Sunteți pe pagina 1din 6

Această lucrare poate fi vizualizată și online

www.rspro.ro

Culegere de teste rezolvate Culegere de teste


limbă şi comunicare
- limba engleză -
rezolVate
pentru clasa a VI-a
matematică
și știinţele naturii

www.culegeri-teste.stiinta.ro

clasa a VI-a
© RENTROP & STRATON ISBN: 978-606-672-844-7

Portal
MVE001 www.portalinvatamant.ro
TEST 1
Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș
Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș este o arie protejată de interes național în arealul
grupei centrale a Carpaților Orientali, în Munții Hășmaș, pe teritoriul administrativ al județelor
Harghita și Neamț. Are o suprafață de 6575 ha în care sunt protejate valoroase elemente geologice,
botanice și peisagistice, precum și faunistice. Aici sunt incluse mai multe rezervații naturale.
Elevii unei școli din județul Vrancea au hotărât să răspundă provocării lansate de “Cercetașii
României”, aceea de a studia biodiversitatea Parcului Cheile Bicazului în una din zilele săptâmânii
„Școala Altfel”.

Pentru a răspunde la cerinţele 1 – 5, citeşte următorul text:

Biodiversitatea parcului este mare, ca rezultat al variatelor condiţii geomorfologice, pedologice,


de expunere a versanţilor, microclimat ş.a.m.d. În zonă sunt cunoscute 1147 specii de plante cor-
mofite, dintre care 40 pteridofite, 7 gimnosperme şi 1100 angiosperme.

1. Găsiţi un criteriu după care să clasificaţi corpurile de mai jos în două grupe:

2. Dintre numerele care reprezintă speciile de plante precizaţi care sunt divizibile cu 10.

3. Ce proprietate a corpurilor este exprimată în afirmaţia: atunci când nu observi copacul te lo-
veşti de el? Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
a) divizibilitatea;
b) interacţiunea;
c) inerţia.

4. Rezolvând următoarea ecuaţie aflaţi suprafaţa rezervaţiilor naturale aflate în Parcul Naţional
Cheile Bicazului: x + 3553,47 = 6575 ha

5. Compoziţia generală a pădurii este dominată de conifere (molid 88% și brad 4%), fagul și
alte specii având o participare modestă (8%). Enumeră două adaptări ale molidului la mediul de
viaţă.

- Click aici pentru lucrarea completa - 5


Pentru a răspunde la cerinţele 6 – 10, citeşte următorul text:

Fauna de nevertebrate este foarte bogată, ponderea cea mai mare revenind insectelor, acestea
prezentând un deosebit interes ştiinţific.

6. Asociază fiecare grupă de insecte din coloana A cu aparatul bucal corespunzător din coloana
B, scriind litera corespunzătoare în spațiul punctat din dreptul fiecărei cifre a coloanei A.

Coloana A Coloana B
....1) Lepidoptere a) Aparat bucal pentru supt
....2) Coleoptere b) Aparat bucal pentru lins și supt
....3) Himenoptere c) Aparat bucal pentru dizolvat şi supt
....4) Diptere d) Aparat bucal pentru tăiat și mestecat

7. În parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș trăieşte limaxul albastru al Carpaţilor. Încercu-
ieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Gasteropodele sunt:
a) arahnide;
b) moluşte;
c) viermi inelaţi;
d) celenterate.

8. Ordonaţi crescător următoarele lungimi: 25 cm; 2,3 dm; 22 cm; 0,28 m.

9. Limaxul albastru al Carpaţilor are o lungime de 21 cm şi are o creastă dezvoltată care repre-
zintă o treime din lungimea corpului. Aflaţi cât reprezintă creasta.

10. Prin îngheţare, apa se dilată, 100 cm3 de apă transformându-se în 109 cm3 de gheaţă. Câtă
gheaţă se obţine din 5 litri de apă?

Pentru a răspunde la cerinţele 11 – 15, citeşte următorul text:

Fauna parcului Cheile Bicazului – Hăşmaş cuprinde o varietate de vertebrate rare, verigi im-
portante pentru existenţa unui ecosistem echilibrat, şi anume: peşti, amfibieni, reptile, păsări şi
mamifere.

11. În apele Bicazului care curg prin chei este prezent păstrăvul, precum şi zglăvoaca şi mreana
vânătă. Încercuiește literele corespunzătoare răspunsurilor corecte.
Indicați caracteristici ale branhiilor:
a) mențin echilibrul în apă;
b) sunt foițe subțiri de culoare roșie;
c) sunt protejate de opercule;
d) au rol în respiraţie.

12. Dați două exemple de animale ocrotite în România. Scrieți în dreptul fiecărui exemplu grupa
din care face parte, precum și câte un caracter de recunoaștere.

6 - Click aici pentru lucrarea completa -


13. Presupunând că Lacul Roşu ar avea formă dreptunghiulară, cu lungimea de 1312 m şi
lăţimea de 103 m, calculaţi perimetrul lacului.

14. Ursul brun carpatin poate alerga cu o viteză de aproximativ 45 km/h. În cât timp poate stră-
bate ursul o distanţă de 81 de km? Exprimaţi rezultatul în sistemul internaţional.

15. În figură este schiţată tulpina unui pom cu două ramuri aflat pe malul lacului. Unghiurile
∡CAF și ∡ABD sunt congruente. Numiţi alte două unghiuri congruente.

7
- Click aici pentru lucrarea completa -
REZOLVARE TEST

- Click aici pentru lucrarea completa -


TEST 1
1. Animale sălbatice: elefant, urs, zebră
Animale domestice: vacă, porc, pisică, cal, iepure.

2. 40 şi 1100

3. b)

4. 3021,53 ha

5. Exemplu: rădăcinile pătrund în pământ, dar se ramifică mai mult la suprafață, frunzele aci-
culare acoperite cu un strat de ceară etc.

6. 1a; 2d; 3b; 4c

7. b)

8. 0,22 m; 0,23 m; 0,25 m; 0,28 m

9. 7 cm

10. 5450 cm3 gheaţă

11. b), c), d)

12. Exemplu: pelicanul, clasa Păsări, Vertebrate, Regnul Animal; caractere de recunoaștere:
punga galben-portocalie sub cioc, corpul îndesat etc.
Exemplu: capra neagră, Clasa Mamifere, Vertebrate, Regnul Animal; caractere de recu-
noaștere: coarne inelate și încovoiate înapoi, culoare brun-închisă etc.

13. 2830 m

14. 6480 s

15. ∡EBD și ∡BAC

- Click aici pentru lucrarea completa -


www.culegeri.stiinta.ro