2. Unul din marii reformatori atenieni a fost Solon.
2. ……….
3. Atena şi Imperiul Persan au fost aliaţi în timpul războiului peloponesiac. 3. ……….
4. La Termopile flota persană a fost distrusă de navele greceşti. 4. ……….
5. În lupta de la Maraton regele persan, Darius, a fost învins de greci. 5. ……….
6. Falanga macedoneană era formată din 16 rânduri de soldați. 6. ……….
7. Incinta sacră a unui polis se numește agora. 7. ……….
7x3p=21 pct.

IV. Completaţi spaţiile libere cu termenii din listă:

În războiul ……1…….. s-au confruntat Atena şi rivala ei, Sparta. Dacă Atena avea ca regim politic
……2…….., Sparta era o oligarhie. În acest conflict Atena a fost sprijinită de Liga de la ….3….., iar spartanii erau
sprijiniţi de Liga …….4……. . După victoria spartană cetățile grecești vor decădea iar în 338 î. Hr. vor fi cucerite
de……5…. .
Sub conducerea lui ……6…… Regatul Macedonean devine un mare imperiu. Acesta va întemeia o serie de
noi orașe 20 dintre ele numite…7….. . La moartea lui Alexandru cel Mare imperiul a fost împărțit între ...8….. săi
numiți și diadohi.

Listă: Delos, Alexandria, monarhia, Termopile, Alexandru Macedon, peloponesiac, generalii, democraţia,
Peloponesiacă, Corint, Filip al II-lea, , Babilon,

8x3p= 24 puncte

Din oficiu se acordă 10 puncte

S-ar putea să vă placă și