Sunteți pe pagina 1din 8

EVALUARE NAŢIONALĂ

LA FINALUL CLASEI a VI – a
Anul şcolar 2014 - 2015-06-02
Matematică şi Ştiinţe ale naturii
TEST 1

Judeţul/sectorul ……………………………………………………………………………………..
Localitatea ..........................................................................................................................................
Unitatea de învăţământ ......................................................................................................................
Numele şi prenumele elevei/elevului ................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Clasa a VI – a ............................

Băiat Fată

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 1 din 8


EN VI - 2015
Parcul Naţional Cozia
Parcul Naţional Cozia este una dintre cele mai frumoase rezervaţii naturale din ţara noastră.
Situat în partea centrală sudică a Carpaţilor Meridionali, pe Valea Oltului, el reprezintă o atracţie
turistică pe toată perioada anului.
Administraţia Parcului naţional Cozia a iniţiat diverse proiecte, studii şi cercetări, prin
atragerea unor institute şi personalităţi cunoscute din domeniul ştiinţelor naturii. Subiectele de
cercetare sunt: habitate naturale, procese ecologice, distribuţia speciilor, asociaţii vegetale şi
animale, fauna din defileul Oltului etc.

În perioada 2009 – 2012, la staţia meteorologică de pe vârful Cozia s-au raportat următoarele
temperaturi extreme ale aerului, măsurate în luna martie:

Anul 2009 2010 2011 2012


Temperatura minimă ( oC ) 2 3 1 0
Temeratura maximă ( oC ) 11 20 15 10

1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Cea mai mică temperatură a anului a fost raportată în anul:
a. 2009
b. 2010
c. 2011
d. 2012

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Temperatura maximă înregistrată în intervalul 2009 – 2012, măsurată în luna martie, este:
a. 11 oC
b. 20 oC
c. 15 oC
d. 10 oC

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 2 din 8


EN VI - 2015
3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Pentru a măsura temperatura folosim:
a. termometrul
b. cântarul
c. clilindrul gradat
d. rigla gradată

4. O pasăre zboară distanţa de 300 m în 60 s. Care este viteza păsării?

5. Numeşte doi factori de mediu cu influenţă asupra vieţii plantelor.

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 3 din 8


EN VI - 2015
Un grup de copii a fost invitat să se alăture echipei de
cercetători. Copii primesc o schiţă a traseului parcurs. Schiţa este
reprezentată în figura alăturată. Echipa parcurge împreună cu
copii traseul A – B – D. Se ştie că triunghiul ABC este isoscel cu
următoarele dimensiuni cunoscute AD = 400 m, AB = 500 m şi
BC = 600 m.

6. Determină lungimea laturii AC .

7. Care este lungimea traseului parcurs de copii împreună cu echipa de cercetători?

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 4 din 8


EN VI - 2015
8. Pe parcursul expediţiei copii au întâlnit mai multe animale şi păsări. La finalul expediţiei
copii au studiat câteva documente şi au descoperit că fiecare animal al pădurii are o masă
medie.
Animal Vrăbie Iepurele Ariciul Veveriţa
Masa (g) 20 3000 1200 500

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Care este animalul cu cea mai mică masă
a. iepurele
b. vrabia
c. ariciul
d. veveriţa

9. Explică de ce organe se foloseşte un mamifer din parcul Cozia pentru depăşirea unui pericol
care l-ar putea ameninţa.

10. Precizează de ce piţigoiul poate să zboare.

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 5 din 8


EN VI - 2015
Parcul Naţional Cozia primeşte zilnic vizitatori, femei, bărbaţi şi copii. Ei observă flora şi
fauna parcului.

11. Într-o zi de miercuri Parcul Naţional Cozia a primit un număr de 20 de vizitatori, dintre care
7 femei şi 8 copii. Câte femei şi copii au vizitat în total parcul? Câţi bărbaţi au vizitat
parcul?

12. Pe o plăcuţă informativă din parc scrie: “un lup aleargă cu până la 60 km/h”. Cât alergă un
lup în două ore?

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 6 din 8


EN VI - 2015
13. Pădurile din Parcul Naţional Cozia sunt constituite majoritar din fag. În figura de mai jos,
este reprezentată o frunză de fag. Scrie, în spaţiul marcat din dreptul săgeţilor, denumirea
părţilor componente ale frunzei.

14. Un grup de turişti se deplasează cu 1 m/s. Care este distanţa parcursă de turişti ştiind că
aceasta se deplasează timp de o oră.

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 7 din 8


EN VI - 2015
15. În Parcul Naţional Cozia, este limitat accesul turiştilor în zona destinată cercetării ştiinţifice.
Explică importanţa acestei măsuri.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – Test Pagina 8 din 8


EN VI - 2015