Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare semestrială la matematică

clasa a V – a
propusă de Direcția școlii
2019 – 2020
Nume, prenume elev_______________________ Data_________

1. Descompuneți în baza 10 numărul treisprezece mii unu. L0 2

2. Calculați: 212 : 4 + 3 ∙ (73 - 125) = L012345

3. Fie A = {0; 3; 7} , B = {3; 7}. Determinați care propoziții sunt adevărate și


care sunt false.
a) 2 ∈ A, b) 0 ∉ B, c) 3 ∈ A, d) B ⊂ A L01234
4. Scrieți mulțimea divizorilor numerelor 18 și 24.
D 18 ∩ D24 L01234

5. Fie șirul de numere : 47, 84, 254, 315, 366, 458, 602, 721, 3800. Alegeți
numerele divizibile cu: L0123
a) 2
b) 5
c) 10
4 17 8 49 23 9 4
6. Fie fracțiile: ; ; ; ; ; ; ; L0123
5 9 7 49 5 9 10
Alegeți fracțiile:
a) Supraunitare

b) Echiunitare

c) Subunitare
7. A) Simplificați fracțiile până la fracții ireductibile și scoateți întregii unde este
poibil. L0123456
24 600
a) = b) =
48 280

B) Ampliicați fracțiile:
4) 2)8
a) 2 = b) =
9 3

Punctaj 27-26 25-23 22-19 18-16 15-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Matricea de specificații

Conținuturi / Cunoaștere și Aplicare Rezolvări de Total


domenii înțelegere probleme,
cognitive rezolvări de
situații de
probleme
Numere 11% 15% 26%
natural
Mulțimi 10% 15% 5% 30%

Divizibilitate 9% 12% 21%

Fracții 11% 12% 23%

Total 41% 54% 5% 100%