Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect educaţional

Acest proiect reprezintă un demers prin care urmăresc ca elevii mei să descopere
lectura ca o activitate plăcută , relaxantă, un izvor de cunoaştere şi visare.

Perioada de desfăşurare: februarie-iunie 2016

Grup ţintă: elevii clasei I


Coordonator: Elena Davidescu
Parteneri în desfăşurarea proiectului
 Biblioteca Metropolitană ”Dimitrie Bolintineanu”
Motivaţia în contextul general:
Acest proiect vizează cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către
aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor. Dacă
elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă şi
acasă, el va realiza mari progrese:
- prin informaţie
- prin deprinderea cititului coerent, conştient
- prin implicare afectivă
- prin însuşirea unui vocabular expresiv
- prin ascultarea opiniilor celorlalţi despre aceeaşi carte sau personaj
Un cititor pasionat se creşte şi se educă de către cititori pasionaţi, mai ales prin
exemplul personal. A-i ajuta să devină cititori pasionaţi nu înseamnă a-i învăţa să citească ci a-i
învăţa să se bucure de magia lecturii prin cărţi minunate de care să se apropie pas cu pas,
mânaţi de interesul personal nu de o listă de lecturi dată de altcineva. Avem nevoie să explorăm
împreună lumea cărţilor, să vizităm biblioteci, cluburi de lectură, librării, lansări de carte.

Obiective:
 Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură;
 Cultivarea lecturii de plăcere;
 Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să
citească;
 Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
 Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare;
 Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;
 Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi prin schimbul de cărţi;

Lista cărţilor (Editura Cartea copiilor):


1. “Broscoi şi Brotac sunt prieteni” de Arnold Lobel
2. “Gărgăriţa morocănoasă” de Eric Carle
3. “Nu ţi-e somn, ursuleţule?” de Martin Waddell
4. “Uite ce-a ieşit din ou!” de Margaret Wise Brown
5. “Nu vreau la culcare” de Astrid Lindren
6. “Gruffalo” de Julia Donaldson
7. “Puiul lui Gruffalo” Julia Donaldson
8. “Ela cea fără de cuvinte” de Victoria Pătraşcu
9. “Pietrele lui Aston” de Lotta Geffenblod
10. “Năsturel” de Don Freeman
11. “Stejarul pitic, cel mai bun tătic” de Victoria Pătraşcu
12. “Ghici cât de mult te iubesc” de Sam Bratney
13. “Pozna lui Jackie” de Hiroyuki Aihara
14. Poveşti cu Winnie Pooh (dacă au texte adaptate).
15. “Călătoriile lui Apolodor” de Gellu Naum
16. “Nică fără Frică” de Nina Cassian
17. “Gulii verzi în ţara pisicilor” de Grete Tartler
18. “Aventurile lui Cepelică” de Giani Rodari
19. “Cum să faci să NU citeşti. Ghidul lui Charlie Joe Jackson”
20. „Zăpezică” , „Bunicul îngheţ” de Alexander Afanasiev
21. „Clementina” de Sara Pennypacker
22. „Un urs pe nume Peddington” de Michael Bond
23. „Unde fugim de-acasă” de Marin Sorescu
24. „Aventurile lui Habarnam” de Nikolai Nosov
25. „ Pe dos. Poezii cu prostii pentru copii” de Carmen Tiderle
26. „Nică făra frică” de Nina Cassian
27. “Aventurile lui Trompişor” de Nina Cassian
28. Prinţul Miorlau” de Nina Cassian
Ce pot face părinţii?
 Pot organiza clubul de lectură al familiei
 Pot organiza propriile sărbători literare
 Pot organiza colţul de lectură din camera copilului
 Pot stabili împreună cu copiii obiective de lectură
 Pot oferi cadou cărţi
 Transformaţi cititul într-o aventură
 Nu plecaţi de acasă fără ceva de citit
 Vizionaţi un film inspirat dintr-o carte
 Vizitaţi împreună cu copilul biblioteci, librării, lansări de cărţi
 Cititi împreună cu copilul înainte de culcare

Resurse umane:
o Profesor coordonator
o Bibliotecari
o Elevi, părinţi
Resurse materiale:
– volume de opere literare, calculator- internet videoproiector, copiator, aparat foto, materiale
video, markere, coli, etc.
– sediul bibliotecii, al librăriei, al caselor memoriale;
– colecţia de cărţi;

Rezultate aşteptate:
– Sporirea interesului elevilor pentru lectură;
– Familiarizarea elevilor cu mediul cultural ( prin vizitarea bibliotecii, al librăriilor, muzeelor şi
caselor memoriale);
– Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;
– Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi ;

Diseminarea informaţiei:
o Prezentarea activităţilor pe site-ul şcolii;
o Realizarea unei expoziţii cu materialele elevilor: desene, colaje, picturi etc.
o Realizarea unor programe artistice la biblioteca ”D. Bolintineanu”
o Intâlnire cu oameni de cultură: scriitori, poeţi, pictori, muzicieni;
o Prezentarea unor cărţi preferate altor elevi din şcoală;

Evaluare:
Chestionare;
Desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor şedinţe de lectură, jocuri şi programe
artistice;
Aprecierea asupra colaborării în modul de lucru, în prezentarea produselor realizate;
Acordarea unor diplome copiilor care au parcurs lista de lecturi;
Expoziţie de afişe cu mesaje pro-lectură.

Calendarul activităţilor

1. Şedinţe de lectură individuale şi colective urmate de comentarea cărţilor


2. “Momentul de lectură”, clubul de lectură al clasei/şcolii;
3. Prezentarea cărţilor preferate din copilărie de către învăţătoare, părinţi şi alţi
voluntari;
4. Completarea unor jurnale de lectură
5. Întâlnire cu scriitoarea Passionaria Stoicescu/Carmen Tiderle
6. Vizionarea unor filme, documentare despre viaţa şi opera unor scriitori, pictori,
muzicieni, actori reprezentativi, despre importanţa lecturii în viaţa oamenilor
7. Realizarea unor momente artistice 15 ianuarie (concurs, dramatizare, atelier
literar, expoziţie de desene după opera eminesciană)
8. Vizite la muzee importante şi realizarea unor momente artistice
9. Participare la lansări de carte, exploziţii de pictură
10. Vizionarea unor materiale cu recital de poezie
11. Pictopoezia-expoziţie de pictopoezii şi afişe pro-lectura
12. Vizitarea Bibliotecii Metropolitane filiala “Ion Creangă” şi filiala „Dimitrie
Bolintineanu
12. Vizită la Cărtureşti şi achiziţionarea unei cărţi preferate de către fiecare copil