Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE
A. Lucrri cu caracter general, tratate, cursuri, monografii, in ordinea alfabetic a
numelui primului autor sau in ordinea, direct ori invers, a apariiei.

Antoniu G., Volonciu N., Zaharia N., Dictionar de procedur penal, Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1988;
Antoniu G., Bulai C., Dictionar de drept penal si de procedur penal, Editura
Hamangiu, Bucuresti, 2011
Antoniu G, Vlasceanu A, Barbu A, Codul de procedurea penala, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2006
Bulai Costic, Manual de drept penal. Partea general, Editura All, Bucureti, 1997
Buneci Petre , Drept procesual penal, Curs universitar, Ed. PINGUIN BOOK,
Bucureti, 2004
Chivulescu Gh., Socec I.V., Revizuirea in dreptul procesual, Bucuresti, Editura
Stiintifica, 1961
Cosma Doru, Teoria general a actului juridic, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1969
Crisu A, Drept procesual penal, Partea Special, Editura All Beck, Bucuresti, 2007;
Crisu A,Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Ediia a III-a, Bucureti, 2011.
ANASTASIU CRIU, BOGDAN MICU, ANDREI ZARAFIU Instituii de drept
procesual penal aprofundat, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010.
Crlan I. , Crlan I. S., Caile extraordinare de atac n procesul penal, Editura
Hamangiu, 2010;
Donrogoz V, Curs de drept si procedur penal, ed. aIIa, Bucuresti, 1947
Dongoroz Vintil, Kahane Siegfried, Antoniu George, Bulai Constantin, Iliescu
Nicoleta, Stnoiu Rodica, Explicatii teoretice ale Codului de procedur penal
romn,
Partea Special, vol.II, Editura Academiei, 1976;
Donrogoz V., Explicatiile teoretice ale Codului de procedur penal roman, ed. a II-a, vol.
VI , Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2003
Ghid practic cu privire la admisibilitate, Consiliul Europei / Curtea European a Drepturilor
Omului, 2011, www.echr.coe.int
Ivan Gheorghe, Drept penal. Partea special, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2010
Mateu Gh., Procedura penal. Partea special, Vol.II, Editura Lumina Lex, Bucureti,
1998
McBride Jeremy, Human rights and criminal procedure. The case law of the European Court of Human
Rights, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009
Micu Bogdan, Drept procesual penal. Partea special editia a 3-a., Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
Mihaescu D.V. ,Ramureanu V., Caile extraordinare de atac n procesul penal,
Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1970;
Mircea Ion , Criminalistica, Editura fundaiei Chemarea, Iai 1994,
Mitrache C., Institutii de drept penal, Editura Trei, Bucuresti,2003;
Mitrache C.,Mitrache Cristian, Drept penal roman, Partea general, editia a Ila,
Editura Universul juridic, Bucuresti 2003;
Mrejeru Theodor, Drept procesual penal, Editura Sylvi, Bucureti, 2001
Neagu I., Tratat de procedur penal, Editura Pro, Bucuresti, 1997,
Neagu I., Tratat de drept procesual penal, Partea Special, Editura Global Lex,
Bucuresti, 2004;
Neagu I., Drept procesual penal. Tratat de procedur penal. Partea special,
Editura Universul juridic, Bucuresti, 2010;
Neagu Ion, Damaschin Mircea, Tratat de procedur penal. Partea special. n lumina noului
Cod de procedur penal, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2015
Neculcea Marius, Uvat Laviniu, Drept procesual penal. Partea special. Note de
curs, Universitatea de Vest "Vasile Goldi" Arad, Facultatea de Drept, Arad, 2010
Noul Cod de Procedur penal si Legea punere in aplicare. Ed. C.H. Beck, Bucuresti,
2013
Noul Cod Penal - Noul Cod de Procedur penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2014
Paraschiv C, Damaschin M, Drept procesual penal. Partea special, Editura Lumina
Lex, Bucureti, 2004
Paraschiv Carmen Silvia, Apelul penal, Editura Militar, Bucureti, 1999
Merle R., Vitu A,
Pintea Alexandru ,Drept procesual penal, Editura Lumina Lex, Bucureti 2002
Pop Traian, Drept procesual penal, Vol.IV, Tipografia ,,Nationala, Cluj, 1948
Tanoviceanu Ion, Tratat de drept i procedur penal, Ediia a II-a revzut de V.
Dongoroz .a., vol. IV, Editura Curierul Judiciar, Bucureti, 1924
Theodoru Grigore Gr., Curs de drept procesual penal. Partea special, Bucuresti,
Editura didactica si pedagogica, 1961
Theodoru Grigore Gr., Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucuresti,
2008;
Theodoru Grigore , Teoria i practica recursului penal, ediia a 2-a revzut, Ed.
HAMANGIU, Bucureti, 2007
Papadopol Vasile, Turianu Corneliu, Apelul penal, Casa de editur i pres
ANSA, Bucureti, 1994
Udroiu M., Dictionar de drept penal si de procedur penal, Editura C.H. Beck,
Bucuresti, 2009;
Udroiu M, Fise de procedur penal. Partea general. Partea special.
Noul Cod de procedur penal, Ed. Universul Juridic, 2014
Udroiu M, Codul de procedur penal. Comentariu pe articole Art. 1 603,
Ed. C.H. Beck
Volonciu N.Noul Cod de procedur penal adnotat. Partea special
Analiza comparativa, noutati, explicatii, comentarii, Ed. C.H. Beck
Volonciu Nicolae (coordinator), Uzlu Andreea Simona, Voicu Corina, Moroanu Raluca,
Tudor Georgiana, Vduva Victor, Atasiei Daniel, Ghineci Cristinel, Gheorghe Teodor-
Viorel, Chiri Ctlina, Noul Cod de procedur penal comentat, Editura Hamangiu,
Bucureti, 2014
Volonciu N.,Tratat de procedur penal, Partea special, Vol. II, Editura
Paideia, Bucuresti, 1997;
Volonciu N., Vlasceanu A., Codul de procedur penal comentat, Art.3891 -
414 2, Recursul - calea extraordinara de atac, Editura Hamangiu, 2007;
Volonciu N., Morosanu R., Codul de procedur penal comentat, art.415 - 464,
Executarea hotarrilor penale, Editura Hamangiu, 2007;
S.Zilberstein, V.Ciobanu, Corelaia dintre recurs i cile extraordinare de atac S.C.J. nr. 1/1985, pg. 38 39.
Prezentare comparativa a Noului si Vechiului Cod de Procedur penal, editie ingrijita de
conf. univ. dr. Judecator Dan Lupascu, Universul Juridic, Bucuresti, 2014
B. Articole i studii de specialitate n ordinea alfabetic a numelui primului autor.
1....
Ex. I. UANOREA, Renun{areala judecatdi n instanfad e recurs,i n ,,Revistar omdn6d e
drept" nr.4ll970

C. Materiale de practic judiciar n ordine cronologic .


I....
l. Decizia nr.4611994a Curfii Constitu{ionale,M onitorul Oficial al Romdniei, Partea
I, nr.2l 1 din 24 noiembrie 1994

http://www.mpublic.ro/art_doctr_jur.htm
Caracteristicile hotrrilor supuse revizuirii n reglementarea procesual penal
Analiza cazurilor de revizuire n reglementarea procesual penal

http://www.mpublic.ro/ncpp.pdf

Simion Gr, Nota, in R.R.D, nr. 8, 1976


Tj. Timis, dp. nr. 55 din 1980, in R.R.D., nr. 10, 1980, p. 71
TS, sp, d nr, 2648 din 1975 in R.R.D, nr. 9, 1976

"Ne bis in idem" une locution dont le sens ne semble pas


tre le mme Luxembourg qu' Strasbourg par Hanspeter MOCK
Conseiller la Mission suisse prs lUnion europenne
9 mars 2005 - Cour just. Cts eur., Lopold Henri Van Esbroeck,
Article en dtail N 2006/67 Page : 635
http://www.rtdh.eu/pdf/2006635.pdf

Une clarification bienvenue de la porte du principe "Ne bis


in idem" au sens de l'article 4 du Protocole n 7 par Hanspeter
Mock,
Juriste, Collaborateur diplomatique au Dpartement fdral suisse des Affaires
trangres
Article en dtail N 1999/39 Page : 623
http://www.rtdh.eu/pdf/1999623.pdf

http://www.rtdh.eu/pdf/20013.pdf

Article en dtail N 2008/73 Page : 25

Ne bis in idem: une jurisprudence peu visible pour un droit intangible

par Christina KARAKOSTA


Rfrendaire la Cour europenne des droits de lhomme
>> ACHETER L'ARTICLE >> ARTICLE EN PDF

Gorunescu Mirela, Accente europene ale principiului non bis in idem, in Analele Universitii
Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, Nr. 1/2010

Olteanu Adrian , Elemente de distinctie inte caile ordinare de atac si caile extrodinare de atac in legislatia procesual
penala romana, http://www.mpublic.ro

Udroiu M., Consideratii in legatura cu revizuirea hotararilor judecatoresti


romane in cazul pronuntarii de catre Curtea Europeana a Drepturilor
Omului a unor hotarari de condamnare a statului roman, in Dreptul nr.
6/2005
Bandol Ionut Daniel , Procedura de judecat a revizuirii n Noul Cod de
procedur
penal, www.juridice.ro http://www.juridice.ro/304225/procedura-de-judecata-a-
revizuirii-in-noul-cod-de-procedura-penala.html

Noua legislatie penala (IV): Noul Codul de procedur penal elemente


de noutate - https://cristidanilet.wordpress.com/2014/01/29/noul-codul-
de-procedura-penala-elemente-de-noutate/
Noul Cod de procedur penal. Fia tehnic document disponibil pe site-ul www.just.ro

Rileanu Ruxandra Paula, Elemente de noutate n desfurarea procesului


penal aduse prin Noul Cod de procedur penal / Legea 135/2010, document
disponibil pe site-ul www.grefieri.ro

Redacia ProLege, Decizia CCJ nr. 2/2015: Art. 465 (Revizuirea n cazul hotrrilor CEDO) Cod
procedur penal, articol publicat n data de 10 martie 2015 pe site-ul www.universuljuridic.ro

* CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE (2010/C 83/02) -


Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/389
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
* Lege nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal
Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 31 mai 2011

Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 207/2000


Legea nr. 576/2004
Legea nr. 356/2006
Legea nr. 177/2010
NCPC