Sunteți pe pagina 1din 2

Nr:

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL

Catre : Conducerea ……………………………..

In atentia: departamentului de resurse umane

lucratorului desemnat

sefilor locurilor de munca

In situatia in care, prin FISA DE APTITUDINI eliberata de medicul de medicina muncii


se fac recomandari medicale ( apt conditionat), privind desfasurarea in conditii de securitate a
activitatii respectivului lucrator ( obligatie a angajatorului), se va proceda astfel:

- Reprezentantul departamentului de resurse umane care primeste fisele de aptitudini, va


lua legatura cu medicul de medicina muncii, pentru lamurirea respectivelor recomandari
medicale, obligatorii de respectat. ( masuri privind monitorizare medicala, restrictii in
activitate, etc.) .
- In functie de cele comunicate de medicul de medicina muncii, reprezentantul
departamentului de resurse umane impreuna cu lucratorul desemnat , va transmite in
scris lucratorului in cauza cat si sefului locului de munca( cu semnaturi de luare la
cunostinta a acestora), obligatia respectarii masurilor medicului (conform MODEL
ANEXA).

Pentru aplicarea tuturor masurilor impuse de medicul de medicina muncii, este


obligatorie informarea sefului locului de munca.

Multumesc,

Coldea Elena Intrepridere Individuala


MODEL ANEXA

Director General,

Catre dl/dna………………………

In atentia sefului locului de munca ……………………………………..

Urmarea controlului medical din data de ………………………… , pentru desfasurarea activitatii


dumneavoastra in conditii de securitate, medicul de medicina muncii, a
recomandat……...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .

Aveti obligatia respectarii in totalitate a recomandarilor mai sus mentionate.

Neefectuarea tratamentelor sau controalelor medicale de specialitate ( daca este cazul), sau
nerespectarea de catre dumneavoastra a recomandarilor medicului de medicina muncii privind activitatea
desfasurata(dupa luarea tuturor masurilor care se impun, de catre seful locului de munca), exonereaza
firma de responsabilitate.

Semnaturi

Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume

Sef loc de munca Semnatura lucrator Lucrator desemnat