Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NATIONAL “VICTOR BABES” Numele elevului______________________________

BUCURESTI, SECTOR 2
AN SCOLAR: 2013 – 2014 Clasa______________________________________
PROFESOR: IOJA ANNEMARIE
Data_______________________________________

TEST DE EVALUARE SECVENŢIALĂ


Disciplina: GEOGRAFIE FIZICA GENERALA
Clasa a V-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)


În imaginea de mai jos este reprezentat Sistemul Solar.
A.Pe baza acestei imagini, precizaţi pe foaia de test: 5 X 5 puncte = 25 puncte

1. Galaxia noastra se
numeşte.........................

2. numele planetelor din


Sistemul Solar, in ordinea
departarii fata de Soare

3. Planeta Venus este


a) cunoscuta si sub numele de
...................................

b)
4. numele satelitului natural al
Pământului........................

5. In Sistemul Solar, alaturi de


Soare, planete si sateliti
naturali se mai gasesc si alte
corpuri ceresti, enumerati-le:

a)..................................
Fig. 1 Sistemul Solar b)...................................

1
COLEGIUL NATIONAL “VICTOR BABES” Numele elevului______________________________
BUCURESTI, SECTOR 2
AN SCOLAR: 2013 – 2014 Clasa______________________________________
PROFESOR: IOJA ANNEMARIE
Data_______________________________________

B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
4 X 5 puncte = 20 puncte

Fig. 2 Structura interna a Soarelui

1. Uriaşele acumulări de gaze (formate din H şi He), fierbinţi şi luminoase, de formă sferică se numesc:
a. galaxii b. nebuloase c. planete d. stele

2. numele sectorului din atmosfera solară, care este vizibil în timpul eclipselor totale de Soare

a. Fotosfera b. Cromosfera c. Coroana solara

3. numele sectorului din atmosfera solară, in care apar o data la 11 ani - petele solare:

a. Fotosfera b. Cromosfera c. Coroana solara

4. numele sectorului din atmosfera solară, in care apar o data la 11 ani - exploziile solare:

a. Fotosfera b. Cromosfera c. Coroana solara

PARTEA a II-a (45 de puncte)

A. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
2 X 10 puncte = 20 puncte

1. Pe data de 22 iunie are loc:


a. echinocţiul de primăvară b. echinocţiul de toamnă c. solstiţiul de vară d. solstiţiul de iarnă

2. Pe data de 22 decembrie are loc:


a. echinocţiul de primăvară b. echinocţiul de toamnă c. solstiţiul de vară d. solstiţiul de iarnă

B. Notaţi, in tabel, un X in casuta corespunzatoare fiecarei miscari, care are consecintele de mai jos:
5 X 5 puncte = 25 puncte
MISCAREA DE ROTATIE CONSECINTE MISCAREA DE REVOLUTIE
Succesiunea anotimpurilor
Succesiunea zilelor si a noptilor
Diferente de temperatura de la zi la noapte
Diferente de temperatura iarna / vara
Spargerea (dezagregarea) rocilor