Sunteți pe pagina 1din 1

Grosu Vladimir, doctor, conferențiar universitar, Legitima apărare: experiența statelor străine,

standarde internaționale și drepturile omului, Revista de știinte penale, Chișinău, Redacția: institutul de
Reforme Penale, Anul II, 2006, p.90.

A se vedea: Buneci Petre, Butoi Ioana Teodora. Martorul pe tărâmul justiţiei, perspectiva procesual
penală şi psihologică. – Bucureşti: Pinguin Book, 2004, p. 15.

Фойницкий И.Я. Курс Уголовного судопроизводства. Том I. - Санкт-Петербург: Альфа, 1996, p. 17.

Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – Москва:
Зерцало, 2001, p. 4.

Ionescu-Dolj I., Curs de procedură penală română, – Bucureşti, 1937, p. 49.

Tanovicianu I. Tratat de drept şi procedură penală. Vol. IV. Procedură penală. Partea I. – Bucureşti, 1927,
p.67.

Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei. – Bucureşti: Minerva, 1981, p. 165.

Firoiu Dumitru V. Istoria dreptului românesc. – Cluj, 1970, p. 18.

Sava Alexandru. Aprecierea probelor în procesul penal. – Iaşi: Junimea, 2002, p. 25.

Îndreptarea Legii, 1652. – Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962, p. 308.

Hanga Vladimir, Istoria Statului şi Dreptului R. P. R., Ediţia a III-a, revizuită şi întregită cu indicaţii
bibliografice – Bucureşti: Litografia şi Tipografia Învăţământului, 1957, p. 398.

Doltu Ioan. Declaraţiile martorilor mijloc de probă în procesul penal. – Constanţa: Dobrogea, 1999, p.
84.

Aramă Elena. Istoria dreptului românesc. – Chişinău: Reclama, 1998, p. 73

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. – Санкт-Петербург, 1995, p. 748.

Dolea Igor, Zaharia Victor, Hanganu Sorin. Justiţia penală şi drepturile omului. Cercetare sociologică. –
Chişinău: Prut Internaţional, 2004, p. 87.

Alin. 2 art. 1 din Legea Republicii Moldova cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr.789-XIII din 26
martie 1996.