Sunteți pe pagina 1din 7

MIHAI DORIN CRCIUN

ALINA CRCIUN

IOAN SCLEANU
BOGDAN DORNEANU

MATEMATICA
PENTRU CLASA A VI-A

SUMARUL
ALGEBRA
Capitolul 1: Mulimea numerelor naturale
1.1. Operaii cu numere naturale .......................................................................................................................
1.2. Reguli de calcul cu puteri ............................................................................................................................
1.3. Divizor. Multiplu. Criterii de divizibilitate .................................................................................................
1.4. Proprieti ale relaiei de divizibilitate n .............................................................................................
1.5. Numere prime. Numere compuse .................................................................................................................
1.6. Divizori comuni a dou sau mai multor numere naturale.
Cel mai mare divizor comun ........................................................................................................................
1.7. Multipli comuni a dou sau mai multor numere naturale.
Cel mai mic multiplu comun ........................................................................................................................
1.8. Probleme care se rezolv folosind divizibilitatea ......................................................................................
1.9. Probleme practice ......................................................................................................................................
1.10. Probleme pentru pregtirea concursurilor de matematic ......................................................................
1.11. Teste de evaluare sumativ. .....................................................................................................................
Capitolul 2:Mulimea numerelor raionale pozitive
2.1. Fracii echivalente, fracie ireductibil. Noiunea de numr raional.
Forme de scriere a unui numr raional ....................................................................................................
2.2. Adunarea numerelor i scderea numerelor raionale pozitive. ...............................................................
2.3. nmulirea numerelor raionale pozitive .....................................................................................................
2.4. mprirea numerelor raionale pozitive .....................................................................................................
2.5. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numr raional pozitiv.
Reguli de calcul cu puteri ............................................................................................................................
2.6. Ordinea efecturii operaiilor cu numere raionale pozitive ......................................................................
2.7. Media aritmetic ponderat a unor numere raionale pozitive ..................................................................
2.8. Ecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive .......................................................................................
2.9. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor .........................................................................................
2.10. Probleme practice .....................................................................................................................................
2.11. Probleme pentru pregtirea concursurilor de matematic ......................................................................
2.12. Teste de evaluare sumativ .......................................................................................................................
Capitolul 3:Rapoarte i proporii

7
10
14
17
19
22
26
30
32
34
35

41
51
54
59
62
66
71
75
80
83
85
87

3.1. Rapoarte. Procente. Probleme n care intervin procente ........................................................................... 95


3.2. Proporii. Proprietatea fundamental a proporiilor.
Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporie ...................................................................................... 102
3.3. Proporii derivate. ir de rapoarte egale .................................................................................................... 108
3.4. Mrimi direct proporionale. Regula de trei simpl ................................................................................... 112
3.5. Mrimi invers proporionale. Regula de trei simpl ................................................................................... 115
3.6. Elemente de organizare a datelor. Reprezentarea datelor prin grafice.Probabiliti ................................ 118
3.7. Probleme practice ....................................................................................................................................... 124
3.8. Probleme pentru pregtirea concursurilor de matematic ......................................................................... 126
3.9. Teste de evaluare sumativ ......................................................................................................................... 128
Capitolul 4:Mulimea numerelor ntregi
4.1. Mulimea numerelor ntregi , opusul unui numr ntreg. Reprezentarea pe ax a numerelor. Valoarea
absolut (modulul). Compararea i ordonarea numerelor ntregi .................................................................... 135
4.2. Adunarea numerelor ntregi. Proprieti .................................................................................................... 138
4.3. Scderea numerelor ntregi ......................................................................................................................... 142
4.4. nmulirea numerelor ntregi. Proprieti. Mulimea multiplilor unui numr ntreg.
Mulimea divizorilor unui numr ntreg ....................................................................................................... 146
4.5. mprirea numerelor ntregi cnd dempritul este multiplu al mpritorului ....................................... 150
4.6. Puterea unui numr ntreg cu exponent numr natural. Reguli de calcul cu puteri ................................. 153
4.7. Ordinea efecturii operaiilor si folosirea parantezelor ............................................................................. 156
4.8. Ecuaii n .................................................................................................................................................. 158
4.9. Inecuaii n ............................................................................................................................................... 161
4.10. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor ....................................................................................... 163
4.11. Probleme practice ..................................................................................................................................... 165
4.12. Probleme pentru pregtirea concursurilor de matematic ...................................................................... 166
4.13. Teste de evaluare sumativ ....................................................................................................................... 167

GEOMETRIA
Capitolul 5: Dreapta. Segmentul
5.1. Elemente de raionament matematic. Punct. Dreapt. Plan. Semiplan.
Poziiile relative ale punctelor i dreptelor .................................................................................................. 175
5.2. Segmentul. Msurarea segmentelor. Segmente congruente. Distana dintre dou puncte. Caracterizarea
punctelor coliniare cu ajutorul distanei. Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct fa de alt punct ..... 182
5.3. Probleme recapitulative i cu caracter practic ........................................................................................... 187
5.4. Teste de evaluare sumativ ......................................................................................................................... 191
Capitolul 6:Semidreapta. Unghiul
6.1. Semidreapta. Unghiul. Clasificarea unghiurilor dup poziia laturilor. Caracterizarea punctelor coliniare
cu ajutorul unghiurilor ....................................................................................................................................... 199
6.2. Msurarea unghiurilor cu raportorul. Clasificarea unghiurilor dup msura lor. Unghiuri congruente.
Calcule cu msuri de unghiuri ........................................................................................................................... 202
6.3. Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi. Unghiuri complementare. Unghiuri suplimentare ............. 206
6.4. Unghiuri opuse la vrf. Unghiuri n jurul unui punct ................................................................................. 209
6.5. Probleme recapitulative i cu caracter practic ........................................................................................... 213
6.6. Teste de evaluare sumativ ......................................................................................................................... 215
Capitolul 7: Congruena triunghiurilor
7.1. Triunghiul: definiie, elemente, interior i exterior. Clasificrile triunghiurilor. Perimetrul triunghiului.
Unghi exterior triunghiului ................................................................................................................................ 223
7.2. Cazurile de construcie ale triunghiurilor. Congruena i criteriile de congruen
ale triunghiurilor oarecare ............................................................................................................................... 228
7.3. Metoda triunghiurilor congruente ............................................................................................................. 232
7.4. Probleme recapitulative i cu caracter practic .......................................................................................... 235
7.5. Teste de evaluare sumativ ........................................................................................................................ 239
Capitolul 8: Perpendicularitate
8.1. Drepte perpendiculare, oblice, distana de la un punct la o dreapt ......................................................... 247
8.2. nlime n triunghi. Concurena nlimilor .............................................................................................. 250
8.3. Criterii de congruen a triunghiurilor dreptunghice ................................................................................ 253
8.4. Aria triunghiurilor ...................................................................................................................................... 257
8.5. Mediatoarea unui segment. Concurena mediatoarelor laturilor unui triunghi ........................................ 259
8.6. Simetria fa de o dreapt ........................................................................................................................... 262
8.7. Bisectoarea triunghiului .............................................................................................................................. 265
8.8. Probleme recapitulative i cu caracter practic ........................................................................................... 268
8.9. Teste de evaluare sumativ ......................................................................................................................... 272
Capitolul 9: Paralelism
9.1. Drepte paralele. Construirea dreptelor paralele. Axioma lui Euclid ......................................................... 279
9.2. Criterii de paralelism .................................................................................................................................. 281
9.3. Probleme recapitulative i cu caracter practic ........................................................................................... 285
9.4. Teste de evaluare sumativ ......................................................................................................................... 287
Capitolul 10:Proprietile triunghiurilor
10.1. Suma msurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior triunghiului .................................................. 295
10.2. Mediana n triunghi ................................................................................................................................... 298
10.3. Proprietile triunghiului isoscel .............................................................................................................. 300
10.4. Proprietile triunghiului echilateral ........................................................................................................ 304
10.5. Proprietile triunghiului dreptunghic ...................................................................................................... 307
10.6. Probleme recapitulative i cu caracter practic ......................................................................................... 310
10.7. Teste de evaluare sumativ ....................................................................................................................... 313
Capitolul 11: Evaluarea Naional la finalul clasei a VI-a
11.1. Itemi de antrenament pentru pregtirea Evalurii Naionale ................................................................... 321
11.2. Modele de teste pentru evaluarea naional ............................................................................................. 324
Indicaii. Rspunsuri. Soluii.
Algebra ............................................................................................................................................................... 329
Geometria ........................................................................................................................................................... 359
Evaluarea Naional .......................................................................................................................................... 379

CAPITOLUL 1

M ULIMUEA

II CU NUMERE NATURALE
NA
1.1. OPERAII

NUMERELOR
NATURALE

OPERAII CU NUMERE NATURALE


*

Mulimea 0,1, 2, 3, ....., n, ....... este mulimea numerelor naturale. Avem = \{0}.
{0}.

Dac x, y , atunci x y .

PROPRIETI
1) x + y = y + x, x, y (adunarea numerelor naturale este comutativ)
2) x + (y + z) = (x + y) + z, x, y, z (adunarea numerelor naturale este asociativ)
3) 0 + x = x + 0 = x, x (zero este elementul neutru pentru operaia de adunare a numerelor naturale).
Dac a, b i a b atunci a b .
EXEMPLE:
1)
78956 + 20143 = 99099

2)

78395 15993 = 62402

78956

78395

20143

15993

99099

62402

Dac x, y , atunci x y .

PROPRIETI
1) a b = b a, a, b (nmulirea numerelor naturale este comutativ).
2) a (b c) = ( a b) c , a, b, c (nmulirea numerelor naturale este asociativ).
3) 1 a = a 1 = a, a , unu este element neutru pentru operaia de nmulire.
4) 0 a = a 0 = 0, a (0 este element
el
absorbant).
5) a (b + c) = a b + a c ; a, b, c (nmulirea este distributiv fa de adunare)
6) a (b - c) = a b - a c ; a, b, c (nmulirea este distributiv fa de scdere)
TEOREMA MPRIRII CU REST
Pentru orice numere naturale a, b cu b 0, exist numerele naturale q i r (numite ct i rest) unic
determinate, astfel nct a = b q + r , unde 0 r < b.
Avem:
a : b b 0 i restul mpririi lui a la b este 0.
( echivalent)
0 : a = 0, a * . mprirea la 0 nu are sens.
978

EXEMPLE:
1) 978 71 = 69438 sau

71
978

2)

27588 : 19 = 1452 sau

6846
69438

3) Cte numere naturale de dou cifre exist, care mprite la 7 dau ctul 12?
4)
5)

Avem ab = 7 12 + r, r {0,1,2,3,4,5,6} ab {84, 85, 86, 87, 88, 89, 90}. Sunt apte numere.
0 : 2014 = 0
60134 : 0 nu are sens.
7

CAPITOLUL 1

M ULIMUEA

1.1. OPERAII CU NUMERE NATURALE

NUMERELOR
NATURALE

EXERCIII I PROBLEME
A.

1. Calculai:
a) 3054 + 783;
d) 1504 - 195;
g) 3245 135 2015;
i) 893 + 1017 987;

b) 4365 + 819;
e) 41735 32673;

c) 2534 + 1597;
f) 1012 309;
h) 83427 3304 2117;
j) 837 + 683 + 75130.

2. Calculai utiliznd proprietile adunrii:


a) 21 + 68 + 19 + 22;
c) 175 + 275 + 125 + 25 ;

b) 39 + 40 + 61 + 22 + 18 ;
d) 8753 + 794 + 17 + 6 .

3. Determinai a , dac:
a) 1370 + a = 1493;
c) 1700 a = 1250;
e) a 1973 = 121;

b) 1270 a = 191;
d) a + 163 = 1960;
f) 167 + a = 2017.

4. Calculai:
a) 29 53;
d) 427 523 ;

b) 231 75 ;
e) 3248 1503 ;

c) 257 8 ;
f) 701 9018 .

5. Calculai:
a) 214 100 (3000 150 12) ;
c) 1483 + 155 61 + 20 213 196 7 ;
e) 71810 + (170100 - 97310).

b) 431 (700 - 400) + 210 (715 - 215) ;


d) 6173 (61 1000 83 13) ;

6. Efectuai:
a) 1248 : 8 ;
d) 4095 : 15 ;
g) 49097 : 29 ;

b) 1707 : 3 ;
e) 79310 : 721;
h) 970470 : 789 ;

c) 6760 : 26 ;
f) 174529 : 1961 ;
i) 38304 : 84 .

7. Aflai ctul i restul urmtoarelor mpriri:


a) 1258 : 9;
d) 20312 : 302 ;

b) 3742 : 93 ;
e) 4370 : 90 ;

c) 30221 : 14 ;
f) 18540 : 15.

b) b : 2 = 113;
e) 56406 : 158 = b;

c) b : 1 = b;
f) b : 37 = 573.

8. Aflai b N pentru care:


a) 810 : b = 9;
d) 2400 : b = 120;
B.

9. Suma a dou numere este 4530. La mprirea lor se obine ctul 300 i restul 15. Aflai
numerele.

10.Suma a dou numere naturale este 2030. Aflai numerele tiind c unul este de 4 ori mai
mare dect cellalt.
8

CAPITOLUL 1

M ULIMUEA

1.1. OPERAII CU NUMERE NATURALE

NUMERELOR
NATURALE

11.Produsul a dou numere este 36. Aflai cea mai mare i cea mai mic valoare a sumei lor.
12.Suma a dou numere naturale nenule este 14. Aflai cea mai mic i cea mai mare valoare
a produsului lor.

13.Aflai trei numere naturale tiind c: suma lor este 4113, suma primelor dou este 1750 i
suma ultimelor dou numere este 3495.

14.Calculai:
3 + 5 + 7 + + 2015 (2 + 4 + 6 + + 2014)

15.Aflai numrul de zerouri n care se termin produsul 1 2 3 40 41.


16.Calculai (33 + 66 + 99 + + 1848) : (1 + 2 + 3 + + 56) =
17.Dac ab ac = 140 i a = 7, calculai b c.
C.

18.Gsii cel mai mic numr de patru cifre cu urmtoarea proprietate: diferena dintre el i
rsturnatul su s fie numrul 2718.

19.S se gseasc zece numere naturale care au suma i produsul egale cu 20.
20.Scriei numrul 1997 cu ajutorul a zece de 2 i al unor operaii aritmetice.
21.Cum trebuie distribuite greutile 1, 2, , 9 grame n trei cutii, astfel ca n prima cutie s
fie dou greuti, n a doua trei, iar n a treia, patru i suma greutilor din fiecare cutie s
fie aceeai?

22.S se gseasc cel mai mare numr care are toate cifrele diferite, iar produsul lor este 360.
23.n anul 1995, o doamn a avut vrsta egal cu suma cifrelor anului naterii sale. n ce an sa nscut?

24.a) Cte numere lipsesc din irul 1, 2, 4, 5, 7, 8, , 97, 98.


b) Efectuai: 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + + 97 + 98 2 (3 + 4 + 5 + + 34) =

25.Completai csuele libere ale ptratului de mai jos cu numere naturale astfel nct suma
numerelor din fiecare linie, fiecare coloan i fiecare diagonal s fie aceeai. (erban
Nicu)
16 2

13

11 10
5

16

CAPITOLUL 1

M ULIMUEA

1.2. REGULI DE CALCUL CU PUTERI

NUMERELOR
NATURALE

REGULI DE CALCUL CU PUTERI


n

a
a......
a ; a N, n *.
Definim a a
de n ori

Avem

= 1, dac a 0, 0 nu are sens (nu se definete).

= a,

0 = 0 (n 0), 1 = 1, n

se citete a la puterea n sau puterea a na a numrului a.


a se numete baz a puterii, iar n este exponentul puterii.
ADUNAREA i SCDEREA sunt operaii de ordinul I, NMULIREA i MPRIREA sunt operaii de ordinul al
II-lea, iar RIDICAREA LA PUTERE este operaie de ordinul al III-lea.
ORDINEA OPERAIILOR ESTE URMTOAREA: nti se efectueaz operaiile de ordinul al III-lea, apoi cele de
ordinul al II-lea i apoi cele de ordinul I.
Dac exist numai operaii de acelai ordin, le efectum n ordinea n care sunt scrise.
Dac exerciiul conine i paranteze, ordinea efecturii acestora se face ncepnd cu cele rotunde, apoi cele
drepte, dup care operaiile din parantezele acolade, iar la final operaiile din exteriorul parantezelor acolade.
REGULI DE CALCUL CU PUTERI
Fie a, b *, m, n . Avem:
1)

2)

, unde m n;

m n

3)

4)

5)

= a
n p

mn

; a

m n

n m

= a

m n

= a

, p

= ( ) , dac a b

Un numr care este puterea a doua a unui numr natural se numete PTRAT PERFECT.
2

Exemple: 36 = 6 ; 121 = 11 ; 625 = 25 .


ULTIMA CIFR A UNUI PTRAT PERFECT este 0, 1, 4, 5, 6 sau 9.
Numerele care au ultima cifr 2, 3, 7 sau 8 nu sunt ptrate perfecte.
Un numr care este cuprins ntre dou ptrate perfecte consecutive nu este ptrat perfect.
Dac un numr este puterea a treia a unui numr natural atunci el este cub perfect.
3

Exemple: 125 = 5 ; 1000 = 10 ; 216 = 6 ; 1331 = 11 .

10

S-ar putea să vă placă și