Sunteți pe pagina 1din 1

LECȚIA 2.

B
RELIEFUL MAJOR
Asia Veche – Asia Nouă/ApinĂ-
 Poziție geografică în N, E, S, SV  Poziție geografică În C
 Este mult mai extinsă  Este mai puţin extinsă
 Altitudinile reliefului sunt mai mici  Altitudinile reliefului sunt mai mari
deoarece s-a format mai timpuriu. deoarece s-au format mai târziu
 A fost modelată de calota glaciară, mai  A fost mai puțin modelată de calota
mult partea nordică-relieful glaciar glaciară-relieful glaciar
 Predomină câmpiile podișurile joase  Predomină munții şi podişurile înalte
 Lipsa vulcanilor activi  prezența vulcanilor activi
 Mulțimea peninsulelor  mulțimea insulelor
Podișurile marginale vechi Podișurile intramontane noi
 sunt platforme cristaline foarte vechi  mărginite de lanţuri muntoase,
 fragmentare intensă  altitudini ce depăşesc 4000m
 Podişul Siberiei Centrale  acoperite de loess și marcate de ariditate
 Podişul Arabiei  Podişul Anatoliei,
 Podişul Deccan  Podişul Iranului,
 Podişul Kazah  Podişul Armeniei
 Mugodjar,  Podişul Gobi – acoperit de nisipuri
 Podişul de Loess - acoperit de nisipuri  Podişul Tibet – 4500-5200m
 Podişul Pamir – acoperişul lumii 7000m,
Munți vechi Munți noi
 sunt munţi reînălţaţi (regeneraţi)  2400km L, 600km l, 8850m,
 au dat naştere depresiunilor intramontane  se întind din Asia Mică până în Pen.Malacca
și munţilor bloc.  Munţii Pontici, Munţii Caucaz, Munţii Elbrus,
 Munţii Altai-Saian - 3000-3500m  Hinducuş, Munţii Taurus şi Antitaurus,
 Tian-Shan –5000-7000m.  Munţii Zagros, Munţii Suleiman, Nanșan
 Regiunea muntoasă a Siberiei de Est (Cerski, Verhoiansk,
 Munţii Himalaia, Karakorum, Kun – lun
Kolâma) şi a Siberiei de Sud  Munţii zonei pacifice – de origine vulcanică,
 Sihote – Alin, Kamceatka, Japoniei, Indoneziei şi Filip.
 Hinganul Mare şi Mic  Munţi dezvoltaţi pe structură de platformă:
 Munţii Ural – 2000kmL, 1895m M-ţii din Pen. Arabia, M. Levantului.
Câmpii
1. Câmpii de acumulare fluvio – marină: Chinei de Est, Indo - Gangetică, Mesopotamiei, Mekong
2. Câmpii glaciare: Câmpia Siberiei de Vest sau Occidentală
3. Câmpii de şelf (acumulare marină şi abraziune): Mării Caspice, Malabar, Coromandel,
Siberiei de Nord
4. Câmpii de eroziune şi structurale: Turanului, Manciuriei
Deșerturi
 Depresiunile,
 Deşerturi reci şi înalte: Tibet, Gobi, Pamir,
 Deşerturi joase, sudice, tropicale: Arabiei, Thar
 Deserturi temperate, Turan, Turfan, Tarim, Zaisan
Vulcani
 Kamceatka – Kliucev 4750m, Japoniei – Fuji San 3776 m, Indoneziei – Krakatoa 3805, Filipine

S-ar putea să vă placă și